Horoskopai

Horoskopai

Avinas kovo 21 – balandžio 20 (

Jautis balandžio 21 – gegužės 21 (

Dvyniai gegužės 22 – birželio 21 (

Vėžys birželio 22 – liepos22 α

Liūtas liepos 23 – rugpjūčio 22 β

Mergelė rugpjūčio 23 – rugsėjo 22 χ

Svarstyklės rugsėjo 23 – spalio 23 δ

Skorpionas spalio24 – lapkričio 22 ε

Šaulys lapkričio 23 – gruodžio 21 φ

Ožiaragis gruodžio 22 – sausio 20 γ

Vandenis sausio 21 – vasario 20 η

Žuvys vasario 21 – kovo 20 ι

Bendros savybės

Avinas. Žmogus gimęs po tuo Zodiako ženklu, vaidingas, irzlus,

savimyla ir užsispyręs. Jo siekis nenusileisti gali pavirsti despotizmu.

Nepasiduoda kitų valiai, o aistrų įkarštis neturi ribų. Beribė stipri

valia, veiklus protas stumia jį pirmyn jis nesibaimina kliūčių.

Jautis. Pasiekia, ko nori, savo darbštumo ir nepaprastos kantrybės

dėka. Labai atkaklus. Retai įsiklauso į patarimus. Gali veikti kaktomuša.

Jį sunku išmušti iš vėžių, tačiau įsižeidžia ilgam, nepamiršta skriaudos.

Žingeidus ir sąžiningas. Stiprios valios, prieraišus ir konservatyvių

pažiūrų, pavydus.

Dvyniai. Labiausiai permainingas Zodiako ženklas. Žmonės, gimę po šiuo

žvaigždynu, intelektualūs, dažnas turi literatūrinių gabumų, lengvai rašo

ir įgyja įvairiausių įįgūdžių. Jie žavingi, mėgsta flirtą, meilėje jiems

sekasi, bet šeimoje sunku. Išoriškai atrodantis prieštaringumas –

klaidingas, jie tiesiog nemėgsta monotonijos.

Vėžys. Ištikimas ir atsidavęs meilėje ir šeimoje. Šeimoje Vėžiai

atranda komfortą ir saviraišką. Jautrūs, pažeidžiami, dažniau duoda, negu

ima. Dirba sąžiningai, patikimi. Nemėgsta naujovių, laikosi daugelio

sąlyginumų. Turi stiprią, kartais net mistišką intuiciją, bet slepia ją,

nes nemėgsta išsiskirti.

Liūtas. Aišku, ne visiems Liūtams skirta valdyti imperiją ar pasaulį,

bet gimę po šiuo ženklu dažniau už kitus gali tapti lyderiais. Jie iš

prigimties linkę ne tik vadovauti, bet ir mylėti. Jeigu prieš juos

„nenusilenkiama“ – jaučiasi nelaimingi. Jie geri ir kilnūs, nuoširdžios

iniciatyvos. Pasaulis Liūtams – tarsi didžiulė scena, kurioje gali

pasireikšti jų dramatinis talentas.

Mergelė. Intelektuali, įžvalgi, sugeba mąstyti logiškai. Mergelių

protas analitiškas. Mergelės kredo: „Jeigu verta ką daryti, tai tik gerai“.

Vertina erudiciją, nuolatos siekia tobulybės. Puikiai išvysto pasirinktą

veiklą.

Svarstyklės. Žmonės, gimę po šiuo žvaigždynu, vadovaujasi grožio,

harmonijos ir teisingumo jausmais, Kadangi pasižymi taktu, taurumu ir

pusiausvyra, jie visada tarp žmonių. Retai teturi priešų ir daro įtakos

aplinkai. Veiklūs, jaučia atsakomybę už savo veiksmus.

Skorpionas. Kraštutinumų ir prieštaravimų natūra. Stipriausias Zodiako

žvaigždyne. Negailestingas ir aistringas. Jam galima jausti ir meilę, ir

neapykantą. Skorpionai įveikia kliūtis. Analitikai, bet remiasi ir stipri

intuicija. Energingi ir beveik visada ko siekia, to ir pasiekia.

Sarkastiški. Pasaulėjauta gili, beveik mistiška. Skorpionas – ne vieno

prezidento ženklas.

Šaulys. Tiesumas, nuoširdumas – štai kuo Šaulys žavi žmones. Po šiuo

gimę būna visų numylėtiniai. Niekina bet kokius apribojimus, nepriklausomi.

Mėgsta keliauti, skaityti, energingi, aktyvūs, daug pasiekia darbe.

Ožiaragis. Praktiškas ir punktualus. Moka dirbti. Ambicingas. Jį

dažnai apkaltina šaltumu, tačiau jo jjausmai gilūs ir sunkiai išreiškiami.

Ožiaragis sąžiningas, ištikimas ir patikimas kaip pati žemė.

Vandenis. Genijų ženklas. Įkūnija teisingumą, yra plačių pažiūrų,

niekad nieko neerzina. Idėjos originalios, protas aštrus.

Žuvys. Turi labai išvystytą intuiciją, vertina gyvenimą iš dvasinės

plotmės. Dvilypės natūros: iš vienos pusės – sąžiningi ir darbštūs, iš

kitos – patiklūs svajotojai. Idealistai, ieško harmonijos, grožio ir

taikos. Patyrę nesėkmę, giliai nusivilia. Mėgsta vienatvę ir pasinerti į

apmąstymus. Žuvimis materialinės vertybės niekis, lyginant su dvasinėmis.

Pirmenybę teikia tam, kas įprasta, gerai žinoma, nemėgsta naujovių ir

permainų.

Stichijos

Ugnis (Avinas, Liūtas, Šaulys)

Ryškios savybės – karštas, užsiplieskiantis būdas, guvus, veržlus

protas, išmoningumas, staigus užsiliepsnojimas it miško gaisras.

Nekantrumas smulkmenose, neturėjimas polinkio ilgiems aiškinimams, tačiau

sugebėjimas greitai atrinkti kas visų svarbiausia – štai pagrindinės jūsų

savybės. Veržiatės veikti ir skubiai veikiate, o tik paskui apmąstote.

Atsisakote atgailauti arba reikšti nepasitikėjimą dėl karštligiškų

rezultatų. Jūs ne tik karštagalvis, bet ir karštakraujis. Jūs seksualus.

Jūsų impulsyvus temperamentas, gyva šiluma ir „karštumas“ vilioja žmones.

Dažniausiai Jus lydi sėkmė, bet jeigu jau nesiseka, tai nesėkmės užgriūva

viena po kitos.

Pagal Jūsų stichiją draugus ir mylimuosius reikia rinktis taip pat iš

ugnies ar oro stichijų – oras būtinas degimui. Ugnis nesuderinama su

vandeniu. Arba išgaruoja vanduo, arba gęsta ugnis. Ugnis gali derintis su

žeme, bet visada yra grėsmė, kad žemė atšaldys ugnį arba ugnis nudegins

žemę.

Jūsų pliusai: mmokate priimti sprendimus, esate dinamiškas ir iškalbus,

geros širdies ir optimistas, drąsus, energingas, veiklus, patrauklus.

Jūsų minusai: nekantrumas, pomėgis nurodinėti, pernelyg didelis

pasitikėjimas savimi, užsispyrimas, dažnas pyktis ir priešgyniavimai,

nutrūktgalviškumas, flirtas.

Jeigu Jūs Avinas, tai pati ugningiausia ugnis. Jeigu Jūs Liūtas –

tuomet tolygiai ir patvariai deganti ugnis. Ne toks impulsyvus. Tvirtesnis

ir nuoseklesnis. Jeigu Jūs Šaulys, tai Jūs permaininga ugnis, pašvaistės ir

žaibas. Jūs netikėtai greit užsiplieskiate, bet taip pat greitai ir

atšąlate, ir pranykstate.

Namų sąlygos: dera gyventi vėsiose, erdviose patalpose su atviru

židiniu, kuriame traška liepsna. Dirbti taip pat vėsiose patalpose ir

atvirame ore. Ribota patalpa, kur yra oro trūkumas, slopina ugnį.

Jūsų stichijos simbolis (talismanas) – liepsnose gyvenanti salamandra

(ugnies dvasia, nešanti jums sėkmę).

Oras (Svarstyklės, Vandenis, Dvyniai)

Oro stichijos žmonės nuovokūs, linksmi, guvūs, iškalbūs, nuoširdūs.

Savotiški šeimos „vertėjai“, aiškintojai. Gerai moka rašyti laiškus (kai

tenka tai daryti), tačiau pirmenybę teikia telefonui, nemėgsta pasiduoti

emocijoms.

Jeigu priklausote šiai stichijai, Jus užvaldo planai, kurių bent pora

visada bręstas galvoje. Oro ženklai asocijuojasi su mąstymu, vaizduote. Jūs

gyvenate idėjų, minčių pasaulyje. Jums patinka operuoti loginiais

argumentais, Jūsų mąstymas aiškus, tikslus. Jums reikia rinktis draugus ir

mylimuosius iš oro ir ugnies stichijų. Oras suderinamas su vandeniu, jei

nebijo vėjo, ir su žeme, jeigu ji ne prieš vėją.

Jūsų pliusai: esate sveikos nuovokos, objektyvus, prisitaikote prie

kolektyvo, mielai padedate kitiems, esate geras pašnekovas, nešališkas,

sugebate mąstyti, vertinate laisvę.

Jūsų minusai: užsispyrimas, per didelis pasitikėjimas savimi,

dviveidystė, paviršutiniškumas, plepumas ir polinkis paskoloms. Šaltumas ir

apskaičiavimas, savivalė, palaidumas.

Jeigu Jūs Svarstyklės – aiškiai išreikštas oras: šaltas, ramus,

susikaupęs, svarbiausia Jūsų jėga – įtikinėjimas.

Jeigu Jūs Vandenis – tuomet esate ramus oras. Jūs trokštate suteikti

laisvę nieko apie jūsų troškimą nežinančiam pasauliui.

Jeigu Jūs Dvynys, esate permainingas oras – čia šiltas, čia šaltas, o

kartais ir šiltas, ir šaltas vienu metu. Darote poveikį kitiems protu ir

patrauklumu, naudojatės tuo ir tada, kai išsisukinėjate.

Namų sąlygos: dera gyventi atvirose, prapučiamose vietose, kur gausu

šviežio oro, kraštutiniu atveju, su kondicionieriumi. Dirbantiems

patalpoje, stalui vietą pasirinkite prie lango. Pagal galimybę stenkitės

būti lauke.

Nematoma dvasia, kuri Jus globoja ir gina – silfas, pamėgęs vietas,

kur daug oro – sodai, laukai.

Vanduo(Vėžys, Skorpionas, Žuvys)

Ryškios savybės – nepastovumas, emocionalumas, jautrumas. Jausminga,

instinktyvi reakcija į žmones, pagrįsta pasąmonė fiksuojamais įvykiais.

Jums nebūtina galvoti, žinote pakankamai. Jūs labiau linkęs prisitaikyti,

negu Jums tai atrodo. Dažnai matote, kad papuolėte į beviltišką padėtį,

tačiau kiti iš šalies pastebi, jog tarp problemų atrandate savo kelią kaip

vanduo pievose. Labai priklausote nuo aplinkinių nuotaikos. Jei kas nors

meta akmenį į Jūsų užutėkį, jis gali ilgam pasidengti raibuliais. Tačiau

jei nemalonumas ištinka kitą nedelsiate jį atjausti. Jūs puikiai jaučiate

žmones, įvykius, aplinką.

Nesugebate paaiškinti kodėl, bet Jūsų nuojauta

dažniausiai išsipildo.

Partnerius jums reikia rinktis iš vandens arba žemės. Vandens

stichijos žmonėms būtina žemė būtina kaip rezervuaras. Vanduo nesuderinamas

su ugnimi, tačiau gali gyventi su oru, jeigu nebijo debesuotumo ir ūkanos.

Jūsų pliusai: esate jautrus, patrauklus, pilnas gerų norų, ramus,

idealistas, kūrybinė, artistinė natūra, sugebate prasiskverbti į kitų

mintis, kantriai bendrauti.

Jūsų minusai: permainingos nuotaikos, irzlumas, išsisukinėjimas,

charakterio polinkis dramatizuoti smulkmenas, pesimizmas, tinginystė,

nepraktiškumas, „charakterio neturėjimas“.

Vėžys – vandens garas, nepažabojamas, energingas. Skorpionas – ledas,

sugebantis nuslėpti savo kėslus, užšaldyti norus, o prireikus vėl juos

atšildyti. Žuvis – požeminis vanduo. Mieliau apeina kliūtis, negu su jomis

kovoja, bet vis vien sugeba prasiskverbti, veržtis, užlieti, nugalėti.

Namų sąlygos: būtina gyventi prie vandens, jūros, ežero, baseino sode

ar akvariumo. Reikia ramios, taikingos vietos darbui. Venkite irzlių žmonių

ir triukšmingų giminių.

Jūsų globėjas – Vandenis, undinė, pamėgusi atvirus vandenis, bet

galinti gyventi ir akvariume.

Žemė (Ožiaragis, Tauras, Mergelė)

Žemės žmogus žemiškas, gyvenimiškas, jokių stulbinančių planų. Daiktus

vadina jų tikraisiais vardais ir to paties reikalauja iš kitų. Jūs priimate

tik tą, ką galite pamatyti, išgirsti ir paliesti, tai, ką galite

patvirtinti materialumu, įrodymais faktais – ir jokios fantazijos. Jus gali

pavadinti prozaiku, tačiau kai reikia praktiško atsakymo, kreipiamasi

būtent į Jus. Jūs iš tiesų darote darbus, kai kiti tiktai šneka apie juos.

Nedaugelis težino Jūsų užslėptas gelmes – esate per daug išdidūs ir

nepriklausomi, kad atsitvertumėte.

Draugus ir mylimuosius rinkitės iš žemės ir vandens (Vėžys,

Skorpionas, Žuvys) – žemei būtinas vanduo, kad netaptų dykuma. Žemė taip

pat gali bendrauti su ugnimi, jei neprieštarauja jos atsitiktinoms

linksmybėmis, ir su oru(Svarstyklės , Vandenis, Dvyniai), jei sutinka

retkarčiais atlaikyti uraganus.

Jūsų pliusai: esate praktiškas, patikimas, sugebate gyventi savo

išgalėmis. Jūs ne itin reiklus gyvenimui, nuoseklus, atkaklus, darbštus,

sugebate padėti apginti.

Jūsų minusai: nuobodumas, vaizduotės stoka, šykštumas, pesimistinis

požiūris į daiktus, užsispyrimas, žiaurumas sau ir aplinkiniams,

nejautrumas. Jeigu jūs Ožiaragis – tuomet pati tikriausia žemė, t.y.

uždaras, mėgstate valdyti veiksmus iš užkulisių, nepasirodymas scenoje.

Jeigu Tauras, tuomet patikimas ir „neišmušamas“ jėgos įsikūnijimas,

nepajudinimas kaip uola, kol nepasireiškia Jūsų vulkaniškas vidus. Jeigu

Mergelė – tuomet veiklus, nudirbate begalę darbų. Jūsų devizas: viskam savo

laikas. Per jjį Jūs „nuverčiate kalnus“.

Namų sąlygos: privalote gyventi ant žemės, tvirtai įsirėmęs pėdomis į

savo stichiją, tinka turėti sodą, šiltnamį, bent gėlių ant palangių kaip

kompromisą. Jums reikalingas ramus pastovumas, patikimas darbas, viskas

savo vietose.

Jūsų dvasia, nešanti laimę, – gnomas, slapčiom įsikūręs oloje, sode

arba gyvenantis šiltnamyje, ar tarp gėlių ant palangės.

Koks tu? Pažink save

Avinas. Įspūdinga asmenybė, tvirta valia. Išsiskiriantis, jo negalima

nepastebėti. Greitai suvokia reiškinių esmę. Vertas pasitikėjimo

praktiškuose reikaluose, draugiškai ir nuoširdžiai pataria.

Tiki, kad gyvenimas – jo paties rankose, netiki lemtimi. Jam visas

gyvenimas – veikloje. Ką mano, tą ir sako – jis nemoka meluoti.

Jo natūroje ryškus vaikiškas betarpiškumas. Jis visiškai nepastebi

charakterių niuansų. Dėl to dažnai nusivilia bendraudamas su žmonėmis.

Avinui patartina galvoti prieš ką nors pasakant (žmonės jautresni negu

atrodo). Toli gražu ne kiekvienas sugeba bendrauti su Avinu – tam reikia

daug kantrybės, mažiau išdidumo.

Tauras. Tai žemės druska, subrendęs žmogus, kurį kiti gerbia ir

vertina. Savo artimiesiems – tvirtovė, minkštas, geras ir švelnus saviškis.

Jo galva visada „tvarkoje“.

Žmones mato tokius, kokie jie yra, turi tvirtą savikontrolę. Jo jautri

natūra paslėpta nuo aplinkinių.

Taurą labiau valdo jausmai, negu protas, jis patikimas, vertina

draugus, veiklus pasižymi maloniu būdu ir manieromis. Jį sunku „išmušti“ iš

pusiausvyros. Tačiau įtūžęs Tauras tampa panašus į užerzintą Jautį.

Privalumai: ramumas, kantrumas, šiluma, natūralumas.

Dvyniai. Dvilypė natūra, patraukli linksmumu, atstumianti cinizmu ir

irzlumu.

Didesnę gyvenimo dalį Dvyniai mokosi, pasisemdami iš to naudos. Imlūs

naujovėms. Gyvenimas jiems retai būna nuobodus ir tuščias. Kaip oro jiems

reikia įvairovės, neištveria sustabarėjimo.

Turi oratoriaus talentą, nemėgsta vienapusiškų ir paprastų, lėtai

mąstančių žmonių. Mėgsta aukštuomenę.

Nuostabiai sugeba keisti savo požiūrį ir elgesį, priklausomai nuo norų

ir aplinkybių.

Draugams Dvyniai – mįslė. Jie lengvai užmezga draugystę, tačiau

neilgam. Atranda daug trūkumų savo artimųjų tarpe ir, jeigu tie kuo nors

jiems netinka, nesvyruodami nutraukia su jais rryšius.

Vėžys. Mylinti natūra ir nuoširdus. Paprastai emocijas saugo tiems,

kas jam iš tiesų brangu: šeimai, draugams.

Pirmas įspūdis apie Vėžį neigiamas. Reikia daug laiko tikrai jį

pažinti. Vėžys lengvai pažeidžiamas, prisilaiko visuomenės nuomonės.

Vėžiai simpatiški, kantrūs ir geri. Prie jų traukia žmones, kuriems

reikalingas savitarpio supratimas. Vėžiai visuomet pasilieka patys savimi.

Jie fatalistai – netiki, kad gali pakeisti savo gyvenimą, todėl tampa

inertiški. Vėžių nuotaiką valdo Mėnulis, tarsi potvynius ir atoslūgius.

Vėžiai jautrūs aplinkinių nuotaikai; ištikti depresijos jie turi poreikį

bendrauti su žmonėmis, galinčiais jiems padėti.

Trūkumai: fatalizmas, nesugebėjimas užmiršti, atleisti nuoskaudas.

Liūtas. Po šiuo ženklu paprastai gimsta lyderiai – taurūs, žinantys

savo vertę, atkaklūs.

Pagal pirmą įspūdį Liūtai – pasitikintys savimi, bet iš tiesų jiems

savitas dvejojimas. Jiems labai rūpi išorė, ypač moterims.

Liūtai dosnūs tiems, kuriuos myli, gerbia, mėgsta dalinti dovanas,

linksmintis. Jie nelabai reaguoja į aplinkinių nuotaikas ir dažnai

nepastebi užuominų. Kartais jiems pristinga takto. Atstumti Liūtai

neatleidžia skriaudos. Liūtai nesistengia suprasti žmonių, juos pavergia

lipšnumu ir pagyrimais. Jie ambicingi ir agresyvūs. Vadovauti, mylėti ir

būti mylimais – jie to siekia ir pasiekia.

Neigiama savybė – išdidumas.

Mergelė. Gana prieštaringa natūra. Aukštas intelektas susipynęs su

praktišku protu, artistiškumas su pragmatizmu.

Pirmas įspūdis neryškus, dažnai kuklinasi nepažįstamų, ne visada

sugeba palaikyti pokalbį. Mergelės turi nuostabų sugebėjimą įžvelgti tai,

kas yra situacijos paviršiuje. Pasižymi jautrumu. KKasdienybėje tokie žmonės

tikslūs, tvarkingi iki smulkmenų ir patrauklūs, labai patikimi. Ieškodami

tobulybės nusivilia kitais, labai kritiški ir dėl to praranda pažįstamus.

Charakteringi bruožai – pastovus augimas, siekimas tobulėti. Labai

geri ir mieli draugai, nesigriebia avantiūros. Mergelės yra pragmatiškos

krypties, nesidomi naujomis idėjomis ir teorijomis.

Negatyvios pusės: per didelis atsargumas, moralizmas, besiribojantis

su veidmainyste, kartais ribotumu.

Svarstyklės. Dažniausiai gerai permato žmones, praktiški. Geba būti

buferiu, švelninančiu gyvenimo šiurkštumus, protingu kaip Saliamonas

teisėju. Randa pasitenkinimą visuomeniniame darbe. Moka bendrauti, yra

svetingi.

Dažnai kankinasi iš pavydo, matydami draugų sėkmę.

Jie materialistai, mėgsta gražius baldus arba rūbus, aksesuarus, grožį

ir meną (Veneros ženklas).

Asmenybės esmė – poreikis išreikšti save per grožį.

Moterys svarstyklės vertina šeimą, tačiau bodisi namų ruošos ir siekia

bendravimo už namų, kai viskas klostosi pagal jų norą. Svarstyklės

paprastai yra puikios dvasinės nuotaikos, ir tik sunkios asmeninio gyvenimo

problemos išmuša juos iš pusiausvyros.

Pagrindinės sodrybės: sumanymų kilnumas i sielos gerumas.

Skorpionas. Stiprus ir ryžtingas. Aplinkiniai jį myli arba nekenčia,

bet nebūna jam abejingi.

Skorpionas pasižymi intelektu ir aistra. Mėgsta filosofuoti apie

būties problemas, patrauklus priešingos lyties atstovams, mėgsta ginčytis

ir pasiekti pergalę.

Jie protingi ir galantiški. Tačiau kraštutinumų žmonės. Dažnai žiaurūs

ir nepasitikintys, pasinėrę į save ir nedėmesingi aplinkiniams. Abejingi

kitų nuomonei, susidūrę su kliūtimis pritaiko savo kovos taktiką, labai

išrankūs draugų pažiūriu.

Jiems be galo sunku bent

kiek pakeisti save.

Šaulys. Jo natūra – vaizduotė, praktiškumas, nepriklausomumas,

optimizmas ir jautrumas.

Šauliai mylimi ir patys myli žmones, turi daug draugų ir nepakenčia

pataikavimo, tiesmukiški, bet lengvai pažeidžiami.

Jie labai nuoširdūs ir teisingi, juos skatina teisingumo jausmas ir

neišsenkanti meilė gyvenimui.

Visuomenės pripažinimas jiems labai rūpi.

Mėgsta mokytis, bet nespjauna į malonumus. Tai mieli pašnekovai. Jiems

dažnai kenkia jų pačių perdėtas tiesmukiškumas.

Ožiaragis. Retokai jam nusišypso fortūna. Ožiaragių pasiekimas –

asmeninės pergalės triumfas prieš gyvenimo problemas. Kiti juos labiau

garbia negu myli.

Jie patikimi, orūs, rimti darbingi, nepakenčia vienatvės, tačiau

sunkiai susipažįsta. Kitais pasitiki, labai konservatyvūs, brangina savo

reputaciją. Būna uždari, piktybiški.

Ožiaragiai daugiau ir su meile duoda negu ima, jaučiasi kitiems

skolingi. Apsisprendžia protingai ir apdairiai siekia sėkmės, tačiau

lengvai pasiduoda blogai nuotaikai, nors ir sugeba susitvardyti.

Vandenis. Vandenis labiau domisi tikromis gyvenimo vertybėmis, o ne

savo sėkme. Siekia tarnauti teisybei ir progresui.

Gerbiami ir gilūs žmonės, mėgstantys nuo kitų atsiriboti, sugeba

išsaugoti savo individualybę nepasiduodami jokiai įtakai.

Labai išrankiai pasirenka artimus žmones, tačiau užmezga ir

atsitiktinių pažinčių. Linkę kurti utopiškas idėjas ir projektus.

Užsispyrę, stengiasi remtis tik savo patirtimi, retai klauso patarimų,

nenoriai patys pataria.

Vandeniai individualistai, abejingi visuomenės nuomonei, žino, ko

patys nori ir kaip to pasiekti. Kiti jiems dažnai pavydi arba jų

nesupranta, kadangi Vandenis pranašesnis už aplinkinius. Vandenis gali

tapti savo klaidų aauka, gali dėtis, kad skraido padebesiuose. Tačiau jis

jaučiasi esąs stiprus.

Jis neturi nė lašo pykčio ar keršto. Ieško taikos ir suranda

diplomatinę išeitį.

Žuvys. Paskutinis Zodiako ženklas, sumuojantis eilę kitų ženklų

savybių.

Žuvis sunku suprasti ir aprašyti. Tuo tarpu žuvų žmonės kiaurai mato

tuos, su kuriais bendrauja.niekada nepraranda kantrybės, giliai supranta

kitus, yra tolerantiški, gerbia jų paslaptis. Daug žino ir daug iš kitų

reikalauja. Kai kurie žuvų žmonės daro idealių svajotojų įspūdį, lengvai

pažeidžiami, kartais baugštūs ir susirūpinę.

Savo asmenybės išvystymui atsiskirti nuo kitų. Daugelis Žuvų – giliai

suprantantys gyvenimišką mistikai, juos traukia Rytų išmintis ir Buda.

Jie daugiau mąsto, negu veikia. Jų nuotaika dažnai kinta. Daug bendro

su Vėžiu. Žuvims dažni depresijos periodai.

Žuvys mylimos dėl jų išminties ir gerumo. Žuvimis svarbu įveikti savo

drovumą ir abejones, išmokti ppatikėti savimi.

Gyvenimo palydovas

Ieškant gyvenimo palydovo, kurio idealą turime susikūrę, astrologiškai

svarbiausią vaidmenį moters horoskope turi Venera, vyro Marsas. Saulė

moters horoskope nurodo į vyrą, kuriam reikėtų teikti pirmumą. Mėnulis vyro

horoskope – į moterį. Saturno padėtis Mėnulio atžvilgiu siejama su

skyrybomis.

Avinas. Moterys gimusios po šiuo ženklu,patrauklios ir komunikabilios,

turi jumoro jausmą ir daug gerbėjų, mėgsta flirtą. Lengvai įsimyli ir greit

atšąla. Užmezga daug romanų net brandžiame amžiuje.

Moteriškos, ambicingos, veda vyrus į sėkmę, tačiau agresyvios.

Protingas vyras turi tokiai moteriai nurodyti savo vietą.

Vyrai AAvinai iškelia žmonas ant pjedestalo, retai kritikuoja prie

visų, o kadangi stokoja stabilumo ir kietumo, jiems būtinos taktiškos

palydovės.

Avinai surimtėja tik brandžiame amžiuje, dažnai kuria šeimą būdami 30-

35 metų.

Geriausi Avino partneriai – Jaučiai, Dvyniai, Šauliai, Vandeniai,

Žuvys. Sunkiai Avinas sugyvena su Svarstyklėmis ir Ožiaragiais – dėl

konservatyvumo ir vaizduotės stokos.

Jautis. Jam meilė natūrali kaip oras. Jaučius veikia Venera – nuo pat

jaunystės jie turi daug romanų, būdami plačiaširdžiai ir patrauklūs. Jiems

svarbiau santuoka, negu sėkmė meilėje.

Moterų po šiuo ženklu lengvas charakteris, jos mielos, nors ir labai

praktiškos, partnerį renkasi kruopščiai. Daug ką tokia moteris gali

pasiūlyti vyrui: skonį, žavumą, pavyzdingą šeimininkavimą, tačiau ir

reikalauja būti moraliai ir materialiai įvertinta.

Jaučiai vyrai beveik idealūs šeimos galvos. Jie ištikimi, kilnūs,

namisėdos mėgsta būti šeimininkais savame name.

Jaučiai labai aistringi, nors ir mažakalbiai. Jie puikūs tėvai, nors

ir po ramia išore dažnai slypi audringas temperamentas. Jaučiai

santūrūs,nepripažįsta pavydo ir įtarumo.

Geri partneriai: Dvyniai, Vėžiai, Žuvys, Mergelės, ypač Avinas,

Ožiaragis. Konfliktuoja su Liūtais ir Skorpionais. Antagonistiški su

Vandeniu.

Dvyniai. Jų devizas meilėje: „Kuo daugiau, tuo geriau“. Jiems meilė –

tai žaidimas. Saviraiška meilėje pasireiškia visa fantazija ir išradingumu.

Paprastai intelektas nugali emocinę natūros pusę. Mėgsta flirtuoti ir

nugalėti.

Dvyniai dažnai išreiškia nepasitenkinimą gyvenimu.

Moterys po šiuo ženklu labai seksualios, moteriškos ir dažnai labai

gražios. Jos inteligentiškos ir išradingos; nnors labiau siekia grožio negu

šeimos, stengiasi suteikti namams modernaus jaukumo.

Vyrai dažnai žavi išvystytu intelektu ir įspūdingumu. Jiems patinka

susitikinėti ir flirtuoti, nors tai daro retai. Jie brangina šeimą ir

reputaciją. Neištveria nuolatinio žmonos spaudimo ir priekabių

Tinkami partneriai: Vėžys, Liūtas, Svarstyklės, Vandenis, Avinas,

Jautis. Sunku su Mergele, Šauliu, Žuvimi.

Vėžys. Gyvenimas be meilės Vėžiams tuščias nuobodus. Myli

pasiaukodami, atsiduoda jausmams ir aistrai. Įsimylėję praranda apetitą ir

kenčia dėl nemigos.

Gali atrodyti veidmainiški ir šalti, tačiau tai tik išorė. Meilės

objektą sunkiai suranda, nes kelia jam daug reikalavimų. Įsimylėję meilės

objektą gali persekioti metų metus.

Moterys idealios, ištikimos žmonos, geros šeimininkės ir motinos.

Paprastai jos myli labiau vaikus negu vyrą.

Vyras Vėžys mėgsta, kad žmona būtų puiki virėja ir juo rūpintųsi, nors

sugeba gaminti ir pats. Vėžys – namų vyras – švelnus, geras, pavyzdingas ir

tvarkingas. Vėžiai retokai veda jauni, kadangi sunkiai išsiskiria su tėvais

ir labai prieraišūs prie motinos. Vėžiai turi savininko savybę ir būna

pavydūs.

Gerai sugyvena su Liūtu, Mergele, Skorpionu, Žuvimis, Jaučiu.

Konfliktuoja su Svarstyklėmis, Ožiaragiu, Avinu.

Liūtas. Meilė Liūtams – pats gyvenimas. Jie romantiški, trokšta

pagarbos ir netgi dievinimo. Nors Liūtai ir prisilaiko visuomenės nuomonės,

bet dėl meilės gali peržengti visas ribas.

Moterys Liūtės seksualios ir patrauklios. Žmona Liūtė – brangakmenis.

Ji gera šeimininkė, prižiūri save, reikalauja daug dėmesio.

Vyrai liūtai idealūs meilužiai: aistringi, sumanūs, dosnūs, mėgsta

teikti dovanas, dėmesingi. Prieš Liūtą sunku atsispirti. Sentimentalūs,

vertina gėles ir meilės laiškus. Vyras liūtas taurus, bet labai pavydus.

Jam patinka būti tarp draugų, jis nesijaus laimingas sėdėdamas prie

židinio.

Idealūs gyvenimo palydovai – Liūtai, Svarstyklės, Vėžiai, Šauliai,

Avinai, Dvyniai. Santykiai su Vandeniu ir Jaučiu šalti.

Mergelė. Pats nesuprantamiausias Zodiako ženklas, dvilypis ir

prieštaringas. Šio ženklo žmonės atrodo šalti, tačiau jų šaltumas

apgaulingas; tokios natūros buvo Greta Garbo, tiesiog norėjusi būti viena.

Mergelių būna per daug išrankių ir perdėm analizuojančių. Mergelės

bijo kritikos, bijo būti neteisingai suprastos.

Kad ir pernelyg jautrios, Mergelės puikios žmonos, sąmojingos ir

patikimos.

Šio ženklo vyrai smulkmeniškai rūpinasi savo sveikata ir tvarka bute.

Mergelės mažiau negu Skorpionai ar Žuvys domisi vedybų seksualine

puse, tačiau dėmesingesnės savo partneriui. Joms reikia gerbtino, ištikimo

žmogaus, nepasiduodančio romantiškoms fantazijoms. Jos iki kaulų smegenų

optimistės.

Mergelės laimingos su Svarstyklėmis, Ožiaragiais, Skorpionais,

Jaučiais, Vėžiais ir Liūtais. Nesugyvena su Šauliu, Žuvimis, Dvyniais.

Svarstyklės. Žavingi ir puikūs partneriai, juos galima įsimylėti iš

pirmo žvilgsnio, jie žino meilės prasmę.

Gimę po šiuo ženklu laimingi, jeigu jų jausmas vertinamas. Jie

sentimentalūs ir mėgsta ką nors pasilikti atminčiai apie meilę.

Moterys svarstyklės žavios, ir joms patinka, kai jas aukština.

Svarstyklės – santuokos žvaigždynas, tad jos linkusios ištekėti anksti, o

šeimą sukuria laimingą ir tvirtą, būna puikios žmonos ir motinos.

Vyrai moka išmoningai mylėti ir dažnai neskuba iškeisti viengungystę į

šeimą.

Svarstyklės mėgsta muziką, meną, kompaniją. Susituokus joms sunku, nes

jos labai reiklios meilės ir dėmesio.

Skorpionas. Dinamiškas ir valdingas, traukia lyg magnetas. Jis

vadinamas sekso karaliumi, tačiau pasiryžęs santuokai gali turėti laimingą

šeimą. Skorpionai nemėgsta lengvo flirto. Meilei atsiduoda visa širdimi ir

siela, instinktyviai jausdami, kuris žmogus nuoširdus ir kuris suktas.

Retai kada suklysta rinkdamiesi partnerį. Esant nenusisekusiai santuokai –

žiaurūs ir kerštingi.

Moterys Skorpionės aistringos ir jautrios, pasiruošusios aukotis.vyrai

skorpionai dažniausiai brangina šeimą, bet gali būti joje užsispyrę ir

egoistiški.

Jeigu Jūs paskyrėte širdį Skorpionui, žinokite, kad jis nemėgsta

dalintis mintimis: jis turi nuosavybės poreikį ir būna pavydus. Jo

akivaizdoje pavojinga flirtuoti, jis neatleidžia išdavystės.

Skorpionai sutaria su Šauliais, Ožiaragiais, Vėžiais, Mergelėmis,

Svarstyklėmis. Neapkenčia Vandenių, konfliktuoja su Jaučiu.

Šaulys. Viengungių ženklas. Mažiau už kitus Šauliai linkę į romantiką

ir meilę, tačiau nuoširdūs ir linkę bendrauti. Meilėje jie atviri ir

vadovaujasi geriausiomis žmogaus savybėmis, nelinkę būti despotais ir

pavyduoliais. Šauliams nelaiminga santuoka – retenybė.

Žmona šaulė gali būti neištikima, tačiau visada bus puiki draugė ir

bičiulė, gera, vaišinga šeimininkė. Ji laiminga tik tuomet, kai turi

laisvę. Jai nederėtų turėti pavydų vyrą.

Vyras šaulys veiklus. Jis mėgsta medžioklę ir iki išnaktų užsibūna

darbe. Šauliui reikalinga žmona, sugebanti suteikti jam laisvę ir jį

suprasti. Šauliai nepakenčia kritikos ir piktžodžiavimo.

Sutaria su Liūtu, Ožiaragiu, Vandeniu, Avinu, Svarstyklėmis,

Skorpionu, nemyli Žuvų, Mergelių, Dvynių.

Ožiaragis. Vėlai subręsta, tačiau patrauklumą išlaiko iki gilios

senatvės. Jis praktiškas netgi meilėje.

Labai kritiškas, todėl renkasi ilgai ir dažniausiai sėkmingai.

Ožiaragiai neištveria senatvės. Moterys Ožiaragės nesitenkina vien tiktai

patrauklumu ir lipšnumu. Jos stengiasi susirasti įtakingus praktiškus

vyrus.

Vyrai Ožiaragiai patikimi, nors dažnai siekia autokratijos savo

namuose. Jie nemėgsta reikšti savo jausmų. Visiškai neturi romantiškumo.

Nekalbūs, iš jų neišgirsi nei pagyrimo, nei patarimo. Daugelis vyrų

Ožiaragių mano, jog išreiškia savo meilę tuo, kad išlaiko šeimą, o moterys

tuo, kad atlieka namų ruošą.

Ožiaragiai vertina stabilumą. Dažnai jie šykštūs, kaupia pinigus,

prisilaiko visokiausių formalumų, nemėgsta ekstravagantiškumo nei

aprangoje, nei mintyse.

Sutaria su Vandeniu, Žuvimis, Jaučiu, Mergele, Skorpionu, Šauliu.

Sunku jiems su Avinu, Vėžiu, Svarstyklėmis.

Vandenis. Paprastai idealistas ir labiau domisi aukštomis materijomis

negu romanais.

Meilėje ištikimas ir pastovus, linkęs į monogamiją. Su juo malonu

kompanijoje. Draugus renkasi įvairaus išsivystymo lygmens ir padėties.

Apdairus, reiklus. Mėgsta stiprios valios žmones.

Vandenis paprastai visapusiškas, gyvena įdomiai. Meilė jam niekuomet

nebūna vien atokvėpis. Lengvai pasiduoda kompromisui, nepavydus. Jam tinka

gyvenimo draugas su tokiais pat poreikiais ir juo pasitikintis.

Gerai sugyvena su Žuvimis, Avinu, Dvyniais, Svarstyklėmis, Šauliais,

Ožiaragiais. Nemyli Jaučio dėl jo vaizduotės stokos, Skorpiono – dėl

pavydo, Liūto – dėl per didelio reiklumo meilėje.

Žuvys. Žuvys aistringos ir sumanios. Vertina ir fizinę, ir dvasinę

meilę. Lengvai pažeidžiamos. Neatsargus žodis gali užslopinti aistrą.

Po šiuo ženklu gimusieji, ypač moterys, linksta į meilės godas,

svajones.

Moterys Žuvys daugelio vyrų širdis užvaldo savo sugebėjimu suprasti

jus meilėje. Dažnai anksti išteka. Žmonos Žuvys ištikimos ir atsidavusios,

joms namai – „pasaulio centras“. Dažnai pataikauja savo vyrams.

Vyrai žuvys būna neryžtingi iš baimės, kad liks atstumti, bet šeimoje

visas gyvenimas su jais gali būti medaus mėnuo. Jie dosnūs ir dievina savo

žmonas.

Žuvys sutaria su Avinu, Jaučiu, Vėžiu, Skorpionu, Ožiaragiu, Vandeniu.

Nemyli Mergelių, Dvynių.

Moteris – vyro karjeros sėkmė

Jei vyriškis daro sėkmingą karjerą, už jo tikriausiai stovi moteris.

Žmonoms privalu paremti savo vyrus asmeniniame ir dalykiniame gyvenime:

bendradarbiauti vyro finansiniuose reikaluose, būti jo sekretore arba

aukle.

Avinas. Po šiuo ženklu gimusios žmonos pagal garbės troškimą ir

entuziazmą neturi sau lygių. Jos nesislėpdamos didžiuojasi savo vyrais,

įkvepia juos naujiems darbams. Jų žodyne nerasime žodžio „pralaimėjimas“.

Tai optimistės. Jos ryžtasi pačioms pavojingiausioms avantiūroms,

dalykiškai pataria sudėtinguose klausimuose, nesigilindamos į detales.

Tačiau jos perdėm nekantrios: joms būtina išsiaiškinti, kad svarbios

gyvenimo problemos neišsprendžiamos vienu ypu. Be to, joms patartina

suprasti, kad namai vyrui – tvirtovė ir prieglobstis su patogia ir ramia

aplinka.

Jautis. Žmonos po šiuo ženklu labai mėgsta pinigus ir gražius daiktus.

Jos susirūpinusios vyro sėkme, praktiškos, verčia vyrus metodiškai siekti

savo tikslo, nepakenčia pralaimėjimų. Jautis – bankininkų ženklas. Daugelis

vyrų laimingi, kai jiems vadovauja tokios žmonos, – pasižyminčios sveiku

protu ir dalykiniu mitrumu. Jos – Veneros vertos dukros – turi puikų skonį,

mėgsta vyrams dovanoti gražius rūbus. Renkasi turtingus ir dėmesingus

draugus. Dievina prabangą ir sėkmę. Namus paprastai sutvarko išmoningai,

prabangiai, skoningai su komfortu. Jei užsispiria, nenori jiems atleisti,

joms sunku sugyventi su progresyviai mąstančiu vyru.

Dvyniai. Moterys po šiuo ženklu turi sugebėjimą ir norą būti

nepakeičiamos visiems. Jos įvairialypės, mėgsta skelbti iššūkį. Labai tinka

kaip žmonos kariškiams, užsienio korespondentams ir visiems, kam dažnai

tenka važinėti. Jo geros, linksmos, nuostabios šeimininkės, svetingos. Jos

padeda savo vyrams, jeigu su jomis pagarbiai tariamasi, neniurzga ant jų,

neprisimena senų jų klaidų ir paklydimų. Jos supranta tikrąsias gyvenimo

vertybes ir sunkumus. Dvynės dažnai pritrūksta ištvermės, jos negali

suvokti, kad sėkmė nepasiekiama greitai ir gyvenime gali būti daug sunkumų.

Vėžys. Laimingi vyrai tie, kurie turi žmonas vėžius, laukiančias jų

namuose ir sukuriančias šiltą aplinką, jaukų namų mikroklimatą. Vėžiai visų

zodiako ženklų motinos, motiniškai mylinčios savo vyrus ir turinčios

jautrią intuiciją kaip visi Vandens ženklai. Retai pasirodo visuomenėje,

tačiau ir ten suteikia vyrui foną. Jos puikios šeimininkės. Vyras su tokia

moterimi jaučiasi šeimos galva. Trūkumas – per didelis atkaklumas, kartais

peraugantis į konservatyvizmą, kartais į nepasitikėjimą.

Liūtas. Šios moterys nesitenkina antraeiliu vaidmeniu. Išpuikėlės ir

mėgstančios prabangą. Didžiausia laimė joms – aukštą padėtį turintis vyras.

Nepailstančios ddarbštuolės, nekantrios, jos moka įvertinti vyro pastangas

siekti sėkmės dalykiniame gyvenime, jeigu jaučia pasitikėjimą juo ir

aktyviai dalyvauja jo veikloje. Dažnai egoistės. Jos turi tvardyti savo

ryškų norą vadovauti ir privalo atsiminti, kad vyrams savęs įtvirtinimas

svarbiau negu moteriai.

Mergelė. Likti šešėlyje jai mieliau, ji nemėgsta aktyvaus visuomeninio

gyvenimo. Laimingos su vyrais, dirbančiais mokslo ar kitoje intelektualioje

srityje: advokatais, mokytojais, mokslininkais, gydytojais. Tų profesijų

vyrai idealūs Mergelėms, jų nevilioja vyrų didvyriškumas ir avantiūros.

Mergelės dažnai rūpinasi savo išore ir savo karjerą aukoja vyro labui.

Dirbdamos su vyrais vienoje srityje, tenkinasi sekretorės ir referentės

vaidmeniu. Rūpestingos, dėmesingos, aštrialiežuvės. Jos turi būti vyro

atžvilgiu ypač taktiškos, kad nepažeistu jo pasitikėjimo savimi.

Svarstyklės. Šio ženklo moterys labiausiai vertina laisvę. Jos

neištveria vienatvės. Svarstyklės valdo santuoką. Moterys svarstyklės

siekia žinoti kiekvieną vyro žingsnį, norėdamos suprasti jo interesus ir

darbą, vyro karjerai prireikus lengvai susiranda draugų ir keičia gyvenamą

vietą. Analitikės ir labai protingos. Jų patarimai vyrams dėl darbo

vyriški, jos suvokia problemos esmę. Net jeigu kalbama apie jausmus, jos

sugeba rasti tinkamą sprendimą, kadangi yra apdovanotos taktu.

Skorpionas. Iš vienos pusės stipri ir savarankiška asmenybė, iš kitos

pusės – žmonos skorpionės ištikimos ir pasišventusios, gali apginti savo

meilę. Joms aukščiau visko yra laimė, jos ramiai ir vyriškai iškenčia

vargus ir nepriteklius. Svarbiausios jų savybės – ištvermė sunkią minutę,

įžvalgumas, žmonių pažinimas. Pas Skorpiones pinigai plaukte plaukia.

Šaulys. Moterys šaulės mėgsta nuotykius ir avantiūras, jų gyvybingumas

neišsenkantis. Jų nevilioja pinigų kaupimas. Jos neverčia vyrų nuo ryto iki

nakties dirbti dėl pinigų. Svarbiausia joms – asmenybės išraiška. Nors namų

ruoša jas vargina, Šaulės mėgsta švarą, grožį, komfortą. Tai svetingos,

nuotaikingos šeimininkės.mieliau renkasi vidinį nerimą dėl siekiamo tikslo,

negu kenčia kasdienišką nuobodybę.

Ožiaragis. Šios moterys mano, kad sėkmė – atkaklaus darbo ir

pasiaukojimo rezultatas. Jos nebamba ant vyrų už tai kad jie lėtai kyla

tarnyboje. Jos ne šiaipsau tikisi sėkmės, bet ir dirba dėl jos, taupios ir

ekonomiškos, nepaprastai darbščios.

Vandenis. Moteriai, gimusiai po šiuo ženklu, pinigai mažai ką reiškia.

Daugeliui jų laimė – dvasinis gyvenimas o ne jo materialinė pusė. Jų

devizas: „ne vien duona sotūs“. Jos įkvepia vyrus, siekiančius aukštos

padėties, kūrybiniam polėkiui. Vandenės moterys – idealios vyrų, dirbančių

visuomeninį ir valstybinį darbą, partnerės. Vandenių dorybė – nejausti

pavydo ir įtarumo. Jos niekada nekontroliuoja savo vyrų.

Žuvys. Vyrai apie žmonas Žuvis gali pasakyti, kad jos visada laukia jų

pagalbos, suteikdamos galimybę jiems pajusti savo svarbą ir reikalingumą,

ir parodydamos, jog visiškai ppasitiki jų nuomone. Žuvys nenurodinėja vyrams

ir neprieštarauja jiems. Jos įvertina jų patarimą jų gyvenime, niekuomet

„negraužia“, net tuomet, kai jų karjera nenusisekusi. Joms labiausiai rūpi

sutuoktinio ramybė ir laimė.

Kokie jūs tėvai?

Avinas. Myli ir supranta vaikus, jais didžiuojasi, yra jų draugas ir

patarėjas. Motinos po šiuo ženklu labai principingos, mėgsta, kad vaikai

paklustų be prieštaravimų. Joms būtina kontroliuoti save ir būti

nuolaidesnėms. Natūralus Avino troškimas visur pirmauti. Jam nevalia

varžytis su avino vaikais, reikia leisti jiems mokytis iš klaidų ir

pasirinkti savo kelią.

Jautis. Kupinas meilės ženklas, po kuriuo gimę tėvai, skirdami daug

dėmesio vaikams, labai iš jų reikalauja. Patys būdami dori, nuoširdūs,

patikimi, to tikisi ir iš savo vaikų. Jie kantrūs, nepakenčia skubotumo.

Jaučiams reikia baimintis išauginti vaikus grynais materialistais. Venkite

prabangos, duokite vaikams daiktų, padedančių jiems vystytis, muzikos

instrumentų, gimnastikos priemonių, o ne brangių drabužių.

Dvyniai. Dažnai tėvystės našta jiems per sunki. Dvyniai pasitiki

vaikais, bendrauja kaip su lygiais, tačiau nelabai jiems dėmesingi. Dėl to

juos stebina pagarbos stoka iš vaikų. Dvyniams kartais stinga tvirtumo,

atkaklumo.

Vėžys. Tai idealūs tėvai, kantrūs, mylintys, domisi visomis vaikų

problemomis. Vėžiai tėvai ypač prieraišūs. Vėžiai stengiasi apriboti vaikų

laisvę, nerimauja ir pergyvena dėl jų, myli juos, ypač dukteris labiau už

sutuoktinius.

Liūtas. Dažnai myli vaikus iki užsimiršimo, nepastebėdami jų trukumų.

Nepakančia vaikų nepagarbos. Jų širdis visada atvira kūdikiui, ir vaikai

dėl to vertina tėvų pastangas. Liūtai atkaklūs, tačiau netgi vaikai jaučia,

kad jie tik atrodo rūstūs.

Mergelė. Mergelės reikalavimai visiems dideli, užtat ji į tėvystę

pirmiausia žiūri kaip į pareigą. Ją kankina problemos, kurios nejaudina

kitų tėvų. Mergelės atkakliai ugdo vaikuose drausmę ir pastovius įpročius.

Jų vaikams pirmoje vietoje pareiga, po to žaidimai. Po šiuo ženklu gimę

tėvai paprastai stokoja meilės. Jiems stinga kantrumo, juos erzina

vaikiškas gyvumas, triukšmas, judrumas. Mergelės didžiulį dėmesį teikia

vaikų intelekto ugdymui, jų sėkmei mokykloje.

Skorpionas. Paprastai turi didelę šeimą, tačiau šiltą atmosferą joje

nelengva išsaugoti. Valdingi savininkai, jie laikosi savo linijos ir vaikų

auklėjime, didžiuojasi savo vaikais su beribe ambicija, kurią perduoda

jaunajai kartai. Motinos dažnai stinga švelnumo ir kantrybės.

Šaulys. Sutaria su augančiais vaikais, motinoms patinka su jais

bendrauti. Šauliai energingi, ir tėvystės pareigos jų nevargina, o kadangi

svetingumo jiems netrūksta, jų namai pilni kaimynų vaikų.

Ožiaragis. Reikalauja laikytis tvarkos, disciplinos ir nusistovėjusios

tvarkos namuose. Ožiaragiai – praktikai, nepakenčia modernių auklėjimo

teorijų ir eksperimentų, prisilaiko paprastų patikrintų būdų. Mėgsta

šeimyninius susibūrimus, gerbia šeimos tradicijas. Tačiau dvasinės

paslaptys jiems neišsprendžiamos.

Vandenis. Jų vaikai paveldi daugelį interesų iš tėvų, jais pasitiki,

tad šie lengvai juos apsaugo nuo netinkamų žingsnių gyvenime. Jų šeimoje

vyrauja savitarpio supratimas ir draugiški santykiai. Kartais vandenis

mažai skiria šeimai dėmesio ir laiko.

Žuvys. Dievina vaikus ir tuo juos paikina, kadangi nemoka auklėti,

negali atsispirti prieš tūkstančius savo vaikų poreikių. Savo natūra Žuvys

sugeba aukotis ir rūpinasi dvasiniu tobulėjimu, tačiau jų devizas: „Duoti

vaikams viską, ko patys neturėjo vaikystėje“. Žuvys stengiasi sudaryti

vaikams lengvą ir malonų gyvenimą.

Jūsų vaikai

Avinas. Vaikai pavasarinukai, tad nenuoramos ir energingi, anksti

pradeda vaikščioti ir kalbėti. Labai žingeidūs, „kodėlčiai“. Anksti siekia

savarankiškumo. Pasižymi gera vaizduote, išradingi, nepaprastai jautrūs.

Tėvai juos turi nukreipti ir vesti labai taktiškai,daugiau jais pasitikėti,

kad jie galėtų pilniau išreikšti savo sugebėjimus ir galimybes

Jautis. Šie vaikai labai meilūs, mergaitės nuo mažumės mėgsta flirtą.

Aktyvūs ir sveiki. Metodiškai ir punktualiai sprendžia savo problemas.

Dėmesingi, darbštūs ir sumanūs, viską mėgsta daryti savo rankomis. Daugelis

jų muzikalūs. Į mokslo aukštumas kopia tvirtai, kad ir lėtokai. Tokius

vaikus reikia paskatinti, ir jie prasiskleidžia kaip gėlės prieš saulę.

Dvyniai. Nuo mažumės nepaprastai guvūs, gracingi ir artistiški,

nenuoramos ir labai baikštūs. Reikia užimti juos naudinga veikla.

Protarpiais būna nervingi. Tėvai turi padėti jiems išsiugdyti dėmesį ir

sistemingus įgūdžius. Fanatiškumo reikia vengti. Dvyniai labai nuoširdūs ir

momentaliai jaučia melą.

Vėžiai. Šio ženklo vaikai visa širdimi siekia dvasinių aukštumų, nors

kartais nerangiai išreiškia savo jausmus ir poreikius. Jų vidinis pasaulis

turtingas,berniukai stipriai prisirišę prie motinos, paaugliai turi polinkį

staiga keisti nuotaiką. Jiems būtina skirti nemaža dėmesio ir supratimo,

kad nenuskurstų jų mylinčios sielos.

Liūtas. Liūtukai – kilniadvasiai lyderiai ir vadai tarp savo

bendraamžių tiesiogine šio žodžio prasme. Išradinėja naujus žaidimus.

Vaikai juos myli ir gerbia. Liūtukai dievina visokiausius vakarėlius ir

šventes, dažnas jų turi dramatinio aktoriaus talentą. Romantiška natūra;

anksti ima bodėtis gyvenimu. Mergaičių Liūtukių telefonas nutyla.

Mergelė. Vaikai greit ir anksti pradeda kalbėti. Anksti jie pareiškia

kritišką požiūrį į gyvenimą. Dažnai būna drovūs ir jautrūs kitų nuomonei,

paprastai neturi nusisekimo tarp savo bendraamžių. Mėgsta mokytis ir daug

skaityti.

Svarstyklės. Žavingi ir malonūs vaikai. Visuomet atkreipia visų

dėmesį. Su jais lengvai bendrauja ir suaugę, ir bendraamžiai. Ramūs

susivaldantys, nelinksta į jokius ekscesus. Jaunystėje išsaugo žavingumą ir

patrauklumą. Paprastai anksti tuokiasi – jau vaikystėje domisi priešingos

lyties atstovais. Pagal savo natūrą Svarstyklės – diplomatai. Jie dažnai

vengia darbo, jiems būtina formuoti patvarius idealus.

Skorpionas. Vienas stipriausių zodiako ženklų. Šie vaikai turi stiprią

valią ir patvarią psichiką. Jiems patinka dirbti ir nugalėti, jie nemoka

trauktis, paprastai ne pagal metus išsivystę.

Šaulys. Vaikai dievina sportą ir gyvūnus, sėdėti namuose jiems

nuobodu. Jie nuoširdūs ir kalbūs, turi humoro jausmą ir nelinkę atsiduoti

bevaisėms godoms ir svajonėms jau ankstyvoje paauglystėje. Nekenčia

neteisybės ir melo. Mėgsta mokyklą ir gerai mokosi. Kartais jiems

pritrūksta atsidavimo ir stropumo. Gimę po Šaulio ženklu jaučia vidinį

poreikį tikėti. Šaulio charakteryje humanizmas nugali dogmatizmą,

sulaužydamas bet kokius apribojimus. Jiems būtina suteikti kuo daugiau

laisvės. Mėgsta ekstravagantiškumą; išminties jiems dažnai pritrūksta.

Ožiaragis. Nuo mažumės orūs, savarankiški, anksti suvokia, ko nori.

Garbėtroškos ir nepaprastai gerai mokosi, nors ir lėtai viską atlieka.

Nemėgsta triukšmingų vaikiškų žaidimų, dėmesingi, stropūs. Draugų

ožiaragiai mažai turi, dažnai vieną, bet ištikimą. Griežtai prisilaiko

šeimos saitų ir tradicijų.

Vandenis. Unikalūs vaikai. Jie mąsto ne taip kaip eiliniai.

Anksti

pareiškia filosofinį požiūrį į gyvenimą, galva pilna nepaprastų idėjų.

Protingi, energingi, siekia kuo daugiau pažinti. Kartais be pusiausvyros,

mėgsta pripažinimą ir pagyrimus, ir kompaniją, ir vienatvę. Linkę į

pramogas. Išradingi, taktiški ir gali priimti kompromisą, bet daro tai, ko

jiems reikia. Sunkiai pakelia bausmes. Su jais reikia bendrauti kaip su

lygiais, švelniai vadovauti ir kreipti.

Žuvys. Juos nelengva suprasti, dažnai kinta jų nuotaika, tačiau jie

nuoširdūs ir jais galima pasitikėti. Jiems reikalinga suaugusių parama ir

pripažinimas. Daugelis mieliau bendrauja su suaugusiais, o ne su vaikais

dėl savo aankstyvo brendimo ir dvasinės gyvenimo sampratos. Žuvys iš visų

Zodiako ženklų jautriausios. Su šiais vaikais būtinas ypatingas taktas,

švelnumas ir pripažinimas, kad jie pasitikėtų savimi.

Astrologija ir sveikata

Astrologinė medicina – tai nuo senovės laikų naudotas diagnozavimas ir

ligų gydymas pagal horoskopus. Zodiako ženklai siejami su tokiomis kūno

dalimis:

Avinas – galva, veidas;

Jautis – gerklė, kaklas;

Dvyniai – pečiai, dilbiai, riešai;

Vėžys – skrandis, plaučiai;

Liūtas – nugara, širdis;

Mergelė – apatinė pilvo dalis, žarnynas;

Svarstyklės – inkstai, nervai;

Skorpionas – paslėpsniai, stuburas;

Šaulys – dubuo, sąnariai;

Ožiaragis – keliai, oda, skeletas;

Vandenis – blauzdos, raumenys, kulkšnys;

Žuvys – pėdos, pirštai.

Avinas. Tipiškas avinas yra geros sveikatos ir mažai kreipia dėmesio į

įvairius ligų simptomus, mano, kad ignoruodamas juos, jis išvengia ligų, ir

jos pačios ppraeina. Nelabai pasikliauja gydytojais ir įsitikinęs, jog žino

daugiau už juos. Avinai – kraštutinumų žmonės. „Aš arba jaučiuosi labai

gerai, arba esu kritinėje išsekimo būklėje“, – taip gali apie save pasakyti

moteris, gimusi po šiuo ženklu. Avinas nemėgsta vaikščioti pas gydytojus

ypač stomatologus. Jiems labai reikalinga dieta, daugiau daržovių ir

vaisių. Aktyvūs ir nenuoramos, Avinai dažnai dirba tol, kol visai išsenka.

Avinas turi kontroliuoti savo emocijas, netūžti neįtemti veido raumenų,

vengti persivalgymo, besaikio alkoholio vartojimo. Avinas – sveikatos

ženklas ir, protingai gyvendamas, šio ženklo žmogus gali išsaugoti jaunystę

ir jėgas ilgam.

Jautis. Silpna jaučio vieta – gerklė. Jiems dera pasitikrinti pas

laringologą ir dėvėti šiltą šalį. Apskritai Jaučiai sveiki ir energingi,

patvaresni už Avinus; o jei nesugaluoja, nemėgsta apie tai kalbėti. Jaučiai

– kantrūs pacientai, lengviau už kitus iškenčia skausmus ir nepatogumus,

tiksliai iir skrupulingai vykdo gydytojų nurodymus. Jie stiprūs ir tvirtai

suręsti. Vyrai Jaučiai dažniausiai vyriški ir plačiapečiai, moterys –

stiprios, aukštos, turi gerus plaukus ir odą. Jučiai linkę pilnėti, jiems

būtina dieta ir aktyvus gyvenimas.

Dvyniai. Jų problema – nemiga. Dvyniai sunkiai atsipalaiduoja, ypač

išvargę. Jie patvarūs, gerai sudėti, turi ilgas rankas ir kojas, jautrią ir

sausą odą, nelinkę pilnėti, dažnai šąla ir persišaldo, kartais būna

alergiški vaistams ir maistui nežiūrint polinkio į respiratorinius

susirgimus, jie sveiki, nelinkę persivalgyti ir nepiktnaudžiauja alkoholiu.

Dvyniams būtina išmokti atsipalaiduoti, norint išvengti nemigos ir nervų

ligų.

Vėžys. Mėgsta gerai pavalgyti, turi polinkį pilnėti, neatsispiria

saldumynams, ypač brandžiame amžiuje, nemėgsta sporto. Vaikystėje paprastai

perserga visomis vaikiškomis ligomis. Vėžiai sunkiai ištveria skausmą, jie

turi labai jautrią nervų sistemą. Vėžys – nuotaikos žmogus, depresijos

momentu lengvai suserga, neatsparus. Jam būtina daugiau judėti ir

sportuoti, kasdien daug vaikščioti.

Liūtas. Tipiškas liūtas sveikas ir patrauklus, gerai atrodo, net jei

blogai jaučiasi. Liūtų rausvi skruostai ir blizgančios akys. Būdami

stiprios natūros, jie greitai pasveiksta. Pagal Zodiaką veikliausi žmonės,

todėl dažnai pervargsta. Mėgsta sportą ir judrų gyvenimą, tiesa, mėgsta ir

pavalgyti, išgerti, rūkyti, bet nesunkiai atsispiria pagundoms.

Mergelė. Po mergelės žvaigždynu vyrai gimsta sveiki. Jiems dera

pasirūpinti dieta, nes Mergelės žvaigždynas susijęs su virškinimo traktu.

Tipiški šio ženklo atstovai – vidutinio ūgio. Jie dažniausiai nemėgsta

sporto, nelinkę gaišti laiką kruopštumo reikalaujantiems darbams. Mergelės

retai serga, o jei lankosi pas gydytojus, tai dėl silpnosios vietos – nervų

ir skrandžio. Mergelėms būtina vengti sunkaus maisto ir stiprių stresų.

Svarstyklės. Jos pasižymi atsparumu ligoms. Pagrindiniai jų priešai –

šaltis ir drėgmė. Turi polinkį į radikulitą ir reumatą. Svarstyklių vyrai

paprastai gražūs, liekni, aukšti. Moterys – grakščios, didelėmis akimis,

jautriomis lūpomis ir banguotais plaukais. Sirgdamos pageidauja rūpesčio,

dėmesio, užuojautos, linkusios simuliuoti. Svarstyklėms būtina mankšta.

Skorpionas. Jis sveikatos atžvilgiu laiko save likimo šeimininku.

Skorpionai stiprūs, stambių kaulų, su išsivysčiusiais žandikauliais,

plačiais antakiais, šaltomis akimis. Mėgsta pavalgyti ir išgerti.

Nepasitiki gydytojais, stengiasi nepastebėti savo ligų. Kantrūs ir

ištvermingi, labai atsparūs ligoms. Jie ilgai gyvena.

Šaulys. Šauliai itin rūpinasi savo sveikata, kad galėtų aktyviai

gyventi. Dažniausiai tai sportiški žmonės, metų našta daro juos oresnius,

tačiau nesuglebusius ir neištižusius. Jiems įprastas sveikas gyvenimo

būdas. Šauliai geria saikingai, anksti gulasi.išlaiko pusiausvyrą, nors

dirba labai daug.

Ožiaragis. Su metais Ožiaragis įgyja jėgų. Jie ištvermingi, labai

atsparūs ligoms, turi savisaugos instinktą. Dažniausiai tai liekni žmonės

su stipriu skeletu. Vyrų akys it iškaltos iš akmens, moterų – didelės

išraiškingos. Ožiaragiai paprastai pesimistai, dažnai pasiduoda depresijai,

juos kankina problemos, kurios nieko nereiškia kitiems. Tas kenkia jų

sveikatai. Ožiaragiams būtina kruopšti savikontrolė, sveika gyvensena.

Jiems reikia išmokti pamiršti nemalonumus darbe, o išėjus iš įstaigos

mažiau reikalauti iš draugų, artimųjų.

Vandenis. Zodiako sistemoje Vandeniai ilgaamžiai. Jie protingai,

filosofiškai įvertina visus pliusus ir minusus. Klasikinis Vandenis –

stotingas, gerai sudėtas, žavingomis, pilkomis akimis, šviesiaplaukis.

Mėgsta medžioklę ir sportą, prisilaiko rėžimo. Jam kenkia rūkymas.

Žuvys. Žuvų žmonės jautrūs, dažnai silpni ir trapių kaulų, jų

pažeidžiamiausios vietos – kojos, dažnai išsisuka ar nusimuša kojas,

sušlapę peršąla. Kita silpna jų kūno vieta – akys. Jiems nedera pervarginti

akis, reikia lankytis pas okulistą. Labiau negu kiti zodiako ženklai linkę

į mistiką. Juos lengva įtikinti. Žuvims veiksminga teigiama savitaiga.

Karjera

Avinas. Mėgsta naujoves įdomias ir nežinomas. Jų devizas: Visa, kas

sunku, turi būti atlikta tuojau pat“. Negali sėdėti sudėjęs rankas,

entuziastingai imasi visko, kas nauja ir jaučiasi laimingas, atlikdamas bet

kurį darbą ir įgydamas autoritetą. Jam patinka ir sekasi vadovauti. Avinai

geri chirurgai, karo vadai, jurisprudencijos žinovai. Tai intelekto

ženklas. Daugelis Avinų – talentingi rašytojai ir aktoriai. Su pasisekimu

gali dirbti žurnalistikoje, radijuje, televizijoje, visuomeninių santykių

srityje, nepakenčia vienodo, monotoniško darbo. Pradėtą darbą jiems

užbaigti pritrūksta kantrybės.

Jautis. Siekia kūrybiškai pasireikšti ir materialiai apsirūpinti.

Retai keičia pasirinktą veiklą. Tarp Jaučių daug iškilių muzikantų,

aktorių. Tai puikūs biznieriai, kantrūs ir metodiški. Jie pamažu, tačiau

tvirtai kopia į tobulybę. Juos vertina ir gerbia kolegos. Jaučiai gerai

susitvarko su skaičiavimų reikalaujančiu darbu. Myli žemę ir dažnai

pasirenka žemdirbio profesiją. Jie imlūs darbuotojai. Konservatyvūs ir

nemėgsta naujovių.

Dvyniai. Energingi, jų sprendimai momentalūs, jiems tinka bet kuri

veikla, reikalaujanti intelekto ir greitos reakcijos. Jie puikūs technikai

ir juvelyrai, dantistai. Dvyniai nepakenčia rutinos ir jaučiasi gerai,

turėdami laisvę. Gabūs kalboms, poezijai, menui. Gimusieji po šiuo ženklu

iškalbūs, gali dirbti prekyboje. Nemėgsta kritikos. Turi savo nuomonę ir

savo požiūrį į darbą, išradingi, dažnai sugalvoja naujus darbo metodus.

Erzina juos aplaidumas ir nevalyvumas.

Vėžys. Daugelį Vėžių patraukia pramonė, namie jie puikiai gamina

patys. Vėžiui rūpi namai. Moterys gimusios po Vėžio ženklu, būna gabios

dekoratorės ir namų interjero dizainerės, puikios motinos ir pedagogės.

Joms tinka darbas su vaikais. Vėžiai kruopštūs ir darbštūs. Tarp Vėžių yra

kūrybingų

žmonių. Jų turtas – grožis. Viskas aplinkui pražysta bendraujant

su tais žmonėmis. Vėžys – nuotaikos žmogus ir turėtų rinktis tokį darbą,

kuris jam malonus.

Liūtas. Siekia valdyti pasaulį (Napoleonas, Musolinis, F.Kastro). Jis

nesitenkina būti „už scenos“ ir gali dirbti negailėdamas jėgų. Pamėgta

veikla – teatras. Liūtams visas gyvenimas didelė scena. Jie turi kūrybinę

gyslelę ir kūrybinį požiūrį į visas gyvenimo problemas. Jiems gimsta

originalių idėjų. Liūtams tinka visuomeninis ir organizatorinis darbas

visur, kur reikia glaudžiai bendrauti su žmonėmis.

Mergelė. Pagrindiniai jos bruožai – punktualumas, analitinis požiūris,

blaivus mąstymas. PPirmenybę teikia tiriamajam ir redaktoriau darbui. Mažai

daro klaidų, už viską jaučia atsakomybę. Nebijo juodo darbo ir dažnai

kritikuoja kitus. Pasirenkant darbui Mergelę, reikia įvertinti jos kritinį

protą, tikslumą, stropumą ir pareigingumą.

Svarstyklės. Siekia taikos ir harmonijos, daugelis tampa diplomatais,

bažnytininkais, advokatais. Svarstyklių gyvenime svarbus vaidmuo tenka

grožiui – po šiuo žvaigždynu gimė daug aktorių ir dailininkų. Labiausiai

paplitęs užsiėmimas – teisė. Svarstyklių žmonės patrauklūs, lengvai

bendrauja su kitais, tačiau aplinka juos ypatingai veikia. Jie negali

dirbti purvinoje ir nervingoje aplinkoje. Jeigu darbo aplinkybės suveda su

žemesnio lygio žmonėmis, bbūna nelaimingi.

Skorpionas. Gimę po šiuo žvaigždynu taip skiriasi viens nuo kito, kad

sunku nustatyti bendrą jų interesų liniją. Jiems patinka sudėtingas darbas,

reikalaujantis daug jėgų ir vaizduotės, vyriškumo ir valios, pavyzdžiui,

mokslinis – tiriamasis darbas chemijos, technikos ir fizikos

laboratorijose, taip pat chirurgija ir psichologija. Tarp jų daug

sportininkų, nes tai jėgos ženklas. Bet kuriuo atveju jie darbštūs ir

atkaklūs, turi gerą atmintį, mokymasis jiems teikia džiaugsmą.

Šaulys. Filosofiška, inteligentiška, santūri natūra. Visą gyvenimą

stengiasi ką nors nauja sužinoti. Po šiuo ženklu gimė daugelis filosofų ir

mąstytojų (Spinoza, Floberas). Šauliai mėgsta gyvūnus, dažnai būna

veterinarais. Daugelis pasirenka lektoriaus ar dvasininko darbą. Mėgsta

laisvę, keliones, dažnai kaičia gyvenamą vietą.

Ožiaragis. Ožiaragis – tai darbo arklys Zodiake. Laikosi visuomenės

nuostatų. Viską daro iš pagrindų, atkakliai siekia tikslo. Po šiuo ženklu

gimė daugelis biznierių ir finansininkų. Kruopštiems ir uoliems Ožiaragiams

sekasi technika ir amatai, architektūra, jie geri inžinieriai, ypač

mechanikai ir elektrotechnikai. Sunkiai sutaria su bendradarbiais dėl savo

smulkmeniškumo ir bekompromisiškumo. Ožiaragiams svarbu sėkmė, jie nemėgsta

keisti profesiją.

Vandenis. Gali būti lėtokas, bet lengvai įsisavina bet kokią

profesiją. Vandeniai išradingi, turi gerą skonį, daugelis artistinius

gabumus. Jie kaip magnetas, tokie patrauklūs. Vandeniui reikia vengti

rutinos, monotoniško darbo. Vandenio sritys – visuomeninis darbas,

politika, mokslas. Vandeniams dera naudotis tiekiamomis jiems galimybėmis

ir šansais, ir nieko neatidėti tolimai ateičiai.

Žuvys. Jų ženklas – į priešingas puses plaukiančios žuvys. Tai jų

natūros raktas. Vienu atveju Žuvys siekia užsibrėžto tikslo, kitu atveju –

svajingos ir artistiškos. Žuvų gyvenime didžiulis vaidmuo tenka menui. Tie

žmonės turi nuostabią pasaulėjautą ir jautrią intuiciją. Jie gali būti

puikūs gydytojai, ypač psichiatrai, mokytojai, visuomeniniai veikėjai,

puikiai prisitaiko pprie aplinkos, kruopštūs, pareigingi, protingi.

Mūsų būstas

Avinas. Nors renkasi audringo gyvenimo būdą ir avantiūras, nors mielai

gyvena dideliame mieste greta pramoninių objektų, siekia turėti nuosavą

namą, kuriame galima atsiskirti ir pasiilsėti. Mėgsta švelnų klimatą ir

namus su neįprastu išplanavimu.

Jautis. Nori turėti daug žemės ir namą, panašų į tvirtovę, esantį

tyliame pakraštyje, toliau nuo kelio. Mėgsta viską perdirbti savo rankomis,

meistrauti.

Dvyniai. Nenuoramos, mėgsta įvairovę, dažnai keičia gyvenamą vietą,

dievina visa, kas nepaprasta ir ekstravagantiška. Kambaryje –

prieglobstyje, kur galima kelias valandas pailsėti, jiems ypač reikia oro

gausos. Mėgsta pirkinius. Kartais nereikalingus, – dažnai įsiskolina.

Vėžys. Vertina komfortą, mielai renkasi senovišką namą (švelnaus

klimato vietovėje), kurio centras virtuvė. Mėgsta pirkti visą, kas

geriausia, nusimano apie tai ir nevertina ekstravagantiškumo.

Liūtas. Mažame bute jaučiasi kaip narve, jam būtinas erdvus namas,

mėgsta ryškias spalvas. Pirmumą teikia mūriniam namui su židiniu, didele

virtuve ir prabangiais daiktais.

Mergelė. Praktiška ir mėgsta vienatvę. Renkasi miesto pakraštyje namą

su visais patogumais ir sodu. Su kaimynais nebendrauja, vertina

antikvarinius daiktus, apdailą iš plytų ir akmens. Žino pinigų vertę ir

visada baiminasi permokėti.

Svarstyklės. Mėgsta gyvenimą dideliame mieste ir draugų aplankymus.

Išsiskiria skoniu ir vertina grožį. Patinka sodas ir gėlės.

Skorpionas. Jo namas – tvirtovė, šeima – pasididžiavimo objektas.

Namas išsiskiria individualumu, atspindinčiu jo individualybę. Mėgsta

turėti žemės apink namą, šešėlinę gatvės pusę.

Šaulys. Brangina llaisvę, orą, atvirą erdvę. Dievina saulę, užmiesčio

namus, nebendrauja su kaimynais.

Ožiaragis. Jam imponuoja namas su istorine praeitimi. Nemėgsta

triukšmo ir bruzdos. Dievina pirkinius, bet nepraranda dėl to galvos.

Vandenis. Vandenis – labai vertina šiuolaikišką gero skonio būstą iš

stiklo ir betono, su dideliu plotu ir įvairiomis dirbtuvėmis.

Žuvys. Žuvys – mėgsta erdvius pastelinių spalvų namus netoli

vandenviečių. Domisi kaimynais. Persikėlimas į naują namą sužadina joms

akstiną įsigyti ekstravagantiškų daiktų.

Laisvalaikis

Avinas. Platus domėjimosi spektras. Stabdo jį tik laiko stoka. Labiau

vertina aktyvų poilsį, keliones, ypač į egzotines vietas. Mėgsta

išradinėti, meistrauti, sportuoti.

Jautis. Privalumą teikia muzikos vakarams, linksmybėms, juokui.

Nepailstantis darbininkas, kuriantis aplink save grožį, pavyzdžiui,

puoselėja sodą. Mėgsta meistrauti, rūpestingas šeimininkas, geras virėjas,

dažnai priiminėja draugus. Dažniausiai paplitęs hobi – tapyba, muzika.

Dvyniai. Dievina nuotykius ir permainas, keliones į užsienį, lengvai

susipažįsta ir užveda meilės romanus, mėgsta pramogas, daug rašo ir kuria

poeziją.

Vėžys. Jo devizas: „Geriausia namie“. Labiau vertina poilsį nuosavoje

viloje prie ežero ar ant jūros kranto. Plaukioja, slidinėja vandens

slidėmis, mėgsta senovę, neretas kolekcionuoja pašto ženklus. Svetingas,

bet dažnai trokšta atsiskirti, mėgaujasi knygomis apie nerealius dalykus ir

muziką.

Liūtas. Visuomet dėmesio centre, nemėgsta vienatvės. Jam patinka

ištaigingi kurortai, viešbučiai, vakarienės prie žvakių su šokiais,

vakarėliai ir teatras. Pramogauja ir užmezga romanus.

Mergelė. Neafišuoja savo pomėgių, mėgsta paprastumą. Jai nerūpi

brangūs kurortai. Mergelė tenkinasi gražiu gamtos kampeliu. Mėgsta

keliauti.

Svarstyklės. Joms kaip oras reikalingi malonumai ir pramogos. Hobi

dažnai susijęs su menu – opera, daile. Svarstyklės turi puikų skonį.

Daugelis moterų Svarstyklių mėgsta rengtis ir gali per dienų dienas lankyti

parduotuves.

Skorpionas. Vienas iš aktyviausių Zodiako ženklų. Mėgsta sportą, ypač

rizikingą: futbolą, ledo ritulį. Geriausiai pailsi prie vandens telkinių.

Sunkiai užmezga naujas pažintis, nori ilsėtis tyloje, be žmonių vietoje,

kur galima pamąstyti ir paskaityti.

Šaulys. Turi nuostabų sugebėjimą atostogas paversti švente, daug

keliauja, gilina žinias ir filosofuoja, sportuoja, mėgsta būti tarp žmonių.

Ožiaragis. Atkaklus darbuotojas, net per atostogas susiranda reikalų.

Mėgsta ištaigingus kurortus, kuriuos gali lankyti kiekvienais metais, senų

draugų ir šeimos kompanijas, domisi istorija kolekcionavimu. Geriausias

poilsis – nuosavame būste prie židinio su draugais.

Vandenis. Draugystės klubų ir žmogiško bendravimo, plačiąja šio žodžio

prasme, ženklas. Vandenis visada tarp žmonių, dirba visuomeninį darbą, jo

tikslai ir pomėgiai įvairūs: fotografija, tapyba, modeliavimas. Viską

mėgsta daryti savo rankomis, keliauja ir skaito knygas apie istoriją,

geografiją, ekonomiką ir visuomeninius mokslus.

Žuvys. Visas jų gyvenimas – augimo procesas. Turi poreikį kūrybiškai

pasireikšti, mėgsta ir draugus, ir vienatvę. Tuos poreikius tenkina

laisvalaikiu. Žuvys labai jautrios aplinkinių nuotaikai, todėl draugus

turėtų rinktis labai apdairiai. Mėgsta ne tiktai ramų stebėjimą ir

apmąstymus, bet ir gerą muziką ar šokius.

Rytietiškas japonų Horoskopas

Pagal kalendorių, priimtą Japonijoje ir kitose Rytų šalyse, per 12-kos

metų

ciklą kiekvieni metai praeina po kokio nors gyvūno ženklu. Žmogus,

gimęs konkrečiais metais, gauna įgimtų savybių, darančių įtakos jo likimui.

Toks kalendorius Rytuose labai populiarus. Kiekvieno ženklo

charakteristikos gale išvardintos trys žmonių grupės: a) idealiai tinka

Jums į draugus ir gyvenimo palydovus; b) daugiau ar mažiau tinka; c)

visiškai jums netinka, diametraliai priešingi ir gali atnešti jums nelaimę.

Kiaulė

Beždžionė Gaidys Šuo (Šernas) Žiurkė Jautis

1920 1921 1922 1923 1924 1925

1932 1933 1934 1935 1936 1937

1944 1945 1946 1947 1948 1949

1956 1957 1958 1959 1960 1961

1968 1969 1970 1971 1972 1973

1980 1981 1982 1983 1984 1985

1922 1993 1994 1995 1996 1997

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Triušis Avis

Tigras (Katinas) Drakonas Gyvatė Arklys (Ožka)

1926 1927 1928 1929 1930 1931

1938 1939 1940 1941 1942 1943

1950 1951 1952 1953 1954 1955

1962 1963 1964 1965 1966 1967

1974 1975 1976 1977 1978 1979

1986 1987 1988 1989 1990 1991

1998 1999 2000 2001 2002 2003

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Beždžionė. Tai prieštaringi žmonės. Protingi, apsukrūs, išradingi,

originalūs ir lengvai išsprendžia sudėtingiausias problemas. Beveik nėra

tokios vveiklos, kurioje jie negalėtų pasireikšti. Tačiau galima atitraukti

jų dėmesį ir pakeisti jų nuomonę.jie viską nori atlikti tuojau pat, tą

pačią minutę. Nelengva kliūtis jiems gali sugadinti nuotaiką, sutrikdyti

planus. Daugelis jų pasižymi neryžtingumu naujovėms, temperamentingu

staigumu, bet ir atlaidumu. Moka priimti sprendimus, remdamiesi sveika

nuovoka. Gali tapti įžymybėmis.

a) Drakonas, Žiurkė

b) Triušis, Avis, Šuo, Beždžionė.

c) Gyvatė, Kiaulė, Tigras.

Gaidys. Gilūs mąstytojai. Atsidavę darbui. Stengiasi atlikti gerai kad

ir neįveikiamą užduotį ir labai kremtasi nepasisekus. Kartais šiek tiek

ekscentriški, ne iš karto suranda bendrą kalbą su kitais. Visada įsitikinę

savo teisumu ir kartais iš tiesų būna teisūs. Dažnai vieniši ir užsidarę.

Nors ir atrodo ryžtingi, bet yra nedrąsūs. Planus išpuoselėja, tačiau

nerealizuoja. Ūmai pereina iš jautrumo būsenos į abuojumą. Jų gyvenimui

būdinga sėkmių ir nesėkmių kaita. Gali būti egzotiški, tačiau perdėm

atviraširdžiai, pasiryžę beviltiškiems ir drąsiems veiksmams. Visada

įdomūs.

a) Jautis, Gyvatė, Drakonas.

b) Žiurkė, Gaidys, Šuo, Triušis.

c) Tigras, Arklys, Beždžionė, Avis, Kiaulė.

Šuo. Turi pačių žmogiškiausių savybių – ištikimi, sąžiningi, įteikia

pasitikėjimą tuo, kad išsaugoja paslaptis. Tačiau šiek tiek egzotiški,

ekscentriški iir neapsakomai užsispyrę. Turtų nesiekia, bet pinigų visada

turi. Gali būti emociškai šalti, mažai bendrauja. Į daug ką žiūri

kritiškai, garsėja aštriu liežuviu. Žino, dėl ko kovoja, visada palaiko

teisybę. Reikalus tvarko iki galo ir paprastai nugali. Jie būna geri

vadovai.

a) Arklys, Tigras, Triušis.

b) Žiurkė, Gyvatė, Beždžionė, Šuo, Kiaulė.

c) Drakonas, Avis.

Kiaulė (Šernas). Šiuos žmones išskiria narsumas ir sugebėjimas

aukotis. Visa ko imasi, daro energingai. Pripažįsta tik tiesų kelią,

nežinodami atsitraukimo. Labai sąžiningi ir vyriški. Su kitais sunkiai

susidraugauja, tačiau tikriems draugams ištikimi iki gyvenimo pabaigos,

nepalikdami bėdoje. Nekalbūs, bet labai žingeidūs, daug skaito, gerai

informuoti. Greitai supyksta, bet nemėgsta ginčų ir prieštaravimų. Geri ir

dėmesingi mylimiems, o šeimoje stengiasi greit likviduoti visus konfliktus,

kai jų pasitaiko. Prieš sudėtingas problemas niekada nenuleidžia rankų,

nors elgiasi momentinio potrūkio vedini.

a) Triušis, Avis.

b) Žiurkė, Tigras, Jautis, Drakonas, Gaidys, Šuo, Kiaulė.

c) Gyvatė.

Žiurkė. Gimę po šiuo ženklu yra malonios išvaizdos, patrauklūs,

darbštūs. Neišlaidūs, mėgsta taupyti pinigus.užmiršti taupumą jie gali tik

kuo nors susižavėję arba pagauti didelio jausmo. Dosnūs tik tiems, kuriuos

myli. Pedantiškai tvarkingi. Daug kam atrodo nelogiški. Garbėtroškos.

Paprastai jiems sekasi ir jie pasiekia, ko geidžia. Nemoka valdytis ir

lengvai įsiutinami. Sąžiningi ir atviri, bet daugelis jų nevengia

pakalbėti.

a) Drakonas, Beždžionė, Jautis.

b) Gyvatė, Tigras, Šuo, Kiaulė, Žiurkė.

c) Arklys.

Jautis. Tie žmonės kantrūs, nekalbūs, kelia pasitikėjimą. Tačiau

kartais gali būti ir ekscentriški, lengvai įniršta. Tokiais momentais

patartina jų vengti – Jaučio įniršis nežino ribų. Paprastai nekalbūs,

susižavėję tampa iškalbingi. Jų puikūs protiniai fiziniai duomenys. Turi

lengvo charakterio žmogaus vardą, tačiau dažnai parodo užsispyrimą –

nemėgsta prieštaravimų. Kai kurie į meilę žiūri kaip į sportą, dėl to su

artimaisiais kyla daug nesusipratimų.

a) Gyvatė, Gaidys, Žiurkė.

b) Drakonas, Triušis, Beždžionė, Kiaulė, Jautis.

c) Avis.

Tigras. Šio ženklo žmonės jautrūs, linkę į apmąstymus, bet būna

irzlūs. Paprastai yra gerbiami, bet dažnai konfliktuoja ssu vyresniais arba

viršininkais. Dažnokai priima neapdairius sprendimus arba pavėluotai daro

teisingas išvadas. Šiaip tai vyriški ir stiprūs žmonės, dėl to vertinami.

a) Arklys, Drakonas, Šuo.

b) Žiurkė, Jautis, Triušis, Tigras, Avis, Gaidys, Kiaulė.

c) Gyvatė, Beždžionė.

Triušis. Ryškios asmenybės, talentingi ir garbėtroškos. Dorybingi,

santūrūs, pasižymi nepriekaištingu skoniu. Sukelia visuotinį pasigerėjimą

ir pasitikėjimą. Materialiai jiems sekasi. Šie žmonės mėgsta „padantinėti“

kitus, tačiau taktiškai ir nepiktai. Švelnūs tiems, kuriuos myli, tačiau

prie artimiausių giminių retai prisirišę. Beveik niekada neįniršta, turi

puikių dalykinių savybių. Sąžiningi ir pareigingi, nors kartais būna

pedantiški, kartais linkę į melancholiją. Gali tapti puikiais lošėjais,

tačiau lošia retai, kadangi yra konservatyvūs, apdairūs.

a) Avis, Kiaulė, Šuo.

b) Žiurkė, Triušis, Drakonas.

c) Gaidys.

Drakonas. Šio ženklo žmonės yra geros sveikatos, energingi, lengvai

sujaudinami, kartais užsispyrę ir šiurkštūs. Sąžiningi, emocingi, ryžtingi,

jais galima pasitikėti. Atviri, ir jų nuomonė visada pagrysta. Gabūs.

Nemėgsta skolintis pinigų ir sakyti kalbų. Linkę būti minkštaširdžiais ir

dažnai leidžiasi valdomi, bet neilgam. Jie greitai atsikrato savo klaidų.

Šeimą sukuria labai jauni arba apskritai nesukuria. Naudojasi aplinkinių

mele.

a) Žiurkė, Gyvatė, Beždžionė, Gaidys.

b) Tigras, Arklys, Avis, Kiaulė, Drakonas.

c) Šuo.

Gyvatė. Sudėtingi žmonės, iš prigimties protingi, nekalbūs. Nors jų

reikalai visada puikiai klostosi, jie dažnai būna šykštūs. Kartais

egoistiški ir garbėtroškos. Tačiau gali aktyviai padėti tiems, kuriems

mažiau sekasi. Dažnai perlenkia lazdą netikėdami kitų samprotavimais ir

pasitikėdami tik savimi. Ryžtingi ir tikslo siekiantys, Skausmingai

pergyvena savo nesėkmes. Atrodo ramūs, bet karštos natūros.Paprastai

pasižymi tiek vidiniu, tie išoriniu patrauklumu, dėl kurio, būdami šiek

tiek lengvabūdiški, sukomplikuoja šeimyninius santykius.

a) Jautis, Gaidys.

b) Žiurkė, Triušis, Drakonas, Gyvatė, Arklys, Avis.

c) Tigras, Kiaulė.

Arklys. Visų mėgstami. Yra linksmo būdo, sugeba naudotis pinigais.

Protingi įžvalgūs. Nors kartais daug kalba, viskas jiems gerai klostosi.

Atkreipia į save dėmesį ryškias drabužiais arba nevaržomu elgesiu.

Pasitikintys, žino savo vertę ir neabejingi (vyrai) moterims. Tam, kas

jiems paranku, negaili pastangų ir jausmų, bet tarnybos reikaluose

nepersistengia. Mėgsta pramogas, dideles sueigas ir puikuotis dėmesio

centre. Labai priklausomi ir retai įsiklauso į kitų patarimus.

a) Tigras, Šuo, Avis.

b) Drakonas, Gyvatė, Beždžionė, Gaidys, Kiaulė.

c) Žiurkė.

Avis (Ožka). Šio ženklo žmonės apdovanoti gabumais dailiesiems menams.

Iš pirmo žvilgsnio jiems pasiseka geriau, negu kitiems. Tačiau, būdami

drovūs ir linkę į pesimizmą, sunkiai priima savarankiškus sprendimus.

Dažniausiai jie religingi. Retai kada būna vadais. Jie pasižymi

gražbylyste, tačiau savo įsitikinimus apgina ir mėgsta savo veiklą. Turi

pakankamai pinigų, vertina patogumus. Galvoti, nuolaidūs, geranoriški, turi

gerą skonį.

a) Triušis,Kiaulė, Arklys.

b) Tigras, Drakonas, Gyvatė, Avis.

c) Jautis, Šuo.

Pranašystės pagal ženklų metus

ŽIURKĖS METAI. Taupykite. Tie metai palankūs konservavimui, virimui,

pirkimui į kreditą, paskoloms, įdėjimams. Jie atrodo geri finansiniu

požiūriu, tačiau turi savyje nuskurdimo grėsmę kitais

metais. Politikoje

galimi netikėtumai – apkaltinimų ir pasmerkimų metai. Palankūs literatūrai.

Jeigu Jūsų vaikas gimė Žiurkės metais, jis bus laimingas, jeigu tai įvyko

vasarą.

Žiurkė. Ji bus apsaugota. Laimė lydės tiek veikloje, tiek meilėje.

Jeigu ji parašys romaną, lai pristato leidėjui iki metų pabaigos.

Jautis. Metai jam visokeriopai palankūs. Turi tuo pasinaudoti, kad

sutaupytų pinigų.

Tigras. Jis apie ateitį gali tik mąstyti. Tie metai pasirodys jam

nuobodūs ir nieko neatneš.

Triušis. Tegul veiklos imasi atsargiai ir nepasitiki draugais. Tie

metai gali tapti jam išdavystės metais.

Drakonas. Jam palankūs metai. Gali jais pasinaudoti finansiškai.

Palinkėkim jam žiurkės meilės.

Gyvatė. Per daug audringi metai. Gyvatei bus nelengva, nors ji tokia

išmintinga.

Arklys. Jam blogi metai. Žiurkė kaip įmanydama stengiasi pakenkti jam.

Patartina būti atsargiam kaip darbuose, taip ir meilėje.

Avis. Tegul pasilieka kaime ir pasikliauja kitų santaupomis, kadangi

pati nesugeba sutaupyti.

Beždžionė. Jai nuostabūs metai. Viskas pasiseks. Jeigu kokia nors

Žiurkė įsimylės ją, Beždžionė jausis be galo laiminga.

Gaidys. Atsargiai! Jei padarysite kitam bloga, blogis bumerangu sugrįš

pas jus.

Šuo. Nesiims bet kokios veiklos, neatspindinčios aukščiausio siekio.

Nuobodžiaus.

Kiaulė. Jai puikiai seksis. Gali susitikti asmenį, vertą meilės.

Žiurkės metai – jai gero prieaugio metai.

JAUČIO METAI. Dirbkite kiek tik leidžia jėgos. Kultivuokite savo sodą,

pirkite fermą, gerinkite tą, kurią turite. Politiniame gyvenime beveik

diktatūra. Laimi konservatoriai. Metai palankūs žemės ūkiui. Nebus nei

krušos, nei sausros, nei drėgmės. Gimusiam žiemą Jaučiui darbų našta

lengvesnė. Palinkėsime jūsų mažajam Jaučiui gimti nuo lapkričio iki kovo.

Žiurkė. Ji gerai elgėsi taupydama praėjusiais metais, nes prakaituoti

nemėgsta.

Jautis. Puikūs metai. Jo darbas turės atpildą. Apturės valdžią ir

pasitikėjimą. Tegul nedelsia sukurti šeimą, jei dar nevedęs.

Tigras. Patys blogiausi jam metai. Patartina niekuo rimtu neužsiimti –

mažiau bus rizikos.

Triušis. Prisitaikęs diplomatiją, Triušis išsikapstys iš nepalankios

situacijos be nuostolių sau.

Drakonas. Jeigu juo per daug pasitikima, jaučiasi blogai. Tačiau bus

pakankamai tvirtas, kad pasipriešintų tam.

Gyvatė. Šiais metais ją ima tingulys. Lai palaukia, kol jie praeis.

Arklys. Geri metai meilei, neapvils ir veikla.

Avis. Labai blogi metai. Tegul meilės kaimui nepraranda, bet žemės

darbai klosis sunkiai.

Beždžionė. Viskas gerai einasi. Ji pasinaudos ttarpininkais ir išsisuks

iš kritiškos padėties. Jautis bus jai draugiškas.

Gaidys. Jis bus laimingas, vogčiomis pasijuoks, triumfuos. Teks

dirbti, tačiau jis tai moka.

Šuo. Labai blogi metai. Jis organizuos maištą, jeigu reikės, net

revoliucija, ir pats imsis visos rizikos.

Kiaulė. Nors jos ir kritiškas protas, ji prisitaiko. Tačiau geriau

neišvesti jos iš kantrybės.

TIGRO METAI. Tie metai nebus visai ramūs. Įsižiūrėkite į gyvenimo

pakitimus, tačiau būkite atsargūs. Politiniu požiūriu didelės permainos.

Netikėta politinė atomazga. Revoliucija. Karo perspektyva. Katastrofa.

Metai palankūs permainoms, veiklai. Jeigu Jūsų mažasis Tigras gimė tarp

saulėtekio ir saulėlydžio, tai saulė gins jį.

Žiurkė. Ji nesijaučia saugiai, lai užsiima tuo, kas priklauso.

Jautis. Jis bus neramus, įsiutęs, pavojingas. Patartina nesišvaistyti

ragais ir laukti geresnių laikų.

Tigras. Gali daryti, ką geidžia. Jam sekasi. Tegul imasi didingų

darbų. Jis bus apsaugotas.

Triušis. Permainos tik sutrikdytų jo ramų gyvenimo būdą.

Drakonas. Jis taps būdą pasižymėti ir tapti advokatu.

Gyvatė. Gyvenimas vargina. Tačiau iš viso to ji pasimokys.

Avis. Visi užsiėmę, stengdamiesi pakeisti pasaulį, ir užmiršta ją. Jai

liūdna.

Beždžionė. Ji pragyvens tuos metus kaip žiūrovas. Nujaučia, kokia

veikla beprasmiška.

Gaidys. Viskas keičiasi. Kaip sunku. Kaip nemalonu! Kokie nuožmūs

metai!

Šuo. Pagaliau galimybė pasiaukoti! Šuo savo stichijoje. Jis laimingas.

Kiaulė. Pasikeitimai. Ji prisitaiko. O kadangi yra kilniaširdė, rami

– ištveria visus sukrėtimus.

TRIUŠIO (KATINO) METAI. Tie metai tikriausiai bus ramūs. Pailsėkite,

nes metai gali būti audringi. Kvieskitės svečių. Skaitykite, plepėkite prie

ugnelės. Tie metai bus džiaugsmingi diplomatams. Metai, palankūs

teisėtvarkai, justicijai. Vaikas gimęs Triušio metais, bus laimingas ir

ramus, jeigu tai buvo vasara.

Žiurkė. Lai ji būna atsargi. Triušis jos tyko. Reikia neišsiduoti.

Jautis. Neidealu, bet jau geriau. Galima ramiai darbuotis.

Tigras. Tegul pasinaudoja tais metais poilsiui. Triušis jam nepakenks.

Triušis. Kaip malonu kamputyje, tarp draugų, jokių problemų. Norisi

užsiimti tik gerais dalykais.

Drakonas. Triušis netrukdys Drakonui švytėti. Priešingai, tas jį

pralinksmins.

Gyvatė. Ak! Ji pasitenkins užsitarnautu poilsiu ir pagalvos apie

meilę. Ji turės pasisekimą.

Arklys. Geri metai. Meilė, darbas, aukšta kėdė. ir galbūt šiek tiek

politikos.

Avis. Pagaliau ja domisi, kviečia, vertina jos kompaniją! Labai geri

jai metai.

Beždžionė. Ji turės puikių darbų. Metai visapusiškai geri.

Gaidys. Šiek tiek traumuotas ankstesnių metų, jis tebėra atsargus ir

nieko nesiima.

Šuo. Ilsisi. Jis beveik laimingas. Triušis atneš laimę. Jis turi tuo

pasinaudoti ryšiams su artimu žmogumi.

Kiaulė. Viskas būtų gerai, jei neatsiduotų teismo byla. Tegul

pasistengia išvengti jos bet kokia kaina.

DRAKONO METAI. Būkite ambicingi ir veiklūs, ženkite pirmyn. Vieniems –

alinantys metai, kitiems – puikūs, su apdovanojimais – didžiule švente.

Metai palankūs pergalėms kare arba kokioje nors kitoje srityje, pavyzdžiui,

politikoje. Tačiau tos pergalės dažniausiai iliuzorinės. Jeigu Jūsų vaikas

gimė šiais metais, nesibaiminkite dėl to, būkite atsargūs tik tuomet, jeigu

jis gimė audros dieną.

Žiurkė. Tie metai tinka jai. Ji užsiims gerais darbais ir bus rami.

Jautis. Nuramintas prabangos ir spindesio, jis pamanys, kad grįžo geri

laikai, bet tai tik iliuzija. Tegul dirba.

Tigras. Jam tie metai bus įtemti. Tačiau Drakonas suteiks jam

geidžiamo puošnumo.

Triušis. Pakaks į visą tą šurmulį pažiūrėti. Jis nekeis aplinkos i

imsis darbų.

Drakonas. Laimingas kaip žuvis vandenyje. Tai jo sėkmės metai!

Gyvatė. Išmintis ją sulaiko nuo nerimo, matant visą tų metų tuštybę.

Įvykių tėkmė rami. Gyvenimas jai šypsosi.

Arklys. Tie metai jam bus neblogi. Jis mėgsta paradus bus patenkintas.

Avis. Iš visur ir po truputį semsis to blizgesio ir neblogai jausis.

Beždžionė. Kaip ji pramogauja! Jos vaidmuo bus pagrindinis. Drakonui

ji reikalinga.

Gaidys. Jis gali meilintis kiek nori. Tie metai jam neša sėkmę.

Šuo. Visa metų atmosfera sukels jam nusivylimą ir pasirodys

nenaudinga. Tegul jis laikosi nuošalyje.

Kiaulė. Įsitikinusi, kad gali gyventi paprasčiau ir kukliau,

nuvarginta prašmatnumo Kiaulė ras prieglobstį pas savo draugus. Nuo gero

maisto ji sustorės.

GYVATĖS METAI. Stebėkite, flirtuokite. Tie metai daug kam

tinkamiausi santuokai. Pasinaudokite tuo. Teisėtvarka patirs nesėkmę vieną

po kitos. Išmintingi politikai gali susirasti išeitį iš visų probleminių

situacijų. Metai palankūs dideliems atradimams, mąstytojams, filosofams. Jų

klausomasi, juos palaiko. Jeigu Jūsų vaikas gimė Gyvatės metais, tai kuo

karštesnė buvo ta diena, tuo jis bus laimingesnis.

Žiurkė. Jai nesiseks. Lai panaudoja tais metais rašymui.

Jautis. Jam gali iškilti santuokinių ir šeimyninių problemų. Tegul

saugojasi prievartos ir vedybų.

Tigras. Jam pavojingas neveiklumas. Jis turi išvykti į kelionę.

Triušis. Geri metai. Apmąstymai, filosofavimas, kūryba. net ir

santuokinio nepastovumas jo nejaudina.

Drakonas. Viskas krypsta į gerąją pusę. Jis švyti visomis spalvomis,

prižiūrimas ramios Gyvatės.

Gyvatė. Tai jos metai! Ji gali viską daryti, nebijodama pavojų. Myli

ir yra mylima.

Arklys. Dar kartą jis gali

viską palikti dėl meilės. Tačiau suklys

taip pasielgęs, kadangi Gyvatės metų meilės ryšiai gali sutrūkinėti.

Avis. Jis apturės pramogų ir susidomės daugeliu naujų dalykų. ir

įvairiomis apkalbomis.

Beždžionė. Visada ras savo vietą ir bus mielai priimta. Tai, kad ji

siekia karjeros, kai kam labai pravers.

Gaidys. Jis bus sudomintas. Galbūt jam iškils šeimyninių problemų.

Šuo. Jis iš tų, kuriuos trauks mąstyti, filosofuoti ir atradinėti.

tie metai laimės jam neatneš.

Kiaulė. Piniguose ji ras laimę, o meilėje – ne. Gyvatės metai jos

širdžiai paprastai atneša daugiau nnerimo, negu džiaugsmo.

ARKLIO METAI. Darbo visiems pasirinktinai. Pagalvokite apie save.

Užsiimkite politika, sportu, dalyvaukite susirinkimuose, mitinguose.

Užkulisinė politikos pusė: neramumai, galimi atsistatydinimai, skandalai,

bet diplomatija triumfuos. Arkliui geriau gimti žiemą.

Žiurkė. Katastrofų metai visais požiūriais. Ji skendės skolose.

Jautis. Viskas gerai susiklostys. Jo darbas duos pelno. Tegul jis

pasinaudoja tais metais.

Tigras. Tegul ko nors imasi. Jis turi būti užimtas.

Triušis. Arklio metai jam ramūs.

Drakonas. Jis pasinaudos galimybe, kad pasireikštų.

Gyvatė. Atsargiai, nemalonumai dėl meilės. Tie metai labai audringi.

Teks panaudoti visą išmintį, nnorint viską įveikti.

Arklys. Priešingai negu kitiems ženklams, tai negeri metai Arkliui.

Ugniniam Arkliui jie išvis gali būti tragiški.

Avis. Geri metai. Vis linksmina, visiems patinka, pritinka.

Beždžionė. Nors ir nemėgsta renginių, gali rasti sau naudingą darbą.

Gaidys. Viskas gerai. Smulkūs nemalonumai linksmina jį tol, kol

nepaliečia jo asmeninių interesų.

Šuo. Bus lengvai suerzinamas. Norėtų prasiveržti į įvykių epicentrą,

tačiau nelabai tiki savo sėkme.

Kiaulė. Mokosi savitvardos. Jausmų srityje vieni nemalonumai.

Nepalankus periodas.

AVIES METAI. Galima leisti sau kai kuriuos kaprizus. Vykite į kaimą,

įsigykite draugų. Politiniu ir finansiniu atžvilgiu artima katastrofos

grėsmė. Tačiau pusiausvyra pamažu atsistatys, nepriklausomai nuo to, kad

stokoja sąmoningumo ir kompetencijos. Metai palankūs artistams, dalinai –

komiškiesiems aktoriams. Labiausiai palankus likimas bus Avims gimusioms ne

lietingą dieną.

Žiurkė. Ji vėl ropščiasi aukštyn ir sėkmingai gali pasišvęsti menui.

Jautis. Blogi metai. Neramūs ir apsiniaukę.

Tigras. Lai jis vėl išvyksta į kelionę aplink pasaulį. Tai jo mažytis

šansas.

Triušis. Nedideli nemalonumai Avies metais negresia jo ramybei, jis

bus laimingas.

Drakonas. Poilsio metai. Jam geriau laikytis nuošaliai nuo

nekompetentiškų asmenų.

Gyvatė. JJos išminčiai sunki ta beprotiška įvykių griūtis. Patartina

saugotis užsimiršimo po landynes.

Arklys. Jis priešinasi, bet viskas eisis puikiai!

Avis. Viskas eisis puikiausiai. Ji reikalinga, jaučia, kad ateitis

nuostabi. Tegul ji pasinaudos tais metais.

Beždžionė. Intriguos, žais dvilypį žaidimą ir labai pasilinksmins.

Gaidys. Susiklostys padėtis, kuri jam atrodys neįmanoma. Pasimetęs

jisai sukurs sau daug rūpesčių.

Šuo. Suerzintas puls į neviltį. Rizikuoja atsiskirti ir baigti savo

dienas vienatvėje jei senas.

Kiaulė. Vilčių metas. Politinės katastrofos jai atrodo nereikmingos.

Ji turtėja, o jausmai jai vis mažiau terūpi.

BEŽDŽIONĖS METAI. Galima laukti netikėtumų. Rizikuokite, viskas

pasiseks. Tie metai charakteringi rizikingomis gudrybėmis, grubiais

pokštais. Galimi pakitimai politikoje, revoliucijos, riaušės, barikados.

Beždžionė pramogauja. Aplinkui betvarkė, anarchija. Metai palankūs naujoms

idėjoms, pasinaudokite tuo. Vaikui geriausia gimti vasarą.

Žiurkė. Visokie išsišokimai ją linksmina. Žiurkė pagaliau atgauna

pusiausvyrą ir laimę. Pastangos atneša savo vaisius.

Jautis. Labai blogi metai. Jis baiminsis pavojų. Jis neapkenčia

netikėtos grėsmės.

Tigras. Pamanys, kad išmušė jo valanda ir pašvęs visas savo jėgas

naujoms idėjoms. Tačiau sulauks tylių pašaipų.

Triušis. Jis nepuola į euforiją. Beždžionės metus priima tokius,

kokie jie yra. Laukia, kol viskas susitvarkys.

Drakonas. Žengs pirmyn, beprasmiška jo gailėtis, kad netinkami metai.

Jam nepatinka, kad jį moko ir juokiasi iš jo.

Gyvatė. Ji skeptiškai šaiposi. Tačiau sugeba dalyvauti įvykiuose,

išgirsti ir pamatyti. Ji žingeidi.

Arklys. Jam atrodo pakankamai įdomu. Galima protingai politikuoti,

sukuriant savo užnugarį.

Avis. Ja daugiau niekas nesidomi, išskyrus tuos momentus, kada visi

susirenka namuose.

Beždžionė. Ji džiūgauja, bet nė piršto neprikiša. Tas šurmulys ją

linksmina.

Gaidys. Jis agresyvus ir panorės įvesti tvarką. Kalbės tuščiais

žodžiais ir moralizuos. Gali būti narsus, pasiryžęs aukotis.

Šuo. Kaip ir Tigras, Šuo patikės, kad metas veikti. Veiks ryžtingai.

Jis bus sukompromituotas, bet. pasiryžęs viską pradėti iš naujo.

Kiaulė. Kad ir kaip įvykiai pakryptų, savo linijos ji laikysis su

entuziazmu. Jos asmeniniai ir kiti reikalai tvarkosi. Ji gauna

nuotaikingumą.

GAIDŽIO METAI. Sunkūs metai. Visiems reikia daug dirbti, nors kiek

materialiai apsirūpinti. Rizika, bedarbystė. Pinigai nenukris iš dangaus be

pastangų. Gaidys nemėgsta betvarkės. Gaidys nemėgsta betvarkės. Reakcija,

karinės reformos tvarkos vardan. Karinis paradas. Pagunda piktnaudžiauti.

Metai, palankūs karinei karjerai. Gimęs pavasarį Jūsų mažasis Gaidys bus

mažiau agresyvus.

Žiurkė. Viskas jai gerai sekasi. Permainos visuomenėje ją mažai

jaudina. Jai terūpi palėbauti.

Jautis. Ak! Pagaliau!.. Jam grįžta pasitikėjimas savimi jis vėl uoliai

imsis darbo.

Tigras. Bus nusivylęs ir nelaimingas. Tačiau nesiliaus maištauti, tęs

kovą.

Triušis. Šiek tiek irzta, kadangi mano Gaidžio metus ir tuos paradus

esant juokingus.

Drakonas. Kaip visada ras progą sublizgėti. Tačiau protas jį

sulaikys nuo veiksmų.

Gyvatė. Nuožmūs metai. Ji tingi ir turės dėti daug pastangų, kad

išvengtų. Dažni nevilties momentai.

Arklys. Užnugaris garantuotas. Drąsiai galima imtis darbo. Viskas

gerai einasi.

Avis. Atsisako dirbti. Gyvens Gaidžio metais bohemiškai, jausis

patenkinta.

Beždžionė. Sėkmės valanda baigėsi. Aplinka nedomina. Nebent Gaidžio

pastangos.

Gaidys. Kokie geri metai! Viskas išdabinta vėliavomis. Tačiau, deja,

reikia dirbti, kad išgyventum, laikotarpis rūstus.

Šuo. Nusivylęs, kaip ir Tigras, paslapčia tęsia kovą. Jam tie metai

bus sunkūs.

Kiaulė. Tie metai kiaulei daug duos. Viskas klostosi į gerą pusę.

Gyvenimas jai atrodo puikus.

ŠUNS METAI. Jūs nerimausite dėl ateities, bet nerimo bangas keis geros

valios ir taurumo bangos. Metai palankūs tokiems poslinkiams, kilniems

aktams. Geriausia kūdikiui gimti ne naktį, kad netektų sargauti visą

gyvenimą.

Žiurkė. Jeigu užsiims ne savo meilės, o veiklos reikalais, metai jai

bus geri.

Jautis. Ne, jis nepatenkintas, viskas blogai. Ateitis taip pat

atrodo niūri ir ak, jau tas šiuolaikinis jaunumas. Derėtų jį

sudrausminti!

Tigras. Neramus, neveiklus, bet pilnas ryžto. Juo galima pasikliauti,

imtis didelių darbų.

Triušis. Jis taip pat neramus. Imasi savo atsargumo priemonių ir šiek

tiek politikos.

Drakonas. Gali viską daryti. Jis visada bus pasiruošęs veikti,

kilniaširdis, švytintis. tačiau tie metai jam abejotinos sėkmės.

Gyvatė. Jai taip pat tie metai neramūs. Ji niekuo nepasitiki, netgi

savo jausmais. Norėtų suartėti, bet pernelyg tingi, kad veiktų.

Avis. Blogi metai. Kiekvienas perdaug užsiėmęs savimi, kad rimtai

pagalvotų apie Avį. Ji jaučiasi atstumta.

Beždžionė. Pernelyg protinga, kad rimtai nerimautų. Ji palauks iki

galo. Kai kurie finansiniai sunkumai jos neliūdina.

Gaidys. Baigėsi paradai. Tais metais pajus pinigų stygių. Nebemato

perspektyvos.

Šuo. Kuklus triumfas. Jis netiki Kalėdų Seneliu, bet kiekviena

pastanga pasiteisins.

Kiaulė. Jos finansai tvarkingi, ji nėra nelaiminga, jai ramus

periodas. Pripažįsta kilnų aktų būtinumą, bet pati mažai kur dalyvauja.

KIAULĖS METAI. Materialinė gerovė taisosi. Atsiranda pinigų. Galima

mėgautis gyvenimo džiaugsmais, kai kam net pertekliumi. Bus administracinio

pobūdžio nemalonumų. Metai palankūs tiek finansininkams, tiek

inteligentams. Kiaulės ženklo vaikui nepageidautina gimti metų pradžioje.

Nusipenėjusi ne be kitų pagalbos, ji gali būti pačių suvalgyta per šventes.

Žiurkė.

Viskas klostosi gerai. Ji laimingai gyvena, kuria planus

ateičiai.

Jautis. Galėtų būti geresni metai. Darbams galo nesimato. Net jautis

sunkiai tesugebės juos įveikti.

Tigras. Finansinė jo būklė gera: viskuo rizikuodamas jis gauna

dividendus. Verta darbuotis toliau.

Triušis. Nuramintas niekina savo draugus. Jo reikalai klostosi gerai.

Jaučiasi saugiai.

Drakonas. Jis švyti! Žinoma jam pinigų netrūko, tačiau tais metais jo

apsukrumo dėka reikalai ypač pagerės.

Gyvatė. Nieko gero, tačiau ji susitaiko su tuo ir protingai laukia

geresnių laikų.

Arklys. Jis turės pinigų ir sugebės sumokėti už tai, apie ką svajojo:

už mašiną ar butą.

Avis. Kitų sėkmė atneš jai laimę, kadangi ji mokės tuo naudotis.

Vertėtų jai būti atsargesnei. Bet ji ignoruoja šio žodžio reikšmę.

Beždžionė. Pasibaigė praėjusių metų nesėkmės. Vėl reikalai. Ji

nepailstanti.

Gaidys. Daug darbo! Jis sunkiai ropščiasi finansiniu šlaitu. Liks

konservatorius prieš savo valią.

Šuo. Jam teks šiek tiek susimąstyti apie savo gerovę ir savo šeimą.

Tai protarpiais netgi naudinga.

Kiaulė. Jai seksis meilė ir veikla. Gali gauti paveldėjimą arba

stambią sumą pinigų.

Meilė. Santuoka

Moteris Vyras – Žiurkė.

Žiurkė. Dvi žžiurkės švelniai mylisi.

Jautis. Tvirta santuoka. Žmona laikys vyrą po padu,

bet būdama ištikima ir realistiška, gali padaryti vyrą

laimingu.

Tigras. Be ateities. Moteris svajoja apie didžiulius dalykus,

o Žiurkė tūpčioja vietoje ir kliudo jai.

Triušis. Nors moteris rami, ji vvisuomet turės pagundą sudoroti

Žiurkę. Santuokos reikėtų atsisakyti!

Drakonas. Kodėl gi ne? Moterys Drakonės

mėgsta, kad jai meilintųsi. O kas gi tai padarys

geriau, negu įsimylėjusi Žiurkė!

Gyvatė. Ji bus laiminga. Tačiau dažnai būdama neištikima,

atneš Žiurkei nelaimę.

Arklys. Stipri aistra gali nuvesti iki skyrybų ar net

nusikaltimo. Vengti!

Avis. Pusė bėdos. Jeigu Žiurkės portfelis gerai prikimštas, Avis

patenkinta, o Žiurkė Avies elgesiu – niekada!

Beždžionė. Bus laiminga su Žiurke. Žiurkė žavisi Beždžione i

viską jai atleidžia.

Gaidys. Hm! Žiurkė kantri, nors moteris gaidys plepi, santuoka

turi savo privalumų.

Šuo. Įdomu. Viskas gali baigtis gerai, nors Žiurkė dažnai nebus

namuose.

Kiaulė. Tvarkinga santuoka. Žiurkė ir Kiaulė gali būti

laimingos.

Moteris Vyras – Jautis.

Žiurkė. Šimteriopas taip! Santaika. Žiurkė gali netrikdomai

mylėti.

Jautis. Materialistai ir konservatoriai, labai priklauso nuo

tėvų, vyresnių patarimų.

Tigras. Bendras gyvenimas neįmanomas. Jautis susidoros su

Tigru. Moteris bus pasmerkta.

Triušis. Viskas gali būti gerai. Jie nelabai vykusi pora, bet

moteris Triušis kantri, diplomatiška ir šiek tiek

puritoniška.

Drakonas. Konfliktas. Moteris Drakonas mėgsta blizgesį. Jaučiui

blizgesys nepriimtas.

Gyvatė. Jeigu Gyvatei pavyksta nuslėpti savo nesantuokinius

santykius, viskas gali būti gerai. Ji stengiasi tai

padaryti. Bet jei kas nors išaiškės.

Arklys. Sunku. Jie vienas kito nesupranta. Moteris Arklys

savarankiška ir ttemperamentinga, o Jaučio bijo. Kentės

Avis. Jaučiui svetimos Avies fantazijos. Jie nebus laimingi.

Beždžionė. Jautis nemyli Beždžionės. Ji daug kur nusileis, bet

jausis įskaudinta.

Gaidys. Visiška santarvė. Gaidys ramiai puikuosis savo

šeimoje.

Šuo. Sunku. Šuo – revoliucionierius, Jautis – konservatorius. Jų

skirtingi ideologai.

Kiaulė. Kiaulė ištvers viską, tik ne griežtumą. Galiausiai jai

pakaks drąsos pasipriešinti.

Moteris Vyras – Tigras.

Žiurkė. Hm! Jeigu Žiurkė leis Tigrui ieškoti nuotykių, –

niekas nesukliudys atšvęsti briliantines vestuves!

Jautis. Jokiu būdu! Tigras bus sudorotas. Tegul saugosi.

Tigras. Jeigu tarp jų atsiranda artimas, visko gali būti.

Bendras gyvenimas nerekomenduotinas.

Triušis. Įtemti santykiai. Tačiau jie supranta vienas kitą ir

moteris Triušis gali pasipriešinti Tigrui. Ji sugebės

pasijuokti iš jo.

Drakonas. Abu stiprūs. Moteris Drakonas bus naudinga Tigrui savo

sumanumu ir atsargumu.

Gyvatė. Vengti! Beviltiški nesusipratimai. Išmintis ir

entuziazmas retai tesuderinami.

Arklys. Tinka. Arklys gali patenkinti didelę vyro aistrą ir

išlaikyti nepriklausomybę. Tigras užsiėmęs.

Avis. Netinka. Įniršio pagautas Tigras ieškos progos ją suėsti.

Beždžionė. Sunku, bet įmanoma, jeigu Tigras leisis į nuotykius.

Ji visada gali jį sužavėti.

Gaidys. Tigras pranoks moterį. Ji nesugebės užimti savo vietos

šėmoje.

Šuo. Bus gerai. Jie pasidalins tomis pačiomis idėjomis ir kartu

kovos, pamiršdami meilę.

Kiaulė. Tigrą supranta ir gerbia. Tigras rizikuoja ją

nuvarginti. Jai tenka gintis.

Moteris Vyras – Triušis (Katinas).

Žiurkė. Bus nuolatiniame pavojuje, kadangi Triušį visada ims

pagunda su ja susidoroti.

Jautis. Galbūt. Jeigu atsisakys įsakumo. Triušis tyčiojasi

iš tų, kurie jam įsakinėja.

Tigras. Sunku. Moteris Tigras sudėtinga, bet ir vyras Triušis

pakankamai vikrus ir mėgsta pasijuokti.

Triušis. Kodėl gi ne, jei neturi vaikų.

Drakonas. Kraštutiniu atveju. Jeigu drakonas nenuobodžiaus prie

namų židinio.

Gyvatė. Jie kartu kurs.

Arklys. Įmanoma, jei Arklys nepavargs. Tačiau Triušis gali

būti supratingas ir geras draugas.

Avis. Triušiui patinka Avies fantazijos. Artistiškas skonis juos

suartina.

Beždžionė. Žaisminga, bet dažnai kitų sąskaita. Jie pramogaus

kartu.

Gaidys. Triušis nepatenkintas Gaidžiu savo namuose. Ir moteris

Gaidys kels jam scenas, kai jai norėsis pasižmonėti.

Šuo. Viskas bus gerai, jai neįsižiebs karas. Bet koks darbas, kuriam

Šuo bus atsidavęs, Triušiui bus nepriimtinas.

Kiaulė. Tinka. Puikiai tinka. Kiaulė nepasileis.

Moteris Vyras – Drakonas.

Žiurkė. Tvarka, Žiurkė bus naudinga Drakonui, o jis jai –

dėkingas.

Jautis. Ne! Amžinas konfliktas dėl valdžios. Ir dar – Drakonui

bus nuobodu.

Tigras. Taip, nors ir bus nedidelių kivirčų. Drakonas sugebės

paveikti Tigrą, kuris klausys jo patarimų. net jeigu

jie blogi.

Triušis. Labai gera sąjunga. Triušio aristokratizmas ir

diplomatija glostys Drakono savigarbą.

Drakonas. Fejerverkas! Jie amžinai konkuruos.

Gyvatė. Labai gera sąjunga. Drakonas didžiuosis žmonos

žavesiu, net jeigu tas žavesys bus skirtas ne tik jam.

Arklys. Viskas gerai. Kad tik sektųsi.

Avis. Santuoka gali būti laiminga. Tačiau Avis ne tik padės Drakonui,

bet ir kliudys.

Beždžionė. Gerai! Beždžionė visada bus puiki labai patiklaus

Drakono patarėja, o jis savo ruoštu atsimokės patikima

apsauga.

Gaidys. Tinka. Gaidys pasinaudos Drakono sėkme savo sėkmei.

Šuo. Moteris Šuo didelė realistė ir mato Drakoną tokį, koks jis yra.

Kiaulė. Taip. Ji gali dėtis esanti susižavėjusi ir patenkinta

Drakonu.

Moteris Vyras – Gyvatė.

Žiurkė. Galima pasiduoti tokiai rizikai tik kraštutiniu

atveju. Žiurkė taip aklai prisiriša.

Jautis. Taip. Gyvatė atiduos valdžią Jaučiui ir visada

laikysis kukliai.

Tigras. Tarp jų nieko nebus. Galima paklausti, kokiu būdu jie

sugebėjo vienas kitam patikti?

Triušis. Taip, žinoma. su šlepetėmis. Gyvatei palaima sėdėti

prie šeimos židinio.

Drakonas. Sunku! Išdidi moteris Drakonas siekia, kad ją

dievintų, šefuotų, bet nenori būti supančiota.

Gyvatė. Nenuobodu: flirtai, nuotykiai, amžinas mėginimas

vienas kitą neutralizuoti.

Arklys. Įsimylėjusi moteris Arklys – ištikima. Kai ji nemyli –

išeina. Neištikima Gyvatė pasilieka viena. Jie bus

nelaimingi.

Avis. Avis ateis į protą, jei Gyvatė pakankamai turtinga. Bet ligi to

laiko kiek nutikimų!

Beždžionė. Tik sveikas protas gali išgelbėti tą sąjungą.

Gaidys. Išganinga.

Jie drauge žais filosofiją. Jie supranta

kits kitą.

Šuo. Gyvatė gali gyventi savo gyvenimą. Kadangi Šuo moteris

prisirišusi.

Kiaulė. Finalas gali būti liūdnas.

Moteris Vyras – Arklys.

Žiurkė. Ne, daug emocinių problemų. Blogai baigsis.

Jautis. Moteris Jautis – valdingas žmogus, o Arklys – egoistas

ir nepriklausomas. Jis išeis.

Tigras. Kodėl gi ne, jeigu moteris Tigras susiras kilnų

tikslą, reikalaujantį pastangų. Arklys ramiai gyvens

savo gyvenimą.

Triušis. Labai gerai! Triušis pasiliks namuose, šilumoje,

draugų apsuptyje. Jam nieko daugiau ir nereikia.

Drakonas. Ne. Arklys egoistiškas. O moteriai Drakonui reikia,

kad ja domėtųsi

Gyvatė. Jeigu moteris Gyvatė patenkinta. jai tam pakanka

proto.

Arklys. Du aistringi žmonės tramdys jų pačių egoizmas.

Avis. Tinka. Jie neliūdės drauge. Arklys turės pakankamai problemų,

kad išliktų įsimylėjęs, ir Avis bus rami.

Beždžionė. Nerekomenduotina. Jie niekada vienas kito nesupras.

Gaidys. Taip. Tačiau gaidys gali kentėti.

Šuo. Taip. Kodėl gi ne? Moteris šuo pasinėrusi į savo idealą,

netrukdys Arkliui būti savarankiškam. Be to tokia

moteris nepavydi.

Kiaulė. Per daug egoistiškas AArklys ims piktnaudžiauti Kiaulės

pasitikėjimu. Jis padarys ją nelaimingą.

Moteris Vyras – Avis.

Žiurkė. Br-r-r. Neįmanoma įsivaizduoti! Nemėginkite. Jūsų

žingeidumas bus nubaustas.

Jautis. Netinka. Baigsis tuo, kad moteris Jautis išgrūs vyrą

Avį už durų. be pasigailėjimo.

Tigras. Oi! Devyni prieš dešimt, kad Tigras paprasčiausiai

susidoros su Avimi.

Triušis. Kodėl gi ne, jeigu moterį Triušį lydi sėkmė. Jie gali

išlikti draugais netgi be meilės.

Drakonas. Jokiu būdu! Moteris Drakonas siekia žavėti ir kad ja

žavėtųsi. Vyras Avis nesižavi.

Gyvatė. Sunku. Galima įklimpti. Čia išmintis jos neišgelbės.

Arklys. Nerekomenduojama,jei moteris Arklys neturi pinigų.

Jeigu ji turtinga, tuomet jie sutars.

Avis. Bohema. Iš ko jie gyvens, laukdami turtingo mecenato.

Beždžionė. Ar bus ji tokia kvaila, kad manytų santuoką su Avimi

būsianti tvirta.

Gaidys. Nerekomenduotina. Jie būtų nelamingi, net jei ir

tūrėtų iliuzijų.

Šuo. Ne! Būtų labai liūdna. Šuns nuotaikos per dažnai pesimistiškos.

Kiaulė. Kiaulė puikiai ištveria Avies kaprizus, jei Avis per

daug neišsišoka. Priešingu atveju Kiaulė

nenuolaidžiauja.

Moteris Vyras – Beždžionė.

Žiurkė. Geriausia ssantarvė. Moteris Žiurkė dievina Beždžionę.

Ir jie bus laimingi.

Jautis. Myli Beždžionę, o ji pakankamai protinga, kad suktųsi

nesukeldama kivirčų.

Tigras. Nevisai ramu. Beždžionė gali apsukti Tigrą.

Triušis. Miela šeima, su sąlyga, jeigu neturės per daug vaikų.

Drakonas. Įmanoma. Beždžionė – gera komikė, ji kaip aktorė

tiesiog žavinga. Jei drakonas ir nusivils, to

neparodys.

Gyvatė. Įmanoma. Jei gyvatė to nori.

Arklys. Ne! Arkliu (moteriai) reikia tikrų aistringų jausmų, o

ne vikrumo ir gudrumo meilėje.

Avis. Jei Beždžionė turi pinigų, kodėl ggi ne? Avis ją linksmina.

Beždžionė. Tikri nendrinininkai. Gali toli eiti.

Gaidys. Beždžionė visą gyvenimą gali šaipytis iš Gaidžio, o

jis net nepastebės. Tai svarbiausia.

Šuo. Nerekomenduotina. Šuo (moteris) kentės. Šuo tikras idealistas.

Kiaulė. Įmanoma. Pernelyg lengva Kiaulę apkvailinti, tačiau

Beždžionė to negeidžia. Ji gerbia Kiaulę.

Moteris Vyras – Gaidys.

Žiurkė. Ne. Pasekmė – skurdas.

Jautis. Būtų puiku, jei garbėtroškai Gaidžiui nesinorėtų

vadovauti. Patartina susilaikyti.

Tigras. Ne. Moteris tigras neištveria gaidžio dabitiškumo ir

pasielgs nesąžiningai.

Drakonas. Taip. Jeigu moteris puikios reputacijos ir Gaidys tu

pasinaudos.

Gyvatė. Kodėl gi ne? Jie pakankamai gerai vienas kitą papildo,

o Gyvatei pakanka išminties, kad savęs neprarastų.

Arklys. Ne. Ji (Arklys) pabėgs nuo jo. Jai meilė – rimtas

dalykas.

Avis. Ne. Avis galėtų gyventi meile ir tyru oru, o darbas – ne jai.

Dirbančio Gaidžio vaizdas ją nuvargins.

Beždžionė. Ji galėtų daug iš Gaidžio išgauti, bet jis bus

nelaimingas, o Beždžionė – nepatenkinta.

Gaidys. Gyvenimas neįmanomas, garantuotos amžinos šeimyninės

scenos.

Šuo. Ne. Moteriai (Šuniui) nepriimtinas dabitos puikavimasis. Ji bus

ciniška.

Kiaulė. Gaidys per daug agresyvus, nuvargins Kiaulę. Jie

vienas kitam netinka.

Moteris Vyras – Šuo.

Žiurkė. Kodėl gi ne? Žiurkė ištvers sentimentalumą ir

realizmą.

Jautis. Sunku, bet įmanoma. Jeigu moteris Jautis pasitenkina

vadovavimu namams.

Tigras. Gal, bet šiek tiek beprotiška. Moteriai Tigrui stokos

kasdieniškumo.

Triušis. Tinka. Moteris Triušis bus gera patarėja. Ji šeimai

atneš savo rimtį ir, išleisdama vyrą, ramiai pasiliks

namuose.

Drakonas. Ne. Šuo ne toks, kad aklai kuo nors žavėtųsi. Jam rūpi

kas kita.

Gyvatė. Kraštutiniu atveju. Jeigu moteris Gyvatė nėra įkyriai

reikli.

Arklys. Taip. Šuo pasišvęs reikalams, visi bus patenkinti.

Avis. Ne! Kuriam pirmam pasireikš nervinė depresija?

Beždžionė. Įmanoma, bet labai santūriai, problematiškai, kadangi

jie abu šiek tiek pašaipos, neturi vienas kito

atžvilgiu iliuzijų.

Gaidys. Pačiu kraštutiniu atveju. Lai moteris Gaidys

organizuoja vakarėlius su arbata ir bridžu. ir viskas

klosis gerai.

Šuo. Taip. Tačiau būdami abu nesavanaudiški, jie turės finansinių

nemalonumų.

Kiaulė. Tinka. Kiaulės nuotaikingumas atvers Šunio rimtumą.

Abu jie kilniaširdžiai, o Kiaulė, kaip žinome, dažnai

būna turtinga.

Moteris Vyras – Kiaulė (Šernas).

Žiurkė. Jie bus laimingi, ir Žiurkė nepasirodys esanti

agresyvi.

Jautis. Hm! Kiaulė ieškos pasitenkinimo už namų sienų, kadangi

neras jo namuose. ir turės nemalonumų.

Tigras. Kodėl gi ne? Tigras nepiktnaudžiauja Kiaulės

paslaugumu.

Triušis. Viskas būtų gerai, jeigu Triušiui patiktų

pasileidimas. Tačiau Kiaulė stengsis būti apdairi, kad

Triušis nerastų pagrindo nepasitenkinimui.

Drakonas. Taip. Tačiau Kiaulė bus pernelyg paslaugi Drakonui.

Juo blogiau jai.

Gyvatė. Vargšė Kiaulė! Ji bus užkerėta.

Arklys. Kiaulė kentės nuo Arklio egoizmo, kurio aistras

nesugebės patenkinti.

Avis. Kadangi Kiaulė visada turi daug pinigų, Avis bus laiminga, tik

ar greitai duosis sutramdoma?

Beždžionė. Kodėl gi ne? Beždžionė gerbia Kiaulę.

Gaidys. Kiaulė kantri, net nuolaidi. Sąjunga įmanoma.

Šuo. Tinka. Meilė pagrįsta savitarpio supratimu ir pagarba.

Kiaulė. Gera sąjunga. Abipusės nuolaidos. Jie vienas su kitu

gerai sutaria.

Draugystė

Žiurkė.

Žiurkė. Taip, bet jie neatsisakys pagundos daryti vienas kitam

nedideles

niekšybes.

Jautis.

Žiurkė. Jie neturės bendrų temų pokalbiui.

Jautis. Ne. Konfliktas dėl valdžios.

Tigras.

Žiurkė. Ne Tigras – entuziastas, o Žiurkė – materialistė.

Jautis. Ne. Jautis Tigrui nerekomenduotinas. Vienas kito

nesupras.

Tigras. Taip. Drauge jie gali apkeliauti pasaulį ir padaryti

revoliuciją.

Triušis (Katinas).

Žiurkė. Ne. Triušis visada turi apie Žiurkę įvaizdį. kurį,

tiesą sakant, sunku pavadinti draugišku.

Jautis. Geri aristokratiški santykiai.

Tigras. Jie gerai vienas kitą supranta. Tačiau Triušis rimtai

Tigro nevertina, o pastarajam tas nepatinka.

Triušis. Šimteriopai taip! Palaimingai šnekučiuojasi prie

židinio.

Drakonas.

Žiurkė. Įmanoma, kai jie vienas kitą brangina.

Jautis. Ne! Drakonas Jaučiui nepatinka.

Tigras. Taip. Jie vienas kitą supranta ir vienas kitam

naudingi.

Triušis. Hm. taip, bet ne daugiau!..

Drakonas. Kaip du fejerverkai šalia, jie vienas kito nevertina.

Gyvatė.

Žiurkė. Taip, kadangi vienas kitam turi daug ką pasakyti,

pasiplepėti.

Jautis. Jie kits kitą supranta, nors ir skirtingos natūros.

Tigras. Ne! Kurčių dialogas.

Triušis. Taip. Jie turės ilgų ir aistringų pokalbių.

Drakonas. Taip. Vienas kitą gerai supranta ir papildo.

Gyvatė. Taip. Vienas kitą gerai supranta. Kaip du filosofai.

Arklys.

Žiurkė. Ne. Negali būti nė kalbos. Jie vienas kito nesupranta.

Jautis. Jų skirtingas skonis, skirtinga moralė.

Tigras. Jie be galo ginčijasi, bet turi didelį potraukį vienas

kitam.

Triušis. Puikiausi aristokratiški santykiai. Galima tirta

draugystė.

Drakonas. Ne. Arklys didelis individualistas, daug ttikisi, mažai

duoda. Drakonas duoda ir tikisi daug.

Gyvatė. Taip. Arklio rūstumas nepažeidžia Gyvatės išminties.

Arklys. Taip. Abipusiai gerbia vienas kitą ir savo

savarankiškumą.

Avis.

Žiurkė. Taip, bet neilgam. Protrūkiais.

Jautis. Jie vargiai vienas kitą pakenčia.

Tigras. Neaišku, ką jie drauge galėtų daryti. Nebent Avis

projektuotų, numatytų planus, o Tigras juos vykdytų.

Triušis. Taip. Triušis žavisi jos meniniu skoniu. Avies

kaprizai jį linksmina.

Drakonas. O, taip! Avis bus taip įsimylėjusi, kad taps žavinga.

O kai ji panorės būti žavinga.

Gyvatė. Įmanoma. Jei Gyvatė padeda Aviai.

Arklys. Taip. Ji smagi eidama bedugnės pakraščiu!

Avis. Savitarpio supratimas garantuotas.

Beždžionė.

Žiurkė. Taip. Tačiau visada Žiurkės interesų sąskaita.

Jautis. Beždžionė Jaučiui patinka, tačiau ji visada nori iš jo

pasijuokti.

Tigras. Beždžionės žavesys daro jų santykius įdomius, tačiau

abiejų naudai tie santykiai neturi toli siekti.

Triušis. Geri draugai ir bendrininkai, kurių geriau

neužkliudyti.

Drakonas. Taip. Beždžionė daro viską, kad tie santykiai toli

nueitų, ir tuo pat metu, jį apsuka. Jis jai naudingas.

Gyvatė. Aristokratiški santykiai be šilumos.

Arklys. Ne. Arklys nepasitiki Beždžione. Ir neklysta.

Avis. Taip. Avis patinka Beždžionei, kadangi su ja nenuobodu.

Beždžionė. Kodėl gi ne? Tik kažin ar jie ras bendrą kalbą.

Gaidys.

Žiurkė. Šiek tiek. Jie vienas kitam patinka.

Jautis. Jie gali būti puikūs draugai visam gyvenimui.

Tigras. Jų vienas prie kito netraukia.

Triušis. Ne. Gaidys per daug triukšmingas. Jis vargina triušį.

Drakonas. Jie vienas kitam simpatizuoja. tai viskas.

Gyvatė. Taip. Jie daug ką turi pasakyti vienas kitam.

Arklys. Malonūs aristokratiški santykiai. arbata, bridžas,

šokių vakarai.

Avis. Neįmanoma. Gaidys gali daryti išlygų, bet kažko

nesuvokia Avyje.

Beždžionė. Jie neturi nieko bendro. Jei bandys draugauti, Gaidys

vieną sykį pratrūks.

Gaidys. Susidūrimai garantuoti! Draugystė neįmanoma.

Šuo.

Žiurkė. Ne. Žiurkė nesiaukos. dėl Šuns.

Jautis. Draugystė neįmanoma įsivaizduoti.

Tigras. Čia negali būti tvirtos draugystės.

Triušis. Taip, Triušis bus puikus Šuns patikėtinis, netgi jei

neįstengs efektyviai jo palaikyti.

Drakonas. Ne, Šuo per daug realistiškas, o tai glumina Drakoną.

Gyvatė. Sunkiai. Geriau palaikyti aristokratiškus santykius.

Arklys. Jie kalbės aapie politiką ir, jeigu sutars, tai kodėl

gi ne?

Avis. Ne! Jie vargiai vienas kitą ištveria.

Beždžionė. Gal. kas žino? Tačiau Beždžionė niekada iš karto

nepadaro įspūdžio.

Gaidys. Tarp jų taika ir. praraja. Siena.

Šuo. Du geri draugai. tačiau tik žaisminga forma.

Kiaulė (Šernas).

Žiurkė. Du geri bičiuliai, kurie mėgsta kartu pasilinksminti

ir patriukšmauti. Žiurkės agresyvumas neturės neigiamo

atgarsio.

Jautis. Taip. su sąlyga, jei dažnai nesimatys.

Tigras. Taip. Jie vienas kitą supranta, bet Kiaulė turi būti

atsargi ir protinga.

Triušis. Taip. Su sąlyga – nesueiti kartu visuomenėje. Kiaulė

šokiruoja Triušį savo pagyrūniškumu.

Drakonas. Geri santykiai, jokių problemų, bet jokio polėkio!

Gyvatė. Gal taip, gal ir ne. Gyvenimas parodys!

Arklys. Kiaulė bus santūri, turės tam pagrindo.

Avis. Taip. Kiaulė kalbėsis su Avimi. Ji taip myli ją!

Beždžionė. Taip. Du geri draugai. Beždžionė gerbia Kiaulę.

Gaidys. Kiaulei verčiau bendrauti su gaidžiu per atstumą.

Šuo. Taip. Jie vienas kitą giliai myli ir atsidavę. Su Kiaule Šuniui

bus ramu.

Kiaulė. Abu to paties skonio. Du neišskiriami pulko draugai,

kurie pramogas pagal Rable personažų manierą.

Medžių (Druidų) horoskopas

Laibai svarbiais druidai laikė žiemos ir vasaros saulėgrįžą, pavasario

ir rudens lygiadienį. Tomis dienomis jie rengdavo iškilmingas eitynes ir

aukodavo baltus jaučius. Apskritai Saulės padėtis Žemės atžvilgiu – jų

horoskopo ppagrindas. Pagal jį žmogaus likimas, jo ateitis, charakteris ir

sugebėjimai priklauso nuo Saulės atstumo Žemės atžvilgiu, jam gimus. Todėl

kiekvienas ženklas ir turi du poveikio periodus.

Obelis gruodžio 22 – sausio 1 birželio 25 –

liepos 4

Balteglė sausio 2 – sausio 11 liepos 5 –

liepos 14

Guoba sausio 12 – sausio 24 liepos 15 –

liepos 25

Kiparisas sausio 25 – vasario 3 liepos 26 –

rugpjūčio 4

Tuopa vasario 4 – vasario 8 rugpjūčio 5 –

rugpjūčio 13

Celtis vasario 9 – vasario 18 rugpjūčio 14 –

rugpjūčio 23

Pušis vasario 19 – vasario 28/29 rugpjūčio 24 – rugsėjo 2

Karklas kovo 1 – kovo 10 rugsėjo 3 – rugsėjo 12

Liepa kovo 11 – kovo 20 rugsėjo 13 – rugsėjo 23

Lazdynas kovo 21 – kovo 31 rugsėjo 24 – spalio 3

Šermukšnis balandžio 1 – balandžio 10 spalio 4 – spalio 13

Klevas balandžio 11 – balandžio 20 spalio 14 – spalio 23

Riešutmedis balandžio 21 – balandžio 30 spalio 24 –

lapkričio 2

Jazminas gegužės 1 – gegužės 14 lapkričio 3 –

lapkričio 11

Kaštonas gegužės 15 – gegužės 24 lapkričio 12 –

lapkričio 21

Uosis gegužės 25 – birželio 3 lapkričio 22 –

gruodžio 1

Skroblas birželio 4 – birželio 13 gruodžio 2 –

gruodžio 11

Figmedis birželio 14 – birželio 23 gruodžio 12 –

gruodžio 21

Ąžuolas kovo 21 – pavasario lygiadienis.

Beržas birželio 24 – vvasaros saulėgrįža.

Alyvmedis rugsėjo 23 – rudens lygiadienis.

Bukas gruodžio 21 – 22 – žiemos saulėgrįža.

Obelis. Retai būna aukšta.džiugina žvilgsnį, simpatiškų bruožų, gerai

sudėta, žavi. Atrodo mylinti net ir tada, kai pati negalvoja (tas retai

pasitaiko).

Obelis – labai sentimentalus, jausmingas medis. Meile domisi tiek

teoriškai, tiek praktiškai. Dažnai pasiryžta ištekėti, nejausdama

partneriui didelės simpatijos (Obelis – begalo įvairiapusiška), tačiau tai

nereiškia, kad ji atsisako meilės ir jausmų.

Jeigu ji atsitiktinai sutiks partnerį, atitinkantį jos dvasią ir

skonį, tuomet jų santuoka pasieks palaimą. Obelis visuomet ištikimai myli,

vis vien, ar susieta laisvais ar santuokiniais, ar net posantuokiniais

ryšiais.

Nesavanaudiška, be išskaičiavimo, lengvai apgaunama. Atiduotų

paskutinius baltinius, padalintų paskutinę duonos riekelę. Negalvodama apie

rytdieną, ji gyvena šia diena, kartais skolinasi ir pamiršta, tas jai

būdinga. Tačiau Obelis nėra užuomarša. Ji fantazijos pilna filosofė,

džiaugiasi gyvenimu ir negeidžia nieko nei stebinti, nei įtikinėti. Ne

lengva būdė. Inteligentiška, susimąsčiusi ir logiška Obelis turi polinkį

mokslui, skaito viską, kas ją domina. Jos žinių visuma yra didžiulė, tačiau

ji nesiekia ką nors apstulbinti, o skaito tiesiog savo žingeidumui

tenkinti. Mokslinės teorijos domina ją tiek pat, kiek ir gera virtuvė. Jai

mieli šio gyvenimo malonumai, pomirtinis ją mažiau domina.

Gimusių po Obels ženklu bruožai: emocingumas, nuoširdumas,

intelektualumas, polinkis mąstyti, logika, analitinis protas.

Balteglė. Šaltoka, taisyklingo grožio, mėgsta senovinius papuošalus,

taip pat pritemdytas lempas, kvepalus, senus daiktus ir

didybės pilnas

šventes. Kaprizinga, su ja ne visada lengva. Labai išsivystęs izoliuotumo

jausmas, todėl ir dideliame kolektyve jaučiasi vieniša. Kaprizinga, su ja

ne visada lengva. Labai išsivystęs izoliuotumo jausmas, todėl ir dideliame

kolektyve jaučiasi vieniša. Sunkiai pasiduoda pašalinei įtakai, tačiau

retai išreiškia savo nuomonę, nepasižymi dideliu kalbumu ir linksmumu.

Labai išdidi, atkakliai siekia užsibrėžto tikslo.

Meilėje retai pasitenkina. Reikli ir nesukalbama. Visada geidžia daug

iš gyvenimo, kadangi žino savo privalumus. Pasitaiko jai beprotiškai

įsimylėti, tuomet visas pasaulis jai nebeegzistuoja. Jos meilė gali būti

beribė. Nepaprastai protinga, turi analitinių gabumų, polinkį mokslui.

Pasitaiko, kad dirba srityje, nieko bendro neturinčioje su jos polinkiais

ir specialybe.

Dirba rimtai, sąžininga ir kruopšti.

Kai tenka rinktis, iš įvairiausių sprendimų pasirenka patį sunkiausią.

Sunkių situacijų sukūrimas sau ir kitiems – toks jos pašaukimas.

Tauri, kad ir kas atsitiktų, galima ja pasikliauti, bet kurioje

situacijoje nepraranda dvasingumo, vilties ir tikėjimo. Balteglė

nenugrimzta į smulkmenas. Ji išranki.

Gimusių po Balteglės ženklu bruožai: intelektualus būdas, polinkis į

analizę, apmąstymus, logiką, asketiškumas.

Guoba. Aukšta, grakšti, graži.labai patraukli aplinkiniams, tačiau nuo

jų tarsi atsitveria. Ne per daug, tačiau savimi rūpinasi, rengiasi

paprastai, dažnai negali išsiskirti su senu mėgstamu nertiniu.

Guoba nepretenzinga ir nemėgsta sau apsunkini gyvenimo. Jai būdinga

ramybė ir pusiausvyra. Labiausiai pastebimas trūkumas – pats nemaloniausias

jos bruožas.

Silpnokos sveikatos. Tiesmukiška ir atvira, nuginkluoja dosnumu. Tiki

žmogišku gerumu. Reikalas, kkurį gina, visada kilnus, ir ji įsitikinus, kad

anksčiau ar vėliau pasieks pripažinimą. Stipriau negu kitus ją paveikia

nesėkmės. Sugeba daug padaryti savo ir artimųjų naudai, turi išvystytą

atsakomybės, pareigos jausmą.

Aistringa, gali būti net karšta. Gali sudaryti atmosferą meilei iki

briliantinių vestuvių.

Mėgsta vadovauti ir žymiai mažiau – paklusti. Daro įtaką kitiems ir

neretai tuo naudojasi. Jos reikalavimai didžiuliai, kaip meilė, meilė kurią

pati duoda.

Būkite su ja kantrūs, ji to verta. Moka būti labai atsidavusi. Turi

sveiką nuovoką, nagingas rankas. Išsiskiria guviu, praktišku ir konkrečiu

protu. Turi humoro jausmą, kuris dažnai gelbsti nusivylimo momentu.

Taktiška.

Jos gyvenimas bus malonus ir be jokių sukrėtimų, t.y. toks, kokio pati

geidžia.

Gimusių po Guobos ženklu bruožai: pastabumas, organizaciniai

sugebėjimai, realizmas.

Kiparisas. Grakštus, tvirtas, tarytum nulieto silueto ir paprastų

taisyklingų bruožų, gana atšiaurių. Jo prigimtyje yra atobalsių iš

civilizacijos nesugadinto žmogaus. Kuklus, prisitaiko prie situacijos. Gali

gyventi bet kokiomis sąlygomis ir būti laimingas. Greitai subręsta ir tampa

savarankiškas.

Gyvenime neteikia reikšmės sėkmei, nesivaiko garbės, pinigų.

Vienintelio, ko ji trokšta, – tai laimės. Vengia visko, kas keltų jam

problemas. Mėgsta vasaros išvykas, gyvūnus ir medžioklę. Tad jį galima

išvysti valtyje, užsimąsčiusį, su meškere rankoje. Ir vis dėl to jis

nemėgsta vienatvės. Stengiasi organizuoti savo gyvenimą taip, kad gyventų

gausioje šeimoje arba (nuo jaunystės) pastovioje bičiulių draugijoje.

Nesentimentalus. Dažniau šiek tiek grubus, bet nepraradęs žmogiškosios

dvasinės ššilumos; rūstus, bet karu ir ramus. Malonus kompanijoje. Šalia jo

ir kitiems ramu.

Kiparisas mėgsta svajoti ir greičiau pasiduoda gyvenimo tėkmei, negu

organizuoja jį. Jo mintys visuomet klaidžioja kažkur kitur. Vengia aštrių

diskusijų. Tiesą sakant, jo charakterio plastiškumas traukte traukia.

Neprilygstamai atsidavęs savo meilei, draugystei, prisiminimas, taigi

artimieji nedvejodami gali kreiptis į jį pagalbos.

Jo inteligentiškumas turi spekuliatyvų charakterį. Mėgstamas

užsiėmimas – diskusija bet kuria tema. Sprendimai apgalvoti ir protingi.

Jo gyvenimas dažniausiai teka ramiai ir vienodi tarp tų, kuriuos jis

myli.

Gimusių po Kipariso ženklu bruožai: jausmų pastovumas, lojalumas,

inteligencija, analitinis protas, logika.

Tuopa. Krenta į akis jos grakštumas ir grožis nuo jaunumės. Metams

bėgant, pati sau prisidaro problemų. Labai jautri laiko tėkmei, anksti ima

baimintis vienatvės, nuo to dar labiau sensta. Tik gera aplinkinių įtaka

gali jai padėti, todėl Tuopa turėtų bendravimui dėmesingai pasirinkti

žmones.

Tuopai reikia būti atsargiai keičiant būties vietą: ne bet kokia

aplinka palanki jos augimui. Ji blogai jaučiasi aukštumoje, bet nemėgsta

gyventi izoliuotai. Jaučia poreikį draugauti, bet kankinasi ne savo

pasirinktų asmenų bendrijoje. Labai jautri laisvės varžymui ir lengvai

pasiduoda pesimizmui. Stengiasi to neparodyti, bet neilgam tegali tai

nuslėpti.

Mažiausi nemalonumai pažeidžia jos meilę ir net gali išvesti iš

pusiausvyros. Kartais Tuopa ima gailėtis pačios savęs, bet, kai tą pasiseka

nuslėpti, patiria savotišką malonumą.

Narsa ir išdidumas padeda jai įveikti kuo sudėtingiausius uždavinius

ir jjos veide retai kada galima pastebėti nerimą. Tie, kas jos nepažįsta,

dažnai laiko ją esant linksmą ir ramią.

Ji ne materialistė, turi polinkį altruizmui. Visada susikaupusi ir

laukia ateities. Santuokoje būna per jautri ir perdėm nepriklausoma. Kilus

šeimyniniams vaidams, ginasi abejingumu, šypsena ir sąmoju. Jei kitaip

pasielgti negali, linkusi partnerio atžvilgiu laikytis priešiškai.

Turi stabilų įgimtą protą, yra įžvalgi ir kritiška, netgi sau. Tarp

medikų pasitaiko daug Tuopų.

Gimusių po šiuo ženklu bruožai: savarankiškumas, politinis, polinkis į

neurasteniją, į svajones ir sintezę, intuicija ir fantazija.

Celtis. Kuplus, galingas nors ir nelabai grakštus, daro solidaus ir

gražaus augalo įspūdį. Be vargo prisitaiko prie visokių sąlygų. Tiesa, taip

pat svajoja apie patogumus, tačiau esant būtinybei gali išmiegoti po atviru

dangumi. Turi gerą sveikatą. Visur jis jaučiasi lyg namie. Dinamiškas,

pasitikintis, priverčia skaitytis su savimi, tuo pat metu pašaipomis labai

jautrus.

Mėgsta pavergti, netikėtai užklupti, būti visų dėmesio centre,

pasiruošęs bet kokiom aukom norėdamas tą pasiekti. Mano, kad būtent jam

priklauso sprendžiamas žodis. Puikiai išsisprendžia sudėtingiausius

klausimus. Neįžvalgus ir lengvai įsivelia į nenumatytas situacijas. Laimė,

sugeba lengvai iš jų išsisukti. Išdidus, savimeilis, tiesmukiškas,

nepataisomas optimistas, dėl to dažnai pasielgia neapgalvotai. Jo natūra

linkusi į ekscesus. Kad ir savarankiškas, linkęs pasiduoti pašalinei

įtakai. Valdomas patyrusios rankos, gali tapti svetimos valios ginklu.

Dvasia ir kūnu pasiduoda paties pasirinktam darbui, todėl tarp Celčių yra

daug didvyrių, bbet daug ir kankinių.

Gali būti paveiktas kitų įtakos, bet ir pats sugeba paveikti kitus.

Labai atkaklus ir laiko save neklystančiu.

Jautrus, juslus – gali prisirišti ir mylėti visam laikui. Kitkas jam

tik malonaus laiko praleidimo būdas. Inteligentiškas. Nepaprastai greitai

apsvarsto ir priima sprendimus. Dažnai pastebimas artistiškumas, ypač

muzikos srityje. Puikiai jaučia ritmą. Mėgsta nuotykius, judrų ir įvairų

dalykinį gyvenimą.

Gimusių po Celčio ženklu bruožai: impulsyvumas, optimizmas,

inteligencija; turi dedukcijos sugebėjimą.

Pušis. Elegantiškas siluetas, graži, įspūdinga. Moka pabrėžti savo

pranašumą. Mėgsta savo namus, vertingus daiktus, gražų interjerą. Dažnai tą

mielą būstą, be kurio ji negalėtų tobulėti, sukuria pati sau.mėgsta

kartoti, kad ji žino, ko nori, kad nepakanka jai to, ką duoda pats

gyvenimas. Sugeba planuoti ir pajungti sąlygas savo poreikiams.

Narsi, pasipriešinimą pasitinka su pakelta galva ir neleidžia nesėkmei

savęs nugalėti. Dėl drąsos ir sugebėjimo rizikuoti visada žengia priekyje.

Su kitais bendrauja nuoširdžiai, maloniai, tačiau nėra dosni. Sava

gerovė ir patogumai jai labiausiai rūpi. Nors pasitaiko, kad užsimena apie

kitų sėkmes su užuojauta draugiškose pokalbiuose. Jos silpnoji pusė –

meilė. Aistringa ir impulsyvi – lengvai susižavi, o po to jau būna per

vėlu.

Turi skvarbų protą ir nuoseklų mąstymą, tad yra gera organizatorė.

Nesunkiai sutelkia reikiamas pastangas užsibrėžtam tikslui pasiekti. Iš bet

kokių nemalonių situacijų sugeba išsisukti garbingai. Pušies ženklas

nepaprastai palankus moterims.

Gimusių po Pušies ženklu bruožai: estetiškas

protas, organizaciniai

sugebėjimai, polinkis analizei.

Karklas. Poetiško melancholiško grožio Karklas traukia akį. Jauti, kad

jo ir siela paslaptinga. Jis pilnas nesuvokiamų norų, kurių kartais ir pats

negali nusakyti.

Labai jautrus, mėgsta saulės šilumą, būti prie vandens. Reaguoja į

visus kvapus ir skonius. Kaip niekas išnaudoja akimirkos džiaugsmus ir

neatsisako nė vieno iš jų. Veiklus ir ryžtingas, gerai žino ko nori.

Niekada niekam nieko neprimeta, kadangi gerbia kitus ir neturi noro

įsakinėti.

Į jo melancholiškas sentencijas apie besiartinantį rudenį ir greit

bėgantį gyvenimą nereikia labai rimtai žiūrėti ir mmanyti, kad tai pesimizmo

pasireiškimas. Karklas – labai sunkus partneris, kadangi neturi sugebėjimo

greitai adaptuotis ir nemėgsta kompromisų.

Jo bejėgiškumas dažnai tik taktika. Retkarčiais, tik pramogai, o

kartai asmeniškais sumetimais, jis puikiai suvaidina silpną būtybę. Be

gyvenime sugeba save kuo puikiausiai apginti.

Greičiau romantiškas, negu sentimentalus. Mėgsta aistringą malonumą,

suteikdamas jam poetišką atspalvį. Karklas nemėgsta kasdieniškų, bespalvių

pojūčių. Jis turi artistiškų sugebėjimų, intuiciją ir turtingą vaizduotę.

Kartais tampa įžvalgiu psichologu ir gali įspėti svetimas mintis ir norus.

Galėtų gyventi visiškai ramiai, jeigu ne trauka į meilės kančias. Tačiau

nedera rrimtai žiūrėti į jo skundus: jausmai, nepaspalvinti kančiomis, jo

nevertinami.

Gimusių po Karklo ženklu bruožai: intuicija, turtinga vaizduotė.

Liepa. Neregėtai patraukli ir sugeba tuo naudotis. Gali kiekvienam

apsukti galvą. Svajoja apie stabilų, aprūpintą, pilną patogumų gyvenimą ir

dažnai nesusimąsto, kad tai neturi jai didelės reikšmės. Ji lengvai

prisitaiko prie bet kokių sąlygų. Jai pakanka turėti palapinę, kad

susidarytų namų jaukumo atmosferą. Iš pažiūros rami ir net šiek tiek

bevalė, tyli, baukšti, taigi nerūpestinga ir pesimistiška, Liepa dažnai

žengia per gyvenimą su nuoboduliu akyse. Tai jos pagrindinis priešas.

Trūksta ištvermės.

Neatspari pataikavimams.pilna prieštaravimų, labai sunkiai

iššifruojama. Tačiau neabejotinai simpatiška. Bendrauti su ja labai lengva

ir malonu, lieka psichinio humoro jausmas. Liepa kantriai išklauso

pašnekovą, pagarbiai elgiasi su savo artimu, nesistengia jam nurodinėti. Ją

visi myli net tuomet, kai nelabai tegalima ja pasitikėti.

Turi praktišką protą, polinkį technikai, išradinga ir tiksli. Jei

gyvenimo kelyje susitiks giminingą sielą, santuokinė meilė gali sugrąžinti

jai pusiausvyrą, išlaisvinti iš prieštaravimų. ori. Jei pavyduliauja,

dažniausiai be priežasties.gimusių po Liepos ženklu bruožai:

komunikabilumas, įžvalgumas, realizmas, organizaciniai gabumai.

Lazdynas. Dažnai silpnas, neišvaizdus. Neapsunkina kitų savuoju „Aš“.

Tačiau, susipažinus su juo iš arčiau, neįmanoma nepasiduoti iš jo

sklindančiam spinduliavimui, nepastebėti jo originalaus proto.

Lazdynas prisitaiko prie visokiausių gyvenimo sąlygų ir viską

supranta. Jo išvaizda turi beveik magišką poveikį. Jei nori, gali patikti,

priverčia save pamilti. Moka būti išmintingas, kantrus, bet gali būti ir

pavojingas, kenksmingas. Jo žavesys ir paslaptingumas priklauso nuo jo

momentinės nuotaikos arba kaprizo. Be galo geras arba išradingai piktas –

toks lazdynas, ir ne be priežasties žmonės, gimusius po šiuo ženklu,

viduramžiais apkaltindavo raganavimu. Suartėjęs su kuo nors jis padarys

viską, kad ppalengvintų jam gyvenimą. Tačiau būk atsargus, jei neišsikovosi

jo simpatijos.

Nežiūrint jo paprastos išvaizdos ir santūrumo, niekada nepraeina

nepastebėtas. Savo pažiūromis originalus, į nieką nepanašus, gyvenimą

traktuoja kitaip, negu visi.

Net tuomet, kai jis myli, šalia jo neramu. Sugeba atspėti pačias

slapčiausias mintis, pateikti netikėčiausius pasiūlymus. Visiškai be

pusiausvyros, gali būti labai iniciatyvus, o gali viską palikti ir plaukti

pasroviui. Puikiai tą suvokia.

Meilėje gali būti mylimiausiu arba labiausiai kenčiančiu partneriu.

Labai greit keičia nuotaiką. Jei nebijai rizikos, bendrauk su juo. Bus

labai įdomu.

Įvaldo įvairiausias žinias, mokosi ir suvokia viską nepaprastai

greitai ir lengvai. Tačiau tik nuo jo priklauso, ar pritaikys visas savo

žinias naudingai.

Gimusių po Lazdyno ženklu bruožai: polinkis į sintezę, intuiciją,

fantaziją.

Šermukšnis. Už trapios išvaizdos slepiasi stipri natūra. Mielas,

žavingas ir tokios lengvos eisenos, kad jį galima atpažinti iš tolo.

Šypsena beveik nepalieka veido ne tiek dėl linksmumo, kiek dėl

savikontrolės. Mėgsta pabrėžti savo pranašumą, mėgsta gerai rengtis. Turi

gerą skonį.

Greitai pripranta prie pasikeitusios aplinkos. Mielai teikia

artimiesiems džiaugsmą, netgi nuskriausdamas save. Ne egoistas, bet šiek

tiek egocentriškas. Savarankiškas, tačiau kartais leidžiasi būti

priklausomas. Didelis atsakomybės jausmas kartais verčia jį už viską

jaustis kaltu (kaltės kompleksas). Kontaktai su juo sunkūs, o savitarpio

santykiai sudėtingi. Jam stokoja paprastumo.

Jį išskiria jautrumas išoriniams poveikiams, meilė grožiui, lojalumas

ir nuoširdumas. Juo visada galima pasitikėti. Kartais būna naivus ir

eksploatuojamas. MMylėdamas duoda daug, bet daug ir reikalauja. Nuolatos

tikrina jausmus. Jo negalima apgaudinėti, apvilti, jis neatleis.

Jo asmeninis gyvenimas turtingas. Pilnas rūpesčių dėl rytojaus.

Šermukšnis labai protingas, tačiau prisitaiko, kad savo planų nerealizuoja

dėl kasdieninių rūpesčių, į kuriuos būna įklimpęs.

Gimusių po Šermukšnio ženklu bruožai: proto jautrumas, fantazija,

polinkis į sintezę, intuicija, vaizduotė.

Klevas. Tvarkingas, mažumėlę koketiškas. Dažnai būna ten, kur

labiausiai įdomu. Seka madas. Nepriskirdamas prie paprastų. Trykšta

energija ir guvumu, nepavargstantis. Nemėgsta užsisėdėti namuose, mielai

susipažįsta su naujais žmonėmis. Sugeba sužadinti žmonėms atvirumą. Tačiau

nereikia baimintis, jei jam ką nors išpasakojai, – jis niekada nesmerkia

kitų poelgio ir neišplepa paslapčių.

Paprastai pilnas planų, dažnai ekstravagantiškų, nepaprastų. Mėgsta

visokiausias naujoves, entuziastingai gina nauja idėjas, tačiau pats retai

realizuoja savo projektus, nors tai nekliudo jam patirti pasitenkinimą dėl

savo plačių užmačių. Šiek tiek ciniškas. Nebijo visuomenės nuomonės.

Priešingai, jam patinka, kai apie jį kalbama.

Mylėdamas jis eina nuostabiais ir nenumatomais keliais. Gali rasti

laimę, jei sutiks partnerį analogiško mąstymo ir skonio. Turi šviesų ir

skaidrų protą, kurį papildo vaizduotė ir intuicija. Vienu žodžiu,

charakteris įvairiapusiškas.

Gimusių po Klevo ženklu bruožai: guvus būdas, humoro jausmas,

dedukcija, analitinis protas.

Riešutmedis. Natūralumas jo akyse nėra privalumas. Stengiasi būti

stilingas, subtilių ir įmantrių manierų, nors iš tiesų yra tiesiog drovus.

Dažnai būna kaprizingas, agresyvus, egoistiškas. Tačiau jis taip pat

svetingas, mandagus, turi drąsių sumanymų.

Gali būti tiek lojalus ir ištikimas, tiek ir nepastovus. Niekada

nežinoma, kaip jis pasielgs vienu ar kitu atveju ir kaip su juo elgtis.

Be jokio pagrindo dovanoja ir atsiima savo draugiškumą ir meilę.

Kartais pats linkęs kentėti ir su malonumu verčia kentėti kitus. Jis

būtinai apsunkina situaciją, trokšdamas būti išimtinas, pavydus ir

meilus.jeigu myli jį arba su juo draugauji, nuolatos lauk netikėtumų.

Užvaldo tuos, kurie nesugeba atsispirti jo įtakai.

Gyvenime sugeba būti dideliu strategu. Įvertina savo ketinimų

pasekmes, ryžtasi net klastingiems veiksmams, nesusilaiko dėl sąžinės

graužaties.

Siekia, kad gyvenime nebūtų kasdieniškas. Nebijo rizikos, nesistengia

įtikti, nepripažįsta kompromisų, nevaikšto pramintais keliais. Turi daug

draugų ir daug priešų. Pasitikti tik pats savimi. Rūpinasi savo

nepriklausomybe. Kartais tai asmuo, kurio neįmanoma nepastebėti ir su

kuriuo prisieina skaitytis.

Gimusių po Riešutmedžio ženklu bruožai: ryžtingumas, įžvalgumas,

organizaciniai gabumai.

Jazminas. Judrus, guvus ir draugingas, traukia prie savęs laisvais ir

protingais pašnekesiais, nejučiom tampa dėmesio centru.

Paprastai iš jo ir laukiama nevaržomos aplinkos sukūrimo. Dedasi esąs

santūrus, linksmas ir be gyvenimiškų problemų. Tik patys artimieji žino,

koks jis i tiesų jautrus ir greitai nusiviliantis. Todėl, nors ir stengiasi

tai nuslėpti, Jazminas iš prigimties pesimistas.

Tai, kas kitiems sukelia tik nepasitikėjimą, jam darosi apmąstymo

objektu ir verčia toliaregiškai pasielgti. Puikiausiai supranta, kaip

reikalinga diplomatija ir sugebėjimas organizuoti harmoningus santykius su

kitais. Deja, šiems privalumams jis leidžia pasireikšti savo

paties

namuose. Čia jis nori nepriklausomybės. Nemėgsta jaustis suvaržytas,

nekenčia apribojimų, pareigos jį apsunkina, nors vykdo jas kuo

sąžiningiausiai.

Gyvenimas santuokoje Jazminui nelengvas. Juo labiau,kad jis linkęs

nusivilti, susikurti klaidingą nuomonę. Myli vaikus ir gerai su jais

jaučiasi. Daug nesitikėdamas iš gyvenimo, su vaikais jis sieja dideles

viltis. Sudėtingiausius klausimus moka jiems išaiškinti paprastai, aiškiai

ir protingai.

Nėra materialistas, bet dažnai neblogai uždirba. Nebijo darbo, jo

inteligentiškumą ir minties guvumą aukštai vertina viršininkai.

Gimusių po Jazmino ženklu bruožai: kritinis protas, su fantazija

susieta intuicija.

Kaštonas. Gražus, traukia akį, bet nesistengia pavergti aplinkinių

savo patrauklumu. Mėgsta plačią erdvę, yra labai gyvybingas. Turi įgimtą

teisingumo pajautą, prieš bet kokį nukrypimą nuo jo instinktyviai

protestuoja. Gina savo tisą bet kokiomis priemonėmis, be tankių ir

diplomatinių vingrybių, tuo dažnai priešiškai nuteikia žmones. Nelankstumas

bendraujant su kitais verčia jį dažnai keisti užsiėmimą, patirti daug

nusivylimų, kurių nuosėdos ilgam išlieka, kadangi Kaštonas labai pagaulus

ir jautrus.

Užsispyręs. Sugeba būti apdairus ir įžvalgus, todėl paprastai neturi

materialinių problemų. Griežtai laikosi moralės taisyklių, net

puritoniškai. Kartais sukelia neprisitaikėlio gyvenime įspūdį, tačiau tai

tik pasitikėjimo savimi ir kkitais stokos pasekmė.

Kaštonas labai nesukalbamas, neieško tarpusavio sutarimo ir dažnai

naudojasi nesąžiningo žmogaus garbe. Gal tai susieta su jo pomėgiu

šokiruoti kitus. Reikalauja daug meilės, tačiau pats gali rimtai mylėti tik

vieną kartą ir dėl to jam sunku susirasti laimę. Meilės poreikis iir tuo pat

metu baimė, kad jo nepamilo, apsunkina santykius su partneriu. Tie jo

kompleksai dažnai aplinkiniams nesuprantami.

Guvaus proto, mąsto konkrečiai, remdamasis stebėjimais. Talentingas,

pasižymi tikslių sprendimų ir svajonių bei filosofinių apmąstymų darna.

Daug kuo priklauso nuo aplinkos. Išvysto savo sugebėjimus tik tuomet, kai

jam pritaria artimieji.

Gimusių po Kaštono ženklu bruožai: drąsa, realizmas, įžvalgumas ir

skvarbumas, organizaciniai gabumai.

Uosis. Tai puikus galingas medis. Maloniai atrodo, stotingas,

elegantiškas, plastiškas. Patinka pats sau. Bet gyventi šalia jo nelengva.

Labai reiklus. Siekia, kad kitas juo rūpintųsi, galvotų ir gyventų taip,

kaip jam labiausiai patinka, darytų tai, ko jam labiausiai norisi. O

kadangi Uosis savarankiškas ir mėgta būti nepriklausomas, ne visiems tai

priimtina.

Juokiasi iš gyvenimo sunkumų, lyg neturėtų valios juos įveikti. Bet

Uosis labai gerai žino, ko nori, ir dar geriau – ko nnenori. Yra savimyla.

Savo laimės siekia taip egoistiškai, kad gali sutrypti pakeliui į

tikslą visa, kas jam kliudo. Egoistas, bet ne šykštuolis. Dosnus, dalinasi

viskuo.

Kaprizingasis Uosis, ruošdamasis sukurti šeimą, būna apdairus,

pastovus, įžvalgus. Tiesą sakant, jam sekasi, jis sugeba gerai pasirinkti

pasverdamas visus už ir prieš. Jo santuoka tai santuoka ir pagal

apskaičiavimą. Organizuoti šeimyninį gyvenimą jam irgi dažnai pavyksta. Jo

mąstymas pagrįstas intuicija. Originalus ir pilnas fantazijos. Kaip ir

Šermukšnis, Karklas ir Riešutmedis, Uosis nepaprastai įžvalgus. Kartais

mėgsta vaidinti pranašą ir, kai pranašystės išsipildo, jo proto ir

įžvalgumo šlovė dar labiau sustiprėja.

Uosis visada šiek tiek žaidžia su likimu. Tačiau tas medis patikimas.

Gimusių po Uosio ženklu bruožai: inteligentiškumas, sintezės siekimas,

intuicija, fantazija.

Skroblas. Gražus medis, kol jaunas, nors be ypatingo patrauklumo.

Skroblas atlaidžiai žiūri į jį supantį pasaulį. Tai esteto tipas. Jo dėmesį

greičiau patraukia forma, negu turinys. Asmeniniame gyvenime jį visu pirma

domina asmeninis pranašumas.

Iš prigimties drausmingas ir paklusnus. Mėgsta išsiskirti, svajoja

apie nuopelnus, bodisi, kai nejaučia susižavėjimo iš kitų. Labiau jam

patinka paklusti nusistovėjusiai tvarkai, negu rodyti iniciatyvą. Priimti

sprendimus jam kliudo suklydimo baimė, bet kai apsisprendžia, tai su visa

atsakomybe ir teisingumo jausmu. Nemėgsta nukrypti nuo įprastų taisyklių.

Meilėje labai doras. Mielas ir malonus partneris. Bet, jei prireiks

rinktis meilę ar pareigą, dažniausiai pasirinks antrą.

Gimusių po Skroblo ženklu bruožai: intelektualumas, intuicija,

fantazija.

Figmedis. Delikatus, išraiškingų bruožų. Nepasižymi grožiu, bet ir

nebūtina nepastebėtas. Turi kompleksų,ne visur jaučiasi gerai. Jam reikia

gyvenimo erdvės ir šilumos. Vyksta nepalankiose sąlygose. Neatsparus

sunkumams. Iš kartėlio džiūsta, jo apsauginė sistema silpnėja.

Didžiai vertina šeimą. Patiria būtinybę pastoviai bendrauti su savo

artimaisiais, net jeigu jie to nesugeba įvertinti ir pateisinti jo

lūkesčių. Trokšta pastovumo, nors pats per daug kur nelabai pastovus.

Emocingas ir atlaidus. Už tai kartais pelno dvasinę ramybę ir

džiaugsmą, kad atsispiria pagundoms. Nors ir nepastovus (dažniau mintyse),

stengiasi tiksliai vykdyti kasdienę priedermę. JJuo galima pasitikėt, nors

šiaip tingus. Impulsyvus ir pilnas gerų norų, tačiau gyvenimas praeina be

perstojo kovojant su savo silpnybėmis.

Figmedis realistas ir visuomet būna dalykiškas ir veiklus. Tai tikras

lobis savo artimiesiems. Jis atneša gerų vaisių. Pasodink jį savo sode,

gerai prižiūrėk ir nepasigailėsi. Jis iš tų, su kuriais verta tuoktis.

Tačiau nelauk stebuklo, jis nepriklauso romantikams. Paprastus jausmus

vertina aukščiau negu „kažkokias fantazijas“. Tas, kas neturi kompleksų, su

juo gerai sutaria. Tačiau nepamirškime: Figmedis greitai įsižeidžia.

Gimusių po Figmedžio ženklu bruožai: impulsyvus, praktiškas protas,

pastabumas, realizmas, organizaciniai gabumai.

Ąžuolas. Gyvastingas, tvirtas ir gražus. Judesiai iškilnūs, orūs.

Žadina žmonėse pagarbą savo solidžia išvaizda. Absoliučiai sveikas, tas jam

labai svarbu, nes nepakelia nusilpimo ir ligų, o pamatęs kraują gali

apalpti.

Labai drąsus, tačiau kiek perdėtos didybės. Nenori būti palaikytas

bailiu ir į aštrias situacijas reaguoja šiurkščiau negu derėtų.

Susitvardantis ir valingas, neturi įpročio atsisakyti anksčiau priimto

sprendimo ir pasiekia savo tikslą. Tačiau jo nenuolaidumas turi blogąją

pusę: Ąžuolas pasiektų dar daugiau, jei sugebėtų nors mažumėlę būti

diplomatiškesnis.

Nepripažįsta jokių apribojimų, ir jo veiksmai dažnai persipina su

savivale. Šiaip jis gerbia kitų nuomonę ir savarankiškumą. Nuoširdus ir

svetingas, ištikimas draugams, tačiau ne visada toks, kai ieško meilės. Tai

nepastovi būtybė, pasinerianti į eilines pramogas. Santuokoje palaipsniui

suartėja.

Šiaip tvirtai stovėdamas ant kojų, lyg įaugęs į savo aplinką, Ąžuolas

nesiekia permainų ir su nepasitenkinimu priima kitų sukeltąsias. Jis –

konservatorius. Nors protarpiais nesavanaudiškai elgiasi, visada primena

apie savo naudą ir visą dėmesį sukaupia asmeninėms problemoms. Svetimas

gyvenimas jo nedomina.

Jį traukia konkreti veikla, mąsto jis aiškiai ir dalykiškai, yra

veiklos žmogus, turintis intuiciją. Savo artimuosius jis materialiai

aprūpina.

Gimusių po Ąžuolo ženklu bruožai: ryžtingumas, poelgių tikslumas,

praktiškas protas, realizmas, įžvalgumas, organizaciniai gabumai.

Beržas. Lankstus ir aristokratiškas, mielas bendrai gyvenant.

Naudojasi sėkme, nepiktnaudžiauja niekieno nuoširdumu, sugeba būti

delikatus ir santūrus, neperša savo simpatijos ir nuotaikos, nieko

nereikalauja ir nieko nesigaili.

Puritoniškai kuklus, bet visada elegantiškas, be jokio moralizavimo.

Įkūnytas saikas ir kantrybė, nepakenčia tik vulgarumo. Mieliau gyventų

kaime, tačiau pripranta bet kur, kad tik turėtų galimybę ramiai dirbti.

Dirbti moka ir mėgsta.

Jo kuklus ir delikatus charakteris sąlygoja ramią meilę. Romantiškas,

bet ir stiprių aistrų nesibaido. Lojalus ir ištikimas, moka namie sukurti

jaukią ir lamingą atmosferą. Pasitaiko, kad susituokia neapdairiai. Tačiau

niekada nesigili savo pasirinkimo.

Labiausiai išskirtinas Beržo bruožas – inteligencija. Jo vaizduotės

jėga ir išradingumas išties neturi ribų. Imasi darbo tiktai kūrybiškai.

Mokėjimas kūrybiškai mąstyti ir įgyvendinti savo sumanymus, atveria prieš

jį visas duris.

Gali reikštis bet kurioje vietoje, tačiau daugiausiai pasiekia meno

srityje. Mažai bendrauja – tai jo vienintelis trūkumas. Aukštuomenė, ryšiai

su įtakingais žmonėmis jo nevilioja. Beržas dažnai būna laimingas. Jam tiek

mažai reikia iš gyvenimo – pakanka artimos širdies ir geros bibliotekos.

Gimusių po Beržo ženklu bruožai: mistiškas būdas, sintezė, intuicija,

fantazija.

Alyvmedis. Nedidelis, nei gražus, nei bjaurus, šiek tiek turintis

atšiaurumo. Dažnai jį kamuoja reumatas, todėl labai mėgsta saulę ir kenčia

dėl jos stokos. Santūrus, ramus, visiškai neagresyvus vien todėl, kad

nenori apsunkinti sau gyvenimą. Niekada nesikiša į kitų reikalus.

Alyvmedis toks delikatus, kad jį lengva apkaltinti abejingumu,nors iš

tiesų taip nėra. Priešingai, esant būtinybei kiekvienas į jį gali kreiptis

pagalbos.

Bet kokioje situacijose šypsosi. Dalinasi dėl to, kad moka

susivaldyti, bet visų pirma dėl to, kad esant beprasmiška gadinti nervų

sistemą. Sugeba perduoti aplinkiniams savo ramybę ir rimtį.

Nors Alyvmedis geras ir nuoširdus, turi pakankamai nuovokos ir sveiko

proto, kad neleistų eksploatuoti savo gerumo. Turi įgimtą teisingumo

jausmą. Supranta kitą, moka įsijausti į jo padėtį. Todėl yra mylimas ir

vertinamas. Bendrauja santūriai.

Meilėje Alyvmedis stengiasi nepavyduliauti, gerbia partnerio

savarankiškumą, net jei tenka dėl to tyliai kentėti ar atsisakyti meilės.

Tačiau tai nereiškia, kad jis silpnas ir nuolankus. Tiesiog Alyvmedžiui

svarbiausia, kad jis silpnas ir nuolankus. Tiesiog Alyvmedžiui svarbiausia

ramybė.

Pasižymi inteligencija, daug laiko skiria apmąstymams, mėgsta

skaityti, mokytis ir plėsti savo akiratį. Nors ir nesiekdamas to, atkreipia

į save dėmesį ir kartais tampa įžymybe. Priklauso prie tokių žmonių, kurie

teikia aplinkiniams ramybę ir laimę, palieka po savęs gerą vardą.

Gimusių po Alyvmedžio ženklu bruožai: sprendimų teisingumas,

analitinis protas, ddedukcija ir refleksija.

Bukas. Grakštus ir gražus. Priklauso tiems, kurie išgyvena iki gilios

senatvės, išlaikydami visa, kas būdinga jaunystei. Jam pavyksta išsaugoti

lieknumą, vikrumą ir judesių lankstumą. Visada išpuoselėtas, nevengia

pakoketuoti.

Jei papuola į palankias sąlygas, jam sekasi bet kokioje srityje.

Vikrus ir išradingas. Pilna jo galva įvairiausių planų, kuriuos moka

sėkmingi realizuoti. Neleidžia išmušti savęs iš kelio. Neblogai organizuoja

savo gyvenimą.

Paprastai jis viską apskaičiuoja ir neklysdamas veda savo biudžetą.

Nelabai mėgsta dalintis savo nuosavybe, bet kartais būna labai dosnus.

Bukas turi daug gerų savybių, visuomet pasveria visus už ir prieš,

nepasikliauja atsitiktinumu. Myli be fantazijos. Stengiasi turėti vaikų,

pavyzdingai tvarkyti namus, gerai praleisti atostogas. Brandžiame amžiuje

gali leistis į kokį nuotykį, bet labiau dėl noro pasirodyti, kad jis dar

jaunas, patrauklus ir žvalus.

Inteligentiškas, turi organizacinių gabumų ir sveiko proto. Ryškus

materialistas. Visų pirma siekia turto, o po to, jei įmanoma, laimės.

Gimusių po Buko ženklu bruožai: susimąstymas, tikslumas, organizacijai

gabumai, realizmas.

Gėlių horoskopas

Gencijonas sausio 1 – sausio 10

Dagys sausio 11 – sausio 20

Šlamutis sausio 21 – sausio 31

Amalas vasario 1 – vasario 10

Kosmėja vasario 11 – vasario 19

Mimoza vasario 20 – vasario 29

Aguona kovo 1 – kovo 10

Lelija kovo 11 – kovo 20

Vėdrynas kovo 21 – kovo 31

Snaputis balandžio 1 &– balandžio 10

Hortenzija balandžio 11 – balandžio 20

Jurginas balandžio 21 – balandžio 30

Pakalnutė gegužės 1 – gegužės 10

Puriena gegužės 11 – gegužės 21

Chrizantema gegužės 22 – gegužės 31

Varpelis birželio 1 – birželio 11

Saulutė birželio 12 – birželio 21

Tulpė birželio 22 – liepos 1

Vandens lelija liepos 2 – liepos 12

Našlaitė liepos 13 – liepos 23

Erškėtrožė liepos 24 – rugpjūčio 2

Saulėgrąža rugpjūčio 3 – rugpjūčio 12

Rožė rugpjūčio 13 – rugpjūčio 23

Knifofija rugpjūčio 24 – rugsėjo 2

Gvazdikas rugsėjo 3 – rugsėjo 12

Astras rugsėjo 13 – rugsėjo 22

Viržis rugsėjo 23 – spalio 3

Kamelija spalio 4 – spalio 13

Alyva spalio 14 – spalio 23

Frezija spalio 24 – lapkričio 2

Orchidėja lapkričio 3 – lapkričio 12

Bijūnas lapkričio 13 – lapkričio 22

Kardelis lapkričio 23 – gruodžio2

Pienė gruodžio 3 – gruodžio 12

Lotosas gruodžio 13 – gruodžio 22

Debesylas gruodžio 23 – gruodžio 31

Gencijonas. Tai žmogus, kuris vaikystėje dažnai sirgo ir lėčiau

vystėsi už savo bendraamžius. Ilgainiui šie požymiai dingsta. Per kantrybę

ir darbštumą gali daug pasiekti. Patraukia švelnumu, be to, yra taupus,

visada yra susitaupęs sunkiai dienai.

Dagys. Atrodo, kad aistra jam gali sukelti tik darbas. Tačiau sielos

gilumoje Dagys svajoja apie beprotišką meilę, apie partnerį, kurio jam visi

pavydės. Bet Dagys bijo suklysti, o kadangi pasižymi savitvarda, tai savo

jautrią sielą atskiria stora siena, kad žmonės nesužinotų jo svajonės.

Šlamutis. Visi mėgsta Šlamutį, nes jis linksmas, optimistiškas,

sąmojingas. Tačiau jis nepasiekiamas. Per didelius reikalavimus kelia

žmonėms.

Amalas. Amalas yra smalsus, nuolatos ieško naujų nuotykių. Mėgsta būti

apsuptas garbintojų, gyventi dideliuose miestuose. Bėga nuo vienatvės ir

kaimo. Turi didelių reikalavimų kitiems, bet stokoj nuoseklumo, todėl

partneriai juo nusivilia.

Kosmėja. Skraido padebesiais. Kosmėja moterį galima pažinti iš lengvos

eisenos, dažniausiai aukštakulniais bateliais. Vyrai svajoja apie tolimus

idealus, bet nieko nedaro, kad tas svajones realizuoti. Išsirenka teoriją,

kurią sunku įgyvendinti. Ignoruoja šiurkščią tikrovę ir realizmą. Turi

savyje kažko, kas traukia žmones.

Mimoza. Mimoza yra nepastovus, neryžtingo būdo. Neturi nuoseklaus

požiūrio ir nuomonės. Niekada nesiekia jokio tikslo. Laikas neturi jai

jokios reikšmės. Nerūpi valdžia, padėtis, turtas. Mimozai svarbiausia –

jausmai.

Aguona. Išskirtinis Aguonos požymis – akys. Žydros, rudos ar žalios jo

tarsi padengtos vualiu ir todėl žmonėms atrodo, kad Aguona nepasiekiama

klubuose. Iš esmės Aguona yra flegmatiška, pasyvi, bet nuostabios širdies.

Lelija. Bendraujant su Lelija reikia būti atsargiam, nes ją lengvą

užgauti ar įsižeisti. Lelija neapkenčia įkyrių klausimų. Nemėgsta ir

vienareikšmiškai atsakinėti. Visada pasitelkia žodžius: galbūt, tikriausiai

Vėdrynas. Išradingas, lengvai daro sprendimus, niekada jais abejoja.

Gero būdo, tačiau niūrus jjo jumoro jausmas labai kenkia žibutėms ir Vandens

lelijoms. Iš prigimties nepiktas, tik didelis egocentrikas. Gali pamiršti

visus ir viską, kai horizonte pamato žavingą grobį.

Snaputis. Jo nedomina ir nejaudina apkalbos. Per daug užsiėmęs savimi,

kad domėtųsi kitais. Snapučiai visi žmonės vienodi. Lengvai prisitaiko prie

draugijos, netgi labai rinktinės. Pasitikėjimas savimi, optimizmas ir

nuolatinis ieškojimas naujų užduočių ir tikslų traukia žmones prie

Snapučio. Tai liečia ir meilę.

Hortenzija. Galima pavydėti kiekvienam, kad draugauja su Hortenzija.

Ja galima pasitikėti visose situacijose, net ir apvilta Hortenzija lieka

geraširdė. Ji savotiškai taupi. Hortenzija kiekvienam linki važinėti

Mersedesu, kol ji pati važinėja Rolls – Roysu.

Jurginas. Jurginas – realistas ir tvirtai vaikšo, jausdamas žemę po

kojomis. Teatrališkas elgesys jam svetimas. Jurginu galima pasikliauti

visose situacijose. Jėgų ir kantrybės tikslui pasiekti Jurginas semiasi iš

namų ir šeimos židinio. Pinigai ir valdžia jam turi tik tiek reikšmės, kiek

leidžia pasijusti nepriklausomam.

Pakalnutė. Jeigu kas ketina pasikviesti Pakalnutę pietums, tegu

pasirenka prabangiausią restoraną. Pakalnutę galima užkariauti puikia gėlių

puokšte, ji tokiam dėmesiui labai jautri. Pakalnutė mano esanti labai

prisirišusi prie gamtos. Jos santuoka turėtų būti balandžio arba gegužės

mėnesiais.

Puriena. Vargas tam, kas stengsis paveikti purieną ir priversti ją

pakeisti savo požiūrį ar nuomonę. Purienai reikia daug laiko, kad

susidarytų savo požiūrį, sprendimą kokia nors tema, bet ta nuomonė būna

tvirta. Puriena žmonių atžvilgiu nusiteikusi draugiškai ir taikiai

tol, kol

kas nors neužmina ant kojos.

Chrizantema. Atsitiktinis flirtas nieko nereiškia. Chrizantemos

mieliau kalba apie meilę, negu iš tikrųjų leidžiasi į jos paslapčių

džiungles. Iš jos galima laukti visko, tik ne pastovumo. Chrizantema

amžinai ieško idealaus partnerio.

Varpelis. Jo gyvenimui reikia mažų paslapčių. Nemėgsta žmonėms

atskleisti savo kortų. Jį lydi sėkmė visose srityse – ir finansinėje, ir

intelektualioje. Varpelis mėgsta diskusijas, jam pirmiausia rūpi įgyti

patirties, o ne ieškoti teisybės.

Saulutė. Saulutė sugebės puikiai pasinaudoti situacija. Neklysdama

jaučia kas jai naudinga. Saulutę labai vertina vadovai ir kiti žmonės,

kuriuos ji vienaip ar kitaip reprezentuoja. Ji sugeba labai greitai

sutvarkyti netgi gana sunkius reikalus. Dėl šių priežasčių jos nemėgsta

priešininkai. Meilėje labai dažnai keičia partnerius.

Tulpė. Jeigu turi pažįstamų Tulpių, tai puikiai žinai, kokie pokyčiai

jose vyksta. Kartais jos atviros ir nuoširdžiuos, o po akimirkos jau

nepasiekiamos ir uždaros. Tulpės gali daugel dienų tylėti, o paskui – būti

laimingos ir šypsotis, net pulti kam nors ant kaklo. Nusivylimų meilėje

Tulpė gali išvengti, tik blaiviai vertindama gyvenimą.

Vandens lelija. Lelija neeina į tikslą paprastu keliu. Siekti tikslo

jai trukdo tūkstančiai smulkmenų. Jai reikia daug laiko, kad apsispręstų ir

susikoncentruotų į grobį, bet kai ji pasiekia, lengvai iš savo rankų

neišleidžia. Jeigu Lelija sako jums, kokia ji vargšė, tai dar nereiškia,

kad tai tiesa. Iš tikrųjų ji gali turėti gana apvalią sumelę sunkiai

dienai.

Našlaitė. Našlaitė nepakenčia rizikos. Kiekvienas jos žingsnis daug

kartų apgalvotas. Našlaitės mieliau mokosi iš kito klaidų, pačios

nelinkusios išmėginti to, ko nežino. Tai kolekcionierių būdas, jos

sentimentalios. Krauna albumus su fotografijomis, rašo atsiminimus apie

svarbesnius savo gyvenimo įvykius. Meilėje harmoningos.

Erškėtrožė. Erškėtrožė mėgsta leisti pinigus savo malonumui, nors

neišleidžia daugiau negu turi. Visada randa būdą pripildyti piniginę. Yra

azartiško būdo ir mėgsta riziką. Erškėtrožė labai išradinga ir mėgstama.

Kiekvienoje draugijoje. Jai patinka būti paikinamai. Meilės nuotykiai

visada vainikuojami pergale.

Saulėgrąža. Saulėgrąžą lengva atpažinti iš jos energingų judesių.,

kuriais ji iliustruoja savo dramatiškus pasakojimus. Yra išdidi, kalba

pakiliai. Būna daug žmonių, kuriems imponuoja jos pasitikėjimas savimi.

Turi sunkumų rinkdamasi partnerį. Partnerius atbaido savo iškalba.

Finansinė padėtis bloga.

Rožė. Didelė savimyla. Dievina komplimentus ir pagyrimus. Tam, kuris

pastebėjo jos protą ir gerumą, ji pasiryžusi padaryti viską. Tai

vienintelis būdas Rožei „suminkštini“, kai yra nepasiekiama. Neįmanoma ko

nors iš jos reikalauti. Tai iš karto sukelia jos pasipriešinimą. Meilėje

tai sunkus partneris, nes per daug reiklus.

Knifofija. Ideali viešnia per pobūvius, nes gerai moka linksminti

svečius ir užglostyti kylančius konfliktus. Kartais pavaduoja šeimininką ir

tai atlieka puikiai. Nemėgsta finansinių rūpesčių. Meilėje jai palankūs

šiltieji mėnesiai.

Gvazdikas. Jis yra geras partneris pokalbiuose, nors ir kartoja

žinomas tiesas. Gana tiesmukiškas ir neslepia savo minčių, kalba visai

atvirai. Stebisi, jeigu kas nors dėl to įsižeidžia. Jeigu kkas nori įtikinti

Gvazdiką, kad jis pats turi ydų, Gvazdikas tokių pastabų negirdi.

Astras. Žodis meilė turi Astrui ypatingą reikšmę. Jis visiškai

pasišvenčia partneriui, šeimai, draugams, visiems, kurie yra silpni ir

reikalauja pagalbos. Didžiausia malonumą jam teikia darbas ir pareigų

vykdymas. Dėl šios priežasties jį kartais paliek partneris, kuris jaučiasi

užmirštas.

Viržis. Viržis dažnai engia kitus. Valgo ir geria su malonumu vienas.

Yra didelis smaližius. Jeigu baiminasi prarasti partnerį arba negali

atvirai kalbėti apie savo reikalus, pradeda valgyti. Viržis yra

diskretiškas, niekada neperskaitys svetimo laiško. Jo nejaudina apkalbos.

Kamelija. Labiausiai vertina vidinę harmoniją ir ramybę. Mėgsta ramią

muziką. Darbe sukuria draugišką atmosferą. Kamelija nemėgsta būti viena.

Jai reikia aplinkui žmonių, kad gerai jaustųsi. Ji kupina švelnaus

erotizmo.

Alyva. Tai kilnios dvasios, pavyzdingų manierų žmogus. Kas kreipiasi į

alyvą mandagiu tonu, tas jau yra pralaimėjęs. Alyva ilgai atsimena, kas ją

įžeidžia. Nemėgsta būti dideliuose pobūviuose. Geriau renkasi ramybę ir

gerą knygą. Jos sielai reikia intelektualaus peno. Yra gimusių

diplomatijai. Mielai ir labai taktiškai padeda kitiems.

Frezija. Frezija kaip uola ugnyje – nepajudinama. Sugeba atrodyti

abejinga net gi tada, kai žemė svyla po kojomis. Bet tai tik fasadas.

Viduje verda kaip vulkanas. Vargas artimiesiems, kai staiga tas vulkanas

išsiveržia. Kai pykčio priepuoliai praeina, Frezija stengiasi taisyti

klaidas, kurias padarė.

Orchidėja. Yra užsispyrusi ir ambicinga, bet to neparodo. Sugeba

kantriai laukti, kol atsiras proga greitai atakai. Orchidėja sugeba

padaryti viską, ko nori. Gali peržvelgti žmonių kiaurai ir suprasti jo

tikrus kėslus. Pati žmonėms lieka paslaptinga. Jai sekasi meilėje.

Bijūnas. Bijūnas garsus ištikimybe. Visada esti ten, kur reikalingas.

Mielai pasišvenčia kitiems. Būna idealus gydytojas ar medicinos sesuo.

Negalima būti abejingam šalia Bijūno. Reikia arba juo žavėtis, arba jo

nepakęsti. Bijūnas skitas karštai meilei.

Kardelis. Kardelis nesugeba išlaikyti jokios paslapties. Turi apie

viską kalbėti. Tai yra jo natūra. Dažnai perdeda, kalbėdamas apie planus

ateičiai. Kardeliui reikia tikslo, kurį jis turi matyti, kad aktyvus. Ir

tai turi būti nepaprastas tikslas.

Pienė. Pienė nesugeba meluoti, yra ir atvira. Kai bando meluoti, iš

karto rausta. Galva pilna idėjų. Praėjusios dienos rūpesčiai, reikalai jai

jau neturi reikšmės. Turi nemažai žinių iš ūkio ir politikos. Pamiršta

įprastinius reikalus, pavyzdžiui, kur padėjo ratelius nuo mašinos.

Lotosas. Tikras Lotosas negali ramiai nusėdėti. Visada juda, viskas

jam skubu. Mėgsta keliones po pasaulį. Netesi draugiškų sutarčių. Bet vis

tiek yra žavus žmogus, kuriam atleidžiamas bet koks netaktas. Turi sunkumų

meilėje.

Debesylas. Labai pastovus. Mielai imasi atsakomybės už svarbius

reiklus. Nemėgsta daug kalbėti. Daug rečiau negu kiti žmonės pasiduoda

pavydui, tinguliui, neapykantai.

Tavo spalva

Beveik kiekvienas žmogus turi savo mėgstamą spalvą: asmenybės „raktas“

yra ne tik tai, kokias spalvas žmogus mėgsta, bet ir kiek tų spalvų.

Solidus ir rimtas žmogus pirmenybę atiduoda vienai kuriai spalvai ir dar

turi vieną ar dvi mėgstamas. To, kuris tvirtina, kad mėgsta visas spalvas,

asmenybė dar nesusiformavusi. Kas mėgsta tik vienintelę spalvą – yra

konservatyvus, jam stinga fantazijos.

Oranžinė. Vyriškiai renkasi šią spalvą, yra blogi kandidatai į vyrus

nors jie linksmi ir draugiški. Beje, tą patį galima pasakyti ir apie

moteris – jos blogos žmonos ir nevykusios šeimininkės.

Raudona. Žmonės, kurie mėgsta šią spalvą, visuomenėje veikia kaip

katalizatoriai: be paliovos imasi įvairios veiklos, rizikuoja, nepaiso

etiketo. Jie originalūs ir impulsyvūs, aistringi ir myli, ir nekenčia.

Neturi duomenų dideliai karjerai, nebent jei sutinka žmogų, kuris juos

truputį „prislopina“. Jie turi ieškoti „mėlinųjų“ ir „žaliųjų“ draugijos,

žmonių kurie padėtų jiem nusileisti ant žemės. O „raudonųjų“ pora –

tikriausiai „sprogstamas mišinys“

Geltona. „Geltonieji“ linkę filosofuoti, yra idealistai, pasižymi

aukšta visuomene savimone, bet labai praktiški.

Žalia. „Žalieji“ kantriai, žingsnis po žingsnio kopia karjeros

laiptais. Yra labai praktiški.

Mėlyna. Tai mėgstama konservatorių spalva. „Mėlynieji“ vertina kitų

kūrybinius gabumus ir sugeba juo realizuoti savo veikloje. Nepasiduoda

emocijoms.

Pilka. Moterys kurios mėgsta šią spalvą – būna geriausios žmonos:

ramios linkusios nusileisti. Tai idealas vyrui, kuris svajoja apie

mylinčią, ramią moterį.

Ruda. Moterys, kurios mėgsta rudą spalvą, irgi nuostabios žmonos:

taupios, darbščios, idealios partnerės „mėlyniesiems“ vyrams.

Juoda. Šią spalvą retai kas mėgsta. Beveik visose pasaulio kultūrose

ji siejama su gedulu, liūdesiu, tamsa ir naktimi. Kas

pasirenka juodą

spalvą, nori atrodyti rafinuotas, truputį geresnis už kitus, kiek

mįslingesnis ir paslaptingas.

Violetinė. Violetinės spalvos mėgėjai yra kandūs, sąmojingi, turi

puikų humoro jausmą. Jie labai inteligentiški, nors ne visada subtilūs.

Nors būdami paviršutiniški, per pobūvius yra labai draugiški.

Apie spalvas. Mėgstamiausios politikų spalvos – mėlyna ir pilka.

Apie žmogaus charakterį nemažai ir tai, kokias spalvas jis mėgsta –

„šaltas“ ar „šiltas“. „Šiltas“ spalvas mėgsta jausmingi, impulsyvūs,

lengvai su supančiu pasauliu konfliktuojantys žmonės. Aplinkiniams jie

nuolat kelia rūpesčių, visur ieško priekabių, kritikuoja. Mėgstantys

„šaltas“ spalvas geriau ssekasi egzaminai ir testai dar ir todėl, kad jie

ramesni ir geriau prisitaiko prie „žaidimo“ taisyklių. Žmonės, turintys

kūrybinių sugebėjimų, yra inteligentiški, per testus jie pastebi daugybę

aspektų, kurie juos išblaško ir kurių nepastebi jų labiau „žemiški“

kolegos.

Skaičius – paslaptingas likimo ženklas

„Visus dalykus galima išreikšti skaičiais“, – tokia paprasta formule

graikų mokslininkas ir filosofas Pitagoras (580 – 497 prieš m. e.) yra

apibendrinę savo ilgalaikius tyrinėjimus Egipto išminčių būvimo vietose.

Mitologijos tyrinėtojai nurodo, kad skaičiai naudojami kaip kodavimo

sistema kosminėms tiesoms perduoti. Už kiekvieno skaičiaus slypi paslaptis,

skaičiais galima užšifruoti pasaulio esmę.

Skaičius – tai visų matomų ir nematomų reiškinių karkasas.

Astrologija taip pat tuo remiasi. Likimą lemiantys gyvybės ritmai

erdvės – laiko koordinačių sistemoje yra galimi išreikšti harmonijos ir

disharmonijos skaičiais, skaičiais, sukeliant įtampą ir atpalaidavimą. Jie

nusako periodiškumą, vvaizduoja charakterio bruožus. Kiekvienas tonas ir

garsas, visiškai apibrėžia aukštą dvasinę oktavą nesąmoningai veikia žmogų.

Raidės arba garso simboliai, kaip ir skaičiai turi savyje „slaptą kodą“.

Nėra sunku prisiminti pavyzdį, kai pavardės pakeitimas ištekant ar dėl kitų

priežasčių sukėlė ir likimo bei gyvenimo aplinkybių pasikeitimą.

Iš to seka, kad vardas ir jo savininkas susieti ir vienas kitą veikia.

Pasinaudodami lentele Jūs galite apskaičiuoti savo vardo skaitmeninę

reikšmę. Kiekviena raidė reiškia joje atitinkamą skaičių. Kiekvienas vardas

sudėties būdu gali būti išreikštas vienu skaičiumi, kuris ir laikomas

žmogaus esmė išraiška.

A – 1 E – 6 J – 2 O – 7 T – 3

B – 2 F – 7 K – 3 P – 8 U – 4

C – 3 G – 8 L – 4 R – 9 V – 5

Č – 4 H – 9 M – 5 S – 1 Z – 6

D – 5 I – 1 N – 6 Š – 2 Ž – 7

Pvz.: 1 + 6 + 3 + 1 + 6 + 1 + 1 = 19

vardas

1 + 5 + 1 + 6 + 1 + 4 + 1 + 3 + 1 + 1 = 24

pavardė

19 + 24 = 43 = 4 ++ 3 = 7 suma

Savo gimimo data, kaip ir bet kokia kita, laisvai pasirinkta taip pat

gali būti prilyginta pagrindiniam skaičiui, gautam kryžminiu sumavimu. Toks

paprastas skaičiavimas koncentruota forma kaip ir astrologinė analizė

leidžia pažinti save, lyginti charakterius, nustatyti, kokie žmonės

tarpusavyje dera ir kokie – ne. Kiekvienam skaičiui atitinka tam tikra

planeta, kurios platus įvairių formų poveikis gali būti nustatytas skaičių

magiškumu.

Skaičius 1: SAULĖ. Visų skaičių šaltinis – visko kas gyva pradžia. Į

bet kokio skaičiaus sudėtį įeina skaičius 1; bet pats skaičius nedalus, juo

remiasi visatos vienybė. Saulės žmonės – lyderiai pagal prigimtį, stiprios

asmenybės, kurios niekada nelieka šešėlyje. Tai įsijaučiantys, impulsyvūs,

veiklos žmonės. Jei jūs esate to skaičiaus įtakoje, tai neužsidarykite savo

pojūčiuose, neapribokite savęs tik asmenine pajauta, nes imsite

konfliktuoti su aplinkiniu pasauliu. Jūs visada pasieksite puikių

rezultatų. Jums būdinga kilniadvasiškumas, orumas, siekimas sukurti ką nors

nauja, fizinė ir dvasinė stiprybė, autoritetas, valdžios siekimas,

iniciatyvumas, atsakingumo jausmas, besąlygiškas teisingumas, praktiškumas.

Jums klostosi hormoningi santykiai su žmonėmis iš pirmos, atros, ketvirtos,

septintos grupių.

Skaičius 2: MĖNULIS. Mėnulio žmonės išsiskiria emocionalumu, atvirumu.

Jie lengvai prisitaiko prie aplinkinių ir aplinkybių, dažnas turi meninių

gabumų. Pasiekia savo tikslą, aplenkdami kliūtis, intuityviai naudodamiesi

palankiomis galimybėmis. Susvyravus nuotaikai, nesąmoningai ieško

stipresnio žmogaus, kad patikimi palaikytų. Tiri namisėdos, nusiteikę

šeimyniniam gyvenimui, ištikimi, jautrūs, niekada nerizikuoja. Jie –

intravertai, todėl, nors ir draugiški, dažnai būna užsidarę savo

sudėtiniame gyvenime, turtingos fantazijos vidiniame gyvenime. Charakterio

bruožai: atsakingumo jausmas, siekimas veikti savarankiškai. Vykdydami savo

sumanymus jie visada diplomatiški ir įtaigūs aplinkai. Jiems gerai

susiklosto santykiai su pirmuoju tipu.

Skaičius 3: JUPITERIS. Jupiterio žmonės iš esmės optimistai, jie

geranoriški aplinkiniams ir sau; įvaldę gilias savo prigimties žinias,

dovanoja aplinkiniams meilę ir tikisi pagarbos. Nesiblaško dėl smulkmenų,

vengia sudėtingų situacijų harmoniją. Pasiekti jiems padeda pozityvus

nusiteikimas. Šio skaičiaus žmonės už viską jaučia atsakomybę, siekia

tobulėti, yra idealistai. Neryžtingi, ieško pripažinimo. Veikdami atvirai,

stengiasi išgauti sau naudos. Mėgsta keliones, nesavanaudiškai padeda

vargšams. Turi ryškų polinkį į meną. Gerai dera su trečiu, šeštu ir devintu

tipu.

Skaičius 4: URANAS. Tai labai savotiški, užsispyrę žmonės, kurie

niekada negyvena pagal visų priimtas taisykles, eina savo pasirinktu keliu.

Jie siekia socialinių reformų, mėgindami atmesti praeitį. Humaniški,

nepriklausomos dvasios, gyvena nestandartiškai, siekia įsigyti kuo daugiau

draugų, domisi dvasiniu gyvenimu, myli gamtą. Nors Urano žmonės išsiskiria

savarankiškumu, yra neužsidarę ir ne vieniši, orientuotis į kompaniją: net

išsiskyrę jie palaiko draugiškus santykius su buvusiu partneriu. To tipo

žmonės judrūs, labai sąžiningai dirba, nervingi, turi gerą atmintį ir

puikius organizatorinius gabumus. Gerai sutaria su pirmo, antro ir septinto

tipo žmonėmis.

Skaičius 5: MERKURIJUS. Merkurijaus tipo žmonės turi labai guvų ir

miklų protą. Jie visur rodo iniciatyvą, visur greitai suranda racionalų

grūdą, dažnai siekia išmėginti jėgas retose profesijose. Jiems svetima

bukinanti rutina. Jų rankose viskas verda, jie veržlūs, buklūs, daro

išvadas, dirba. Mokėjimas reikšti mintis jiems turi ypatingą reikšmę. Juos

užvaldo žinių troškulys. Nors yra kritiški, išradingi, nepasisekus tuoj

nukabina nosį. Tie žmonės mėgstami ir populiarūs. Nelabai praktiški, bet

nepasotinamai žingeidūs visoms gyvenimo apraiškoms, žavingi, niekada

nepraranda individualumo. Jie suranda bendrą kalbą su panašiais į save,

tačiau iš esmės neblogai sugyvena su visais kitų tipų žmonėmis.

Skaičius 6: VENERA. Šio tipo žmonės spinduliuoja jausmingumą, jie visų

mylimi. Jų žavesys padeda apeiti gyvenime povandeninius rifus. Kadangi

viskas jiems lengvai pasiekiama, jie turi būti ypač dėmesingi naudodami

pinigus, nes priešingu atveju rizikuoja patirti didelių nuostolių. Tačiau

keista, – pas juos beveik visada pakankamai lėšų. Dažnai susituokia su

pasiturinčiu partneriu. Jiems patinka visam kas gražu, jie linksmo būdo,

labai išvaizdūs, per daug dėmesio teikia išorei. Žengia į koją su laiku,

draugingi, turi gabumų menui. Sėkmingai dirba tose sferose, kur tenka daug

bendrauti su žmonėmis, turi teisingumo pojūtį. Jei prieš akis yra koks nors

tikslas, tuomet darbštūs, bet mieliau visa siela atsiduoda gyvenimo

džiaugsmams. Ypač gerai dera su trečiuoju, šeštuoju ir devintuoju tipais.

Gerbtini ir taikūs.

Skaičius 7: NEPTŪNAS. Kadangi ši planeta susieta su Mėnuliu, tai ir

Neptūno žmonės harmoningi su antro tipo žmonėmis. Dažniausiai jie

filosofiškai ir religingai nusiteikę, pasižymi nuolaidžiu charakteriu.

Finansinė padėtis paprastai jiems susiklosto nestabiliai, nes jų rankose

tirpsta it sniegas. Jiems iškyla nuostabios mintys,

tačiau retai kada

sumanymą įvykdo iki pabaigos. Linkę azartinius žaidimus. Tai subtilios,

labai jautrios natūros, gailestingi ir jautriai reaguoja į aplinką. Sunkiai

priima sprendimus. Dažniausiai fiziškai silpni, gležno sudėjimo, nepakenčia

barnių ir konfliktų. Visų dažniausiai dirba socialinėse tarnybose neretai

muzikalūs, visa širdimi atjaučia visus kenčiančius.

Skaičius 8: SATURNAS. Saturno žmonės jautrūs, dažnai lieka nesuprasti

savo aplinkoje ir kenčia nuo vienatvės. Po išorinio šaltumo ir vienišumo

kiautu slepia dvasinės šilumos troškimą, tačiau nemoka to padaryti. Jie

nevertina nieko, kas paviršutiniška, mėgsta tvarką ir materialinę gerovę.

Viską jie pasiekia patys ir nelengvai. Jų gyvenimo būdas pasižymi

pastovumu. Dažnai antroje gyvenimo pusėje pasiturintys. To tipo žmonėms

charakteringas atkaklumas, blaivus požiūris į daiktus. Jie laikosi

taisyklių ir įstatymų. Tai pragmatikai, išmintingi, atsargūs, punktualūs ir

metodiški, labai darbštūs ir atkaklūs siekdami savo tikslo. Retai kada

tampa pavaldinias. Saturno tipo žmonės nusiteikę gyventi pasiturimai, jie

turi būti ne abejotinai tikri rytdiena, tačiau yra linkę į melancholiją.

Absoliučiai ištikimi, jai visada galima pasitikėti. Visų geriausiai randa

bendrą kalbą su antro tipo žmonėmis ir simpatizuoja septinto tipo žmonėmis.

Skaičius 9: MARSAS. Marso žmonės pasiryžę kariaute viską užkariauti.

Prieštaravimų jie nepakenčia, tik dar labiau jiems priešinasi. Jie narsūs,

stiprios valios ir dėl tų savybių daug ką pasilieka. Tačiau jų veiklai

neigiamos įtakos turi impulsyvumas, neracionalus jėgų panaudojimas. Meilėje

ir partnerystėje jiems dažnai iškyla problemų dėl pernelyg didelės

savimeilės. Turėdami gerus organizatorinius gabumus, jie neištveria

pavaldinio būsenos. Jei jie tikslingai naudotų savo jėgas ir sugebėjimus,

nueitų netoli. Taigi juos išskiria iniciatyvumas i veiklumas, energija ir

pasitikėjimas tik savo jėgomis. Jie – vadovai, nesileidžiantys savęs

pranokti ir beatodairiški. Suranda tarpusavio supratimą su trečio, šešto ir

devinto tipo žmonėmis.