RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Tikyba

Kretingos pranciškonų vienuolynas XX a
-1-Kretingos pranciškonų vienuolynas XX a. pradžioje buvo vienas iš nedaugelio, patyrusių caro valdžios represijas. Mat pasinaudojant vienuolių dalyvavimo 1831 ir…
Rytų religijos
Prieš pusantro tūkstančio metų romėnai vadino Rytus “tekančios saulės” (sol oriens) šalimi.Vėliau buvo kalbama apie “Rytų žemę” kaip priešingybę “Vakarų…
Jėzaus gyvenimas
Apie Kristų,kaip krikščionijos pradininką,yra rašę bent keli I-IIa.nekrikščionys rašytojai:žydas Juozapas Flavijus,romėnai Plinijus Jaunesnysis,Svetonijus ir Tacitas.Daug tikslesnes žinias apie Kristų pateikia…
Didieji filosofai
PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ VIDURINĖ MOKYKLA DIDIEJI FILOSOFAIAristotelis, Sokratas, Platonas Darbą parengė: Ineta Mikeliūnaitė, 12e kl. Panevėžys, 2004SOKRATASTuo pačiu metu ir tuose…
Didziausios pasaulio religijos
Budizmas VI a. pr. m. e. pasaulyje vyko galingas religinis sąjūdis. Atsirado įtakingos religijos: zoroastrizmas, judaizmas, budizmas, džainizmas, konfucionizmas, vedantinis…
Tridento susirinkimas
ĮvadasSušauktas Tridento susirinkimas sieke pašalinti iš Bažnyčios jos konkrečias negales. Buvo vaisingas naujais įstatymais, ir reforma senųjų. Bet to neužteko…
Kristaus istoriskumas
Planas I. Įvadas1. Jėzus Kristus ir šiandiena2. Jo santykis su istorijaII. Jėzaus Kristaus pažinimo šaltiniai:1. Pagonių pasisakymai2. Žydų liudijimai:a) Juozapas…
Pomirtinio gyvenimo samprata senojoje lietuvių pasaulėžiūroje
Įvadas „Lietuvių pomirtinio gyvenimo sampratos problema svarbi tiek mėginant atkurti anuometinės religijos svarbiausius įvaizdžius, tiek siekiant pamatuotai prabilti apie senovės…
Narkotinės medžiagos
Narkotines medžiagos Narkotines medžiagos – chemines medžiagos, sukeliancios centrines nervu sistemos intoksikacija ar panašu psichiniu funkciju pokyti.Narkotines medžiagos apima placia…
viskas po lygiai islamo religijoje
Viskas po lygiai, išskyrus meilę Taip liepia pranašas Muhamedas Leonidas SIUKIJAINENAS Juridinių mokslų daktaras Ar daugelis iš mūsų įsivaizduoja, ką…
Satanizmas Lietuvoje
Satanizmo apraiškų Lietuvoje istorinė perspektyva. Devintajame dešimtmetyje atgavus sąžinės ir tikėjimo laisvę Lietuvoje pradėjo kurtis įvairios religinės bendruomenės, tačiau iki…
Žmogus be doroves – žmogus, be esmės
DOROVINĖS ATSAKOMYBĖS FORMOS „Dorovė – ne izoliuota žmogaus veiklos, jo elgesio sritis, o specifinis jos reguliacios būdas, nepriklausomas nuo daiktinio…
Gerio ir blogio kova
ĮVADAS Bloganoriškumas. Temos pavadinimas aiškus ir konkretus, labai daug ką pasakantis. Jau tiesiogiai galima suprasti, kad tai blogio linkėjimas ir…
Mirties psichologija
1. Įvadas Žmonės yra būtybės, kurios suvokia savo pačių būtį. Žino, kas esa, žino, kad slypi kažkas kas sieja juos…
Žmonių įsitraukimas į naujuosius religinius judėjimus įsitraukimas
Įvadas Daugelį mūsų „sektos“ arba naujieji religiniai judėjimai domina maždaug tiek pat, kiek 5-ojo puslapio kriminalai – laisvalaikio pasiskaitymams įdomi,…
1 2 5