RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Politologija

Kas būdinga čekų kultūrai?
REFERATAS KAS BŪDINGA ČEKŲ KULTŪRAI? Dabartinės lietuvių kalbos žodynas teigia, jog kultūra (lot. cultura –apdirbimas, ugdymas, auklėjimas, lavinimas, tobulinimas, vystymas,garbinimas)…
Laisvas asmenų judėjimas
TURINYS ĮVADAS..............................3I. LAISVAS ASMENŲ JUDĖJIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE...........4II. TEISINĖ PILIETYBĖS SISTEMA EUROPOS SĄJUNGOJE ...........10III. LAISVO DARBO JĖGOS JUDĖJIMO PADARINIAI...............13IŠVADOS..............................15LITERATŪROS SĄRAŠAS.............................16ĮVADASTeisinė pilietybės…
Pilietinė visuomenė
Turinys Įžanga 3Pilietinė visuomenė • Pilietinės visuomenės samprata 4• Pilietinė visuomenė ir socialinė atskirtis (lietuvoje) 4• Pilietinė visuomenė ir valstybė…
Lietuvos partinė sistema
Turinys Įvadas..............................31. Partijų atsiradimo istorija.......................42. Partijų skaičius Lietuvoje......................63. Parlamentinės partijos........................74. Lietuviškoji koalicija..............................9Išvados ..............................13Literatūra ..............................15Priedai:1Priedas:Lietuvos Respublikos prezidento kreipimasis į Lietuvos visuomenę......16…
Švedijos užsienio saugumo politika
Apgailėtinas referendumas 2Tarptautinė aplinka 3Nepastovi tarptautinė situacija 3Paskutiniai vystymaisi Europos Sąjungoje ir Šiarurė Atlanto sutarties organizacijoje 5Strategija 7Nacionalinė situacija 8Švedija…
Rusijos vyriausybės ir prezidento rinkimų kompanijų praktika
1996Prezidento rinkimai. Per pagrindinius rinkimus kampanija buvo vesta per visuomenės informavimo priemones. Paskirtų kandidatų masiniai mitingai ir Zyuganovo kampanija ypatingai…
NATO veiklos ir tarptautinio saugumo perspektyvos
Turinys Įvadas 3NATO reikšmė XXI a. 3Aljanso reorganizavimas: karinė bei politinė reikšmė 6Išvados: sėkmingos veiklos perspektyva 9Literatūros sąrašas 10ĮvadasĮsimintinieji 2001…
Elitas
ĮŽANGA Valstybės kūrimasis, vystymasis, egzistavimas neįmanomas be vieno iš trijų valstybės elementų – piliečių. Remiantis elitizmo teorija, visi piliečiai skirstomi…
Politinių partijų finansavimas
TURINYS 1. Įvadas2. Politinių partijų samprata ir finansavimo reikalingumas3. Politinių partijų finansavimas Lietuvoje. 4. Išvados ĮVADAS Šiame rašto darbe mes…
Žydų tautinė autonoimija
Tautinė autonomija Susikūrus nepriklausomai Lietuvos valstybei, žydams buvo suteikta plati kultūrinė tautinė autonomija, žymiai platesnė negu kitose Europos šalyse. Lietuvoje…
Pilietinės visuomenės samprata
ĮVADAS Demokratija, pilietiškumas, tolerancija yra visame pasaulyje pripažintos vertybės. Jomis remiantis, kuriama ir egzistuoja stipri bei laisva valstybė, ir pilietinė…
Europos sąjungos istorija
EUROPOS SĄJUNGOS ISTORIJA TRUMPAI· 1950 m. gegužės 9 d. paskelbtas Šumano planas. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Roberas Šumanas pasiūlė Vokietijos…
Rusijos vykdomoji valdžia
RUSIJOS VYKDOMOJI VALDŽIA TURINYS ĮVADAS 21. RUSIJOS VALDYMO ISTORIJA 32. VYKDOMOJI VALDŽIA RUSIJOJE 52.1. Prezidentas 52.2. Rusijos konstitucijoje reglamentuojamos Prezidento…
Baltijos šalių savivaldos institucijų (aplinkos apsaugos srityje) aktyvaus dalyvavimo ES plėtros procese stiprinimas.
Analizė Baltijos šalių savivaldos institucijų aktyvaus dalyvavimo ES plėtros procese stiprinimas.Aplinkos apsauga Lietuva TurinysSANTRAUKA 31. APLINKOS BŪKLĖ LIETUVOJE 82. ES…
Platonas“Valstybe“
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETASHUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETASNEAKIVAIZDINĖ STUDIJOS C GRUPĖS DALYKAS POLITINĖ FILOSOFIJA NAMŲ DARBAS NR. 1: 2 KNYGOS PLANAS IŠ KNYGOS…
1 2 35