RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Filosofija

Ar aš gyvenu su kauke
AR AŠ GYVENU SU KAUKE „Kodėl, nepaisant visų veidrodžių, iš tikrųjų mes nežinome, kaip atrodome, todėl negalime savęs įsvaizduoti, kaip,…
Žmogus yra būties piemuo
ŽMOGUS YRA BŪTES PIEMUO Žmogus gyvena tam, kad džiaugtūsi gyvenimu, savo būtimi, bet ne visiem pavyksta tuo džiaugtis, tada tampi…
A. Maceina apie egzistencializmą
TURINYS 1. Žodinėlis..............................32. Įvadas..............................43. Egzistencinė nuotaika..............................54. Egzistencija kaip pašaukimas............................75. Egzistencijos praeinamumas............................86. Katališkasis egzistencializmas...........................107. Garbinimas kaip egzistencinė funkcija......................108. Išvados..............................129. Literatūra..............................13 ĮVADAS…
Scholastika
ĮVADAS Po patristikos nuo I a. prasidėjo naujas laikotarpis, kuris paprastai vadinamas scholastika. Scholastika – tai dogminis filosofavimas, siekiant proto…
Dorovės esmė
PlatonasImanuelis KantasAntanas SmetonaDorovės esmė Dorovė – sudėtingas žmonių socialinio bei dvasinio gyvenimo reiškinys. Nelengva tikslai apibrėžti jos specifiką, atskleisti reiškimosi…
Kas man yra filosofija?
Kas man yra filosofija?. Prieš pradedant rašyti šį darbą įsivaizdavau, kad filosofija yra labai sudėtingas mokslas. Žinojau tik filosofijos pradininkus…
Kanto moralės filosofija
Turinys ĮVADAS.............................. .......21. MORALĖS FILOSOFIJA PAGAL I.KANTĄ........................ ..41.1. Perėjimas nuo kasdieniško dorovės pažinimo protui filosofinį.. .......41.2.Perėjimas nuo populiariosios moralės filosofijos…
Konfucianizmo filosofijos tapsmas
Konfucianizmo filosofijos tapsmasKonfucianizmo religija užima unikalią vietą tarp pagrindinių pasaulio religijų, išsiskirdama iš jų neįprasta aukščiausios dieviškos esybės samprata, ir…
ВЗГЛЯДЫ ПЛАТОНА НА ВОСПИТАНИЕ
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА ВЗГЛЯДЫ ПЛАТОНА НА ВОСПИТАНИЕ Содержание Введение............................ 3Глава I. Исторические условия формирования взглядов Платонана воспитание....................... 17Глава II. Система воспитания…
Kas yra tiesa?
Piloto klausime „kas yra tiesa?“, suprantame tiesiogiai remiantis istorine jo situacija, glūdi neutralumo problema. Tuometinės Palestinos valstybinėje teisinėje situacijoje prokuratoriaus…
Vėlyvosios antikos filososfija
TURINYS ĮVADAS..............................3VĖLYVOSIOS ANTIKOS FILOSOFIJA......................4MOKYKLOS..............................5-6IŠVADA..............................7PAGRINDINĖS SĄVOKOS.............................8LITERATŪRA..............................9ĮVADASHelenistiniams kultams įsiveržus į romėnų žemes ir su jais atgimus, bei suindividualėjus religiniam gyvenimui, filosofinėje literatūroje…
A.Schopenhaueris. Kančia kaip gyvenimo esmė
TURINYSĮVADAS.............2KANČIA KAIP GYVENIMO ESMĖ................3IŠVADA......................8LITERATŪRA............................9 Ivadas.Trokštame laimės, bet negalime jos pasiekti; norime bent jau išlikti gyvi, bet ir tai nėra duota…
Mirties samprata
ĮVADAS Mirtis atsirado kartu su gyvenimu. Kiek egzistuoja žmonija, tiek bando ji įminti mirties mįslę. Skirtingi žmonės mirties problemą suvokia…
RENĖ DEKARTAS – NAUJŲJŲ LAIKŲ FILOSOFIJOS PRADININKAS
TURINYS Įvadas..............................2 Renė Dekartas ir jo filosofija.......................3 Renė Dekartas – Naujųjų laikų filosofijos pradininkas.............5ĮVADASR. Dekarto kūryba sutampa su naujųjų laikų…
Kanto „Grynojo proto kritika“ analizė
Imanuelis Kantas dar prieš 200 metų savo etiniu imperatyvu parodė, kad tik žmogus gali būti tiklslas, jokiu būdu ne turtas.…
1 2 42