RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Filosofija

Aristotelio formos ir materijos
Nedaug pasaulyje yra mąstytojų, šlove prilygstančių Aristoteliui (384-322 m.pr.Kr.). Aristotelio mokslinė veikla apėmė visas to meto žinojimo sritis. Kiekvieną nagrinėjamą…
Senekos kūryba
Turinys Įvadas .............................. 3Senekos kūryba .............................. 4Turto ir laimingo gyvenimo problema ................. 4Kaip „pasiekti“ laimingą gyvenimą? ................... 5Išvados ..............................12Literatūra ..............................13ĮvadasLiucijus…
Antika
REFERATAS APIE ,,ANTIKA“TURINYS .Įvadas 1. Ankstivoji Graikų filosofija 2. Materialistinės filosofijos formavimasis 3. Materialistinė Graikų filosofija 4. Antikos skepticizmas 5.…
ARISTOTELIO MOKYMAS APIE VISUOMENĘ IR VALSTYBĘ
ARISTOTELIO MOKYMAS APIE VISUOMENĘ IR VALSTYBĘ TURINYS ĮVADAS 31.ARISTOTELIO LAIKMETIS 42.ARISTOTELIO MINTYS APIE MOKYMĄ 43.MOKYMAS APIE POLITIKĄ 55.ARISTOTELIO MINTYS APIE…
Taikos ir karo problema
TURINYS 1. Svajonė apie amžinąją taiką ............ 2. Taikos problema ir krikščionybė ......... 3. Renesanso epocha . Nauji požiūriai .........…
Žmogiškosios būties problema K. Jasperso filosofijoje
Turinys: Įvadas............................2 psl. K. Jaspersui 100 – metų, trumpi faktai apie jį..........3 psl. Aprėptis, žmogiškosios būties problema..............4 – 9 psl.…
Meno estetika ir filosofija
ROMANTIZMO MENO FILOSOFIJA. Gimė Vokietijoje. Jienos romantikai – panestetinių idėjų skleidėjai (jiems aukščiausia vertybė/būties forma – meninė kūryba). Žym. atstovas…
Filosofijos reikšmė
ĮVADAS Filosofija vadiname visiškai naują mąstymo būdą, kuris atsirado Graikijoje apie 600 metus prieš Kristų. Ligi tol į visus žmonėms…
Įvadas į moralės filosofiją
Turinys: 1. Moralės ir etikos santykis..............................22. Moralės filosofijos raida..............................23. Moralės filosofija filosofijų struktūroje.........................34. Moralės filosofijos objektas, struktūra ir tipologija...................35. Dorybingumas…
Filosofijos kurso konspektai
FILOSOFIJOS ĮVADAS (KONSPEKTAS STUDENTAMS NEAKIVAIZDININKAMS) Parengė: dėst.ekspertė V.Marcinkevičienė 2004 KAS YRA FILOSOFIJA? • – TEMOS TIKSLASĮrodyti, kad filosofija yra neišvengiama…
Veiksmas ir judėjimas šv. Tomo Akviniečio filosofijoje
Turinys Abejonė Arno Anzenbacherio interpretacija 2Erdvinis-diskretiškas ir laikinis-tįsus mąstymo modeliai 3Sąvokos actus ir motus lotynų kalboje 4Eiga ir atlikimas 5Nauja…
NUSTATYKITE RIBĄ TARP DARBO ENTUZIAZMO IR PATOLOGINĖS BŪSENOS
DARBO TEMA: NUSTATYKITE RIBĄ TARP DARBO ENTUZIAZMO IR PATOLOGINĖS BŪSENOS DARBO AUTORIAI: II VVn gr. studentai : ELV11 TIKSLAI: 1.…
Egzistencializmas, kaip humanizmas
Egzistencializmas kaip humanizmas Tikrasis egzistencinės filosofijos kūrėjas buvo danas Sorenas Kierkegaardas. Jo požiūriu gilioji tikrovė išsprūsta iš sąvokų apibrėžties. Egzistencializmo…
Filosofijos įvado santrauka
7 tema: Istorijos sampratosParadoksaliai istorija yra ir prasmės kriterijus, ir absoliutinančių tezių reliatyvumas, o gal ir visiškas atmetimas.Įtampa tarp istorijos…
Sofistika
Sofistika yra būdas, kuriuo filosofija pasireiškia viešumoje, šitaip įeidama į kasdienį žmogaus pasaulį. Virsdama sofistika, filosofija išties duoda realią ar…