RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Istorija

PATRULIUI SKIRIAMOS UŽDUOTYS VISAGINO UŽKARDOJE
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOSRESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOSVISAGINO PASIENIEČIŲ MOKYKLAPROFESINĖS VEIKLOS SKYRIUS Atliko:8
Audra Azijoje – Aleksandras Didysis nukariauja pasaulį
Audra Azijoje – Aleksandras Didysis nukariauja pasaulį Kovotojas už vienybęJeigu antikos laikais jau būtų buvę leidžiami dienraščiai, tai 324 metų…
Senovės civilizacijų istorija
TURINYS: • Įvadas į senovės civilizacijų istoriją – 2 • Egipto civilizacija – 5• Šumero–Akado civilizacija – 16• Babilono civilizacija…
Svarbiausios datos
Lietuvos istorija. Datos , terminai, sąvokos. XV. a. yra sukurta romaniškoji lietuviø tautos kilmës teorija. Lietuviai kildinami iš romënø.Gotiškoji teorija:…
BALTAI IR EUROPA
BALTAI IR EUROPAPolitiškai geriau organizuotos už kitas, lietuvių gentys, būdamos baltų etninio masyvo viduryje, kur kas vėliau pateko į kaimynų…
Vytautas Landsbergis
VYTAUTAS LANDSBERGIS gimė 1932 m. spalio 18 d. Kaune, architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio ir akių gydytojos Onos Jablonskytės-Landsbergienės šeimoje. Gimtajame mieste…
Kryžiuočių agresija ir Prūsų nukariavimas
Tuo metu, kada Lietuvos valstybė tebesikūrė, tai yra XI ir XII a., Vakarų Europos valstybės buvo susirūpinusios sunkiomis kovomis su…
Knygnešiai
Knygnešiai – kovos dėl lietuviškos spaudos simbolis Knygnešiai. Tai vargiai į kitas kalbas išverčiamas žodis. Kitataučiams, nepatyrusiems, kas yra gimtosios…
Vikingai
Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose vikingai paminėti 11-ame šios eros šimtmetyje. Greičiausiai pavadinimas kilęs nuo švediško žodžio „vik“, kuris reiškė „užutėkis“…
Lietuvių kultūros įsijungimas į krikščioniškos europos veiklą
Lietuvos kontaktai su Vakarų Europa prasidėjo jau nuo Romos imperijos laikų. Tačiau kalbėti apie suartėjimą su krikščioniška Europa galime tik…
Lietuvos Respublikos kūrimasis
Lietuvos Respublikos kūrimasis 1918 metų rudenį paskutinysis senosios Vokietijos kancleris leido sudaryti Lietuvos vyriausybę. 1918 m. lapkričio 5d. Taryba pavedė…
Lietuvos tarptautinis pripažinimas
1990m. kovo 11d. parlamentas paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau vien akto neužtenka tam, kad valstybė taptų suvereni. Ją turi pripažinti kitos…
Lietuvos ūkinė raida tarpukario laikotarpiu
Žemės reforma Buvo paliekama 80 ha žemės valda dvarininkams, vėliau įrodžius dokumentais buvo palikta iki 150 ha. Už nusavintą žemę…
Reprezentacinis darbas „Šeimyniškėlių piliakalnis“
Vilniaus UniversitetoIII kurso archeologijos studentėsSimonos Keblaitės Reprezentacinis darbas „Šeimyniškėlių piliakalnis“ Vilnius, 2004m. Šeimyniškėlių piliakalnis (Anykščių raj.)- vienas iš stambiausių ir…
ŽIEMGALIŲ KAPINYNAI V-X AMŽIUOSE
VILNIAUS UNIVERSITETOISTORIJOS FAKULTETOARCHEOLOGIJOS KATEDRA ARCHEOLOGIJOS BAKALAURINIŲ STUDIJŲIII KURSO STUDENTĖSSIMONOS KEBLAITĖS Kursinis darbas ŽIEMGALIŲ KAPINYNAI V-X AMŽIUOSE Darbo vad. prof. A.Šimėnas…
1 2 108