RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Religija

Islamas
ĮVADAS Trys didžiosios Vakarų žmogaus religinės kryžkelės- trys monoteistinės religijos: judaizmas,krikšionybė, islamas. Visų trijų religijų išpažinėjai garbina vieną Dievą, visagalį…
Karaimai
Viena iš ryškiausių karaimų literatūrinio palikimo dalių Lietuvoje yra autorinė pasaulietinė poezija karaimų kalba. 1989 m. išleistoje karaimų poezijos rinktinėje…
Užgavėnės
Užgavėnės Užgavenės – žiemos pabaigos šventė.Tai didelė džiaugmo, juoko, linksmumo, įvairiais papročiais, apeigomis, burtais apipinta diena.Tai savotiškas liaudies teatras, kuriame…
Advento paprociai ir choreografija
Adventas – ikikalėdinis laikotarpis, susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atėjimo į šį pasaulį šventei – Kalėdoms (žodis adventus lotyniškai reiškia atėjimą, artėjimą).…
Šventumo modeliai
T u r i n y s 1. Šventumo modeliai : a) Kankinys ............................. 2 psl.b) Asketas .............................. 3 psl.c)…
Islamas
TURINYS Įvadas .............................. 2Islamo kilmė .............................. 3Islamas Lietuvoje .............................. 4Mahometo asmeninis gyvenimas ir palikimas ................ 5Šv. Koranas .............................. 6Sektos ..............................…
Biblija
Biblija [lot. biblia < gr. biblion (dgs. biblia) – knyga] sen. žydų raštų rinkinys, kurį žydai ir krikščionys laiko šventu,…
Religija ir kultūra
Religija ir kultūraKŪRYBOS PRASMĖŠiuolaikinė kultūra priartėjo prie didžiulės krizės, kurios pagrindą sudaro humanizmo žlugimas. Mūsų laikai daug kuo panašūs į…
VALSTYBĖ IR BAŽNYČIA
Valstybė ir religija Lietuvoje Ir valstybė, ir religija visais amžiais žengė kartu. Nėra tautos bereligijos! Valstybės ir religijos santykis gali…
Graiku dievai. Dėstytojas įvertino 10.
Pasaulio ir dievų atsiradimas Iš pradžių buvo Chaosas – gyvybės šaltinis. Viskas iš ko atsirado – pasaulis ir nemirtingi dievai.…
budizmas
Turinys1. Įvadas2. Šventyklos3. Budizmo pasklidimas4. Budizmo problemos5. Išvados Budizmui rūpi ne tikatversti žmones į savo tikėjimą,kiek pasiūlyti mintijimo būdąir gyvenimo…
Islamas
TURINYS Įvadas 3Kas yra islamas? 3Penki islamo principai 3Pagrindinės tikėjimo dogmos 4Pranašas Muhametas 5Kalifai: Muhameto įpėdiniai 6Šventosios knygos ir Koranas…
Lietuviu liaudies ir dabartinės pavasario šventės
Sv.Kazimieras, Kovarniu diena 03.04Kovarnių diena – sena lietuvių šventė, skirta pavasariui pašlovinti. Šiuo metu į Lietuvą parskrenda kovarniai, kovai.Senoliai šią…
Sektos
Išsivadavimas pagal OshoOsho (Shree Rajneesh) veiklos ir jo įkurto judėjimo apžvalga Judėjimo istorija I. Ankstyvasis periodasIndijoje, 1931 m. gruodžio 11…
Budizmas
Įvadas Kas yra tikėjimas? Ar jis visiems reikalingas? Koks turi būti žmogaus tikėjimas? Ar daug lemia religija? Ar nuo religijos…
1 2 10