RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Lietuvių kalba

DEMENTIA
AŠ- Katrina, - moteris gyvenanti su savo dukra sename Anglijos mieste. Aš – Katrina, - moteris, atradusi šią šalį kaip…
Egzaminų autoriai 2
Henrikas RadauskasHenrikas Radauskas – lietuviško eilėraščio meistras. Jo eilėraštis – sudėtingos struktūros, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasta. Eilėraščio struktūra…
Jonas Jablonskis
Vaikystė. Jonas Jablonskis gimė 1860m. gruodžio 30d. Kubilėlių kaime, netoli Kudirkos Naumiesčio. Jo tėvai Juozas ir Agnieška (prieš ištekėdama –…
Neoromantizmas. Salomeėja Nėris
Terminas ,,neoromantizmas” lietuvių literatūros tyrinėtojų vartojamas apibūdinti dviem reiškiniams – XX amžiaus pradžios literatūrai, visų pirma prozai (Vaižganto, Vinco Krėvės,…
M.K.Čiurlionis
„Kiekviena siela turi akį, kuri žiūri vidun, nukreipta į nematomąją naktį. Visos meno šakos yra sąlygotos to antrojo regėjimo patirties.…
Antanas Vaičiulaitis
Antanas Vaičiulaitis gimė 1906 metų birželio 23 dieną Didžiųjų Šelviu kaime, netoli Vilkaviškio geležinkelio stoties. Rami Sūduvos lyguma ir per…
Justinas Marcinkevičius
Justino Marcinkevičiaus talento žvaigždė kyla vis aukštyn. Kiekvienoje savo knygoje jis poetizuoja tai, kas brangiausia visiems – gimtuosius namus, žemę…
Simonas Daukantas
Simonas Daukantas gyveno audringu, lietuvių nacionalinei istorijai svarbių įvykių laikotarpiu. Lenkijos-Lietuvos valstybės padalijimas 1795m., Napoleono žygis į Rusiją 1812m.,Vilniaus universiteto…
„Baltaragio malūno“ folkloriškumas
„Baltaragio malūno“ folkloriškumas Ar galima būtų įsivaizduoti tikrovėje ant aukšto Udruvės kalno stovintį Baltaragio malūną, jo šeimininką, pražilusį Baltaragį, gražuolę…
vincas kėvė – raganius
Vincas Krėvė„RAGANIUS” Balys Karazija 1cRAGANIUS Tai apsakymas iš kelių novelių, kurias jungia tie patys veikėjai ir ta pati problematika. Koks…
Japonija
Į V A D A S Lietuvoje egzistuoja daug mitų apie Japoniją. Populiariausi jų: 1) japonės – nuostabios, paklusnios moterys;…
Palyginamoji Jono Biliūno „BRISIAUS GALAS“, Jurgio Savickio “AD ASTRA” ir Juozo Apučio “ŠŪVIS PO MARAZYNO ĄŽUOLU” novelių lentelė
Jonas Biliūnas „BRISIAUS GALAS“, Autorius: Jonas Biliūnas – XIX a. lyrinės prozos pradininkas. Novelių centre – atstumta, nereikalinga būtybė, kuriai…
Antanas Vaičiulaitis
Pagrindinis Vaičiulaičio kūrybos bruožas yra orientacija į amžinus, pastovius dalykus, nuvalytus nuo laiko apnašų, išgrynintus ir patikrintus. Tai meilė, supratimas,…
Laidotuvių papročiai. Mirtis ir Laidotuvės.
Turinys Įvadas 3Požiūris į mirtį 4Vėlės 4Kur gyvena vėlės? 4• Mirusiųjų įsikūnijimas į medžius, augalus 4• Mirusiųjų įsikūnijimas į paukščius…
“ Jaunimo problemos grozineje literaturoje“
“Jaunimo problemos grožinėje literatūroje” Pasirinkau temą “Jaunimo problemos grožinėje literatūroje”. Jaunimo problemos literatūroje pradėtos nagrinėti palyginti neseniai, galbūt todėl, kad…
1 2 169