RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Raštvedyba

Raštvedybos darbas
TURINYS 1. DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLĖS 31.2 BENDROSIOS NUOSTATOS 31.3 BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 31.4 DOKUMENTŲ REKVIZITAI 31.5 TVARKOMŲJŲ…
Dokumentų registravimo bylų tvarkymas
Raštvedybos taisyklėse vartojamos sąvokos: Byla – pagal nustatytus ar pasirinktus požymius kartu sudėti, sugrupuoti ir susisteminti dokumentai. Bylų apyrašas –…
RAŠTVEDYBOS TERMINŲ ŽODYNAS
RAŠTVEDYBOS TERMINŲ ŽODYNASTurinys nebuvo būtinas, nes tai – žodynas.ĮŽANGA Lietuvos istorinės sąlygos susiklostė taip, kad ilgus jos amžius raštvedyboje buvo…
AB “X” rašvedybos sistemos analizė
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLOVADYBOS FAKULTETAS AB “X” rašvedybos sistemos analizė Parengė: Indrė Dėstytoja: ________________ Vilnius, 2004 TURINYS TURINYS 2ĮVADAS…
Mokyklos raštvedybos sistemos analizė
TURINYSĮvadas 3Trumpas įstaigos veiklos aprašymas 4Įstaigos valdymo struktūra 4Raštvedybos sistema 5Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas 5Registravimo priemonės ir reikalavimai 6Bylų…
komercinis pasiulymas
( REKLAMOS STUDIJA „RICO“ Savanorių pr. 25, LT-2000 Vilnius, tel.(8~5) 25 36 47, el. p. info@rico.lt KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2004 m.…
darbo sutartis
DARBO SUTARTIS Reklamos studija„Rico“ Savanorių pr. 25LT – 2000 VilniusLietuvos Respublika Bendros įsidarbinimo sąlygos 1. Darbo laikas: kasdien nuo pirmadienio…
Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai
TEORINĖ DALIS 1.1 Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai Ypač svarbus dokumento rekvizitas – tekstas. Jis turi būti tikslus juridiniu požiūriu,…
RAŠTVEDYBOS IR DUOMENŲ APDOROJIMO KOMPIUTERIU
KLAIPĖDIS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJOS VERSLO FAKULTETAS RAŠTVEDYBOS IR DUOMENŲ APDOROJIMO KOMPIUTERIU REFERATAS Darbą atliko: neakyvaizdinių studijų 1 dn kurso…
TEISINĖS VALSTYBĖS MODELIS MYKOLO RÖMERIO DARBUOSE
Valstybė – svarbiausia ir centrinė politinės sistemos institucija. Valstybė daugiau negu bet kokia kita institucija organizuoja, nukreipia ir kontroliuoja bendrą…
raštvedybos žodynėlis
RAŠTVEDYBOS ŽODYNĖLIS Absoliuti dauguma Daugiau kaip pusė (daugiau kaip 50 procentų).Adresas Asmens gyvenamosios vietos (namų ar darbovietės, įmonės ar įstaigos…
CV ir Motyvacinio laisko rasymo principas
CV IR MOTYVACINIO LAIŠKO RAŠYMAS Tinkamai parašyti gyvenimo aprašymą (lot. Curriculum Vitae), arba CV,– labai svarbu ieškant norimo darbo. Kodėl?…
Amžiaus tarpsnių Psichologinės charakteristikos
Tiksliai pasakyti, kada prasideda suaugusio žmogaus amžius, sudėtinga. Daugelis ekspertų mano, kad 20 metų amžių galima laikyti pradiniu momentu, tačiau…
CV
GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)2004-02-16 Vardas, pavardė Petras Petraitis Gyvenamoji vieta Taikos g. 100 – 110, LT 5840 Gargždai. Kontaktiniai tel. (8-46)…
RAŠTVEDYBOS IR DUOMENŲ APDOROJIMO KOMPIUTERIU NAMŲ DARBAS
1. Vadovaujantis nurodyta literatūra atsakyti raštu į klausimus: 31.1. Kaip tvarkomi ir registruojami gaunami dokumentai? 3-41.2. Kaip tvarkomi ir registruojami…
1 2 4