darbo sutartis

DARBO SUTARTIS

Reklamos studija

„Rico“

Savanorių pr. 25

LT – 2000 Vilnius

Lietuvos Respublika

Bendros įsidarbinimo sąlygos

1. Darbo laikas: kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8.00 iki 17

val.

2. Kasmet suteikiamos 30 kalendorinių dienų eilinės atostogos, suderinta

su personalo vedėju.

3. Gali tekti dirbti viršvalandžius pristatymų metu.

4. Pageidautina būti profsąjungos nariu, bet paliekama teisė spręsti

pačiam darbuotojui.

5. Visi skundai pateikiami firmos Direktoriui.

Pareigtbinis atlyginimas

(Reklamos vadybininko asistento, Klientų aptarnavimo skyrius)

6. Bandomuoju – mokomuoju trijų mėnesių laikotarpiu mokėti dešimt

tūkstančių litų pper metus atlyginimo.

7. Premijuoti iki dviejų tūkstančių litų per metus, mokėti 6% komisinių

už kiekvieną sudarytą sutartį ir 10% už sutarties sudarymą su naujais

klientais.

8. Transporto ir viešbučio išlaidoms mokėti iki trijų tūkstančių litų per

metus. Išlaidas peržiūrėti kartą per metus.

(Parašas) (Parašas)

Dariui Janavičiui Vida Aleknavičiūtė

„Rico“ Įsidarbinantysis

2004 m. gruodžio 6 d.

2004 m. gruodžio 15 d.