RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Raštvedyba

Dokumento rengimo ir įforminimo taisyklės
I. DOKUMENTO RENGIMO IR IFORMINIMO TAISYKLĖS BENDROSIOS NUOSTATOS1. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių,…
Dokumentų klasifikavimas, standartizavimas, unifikavimas
PLANAS I. Įvadas 3II. Dokumento sąvoka 4III. Valdymo dokumentų klasifikavimas: 1. Dešimtainė dokumentų klasifikavimo sistema 5IV. Dokumentų standartizavimas 7V. Organizacinių…
Asmens dokumentu rengimo ir iforminimo ypatumai
TURINYS ĮVADAS 3I. TEORINĖ DALIS 41.1. Dokumentas 41.2. Bendrieji Dokumentų įforminimo reikalavimai 41.3. Dokumentų rekvizitai 51.4. Dokumentų skirstymas 5II. ASMENS…
Atleidimo is darbo dokumentai
ĮVADAS..............................31. ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA DĖL DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ.......................42. ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA DARBUOTOJO INICIATYVA ARBA ŠALIŲ SUSITARIMU.............6IŠVADOS..............................1...............10LITERATŪROS SĄRAŠAS..............................11ĮVADASKartais dėl kokių…
Įstaigos duomenų įpatumai
Įstaigos duomenų ypatumai TURINYS (teorija) 1.Kas sudaro įstaigos duomenis2.Telefonų numerių rašymo būdai3.Adresų rašymo būdai4.Elektroninis paštas5.Lietuviškų kabučių rašymo būdai6.Mano įmonės duomenys7.Literatūros…
DOKUMENTŲ VALDYMAS ĮSTAIGOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTEKSTE
TURINYS ĮVADAS..............................31.VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS IR JO SUBJEKTAI.................52. DOKUMENTŲ VALDYMO SAMPRATA IR ORGANIZAVIMAS...........73. ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ VADYMO PROCESAI...................113.1. ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ RENGIMAS, GAVIMAS IR…
Rastvedybos naujausi duomenys
LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTOPRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖSGENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMASDĖL LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2001 M. KOVO…
Dokumentu rengimas
UAB “JONSTA” TVIRTINU (Parašas) Jurgis Janaitis(Data) 2006 METŲ DOKUMENTACIJOS PALAS 200-12-10 Nr. VN-01Klaipėda Bylų saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis „Bendrųjų dokumentų…
DOKUMENTU TEKSTU YPATYBES
TURINYS 1.Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. 2.Santraupos dokumentuose. 3.Protokolų,aktų,įsakymų tekstų struktūros ypatumai. 4.Komercinių aiškių tekstų ypatumai. 5.Literatūros sąrašas. 1.ĮVADAS Žmogų…
DOKUMENTŲ DERINIMAS IR TVIRTINIMAS
TURINYS ĮVADAS. 3I. Dokumento rengimo etapai 4II. Rengėjo žyma 6III. Dokumentų derinimo esmė 7IV. Vidinis ir išorinis dokumentų derinimas 8V.…
Banko charakteristika
Turinys Įvadas —————————————————————————————————– 3Varėnos banko charakteristika ———————————————————————— 4Dokumentų pavyzdžiai ———————————————————————————8Išvados ————————————————————————————————— 16Literatūros sąrašas ————————————————————————————– 17Priedai —————————————————————————————————- 18 Įvadas Šiais laikais…
dokumentu klasifikacija
Įvadas Aplinka apibrėžiama kaip natūrali žmones supanti visuma (aplinka) ir natūralūs su ja susiję ištekliai. Aplinkosauginiai klausimai yra susiję su…
UAB “KAPRATAS” RAŠTVEDYBOS SISTEMOS ANALIZĖ
Įvadas Šiais laikais įmonei yra labai svarbu turėti gerą, patikimą ir taisyklingą dokumentų valdymo sistemą, nes nuo jos priklauso įvairūs…
DOKUMENTŲ VALDYMO SĄVOKŲ APIBŪDINIMAS
DOKUMENTŲ VALDYMO SĄVOKŲ APIBŪDINIMAS Dokumentų valdymas – įstaigos vidaus administravimo sritis, apimantis dokumentų tvarkymo ir valdymo procesus nuo jų rengimo…
DOKUMENTŲ PARENGIMO PAKETAS
ΩUŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA‘‘Juridinių asmenų registras. Kodas 1111 22222. Vytauto g. 11. LT-53280 Šiauliai. Tel. (8 41) 222 444.Faks. (8…