RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Raštvedyba

Dokumentų rekvizitai
Turinys1. Informacinių siunčiamųjų dokumentų rekvizitai...................3p.2. Informacinių įstaigos vidaus dokumentų rekvizitai..................3p.3. Tvarkomųjų dokumentų rekvizitai.......................3p.4. Organizacinių dokumentų rekvezitai......................4p.5. Informacinių siunčiamųjų dokumentų rekvizitų…
Dokumentu tekstu įpatybės
ĮVADAS Dokumentų valdymas arba raštvedyba pradėjo kurtis jau XIa. Kartu kūrėsi ir lietuviškoji kanceliarinė kalba, kuri derino bendruosius lietuvių kalbos…
Prancūzų k. apie šeima
Ma Famille Autrefois je ne sais pas qui suis moi. J’ai de dix – neuf aus. Je suis née en…
Rastvedybos Taisykles
PATVIRTINTA Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88RAŠTVEDYBOS TAISYKLĖS I.…
Raštvedybos reikalavimai
ĮVADAS RAŠTVEDYBOS REIKALAVIMAI Vadovaujantis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis ir jų pakeitimais (Žin., 2001, Nr. 30-1009, Nr. 42-1480, Nr. 94-3337;…
AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ filialo „VILNIAUS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA“ raštvedybos sistemos analizė
TURINYS ĮVADAS..............................3AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ VEIKLA....................4ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA.........................6AB “LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ RAŠTVEDYBOS SISTEMA..........7DOKUMENTŲ APYVARTOS SCHEMA BEI APRAŠYMAS............8REGISTRAVIMO PRIEMONĖS IR REIKALAVIMAI................13BYLŲ SUDARYMAS-NOMENKLATŪRA.....................13IŠVADOS..............................14NAUDOTA LITERATŪRA.............................15ĮVADASKiekvienas…
RAŠTVEDYBOS NORMINIS METODINIS PAGRINDAS
TURINYS ĮVADAS 31. RAŠTVEDYBOS NORMINIS METODINIS PAGRINDAS 41.1. RAŠTVEDYBOS NORMINĖS METODINĖS BAZĖS SAMPRATA 41.2. LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO NORMINIAI DOKUMENTAI 5a)…
Dokumentų teksto ypatybės
ĮVADAS Įmonės, rengdamos dokumentus, susiduria su svarbiausiu dokumento rekvizitų – dokumento tekstu.Kuo aiškiau, trumpiau, tiksliau, konkrečiau ir taip toliau, parašytas…
Reklamos kalba
Įžanga Visagalė reklama, užplūdusi skaitytojus, žiūrovus ir klausytojus iš visų pusių, kišasi į gyvenimą, ugdo naujas nuostatas. Reklamos analitikės A.…
RAŠTVEDYBOS NORMINIS METODINIS PAGRINDAS
TURINYS ĮVADAS 31. RAŠTVEDYBOS NORMINIS METODINIS PAGRINDAS 41.1. Raštvedybos norminės metodinės bazės samprata 41.2. Lietuvos Archyvų Departamento norminiai dokumentai 51.3.…
DOKUMENTŲ RENGIMAS IR ĮFORMINIMAS
TURINYS ĮVADAS 31. DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLIŲ BENDROSIOSNUOSTATOS 42. BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 43. DOKUMENTŲ REKVIZITAI 54. DOKUMENTŲ RENGIMAS…
ARCHYVAI IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS LIETUVOJE
ARCHYVAI IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS LIETUVOJE Valstybinė archyvų sistema Lietuvos valstybinę archyvų sistemą sudaro: Lietuvos Archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės…
NACIONALINĖ TURIZMO PLĖTROS PROGRAMA
NACIONALINĖ TURIZMO PLĖTROS PROGRAMA · Per pastaruosius metus turizmo sektoriaus teisinė aplinka pagerėjo: naujasis Turizmo įstatymas įtvirtino pakeitimus, kuriais siekiama…
Įmonės bylų nomenklatūra ir bylų sudarymas
TURINYS TURINYS 2ĮVADAS 3INSTITUCIJA, RENGIANTI RAŠTVEDYBĄ REGLAMENTUOJANČIUS DOKUMENTUS 4BYLŲ NOMENKLATŪROS SAMPRATA, RŪŠYS 6BYLŲ NOMENKLATŪROS RENGIMO TVARKA 7BYLŲ NOMENKLATŪROS TURINYS 9BYLOS…
GAMYBOS VEIKSNIŲ RINKA
TURINYS 1. ĮVADAS 32. RAŠTVEDYBOS IR DOKUMENTO SĄVOKOS 53. BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 64. TVARKOMIEJI DOKUMENTAI 95. IŠVADOS 146.LITERATŪRA 151.…