RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Religija

Moralinis įstatymas. Senasis ir Naujasis testamentai
TURINYS TURINYS 2ĮVADAS. ŠVENTASIS RAŠTAS 3MORALINIS ĮSTATYMAS 4PRIGIMTINIS DORINIS ĮSTATYMAS 5SENASIS ĮSTATYMAS 6NAUJASIS, ARBA EVANGELIJOS, ĮSTATYMAS 7LITERATŪRA 10ĮVADAS. ŠVENTASIS RAŠTASTurbūt…
Indėnų mitologija
Indenu mitologija Šiaures Amerikos indenu mitologija formavosi giminines bendruomenes ir jos irimo salygomis, genciu vienijimosi ir karines demokratijos periodu. Ji…
Induizmas
Religija turėjo be galo didelį poveikį įvairių pasaulio kultūrų plėtrai. Daugelyje kraštų religijos įtaka dar ir šiandien labai didelė, tarp…
Manicheistai
Manis (216-276) Mesapotamijos gimęs persų pranašas, įkūrė dualistinę religiją, kurią jis skelbė esant galutiniu visuotiniu apreiškimu. Pranašas Manis 1970 atrastas…
Bahaizmas
Bahaizmo religija laiko save Dievo visai žmonijai apreikštuoju žodžiu. Ji išsirutuliuoja iš dviejų religinių pranašautojų, gyvenusių XIX a. Persijoje, mokymo.…
Gnostikai
Gnostikai buvo įvairių religinių sąjūdžių pirmaisias krikščionybės amžiais sekėjai, kurie skelbė išganymą per “slaptą žinojimą” (gnosis). Apie šiuos sąjūdžius, žinomus…
Pagonybe Lietuvoje
Referatas [pic] Varėnos „Ryto“ vid. m-klos XI c kl. mok. Egidijaus Bukatkos Mokslo įrodyta, kad seniausia ir universali kulto formapirmiausia…
KRISTAUS MIRTIS IR ANTRASIS ATĖJIMAS
Kristaus antrasis atėjimas yra bažnyčios palaimintoji viltis, didinga Evangelijos kulminacija. Išgelbėtojo atėjimas bus tiesioginis, asmeniškas, matomas ir pasaulinis. Jam sugrįžus,…
SENASIS TESTAMENTAS. ISTORINĖS KNYGOS.
Istorinės knygos Istorinėmis knygomis (gr. historika biblia, lot. libri historici) krikščionių tradicijoje vadinama dvylika ST knygų. Pirmoji šių knygų grupė…
Kas yra sekta?
Kas yra sekta? 03-10-26 Holger Lahayne Tereikia žodžiui „sekta“ atsidurti pavadinime ir bemat kokio nors laikraščio skaitytojų padaugėja. Vargu ar…
1 9 10