RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Filosofija

Istorinio materializmo dogmatizacija
Turinys: 1. Vladimiras Iljyčius Leninas2. Materializmas3. Naudota literatūra 1. Vladimiras Iljyčius Leninas Gimė 1870 m. balandžio 22 d. Simbirsko mieste,…
Valios laisve
VALIOS LAISVĖĮvadasAr yra valios laisvė? Vienoje senovinėje maldoje sakoma: „Dieve! Duok man jėgų savo gyvenime pakeisti tai, ką galiu pakeisti,…
arabu filosofu konspektai
ABU ALIS IBN SINA (980-1O37)Abu Alis Huseinas ibn Abdalahas Ibn Sina (lotynizuota ioima — Avicena) gimėAišanoje (prie Buchaios). Mokėsi Bu-charoje.…
R.DEKARTAS „ RINKTINIAI RAŠTAI“ PROTO VADOVAVIMO TAISYKLĖS SAMPROTAVIMAS APIE METODĄ
I TAISYKLĖ Mokslinių tyrinėjimų tikslas turi būti toks proto nukreipimas, kurio dėka apie visus reikalingus dalykus jis galėtų daryti tvirtus…
MIRTIS
TURINYS ĮVADAS..............................3 I. BŪTIES ATVIRUMAS MIRČIAI: HEIDEGGERIS....................5 II. MIRTIES BEPRASMYBĖ: SARTRE...........................7 III. AR MIRTIS TURI PRASMĘ: CAMUS........................10 IV. AR VERTA…
Platonas
Įvadas Filosofija – išminties meilė, sugebėjimas teisingai spręsti apie gamtinę tikrovę, apie žmogų ir visuomenę, t.y. sugebėjimas teisingai orientuotis gyvenime,…
ŽMOGAUS PASAULIS IR EGZISTENCINIS MĄSTYMAS
TURINYS ĮVADAS ..............................2 ŽMOGAUS PASAULIS IR EGZISTENCINIS MĄSTYMAS.....................3 KAS YRA BŪTI ŽMOGUMI (pagal S.Kierkegaard’o “Laukų lelija ir padangių paukštis).....4 AUTENTIŠKA…
Baumanas: etika ir moralumas Baumano filosofijoje
ĮVADAS Zygmuntas Baumanas (g.1925) yra vienas žymiausių šiuolaikinės britų sociologijos atstovų, Lydso (Leeds, Anglija) universiteto profesorius. Kaip vienas iškiliausių postmodernybės…
Meilės problema filosofijoje
Įvadas .Įsimylėjęs teturi teisęVadintis tikru žmogumi.A. Blokas Mano kursinio darbo tema vadinasi ”Meilės problema filosofijoje”. Dabar net nežinau kodėl pasirinkau…
Draugyste
TURINYS Įvadas .............................. 2 Ados Korsakaitės mintys .............................. 2 I.Kantas.............................. 2 I.Kantas – moralę atskiria nuo laimės ........................ 3 Moralė…
Sokratas
Tuo pačiu metu ir tuose pačiuose Atėnuose, kur klestėjo sofistika, atsirado mąstytojas, kuris, priešingai sofistų reliatyvizmui, stengėsi surasti visuotinius gyvenimo…
15 filosofijos klausimu (gali buti panaudota sperai)
1) Kas yra filosofija? Filosofijos disciplinos. Filosofija ir kultūra. Filosofija ir mokslas. Filosofija. Traktuojama kaip mąstančio žmogaus įgimto polinkio filosofuoti…
Arvydas Šliogeris
Arvydas Šliogeris (g. 1944m.) mokslinę karjerą pradėjo nuo Vladimiro Solovjovo studijų bei jo kūrybos sąsajų su Lietuvos filosofijos paieškų.Vėliau susidomėjo…
pasaulio murmesys
Įvadas Kalba nėra tiesiog žmonių susitartas kodas paverčiantis mūsų patirtis lygiavertėmis ir tinkamomis mainams, bet žmonių kalba suvoktina kylanti iš…
buties teorija
TURINYS ĮVADAS 2PLATONAS 3ARISTOTELIS 5IŠVADOS 9LITERATŪRA 10ĮVADAS„Būtį suprantame kaip visumą dalykų, į kuriuos nukreiptas filosofinis mąstymas, o visa filosofija iš…