RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI

Filosofija

Egzistencialistinė ir absurdo dramos
Autorius:Jurgita Zukauskaite. jejeta@bamba.ltEgzistencialistinė ir absurdo dramos Egzistencializmas kelia būties ir žmogaus egzistavimo problemas – gyvenimo prasmės, mirties, kančios. Tai nereiškia,…
Klasikinės politinės teorijos-Makiavelis
Turinys Įvadas..............................4.I. Politinės veiklos samprata Nikolo Makiavelio veikaluose: Valdovas ir Samprotavimai apie pirmąją Tito Livijaus dekadą.........5.II. Politinės dorybės samprata Nikolo…
Sholastine filosofija vakaru europoje
“ SCHOLASTINE FILOSOFIJA VAKARU EUROPOJE“ ĮVADAS Vakarų Romos imperijos žlugimas, senovės graikų kultūros židinių rusenimas Bizantijoje, sąlytis su arabų ir…
studento rasto drbu analize
ALYTAUS KOLEGIJA VADYBOS FAKULTETAS STUDENTŲ RAŠTO DARBŲRENGIMO REIKALAVIMAI 2003/2004 m.m. Pratarmė Savarankiškas darbas yra svarbi studijų dalis. Paprastai savarankiško darbo…
Filosofijos padrindai
1. Galimos filosofijos apibrėžtysFilosofija – disciplina, kurios apimtis labai plati, o sąvokos labai bendros, teikiančios pasaulio visumos vaizdą. Tai taip…
PLATONAS „PUOTA arba apie meilę“
PLATONAS „PUOTA arba apie meilę“ Savo veikale „Puota arba apie meilę“ Platonas aiškina apie meilės svarbą gyvenime. Savo teiginius Platonas…
Predestinacija
Predestinacija Jums kas nors pasako: “Jūsų likimas nulemtas!” Kokia pirminė jūsų reakcija? Pasipiktinimas, nuostaba, nuoskauda, įsižeidimas? Dar kas nors? Pasipiktinti…
būtis ir butybė
2. BŪTIS IR BŪTYBĖ Dvidešimto amžiaus pabaiga daug kam kelia nerimą, išgąstį. Žmonija įbauginta hipotezių, pranašysčių, ekonominių nuosmukių, politinių sprendimų,…
Empirizmo srovė vakarų filosofijoje
Įžanga EMPIRIZMAS – (gr. empeiria – patyrimas) mokymas pažinimo teorijoje, laikantis jutiminį patyrimą vieninteliu žinių šaltiniu, teigiantis, kad visas žinojimas…
Vydūnas ir jo filosofiniai ieškojimai
VYDŪNO BIOGRAFIJA Vydūnas (Vilhelmas Storosta) – ypatinga figūra mūsų kultūroje, kaip ypatingas jo gyvenimiškasis bei kūrybinis likimas, kaip ypatinga jo…
St.Šalkauskis
Be Stasio Šalkauskio ( 1884 -1914 ) sunkiai suvokiamas XX amžiaus pirmosios pusės Lietuvos intelektualusis gyvenimas. Šalkauskis atspindi ieškojimus ir…
Platono idėjų teorija. Platono ir Aristotelio sielos samprata.
TURINYS1. PLATONO IDĖJŲ TEORIJA 2. PLATONO IR ARISTOTELIO SIELOS SAMPRATA 1. IDĖJŲ TEORIJA PLATONO VEIKALUOSE “PUOTA” IR “FAIDONAS” Sokrato mąstymo…
Raskolnikovo “Teorija” ir elgesys
Raskolnikovo “Teorija” ir elgesysF.Dostojevskio romane “Nusikaltimas ir bausmė” Dostojevskio romanas “Nusikaltimas ir bausmė” gimė susidariusios 19 amžiaus 60-tais metais Rusijoje…
Bendras filosofijos kursas pirmakursiams
I DALIS FILOSOFIJOS FEMONEMO SAMPRATA 1. Filosofijos kilmė ir jos dalyko genezė Filosofija ir filosofavimas yra vienas iš niekuo kitu…
Menas – kas tai?
Turinys 1. Meno kilmė.............................. 32. Meno terminas.............................. 33. Menas – kas tai? .............................. 44. Meno funkcijos.............................. 65. Literatūros sąrašas.............................. 81.…