RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI ĮKELK

Politologija

NATO
1.NATO istorijaPasibaigus Antrajam Pasauliniam Karui, Europai iškilo Sovietų Sąjungos ekspansinės politikos grėsmė. Dar prieš Karą Sovietų Sąjunga aneksavo Baltijos šalis,…
NACIONALIZMAS, FAŠIZMAS (NACIZMAS), RASIZMAS IR MARKSIZMAS (KOMUNIZMAS):
TURINYS ĮVADAS 1. ANTHONY D. SMITH NACIONALIZMO TYRINĖJIMAI IR IDEOLOGIJA 2. A. D. SMITH NACIONALIZMO SAMPRATA 3. FAŠIZMO (NACIZMO) IŠŠŪKIS…
EUROPA
ĮVADAS Galėtume paklausti kodėl Europa pradėjo vienytis? Atsakę į šį klausimą, geriau suprasime Europos Sąjungą. Penki Europos vienijimosi dešimtmečiai –…
Apie Švedijos politinę padetį
Švedija Socialinė Švedijos padėtis.Švedija labiausiai socialiai ir etniškai nesusiskaldžiusi vakarų Europos šalis. Tačiau ir ši šalis neišvengia tokių problemų kaip…
Nevyriausybinės organizacijos (NVO)
KURSINIS DARBAS I DALIS : Teisinių aktų reglamentuojančių NVO veiklą apžvalgaII DALIS: Lietuvoje atlktų tyrimų, analizuojančių savanorystę ir NVO veiklą,…
Ekonominės ir politinės sąjungos
Žymiausios politines ekonominės ir karinės sąjungos:• Amerikos valstybių organizacija(OAS – Organisation of American Sates), ikurta 1948 m.• Nepriklausomų Valstybių Sandrauga…
nelegali migracija lietuvoje
ĮVADAS Po 1990 metų įvykusi ekonominė transformacija labai stipriai paveikė tarptautinės emigracijos procesą. Pasikeitė mastas, migracijos kryptys, ryšiai. Suaktyvėjo ne…
Didžiosios Britanijos uzsienio ir saugumo politika
TurinysTurinys 2Įvadas 31. Užsienio politikos kontrolė 42. Svarstomieji klausimai užsieno politikoje 53. Politika po Šaltojo karo 74. Priežastys Britanijos politikos…
Parlamentarizmas ir jo raida
Turinys Įvadas..............................31. Parlamentarizmo rūšys 42. Valdžios bendrumas 43. Premjerinės sistemos 64. Darbingasis parlamentarizmas 95. Asamblėjos valdymas 10Išvados 11Naudota literatūra 12…
JAV prezidento rinkimai
TURINYSTurinys......................2Įvadas......................31. Kandidatų atrinkimas partijose............31.1 Kandidato į prezidentus atrinkimo faktoriai......41.2 Kandidato išrinkimo etapai ir būdai.........52. JAV Prezidento rinkimai...............6Išvados.......................7Literatūra.....................9ĮVADASŠalyje, kurioje egzistuoja seniausia…
Japonija tarptautinėje arenoje
Turinys Turinys 21. Įvadas 32. Pagrindiniai užsienio politikos tikslai 42.1 Palaikyti taiką ir stabilumą regione 42.2 Sukūrti gynybos galimybes 42.3…
Interesu grupes ir santykis su valdzia
Turinys 1. Turinys 22. Įvadas 33. Interesų grupių ir valstybės sąveikos sistemos 41. Korporatyvizmas 42. Klientelizmas 43. Pliuralizmas 54. Pliurastinių…
NATO
NATO ir saugumasNATO įkūrimo priežastys Sovietų siekimas viešpatauti Eurazijoje; Nusilpusios Europos didžiosios valstybės: DB nebegali palaikyti jėgų pusiausvyros kontinente; Po…
Švedijos monarchija
Švedijos monarchijaSeniausia patikima informacija apie Švedijos monarchiją – Svear karalystę – siekia IX šimtmetį. Tačiau karalių vardai žinomi tik nuo…
SOCIALINĖS APSAUGOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TEORINIAI ASPEKTAI
TURINYSĮVADAS I.SOCIALINĖS APSAUGOS SAMPRATA IR JOS VAIDMUO SOCIALINĖJE POLITIKOJE II.SOCIALINĖS POLITIKOS MODELIAI III.SOCIALINĖS APSAUGOS STRUKTŪRA IV.LIETUVOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMOS STRUKTŪRA:…