Japonija tarptautinėje arenoje

Turinys

Turinys 2

1. Įvadas 3

2. Pagrindiniai užsienio politikos tikslai 4

2.1 Palaikyti taiką ir stabilumą regione 4

2.2 Sukūrti gynybos galimybes 4

2.3 Atsakas į didžiules stichijas ar katastrofas 4

2.4 Toliau vystyti ekonominį atsigavimą po Azijos ekonominės krizės 5

3. Santykiai su Azijos šalimis 5

3.1Santykiai su Šiaurės Korėja 6

3.2 Santykiai su Korėjos Respublika 7

3.3 Santykiai su Kinija 8

3.4 Santykiai su ASEAN 8

3.5 Diplomatija Indijos-Pakistano konflikto atžvilgiu 9

4. Išvados 9

5. Naudota literatūra 91. Įvadas

Japonija viena iš sarbiausių ir įtakingiausių pasaulio šalių, randasi regione, kuriame santykiai tarp valstybių kompiluoti. Minint vien tik Šiaurės Korėją ar Indija su Pakistanu, iškart tampa aišku, jog stabilumas iir taika Pietryčių Azijos regione yra labai svarbus veiksnys šalių egzistavimui ir vystymuisi. Savo darbe aš norėčiau paviršutiniškai apžvelgti šalių tarpusavio santykius šiame regione, ir apžvelgsiu juos iš Japonijos pusės. Ši šalis, būdama pacifistiško pobūdžio yra labai suinteresuota Azijos šalių stabilumu ir taika. Kadangi ji supranta, jog šalys bendradabiaudamos gali vystitis greičiau negu bandydamos išsinarplioti tarpusavio konfliktuose. Todėl pastarojo dešimtmečio Japonijos užsienio politikos pagrindinis tikslas buvo regiono stabilumo užtikrinimas ir taikos palaikymas, kurį dabar valstybė vysto su dar didesniu aktyvumu. AApžvelgdamas Pietryčių Azijos šalių santykius Japonijos atžvilgiu, pabandysiu rasti atsakymą į klausimą, kaip gi Japonija gali gali užtikrinti regiono taiką ir stabilumą, atsižvelgiant į faktą, jog pati Japonija neturi nei karinių pajėgų, nei konstitucinių galimybių įtakoti tarptautinius santykius panaudodamą karinę jjėgą. Čia įdomus klausimas kyla, kokiom priemonėm ji gali užtikrinti stabilumą ir taiką.

Šį klausimą bandysių atsakyti nagrinėjant Japonijos santykius su kitomis valstybėmis atskirai. Kadangi tik taip galima pastebėti “tą būdą” kaip Japonija stiprina regiono stabilumą ir tarpusavo bendradarbiavimą. Įtaką, padaryta kitoms valstybėms, kad išlaikytų taiką ir stabilumą, nagrinėsiu daugausia 2002 metų. Tačiau pradžioje būtina užsiminti apie Japonijos užsienio politikos pagrindinius tikslus.2. Pagrindiniai užsienio politikos tikslai

2.1 Palaikyti taiką ir stabilumą regione

Japonija stipriai suinteresuota palaikyti taiką ir stabilumą regione, o tai galima atlikti palaikant gerus santykius tarp kaimyninių šalių, tokių kaip Kinija, Rusija, Šiaurės Korėja. Kaimyninės šalys įtakoja Japonijos ekonomika, kadangi ji yra saloje ir viena iš pagrindinių pramonių yra žvejyba, kaimyninės šalys gali įvairiais būdais apriboti šia pramonę. Tokie teritoriniai gginčai įvyko Japonijos jūroje su Rusija. Palaikydama gerus santykius su kaimynais Japonija tikisi sukurti pagrindą saugumui ir bendram regiono šalių pasitikėjimu. Šiais metais Japonų diplomatija diskutavo su Kinijos vyriausybe dėl jos karinių išlaidų padidinimo taip pat dėl Azijos ekonomikos padėties. Panašūs veiksmai buvo atlikti ir su Rusijos atstovais dėl Kurilų salų. Japonija aktyviai dalyvauja tarptautinėse organizacijose tokiose kaip JT, ASEAN, G-8 norėdama įgyvendinti taiką ir stabilumą ne tik savo regione tačiau ir pasaulio mastu.2.2 Sukūrti gynybos galimybes

Po Antrojo pasaulinio karo JJaponijos galios buvo visiškai apribotos sąjungininkų, negalėjo turėti jokių gynybinių galimybių. Tik po 1951m. taikos sutarties Japonijos gynyba rūpinosi JAV, įvedę savo karinį kontingentą į Japonijos salas. Pagal taikos sutartis Japonija neglita tapti didelia karine galia, turėti tik gynybines pajėgas, negali turėti branduolinio ginklo. O ją pačią nuo branduolinio antpuolio pavojaus įsipareigojo saugoti JAV.2.3 Atsakas į didžiules stichijas ar katastrofas

Geografiška Japonijos padėtis lemia didelį ir dažną žemės drebėjimų ir taifūnų pavojų, todėl viena iš užsieno politikos prioritetų būtų siekimas tarptautinės pagalbos. Taip pat minima ir teroristiniai ar kariniai išpuoliai. Pagalbos tikimasi sulaukti iš tarptautinių organizacijų tokių kaip JT arba iš JAV pagal saugumo susitarimus, kuriuos yra pasirašę šios šalys. Kaip pavyzdį galima paminėti žemės drebėjimą 1995m. Kobės mieste, kur 5000 žmonių mirė, 25000 sužeistų ir 300000 žmonių liko be namų.2.4 Toliau vystyti ekonominį atsigavimą po Azijos ekonominės krizės

1998 metais Japonija patyrė didžiulį nuosmukį, Azijos rinka nukentėjo dėl skandalų kilusių vyriausybės narių tarpe, taipogi bankų valdytojų, korporacijų vadovų. Daugelis bankų žlugo dėl blogų paskolų, ekonomika tuo metu buvo charakterizuojama kaip aukšto nedarbingumo lygio ir devalkacijos laikotarpiu. Užsienio politika susijusi su Japonijos ekonomika buvo formuojama su tikslu įgyvendinti ekonominį stabilumą regione. Nauja fiskalinė politika buvo sukurta tam, kad būtų užtikrinta šalies finansinės ssistemos stabilumas. JAV, Kinija ir kitos Azijos šalys yra susijusios su šių politikų įgyvendinimu.3. Santykiai su Azijos šalimis

Nagrinėjant Japonijos diplomatija ryšium su Azijos šalimis, reikia paminėti keturias fundamentalias aplinkybes: Pirma, Azijoje gyvena daugiau nei puse žemės gyventojų, jos bendras vidaus produktas sudaro daugiau kaip 30 % nuo viso pasaulio BVP; antra, Kinijos ir Indijos įtaka regiona auga dideliu tempu; trečia, egzistuoja nestabilumo gresmės elementai, ypač didelę grėsmę kelia Korėjos pusiasalio įtampa, taip pat Indijos-Pakistano konfliktas, neramumą kelia teroristiniai išpuoliai ir piratavimo atvejai; ir ketvirta, bandymai stiprinti regiono bendradarbiavimo lygį veikiant per tarptautines organizacijas ir susitarimus tokius kaip, ASEAN+3 (Pietryčių Azijos tautų asociacija + Japonija, Kinija ir Korėjos Respublika), laisvos prekybos susitarimai(FTA) ir ekonominio bendradarbiavimo susitarimai(EPA). Japonija laiko gerų santykių kūrimą, šalių bendradarbiavimo plėtojimą, regiono saugumo ir stabilumo užtikrinimą kaip pagrindą pačios šalies saugumui ir vystymuisi plėtoti.

Dėl šių priežasčių Japonijos diplomatija Azijos atžvilgiu remiasi trimis principais: pirma, norėdama sukurti stabilius santykius regione, tesia savo nusistatymą prieš destabilizuojamus veiksnius ir teikia visas pastangas bendradarbiavimo problemoms išspręsti; antra, Japonija aktyviai prisida prie regiono šalių bendradarbiavimo visose srityse stiprinimo ir imsis iniciatyvos modernizuojant regioną; ir trečia, pareleliai su aktyvia diplomatija reione, Japonija stiprins santykius ir bendradarbiavimą su pagrindinėmis šalimis už regiono ribų.

Remadamasi šiais pprincipais Japonija organizuoja dvišalius ir daugiašalius viršūnių susitikimus, įvairias konferencijas, vyriausybių bendradarbiavimus. 2002 metais buvo organizuoti dvišaliai susitikimai su Filipinais, Tailandu, stiprinta bendradarbiavimas per ASEAN asociaciją, bandoma plėtoti visapusiško ekonominių susitarimų ir bendradarbiavimo. Tokius ketinimus Japonija realizavo sukurdama įvairius komitetus, Ekonomines Partnerystės Konsultacijas, Bendro Tyrimo Grupes su Azijos šalimis. Dar daugiau, Japonija stiprino santykius su įtakingiausiomis pasaulio valstybėmis per lyderių ir ministrų susitikimus, įgyvendindami tarptautinių organizacijų idėjas: APEC( Azijos-Ramiojo vandenyno Ekonominis Bendradarbiavimas), ASEM( Azijos-Europos susitikimai), ARF ( ASEAN Regioninia Forumai).3.1Santykiai su Šiaurės Korėja

Siekdama įgyvendinti taiką, stabilumą ir glaudesnį bendradarbiavimą, Japonijos santykiai su Šiaurės Korėja yra itin svarbus, kadangi ji laikytina viena iš didžiausią pavojų stabilumui ir taikai kelianti šalis. 2002 metai buvo sėkmingi verinant šių šalių bendradarbiavimą ir siekimą spręsti problemas kartu. Japonijos ministras pirmininkas J. Kozuimi apsilankė Šiaurės Korėjoje ir pirmasis Japonijos-Š. Korėjos viršūnių susitikimas buvo vykdomas. Normalizavimo kalbos buvo pradėtos po daugiau kaip dviejų metų pertraukos. Šiame susitikime buvo apsvarstyti daugelis probleminių klausimų. Vienas iš susitarimų buvo dėl geležinkelio ir kelių infrastruktūros plėtimo tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos.

Tačiau daugelis problemų dar išliko. Japonų piliečių pagrobimai viena iš sudėtingiausiai sprendžiamų ir jautriausiai reaguojamų problemų. Nors Š. Korėjos Nacionalinės Gynybos Komisijos pirmininkas Kim Jong Il’as pirmą kartą istorijoje pripažino šia

problemą oficialiai ir suteikė gilausius atsiprašymus su pažadu, kad tokie kriminaliniai veiksmai bus sustabdyti ir kad valdžia imsis visų deramų priemonių spręsti šią problema. Pirmosios pagrobimų aukos grįžo į Japonija per 24 metus, tačiau Š. Korėjos valdžia pakolkas neduoda leidimo grįžti likusioms pabrobimų aukoms. Kita sudėtinga problema siejam su branduolinio ginklo plėtojimo programa. Ši problema tapo dar sudėtingesnė, kai Š. Korėjos valdžia pripažino naudojanti urano apdorojimo programą branduoliniam ginklui. Japonija savo ruoštu teiks pasiūlimus spręsti šią problemą bendradabiaujant su tarptautinėm bbendrijom tame tarpe ir su Jav bei Korėjos Respublika.3.2 Santykiai su Korėjos Respublika

Nagrinėjant šių šalių santykius pažymėtina tai, jog 2002 metai buvo svarbūs gerinant tarpusavio santykius. Įvekę du valstybių vadovų susitikimai, ministrų pirmininkų susitikimai ir bendras FIFA pasaulio futbolo čempionato organizavimas parodė ir užtvirtino tarpusavio partnerystės ir bendradarbiavimo plėtimą, svarbių pbolemų sprendimą. Visi diplomatiniai veiksmai šių dviejų valstybių, suteikė istoriškai svarbią prasmę 2002 metams tarpusavio santykiams.

Japonijos- Korėjos Respublikos partnerystės politika ryšium su Šiaurės Korėja buvo perkelta į aukštesnį lygį, tai įįtakojo Japonijos ministro pirmininko vizito Š.Korėjoje pateikti rezultatai ir Kopenhagoje įvykes Azijos-Europos Susitikimas(ASEM). Kaip vieną iš svarbių dalykų stiprinant regiono stabilumą ir taiką, abi šalis laiko jaunimo vertybių, supratingumo ir suvokimo pasikeitimą. Tačiau abi valstybės turi ir sunkiai šsprendžiamų klausimų. VVienas iš jų yra teritorinis – Korėjos Respublika turi pretenzicas į Takešimos salą, kurį juridiškai priklauso Japonijai; kitas klausimas susijęs su Japonijos jūros pavadinimu. Korėjos Respublikos valdininkai nesiliauja dėti pastangų norėdami pakeisti šį pavadinimą. Taip pat Korėja turi prieštaravimų dėl Japonijos ministro pirmininko lankymosi Yasukuni šventykloje.3.3 Santykiai su Kinija

2002 metais Japonija ir Kinija šventė trisdešimtmetį tarpusavio santykių normalizavimo. Šia proga santykiai tarsi kilstelėjo į aukštesnį lygį, buvo surengta daug viršūnių susitikimų, užsienio ministrų susitikimai ir bendradarbiavimas įvairiose tarptautinėse konferencijose, o vienas iš svarbiausių įvykių abiejų šlių santykiams 2002 metais buvo Japonijos užsienio ministro Y. Kawaguchi vizitas Kinijoje – jis buvo ypač prasmingas. Susitikimas su Kinijos prezidentu ir vyriausybės atstovais buvo svarbūs, kadangi buvo išspręsta daugybe klausimų liečiančių ir regioninius ir ttarptautinius interesus.

Dar svarbesni pokyčiai įvyko ekonomikos srityje. Tarpusavio prekyba 2002 metais padidėjo 15%, Japonijos investicijos į Kinijos rinką sudarė 113 milijardų jenų. Tokių teigiamų pastebimų pokyčių buvo dar diaugiau, ministras pirmininkas Kozuimi viename iš Azijos forumų pasakė, jog toks greitas ir ryškus Kinijos ekonomikos augimas ne iššūkis Japonijai o veikiau galimybės bendram veikimui ir partnerystei. To pačio forumo metu abiejų šalių valdininkai nutarė įsteigti Kinijos-Japonijos Ekonominės Partnerystės simpoziumą, kuris galėtų nustatyti ateinančias ekonomines problemas ir spręstų iškilusius ekonominius nesutarimus.3.4 SSantykiai su ASEAN

Pietryčių Azija stiprina savo suvienytumą per ASEAN asociaciją, padėtis aplink ją keičiasi dideliu greičiu: finansinė ir ekonominė krizė 1997, Kinijos staigus ir netikėtas ekonominės galios augimas taip pat ir jos karinės galios augimas, teroristinių aktų vykdymai ir daugelis kitų.

Japonija tesia savo bendradarbiavimą su ASEAN dar su didesniu entuziazmu negu iki šiol. Ji tiki, jog su Japonijos pagalba ASEAN galės realizuoti savo politinius, ekonominius tikslus taip gerindama stabilumą ir spartinnt regiono klestėjimą. Japonija teikdama iniciatyvą pasiūlė Japonijos-ASEAN Visapusinės Ekonominės partnerystei teikti didesnias pastangas stiprinant ekonominius santykius daugelyje sričių. Taip pat Japonija aktyviai palaikė Iniciatyvos programą ASEAN Integracijai, kurios tikslas sumažinti ekonominius nylygumus regione, kuriuos ASEAN skaito kaip pagrindą stabilumui. Japonija taipogi stipriai prisideda prie saugumo stiprinimo regione. Aktyviai dalyvaudama daugiašaliuose politikos, saugumo ir bendradarbiavimo “dialoguose” vykstančiuose ASEAN regioniniuose forumuose. Singapūre vykusiame susitikime ministras pirmininkas Kozuimi pasiūlė “penkias iniciatyvas” bendradarbiavimui ateityje: 1) bendradarbiavimas švietimo sistemose 2) 2003 metai kaip Japonijos-ASEAN mainų metai 3) iniciatyvą Japonijos-ASEAN Visapusinės Ekonominiai partnerystei 4) iniciatyvą Rytų Azijos klestėjimui ir 5) Japonijos-ASEAN saugumo bendradarbiavimui iškilusiose tarptautinėms problemoms.3.5 Diplomatija Indijos-Pakistano konflikto atžvilgiu

2001 metais išpuolis prieš Indijos parlamentą sukėlė didelę įtampą jau be pradėjusiems atslūgti Indijos ir Pakistano santykiams. Japonija supranta, jog šios šalys turi didelią įtaką Azijos rregiono stabilumui ir taikai, taigi norėdama įvykdyti savo tikslus siejamus su taika ir stabilumu regione. Ji visais įmanomais būdais bando sumažinti įtampą tarp šių valstybių. Bendradarbiaudama ir su JAV, ir su Didžiąja Britanija, Japonija teikia diplomatines pastangas gerinti Indijos ir Pakistano santykius. 2002 metais Japonijos užsienio reikalų ministras Y. Kawagchi lankėsi Pakistane, susitikime su vyriausybės nariais jis skatino santykių su Indija gerinimui. Rugsėjo mėnesį JT Generalinės Asamblėjos proga, Japonija organizavo viršūnių susitikimą tarp Indijos ir Pakistano. Dalyvavo Pakistano prezidentas ir Indijos ministras pirmininkas, Japonijos ministras pirmininkas jiems siūlė tęsti įtampos sumažinimą ir vystyti tarpusavio bendravimą. Japonija ir toliau ketina atkakliai tęsti šių šalių santykių įtampos mažinimą.4. Išvados

Išanalizavus Japonijos užsienio politikos tikslus, pastebima bruožas, kuris buvo nebūdingas Japonijai vos prieš kelis dešimtmečius. Japonai buvo savanaudžiai nacionalistai, su požiūriu, jog svarbiausias tikslas vystiti savo šalies gerovę nekreipiant dėmesį į kitas šalis. Bet atėjus naujam tūkstanmečiui, matomas neįtikėtinas pasikeitimas – japonai siekia bendro šalių vystymosi, jie siekia padėti kitoms šalims, ypač kaimynams. Svarbiu akcentu jie pažymi regiono, kuriame gyvena saugumą, stabilumą, taiką ir bendrą šalių bendradarbiavimą. Japonija sėmingai kuria ir plėtoja saugaus regiono idėją. Kuria priemonėm, kurias galima būtų pavadinti humaniškiausiomis – diplomatinėmis. Pastebima tai, jog Japonijos valdžia siekdama savo tikslų tarptautinėje arenoje oorganizuoja neįtikėtinai didelį susirinkimų, forumų, viršūnių susitikimų, rengia konferencijas, siūlo kurti tarptautinias bendrijas, kurios galėtų efektyviai reaguoti į kylančias problemas. Pačiais aktyviausiais būdais bando pagerinti regiono tarpusavio bendradarbiavimo sistemą.

Japonija užtikrinti regiono saugumą ir stabilumą siekia diplomatinėm ir ekonominėm priemonėm įtakodama aplinkines šalis. Su kiekviena šalim bendradarbiaudama atskirai, tarsi patardama joms kaip geriau pasielgti. Didelę įtaką turi ir tarptaurinės organizacijos ir asociacijos, kurių veiklą Japonija stiprina ir bando ją nukreipti tinkama linkme inicijuodama įvairius pasiūlymus.