daile ir darbeliai

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO IR BRANDOS EGZAMINŲ PROTOKOLŲ

REGISTRACIJOS ŽURNALAS

2002 – 2003 m.m.

Reg. Nr. Pavadinimas Data Pastabos

1 2 3 4

10 – 1 Dailės mokyklinio brandos egzamino kūrybinės užduoties protokolas 2003-04-15

10 – 2 Muzikos mokyklinio brandos egzamino kūrybinės užduoties protokolas 2003-04-23

10 – 3 Rusų kalbos įskaitos protokolas 2003-04-24

10 – 4 Vokiečių kalbos įskaitos protokolas 2003-04-24

10 – 5 Vokiečių kalbos įskaitos protokolas 2003-04-25

10 – 6 Lietuvių gimtosios kalbos įskaitos protokolas 2003-04-29

10 – 7 Lietuvių gimtosios kalbos įskaitos protokolas 2003-04-29

10 – 8 Lietuvių gimtosios kalbos įskaitos protokolas 2003-04-29

10 – 9 Informatikos mokyklinio brandos egzamino kkūrybinės užduoties protokolas 2003-04-30

10 – 10 Vokiečių kalbos įskaitos protokolas 2003-05-09

10 – 11 Matematikos mokyklinio brandos egzamino protokolas 2003-05-20

10 – 12 Biologijos mokyklinio brandos egzamino protokolas 2003-05-22

10 – 13 Biologijos mokyklinio brandos egzamino protokolas 2003-05-22

10 – 14 Lietuvių gimtosios kalbos (testo) mokyklinio brandos egzamino protokolas 2003-05-28

10 – 15 Lietuvių gimtosios kalbos mokyklinio brandos egzamino (teksto interpretacijos arba rašinio) protokolas 2003-05-28

10 – 16 Lietuvių gimtosios kalbos mokyklinio brandos egzamino (teksto interpretacijos arba rašinio) protokolas 2003-05-29

10 – 17 Lietuvių gimtosios kalbos mokyklinio brandos egzamino (teksto interpretacijos arba rašinio) protokolas 2003-05-29

10 – 118 Pagrindinio ugdymo matematikos pasiekimų patikrinimo protokolas 2003-06-03

10 – 19 Pagrindinio ugdymo matematikos pasiekimų patikrinimo protokolas 2003-06-03

10 – 20 Pagrindinio ugdymo matematikos pasiekimų patikrinimo protokolas 2003-06-03

10 – 21 Pagrindinio ugdymo gimtosios kalbos pasiekimų patikrinimo žodžiu protokolas 2003-06-09

10 – 22 Pagrindinio ugdymo gimtosios kalbos pasiekimų ppatikrinimo žodžiu protokolas 2003-06-09

10 – 23 Pagrindinio ugdymo gimtosios kalbos pasiekimų patikrinimo žodžiu protokolas 2003-06-09

10 – 24 Pagrindinio ugdymo gimtosios kalbos pasiekimų patikrinimo žodžiu protokolas 2003-06-10

10 – 25 Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos pasiekimų patikrinimo raštu protokolas 2003-06-12

10 – 26 Pagrindinio ugdymo lietuvių gimtosios kalbos pasiekimų patikrinimo raštu protokolas 2003-06-12

10 – 27 Pagrindinio ugdymo lietuvių gimtosios kalbos pasiekimų patikrinimo žodžiu protokolas 2003-06-12

10 – 28 Chemijos mokyklinio brandos egzamino protokolas 2003-06-02

10 – 29 Istorijos mokyklinio brandos egzamino protokolas 2003-06-04

10 – 30 Fizikos mokyklinio brandos egzamino protokolas 2003-06-06

10 – 31 Mokyklinio vokiečių kalbos brandos egzamino protokolas 2003-06-10

10 – 32 Mokyklinio vokiečių kalbos brandos egzamino protokolas 2003-06-10

10 – 33 Pagrindinės sesijos matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatų protokolas 2003-06-12

10 – 34 Pagrindinės sesijos biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų protokolas 2003-06-12

10 – 35 Mokyklinio rusų (užsienio) kalbos brandos eegzamino protokolas (suaug.vid.) 2003-06-12

10 – 36

10 – 37

10 – 38

10 – 39

10 – 40

10 – 41

10 – 42

10 – 43