Kepyklos verslo planas

ĮMONĖS „VARPELIS“ VERSLO PLANAS

Siūlomo projekto esmė

Ponas Gražvydas Matusevičius gyvena Šilavoto miestelyje. Jis turi 150 m2 sandėlį ir neseniai jo žmona gavo 130 tūkst.lt palikimą. Jo siūlomo projekto esmė tokia:

1. Gražvydas Matusevičius steigs uždarąją akcinę bendrovę, kur bus vienintelis akcininkas.

2. Jis įkurs nedidelę kepyklą, kuri aptarnaus aplinkinius miestelius, čia bus kepami „Tortai“.

3. Gražvydas Matusevičius sandėlį pritaikys gamybai.

4. Įsigys visą reikalingą kepimo įrangą.

5. Jis tikisi įgyvendinti savo projektą per pusę metų.

Taigi p. Gražvydas, rašydamas verslo planą, sieks tokių tikslų:

• patikrinti idėją;

• apskaičiuoti reikalingų lėšų poreikį;

• Gauti paskolą;

• įvertinti riziką, jei teks sskolintis pinigų.

Marketingo planas

Tikslinės rinkos parinkimas. Šilavotas yra strategiškai geroje vietoje. Puikus susisiekimas su aplinkiniais miesteliais (Prienais, Klebiškiu bei Veiveriais) bei respublikinės svarbos kelių artumas padidina p. Gražvydo verslo galimybes. Kaip rodo paveikslas, tolimiausias miestas Prienai nutolęs nuo Šilavoto per 10 km., o Klebiškis per 4 km, Veiveriai 16 km. Gražvydui Matusevičiui kasdien teks nuvažiuoti apie 60 km., vežiojant produkciją į visus aplinkinius miestelius . Geografinė padėtis labai svarbi p. Gražvydo Matusevičiaus projekto įgyvendinimui, jos analizė leidžia įvertinti gyventojų skaičių, prekybos ttaškų padėtį, apskaičiuoti transportavimo sąnaudas.

ĮMONĖS „VARPELIS“ VERSLO PLANAS

Siūlomo projekto esmė

Ponas Gražvydas Matusevičius gyvena Šilavoto miestelyje. Jis turi 150 m2 sandėli ir neseniai jo žmona gavo 130 tūkst.lt palikimą. Jo siūlomo projekto esmė tokia:

6. Gražvydas Matusevičius steigs uždarąją akcinę bendrovę, kur bus vvienintelis akcininkas.

7. Jis įkurs nedidelę kepyklą, kuri aptarnaus aplinkinius miestelius, čia bus kepami „Tortai“.

8. Gražvydas Matusevičius sandėlį pritaikys gamybai.

9. Įsigys visą reikalingą kepimo įrangą.

10. Jis tikisi įgyvendinti savo projektą per pusę metų.

Taigi p. Gražvydas, rašydamas verslo planą, sieks tokių tikslų:

• patikrinti idėją;

• apskaičiuoti reikalingų lėšų poreikį;

• Gauti paskolą;

• įvertinti riziką, jei teks skolintis pinigų.

Marketingo planas

Tikslinės rinkos parinkimas. Šilavotas yra strategiškai geroje vietoje. Puikus susisiekimas su aplinkiniais miesteliais (Prienais, Klebiškiu, Leskava bei Veiveriais) bei respublikinės svarbos kelių artumas padidina Gražvydo verslo galimybes. Kaip rodo paveikslas, tolimiausias miestas Prienai nutolęs nuo Šilavoto per 10 km., o Klebiškis per 4 km,Leskava 4 km, Veiveriai 16 km. Gražvydui Matusevičiui kasdien teks nuvažiuoti apie 60 km., vežiojant produkciją į visus aplinkinius miestelius.

Geografinė padėtis labai svarbi Gražvydo Matusevičiaus projekto įgyvendinimui, jos analizė leidžia įvertinti ggyventojų skaičių, prekybos taškų padėtį, apskaičiuoti transportavimo sąnaudas.

1 pav. Realizavimo rinka

Potenciali rinka, pagal rinkimų surašymo duomenis miesteliuose bei transporto intensyvumą šiame rajone, sudaro apie 18000 žmonių. Gražvydas tikisi, kad per parduotuves bei maitinimo įmones pasiekiama rinka bus 12000 žmonių, o realiai pasiekiama 9000 žm.

18000 žm. Potenciali rinka

12000 žm. Pasiekiama

9000 žm. Realiai pasiekiama rinka

2 pav. Tikslinės rinkos parinkimas

Pagal realiai pasiekiamą (9000 žm.) rinką Gražvydas planuoja labiausiai tikėtinas pardavimų apimtis. Riziką sumažinti, be labiausiai tikėtino varianto, verslininkas numato remdamasis optimistinėmis bei pesimistinėm iš pardavimų prognozėmis.

Rinkos galimybių aanalizė. Gražvydui reikės išsikovoti vietą jau užimtoje rinkoje, siekdamas išanalizuoti savo galimybes, jis nagrinėja tokius klausimus:

1. Potencialūs vartotojai.

• Jo gaminių potencialūs vartotojai – visi asmenys nepriklausomai nuo lyties, amžiaus,

pajamų, išsilavinimo, užsiėmimo, gyvenamosios vietos, būdo.

Tortų pasirinkimą riboja tik asmeniniai žmonių poreikiai, pomėgiai,, sveikatos būklė ir,

žinoma, pasiūla.

Tortai perkami kasdien, švieži, jų atsargos nekaupiamos, nes prastėja skonis, jie greitai

sensta.

• Kita grupė potencialių vartotojų yra maitinimo įmonės (užeigos, kavinės, valgyklos ir kt.),

jos perka didesniais kiekiais, savo klientams maitinti. Šiame rinkos segmente aktualu

nuolaidų sistema, savalaikis tiekimas ir, aišku, kokybė.

2. Potencialūs konkurentai.

• Svarbiausi jų Gražvydui būtų didelės tortų įmonės, esančios mieste ir aprūpinančios

aplinkines gyvenvietes savo produkcija. Jų gaminiai paprastai į rajono parduotuves tiekiami

kas antrą dieną, vartotojus pasiekia jau nešvieži, taigi nėra labai kokybiški.

• Antra konkurentų grupė – smulkios privačios kepyklos, sumaniusios steigtis Šilavote ar

aplinkiniuose miesteliuose.

Prieš abi šias konkurentų grupes Gražvydas turi tokius pranašumus: S gali lengviau persiorientuoti į vartotojų poreikius ir pakeisti asortimentą; S geresnė produktų kokybė; S mažesnė kaina; S galimybė operatyviai tiekti šviežią (dar šiltą) produkciją.

Marketingo rinkinio elementai.

I.Produkto aprašymas. Gražvydas keps tortus, kurie yra kasdieninio vartojimo, pagrindinis maisto produktas. Iškeptas gaminys bus apvalus ir apie 0,4 m. pločio. Gražvydas mano, kad tokia forma patrauks klientų dėmesį ir išskirs jį iš analogiškų gaminių srauto. Vieno torto svoris – 2 kg. Reikalingos mmedžiagos ir žaliavos pateikiamos lentelėje.

Verslininkas teigia, kad jo gaminių skonis, prekinė išvaizda ir kaina atitiks vartotojų reikalavimus. Tortai bus švieži, maistingi, firminiai receptai bei specialūs priedai suteiks jiems malonų ir subtilų skonį.

Gražvydas pasiruošęs keisti bei papildyti savo produkcijos asortimentą, pasikeitus paklausai. 2.Paskirstymas. Savo gaminius Gražvydas realizuos per mažmenines aplinkinių miestelių prekybos įmones, be to, pirkėjai galės nusipirkti gaminius tiesiog iš kepyklos. Prekybos įmonėms pageidaujant, produkcija bus pristatyta tiesiai į nurodytą vietą, klientui patogiu laiku. 3 paveikslas rodo, kaip pagaminti produktai pateks galutiniam vartotojui. Kiekviename miestelyje yra 1 – 2 parduotuvės ir maždaug tiek pat kavinių ar restoranų. Leskavoj, bei Veiveriuose yra valgyklos, kuriose maitinasi vietinės žemės ūkio bendrovės darbininkai. Kaip matyt iš 3 paveikslo, Gražvydas gaminiais prekiaus ir 2 užkandinės Prienuose.

3 pav. Produkcijos paskirstymo kanalai

1. Rėmimas. Siekiant paskatinti potencialius klientus, bus pasitelkta nuolaidų sistema, ypač maitinimo įmonėms, perkančioms didesniais kiekiais. P. Jonas suteiks tokias nuolaidas:

• perkantiems 1000 ir daugiau vienetų;

• klientams perkantiems pusę metų ir ilgiau;

• atsiskaitantiems grynaisiais ir iškarto;

• nemokamai reklamuojantiems tortus prekybos vietose (reklaminiai plakatai, lipdukai ir kt.)

Reklamai skirti lėšų Gražvydas nenumato, nes tai maža įmonė, dirbanti su pastoviais

klientais – su jais ryšiai jau užmegzti.

4. Kainos, jų nustatymas. Gražvydas kainą nustatė, atsižvelgdamas į vieneto savikainą bei konkurentų kainas (kurios svyruoja nuo 15 LLt iki 20 Lt); ją numatė 12 % žemesnę. Tikėtina didmeninė gaminio kaina – 17Lt.

Pardavimų prognozė (optimistiniu, pesimistiniu ir labiausiai tikėtiniausiu variantu). Kaip bus matyt iš gamybos plano, numatoma įsigyti technologinė įranga leis iškepti iki 1 tonos, arba 500 batonų per pamainą. Tarkime, kad visa produkcija bus realizuota prekybinėse įmonėse, kurios aptarnauja apie 18000 žmonių. Numatomos pardavimų prognozės, atsižvelgiant į pasiekiamą rinką bei turimus gamybinius pajėgumus, pateikiamos lentelėje.

Realizavimo įplaukų apskaičiavimas

1 lentelė

Variant ai Laiko tarpis lketv. 2ketv. 3ketv. 4ketv. Antri metai

Kaina Lt/vnt Parda vimai tūkst. vnt. * Suma tūkst.

vnt. ** Parda vimai tūkst. vnt. Suma tūkst. vnt. Parda vimai tūkst. vnt. Suma tūkst. vnt. Parda vimai tūkst. vnt. Suma tūkst. vnt. Parda vimai tūkst. vnt. Suma, tūkst. vnt.

Optimi stinis 18 36 648 41,4 745,2 48,6 874,8 72 1296 288 5184

Tikėtin as 16 23,4 374,4 27 432 36 576 45 720 216 3456

Pesimi 13 21,6 280,8 25,2 327,6 28,8 374,4 32,4 421,2 144 1872

Pardavimai, tūkst. vnt.* arba gamybos programa atkeliama iš 6 lentelės. Pardavimai (gamybos

programa) = 24 darbo dienos*3 mėn./ketvirtyje*pagaminami vienetai per dieną, atsižvelgiant į

atitinkamus variantus (optimistinį, pesimistinį ir labiausiai tikėtiną.)

Suma, tūkst. Lt** – Kaina * Pardavimai.

Pastaba: rezultatai perkeliami į pelno (nuostolio) apskaičiavimo lenteles.

Kaip matome iš lentelės, realizavimo įplaukos, ištyrus rinką, pateiktos trimis variantais. Pesimistinis pardavimų prognozės variantas numato:

• lėtą pragyvenimo lygio kilimą, ribojantį tortų vartojimą, šių produktų svarbos mažėjimą

maitinimosi racione;

• agresyvią konkurentų veiklą;

• bei Gražvydo tiekimo bei gamybos organizavimo sunkumus.

Šiuo atveju būtų gaminama ir parduodama:

2 lentelė Gamyba pesimistinio varianto atveju

1 -ąjį ketvirtį 0,6 pamainos technologinė įranga

leis iškepti iki 1 tonos, arba 500 tortų per pamainą. 300 vnt. per dieną

2-ąjį ketvirtį 0,7 pamainos

350 vnt. per dieną

3 – ąjį ketvirtį 0,8 pamainą

400 vnt. per dieną

4-ąjį ketvirtį 0,9 pamainą

450 vnt. per dieną

Antrais metais 1 pamainą

500 vnt. per dieną

Optimistinis variantas, atvirkščiai, numato:

• spartų gyvenimo lygio kilimą, didelį vartotojų prisirišimą prie šio produkto;

• silpną konkurentų veiklą;

• bei Gražvydo sėkmę sprendžiant įvairias problemas, susijusias su projekto įgyvendinimu.

Šiuo atveju būtų pagaminta ir realizuota:

3 lentelė Gamyba optimistinio varianto atveju

1 -ąjį ketvirtį 1 pamainą technologinė įranga leis iškepti iki 1 tonos, arba 500 tortų pper pamainą. 500 vnt. per dieną

2-ąjį ketvirtį 1,15 pamainos

575 vnt. per dieną

3 -ąjį ketvirtį 1,35 pamainos

675 vnt. per dieną

4-ąjį ketvirtį 2 pamainas

1000 vnt. per dieną

Antrais metais 2 pamainas

1000 vnt. per dieną

Labiausiai tikėtinas variantas – tarpinis tarp optimistinio ir pesimistinio, numatantis vidutiniškas įmonės veiklos sąlygas. Šiuo atveju įmonė gamintų ir realizuotų:

4 lentelė Gamyba labiausiai tikėtino varianto atveju

1 – ąjį ketvirtį 0,65 pamainą technologinė įranga leis iškepti iki 1 tonos, arba 500 tortų per pamainą. 325 vnt. per dieną

2 – ąjį ketvirtį 0,75 pamainą

375 vnt. per dieną

3 -ąjį ketvirtį 1 pamainos

500 vnt. pper dieną

4-ąjį ketvirtį 1,25 pamainos

625 vnt. per dieną

Antrais metais 1,5 pamainos

750 vnt. per dieną

Gamybos planas

Kadangi kepykla yra gamybinė įmonė, Gražvydui teko pasirūpinti gamybos procesu, reikiama technologine įranga ir kitais ne mažiau svarbiais reikalais; tam jis parengė gamybos planą. Gamybos procesas. Kaip kepami ttortai.

1. Biskvitas ruošiamas iš miltų, vandens, kiaušinių ir kepimo miltelių, užmaišius paliekama 2 –

2,5 vai.;

2. Biskvito užmaišymas; į Biskvitą sudedami visi kiti komponentai, paliekama dar 1,5-2 vai.;

3. Kremo gamyba; sviestas ištrinamas su cukrumi, naudojama želatina ir riešutai ir kiti

ingrediantai, kurie dar 50 – 55 min. palaikomi nusistovėjimo spintose;

4. Kepimas: 20 – 25 min. kepami krosnyje.

Reikalinga technologinė įranga. Susipažinus su gamybos procesu, 5 lentelėje matyt, kokios technologinės įrangos prireiks Gražvydui ir kiek ji kainuoja.

5 lentelė Reikalinga technologinė įranga

Pavadinimas Kiekis, vnt. Kaina, Lt Suma, Lt*

Kepimo krosnis 1 70000 140000

Nusistovėjimo spinta 2 30000 60000

Skardos 80 30 2400

Vežimėliai 4 2000 8000

Kubilai 6 2250 13500

Biskvito tešlos maišymo ir formavimo aparatas 2 5000 10000

Kremo maišytuvas 2 4000 8000

Iš viso: 97 113280 171900

Suma* = kiekis * kaina;

Įrangos montavimo darbai įskaičiuoti į kainas.

Gamybiniai pajėgumai. Su šia įranga tortų kepykla gali pagaminti 1 toną, arba 500 vnt./pamainą.

Gamybinę programą Gražvydas sudarė remdamasis prognozuojamomis pardavimų apimtimis bei

turimais gamybiniais pajėgumais.

Vertindamas savo galimybes, lentelėje vverslininkas pateikia gamybos programą optimistiniu,

pesimistiniu ir labiausiai tikėtinu variantu. Gražvydui įdomu, kaip keisis jo prognozuojamas pelnas,

priklausomai nuo pagamintų ir parduotų gaminių skaičiaus. 6 lentelės duomenys bus panaudojami

apskaičiuojant šių variantų sąnaudas.

Gamybos programa (vienetais)

6 lentelė

Laikotarpis 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

Variantai

Optimistinis 36000 41400 48600 72000 288000

Tikėtinas 23400 27000 36000 45000 216000

Pesimistinis 21600 25200 28800 32400 144000

Gamybos programa, vnt. * – 24 darbo dienos*3 mėn./ketvirtyje*pagaminami vienetai per dieną,

atsižvelgiant į atitinkamus variantus (optimistinį, pesimistinį ir labiausiai tikėtiną.)

Atkreipti dėmesį, skaičiuojant antrųjų metų gamybos programą (pardavimus)! Čia pateikiami ne

ketvirčiai, o metai

Žaliavos, reikalingos gamybai, bei jų kainos nurodytos 7 lentelėje ir apskaičiuotos 2200 kg arba

100 vnt. (200 kg./2 kg. (vieno batono svoris) = 100 vnt.) tortų.

Vanduo tešlai Gražvydui nekainuoja, nes jį pumpuoja iš netoli esančio šaltinio.

Pagal technologiją miltai, kurie yra pagrindinė žaliava, turi bent 5 d. pastovėti, todėl miltų atsargos

bus pastoviai kaupiamos 5 dienoms.

Žaliavų sąnaudų apskaičiavimas

Pavadinimas Kiekis, kg Kaina, Lt/kg Iš viso, Lt

Kvietiniai miltai 120,00 2 240

Mielės 4,00 8,00 32

Druska 1,5 0,30 0,45

Riešutai 8,00 16,00 128

Cukrus 7,00 3,50 24,5

Vanduo 45,00 –

Iš viso: 424,95

Susumavus visas išlaidas žaliavoms ir padalijus jas iš pagaminamų vienetų skaičiaus gauname, kad vienam gaminiui sunaudota už 4,2495 litų (424,95 Lt/ 100 vnt.= 4,2495Lt).

Organizacinis planas

Gražvydo įsteigtoje uždaroje akcinėje bendrovėje „VARPELIS“, jis bus vienintelis akcininkas ir įmonės direktorius.

100000 Lt įstatinį kapitalą (reikalaujamas minimalus įstatinis kapitalas UAB yra 10000 Lt) sudaro

2000 paprastųjų akcijų, kurių nominali vertė 200 Lt. Kad sukauptų reikalingą kapitalą Gražvydas

įnešė į kaupiamąją sąskaitą 130000 Lt, kur jo žmona gavo palikimo.

Gražvydas yra vienintelis akcininkas, nėra stebėtojų tarybos bei valdybos, ir visas uždirbtas įmonėje pelnas, lieka jam.

Personalo poreikį verslininkas nustatė, atsižvelgdamas į įmonės poreikius. Visi priimti darbuotojai yra aukštos kvalifikacijos, patyrę. Gamybos vadovas Kuzmicką bei jo pavaduotojas Kundrotą, kuris labiausiai tikėtinu variantu dirbs puse etato, yra patyrę savo darbo meistrai. Buhalterė Baužienė turi aukštąjį finansinį išsilavinimą bei trejų metų darbo patirtį gamybos įmonėje. Darbininkų, kurie bus tiesiogiai pavaldūs gamybos vadovams, skaičius nustatytas atsižvelgiant į planuojamas gamybos apimtis. Gražvydas užsiims tiekimu, produktų iišvežiojimu ir koordinuos personalo darbą.

Darbo užmokesčio apskaičiavimas pateiktas 8-10 lentelėse. Atlyginimų dydis yra toks:

• Gamybos vadovui – 1200 Lt/mėn.

• Buhalterei – 950 Lt/mėn.

• Darbininkams – 950 .

Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas (labiausiai tikėtinas), Lt

8 lentelė

Laikotarpis l ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

Tarnautojai Etatai Suma* Etatai Suma Etatai Suma Etatai Suma Etatai Suma

Vadovaujantysis (gamybos vadovas) 1 3600 1 3600 1,65 5940 1,65 5940 1,65 23760

Specialistai (buhalteris) 0,75 2137,5 0,75 2137,5 0,75 2137,5 0,75 2137,5 0,75 8550

Iš viso tarnautojų 1,75 5737,5 1,75 5737,5 2,4 8077,5 2,4 8077,5 2,4 32310

Darbininkai 2,5 7125 3,5 9975 4,5 12825 4,5 12825 4,5 51300

Iš viso darbininkų 2,5 7125 3,5 9975 4,5 12825 4,5 12825 4,5 51300

Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas (optimistinis), Lt

9 lentelė

Laikotarpis 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

Tarnautojai Etatai Suma* Etatai Suma Etatai Suma Etatai Suma Etatai Suma

Vadovaujantysis (gamybos vadovas) 5400 2 7200 2 7200 2,5 9000 2,5 36000

Specialistai (buhalteris) 0,75 2137,5 0,75 2137,5 0,75 2137,5 0,75 2137,5 0,75 8550

Iš viso tarnautojų 2,25 7537,5 2,75 9337,5 2,75 9337,5 3,25 11137,5 3,25 44550

Darbininkai 3,5 9975 5 14250 5 14250 6 17100 6 68400

Iš viso darbininkų 3,5 9975 5 14250 5 14250 6 17100 6 68400

Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas (pesimistinis), Lt

10 lentelė

Laikotarpis l ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

Tarnautojai Etatai Suma* Etatai Suma Etatai Suma Etatai Suma Etatai Suma

Vadovaujantysis (gamybos vadovas) 0,85 3060 1,2 4320 1,2 4320 1,2 4320 1,2 17280

Specialistai (buhalteris) 0,75 2137,5 0,75 2137,5 0,75 2137,5 0,75 2137,5 0,75 8550

Iš viso tarnautojų 1,6 5197,5 1,95 6457,5 1,95 6457,5 1,95 6457,5 1,95 25830

Darbininkai 1,5 4275 3 8550 3,5 9975 3,5 9975 2,5 28500

Iš viso darbininkų 1,5 4275 3 8550 3,5 9975 3,5 9975 2,5 28500

Juodai išryškinti duomenys perkeliami į atitinkamas sąnaudų prognozės lenteles.

Finansinis planas

Nustatant iš kokių šaltinių ir kiek lėšų reikės projektui finansuoti, užpildoma lentelė:

Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai, tukst. Lt

11 lentelė

Projekto sąnaudos Suma Finansavimo šaltiniai Suma

Ilgalaikiam turtui įsigyti: Vidiniai šaltiniai:

Įrengimams ir mašinoms* 171,9 Akcinis kapitalas 130

Transporto priemonėms** 5 Ilgalaikės paskolos 66,1

Trumpalaikiam turtui įsigyti: Trumpalaikės paskolos 3,9

Atsargoms*** 3,9

Statybos ir remonto darbams**** 19,2

Iš viso: 200 Iš viso: 200

Projekto sąnaudos:

Įrengimams ir mašinoms* – 5 lentelė „Reikalinga technologinė įranga“;

Transporto priemonėms** – Gražvydas įsigys automobilį už 5000 Lt;

Atsargoms*** – sąnaudos atsargoms apskaičiuojamos taip:

per dieną (tikėtinu variantu, 1 ketv.) iškepama 325 vnt. tortų . Jiems iškepti sunaudojama 625 kg.

miltų.

Iš 120 kg miltų išeina 100 vnt., [žr. 7 lentelę „Žaliavų sąnaudų apskaičiavimas"]

tai iš x kg miltų išeis 325 vnt.

x = (325*120)/100 = 390kg.

Nesupainioti sąvokų „žaliavos“ ir „miltai“! Žaliavos – tai visa masė, iš kurios kepami ttortai. 100 vnt. reikia 80 kg. žaliavų, tame tarpe 120 kg. miltų.

5 dienų atsargoms sukaupti prireiks 5 d. * 390 kg/d = 1950 kg miltų. Jų kaina 2Lt/kg, tai

sudauginus, gaunama 3900 Lt (2 Lt/kg * 1950 kg = 3900 Lt).

Statybos ir remonto darbams**** – Gražvydas turės skirti 19,2 tūkst. Lt.

Finansavimo šaltiniai:

Iš akcinio kapitalo finansavimui Gražvydas skirs 80 tūkst. Lt

Iš lentelės matyt, kad Gražvydas neišsivers be paskolų.

Gražvydas ims:

• Trumpalaikę paskolą;

• Ilgalaikę paskolą.

Trumpalaikės 3900Lt paskolos jam reikės – miltų atsargoms sukaupti, ir ją jis grąžins bankui po vienerių metų, su 8 % metinėmis palūkanomis. Palūkanas jis mokės kas ketvirtį.

12 lentelė Paskolos (trumpalaikės) padengimo schema, tūkst. Lt

Paskolos padengimas 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Per visus metus

Paskolos grąžinimas – – – 3,9 3,9

Palūkanų mokėjimai 0,078 0,078 0,078 0,078 0,312

Ilgalaikė paskola (66100 Lt) padengia trūkstamas lėšas įrangai, automobiliui įsigyti bei statybos ir remonto darbams atlikti. Paskolos Gražvydas prašys iš banko su 10 % metine palūkanų norma, ir ją grąžins kas ketvirtį per 2 metus lygiomis dalimis. Palūkanos taip pat bus mokamos kas ketvirtį pirmus metus, antrus metus palūkanas sumokės metų gale nuo likusios grąžinti antrais metais sumos. Mokėjimų pradžia (tiek paskolos, tiek palūkanų) atidėta 3 mėnesiams.

13 lentelė

Paskolos (ilgalaikės) padengimo schema, tūkst. Lt

Paskolos padengimas 1 ketv. 2 ketv. 3

ketv. 4 ketv. Antri metai

Paskolos grąžinimas – 9,443 9,443 9,443 37,772

Palūkanų mokėjimai – 3,305 1,416 1,180 3,777

Paskolos likutis mokėjimo periodo pabaigoje 66,1 56,657 47,214 37,771 0

Sąnaudų prognozė

Suvestinės sąnaudos parodytos 14, 21 ir 22 lentelėse.

Sąnaudų prognozė, tikėtinu variantu, tūkst. Lt

14 lentelė

Eil.

Nr. Laikotarpis/Straipsniai 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

1. Žaliavos 99,4383 114,7365 152,982 191,2275 917,892

2. Darbo užmokestis 7,125 9,975 12,825 12,825 51,300

3. Soc. draudimui 2,208 3,092 3,976 3,976 15,903

4. Įrengimų nusidėvėjimas 5,166 5,166 5,166 5,166 20,666

5. Įrengimų išlaikymas 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0

6. Elektros energija, galia 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0

7. Elektros energija 5,53 7,373 11,06 11,06 44,236

8. Vanduo 1,404 1,404 1,404 1,404 5,616

9. Iš viso gamybos sąnaudų 124,3713 145,2465 190,913 229,1585 1069,613

10. Tarnautojų darbo užmokestis 4,275 8,550 9,975 9,975 28,500

11. Soc. draudimui 1,325 2,651 3,092 3,092 8,835

12. Transportavimas 1,8 1,8 1,8 1,8 7,2

13. Automobilio nusidėv. 0,225 0,225 0,225 0,225 0,9

14. Kelių mokestis 1,872 2,16 2,88 3,6 17,28

15. Statybos ir remonto sąnaudos 19,2 0 0 0 0

16. Iš viso veiklos sąnaudų 28,697 15,386 17,972 18,692 62,715

17. Palūkanos 0,078 3,128 1,494 1,258 3,777

18. Iš viso sąnaudų 153,146 163,761 210,379 249,109 1136,105

19. Vieneto savikaina 6,545 6,065 5,844 5,536 5,259

Sąnaudos žaliavoms, Lt

15 lentelė

Laikotarpis Kaina 1 gaminiui, Lt l ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

Variantai

Optimistinis 4,2495

Lt 152982 175929,3 206525,7 305964 1152000

Tikėtinas

99438,3 114736,5 152982 191227,5 917892

Pesimistinis

91789,2 107087,4 122385,6 137683,8 611928

Soc. draudimas. Soc. draudimo sąnaudos apskaičiuojamos 31 % nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio.

10

16 lentelė

Soc. draudimo sąnaudų skaičiavimas, ttikėtinas variantas, Lt

Laikotarpis/Straipsniai 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

Darbo užmokestis 7,125 9,975 12,825 12,825 51,300

31 % nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

Soc. draudimo sąnaudos 2,208 3,092 3,976 3,976 15,903

Įrengimų išlaikymas. Įrengimų išlaikymui kas ketvirtį skiriama 0,5 tūkst. Lt.

Sąnaudos elektros energijai. Sąnaudos elektros energijai skiriamos į dvi dalis, kadangi Gražvydas

atsiskaito pagal dvikainį tarifą. Dvikainis tarifas susideda iš mokesčio už galios kilovatą ir

sunaudotą energijos kilovatvalandę. Kadangi technologinei įrangai reikia 100 kW galingumo, o mėnesio tarifas yra 10 Lt/kW, tai ketvirčiui gaunamas 3 tūkst. Lt mokestis už instaliuotą galingumą:

100Kw*10Lt/Kw*3 mėn 3000 Lt.

Sąnaudos elektros energijai. Kita dalis mmokesčio už sunaudotą elektros energiją apskaičiuojama

taip:

pamainos darbo valandos (1 pamaina – 8 val.)* įkainis už 1 kWh * įrangos galingumas, kW * darbo dienos ketvirtyje (72 d.d.);

Taigi tikėtinu variantu, 1 – mą ketv. mokestis už sunaudotą elektros energiją:

Taigi tikėtinu variantu, 22-ą ketv. mokestis už sunaudotą elektros energiją:

Sąnaudos vandeniui. Įmonėje kasdien sunaudojama 5 m3 vandens. Tarkime, kas 1 m3 vandens

kaina 3,90 Lt/m3.

Tuomet per ketvirtį: 1,404 tūkst.lt

Soc. draudimo sąnaudos apskaičiuojamos 31 % nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio.

17 lentelė Soc. draudimo sąnaudų skaičiavimas, tikėtinas variantas, Lt

Laikotarpis/Straipsniai 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

Darbo užmokestis 4,275 8,550 9,975 9,975 28,500

31 % nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

Soc. draudimo sąnaudos 1,325 2,651 3,092 3,092 8,835

Transportavimas. Transportavimo sąnaudas sudaro išlaidos benzinui. Gražvydas kasdien

nuvažiuoja 60 km. Išvežiodamas produkciją ir tam sunaudoja 10 1 benzino per dieną, kurio kaina

2,50 Lt/l. Vadinasi ketvirčiui benzino sąnaudos sudaro:

Automobilio nusidėvėjimas. Apskaičiuojamas tiesioginiu būdu, tačiau nusidėvėjimo laikotarpis

lygus 5 metams.

Kelių mokestis. Kelių mokestis apskaičiuojamas 0,5 % nuo realizavimo įplaukų iš „Realizavimo

įplaukų apskaičiavimas“.

Kelių mokesčio apskaičiavimas, tūkst. Lt

18 lentelė

Variantai Laiko tarpis lketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

Kelių mok. % Suma tūkst. vnt. Kelių moke stis, ttūkst. Lt Suma tūkst. vnt. Kelių moke stis, tūkst. Lt Suma tūkst. vnt. Kelių moke stis, tūkst. Lt Suma tūkst. vnt. Kelių moke stis, tūkst. Lt Suma tūkst. vnt. Kelių mokesti s, tūkst. Lt

Optimistin is 0,5 % (0,00 5) 648 3,24 745,2 3,726 874,8 4,374 12% 6,48 5184 25,92

Tikėtinas

374,4 1,872 432 2,16 576 2,88 720 3,6 3456 17,28

Pesimistin is

280,8 1,404 327,6 1,638 374,4 1,872 421,2 2,106 1872 9,36

Statybos ir remonto sąnaudos. Sąnaudos remontui 1 ketvirtį sudaro 19,2 tūkst. Lt iš „Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai“. Remontas vyksta tik 1 – mą ketvirtį.

Palūkanos. Palūkanų eilutę sudaro ilgalaikės skolos palūkanos ir trumpalaikės palūkanos .

Palūkanų mokėjimai iš viso, tūkst.Lt

19 lentelė

1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

Palūkanų mokėjimai (ilg.) – 3,305 1,416 1,180 3,777

Palūkanų mokėjimai (tr.) 0,078 0,078 0,078 0,078 –

Palūkanų mmokėjimai iš viso: 0,078 3,128 1,494 1,258 3,777

Iš viso sąnaudų. Visos sąnaudos – tai gamybos, veiklos sąnaudų suma, pridėjus palūkanas.

20 lentelė Vieneto savikaina, tikėtinu variantu, Lt

Laikotarpis 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

Iš viso sąnaudų 153,146 163,761 210,379 249,109 1136,105

Gamybos programa 23,400 27,000 36,000 45,000 216,000

Vieneto savikaina 6,545 6,065 5,844 5,536 5,259

21 lentelė

Sąnaudų prognozė, optimistiniu variantu, tūkst. Lt

Eil.

Nr. Laikotarpis/Straipsniai 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

1. Žaliavos 152,982 175,9293 206,5257 305,964 1152,00

2. Darbo užmokestis 9,975 14,250 14,250 17,100 68,400

3. Soc. draudimui 3,092 4,418 4,418 5,301 21,204

4. Įrengimų nusidėvėjimas 5,166 5,166 5,166 5,166 20,666

5. Įrengimų išlaikymas 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0

6. Elektros energija, galia 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0

7. Elektros energija 7,373 11,06 11,06 14,75 58,982

8. Vanduo 1,404 1,404 1,404 1,404 5,616

9. Iš viso gamybos sąnaudų 183,492 215,7273 246,3237 353,185 1340,868

10. Tarnautojų darbo užmokestis 4,275 9,975 9,975 12,825 31,200

11. Soc. draudimui 1,325 3,092 3,092 3,976 9,672

12. Transportavimas 1,8 1,8 1,8 1,8 7,2

13. Automobilio nusidėv. 0,225 0,225 0,225 0,225 0,9

14. Kelių mokestis 3,24 3,726 4,374 6,48 25,92

15. Statybos ir remonto sąnaudos 19,2 0 0 0 0

16. Iš viso veiklos sąnaudų 30,065 18,818 19,466 25,306 74,892

17. Palūkanos 0,078 3,128 1,494 1,258 3,777

18. Iš viso sąnaudų 213,635 237,673 267,284 379,749 1419,537

19. Vieneto savikaina 5,934 5,74 5,499 5,274 4,929

22 lentelė Sąnaudų prognozė, pesimistiniu variantu, tūkst. Lt

Eil.

Nr. Laikotarpis/Straipsniai 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

1. Žaliavos 91,7892 107,0874 122,3856 137,6838 611,928

2. Darbo užmokestis 4,275 8,550 9,975 9,975 28,500

3. Soc. draudimui 1,325 2,651 3,092 3,092 8,835

4. Įrengimų nusidėvėjimas 5,166 5,166 5,166 5,166 20,666

5. [rengimų išlaikymas 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0

6. Elektros energija, galia 3 3 3 3 12

7. Elektros energija 3,686 5,53 7,373 7,373 29,492

8. Vanduo 1,404 1,404 1,404 1,404 5,616

9. Iš viso gamybos sąnaudų 111,1452 133,8884 152,8956 168,1938 719,037

10. Tarnautojų darbo užmokestis 4,275 8,550 8,550 8,550 28,500

11. Soc. draudimui 1,325 2,651 2,651 2,651 8,835

12. Transportavimas 1,8 1,8 1,8 1,8 7,2

13. Automobilio nusidėv. 0,225 0,225 0,225 0,225 0,9

14. Kelių mokestis 1,404 1,638 1,872 2,106 9,36

15. Statybos ir remonto sąnaudos 19,2 0 0 0 0

16. Iš viso veiklos sąnaudų 28,229 14,864 15,098 15,332 54,795

17. Palūkanos 0,078 3,128 1,494 1,258 3,777

18. Iš viso sąnaudų 139,4522 151,8804 169,4876 184,7838 777,609

19. Vieneto savikaina 6,456 6,027 5,885 5,703 5,4

Pelno (nuostolio) ataskaita

Visų laikotarpių pelnas, apskaičiuotas labiausiai tikėtinu, optimistiniu bei pesimistiniu variantu. Pelno mokestis. Pelno mokestis lygus pelnas prieš apmokestinimą* 15 %. Jei gaunamas nuostolis, jis neapmokestinamas.

Grynasis ataskaitinių metų pelnas. Grynasis pelnas lygus pelno prieš apmokestinimą ir pelno mokesčio skirtumui.

23 lentelė Pelno (nuostolio) apskaičiavimas tikėtinu variantu, tūkst. Lt

Eil. Nr. Laikotarpis/Straipsniai 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

1. Realizacijos pajamos 374,4 432 576 720 3456

2. Parduotų prekių ir paslaugų savikaina 124,3713 145,2465 190,913 229,1585 1069,613

3. Bendrasis pelnas (nuostolis) 250,029 286,754 385,087 490,842 2386,387

13

4. Veiklos sąnaudos (pardavimų ir administracinės) 28,697 15,386 17,972 18,692 62,715

5. Veiklos pelnas (nuostolis) 221,332 271,368 367,115 472,15 2323,672

6. Finansinės sąnaudos 0,078 3,128 1,494 1,258 3,777

7. Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 221,254 268,24 365,621 470,892 2319,895

8. Pelno mokestis 33,1881 40,236 54,843 70,634 347,984

9. Grynasis ataskaitinių metų pelnas 188,066 228,004 310,778 400,258 1971,911

Pelno (nuostolio) apskaičiavimas optimistiniu variantu, tūkst. Lt

24 lentelė

Eil.

Nr. Laikotarpis/Straipsniai 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

1. Realizacijos pajamos 648 745,2 874,8 1296 5184

2. Parduotų prekių ir paslaugų savikaina 183,492 215,7273 246,3237 353,185 1340,868

3. Bendrasis pelnas (nuostolis) 464,508 529,473 628,476 942,815 3843,132

4. Veiklos sąnaudos (pardavimų ir administracinės) 30,065 18,818 19,466 25,306 74,892

5. Veiklos pelnas ((nuostolis) 434,443 510,655 609,01 917,509 3768,24

6. Finansinės sąnaudos 0,078 3,128 1,494 1,258 3,777

7. Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 434,365 507,527 607,516 916,251 3764,463

8. Pelno mokestis 65,155 76,129 91,127 137,438 564,669

9. Grynasis ataskaitinių metų pelnas 369,21 431,398 516,389 778,813 3199,794

Pelno (nuostolio) apskaičiavimas pesimistiniu variantu, tūkst. Lt

25 lentelė

Eil.

Nr. Laikotarpis/Straipsniai 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

1. Realizacijos pajamos 280,8 327,6 374,4 421,2 1872

2. Parduotų prekių ir paslaugų savikaina 111,1452 133,8884 152,8956 168,1938 719,037

3. Bendrasis pelnas (nuostolis) 169,655 193,712 221,504 253,006 1152,963

4. Veiklos sąnaudos (pardavimų ir administracinės) 28,229 14,864 15,098 15,332 54,795

5. Veiklos pelnas (nuostolis) 141,426 178,848 206,406 237,674 1098,168

6. Finansinės sąnaudos 0,078 3,128 1,494 1,258 3,777

7. Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 141,348 175,72 204,912 236,416 1094,391

8. Pelno mokestis 21,202 26,358 30,737 35,462 164,159

9. Grynasis ataskaitinių metų pelnas 120,146 149,362 174,175 200,954 930,232

4 pav. Pelno prognozė

Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaitoje pateikiamas pinigų judėjimas per dvejus planuojamus įmonės veiklos metus.

26 lentelė Pinigų srautų ataskaita (labiausiai tikėtinu variantu, tūkst. Lt)

Straipsniai/Laikotarpis Ketvirčiai Antri metai

1 2 3 4

GAUTA PINIGŲ 363,457 233,395 316,169 405,649 1993,477

1. Grynasis pelnas 188,066 228,004 310,778 400,258 1971,911

2. Pasiskolinus iš banko ar kitų įmonių 70,000 0 0 0 0

3. Pardavus išleistas akcijas 100,000 0 0 0 0

4. Nusidėvėjimo sąnaudos 5,391 5,391 5,391 5,391 21,566

IŠLEISTA PINIGŲ 180,8 9,443 9,443 13,343 37,772

1. Perkant ilgalaikį turtą 176,9 0 0 0 0

2. Kitos išlaidos 3,9 0 0 0 0

3. Grąžinti paskoloms – 9,443 9,443 13,343 37,772

Pinigai laikotarpio pradžioje 0 182,657 406,609 713,335 1105,641

Atimti: išleistus pinigus 180,8 9,443 9,443 13,343 37,772

Pridėti: gautus pinigus 363,457 233,395 316,169 405,649 1993,477

Pinigai laikotarpio pabaigoje 182,657 406,609 713,335 1105,641 3061,346

15

Nusidėvėjimo sąnaudos, tūkst. Lt

27.lentele

Eil.

Nr. Laikotarpis/Straipsniai 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

1. Įrengimų nusidėvėjimas 5,166 5,166 5,166 5,166 20,666

2. Automobilio nusidėv. 0,225 0,225 0,225 0,225 0,9

Nusidėvėjimas iš viso: 5,391 5,391 5,391 5,391 21,566

Paskolos mokėjimai iš viso, tūkst.Lt

28 lentelė

1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. Antri metai

Paskolos mokėjimai (ilg.) – 9,443 9,443 9,443 37,772

Paskolos mokėjimai (tr.) – – – 3,9 –

Paskolos mokėjimai iš viso: – 9,443 9,443 13,343 37,772

Balansas

Balansas parodo tam tikros dienos įmonės finansinę padėtį.

Balansas (200X m. sausio 1 dieną)

29 lentelė

Turtas tūkst. Lt Nuosavybė ir įsipareigojimai tūkst. Lt

Technologinė įranga 171,9 Įstatinis kapitalas 130

Automobilis 5

Atsargos 3,9 Ilgalaikės paskolos 66,1

Banko sąskaitoje 19,2 Trumpalaikės paskolos 3,9

Iš viso: 200 Iš viso: 200

Balansas (200X m. balandžio 1 dieną)

30 lentelė

Turtas tūkst. Lt Nuosavybė ir įsipareigojimai tūkst. Lt

Technologinė įranga 171,9. Įstatinis kapitalas 130

(Nusidėvėjimas, atimamas) (5,166 ) Pelnas 188,066

Automobilis 5

(Nusidėvėjimas, atimamas) (0,225)

Atsargos Ilgalaikės paskolos 66,1

Banko sąskaitoje 212,657 Trumpalaikės paskolos 3,9

Iš viso: 388,066 Iš viso: 388,066

Balansas (200X m. liepos 1 dieną)

31 lentelė

Turtas tūkst.

Lt Nuosavybė ir įsipareigojimai tūkst. Lt

Technologinė įranga 171,9 Įstatinis kapitalas 130

(Nusidėvėjimas, atimamas) – 10,33 Pelnas 416,07

Automobilis 5

(Nusidėvėjimas, atimamas) -0,45

Atsargos 3,9 Ilgalaikės paskolos 56,657

Banko sąskaitoje 436,607 Trumpalaikės paskolos 3,9

Iš viso: 606,627 Iš viso: 606,627

Balansas (200X m. spalio 1 ddieną)

32 lentelė

Turtas tūkst. Lt Nuosavybė ir įsipareigojimai tūkst. Lt

Technologinė įrangą 171,9 Įstatinis kapitalas 130

(Nusidėvėjimas, atimamas) (15,498 , Pelnas 726,848

Automobilis 5

(Nusidėvėjimas, atimamas) (0,675)

Atsargos 3,9 Ilgalaikės paskolos 47,214

Banko sąskaitoje 743,335 Trumpalaikės paskolos 3,9

Iš viso: 907,962 Iš viso: 907,962

Balansas (200X m. sausio 1 dieną)

33 lentelė

Turtas tūkst. Lt Nuosavybė ir įsipareigojimai tūkst. Lt

Technologinė įranga 171,9 Įstatinis kapitalas 130

(Nusidėvėjimas, atimamas) – 20,664 Pelnas 1127,106

Automobilis 5

(Nusidėvėjimas, atimamas) -0,9

Atsargos 3,9 Ilgalaikės paskolos 37,771

Banko sąskaitoje 1135,641 Trumpalaikės paskolos 0

Iš viso: 1294,877 Iš viso: 1294,877

Balansas (200X+1 m. sausio 1 dieną)

34 lentelė

Turtas tūkst. Lt Nuosavybė ir įsipareigojimai tūkst. Lt

Technologinė įranga 171,9 Įstatinis kapitalas 100

(Nusidėvėjimas, atimamas) – 43,33 Pelnas 3099,017

Automobilis 5

(Nusidėvėjimas, atimamas) -1,8

Atsargos 3,9 Ilgalaikės paskolos 0

Banko sąskaitoje 3063,347 Trumpalaikės paskolos 0

Iš viso: 3199,017 Iš viso: 3199,017

Reziumė

Įmonės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė “ VARPELIS „

Įmonės kodas: 3273232

Registravimo data: 2003.12.02

Veiklos pobūdis“ maisto produktų gamyba

Adresas: Šilavoto miestelis, Pušyno g. 12

Telefonas: 41411

Bankas: „HANSA“ komercinis bankas Šilavoto skyrius, kodas 260101888

Atsiskaitomoji sąskaita: 36954

Šio projekto esmė – įkurti nedidelę kepyklą, kuri aptarnautų Šilavoto ir aplinkinius miestelius.

Bus gaminami tortai, kurių išskirtinė forma bei puikus skonis patrauks vartotojų dėmesį ir leis

įsitvirtinti planuojamame rinkos segmente. Produkto kaina palaikoma apie 10 % žemesnė nei

konkurentų, užtikrinta gaminio kokybė ir operatyvus pristatymas.

Tortus numatoma kepti p. Gražvydui Matusevičiui priklausančiame pastate Šilavoto miestelyje.

Direktorius ir vienintelis akcininkas p. Gražvydas, baigė KTK ir turi ne vienerių metų prekybos

darbo patirtį.

Projekto finansavimo poreikis sudaro 200 tūkst. Lt, kurių didžioji

dalis bus skirta technologinei

įrangai bei automobiliui įsigyti, taip pat statybos bei remonto darbams atlikti, atsargoms sukaupti.

Projektas bus finansuojamas iš vidinių ir išorinių šaltinių. 70 tūkst. Lt numatoma paimti paskolą iš

banko „HANSA“.

Projekto finansinė analizė parodė, kad įmonė bus pelninga ir turės pakankamai pinigų grąžinti

paskolas ir sumokėti palūkanas. Projektas turėtų atsipirkti mažiau nei per pusę metų.

Literatūra:

1. Bagdonas E. Biznio įvadas. – Kaunas: Technologija. 2001. p. 237 – 280.