VB paslaugos ir produktai

TURINYS

ĮVADAS 3

1. SĄSKAITOS IR INDĖLIAI 4

1.1. Banko sąskaita 4

1.2. Indėlių sąskaitų rūšys 4

2. KREDITAI 6

2.1. Būsto kreditas 6

2.2. Vartojimo kreditas 6

2.3. Didelių galimybių kreditas 7

3. ELEKTRONINĖ BANKININKYSTĖ 8

3.1. VB Internetas 8

3.2. VB Linija 9

3.3. VB Mobilinija 9

4. MOKĖJIMO KORTELĖS 10

5. ATSISKAITYMAI 10

5.1. Vietiniai pinigų pervedimai 11

5.2. Tarptautiniai pinigų pervedimai 11

5.3. Tiesioginis debetas 12

6. GYVYBĖS DRAUDIMAS 12

6.1. Kaupiamasis gyvybės draudimas 12

6.2. Gyvybės rizikos draudimas 13

7. SEIFAI 13

7.1. Individualaus naudojimo seifai 14

7.2. Savitarnos seifai 14

8. VALIUTOS 15

9. INVESTICIJŲ VALDYMAS 15

9.1. Investavimas į oobligacijas 16

9.2. Investavimas į akcijas 16

9.3. Investiciniai fondai 17

9.4. Su akcijomis susietos obligacijos 17

10. VB ASMENINIS BANKAS 18

11. LIZINGAS 18

12. VB PENSIJA 20 ĮVADAS

Vilniaus bankas – vienas iš komercinės bankininkystės Lietuvoje

pradininkų, kuris nuo pat savo veiklos pradžios diegė ir skatino naujas

bankų paslaugas, darė ženklią įtaką šalies bankų rinkai. Apskritai Vilniaus

bankas yra tartum visų bankų lyderis, teikiantis įvairiausias paslaugos bei

produktus ne tik privatiems asmenims, tačiau ir verslo klientams.

Savo kursiniame darbe aš pasirinkau nagrinėti Vilniaus banko

paslaugas ir produktus todėl, kad pati naudojuosi Vilniaus banko

paslaugomis ir ši tema yra labai aktuali.

Sunku būtų išvardinti visas jo teikiamas paslaugas bei produktus,

kadangi jų yra labai daug. Todėl savo kursiniame darbe aš pasirinkau

nagrinėti vieną sritį – tai paslaugas bei produktus, teikiamus privatiems

asmenims. Kadangi ir jų yyra labai daug bei įvairių, todėl visų išvardinti

netgi nepavyktų, tad iš pradžių supažindinsiu su tomis paslaugomis bei

produktais, su kuriais mes susiduriame vos ne kasdien, o po to šiek tiek

apžvelgsiu kiek rečiau vartojamas paslaugas. Atkreipsiu dėmesį ir į naujai

atsiradusias paslaugas, kurios rinkoje dar nėra labai paplitusios. Itin

svarbius bei aktualius dalykus aš detalizuosiu ir panagrinėsiu smulkiau, o

pateiktas lenteles ar diagramas aš pavaizduosiu kursinio darbo priede.

Manau, kad rašant šį darbą galiu susidurti su viena problema. Šia

tema informacijos kiekis yra labai didelės apimties, todėl jį reikės labai

logiškai susisteminti ir atrinkti pačius svarbiausius elementus. Rašant šį

darbą, buvau apsilankiusi Vilniaus banke ir gavau daug atmintinių, apie

Vilniaus banko teikiamas paslaugas ir produktus. Taip pat teko išklausyti

seminarą, apie naują į rinką teikiamą Vilniaus banko paslaugą – „Su

akcijomis ssusietos obligacijos“, kurio medžiagą panaudosiu rašydama kursinį

darbą.

Taigi, rašydama kursinį darbą, bandysiu visus keliamus tikslus

išnagrinėti, kylančias problemas išspręsti, o po to visą darbą apibendrinti

išvadose.

.

1. Sąskaitos ir indėliai

Kaip ir kiekviename banke, taip ir Vilniaus banke galima atsidaryti

sąskaitas, patikėti savo lėšas ar santaupas, pasirinkti parankiausius lėšų

laikymo, disponavimo jomis ir sąskaitų tvarkymo būdus. Vilniaus banke

galima turėti sąskaitas ir indėlius litais ir užsienio valiutomis. Savo

sąskaitas galima tvarkyti ne tik pasirinktame filiale, bet ir VB Internetu,

VB Telebanku ar VB Linija. Šis sąskaitų tvarkymo būdas (elektroninė

bankininkystė) dar nėra labai paplitęs mūsų visuomenėje. Todėl manau, kad

turi praeiti dar šiek tiek laiko, kad žmonės suvoktų šios paslaugos

teikiamą naudą. Šias elektroninės bankininkystės paslaugas smulkiau

panagrinėsiu tolesniame savo darbe. Dabar norėčiau išskirti bei apžvelgti,

kas yra banko sąskaita ir kokios yra indėlių sąskaitų rūšys. 1.1. Banko sąskaita

Banko sąskaita patogi priemonė tvarkyti kasdieninius finansinius

reikalus.

Privatus asmuo, turėdamas sąskaitą Vilniaus banke, gali:

• papildyti indėlį grynaisiais pinigais banko kasoje;

• gauti grynųjų pinigų litais ar užsienio valiuta Vilniaus banko

kasose;

• pervesti pinigų gavėjams Lietuvoje (litais) ir užsienyje (valiuta)

ir gauti savo vardu įplaukų pagal vietinius ar tarptautinius

mokėjimo pavedimus;

• pirkti ar parduoti užsienio valiutas;

• pervesti pinigus į kortelių, terminuotųjų, terminuotų kaupiamųjų,

kaupiamųjų indėlių ar kitas sąskaitas Vilniaus banke ar kituose

bankuose;

• gauti palūkanas už lėšas terminuotųjų indėlių sąskaitose;

• atlikti kitas finansines operacijas.

Turėti sąskaitą Vilniaus banke yra ne tik naudinga, bet ir patogu, nes už

lėšas, esančias banko sąskaitoje, mokamos nustatyto dydžio palūkanos.

Palūkanos už sąskaitos likutį yra skaičiuojamos kiekvieną dieną, o

paskutinę mėnesio dieną jos pervedamos į sąskaitą. 1.2. Indėlių sąskaitų rūšys

Vilniaus bankas siūlo pasirinkti tinkamiausią indėlio rūšį ir

palūkanų mokėjimo būdą. Galima sudaryti terminuotojo, terminuoto kaupiamojo

ir kaupiamojo indėlio sutartis. Už visų rūšių indėlius mokamos skirtingos

palūkanos. Indėlių terminai labai įvairūs – nuo 30 iki 720 dienų ir

daugiau. Palūkanų norma priklausys nuo indėlio dienų skaičiaus. Palūkanų

normų palyginimą žiūrėkite 1 priede.

Terminuotasis indėlis. Terminuotojo indėlio sąskaitoje naudinga

laikyti lėšas nuo 30 dienų iki metų ar ilgiau. Sutartyje galima nurodyti,

kada pageidaujate gauti palūkanas – kiekvieną mėnesį ar terminui

pasibaigus. Terminuotąjį indėlį ir neišmokėtas palūkanas bankas išmoka

sutartyje nurodyto termino pabaigos dieną, o jei ši diena sutampa su ne

darbo diena – kitą banko darbo dieną. Sudarant terminuotojo indėlio

sutartį, indėlio terminą reikia nurodyti dienomis.

Terminuotasis kaupiamasis indėlis. Terminuotą kaupiamąjį indėlį

galima laikyti banke nustatytą terminą – nuo 30 dienų iki vienų metų ar

ilgiau. Jis naudingas tuo, kad palūkanos pridedamos prie indėlio, ir kitą

laikotarpį apskaičiuojamos nuo indėlio sumos ir jau prieš tai priskaičiuotų

palūkanų. Sutartyje galima nurodyti, kad palūkanos būtų pridedamos prie

indėlio kas mėnesį, ar terminui pasibaigus, pasirinkti, ar sutartis

pratęsiama automatiškai ar ne. Terminuoto kaupiamojo indėlio sutartį galima

nutraukti nepasibaigus terminui, tačiau apie tai reikia pranešti Vilniaus

bankui raštu prieš penkias kalendorines dienas. Tokiu atveju indėlis bus

grąžintas į kliento nurodytą sąskaitą arba išmokėtas grynaisiais pinigais,

išskaičiavus anksčiau išmokėtas palūkanas.

Kaupiamasis indėlis. Kaupiamojo indėlio paskirtis atitinka jo

pavadinimą – sąskaitoje patogu kaupti ją papildant ir taip sutaupyti lėšų.

Sąskaitą galima papildyti pinigų pervedimu arba grynaisiais pinigais.

Kaupiamojo indėlio palūkanos priklauso nuo indėlio sumos. Nustatytos

palūkanos pradedamos skaičiuoti kitą Banko darbo dieną po indėlio lėšų

įskaitymo į sąskaitą ir skaičiuojamos iki priešpaskutinės indėlio

išmokėjimo ar nurašymo iš sąskaitos kitais pagrindais dienos.

Be minėtųjų indėlių rūšių yra dar keletas tokių kaip: Sąlyginio

deponavimo sąskaita ir Vienos nakties indėlis.

Jei klientas parduoda ar perka vertingą turtą – nekilnojamąjį ar

kilnojamąjį, ar sudaro kokį nors kitokį atsiskaitymo sandorį ir nori

atsiskaitymo ir turto perdavimo garantijų, banke jis gali sudaryti

Sąlyginio deponavimo sąskaitos sutartį ir atidaryti sąlyginio deponavimo

sąskaitą. Kai klientas atidaro sąlyginio deponavimo sąskaitą, tai bankas

saugo į ją pervestas pirkėjo lėšas ir užtikrina atsiskaitymą už pirkėjo

nuosavybėn perėjusį turtą, t.y. bankas užtikrina, kad pardavėjas gaus

pirkėjo pinigus tik tada, kai turtas jau bus perduotas nuosavybės teise

pirkėjui, o pardavėjas – kad teisėtai perdavus turtą pirkėjo nuosavybėn,

pinigai bus sumokėti.

Vienos nakties indėlis – tai trumpalaikis ir terminuotas indėlis.

Jeigu kliento lėšos viršija 300 000 litų, šalių sutarimu jos gali būti

deponuojamos vienai nakčiai ir grąžinamos į kliento sąskaitą kitą dieną

kartu su apskaičiuotomis palūkanomis.

Ši Vilniaus banko teikiama paslauga (sąskaitos ir indėliai) yra viena

iš populiariausių bei dažniausiai teikiamų paslaugų privatiems klientams. 2. Kreditai

Vilniaus bankas teikia būsto kreditus, vartojamuosius kreditus ir

taip vadinamus didelių galimybių kreditus. Jie vienas nuo kito skiriasi ne

tik pavadinimais, bet ir savo sandara bei panaudojimo reikšme. 2.1. Būsto kreditas

Kiekvienas Lietuvos gyventojas, sulaukęs 18 metų, gali Vilniaus banke

gauti

kreditą pirkti būstą (namą ar butą) ar rekonstruoti esamą. Kreditai

suteikiami litais arba eurais. Kliento pageidavimu kreditas gali būti

suteikiamas JAV doleriais. Būsto kredito laikotarpis – iki 40 metų.

Kreditas pervedamas į būsto pardavėjo sąskaitą.

Vilniaus bankas suteikia teisę pasirinkti klientui tinkamas palūkanas

– fiksuotas arba kintamas.

Fiksuota metų palūkanų norma gali būti taikoma už būsto kreditus

litais arba eurais. Ji nustatoma suteikiant kreditą, o vėliau kas 5 metai

(jei kreditas litais) arba kas 5-10 metų (jei kreditas eurais) nustatoma iš

naujo.

Kintama metų palūkanų norma gali bbūti taikoma už būsto kreditus

litais, eurais ar JAV doleriais. Ji nustatoma suteikiant kreditą, o po to

kiekvienais metais koreguojama kas 3, 6 arba 12 mėnesių, atsižvelgiant į

atitinkamos trukmės VILIBOR (jei kreditas litais) arba LIBOR (jei kreditas

eurais arba JAV doleriais).

Bankui įkeičiamas perkamas būstas. Įkeičiamas būstas apdraudžiamas

bankui priimtinoje turto draudimo bendrovėje.

Klientas turi pasirinkti kredito grąžinimo būdą: kreditą ir palūkanas

mokėti lygiomis įmokomis kiekvieną mėnesį arba kreditą grąžinti lygiomis

dalimis, o palūkanas mokėti už naudojimosi kreditu dienų skaičių.

Kalbant apie būsto kreditą, galima paminėti, kad yra dar teikiamas

kaupiamasis būsto kreditas pirkti būstą. Nuo įprastinio būsto kredito jis

skiriasi tuo, kad įprastinis būsto kreditas grąžinamas kiekvieną mėnesį

lygiomis arba tolygiai mažėjančiomis įmokomis, o kaupiamasis būsto kreditas

grąžinamas visas iš karto, pasibaigus kredito laikotarpiui. Kiekvieną

mėnesį reikia mokėti tik kredito ppalūkanas ir draudimo įmokas. 2.2. Vartojimo kreditas

Vartojimo kreditus Vilniaus bankas teikia Lietuvos Respublikos

piliečiams nuo 18 metų, kurie į banko ar mokėjimo kortelės sąskaitą

Vilniaus banke perveda savo darbo užmokestį. Vartojimo kreditas teikiamas

litais laikotarpiui nuo 4 mėnesių iki 5 metų.

Kredito suma – nuo 1 001 iki 40 000 litų. Jei kredito laikotarpis

ilgesnis kaip 2 metai, mažiausia kredito suma – 5000 litų. Už suteiktą

kreditą reikia mokėti banko nustatytas palūkanas. Dabar metų palūkanų norma

yra 9-10,5 procentų. Svarbiausia yra tai, kad nereikia įkeisti turto ir

neprivaloma apsidrausti gyvybę. Vartojimo kreditą klientas gali naudoti

prekėms (baldams, buitinei technikai ir kt.) įsigyti ir sumokėti už

brangias paslaugas (gydymą, keliones ir kt.).

Klientas kreditą turės grąžinti paprasčiausiu būdu: Vilniaus bankas

iš kliento sąskaitos, į kurią pervedamas atlyginimas, kiekvieną mėnesį

nurašys vienodą kredito ir apskaičiuotų palūkanų sumą. Banko išmokėtą

kreditą reikia pradėti grąžinti po mėnesio.

Vartojimo kredito metų palūkanos:

|Laikotarpis |Palūkanos |

|iki 1 metų |7,7 % |

|nuo 1 iki 2 metų |8 % |

|nuo 2 iki 5 metų |8,5 % | 2.3. Didelių galimybių kreditas

Didelių galimybių kreditus Vilniaus bankas teikia fiziniams asmenims,

sulaukusiems 18 metų bet kokiems vartojimo poreikiams tenkinti (pvz.

baldams ir brangiai buitinei technikai įsigyti, automobiliui įsigyti,

pradinei įmokai už būsto kreditą sumokėti, studijoms finansuoti ir kitoms

reikmėms).

Kreditai gali būti suteikiami iki 25 metų. Jei kredito paskirtis yra

pradinei įmokai už būsto kreditą sumokėti, jis suteikiamas iki 40 metų.

Kreditų valiuta – litai arba eurai. Mažiausia kredito suma – 5 tūkstančiai

litų arba 1,5 tūkstančio eurų.

Nuo vartojimo kredito šis kreditas skiriasi tuo, kad bankui yra

įkeičiamas klientui privačios nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas

turtas – būstas, žemės sklypas. Įkeičiamas būstas apdraudžiamas bankui

priimtinoje turto draudimo bendrovėje, kad kliento šeima būtų apsaugota nuo

finansinių problemų atsitikus nelaimei. Kredito suma priklausys nuo kliento

įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės, nustatytos bankui priimtinų turto

vertintojų, ir kliento šeimos pajamų.

Galima pasirinkti tinkamas palūkanas -fiksuotas arba kintamas. Jos

yra taikomos taip pat, kaip ir būsto kreditui.

Skolindamasis Vilniaus banke, klientas gali pasirinkti kredito

grąžinimo būdą: kreditą ir palūkanas mokėti lygiomis įmokomis kiekvieną

mėnesį arba kreditą grąžinti lygiomis dalimis, o palūkanas mokėti už

naudojimosi kreditu dienų skaičių.

Vilniaus bankas atsižvelgia į kliento poreikius ir teikdamas kreditus

suteikia papildomų nuolaidų. Kiekvienas klientas pasirinkęs Vilniaus banke

vartojimo ar būsto kreditą gauna nuolaidų kortelę interjero prekėms beveik

300 parduotuvių visoje Lietuvoje.

3. Elektroninė bankininkystė

Elektroninė bankininkystė – šis žodis vis dažniau yra girdimas mūsų

visuomenėje, tačiau jį ne visi išgirsta, o kas svarbiausia ne visi šia gan

patogia paslauga naudojasi. Tačiau tai visgi yra dar viena paslauga, kurią

teikia Vilniaus bankas. Šios paslaugos teikimo būdai susideda iš trijų

dalių: VB Internetas, VB Linija ir VB Mobilinija. Tai yra viena iš

naujesnių Vilniaus banko paslaugų, todėl ją reikėtų apžvelgti šiek tiek

plačiau. 3.1. VB Internetas

VB Internetas – tai Vilniaus banko paslaugų teikimo internetu

sistema.

VB Internetu patogu tvarkyti savo pinigus banke, gauti informacijos apie

banko sąskaitas ir atlikti operacijas bet kuriuo paros metu, iš bet kurios

vietos, kur yra kompiuteris su interneto ryšiu.

VB Internetu galima:

• sužinoti sąskaitų likučius;

• gauti sąskaitų išrašus (3 mėnesių);

• sužinoti operacijų sąrašą (3 mėnesių);

• pervesti pinigus pagal vietinius mokėjimo pavedimus;

• pervesti pinigus pagal tarptautinius mokėjimo pavedimus;

• periodiškai pervesti pinigus;

• sudaryti taupymo planą;

• sužinoti valiutos kursus;

• pirkti ir/ar parduoti valiutą;

• sumokėti mokesčius už būstą (elektros energiją, dujas, vandenį, šilumą

tiekiančioms ir buto ūkio paslaugas teikiančioms įmonėms).

Kiekvienas privatus klientas, norėdamas tapti VB Internetas

vartotoju, privalo sudaryti paslaugų teikimo VB Internetu sutartį,

susipažinti su taisyklėmis ir įkainiais. Klientas gali net gi paprašyti,

kad darbuotojas parodytų, kaip veikia ši sistema. Kiekvienam vartotojui

Vilniaus bankas suteikia individualią identifikacijos priemonę, kodus ir

slaptažodžius.

Teikdamas šią paslaugą, Vilniaus bankas klientui suteikia ypač

palankias galimybes bei sąlygas daugybe operacijų atlikti internetu. 3.2. VB Linija

VB Linija – tai banko paslaugos telefonu – bet kuriuo metu iš bet

kurios vietos.

VB Linija galima tvarkyti asmenines (ne bendras ir ne kito asmens naudai)

sąskaitas ir įmonės sąskaitas, jjei parašų pavyzdžių kortelėje yra pasirašęs

vienas asmuo. Bankas perves pinigus tik tiems gavėjams, kuriuos nurodysite

pasirašydami sutartį. Galima nustatyti maksimalią vienos telefonu

atliekamos operacijos sumą.

VB Linijos klientu tapti labai paprasta, nes tereikia tik atvykti į

banką ir užpildyti prašymą dėl šios paslaugos teikimo.

VB Linijos telefonas yra (8~5) 268 28 28.

Šia paslauga naudotis yra labai paprasta, kadangi kiekvienas

klientas, kuris paskambina šiuo telefonu, iš pat pradžių išgirsta

atsakiklyje tariamus žodžius ir juos kaskart išklausydamas vadovaujasi

nurodymais, kaip sužinoti vieną ar kitą rūpimą klausimą, ar atlikti norimą

operaciją.

Teikdamas šią paslaugą, Vilniaus bankas klientui suteikia ypač

palankias galimybes bei sąlygas sužinoti norimą informaciją tiesiog

telefonu. 3.3. VB Mobilinija

VB Mobilinija – žinučių sistema mobiliesiems Vilniaus banko

klientams.

VB Linija 1528 – tai Vilniaus banko žinučių sistema (SMS) mobiliuosius

telefonus turintiems klientams.

Kiekvienas klientas, kuris naudojasi Omnitel ar Bitė GSM mobiliuoju

ryšiu, trumpuoju numeriu 1528 galite nusiųsti žinutę ir gauti atsakymą

apie: sąskaitos likutį, t.y.:

• paskutines tris nurašytas iš sąskaitų sumas;

• paskutines tris įskaitytas į sąskaitas sumas;

• savo sąskaitų sąrašą;

• siunčiamų ir gaunamų žinučių formatus (funkcija PAGALBA).

Kiekvienam klientui, kuris naudojasi VB Linija ir nori tapti VB

Linijos 1528 vartotoju, į banką atvykti nereikia – galima užsiregistruoti

tiesiog telefonu. Reikia paskambinti VB Linijos telefonu (8~5) 268 28 28 ir

atlikti visus nurodymus, susijusius su

registracija, o tada kiekvienas

užsiregistravęs klientas galės siųsti sms žinutes ir gauti atsakymus apie

sąskaitos likučius.

Vilniaus bankas, siūlydamas įvairius elektroninės bankininkystės

paslaugų naudojimosi būdus, suteikia klientui pasirinkimo laisvę, naudotis

vienu iš šių minėtų būdu ar net visais iš karto net neišėjus iš namų.

4. Mokėjimo kortelės

Vilniaus bankas siūlo daug įvairiausių mokėjimo kortelių privatiems

klientams. Kiekvienas klientas pasirenka tas korteles arba jų derinius,

kurie geriausiai atitinka jų poreikius. Kadangi mokėjimo kortelių yra daug

ir jos yra skirtingos, todėl jas apžvelgsiu trumpai.

Kalbant apie labiau žinomas kkorteles, reikėtų paminėti: Visa Classic,

Visa Electron, Visa Electron/Statoil extra. Pirmos dvi minėtosios kortelės

– tai tarptautinės debeto kortelės. Trečioji minėtoji kortelė jau pajungia

dviejų kortelių funkcijas.

Visa Gold kortelė – tai prestižinė tarptautinė kredito kortelė. Šia

kortele yra suteikimas kredito limitas, jei kliento investicijų portfelis

atitinka banko nustatytąjį.

Visa Virtuon kortelė – tai virtualioji kortelė, naudojama

atsiskaityti už prekes ar paslaugas internetinių parduotuvių svetainėse,

kai užsisakomos prekės ir paslaugos.

VB banko kortelė naudojama atsiskaityti ar pasiimti grynųjų pinigų

Lietuvoje.

Maestro kortelė – tai tarptautinė debeto mokėjimo kortelė, kuria

galite atsiskaityti 68 pasaulio valstybėse 2,8 mln. vietų.

Visa Classic kortelė eurais – tai tarptautinė debeto mokėjimo

kortelė, kuria galima atsiskaityti už prekes ir paslaugas ne tik Europos

Sąjungos šalyse, bet ir visame pasaulyje.

Visa Classic Revolving kortelė – tai kredito kortelė, kurios

sąskaitoje suteikiamas tam tikro dydžio kredito limitas.

Visa Platinum kortelė – tai prestižinė tarptautinė kredito kortelė,

skirta didelias pajamas, gaunantiems klientams.

MasterCard Standard kortelė – tai tarptautinė debeto kortelė, kuria

galite atsiskaityti 272 pasaulio valstybėse 14,8 mln. vietų.

Tai yra vienos iš pagrindinių Vilniaus banko kortelių. Tačiau tai dar

ne visos, nes yra įvairiausių mokėjimo kortelių derinių, kai dvi kortelės

yra siejamos su viena sąskaita (pvz.: Visa Elektron + Maestro; Visa

Electron/Statoil extra + Maestro; Visa Elektron + Visa Virtuon; Visa

Electron/Statoil extra + Visa Virtuon), tačiau tokių kortelių derinai

atlieka dviejų kortelių funkcijas. 5. Atsiskaitymai

Vilniaus banko viena iš paslaugų taip pat yra atsiskaitymai. Galima

būtų išskirti vietinius pinigų pervedimus, tarptautinius pinigų pervedimus

ir tiesioginį debetą. Šias Vilniaus banko teikiamas paslaugas apžvelgsiu

atskirai ir šiek tiek plačiau. 5.1. Vietiniai pinigų ppervedimai

Vietinis pervedimas – lėšų pervedimas litais ar užsienio valiuta iš

sąskaitos Vilniaus banke į gavėjo sąskaitą, esančią Lietuvoje registruotame

banke, pagal kliento pateiktą mokėjimo nurodymą.

Vietinis pinigų pervedimas – patogus ir greitas būdas atsiskaityti su

savo partneriais, ar pervesti lėšas į bet kurią savo ar kito asmens

sąskaitą Lietuvoje.

Jei lėšų mokėtojo ir gavėjo sąskaitos yra Vilniaus banke, mokėjimo

nurodymas yra įvykdomas tą pačią banko darbo dieną. Jei lėšų gavėjo

sąskaita yra kitame Lietuvoje registruotame banke, lėšos pervedamos tą

pačią banko darbo dieną, jei skubus mokėjimo nurodymas ppateiktas banke iki

15.00 val., paprastas mokėjimo nurodymas pateiktas banke iki 13.30 val., VB

Internetu, VB Telebanku – 14.30 val. Vietinis pinigų pervedimas užsienio

valiuta bus atliktas tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas yra

pateiktas iki 14.30 val.

Šio vietinio pinigų pervedimo mokėtojas gali būti fizinis ar

juridinis asmuo, pervedantis lėšas. O gavėju gali būti fizinis arba

juridinis asmuo, į kurio sąskaitą mokėtojas perveda lėšas. 5.2. Tarptautiniai pinigų pervedimai

Tarptautinis pinigų pervedimas – kliento nurodymas pervesti lėšas

litais ar užsienio valiuta į gavėjo sąskaitą, esančią užsienio banke.

Gali būti trys mokėjimo rūšys: paprastas mokėjimas, skubus mokėjimas

arba labai skubus mokėjimas.

Jei pervedamos lėšos konvertuojamąja valiuta pagal paprastą mokėjimo

nurodymą, iš banko korespondentinės sąskaitos jos nurašomos ir įskaitomos į

gavėjo banko ar gavėjo banko korespondento sąskaitą po 2 banko darbo dienų.

Jei pervedamos lėšos konvertuojamąja valiuta pagal skubų mokėjimo

nurodymą, iš banko korespondentinės sąskaitos jos nurašomos ir įskaitomos į

gavėjo banko ar gavėjo banko korespondento sąskaitą kitą banko darbo dieną.

Jei pervedamos lėšos konvertuojamąja valiuta pagal labai skubų

mokėjimo nurodymą, iš banko korespondentinės sąskaitos jos nurašomos ir

įskaitomos į gavėjo banko ar gavėjo banko korespondento sąskaitą tą pačią

banko darbo dieną.

Kadangi SEB (Švedijos Skandinaviska Enskilda Banken) tapo strateginiu

Vilniaus banko partneriu (įsigijęs 98 proc. akcinio Vilniaus banko

kapitalo), tai jei lėšų gavėjo sąskaita yra banke, priklausančiame (SEB)

grupei, lėšų pervedimas kainuos pigiau ir bus atliktas tą pačią banko darbo

dieną. 5.3. Tiesioginis debetas

Tiesioginis debetas skirtas banko klientams, kurie naudojasi

telekomunikacijų, draudimo, lizingo ar kitomis paslaugomis, už kurias

reikia periodiškai mokėti jų tiekėjams.

Naudojantis šia paslauga, klientui nebereikės kas mėnesį eiti į

banką, kadangi reikiamą sumą bankas nurašys iš jo sąskaitos.

Tiesioginio debeto privalumai yra šie:

• Patogu – nereikia rūpintis atsiskaitymais. Galima mokėti ir už kitą

asmenį.

• Pigu – pinigų pervedimas kainuoja tik 40 centų.

• Saugu – pinigai pervedami tik esant kliento sutikimui, kuris gali būti

terminuotas. Be to, sutikime galima nurodyti tik vieno mokėjimo sumos

limitą.

• Paprasta – tereikia užpildyti sutikimo blanką banke arba įmonėje, su

kuria klientas nori atsiskaityti už paslaugas. Galima nurodyti banko

sąskaitą arba mokėjimo kortelės sąskaitą.

• Visada ramu – pinigų pervedimo duomenis galima pasitikrinti sąskaitos

išrašuose arba kiekvieną kartą, kai klientas perveda pinigus, jei jis

pageidauja, gali gauti banko žinutę.

Tiesioginio debeto paslauga naudotis yra ne sunku. Pirmiausia reikia

susižinoti, ar įmonė, su kuria klientas nori atsiskaityti, yra sudariusi su

Vilniaus banku tiesioginio debeto sutartį. Tada reikia pateikti įmonei ar

bankui sutikimą mokėti pagal debeto pavedimus. Pagal įmonės pateiktus

debeto pavedimus bankas nurašys iš kliento sąskaitos įmonės nurodytas sumas

ir perves lėšas į įmonės sąskaitą.

Apibendrinant galima pasakyti, kad tiesioginis debetas sumažins

rūpesčius dėl pinigų pervedimo.

6. Gyvybės draudimas

Gyvybės draudimo paslaugas teikia Vilniaus banko dukterinė bendrovė

UAB VB Gyvybės draudimas, siūlanti populiarias, kiekvieno asmens

skirtingiems poreikiams pritaikytas gyvybės draudimo rūšis – kaupiamąjį ir

rizikos draudimą.

UAB VB Gyvybės draudimas siūlo individualius, kliento poreikius

atitinkančius naudingus sprendimus, naudojamasi mokesčių lengvatomis. 6.1. Kaupiamasis gyvybės draudimas

Kaupiamuoju gyvybės draudimu ne tik apdraudžiama gyvybė, bet ir

taupoma. Sukaupta draudimo suma išmokama pasibaigus draudimo terminui arba

apdraustajam mirus draudimo galiojimo metu. Jeigu klientas sudaro sutartį

ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui, jis naudojasi Draudimo įstatyme

nustatyta mokesčių lengvata, o draudimo išmokos neapmokestinamos.

Kaip vieną iš kaupiamojo draudimo rūšių, galima paminėti studijų

draudimą. Šiuo draudimu gali būti apdrausta vieno arba dviejų suaugusių

asmenų gyvybė, o pasibaigus draudimo laikotarpiui, paskirtam naudos gavėjui

(vaikui) 6 metus mokama studijų stipendija. Kita ne labai maloni sąlyga yra

ta, kad mirus apdraustajam (ar vienam iš apdraustųjų, jeigu apdrausti du

asmenys), sutartis tebegalioja, nebereikia mokėti įmokų, o pasibaigus

draudimo laikotarpiui, mokama studijų stipendija.

Galima rinktis ir papildomą draudimą našlaičiui. Tokiu atveju, mirus

apdraustajam (ar vienam iš apdraustųjų, jeigu apdrausti du asmenys),

sutartis tebegalioja, nebereikia mokėti įmokų, o naudos gavėjui (vaikui)

iki draudimo laikotarpio pabaigos kiekvieną mėnesį mokama pusės studijų

stipendijos dydžio našlaičio pensija. Pasibaigus draudimo laikotarpiui, 6

metus mokama studijų stipendija.

Mišrus gyvybės draudimas – tai tradicinis kaupiamasis gyvybės

draudimas. Apsidraudęs

šiuo gyvybės draudimu, kiekvienas klientas turi

galimybę taupyti ir gauti finansinę paramą, jei jų artimiesiems atsitiktų

nelaimė.

Draudimo sumą pasirenka pats klientas, tačiau ji turi būti ne mažesnė

kaip 5 tūkst. litų. Draudimo laikotarpį galima rinktis nuo 3 iki 40 metų,

tačiau draudimo laikotarpio pabaigoje apdraustasis turi būti ne vyresnis

kaip 70 metų. Galima rinktis vienkartinę ar periodinę (mėnesio, metų)

draudimo įmoką. Sudarydama draudimo sutartį, bendrovė garantuoja išmokėti

gyvybės draudimo sumą apdraustajam pasibaigus draudimo laikotarpiui. Ši

išmoka yra didesnė negu per visą laikotarpį sumokėtų draudimo įmokų suma. 6.2. Gyvybės rizikos draudimas

Tai viena iš gyvybės rizikos draudimo rūšių. Apsidraudus šiuo

draudimu, išmoka mokama apdraustojo mirties atveju. Dalį gyvybės draudimo

sumos klientas gali gauti ir anksčiau – susirgus viena iš taisyklėse

nurodytų kritinių ligų (infarktu, insultu, vėžiu ir kt.). Klientas pinigus

gauna tada, kai jų jam labiausiai reikia. Gautą išmoką galima panaudoti

gydymui, reabilitacijai, dėl ligos sumažėjusioms pajamoms kompensuoti ar

paskolai grąžinti. Klientas, sudarantis draudimo sutartį, gali pasirinkti

gyvybės draudimo sumą ir laikotarpį. Jeigu klientas papildomai renkasi

draudimo sumą kritinės ligos atveju, ji yra lygi 50 proc. gyvybės draudimo

sumos. 7. Seifai

Vilniaus bankas, be jau minėtų paslaugų, privatiems klientas teikią

tokią paslaugą kaip seifai. Seifų saugyklose yra įvairių dydžių seifų,

tinkamų saugoti pinigus, dokumentus, antikvarinius ir kitus vertingus bei

klientui brangius daiktus. Naudotis seifais galima banko darbo metu, o ne

darbo valandomis –– klientui patogiu laiku, iš anksto susitarus ir sumokėjus

papildomą mokestį.

Vilniaus bankas siūlo individualaus naudojimo seifus (mechaninis,

automatinis ar kodinis) bei savitarnos seifus. 7.1. Individualaus naudojimo seifai

Mechaninis seifas. Juo paprasta naudotis – užrakinęs dviem raktais,

klientas tvirtai žinos, kad Jo turtas patikimai saugomas: vieną raktą turi

klientas, kitą – bankas. Į saugyklą kiekvieną klientą lydi banko

darbuotojas.

Automatinis seifas. Nauja technologija, kadangi naudojamasi magnetine

kortele. Kiekvienas klientas sukuria savo asmeninį atpažinimo kodą. Galima

turėti tris magnetines korteles, kuriomis leidžiama naudotis Vertybių

pasaugos sutartyje nurodytiems asmenims, norintiems patekti į saugyklą. Į

seifų saugyklą klientas eina vienas, be banko darbuotojo.

Kodinis seifas. Tai seifas su specialia kodavimo sistema. Klientas

pats sukuria savo asmens atpažinimo kodą. Asmeninį kodą galima užrašyti ant

lapelio, lapelį įdėti į voką, voką užplombuoti ir palikti saugoti banke.

Naudotis sseifais yra ne sunku. Visų pirma reikia atvykti į pasirinktą

Vilniaus banko filialą, pasirinkti reikiamo dydžio seifą ir sudaryti

Vertybių pasaugos sutartį. Vertybių pasaugos mokesčiai priklauso nuo

pasirinkto seifo rūšies, dydžio ir naudojimosi trukmės. Sudaręs sutartį

ilgesniam laikui, klientas mokės mažesnį mokestį. Vertybių saugojimo

mokestį galima sumokėti grynaisiais pinigais, nurašant lėšas iš kliento

sąskaitos ar pervedant lėšas iš kito banko.

Vienu metu saugykloje gali būti tik vienas asmuo. Buvimo saugykloje

laikas ribojamas. 7.2. Savitarnos seifai

Savitarnos seifai – tiems banko klientams, kurie nori patys

pristatyti į banką grynuosius pinigus ir banko dokumentus kasdien bet

kuriuo paros metu.

Tokių seifų yra ne daug, jie įrengti Vilniaus (Gedimino pr. 60),

Kauno (Laisvės al. 82/17) ir Panevėžio (Ukmergės g. 20) filialuose ir

veikia visą parą ir darbo, ir poilsio dienomis.

Klientas, sudaręs sutartį, gauna specialius vienkartinius inkasavimo

maišelius su unikaliu brūkšniniu identifikacijos kodu. Į šiuos maišelius

jis galės dėti grynuosius pinigus (banknotus ir monetas) ir banko

dokumentus. Savo patalpose suskaičiavęs ir surūšiavęs pinigus ir banko

dokumentus, jis galės atvežti ir padėti juos į seifą. Inkasavimo maišeliai

iš seifų išimami du kartus per dieną (8 ir 12 val.), pinigai

perskaičiuojami ir įskaitomi į kliento nurodytą sąskaitą nurodytame

Vilniaus banko filiale tą pačią banko darbo dieną, o pinigai pagal

pateiktus dokumentus pervedami įprastine banko nustatyta tvarka.

Norint pasinaudoti šiuo seifu, pirmiausia reikia paruošti inkasavimo

maišelį: suskaičiuoti ir surūšiuoti grynuosius pinigus, parengti dokumentus

(pagal bendruosius banko reikalavimus), sudėti juos į maišelį, užklijuoti

jį. Klientas, atvykęs prie seifo ir įsitikinęs, kad seifas veikia (turi

degti žalia lemputė), maišelį turi pridėti prie brūkšninio kodo skaitytuvo

ta puse, kurioje yra brūkšninis kodas. Kai seifo anga atsidarys, tada

maišelį reikia įdėti į seifą. Kai anga užsidarys, kodas bus nuskaitomas

seifo viduje dar kartą. Atspausdintą kvitą būtinai reikia pasiimti. Tai yra

saugotinas operaciją patvirtinantis dokumentas. 8. Valiutos

Valiutos keitimas. Vilniaus banke užsienio valiutų galima nusipirkti

grynaisiais ir ne grynaisiais pinigais. Iždo ddepartamentas kasdien nustato

ir skelbia grynųjų ir ne grynųjų pinigų pirkimo ir pardavimo kainas.

Valiutos keitimo operacijas galima atlikti visuose VB filialuose arba

naudojantis sistemomis VB Telebankas ar VB Internetas.

Perkant arba parduodant užsienio valiutą pervedimu – Vilniaus banke

nėra jokių papildomų su sandorių sudarymu susijusių mokesčių. Jei keičiamos

užsienio valiutos suma yra didesnė negu 10 000 Lt, keitimo kursas gali būti

gerinamas, atsižvelgiant į tuo metu tarptautinėse valiutų rinkose

kotiruojamus užsienio valiutų kursus.

Grynuosius pinigus klientai gali pirkti ir parduoti banko filialų

kasose ir valiutos keityklose tuo metu galiojančiomis Vilniaus banko

skelbiamomis grynųjų pinigų pirkimo ir pardavimo kainomis. Jei keičiamos

užsienio valiutos suma yra didesnė negu 10 000 Lt, grynųjų pinigų keitimo

kursas gali būti gerinamas. Už valiutos keitimo operacijas grynaisiais

pinigais yra imamas 1 Lt mokestis. Už bazinės valiutos keitimą grynaisiais

pinigais Vilniaus bankas netaiko jokių mokesčių.

9. Investicijų valdymas

Investicijų valdymas – tai kapitalo rinkos profesionalų paslauga

investuotojams, siekiantiems optimalaus pajamingumo, neturintiems ir

negaištantiems laiko informacijos paieškoms apie kapitalo rinkas ar

investicijų priemones bei neturintiems didelės investavimo patirties.

Investicijų valdymo paslaugas privatiems klientams teikia Vilniaus

banko dukterinė bendrovė UAB VB Investicijų valdymas.

VB Investicijų valdymas siūlo pasirinkti vieną iš standartinių

investavimo strategijų ar sudaryti unikalią, atitinkančią kliento poreikius

strategiją. Klientui pasirinkus investicijų strategiją, bendrovė ne tik

valdo investicijų portfelį, bet ir informuoja apie jo struktūrą, vertę,

kapitalo rrinkos pokyčius, konsultuoja visais su investavimu susijusiais,

taip pat ir mokesčių, klausimais.

Šio kursinio darbo pradžioje rašydama apie sąskaitas užsiminiau ir

apie indėlius, todėl šiame skyriuje aš apskritai panagrinėsiu investicijų

valdymo galimybes.

Kiekvienas klientas turi pasirinkti investavimo kryptį, tinkamiausią

laikotarpį, įvertinti riziką, kuriant investicijų strategiją.

Jeigu klientas nori investuoti ilgesniam laikotarpiui ir tikisi

didesnės investicijų grąžos, tai Vilniaus bankas siūlo investuoti į

vertybinius popierius. Vilniaus banko specialistai tarpininkauja sudarant

obligacijų, akcijų ar investicinių fondų vienetų prekybos sandorius. Taip

pat nereikėtų pamiršti ir investavimo naujovės – su akcijomis susietos

obligacijos. Investuotojams, investuojantiems į vertybinius popierius,

Vilniaus bankas teikia kvalifikuotas specialistų konsultacijas, kaip geriau

paskirstyti savo investicijų portfelį, su kokia investavimo rizika sutikti.

Dabar trumpai supažindinsiu su kiekviena investavimo galimybe į

vertybinius popierius. 9.1. Investavimas į obligacijas

Obligacijos – tai skolos vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų

turėtojų teisę gauti iš obligacijas išleidusio asmens nustatytas metų

palūkanas ir obligacijų nominaliąją vertę.

Vilniaus banko specialistai kiekvienam klientui padės įsigyti arba

parduoti šias obligacijas:

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijas litais ir

užsienio valiuta;

• Užsienio šalių vyriausybių obligacijas užsienio valiuta;

• Lietuvos įmonių obligacijas litais;

• Užsienio įmonių obligacijas užsienio valiuta.

Jeigu klientas įsigyja obligacijų ir jam skubiai prireikė pinigų,

tačiau nenori visam laikui parduoti šių obligacijų, tai Vilniaus bankas

gali sudaryti sąlygas jas įkeisti ir gauti reikalingą finansavimą. Sąlygos

tokiu atveju derinamos individualiai. 9.2. Investavimas

į akcijas

Akcijos – tai nuosavybės vertybiniai popieriai, suteikiantys

akcininkui turtines (pvz., dividendai) ir ne turtines (pvz., dalyvavimas

įmonės valdyme) teises. Į akcijas dažniausiai investuojama norint gauti

didelę ilgalaikę investicijų grąžą.

Vilniaus banko specialistai visuomet suteiks konsultacijas akcijų

rinkos klausimais ir padės įsigyti ar parduoti šias akcijas:

• Lietuvos įmonių;

• Užsienio šalių įmonių. 9.3. Investiciniai fondai

SEB investiciniai fondai – tai profesionaliai valdomos užsienio

kolektyvinio investavimo institucijos, sudarančios galimybę net ne didelę

sumą investuoti įvairiose užsienio vertybinių popierių rinkose. Vilniaus

bankas platina dvylikos subfondų, priklausančių SEB investiciniams fondams,

investicinius vvienetus.

Fondas yra tarsi savotiškas įvairių vertybinių popierių krepšelis.

Fondų investicinių vienetų gali įsigyti kiekvienas asmuo, turintis santaupų

ar gaunantis reguliarias pajamas. Pasaulyje fondų populiarumą lėmė jų

universalumas: galima investuoti reguliariai, ilgai saugoti lėšas ir

kaupti, diversifikuoti savo investiciją ir pasirinkti tinkamą investicijų

grąžos ir rizikos santykį. 9.4. Su akcijomis susietos obligacijos

Pirmą kartą Lietuvoje pristatoma kompleksinė investavimo priemonė –

su akcijomis susietos obligacijos – išsiskiria tuo, kad jungia akcijų ir

obligacijų privalumus. Tai puikus pasirinkimas tiems investuotojams, kurie

tikisi mažos rizikos ir siekia didesnio negu įprastų obligacijų pelningumo.

Šių skolos vertybinių popierių pelningumas yra susietas su akcijų

indeksais.

Su akcijomis susietų obligacijų privalumai:

• Pelningumas. Esant teigiamiems rinkos pokyčiams, tikėtinas

didesnis pelningumas nei investuojant į paprastas obligacijas

ar terminuotuosius indėlius;

• Saugumas. Visuomet išsaugoma pradinė investuota suma, jei

šios obligacijos iišlaikomos iki išpirkimo dienos – skirtingai

nei investuojant į akcijas;

• Likvidumas. Vilniaus bankas užtikrina šių akcijų likvidumą

antrinėje rinkoje – jas bet kada galima parduoti bankui;

• Aiški trukmė. Tai patrauklu gyventojams, pageidaujantiems

investuoti vidutiniam laikotarpiui iki konkrečios dienos.

Ši investavimo naujovė su akcijomis susietos obligacijos – tai naujas

Vilniaus banko produktas, kuris buvo plačiai bei vaizdžiai pristatytas ir

vykusiame seminare, kuriame dalyvavo ir šį produktą pristatė Vilniaus banko

Iždo ir finansų rinkų departamento direktorius Vykintas Misiūnas.

Šių su akcijomis susietų obligacijų platinimo laikotarpis buvo nuo

2004-11-02 iki 2004-11-30. Privatūs asmenys išpirko net 86 proc. su

akcijomis susietų obligacijų emisijos.

2 priede yra pateikta kiek procentų skirtinguose miestuose buvo šių

su akcijomis susietų obligacijų išplatinta. 10. VB Asmeninis bankas

VB Asmeninis bankas – tai asmeninis finansiškai aaktyvių ir dinamiškų

klientų aptarnavimas, padedantis sutaupyti laiko kasdien tvarkant įprastus

finansinius reikalus konfidencialioje aplinkoje.

VB Asmeninio banko paslaugas Vilniaus bankas siūlo klientams, kurių

finansiniai poreikiai yra unikalūs ir kurie patiki bankui didelės vertės

lėšas.

Visus VB Asmeninio banko klientus aptarnauja asmeniniai bankininkai,

kurie ne tik vykdo pavedimus, bet ir informuoja bei konsultuoja apie banko

teikiamas paslaugas. Individualaus sprendimo reikalaujantys investicijų

valdymo, gyvybės draudimo, lizingo (išperkamosios nuomos) klausimai

aptariami su šių sričių profesionalais.

Asmeninis bankininkas – tai aukštos kvalifikacijos vadybininkas,

kuris priima ir atlieka kliento pavedimus, kliento prašymu rengia

susitikimus ssu klientui reikalingais finansų specialistais, informuoja apie

teikiamas paslaugas ir pataria visais lėšų valdymo klausimais: kaip

Vilniaus banke taupyti ir investuoti, gauti paskolą.

Su asmeniniu bankininku klientas gali susitikti jam patogiu laiku,

aptarti savo poreikius ir priimti finansiškai naudingus sprendimus.

Asmeninis bankininkas banke visada pasiūlys pasitarti su specialistais dėl

specializuotų finansinių paslaugų: investicijų draudimo, išperkamosios

nuomos.

VB Asmeninio banko klientai turi ir kitų privilegijų. Tiems, kurie

naudojasi UAB VB Investicijų valdymas paslaugomis, suteikiamos papildomos

kredito galimybės Visa Gold kortelės sąskaitoje ir vartojimo kreditas,

kurio suma priklauso nuo patikėtos valdyti investicijų sumos.

Asmeniniai bankininkai dirba visuose Vilniaus banko filialuose. 11. Lizingas

Lizingo paslaugas privatiems klientams teikia Vilniaus banko

dukterinė bendrovė UAB VB Lizingas. Išperkamosios nuomos būdu VB Lizinge

galima įsigyti nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą – butą, namą, pastatų

kompleksą ar organizacinės technikos. Populiariausia – lizingo būdu įsigyti

naują automobilį.

Kalbant apie lizingą, reikėtų paminėti, kad be žinomų lizingo

teikiamų paslaugų (automobilių išperkamoji nuoma, nekilnojamojo turto,

įvairiausios įrangos ir t.t.) yra dar vadinamasis paslaugų lizingas. Tai

viena iš lizingo paslaugų rūšių.

Paslaugų lizingas – tai nuomos sandoris, kai klientas per visą nuomos

laikotarpį moka vienodas mėnesio įmokas, kurios apima pasirinktas turto

priežiūros paslaugas. Pasibaigus nuomos sutarčiai, turtas gali būti

išsiperkamas už likutinę vertę, surandamas naujas pirkėjas, arba turtas

tiesiog grąžinamas lizingo bendrovei.

Lizingo privalumai:

• Naujas automobilis, įrangą ar kitas turtas;

• Paprastumas iir operatyvumas;

• Laisvos apyvartinės lėšos;

• Galimybė papildyti apyvartines lėšas;

• Mokesčių lengvatos;

• Geresnis lėšų valdymas;

• Lankstumas;

• Apsauga nuo infliacijos;

• Jokių užstatų;

• Lizingas apsaugo nuo technologijų nusidėvėjimo;

• Lizingas gali teikti papilomas ne finansines paslaugas;

• Lizingo atvejų mokama tik už tą vertę, kuri naudojama tada,

kai nėra nuosavybės reikalavimo.

Turtas gali būti įsigyjamas tiek finansiniu, tiek veiklos lizingu

(turto nuoma). VB Lizingas klientai už paslaugas gali atsiskaityti

tiesioginio debeto būdu, naudotis turto draudimo, įsigyjamo turto vertinimo

paslaugomis.

Finansinio ir veiklos lizingo palyginimas

Finansinis lizingas:

Visapusiškas naudojimasis turtu ir nuosavybės teisė pasibaigus lizingo

terminui.

Turtas į įmonės balansą įtraukiamas kaip turtas ir įsipareigojimai.

Įmokos gali mažinti apmokestinamąjį pelną.

Turto priežiūra rūpinasi lizingo gavėjas.

Kliento pageidavimu lizingo terminą galima pratęsti, todėl mėnesio įmokos

būtų mažesnės. Tam reikalinga papildomai įvertinti turtą.

Galima pasirinkti fiksuotą arba kintamą palūkanų normą.

Veiklos lizingas:

Visapusiškas naudojimasis turtu neįgyjant nuosavybės teisės.

Nereikia rūpintis turto pardavimu pasibaigus nuomos sutarčiai.

Šis turtas į balansą netraukiamas.

Įmokos gali mažinti apmokestinamąjį pelną.

Turto priežiūros sąnaudos nekinta per visą lizingo laikotarpį.

Turto priežiūrą gali atlikti lizingo davėjas arba trečioji šalis.

Kliento pageidavimu lizingo terminą galima pratęsti, todėl mėnesio įmokos

būtų mažesnės. Tam reikalinga papildomai įvertinti turtą. 12. VB Pensija

Pensijų fondai – tai dar viena Vilniaus banko teikiama paslauga, kuri

mūsų visuomenėje jau yra nebe naujiena.

Pirmąją pensijų fondų valdymo licenciją Lietuvos Respublikos

vertybinių popierių komisija 2003-08-28 suteikė Vilniaus banko grupės

įmonei „VB Investicijų valdymas“.

Vėliau buvo įvykdyta pensijų reforma, kurios esmė – pereiti prie

trijų pakopų pensijų sistemos, paremtos kaupimu. Nuo ateinančių metų

dirbantiesiems suteikiama galimybė dalį Sodrai mokamų mokesčių asmeniškai

kaupti antros pakopos privačiuose pensijų fonduose. Tokia sistema sudarys

sąlygas žmonėms gauti didesnę senatvės pensiją ir susikurti patogesnį,

oresnį ir savarankišką gyvenimą senatvėje. Kitaip tariant, žmogus pats

galės sukaupti pinigų savo senatvei, o ne priklausyti nuo visuomenės ar

ekonominės valstybės padėties. Svarbu pažymėti, kad didžiausią pensiją

galima gauti tik dalyvaujant visose trijose pensijų sistemos pakopose.

3 priede pateikiamos pagrindinės naujosios pensijų sistemos

sudedamosios dalys.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Rašydama šį darbą, nagrinėjau Vilniaus banko paslaugas ir produktus,

teikiamus privatiems klientams.

Rinkdama ir sistemindama informaciją, atradau daug naudingos bei

naujos informacijos, kuri buvo reikalinga rašant darbą.

Šiame kursiniame darbe aš išskyriau dvylika pagrindinių skyrių, apie

paslaugas bei produktus, o kai kuriuos skyrius dar išskaidžiau į atskiras

temas.

Atskirai nagrinėtos paslaugos ir produktai sudaro tam tikrą vaizdą

apie Vilniaus banko paslaugų ir produktų struktūrą privatiems klientams.

Rašant šį darbą, reikėjo sekti Vilniaus banko paslaugų ir produktų

naujienas. Ir viena iš jų buvo paminėta šiame darbe. Be kita ko, buvo

aptarti ir jos rezultatai.

Kursiniame darbe stengiausi pabrėžti, kai kuriuos svarbius aspektus,

lyginti tarpusavio priklausomybę, pateikti jų privalumus

ar kitus

reikšmingus punktus.

Rašant darbą, reikėjo pamąstyti, ar visas kiek naujesnes paslaugas

privatūs klientai skuba išbandyti, ar prie jų prieinama tik palaipsniui.

Net pati susimąsčiau, rašydama apie elektroninę bankininkystę, nes iš tiesų

šia paslauga pradėjau naudotis visai neseniai ir man labai patiko, todėl

būtent tik dalis visuomenės naudojasi šia paslauga. Kur čia galėtų glūdėti

problema? Manau, kad informaciją apie tokią paslaugą reikėtų labiau

akcentuoti, nes daugelis klientų paprasčiausiai bijo rizikuoti ir susidurti

su kylančiais neaiškumais, juk kalba eina apie materialią vertybę –

pinigus.

Taigi, Vilniaus banko pareiga nne tik siūlyti klientams kuo daugiau

įvairiausių bei pelningiausių paslaugų bei produktų, bet ir suteikti

platesnės informacijos apie juos. Kiekvienas klientas individualiai gali

nuspręsti, kokia banko teikiama paslauga jam yra naudingesnė ir

priimtinesnė.

LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI

1. http://www.vb.lt

2. http://www.vbfin.lt

3. http://www.vbl.lt

4. http://www.vbgd.lt

5. http://www.vbiv.lt

6. http://www.vblizingas.lt

7. Vilniaus banko teikiamų paslaugų bei produktų atmintinė

8. Seminaro „Su akcijomis susietos obligacijos“ metu (Vilniaus banko Iždo

ir finansų rinkų departamento direktorius Vykintas Misiūnas) išgirsta

informacija.