Analoginių įtaisų namų darbai

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Elektroninių ir matavimo sistemų katedra

Namų darbai

Studentas RNR1 gr. Stud. Genadijus Kuznecovas

Vadovas A. Regelskis

Kaunas 2004

1 uždavinys. St. Bil. Nr 590503: 5 lentelėje variantas Nr 0.

1.) Uždavinio techninės sąlygos iš 5 lentelės ir reikiamo tranzistoriaus

duomenys:

Tranzistoriaus tipas: KT325A;

Žemiausias darbo dažnis: fz ( 30 Hz;

Skaičiuojamos pakopos tranzistoriaus režimas:

Kolektoriaus srovė darbo taške: IK0 ( 2 mA;

Įtampa kolektorius-emiteris darbo taške: Uk0 ( 7 V;

Sekančios pakopos tranzistoriaus kolektoriaus srovė darbo taške: IK02 ( 3

mA;

Maitinimo šaltinio įtampa: EK ( 12 V.

Iš 7 lentelės tranzistoriaus KT325A parametrai:

h21min (30; h21max (90; rbb1 ( 25 (; struktūra n-p-n.

2.) Sudaroma principinė pakopos schema, nurodant signalo šaltinį, jo vidinę

varžą, apkrovą ir maitinimo šaltinį.

[pic]

3.) Randame tranzistoriaus srovės stiprinimo vidutinę reikšmę:

[pic]

Apskaičiuojame tranzistoriaus įėjimo varžą:

IE ( IK0 ; IE ( 2 mA;

RIN ( rbb1 + 26/IE * (1 + h21) ( 25 + 26/2(10-3* (1+51,962) ( 713,5

(.

IE2 ( IK02 ; IE2 ( 3 mA;

RIN2 ( rbb1 + 226/IE2 * (1 + h21) ( 25 + 26/3(10-3* (1+51,962) ( 484

(.

4.) Apskaičiuojama rezistoriaus kolektoriaus varža RK .

Įtampa ant emiterio grandinėje įjungto rezistoriaus varžos:

UE ( (0,1 ( 0,3)*EK ; UE ( 0,2* EK (2,4 V.

Tuomet:

[pic]

PK0 ( (IK0)2(RK (( (2(10-3)2(1,3(103 ( 5,2 mW.

Pagal standartą parenkame:

RK ( 1,3 k( (+/-) 10%, tipo MLT-0,25.

5.) Apskaičiuojami emiterinės darbo taško stabilizacijos elementai.

Emiterio grandinėje įjungto rezistoriaus varža.

[pic]

Pagal standartą parenkame:

RE ( 1,2 k( (+/-) 10%, tipo MLT-0,25.

Priimama kolektoriaus srovės pokyčio nuo atbulinės kolektoriaus srovės

pokyčio jautrumo koeficientą:

[pic]

Tuomet viršutinio bazės daliklio rezistoriaus varža:

[pic]

Pagal standartą parenkame:

Rb1 ( 18 k( (+/-) 10%, tipo MLT-0,25.

O apatinio:

[pic]

Pagal standartą parenkame:

Rb2 ( 4,5 k( (+/-) 10%, tipo MLT-0,25.

6.) Apskaičiuojama pakopos apkrova kintamai srovei. Daliklio, nustatančio

sekančios pakopos priešįtampį, varža.

[pic]

Tuomet pakopos apkrova kintamai srovei:

[pic]

7.) Dabar apskaičiuojami įtampos, srovės bei galios stiprinimo

koeficientai:

[pic]

8.) Apskaičiuojami skiriančių ir blokuojančių kondensatorių talpiai. Šie

kondensatoriai žemų dažnių srityje sudaro tiesinius iškraipymus. Paprastai

pakopos leistinus iškraipymus žemų dažnių srityje Mž paskirstoma ttarp CE

,C1 ir C2 po lygiai. Čia CE – kondensatorius, šuntuojantis RE , o C1 ir C2

– skiriamieji kondensatoriai tarp pakopų, o taip pat tarp signalo šaltinio

ir skaičiuojamojo stiprintuvo. Schemoje yra trys kondensatoriai. Čia Mž

įstatoma santykiniais vienetais (Mž (1,4).

[pic]

Dabar pakopos įėjime:

Ri = RK ( 103 ; Ri = 1,2 ( 103 ( (daugiklis 103 perskaičiuoja Ri

omais);

Pakopos varža, įvertinant daliklio varžą, R0

[pic]

ir:

[pic]

Parenkame pagal standartus

C ( 10 (F (+/-) 10( x 15 V, tipo K50-B (mazagabaritiniai,

elektrolitiniai).

Sekančios pakopos vvarža, įvertinant daliklio varžą R0

[pic]

Ir esant sekančios pakopos įėjimo varzai RIN ( 484 ( ;

[pic]

[pic]

Parenkame pagal standartus

C ( 10 (F (+/-) 10( x 15 V, tipo K50-B (mazagabaritiniai,

elektrolitiniai).

Blokuojantis kondensatorius emiterio grandinėje reikalingas neigiamo

grįžtamo ryšio panaikinimui pagal kintama srove. Jo talpis:

[pic]

Ir esant RIN ( 713,5 ( pilnasis emiterio statumas

[pic]

Tuomet [pic]

Parenkame pagal standartus

C ( 500 (F (+/-) 10( x 15 V, tipo K50-B (elektrolitiniai).

Literatūra:

1) Knyva V., Regelskis A., Analoginių įtaisų metodiniai nurodymai ir

kontrolinių darbų užduotys. Kaunas: KTU 1998.

[pic]