dulkiu_koncentracijos_ore_nustatymas

Atliko:

Priėmė:

Laboratorinis darbas Nr. 7

Dulkių koncentracijos ore nustatymas svėrimo metodu

1. Darbo tikslas:

· Susipažinti su dulkių klasifikacija, kenksmingumu žmogaus organizmui, koncentracijos darbo zonos ore normavimu, apsaugos nuo dulkių ir dulkių koncentracijos ore nustatymo metodais;

· Nustatyti dulkių koncentraciją ore svėrimo metodu

2. Aparatūra:

1) laboratorinės analizinės svarstyklės;

2) aspiratorius – prietaisas, kuriuo pratraukiamas užterštas oras pro filtrą ir išmatuojamas šio oro debitas;

3) lizdas su filtru;

4) chronometras;

5) dulkių kamera darbo aplinkai imituoti;

6) termometras, barometras;

3. Darbo eiga:

1) nusibraižome lentelę tyrimo duomenims įrašyti;

2) analizinėmis svarstyklėmis pasveriamas filtras ir įdedamas į lizdą. Lizdą su filtru įtvirtiname dulkių kameroje;

3) įjungiame aspiratorių;

4) įjungiame vventiliatorių ir chronometrą;

5) pamatuojame temperatūrą ir slėgį dulkių kameroje;

6) pasibaigus filtravimo laikui, išjungiame aspiratorių ir dulkių kameros ventiliatorių;

7) išimame filtrą ir pasveriame analizinėmis svarstyklėmis;

Formulės, pagal kurias atliekami skaičiavimai:

cmsk = 1000(m2 – m1)/Vf ;

čia cmsk – apskaičiuota dulkių koncentracija, mg/m3;

m1 – filtro masė prieš bandymą, mg;

m2 – filtro su dulkėmis masė po bandymo, mg;

Vf – nufiltruoto oro tūris, l.

Vf = Q×tf

Čia Q –filtruojamo oro debitas, l/min;

tf – filtravimo trukmė, min.

Nufiltruoto oro tūris normaliomis sąlygomis Vn:

Vn = (273 + tn) ×× pa × Vf / ((273 +t) × pan)

Čia Vn – nufiltruoto oro tūris normaliomis sąlygomis, l;

tn – temperatūra normaliomis sąlygomis;

pa – atmosferos slėgis kameroje, hPa (1mmHg = 1,33322 hPa)

Vf – nufiltruoto oro tūris, l;

tt – temperatūra kameroje, 0C;

pan – slėgis normaliomis darbo sąlygomis, hPa.

Dulkių koncentracija kameroje normaliomis sąlygomis:

cmsk = 1000(m2 – m1)/Vn

4. Tyrimo rezultatai:

Dulkių koncentracijos ore nustatymo rezultatai

Dulkių medžiaga – mediena

Filtro masė, mg Filtravimo trukmė, tf, min Nufiltruoto oro Dulkių koncentracija ore,mg/m3

Prieš bandymą, m1 Po bandymo, m2 Debitas Q, l/min Tūris normaliomis sąlygomis Vn, l Apskaičiuota, cmsk Normaliomis sąlygomis, cmn Didžiausia leidžiama, cm

516,6 517,0 2 16 32 12,5 12,5 6

Išvados:

Dulkėmis vadiname smulkias kietų medžiagų daleles, galinčias tam tikrą laiką kaboti ore ar kitokiose dujose (aerozoliai) arba nusėsti ant daiktų (aerogeliai). Šiame darbe susipažinome su dulkių klasifikacija, koncentracijos darbo zonos ore normavimu, apsaugos nuo dulkių ir dulkių koncentracijos ore nustatymo metodais. Taip pat nustatėme dulkių koncentraciją ore svėrimo metodu. Gavome dulkių koncentraciją ore ir apskaičiavę nustatėme, kad ji neviršija didžiausios leidžiamos reikšmės. Tiriamosios dulkės priklauso 4 kenksmingumo kklasei. Dirbant tokiomis sąlygomis naudojamos asmeninės apsaugos priemonės, kadangi aplinkos dulkių koncentracija viršija DLK.