Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos

Laboratorinis darbas Nr. 2

Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos

Darbo tikslas:

Tobulinti elektrinių dydžių matavimo įgūdžius, išmokti įvertinti matavimo sistemines paklaidas.

Teorinė dalis:

Omo dėsnis R = U/I

Matavimo prietaiso vienos padalos vertė randama vertę x rib dalijant iš skalės padalų skaičiaus N. T.y. no x rib / N Laboratorinaims darbams atlikti naudojami rodykliniai arba skaitmeniniai matavimo prietaisai. Itampos kritimą matuosime voltmetrais, elektros srovės stiprumą ampermetrais, Varžą matuosime ometrais.

Formulės

x = r*xrib rankenėlė/100 – absoliutinė sisteminė paklaida

x x /x *100 % – santykinė paklaida

Darbo priemonės:

Votmetras, aampermetras, varža.

Darbo rezultatai

I (A) U (V) R (Ω) I/I U/U R R/R

0.3 5 16.6 0.025 0.01 0.576 0.034

0.5 19.5 39 0.025 0.00769 1.275 0.032

0.65 35 53.8 0.025 0.01428 2.115 0.039

1.51 60 39.7 0.025 0.0083 1.325 0.033

Išvada

Sisteminės paklaidos nepastebėjome

Klausimų atsakymai:

1) Paaiškinti absoliutinės, bei santykinės paklaidos sąvokas.

Santykinė paklaida vadiname procentais išreikštą matuojamo dydžio absoliutinės paklaidos x santukį su xrib t.y. dydį =x/ xrib*100%

2)Kuri iš jų parodo matavimo tikslumą ?

Matavimo tikslumą parodo santykinė paklaida.

3)Nuo ko priklauso sisteminė paklaida ir kos jos pobūdis ?

Sisteminė paklaida priklauso nuo matavimo prietaiso. Kuo prietaisas tikslesnis tuo sisteminė paklaida mažesnė.

4) Ką vadiname prietaiso tikslumo klase ir kaip su ja susieta sisteminė matavimo paklaida?

Yra septynios rodyklinių prietaisų tikslumo klasės: =0,1 0,2 0,5 1,0 1,5 2,5 4.Prietaisai kurių tikslumo klasė =0,1 0,2 bei 0,5 vadinami preciziniais. Jie naudojami tiksliems matavimams. Laikomasi nuostatos, kad rodyklinio prietaiso absoliutinė sisteminė paklaida x visos skalės ribose yra vienoda. Ji įvertinama x=* xrib/100%