KOMPIUTERINĖS SIGNALIZACIJOS DIEGIMO YPATYBĖS

VILNIAUS RADIO TECHNIKOS IR TIKSLIOSIOS MECHANIKOS MOKYKLA

Kursinis darbas

KOMPIUTERINĖS SIGNALIZACIJOS DIEGIMO YPATYBĖS

Atliko: 35 gr. moksl. Tomas Valavičius

Vilnius 2004

TURINYS

Įvadas 3

Apsaugos sistemos 4

Vaizdo stebėjimo sistemos 4

Vaizdo įrašymo įranga 4

Matriciniai vaizdo perjungėjai, vaizdo perdavimo įrenginiai 5

Gaisro signalizacijos sistemos 6

Įeigos kontrolės sistema 6

Įsilaužimo signalizacijos sistema 7

Lauko teritorijų apsaugos sistemos 8

Elektroninių spynų viešbučiams sistemos 9

Būsto apsauga 10

Primityvi apsauga 10

Pasyvi apsauga 11

Aktyvi apsauga 11

Apsauga, kai šeimininkai namuose 11

Ne vien signalizacija 11

Klaidos 12

Durų kontrolės ir valdymo įranga 12

Apsaugokime savo kiemą 14

Kaip apsaugoti jūsų namą 15

Jus supanti vietovė 15

Apšvietimas 15

Langai 15

Spynos 16

Garažai ir varteliai 16

Šildymo, elektros prietaisų gedimai 16

Apsaugos sistemos 16

Aliarmo sistemos 16

Gaisras 17

Apsaugos sistemos galimybės 17

Apie „Paradox Security System“ 17

Digiplex Centralės 18

Centralės 19

Priedai ir programinė įranga 20

Valdymo Pulteliai 22

Adresiniai judesio jutikliai 23

Laidiniai ir bevielio rryšio zonų išplėtimo moduliai 24

Omnia bevielio ryšio jutikliai 25

Centralės programavimas 26

Signalizacijos valdymo būdai 27

Sistemos valdymas per GSM arba stacionarų telefoną 27

Sistemos valdymas kompiuteriu 27

Valdymas OMN-RCT1 pulteliu 27

Centralizuotas valdymas 27

Apšvietimo valdymas 28

Nuo ko priklauso kaina 29

Literatūra: 30

Įvadas

Elektroninės patalpų bei teritorijų apsaugos sistemos jau tapo neatsiejama buities ir verslo dalimi. Elektronika nepaperkama, ji neturi draugų ir pažįstamų, ji nevalgo, nemiega ir nežiūri televizoriaus. Ji dirba savo darbą – saugo Jus ir Jūsų turtą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę, metų metus nereikalaudama atostogų. Ar galėtumėte pasamdyti geresnį sargą? O kur dar bbeveik beribės galimybės valdyti šią sistemą per atstumą, pvz. mobiliu telefonu, perduoti pavojaus signalą saugos tarnyboms, sujungti ją su apšvietimo, automatikos sistemomis .

Šiandien daugelis iš mūsų pastebime, kad laikas, pinigai ir mūsų saugumas tampa kasdieniniu rūpesčiu, o kartais – ttiesiog būtinybe.

Saugos sistemų rinka Lietuvoje šiuo metu žengia į naują etapą. Profesionalios apsaugos sistemos šiandien rengiamos didelėse gamyklose, stambiose įmonėse, prestižinėse parduotuvėse, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir netgi butuose. Kasdien girdime apie apiplėštą vieną ar kitą parduotuvę, apvogtą kontorą ar namą. Susidūrus su panašiomis problemomis, kyla natūralus klausimas: susitaikyti su patiriamais nuostoliais, terorizuoti įmonės personalą administracinėmis priemonėmis ar vis dėlto įsirengti naują apsaugos sistemą?

Prieš pradėdami rengtis apsaugos sistemą, būtina išsiaiškinti, kokių apsaugos priemonių ir sistemų mums reikia.

Pirmiausiai derėtų nustatyti savo objekto lankomumo tipą (kiek žmonių jame apsilanko). Dažniausiai įstaigų lankomumą nulemia jų veiklos pobūdis. Objektai pagal lankomumą skirstomi į keletą grupių:

objekte lankosi daug lankytojų, jų judėjimas objekto viduje turi būti laisvas;

lankytojų daug, bet jų srautą reikėtų riboti;

objektas yyra ne visai atviras, t. y. lankytojų srautas nėra didelis;

objektas uždaras, o lankytojų skaičių galima sumažinti iki minimumo.

Antra, svarbu nustatyti, koks yra darbuotojų judėjimo intensyvumas. Pagal darbuotojų judėjimo intensyvumą objektai skirstomi taip pat į kelias grupes:

darbuotojų daug ir darbo procesas neleidžia riboti jų judėjimo;

darbuotojai būna tik savo darbo vietose.

Trečia, darbo laikas:

dirbama tik tam tikrą paros dalį;

darbo diena nenormuota;

vienokia ar kitokia veikla vyksta visą parą.

Darbo laikas yra labai svarbus veiksnys pasirenkant apsaugos būdą. Šiuo metu dažniausiai renkamasi klasikines apsaugos ssistemas, skirtas tik tuščioms patalpoms saugoti, t. y. tuo metu, kai jose niekas nedirba, nors objekto specifika reikalauja sudėtingesnės apsaugos.

Kitas svarbus žingsnis yra potencialaus įsilaužėlio identifikacija. Prognozuojant žalą, nuostolius, tai labai svarbus veiksnys, lemiantis investicijų į apsaugos sistemą dydį ir pobūdį. Potencialius įsilaužėlius galima skirstyti į keletą tipų:

• savas protinį darbą dirbantis darbuotojas;

• savas eilinis darbuotojas, kuris vogdamas pigius daiktus (pvz., varžtą) sugadina brangų įrenginį;

• gerai pasiruošęs ir žinantis, ko nori, vagis;

• eilinis smulkus ilgapirštis;

• eilinis lankytojas, susigundantis lengvai prieinamomis vertybėmis.

Ieškant efektyviausio apsaugos būdo, labai svarbu kuo geriau saugomą turtą suskirstyti. Taigi ką mes saugome: įstaigos inventorių (reikia nuspręsti, ar visą turtą ar tik brangiausią), informaciją, gamybos priemones ir įrenginius (kad niekas jų nesugadintų), žaliavas ir gaminamą produkciją, asmeninius darbuotojų daiktus ir t. t. Taip pat svarbu, ar mūsų saugomas turtas yra visoje objekto teritorijoje; ar mes galime jį laikyti tik tam tikrose vietose; kam jis turi būti prieinamas, o kas gali be jo apsieiti; ar organizacijoje numatyti mechanizmai kontroliuoti apsaugos taisyklių laikymąsi.

Apsaugos sistemos

Lietuvos rinkoje yra paplitę Kanadiečių, Anglų ir Izraeliečių apsaugos sistemos, kurios sudaro apie 80 % visų apsaugos signalizacijų. Labiausiai paplitę Kanediečių apsaugos sitemos „DSC“, “Caddax” ir „Paradox Security System“, kurios mūsų rinkos užima apie 80%. Anglų “TEXECOM” ir Izraeliečių „Crow“ aapsaugos sitemos yra naudojamos rečiau, nes jos yra sunkiau suprantamos ir nelabai patogios galutiniam vartotojui. Jos užima apie 20% Lietuvos rinkos.

1. Vaizdo stebėjimo

2. Gaisro signalizacijos

3. Įeigos kontrolės

4. Įsilaužimo signalizacijos

5. Lauko teritorijų apsaugos

6. Elektroninių spynų viešbučiams

Vaizdo stebėjimo sistemos

Vaizdo stebėjimo sistemos (VSS) paskirtis – įvykių, vykstančių saugomoje teritorijoje, stebėjimas, fiksavimas ir identifikavimas. Ji suteikia operatoriui galimybę iš vieno stebėjimo posto matyti bei sekti skirtingose vietose vykstančius įvykius.

Pagrindinės priežąstys, skatinančios įsirengti VSS – savo valdų saugumo užtikrinimas, vidinė kontrolė, procesų monitoringas, prevencija. Tai puikus sprendimas norint apsaugoti savo turtą nuo įsilaužimo, vagysčių, apiplėšimo ar niokojimo. VSS suteikia galimybę stebėti įmonėje vykstančius procesus bei jų veiksmingumą. Naujos kartos Skaitmeninės VSS leidžia vadovui stebėti savo pavaldinių darbą iš bet kompiuterinės darbo vietos. VSS gali būti naudojama ir kaip valdymo įrankis, kuris padeda atrasti organizacijos stipriąsias ir silpnąsias puses bei jas optimizuoti.

Pagrindinės VSS sudedamosios dalys – vaizdo stebėjimo kameros, vaizdo signalų perdavimo tinklai, vaizdų iš kamerų apjungimo ir įrašymo įranga (multipleksoriai, skaitmeniniai ir analoginiai įrašymo įrenginiai), vaizdo monitoriai. Sudėtingose sistemose naudojami matriciniai vaizdo perjungėjai, vaizdo perdavimo įrenginiai.

Vaizdo įrašymo įranga

Išskiriami du pagrindiniai vaizdo įrašymo įrenginių tipai: analoginiai (VCR) ir skaitmeniniai (DVR).

Lietuvoje labiausiai išplitę yra japonų firmų Sanyo, Mitsubishi, Panasonic analoginiai ir skaitmeniniai vaizdo magnetofonai. Vaizdas analoginiuose įrenginiuose įrašomas iir saugojamas specialiose, apsaugai skirtose VHS vaizdajuostėse. Tai vienas iš seniausiai naudojamų stebimo vaizdo įrašymo ir archyvavimo metodų.

Skaitmeninė vaizdo įrašymo sistema – nauja ir sparčiai populiarėjanti sistema. Vaizdas skaitmeniniu būdu įrašomas į vidinį kietąjį diską. Kietajame diske įrašomo ir saugomo vaizdo kokybė nepriklauso nuo to, kiek kartų tame diske buvo perrašyta informacija. Pasirinkus atitinkamos talpos diską ar prijungus išorinius kaupiklius galima užtikrinti norimo dydžio įrašo archyvą. Vaizdų įrašymo dažnis ir kokybė gali būti laisvai programuojama pagal kliento poreikius. Pagrindiniai skaitmeninių įrašymo įrenginių privalumai:

• Aukšta vaizdo kokybė

• Patogi ir greita įrašytų įvykių peržiūra

• Intelektuali aliarminių įvykių paieška

• Programavimo/nustatymo funkcijų gausa

• Vaizdų perdavimas ryšio tinklais

• Maži aptarnavimo kaštai dėl nuotolinio VSS programavimo galimybės

Vaizdo stebėjimo kameros Identifikavimas, atpažinimas, prevencija, perimetro ar bendras vaizdo stebėjimas – visa tai nulemia kokios kameros turi būti parinktos: juodo/balto, spalvoto vaizdo ar diena/naktis, valdomos ar stacionarios. Atsižvelgiant į kamerų montavimo aplinką parenkami kamerų priedai: lauko korpusai, tvirtinimo elementai, objektyvai.

Matriciniai vaizdo perjungėjai, vaizdo perdavimo įrenginiai

Sudėtingose VSS, kur reikia daugiau nei vieno stebėjimo posto bei vienu metu monitoriuose reikalinga stebėti ir fiksuoti daugelyje skirtingų vietų vykstančius įvykius, naudojami matriciniai vaizdo perjungėjai. Kameros gali būti įjungiamos į

atitinkamus monitorius rankiniu būdu arba pagal tam tikrą scenarijų, gavus aliarminį signalą iš kitų sistemų.

Esant dideliems atstumams tarp vaizdo kamerų ir įrašymo sistemų, vaizdo signalo perdavimui naudojamos sudėtingesnės technologijos. Tokiais atvejais vaizdo signalas perduodamas suktos poros, optiniais kabeliais arba naudojamos bevielės vaizdo perdavimo sistemos.

Tobulėjant vaizdo stebėjimo sistemoms, taip pat plečiasi ir jų pritaikymo galimybės. Dabar VSS galime pamatyti ne tik bankuose, bet ir pramonės įmonėse, miesto centrų stebėjimui, prekybos centruose, degalinėse, ligoninėse, oro uostuose ir t.t. Laikui bėgant ššis sąrašas turėtų dar labiau pasipildyti dėl naujų VSS savybių.

Nepriklausomai nuo VSS dydžio ir sudėtingumo kokybė ir patikimumas išlieka svarbiausiais kriterijais.

Gaisro signalizacijos sistemos

Gaisrinė signalizacija yra skirta kylančio gaisro pavojaus pranešimui garso, šviesos signalais ir/ar kitokiu būdu. Lietuvoje gaisro signalizacijos sistemų projektavimą ir įdiegimą apibrėžia “Pastatų ir statinių priešgaisrinės automatikos” respublikinės statybos normos (RSN 138-92*).

Gaisrai pasitaiko daug rečiau negu neteisėti įsibrovimai ir apiplėšimai, tačiau gali atnešti milžiniškus nuostolius susijusius su materialiu turtu ar net žmonių gyvybėmis. Todėl būtina kuo ggreičiau identifikuoti gaisro kilimo vietą ir spėti užkirsti kelią tolesniam jo plitimui.

Gaisro signalizacijos sistemą sudaro centrinis valdymo ir indikavimo pultas, gaisriniai signalizatoriai (dūmų, temperatūros, atviros liepsnos), gaisriniai pavojaus mygtukai, gaisriniai šviesos ir garso signalizatoriai.

Šiuo metu gaisrinės signalizacijos pagal ttechninį lygį skirstomos į:

– konvencines sistemas;

– adresines sistemas;

– analogines adresines sistemas.

Konvencinėse sistemose gaisro signalizatoriai apjungiami į atskirus spindulius vienu kabeliu. Centrinis valdymo įrenginys detektuoja bendrą spindulio būseną (“normali” arba “gaisro pavojus”), neišskirdamas atskirų signalizatorių.

Adresinės sistemos skiriasi nuo konvencinių tuo, kad signalizatoriai prie centrinio valdymo įrenginio jungiami kilpa, kurioje yra laisvai adresuojami nepaisant jų pajungimo vietos nuoseklumo. Be to centrinis valdymo įrenginys detektuoja jau ne spindulio, o kiekvieno gaisrinio signalizatoriaus būseną.

Techniniu požiūriu už minėtas sistemas modernesnė yra analoginė adresinė. Svarbiausias pranašumas – centrinis valdymo įrenginys detektuoja ne tik gaisro pavojų, bet įspėja ir apie priešaliarminę būseną, informuoja apie detektorių užterštumą, koreguoja signalizatoriaus veikimo jautrumą bei kt.

Įeigos kontrolės sistema

Įeigos kontrolės sistemos paskirtis – patekimo į ppatalpas / teritorijas ribojimas ir apskaita.

Įeigos kontrolė atlieka nemažai funkcijų – riboja patekimą į tarnybines patalpas, reglamentuoja ir fiksuoja darbuotojų judėjimą įmonės viduje, palengvina darbo laiko apskaitą ir t.t.

Bendru atveju sistema susideda iš:

• identifikavimo duomenų nešėjo, ar, paprasčiausiu atveju, kortelės (magnetinės, brūkšninio kodo, mikroprocesorinės, nuotolinės ar kontaktinės), kuriuo vartotojas identifikuojamas sistemoje. Skirtingi kodavimo ir nešėjo (kortelė, pakabukas, žiedas, piršto antspaudas, veidas, akies tinklainė) tipai lemia skirtingus įeigos sprendimus, geriausiai atitinkančius vartotojo poreikius;

• įeigos kontrolės skaitytuvo, kuris yyra pirminis sistemos įrenginys. Skaitytuvas paverčia identifikavimo duomenų nešėjo (pvz., kortelės, piršto antspaudo) fizinį kodą į elektrinį signalą ir perduoda jį valdikliui;

• valdiklio, kuriame saugomas įvykių archyvas bei suprogramuoti duomenys ir tikrinama, ar vartotojui suteikta pageidaujama įėjimo teisė;

• centrinio įrenginio, kuriuo stebima, valdoma ir programuojama visa sistema (pvz. personalinis kompiuteris su atitinkama programine įranga);

• praleidimo mechanizmo (elektromechaninė spyna, elektromagnetinė sklendė, elektromagnetas, praėjimo suktukas, automatiniai vartai, kelio užtvaras ar kt).

Įeigos kontrolės sistema, priklausomai nuo sudėtingumo, gali būti:

• autonominė – prie durų įrengiama kodinė spyna ar kortelių skaitytuvas, integruotas su valdikliu;

• tinklinė – visi valdikliai sujungiami į tinklą ir turi bendrą duomenų bazę. Paprastai valdoma iš PK su įeigos kontrolės programine įranga;

• integruota įeigos kontrolės – apsaugos signalizacijos sistema pasirenkama vis dažniau, kadangi supaprastina naudojimąsi sistema ir jos valdymą. Integruotoje sistemoje įeigos kontrolė neleis iškart patekti į teritoriją ar patalpą, kur įjungta signalizacija, tuo išvengiant klaidingų aliarmų.

Įeigos kontrolės sistemų tipus sąlyginai galima suskirstyti pagal identifikavimo būdą:

• kodinė – kai įeigos kontrolės klaviatūroje įvedamas vartotojo kodas;

• kortelinė – kad patekti į patalpas būtina pateikti galiojančią kortelę;

• biometrinė – kad patekti į patalpas būtina nuskaityti tam tikrus fizinius vartotojo duomenis (piršto, plaštakos antspaudą, aakies tinklainės raštą, veido bruožus ar kt.). Biometrinė įeigos kontrolės sistema paprastai naudojama tik tuomet, kai būtina užtikrinti aukštus saugumo reikalavimus;

• mišri – kai naudojamos įvairios prieš tai išvardintų būdų kombinacijos, pvz., kortelė + kodas, kortelė + piršto antspaudas. Vienu metu (pvz. darbo laiku) naudojamas supaprastintas identifikavimas, kitu – visas kompleksas.

Pasaulinėje praktikoje įeigos kontrolės sistemų privalumai įvertinti jau seniai. Lietuvoje situacija sparčiai keičiasi. Kontroliuoti klientų ir darbuotojų judėjimą pageidauja vis daugiau Lietuvos įmonių, bankų, organizacijų, parduotuvių, biurų ir kt.

Įsilaužimo signalizacijos sistema

Įsilaužimo signalizacijos sistemos paskirtis – signalizuoti, kad į patalpas bandoma įsilaužti, ar jau įsilaužta. Gera signalizacija kiek įmanoma sumažins įsilaužimo riziką bei galimus nuostolius, tačiau nėra tokios (ir negali būti!), kuri 100 % užtikrintų, kad įsilaužimas neįvyks.

Yra daug įsilaužimo signalizacijų tipų. Kai kurios sistemos saugo vien tik patalpų perimetrą, kitos – vien tik vidinį tūrį. Žinoma, geriausia sistema yra ta, kuri apima ir perimetrą, ir vidinį patalpų tūrį. Tūrio detektoriai aptinka įsibrovėlį tuo atveju, jei jis jau yra patalpose ar kažkokiu būdu apėjo perimetro apsaugą.

Įsilaužimo signalizacijos lygis tiesiogiai priklauso nuo skiriamo biudžeto, patalpų išdėstymo ir reikalaujamo saugumo.

Patalpų perimetras saugomas:

• durų ir langų magnetiniais kontaktais,

• langų, vitrinų stiklo dūžio detektoriais,

• vibraciniais – smūgio ddetektoriais,

• užuolaidiniais PIR (pasyviniais infraraudonųjų spindulų) detektoriais,

• infraraudonųjų spindulių barjerais,

• seisminiais detektoriais.

Patalpų tūris saugomas:

• PIR judesio detektoriais,

• mikrobanginiais (MB) judesio detektoriais,

• ultragarsiniais (UG) judesio detektoriais,

• kombinuotais (dvigubos technologijos) PIR + MB arba PIR + UG judesio detektoriais.

Viena svarbiausių apsaugos signalizacijos grandžių yra centralė. Ją valdydami programuojame sistemą, įjungiame / išjungiame signalizaciją. Būtent apsaugos centralė gauna signalus apie detektorių suveikimą ir telefono linija arba radijo bangomis perduoda juos saugančiai tarnybai bei, kad įsibrovėlis nesijaustų saugus, įjungia sirenas. Nuo jos parinkimo labiausiai priklauso signalizacijos valdymo ir naudojimosi galimybės ir patogumas.

Galima įrengti ne tik įsilaužimo signalizacijos sistemą patalpų apsaugai, bet ir išskirti pavojaus signalizaciją, skirtą betarpiškai perduoti asmens užpuolimo signalą saugos tarnybai ar apsaugos darbuotojui. Pavojaus signalizaciją galima įrengti tiek kartu su įsilaužimo signalizacijos sistema, tiek atskirai.

Lauko teritorijų apsaugos sistemos

Perimetro (teritorijos) apsaugos sistemos paskirtis – kaip tik įmanoma anksčiau fiksuoti nepageidaujamus asmenis bandančius patekti ar patekusius į saugomą teritoriją. Ši sistema apsaugo teritorijoje esantį turtą ir padidina teritorijoje esančių objektų saugumo laipsnį.

Dažniausiai perimetro apsaugos sistemos objektuose diegiamos kartu su vaizdo stebėjimo sistemomis. Suveikus vienai iš apsaugos zonų, kameros automatiškai pasisuka į pažeidimo vietą. Tokiu būdu sistema padeda apsaugos operatoriui greitai reaguoti.

Ankstyvas pažeidėjo fiksavimas tai pagrindinė perimetro apsaugos funkcija. Galimi trys perimetro apsaugos variantai:

1. Išorinė teritorijos perimetro apsauga. Apsaugos priemonės rengiamos išorinėje teritorijos pusėje. Tokiu būdu pažeidėjas aptinkamas dar nepatekęs į teritoriją.

2. Apsaugos priemonės rengiamos ant, ar virš tvoros.

3. Teritorija saugoma iš vidinės pusės. Tokiu atveju sistema fiksuoja tik į teritoriją patekusius asmenis.

Pagal naudojamas technologijas perimetro apsaugos signalizacijas galima skirstyti į keletą grupių:

1. Kabelinės sistemos. Šio tipo perimetro apsaugos signalizacijoms naudojami tiek elektriniai, tiek optiniai kabeliai, rreaguojantys į kabelio deformaciją (kirpimą, tempimą ir kt.);

2. Sensorinė sistema. Sensorinės sistemos, priklausomai nuo naudojamų sensorių tipo, yra aktyvinės ir pasyvinės. Šiuo metu labiausiai paplitę infraraudonųjų spindulių arba mikrobangų detektoriai;

3. Judesio detekcija panaudojant vaizdo stebėjimo sistemas. Detektuojamas judesys kameros stebimame vaizde. Sudėtingose judesio vaizde detekcijos sistemose galima sekti pažeidėjo judėjimo kryptį, greitį;

4. Po žeme montuojamų sensorių perimetro apsaugos sistemos.

Perimetro apsaugos sistemos parinkimas priklauso nuo daugelio veiksnių. Tinkamos sistemos tipą įtakoja pageidaujamas teritorijos apsaugos lygis, klimatinės sąlygos, aaugmenija bei kiti veiksniai. Gali būti , kad viename ir tame pačiame objekte reikia naudoti keletą skirtingų perimetro apsaugos sistemų grupių.

Elektroninių spynų viešbučiams sistemos

Elektroninė spynų sistema – tai elektromagnetinių spynų, valdomų kortelėmis, sistema. Pagrindinė sistemos funkcija viešbutyje apsaugoti svečių kambarius nnuo neteisėto įsibrovimo.

Ši sistema naudinga ne tik dėl šios funkcijos. Elektroninės spynos turi atmintį, kurioje užfiksuojami visi praėjimai. Taip pat spynas galima užprogramuoti įleisti ar neįleisti skirtingas korteles, automatiškai atsidaryti arba užsirakinti. Dėl šių funkcijų viešbučio personalas visada žinos, kas ir kada buvo kambaryje, galės programuoti spynas pagal viešbučio ar jo svečių poreikius, o viešbučio svečias visada jausis saugus.

MIWA Nexus 200S sistema pritaikyta mažiems viešbučiams, ji yra paprasta ir nebrangi. Sistemai naudojamas rankinis magnetinių kortelių kodavimo įrenginys. Norint užprogramuoti spynas arba surinkti iš jų informaciją, kodavimo įrenginys lengvai nuimamas nuo bazės ir tampa nešiojamu programatoriumi.

MIWA Nexus 400S sistema orientuota į vidutinius ir didelius viešbučius. Sistemos pagrindas yra kompiuteris su MIWA programine įranga.

Spynoms užprogramuoti ir informacijai surinkti nnaudojamas atskiras nešiojamas programatorius PSION.

Naujausia 2003 m. MIWA AL5H sistema dar patobulino esamas sistemas ir palengvino Jūsų darbą: naudojama dviguba SMART ir Magnetinė technologija leidžia užkoduoti skirtingo apsaugos lygio korteles svečiams ir viešbučio personalui, informacijos surinkimui naudojamas belaidis spynų programatorius, o vyresnio amžiaus žmonių patogumui AL5H spynoje taip pat integruotas garsinis signalas.

MIWA elektroninių spynų sistemos integruojamos ne tik su visomis žinomomis viešbučio valdymo sistemomis (PMS), bet turi bendrą sąsają ir su Lietuvos PMS sistemų tiekėjo LABBIS programine įranga ((Porte).

Elektroninės MIWA spynos yra gaminamos ir surenkamos Japonijoje, todėl joms suteikiama išskirtinė 36 mėn. gamintojo garantija. Spynoms galima parinkti norimą dangtelio spalvą – sidabro, bronzos ar aukso atspalvių, bei norimą rankenos formą iš 10 bazinių ir 50 užsakomų formų.

Spynas galima įrengti ne tik viešbučio svečių kambariuose, bet ir restorane, sporto salėje, administracijos patalpose. Elektroninių spynų sistema gali būti įrengta svečių namuose, privačiuose namuose, biuruose bei kitose patalpose.

Spynų gamintoja MIWA Lock Co.,Ltd buvo įkurta 1955m. ir turi beveik 50 metų užraktų ir yra absoliuti lyderė Azijos rinkose. Europos rinkose MIWA Locks yra nauja konkurentė, tačiau dėl aukštos kokybės ir nedidelės kainos jau užkariavo Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, Graikijos, Turkijos bei kitas rinkas.

Būsto apsauga

Per 1995-2000 metus bendras nusikaltimų skaičius Lietuvoje padidėjo 34%. Per 2000 metus bendras vagysčių skaičius padidėjo 11,5% iki 42365. Reiškia Lietuvoje per parą įvykdoma 116 vagysčių, arba beveik 5 vagystės per valandą. Tokie skaičiai tikrai verčia pagalvoti apie būsto apsaugą.

Turbūt kiekvienas žino atvejų, kada draugams ar pažįstamiems išvykus, jų butai ar namai buvo apvogti. Kuo dažniau žmonės keliauja, tuo labiau reikia pasirūpinti apsaugos sistema. Tai yra ji turi būti sudėtingesnė, dar patikimesnė, kad neliktų vagims lengvų kelių įsibrauti į namus.

Primityvi apsauga

Nemažai žmonių vis dar pasikliauja eelementariomis apsaugos priemonėmis: išvykdami palieka šviesas ar grojančią muziką. Tačiau tokios priemonės gali padėti tik naivių vagių atveju. Kaip rodo vagysčių tyrimo praktika, dauguma tokių vagysčių vyksta pagal tam tikrą planą, t.y. vagys jau žino pakankamai daug informacijos apie „objektą“ ir jo gyventojus. Jiems patikrinti ar yra kas namuose bereikia paskambinti telefonu ar į duris. Ir visos „gudrybės“ čia pasibaigia.

Vietinė signalizacija yra geriau negu nieko, tačiau jau yra daug elementarių būdų kaip „nutildyti“ sireną prieš įsibraunant į namus.

Pasyvi apsauga

Lietuvoje dabar labai populiaru įsirengti metalines (šarvuotas) duris. Durys tai šarvuotos, o langai? Jei butas yra pirmame aukšte reiktų įsirengti pakeliams žaliuzes. Jos saugo ne tik nuo vagių, bet ir nuo triukšmo, dulkių, žiemą sulaiko šilumą. Pigesnis būdas yra grotos (tačiau jos per kelias sekundes nukerpamos pneumatinėmis žirklėmis), taip pat dar gali būti naudojama apsauginė plėvelė. Vieni mūsų klientų pasinaudojo šiuo mūsų patarimu ir po savaitės bandant įsibrauti, nuostolis buvo tik vienas sudaužytas stiklas ir sugadinta apsauginė plėvelė.

Visos šios priemonės – tai pasyvios apsaugos priemonės

Aktyvi apsauga

Signalizacija, įjungta į apsaugos kompanijos pultą yra aktyvi apsauga, nes į vagių bandymus reaguojama. Gavus aliarmo signalą, nedelsiant atvyks reagavimo ekipažas, sulaikys įsibrovėlius, praneš Jums, jei reikia, iškvies policiją ar gaisrinę tarnybą. <

Apsauga, kai šeimininkai namuose

Kai šeimininkai yra namuose apsaugos sistema irgi gali apsaugoti jų gyvybę, sveikatą ar turtą. Tai parodo neseniai buvęs įvykis Kauno rajone, kai plėšikai per apgaulę įsibrovę į namą, kuriame buvo tik mažas berniukas bandė jį priversti parodyti kur yra pinigai. Jis, žinodamas, kad signalizacijos valdymo klaviatūroje yra pavojaus mygtukas, sugebėjo jį paspausti ir atvažiavę apsaugininkai sugavo įsibrovėlius. Tobulesnis tokios sistemos variantas leidžia turėti nešiojamą pavojaus mygtuką, kuris yra mažesnis už degtukų dėžutę. Pastebėjus ką nors įtartino, jis paspaudžiamas ir apsaugos kompanijos pulto kompiuteryje gaunamas pavojaus (užpuolimo) signalas. Taip apsaugininkai sužino apie užpuolimą ir veikia pagal nustatytas instrukcijas.

Kitas apsaugos būdas būnant šeimininkams namie yra tada, kai visi jau miega. Daugelis jau girdėjo atvejus, kai žmonės apvagiami jiems miegant. Tokiu atveju apsaugos sistemos dalis, kuri naudojama saugoti namų perimetrą (įėjimo duris, langus) ir naktį nenaudojamas patalpas (pvz.: svetainę) įjungiama saugojimo režimu. Vagims bandant įsibrauti pro duris ar langus šeimininkams net nereikia kišti nosies – viską už juos padarys apsaugos kompanija.

Yra dar viena galimybė, kai vagys bando patekti į namus tuo metu, kai šeimininkai grįžta. Tada jie bando priversti šeimininkus kodu atjungti signalizaciją. Tam galima naudoti specialų „tylaus pavojaus“ kodą, kurį surinkus sirena nekaukia, o signalas

apie priverstinį sistemos išjungimą pulte jau gaunamas.

Ne vien signalizacija

Mūsų statistika rodo, kad dienos metu reagavimo greitis miesto ribose yra apie 3-4 minutes. Jūs patys gerai suprantate, kokius nuostolius galite patirti per tas kelias minutes. Būtent čia ir padės papildomas būsto ir jame esančio turto draudimas. Jis taip pat padės, jei kaimynai užpils jūsų kambarius, įvyks gaisras, audra ar chuliganai išdaužys langus ar suniokos duris. Draudimo kaina palyginti su galimais nuostoliais tikrai nedidelė – jei buto vertė 100 tūkst. LLt ir jame esančio turto 50 tūkst. Lt, jūsų išlaidos per mėnesį draudimui bus apie 20-30 Lt.

Klaidos

Net ir turint pačią moderniausią apsaugos sistemą, dėl savo neapdairumo klientai gali patirti nuostolių. Viena iš dažniausiai pasitaikančių „bėdų“ – apsaugos sistemos išjungimo kodo perdavimas kitiems asmenims. Rekomenduojama, kad jį kiekvienas šeimos narys turėtų atskirą. Nereikia kodui naudoti gimimo datų (savo ar artimųjų), taip pat paprastų (1234, 9876, 5555 ir pan.), bei lengvai surenkamų („keturi kampai“) kodų. Kiekviena apsaugos sistema turi apsaugos ppultą – sistemos smegenis ir širdį. Įrengiant sistemą jis būna instaliuojamas sunkiai randamoje ir pasiekiamoje vietoje. Todėl nepasakokite savo draugams ir pažįstamiems, kur jis yra. Galite tik pasigirti, kad turite labai patikimą apsaugos sistemą ir to užteks sudaryti jiems įspūdį. TTaip pat reikia atkreipti dėmesį į galimus sistemos gedimus. Apie tai praneša valdymo pulte esančios lemputės ar skystų kristalų displėjus. Jei pastebėjote kažkokį nukrypimą nuo normalaus darbo režimo, tuoj pat praneškite sistemą aptarnaujančiai kompanijai.

Nepasitikėkite vien budrių kaimynų pagalba. Dažniausiai viskas vyksta pagal Merfio dėsnį – butą apvogė, o kaimynai, kurie visada viską girdi ir mato, tą kartą nieko nepastebėjo. Čia ir padeda apsaugos sistema, nes jos sirena kaukia taip, kad kaimynai tikrai išgirsta.

Durų kontrolės ir valdymo įranga

Šiandien vis daugiau įmonių, planuodamos savo išlaidas, atsižvelgia į faktorius, į kuriuos ankščiau nekreipdavo dėmesio. Aktualus tampa papildomas ir patikimas patalpų saugumo užtikrinimas. Sargas, kuris anksčiau įleisdavo arba išleisdavo darbuotojus ar lankytojus, atsakydavo už juos avarinių situacijų metu dabar keičiamas į niekada nepavargstančią iir neužmiegančią mechaninę ir elektromechaninę įrangą.

Plačiau šiame straipsnyje panagrinėsime pakankamai siaurą sritį – durų kontrolės ir valdymo įrangą.

Kiekviename visuomeninės paskirties pastate, o neretai ir privačiame name stengiamasi įrengti durų valdymo elementus, apriboti patekimą į kai kurias patalpas, nukreipti žmonių srautus tam tikra kryptimi. Visuomeninės paskirties įstaigose visada yra durys, kurios blokuojamos nuo nepageidaujamų lankytojų, t.y arba suteikiama galimybė įeiti, arba ne.

Durų valdymą arba blokavimą galima užtikrinti keliais būdais: kojų pagalba , spynos pagalba arba elektromechaninės įrangos pagalba. KKadangi mes civilizuoti žmonės, tai gal pirmojo varianto nenagrinėsime. Spyna valdymą užtikrina, tačiau tai nėra komfortabilu, naudotojas sugaišta laiką susirasti raktą, rakinti duris ir t.t.. Dauguma firmų naudoja elektromechaninį būdą, leidžiantį blokuoti duris tiek elektrinių, tiek mechaninių priemonių pagalba. Tai labai aktualu patikima ir patogu, nes ir dingus elektros srovei durų valdymo galimybė išlieka..Durys gali būti blokuojamos elektromechaninės sklendės arba elektromechaninės spynos pagalba. Pasaulyje paplitę keli elektromechaninės įrangos naudojimo principai, pvz. Skandinavų šalys daugiau orientuojasi į elektromechaninių spynų naudojimą durų valdymui. Vidurio Europos šalys, t.t. ir Lietuva, labiau linkę durų valdymo sistemose naudoti elektromechanines sklendes, užtikrinančias galimybę lanksčiau reaguoti į kliento poreikius.

Principiniai skiriasi įėjimo kontrolės, avarinių, bei priešgaisrinių durų valdymas.

Įėjimo kontrolės paskirtis – apriboti arba nukreipti srautus tam tikromis kryptimis. Tai labai populiarios kiekvienais metais vis plačiau diegiamos durų valdymo sistemos. Pas mus tokių durų nėra daug, tačiau jų poreikis auga.

Avarinių ir priešgaisrinių durų valdymas – tai Lietuvoje dar mažai kam žinoma ir menkai paplitusi įranga. Tačiau Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą poreikiai šiai įrangai didės.

Pagal Europos normatyvus, visuose visuomeninės paskirties pastatuose turi būti avarinės ir priešgaisrinės durys, bei tas duris valdanti įranga. Tarkime pas jus įsibrauna vagis. Kaip tik tuo metu kyla gaisras ( o ggal ir vagis jį sukelia) ir įsibrovėlis sudega. Maža to, kad jis nukentėjo kaip vagis ( taip jam ir reikia), bet pagal Europos normas jūs būsite traukiamas baudžiamojon atsakomybėn už tai, kad nebuvo įrengtos avarinės durys. Net ir vagis turi turėti galimybę laisvai išeiti iš patalpų. Tuo tarpu pas mus dažniausiai rasime užrakintas duris su lipduku, kad tai avarinis išėjimas. Bet tai nėra avarinis išėjimas tikrąja prasme – tai tik butaforija, tai patalpų pridavimo akte pliusiukas, kad avarinis išėjimas tarytum yra..

Bet kuri didesnė įstaiga turi turėti avarinių ir priešgaisrinių durų valdymo sistemas. Tokių sistemų valdymas atliekamas elektromechaninių sklendžių ar elektromechaninių spynų pagalba

Avarinės durys paprastai yra užrakintos , tačiau per valdymo įranga ar įvykus avarijai turi būti galimybė laisvai išeiti iš patalpos. Tai galima užtikrinti įvairiai. Vienas iš būdų – esant srovei, valdymas užtikrinamas elektromechaninių ir specialių valdymo pultų pagalba. Srovei dingus, išėjimas pro tokias duris visada laisvas. Tam naudojamos specialios spynos bei speciali įranga.

Priešgaisrinės durys visada turi būti atrakintos ir būtinai atidarytos. Įvykus gaisrui, jų funkcija – lokalizuoti gaisro židinį ir duoti informaciją į centrinius valdymo įrenginius arba gaisro signalinę sistemą apie įvykusį gaisrą. Taigi, priešgaisrinių durų valdymas yra tartum atvirkščias avarinių durų valdymui. Tik labai nedaug ffirmų pagal euronormas turi leidimą montuoti vienose duryse mišrią sistemą, t. y. priešgaisrines duris laikyti uždaras. Viena iš tokių – Vokiečių firma „Effeff Fritz Fuss GmbH & Co“.Tai aktualu, pavyzdžiui, viešbučiuose, kad durys tarp aukštų, laiptinių nebūtų atidarytos, bet tarnautų kaip avarinės ir kaip priešgaisrinės

Šiandien elektromechaninių sklendžių mūsų rinkoje yra labai daug ir įvairių.

Visų firmų gaminių veikimo principas yra lygiai tas pats. Skiriasi medžiagų panaudojimas. Pavyzdžiui, vieni gamintojai, kaip Effeff, naudoja elektroforezės metalo apdirbimo būdą., užtikrinantį detalių ir mazgų ilgaamžiškumą. Kiti to nenaudoja. Vienos sklendės yra santykinai pigios, tačiau jos gali rytoj sugesti, o kitos, už kurių tam tikrą tarnavimo laiką gamykla garantuoja, paprastai tarnauja šį laiką ir dar ilgiau. Elektromechaninių spynų ir sklendžių poreikis kiekvienais metais kyla. Atsiranda užraktų, kurie iš esmės skiriasi nuo buvusių. Kyla reikalavimai ir ypatingos paskirties gaminiams, skirtiems ligoninėms, laboratorijoms, atominėms elektrinėms ir t.t.. Yra specialios elektromechaninės sklendės, kurios atitinka ypatingai padidintus reikalavimus, pvz.:atsidaro ir užsidaro esant apkrovai per 1,5 t, kurios nereaguoja į atmosferos pokyčius.

5 metų garantija, ilgaamžiškumas, patikimumas, komfortabilus darbas ir galimybė lengvai įdiegti-tai pagrindinės savybės, į kurias reikėtų atsižvelgti renkantis durų valdymo įrangą. Pagrindinis elementas durų valdymo sistemose yra elektromechaninė sklendė. Lietuvai jas tiekia vokiečių bendrovė „Effeff Fritz Fuss

GmbH & Co“, turinti daugiau kaip 60 metų darbo patirtį, užimanti apie 80% Europos elektromechaninių sklendžių rinkos šiandien gali pasiūlyti 2500 standartinių ir daugiau kaip 12000 įvairių elektromechaninių įrenginių variantų bet kokiai spynai ar užraktui, bet kokiom instaliavimo situacijom.

Apsaugokime savo kiemą

Naktis. Lyja. Tamsu. Šiais žodžiais dažnai galime apibūdinti naktinį miesto vaizdą rudenį. Kiemai aplink daugiabučius namus mažai apšviesti, tačiau vis tiek pilni automobilių. Nusikaltimų statistika paprasta – sutemus padaugėja mašinų nuvarymų ir plėšimų iš mašinų. Kaip nuo to apsisaugoti? MMieste ne vienas daugiaaukštis namas, o prie jo-aikštelė mašinoms statyti. Nesunku pastebėti, kad parvažiavęs namo vairuotojas ne visada pastato automobilį į tą pačią vietą. Vieta automobiliui pastatyti po langais, kad jį matytum, o jei yra signalizacija, kad ir girdėtum, retai kada būna tuščia. Taigi automobilis tampa mažiau apsaugotas nei paprastai.

Susidarius tokiai situacijai, anglų firma TEXECOM pradėjo gaminti apsaugos kamerytes, įmontuotas judesio daviklio korpuse. Tai juodai balto vaizdo kamerytė, kuri yra sumontuota judesio daviklio korpuse – apšvietimo įjungimo daviklyje. Kadangi kkamera įmontuojama judesio daviklio korpuse, pašaliniai asmenys, dirbantys Juodą darbą“, dažniausiai nežino, kad yra stebimi.

Šios kamerytės maitinimas -12voltų.

Kompanija TEXECOM, pradėjusi gaminti judesio daviklio korpuse įmontuotas kamerytes, padarė tikrą vartotojišką atradimą- videomoduliatorių.Kiekviena kamera perduoda videosignalą, kurį reikia įjungti įspecialų ttelevizoriaus videoįėjimą. Jei paprasta kamera būtų pastatyta prie dešimties aukštų namo, kurio kieme sustatyti to namo gyventojų automobiliai, tai norint prijungti tą kamerą prie kiekvieno gyventojo televizoriaus reiktų visiems išnaudoti po vieną videoįėjimą. Tai yra labai nepatogu ir neracionalu, nes paprastai žmogus prie savo televizoriaus prijungia palydovinę televiziją, vaizdo grotuvą ir dėl to papildomo videoįėjimo pritrūksta.

Anglai pradėjo gaminti moduliatorius, kurie, gavę signalą iš kameros, jį sumoduliuoja į pasirinkto kanalo dažnumą. Tokia kamera jungiama prie moduliatoriaus, prijungto prie bendros laiptinės kabelinės sistemos. Moduliatorius gali sumoduliuoti kameros perduoda-mus signalus nuo 22 iki 39 kanalo, ir tai leidžia vartotojui pasirinkti no-rimą kabelinės televizijos kanalą.

Nusistatę patogų kanalą, gyventojai gali neatsitraukę nuo televizoriaus stebėti padėtį kieme. Nesunku pastebėti, kad šiuo metu televizijos programose įįterpiama po 5-7 minutes seniai žinomos ir įkyrios reklamos. Stebėdamas mėgstamą laidą ir nesikeldamas iš fotelio reklamos metu vartotojas įsijungia nustatytą kanalą ir mato, kas darosi kieme prie pastatyto automobilio.

Kai mašinų stovėjimo aikštelė iš dviejų pusių, vienos kameros gali neužtekti. Tada galima panaudoti dvigubą moduliatorių, kuris sumoduliuoja kameros perduodamą signala į du atskirus kanalus. Dvigubas moduliatorius gali sumoduliuoti kanalus nuo 29 iki 49. Taip pat vartotojas prie televizoriaus gali būti prijungęs vaizdo grotuvą. Jei pastebimas įtartinas asmuo, galima įjungti įįrašymą ir jį nufilmuoti. Iš ryto išgirdus, kad naktį kažkas atsitiko, kasetę galima pateikti policijai su tuo vaizdeliu, tada policija operatyviai sulaikytų nusikaltėlį.

Televizijos laidų mėgėjas per vakarą reklamos metu kiemą galėtų stebėti apie 30 minučių. Jei tai yra vienas iš kabelinės televizijos kanalų, o daugiabučiame name yra apie 60 gyventojų, tai automobilių aikštelę stebės kur kas daugiau žmonių, taip saugodami ne tik savo, bet ir kitų automobilius. Be to, name visada atsiranda senučių ir kitokių smalsių žmonių, kurie žiūrės ne filmą, o stebės, kas darosi kieme, kas ir kur vaikšto, kas ką veikia.

Kaip apsaugoti jūsų namą

Didžioji dauguma namų savininkų įsitikinę, kad jų namai yra saugūs. Jie mano, kad durų spynos ir langai patikimai apsaugo jų turtą, tačiau ši nuomonė pasikeičia, kai vagys apsilanko kaimynų name. Tai priverčia susimąstyti apie patikimesnes apsaugos priemones, taip pat apie galimybes prisijungti prie apsaugos pulto.

Prieš įsigydami elektroninę apsaugos sistemą, įvertinkite šiuos rizikos laipsnius:

Jus supanti vietovė

Įvertinkite savo namo ir aplinkos saugumą. Derėtų atsižvelgti į atstumą nuo namo iki gatvės. Ar yra aplink namą tvora, o gal medžiai? Žinoma, privatumas yra puiku, bet ar kaimynai pastebės ir galės padėti, jei kas nors atsitiks, kai nebūsite namuose?

Apšvietimas

Tamsa – žinia vagims, kad namuose nieko nėra. Net jeigu jūsų nnamas apjuostas aukšta tvora, nusipirkite lauko apšvietimo įrangą, lempas prijunkite prie laikmačio arba judesio jutiklio. Kai lempos bus prijungtos prie laikmačio, jos automatiškai bus įjungiamos tamsiu paros metu, o prašvitus – išjungiamos. Lempos su įmontuotais judesio davikliais įsijungs, kai išeisite į lauką arba pasirodžius nekviestam svečiui.

Langai

Galbūt prie jūsų namo išorinės sienos yra pritvirtintos grotelės, arba prie namo auga aukšti medžiai, kuriais galima būtų pasiekti langą? Visi šie dalykai yra pagalba įsibrovėliams, kurie paprasčiausiai įsiropš į medį, išdauš langą ir pateks į Jūsų namą.

Spynos

Patikrinkite, ar gerai užsirakina durys ir langai, ar spynos tikrai patikimos. Kvalifikuotiems įsibrovėliams išlaužti paprastą spyną užtenka kelių minučių ar net sekundžių. Spynos paskirtis – ne apsaugoti duris nuo nelauktų svečių, bet sustabdyti juos tam tikram laikui, todėl verta pagalvoti apie dvigubų durų įrengimą Jūsų namuose. Šios durys papildomai apsaugos nuo šalčio, o taip pat, įveikus pirmąją spyną, įsibrovėlio lauks antrosios durys, šio laiko užteks, kad į aliarmo signalą būtų efektyviai sureaguota.

Garažai ir varteliai

Ar jūsų garaže yra langų? Jei taip, įdėkite matinius stiklus, kad vagims būtų sunkiau sužinoti, ką jūs turite. O gal aplink jūsų garažą mėtosi įvairūs įrankiai, kuriais galima būtų išdaužti langą arba išlaužti duris? Dauguma užpuolimų įvyksta, kai žmogus privažiuoja prie savo garažo durų ar kkiemo vartų. Išvengti tokio užpuolimo galima naudojant vartų automatiką ir nuotolinio valdymo pultelius. Įdiegus šią sistemą, Jūs nuotoliniu pulteliu išjungiate garažo apsaugą, atidarote vartus bei garažo duris ir išlipate iš automobilio tik įvažiavę į garažą beiužsidarius vartams.

Svarbu, kad žmonės, norintys patekti į jūsų kiemą, būtų sustabdyti ne prie namo durų, bet prie kiemo vartelių. Tada įsibrovėlis turės lipti per tvorą, rizikuodamas, kad jį pamatys kaimynai, jis gali būti užpultas kiemą saugančio šuns ar susidurti su kitomis nenumatytomis kliūtimis.

Todėl pravartu įsigyti telefonspynes arba vaizdaspynes. Taip galėsite matyti, kas atėjo į svečius ir atrakinti vartus bei duris būdami namuose.

Šildymo, elektros prietaisų gedimai

Yra įvairiausių apsaugos sistemų, kai kurios iš jų gali netgi pranešti apie vamzdžiuose užšalusį vandenį ar dujų nuotėkį. Daugelis sistemų gali įjungti šviesas, sudarydamos įspūdį, kad namuose kažkas yra. Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, galite išjungti savo namų apsaugos sistemą, įjungti šviesas ir atrakinti duris sėdėdami automobilyje.

Naudodamiesi savo nuosavu kompiuteriu specialios programinės įrangos pagalba galite automatizuoti elektrinę įrangą: užprogramuoti šviesų įjungimą/išjungimą, įjungti šildymą ar kondicionierius.

Apsaugos sistemos

Aliarmo sistemos

Pasirenkant apsaugos sistemą, reikia įvertinti, kokios pagalbos jūs galite susilaukti sistemai suveikus. Vienas iš patikimų būdų – pasirinkti tokias sistemas, kurios apie pažeidimą automatiškai informuoja apsaugos pultą. Ši paslauga suteikiama už papildomą mėnesinį

mokestį. Galite įsigyti nešiojamąjį pavojaus mygtuką. Jei įtariate ką nors tykant prie namo, paspauskite mygtuką, kuris įjungs sireną. Tai atbaidys įsibrovėlį. Beveik visos sistemos turi apsaugos užpuolimo metu funkciją. T.y., jei užpuolikas liepia atrakinti duris ir išjungti signalizaciją, jūs galite įvesti ne išjungimo kodą, o specialų kodą, kuris išjungia signalizaciją ir į pultą siunčia pavojaus signalą.

Gaisras

Pasirenkant priešgaisrinę sistemos dalį, svarbu įvertinti galimus gaisro židinius. Jais gali būti: viryklė, židinys, įvairūs elektros prietaisai, neatsargus rūkymas, automobilio elektros instaliacijos gedimai ir t.t. PPrasidėjus gaisrui, svarbios net kelios sekundės. Laiku pastebėjus gaisro židinį, nuostoliai siekia kelias dešimtis litų, tačiau po 10 min. ugnis gali sunaikinti visą jūsų turtą.

Įdiegus jūsų name bent kelis dūmų jutiklius pavojingiausiose vietose, gaisro tikimybė sumažėja, nes, pasirodžius pirmiesiems dūmams, apsaugos sistema sukelia aliarmą, taip atkreipdama dėmesį arba informuodama apsaugos pultą, jei jūsų nėra namuose.

Patalpose, kuriose būna dūmų, garų, pvz., katilinėse, patalpose šalia židinių, pirtyse, naudojami temperatūros pokyčio jutikliai. Staigiai kylant temperatūrai, sistema jus apie tai informuos.

Apsaugos sistemos galimybės

Paprasta apsaugos ssistema susideda iš centralės, valdymo klaviatūros, magnetinių kontaktų durims ir langams, sirenos, maitinimo šaltinio, judesio jutiklių. Galimos įvairaus lygios sistemos, pasirinkimas yra labai platus. Namų savininkai gali rinktis ir belaides sistemas, stiklo dūžio jutiklius, smūgio jutiklius, TV stebėjimo sistemas, panikos mmygtukus, vaizdaspynes.

Apie „Paradox Security System“

1989 metais Kanadoje įkurta “Paradox Security System” kompanija gamina daugybę apsaugos ir įeigos sistemų, pritaikytų plačiam vartotojų spektrui – pradedant privačiais gyvenamaisiais namais ir baigiant dideliais įmonių pastatais. “Paradox” kompanija yra žinoma kaip kūrybingu techninių sprendimų, skirtų apsaugos sistemoms, kūrėja. Būdama viena iš dešimties stambiausių apsaugos sistemų pasaulyje, ši kompanija eksportuoja savo gaminius daugiau kaip į 45 šalis. “Paradox” apsaugos sitemų gamykla yra netoli Monrealio, St-Eustache miestelyje. Išskirtinė “Paradox” gaminių ypatybė – tai jaunumas, kokybė ir maža gaminio kaina. Ši kompanija visu 100% testuoja kiekvieną savo gaminį, o ne atrankiniu ar grupiniu būdu, kaip daro dauguma jos konkurentų. Paskutinio dešimtmečio pradžioje apsaugos sitemų pramonėje „Paradox“ kompanija pradėjo modernių apsaugos sitemų erą. 1990 metais patobulinusi judesio jutiklį, aatlikusi intensyvius mokslinius tyrimus, 1998 metais sukūrė pirmąjį visiškai skaitmeninį judesio jutiklį. Per tą laiką ši kompanija sukūrė ir ištobulino apsaugos sitemų centrales „Spectra“ ir „Digiplex“, kurios dar 1999 metais tapo plačiai žinomos.

Vienas pagridinių galutinio vartotojo keliamų reikalavimų apsaugos sistemai – ne tik patikima apsauga, bet ir paprastas ir suprantamas sistemos valdymas. Dėl didėjančio nusikalstamumo ir techninio vagių pasiruošimo gamintojai nuolat tobulina apsaugos sistemas, kurios darosi vis sudėtingesnės. Tačiau kartais vartotojui, neturinčiam pakankamo techninio išprūsimo, tokiomis sistemomis nelengva naudotis, ypač jjei tai pagyvenę žmonės arba žmonės, niekad neturėję nieko bendra su tokio pobūdžio įranga. Kai kurios apsauginės centralės iš tikrūjų yra ganėtinai sudėtingai valdomos, sudėtinga ir jų priežiūra. „Paradox“ apsauginės centralės tikrai eturi šio trūkumo. Pavyzdžiui, „Paradox“ valdymo pulteliuose įrengti greitojo sistemos valdymo mygtukai (funkcijos įjungiamos ar išjungiamos vienu mygtuku). Tarkim, naktį apsaugos režimą galimą įjungti paspaidžiant vieną mygtuką STAY, o įeiti į gedimų peržiūros meniu – paspaudžiant TBL mygtuką. Tuo tarpu kitose centralėse reikia surinkti specialų kodą ir visą mygtukų kombinaciją. Dėl to lengva susipainioti, nes reikia atsiminti įvairių režimų įjungimo kombinacijas. „Paradox“ užpatentavo zonų būsenos indikacijos būdą šviečiančiais mygtukais. Tai labai patinka vartotojams, nes yra paprasta ir informatyvu: rodoma ne tik visos sitemos, bet ir kiekvienos zonos būsena. Visišką objekto apsaugą taip pat galima įjungti vienu mygtuku. Visos šios galimybės bei šiuolaikiškas valdymo pultelių dizainas išskiria „Paradox“ produkciją iš analogiškų gaminių.

„Paradox“ kompanija gamina keturių skirtingų serijų apsaugos centrales, kurios tarpusavyje skiriasi zonų ir sričių skaičiumi, funkcinėmis galimybėmis ir , žinoma, kaina. Tai apsaugos centralės „Esprit“, „Spectra“, „Digiplex“ ir „DigiplexNE“.

Digiplex Centralės

Savybės Digiplex 848

DGP-848

DigiplexNE

DGP-NE96

Zonos* 48 (8 plokštėje) 96 (8 plokštėje)

Sritys 4 8

Vartotojų skaičius 96 999

Įeigos kontrolė 32 durys 32 durys

Įvykių atmintis 1024 2048

PGM’ai 125 (2 plokštėje) 250 (3 plokštėje)

Virtualios zonos ** – 32

Išplėtimo moduliai 95 127

* Galima bet kokia laidinių, bevielių ar adresinių zonų kombinacija.

** Skirtos PGM vvaldymui, neužimant apsaugos zonų.

Sistemos apžvalga: Iki 96 laidinių zonų; Iki 96 bevielių zonų; Iki 8 nepriklausomų sričių; Iki 999 vartotojų kodų; Iki 2048 įvykių atmintis; Iki 125 PGM; Iki 32 durų ir 16 įeigos lygių (įeigos kontrolei) Visi moduliai dirba GuardWall technologijos pagrindu garantuojančiu apsaugą sabotažo atveju; tam nereikia jokių papildomų modulių ar galinių rezistorių; Visi moduliai gali būti prijungti bet kurioje magistralės vietoje žvaigždės, žiedo ar medžio principu; Iki 127 (DigiplexNE) ar 95 (DigiplexNE) modulių jungimas į ryšio magistralę bet kokia kombinacija; Bet kurio modulio programavimas per magistralę naudojant pultelį, WinLoad programinę įrangą arba Module Broadcast funkciją; Moduliai su APR3- prefiksu ir OMN-RCV3 turi automatinio centralės modelio atpažinimo funkciją ir veikia su DigiplexNE, Digiplex ar Spectra serijų centralėmis; Moduliai su DGP2- prefiksu veikia tik su DigiplexNE ar Digiplex; Moduliai su DNE- prefiksu veikia tik su DigiplexNE; Moduliai su DGP- prefiksu veikia tik su Digiplex.

Centralės

DGP-NE96: 96 zonų, 8 sričių centralė DGP-NE96

Padidinti 96 zonos (bet kokia kombinacija); 8 nepriklausomos sritys; 999 vartotojų kodai; 127 moduliai (bet kokia kombinacija); 2048 įvykių atmintis. Keturlaidė GuardWall technologijos ryšio magistralė; 8 laidinių zonų įėjimai (16 zonų – zonų dubliavimo atveju); 3 integruoti PGM išėjimai; PGM1 gali būti naudojamas kaip įėjimas dvilaidžiams priešgaisriniams jjutikliams; 1,7 A impulsinis maitinimo šaltinis; 1 kontroliuojamas sirenos išėjimas ir 1 kontroliuojamas maitinimo grandinės išėjimas; 1 kontroliuojama telefono linija ir 1 pasirinktina atsarginė telefono linija; Įeigos kontrolė: 32 durys; 32 tvarkaraščiai su 2 intervalais; 16 įeigos lygių; 1 metų atostogų kalendorius; Apsaugos įjungimas / išjungimas kortele. Namų automatizavimas: 32 virtualios zonos (neužima apsaugos zonų); Iki 250 PGM išėjimų; Apsaugos įjungimas / išjungimas bei PGM kontrolė telefonu ar nuotoliniu valdymu; Nuotolinis stebėjimas ir kontrolė per instaliuotojo bei vartotojo programinę įrangą.

DGP-848: 48 zonų, 4 sričių centralė DGP-848

Padidinti 48 zonos (bet kokia kombinacija); 4 sritys; 96 vartotojo kodai; 95 moduliai (bet kokia kombinacija); 1024 įvykių atmintis. Keturlaidė GuardWall technologijos ryšio magistralė; 8 laidinių zonų įėjimai (16 zonų – zonų dubliavimo atveju); 2 integruoti PGM išėjimai (+3 pasirinktinai); PGM1 gali būti naudojamas kaip įėjimas dvilaidžiams priešgaisriniams jutikliams; 1,7A impulsinis maitinimo šaltinis; 1 kontroliuojamas sirenos išėjimas ir 1 kontroliuojamas maitinimo grandinės išėjimas; 1 kontroliuojama telefono linija; Įeigos kontrolė: 32 durys; 16 tvarkaraščių su 2 intervalais; 16 įeigos lygių; 1 metų atostogų kalendorius; Apsaugos įjungimas / išjungimas kortele. Namų automatizavimas: Iki 125 PGM išėjimų; Apsaugos įjungimas / išjungimas bei PGM kontrolė telefonu ar nuotoliniu valdymu; Nuotolinis stebėjimas ir kontrolė

per instaliuotojo programinę įrangą.

Apsaugos signalizacijos schema:

Priedai ir programinė įranga

DGP2-ZX4: 4 zonų išplėtimo prijungiamas modulis

Skirtas tik su DGP-NE96, sistemoje naudojamas tik vienas. Jungiamas į pagrindinės plokštės spec. jungtį; 4 zonos (8 zonos – ATZ zonų dubliavimo atveju); Įėjimo greičio nustatymas kiekvienai zonai;

APR3-HUB2: Magistralės izoliatorius

Išskiria magistralę į du pilnai atskirtus išėjimus (net vienam iš išėjimų sugedus, kitas ir toliau veikia); Reikalingas, kai magistralinis kabelis ilgesnis nei 600m; Kiekvienas išėjimas palaiko ryšį iki 900m atstumu.

DGP2-TM1: Realaus laiko modulis

Skirtas DGP – 848 centralei; Jungimas tiesiog į ppagrindinę plokštę; Palaiko laiko ir datos skaičiavimą pilnai išsikrovus baterijai; Baterijos veikimo laikas – 8 metai; Nereikalingas DGP – NE96 centralei.

PMC-3: Kišeninis atminties modulis

Centralės funkcijų perdavimas per mažiau nei 5 sekundes; Jungiamas tiesiogiai į centralę; Programavimui nereikia telefono linijos, personalinio kompiuterio ar kito periferinio įrenginio.

306: Tiesioginio sujungimo su kompiuteriu modulis

Užtikrina pagrindinės plokštės prijungimą prie personalinio kompiuterio iki 8m; Jungiamas tarp centralės nuoseklaus prievado ir personalinio kompiuterio nuoseklaus prievado (DB-9); 38,4 kbps spartos ryšys (DigiplexNE) arba 19,2 kbps spartos ryšys (Digiplex).

DNE-CONV1: RS-485 / RS-232 kkeitiklio komplektas

Užtikrina pagrindinės plokštės sujungimą su personaliniu kompiuteriu iki 300m; Jungiamas tarp centralės ir personalinio kompiuterio nuoseklių prievadų; 38,4 kbps spartos ryšys (DigiplexNE) arba 19,2 kbps spartos ryšys (Digiplex).

DNEWARE-DM: NEware programinė įranga skirta vartotojui

DNEWARE-DM (Demo versija) Visų DigiplexNE sistemos vartotojų kodų iir parametrų konfigūravimas; Sistemos monitoringas realiame laike (sistemos stebėjimas, zonų būsenos bei gedimų kontrolė, nenutraukiant sistemos funkcionavimo ir ryšio su apsaugos pultu); Sistemos apsaugos įjungimas / išjungimas ir PGM kontrolė; Sistemos atmintyje išsaugotų įvykių paieška, grupavimas ir atranka; Specializuotų ataskaitų generavimas ir spausdinimas; Skirtas planų braižymui “Grafika” pulteliui (iki 32 patalpų planų), paveiksliukų ir melodijų perkėlimui; Duomenų persiuntimas tiesiogiai 38,4 kbps greičiu (DigiplexNE), naudojant tiesioginio sujungimo modulį “306” (iki 8m) arba keitiklį; DNE-CONV1 (iki 300m).

NEW-SEC: NEware programinė įranga skirta vartotojui

NEW-SEC (Versija, skirta tik apsaugos valdymui); Visų DigiplexNE sistemos vartotojų kodų ir parametrų konfigūravimas; Sistemos monitoringas realiame laike (sistemos stebėjimas, zonų būsenos bei gedimų kontrolė, nenutraukiant sistemos funkcionavimo ir ryšio su apsaugos pultu); Sistemos apsaugos įjungimas / išjungimas ir PGM kontrolė; Sistemos aatmintyje išsaugotų įvykių paieška, grupavimas ir atranka; Specializuotų ataskaitų generavimas ir spausdinimas; Skirtas planų braižymui “Grafika” pulteliui (iki 32 patalpų planų), paveiksliukų ir melodijų perkėlimui; Duomenų persiuntimas tiesiogiai 38,4 kbps greičiu (DigiplexNE), naudojant tiesioginio sujungimo modulį “306” (iki 8m) arba keitiklį; DNE-CONV1 (iki 300m).

NEW ACC: NEware programinė įranga skirta vartotojui

NEW ACC (Versija, skirta ir įeigos kontrolės ir apsaugos valdymui); Visų DigiplexNE sistemos vartotojų kodų ir parametrų konfigūravimas; Sistemos monitoringas realiame laike (sistemos stebėjimas, zonų būsenos bei gedimų kontrolė, nenutraukiant sistemos funkcionavimo iir ryšio su apsaugos pultu); Sistemos apsaugos įjungimas / išjungimas ir PGM kontrolė; Sistemos atmintyje išsaugotų įvykių paieška, grupavimas ir atranka; Specializuotų ataskaitų generavimas ir spausdinimas; Skirtas planų braižymui “Grafika” pulteliui (iki 32 patalpų planų), paveiksliukų ir melodijų perkėlimui; Duomenų persiuntimas tiesiogiai 38,4 kbps greičiu (DigiplexNE), naudojant tiesioginio sujungimo modulį “306” (iki 8m) arba keitiklį; DNE-CONV1 (iki 300m).

WINLOAD: WinLoad programinė įranga

DigiplexNE, Digiplex, Spectra ir jų modulių patogus programavimas; Duomenų perdavimas standartiniu modemu 300 bps greičiu; Duomenų perdavimas tiesiogiai 38,4 kbps greičiu (DigiplexNE) arba 19,2 kbps greičiu (Digiplex), naudojant tiesioginio sujungimo modulį “306” (iki 8m) arba keitiklį DNE-CONV1 (iki 300m); Didelio skaičiaus vartotojų, grupių ir duomenų bazių palaikymas; Tinklo palaikymas; Sudėtingų įvykių ataskaitų spausdinimas ir zonų / vartotojų programavimas.

Valdymo Pulteliai

DNE-K07: Pultelis su grafiniu skystų kristalų monitoriumi “Grafica”

Grafinis zonų vaizdavimas patalpų planuose (maksimalus planų skaičius – 32); Paprasti piktogramų ir tekstiniai meniu su detaliais paaiškinimais; Išsamus sistemos būsenų vaizdavimas; Signalinis laikmatis bei specialūs apie įvykius primenantys pranešimai; Iki 15 melodijų, signalizuojančių durų atidarymą, įėjimo ar išėjimo laiką ir kt.; Užrašai 8 kalbomis; Paieškos funkcijos; Greitas vartotojo parametrų programavimas; Priskyrimas vienai ar daugiau sričių; Programuojama durų varpelio funkcija; 3 pavojaus mygtukai; Reguliuojamas foninis apšvietimas, kontrastas ir garsas; Pavadinimų perdavimas “PMC-3” moduliu arba per magistralę, nnaudojant “Module Broadcast” funkciją; Pasirenkama korpuso spalva

DGP2-641: Pultelis su 32 simbolių skystų kristalų ekranu

32 simbolių skystų kristalų ekranas su programuojamais užrašais (juos galima kopijuoti “PMC-3” modulio pagalba arba “Module Broadcast” funkcijos pagalba); Priskiriamas vienai ar daugiau sričių pultelio zona ir 1 PGM išėjimas; Programuojama durų varpelio funkcija; 14 vieno mygtuko paspaudimu aktyvuojamų funkcijų; 3 pavojaus mygtukai; Reguliuojamas foninis apšvietimas, kontrastas ir meniu navigacijos greitis.

DGP2-648: 48 zonų pultelis

48 zonų indikatoriai (kiekvienas indikatorius rodo atviros zonos numerį nuo 1 iki 48); 4 sričių mygtukai-indikatoriai (rodo bet kurią sritį nuo 1 iki 4); Priskiriamas vienai ar daugiau sričių; 1 pultelio zona ir 1 PGM išėjimas; Programuojama durų varpelio funkcija; 14 vieno mygtuko paspaudimu aktyvuojamų funkcijų; 3 pavojaus mygtukai.

DGP2-ANC1: Zonų / sričių indikavimo modulis

Indikatoriai nurodo bet kurių iš 1- 8 sričių, 1- 48 zonų ar 49 – 96 zonų būseną; 3 viename produktas (tiekiamas su trimis skirtingų indikatorių variantais); Gali būti montuojamas tiek atskirai, tiek ir prie bet kurio ultelio modelio; Galima sujungti tris zonų / sričių indikavimo modulius; Priskyrimas vienai ar daugiau sričių.

Adresiniai judesio jutikliai

DGP2-50: Dviejų elementų judesio detektorius

Patentuotas “Digital Motion Detection” skaitmeninis judesio detektavimas (schemoje nėra jokių analoginių grandžių); “Digital Auto Pulse” skaitmeninis signalo apdorojimas; “Digital Shield” skaitmeninės apsaugos algoritmo programinė įranga; Metalinis sskydelis užtikrina maksimalią apsaugą nuo elektromagnetinių ir radiodažnių trikdžių; 12 X 12m ir 110° judesio detektavimo laukas.

DGP2-60: Keturių elementų judesio jutiklis

“Digital Dual Opposed Detection” skaitmeninis detektavimas dviejų priešingų elementų technologijos pagalba; “Interlock Sensor Geometry” (ISG) persidengiančių sensorių geometrija; Patentuotas “Digital Motion Detection” skaitmeninis judesio detektavimas (schemoje nėra jokių analoginių grandžių); “Digital Auto Pulse” skaitmeninis signalo apdorojimas; “Digital Shield” skaitmeninės apsaugos algoritmo programinė įranga; Metalinis skydelis užtikrina maksimalią apsaugą nuo elektromagnetinių ir radiodažnių trikdžių; 12 X 12m ir 110° judesio detektavimo laukas.

DGP2-70: Judesio detektorius, nereaguojantis į naminius gyvūnus

Dviguba optika (2 sensoriai viename korpuse); Nereaguoja į naminius gyvūnus, sveriančius mažiau nei 40kg; Ypatingai patikimas, nekeliantis klaidingų aliarmų; Patentuotas “Digital Motion Detection” skaitmeninis judesio detektavimas (schemoje nėra jokių analoginių grandžių); “Digital Auto Pulse” skaitmeninis pulsinio signalo apdorojimas; “Digital Shield” skaitmeninės apsaugos algoritmo programinė įranga; Metalinis skydelis užtikrina maksimalią apsaugą nuo elektromagnetinių ir radiodažnių trikdžių; 10,5 X 10,5m ir 90° judesio detektavimo laukas.

Laidiniai ir bevielio ryšio zonų išplėtimo moduliai

DGP-ZC1: Durų kontakto modulis

1 adresuojama zona; Nedideli matmenys: 74 X 20 X 30mm.

DGP2-ZX1: 1 zonos išplėtimo modulis

1 adresuojama zona (2 zonos – ATZ zonų dubliavimo atveju); Zonos reakcijos greičio nustatymas kiekvienai zonai (iki 255 minučių, tinka temperatūros pokyčius fiksuojančioms

sistemoms).

APR3-ZX4: 4 zonų išplėtimo modulis

4 adresuojamos zonos (8 zonos – ATZ zonų dubliavimo atveju); Zonos reakcijos greičio nustatymas kiekvienai zonai (iki 255 minučių; tinka temperatūros pokyčius fiksuojančioms sistemoms); Zonos įėjimas gali būti naudojamas kaip sabotažo jutiklio įėjimas.

APR3-ZX8: 8 zonų išplėtimo modulis

8 adresuojamos zonos (16 zonų – ATZ zonų dubliavimo atveju); Zonos reakcijos greičio nustatymas kiekvienai zonai (iki 255 minučių; tinka temperatūros pokyčius fiksuojančioms sistemoms.

OMN-RCV3: Omnia bevielių zonų išplėtimo modulis

16 adresuojamų zonų; 16 nuotolinio valdymo pultelių; Iki 6 imtuvų vvienai “Digiplex” sistemai; Suderinamas su visais Omnia bevieliais moduliais; Pilna bevielių modulių kontrolė (išsikrovusi baterija, sabotažas ir veikimo kontrolė); Automatinis jutiklių tikrinimosi laiko atpažinimas; Kintamo kodo technologija su ypatingai saugiu kodavimo algoritmu; Siųstuvo signalo stiprumo kontrolė; Foninio radiodažnio triukšmo kontrolė; 1 PGM išėjimas (+1 pasirinktinai); Dirba 433 MHz arba 868MHz dažniu; Dirba su bevieliais jutikliais OMN-PMD-1, PMD75, DCT2, RCT1 (žiūrėti 21 psl.); Gali būti naudojamas kaip nepriklausomas įrenginys.

Omnia bevielio ryšio jutikliai

OMN-PMD1: Bevielis judesio jutiklis

Patentuotas “Auto Pulse” automatinis impulsinio signalo aapdorojimas; Automatinis temperatūros kompensavimas; Dviejų elementų sensorius; Realaus laiko programinė įranga; 14 X 14m ir 110° judesio detektavimo laukas; Signalo perdavimas iki 150m atstumu; Maitinamas trimis “AA” tipo baterijomis; Išsikrovusios baterijos ir signalo stiprumo kontrolė; 3 minučių trukmės energijos taupymo rrežimas po dviejų užfiksuotų įvykių; Sabotažo jutiklis.

OMN-PMD75: Bevielis judesio jutiklis, nereaguojantis į naminius gyvūnus

Dviguba optika (2 sensoriai viename korpuse); Nereaguoja į naminius gyvūnus, sveriančius mažiau nei 40kg; “Digital Dual Opposed Detection” skaitmeninis detektavimas dviejų; priešingų elementų technologijos pagalba; Patentuotas “Digital Motion Detection” skaitmeninis judesio detektavimas; Patentuotas “Auto Pulse” automatinis impulsinio signalo apdorojimas; “Digital Shield” skaitmeninė apsaugos algoritmo programa bei galimybė reguliuoti detektoriaus jautrumą; Single / Dual Edge Processing apdorojimas; Automatinis temperatūros kompensavimas; Realaus laiko programinė įranga; Signalo perdavimas iki 150m atstumu; Maitinamas trimis “AA” tipo baterijomis; Išsikrovusios baterijos ir signalo stiprumo kontrolė; 3 minučių trukmės energijos taupymo režimas po dviejų užfiksuotų įvykių; Sabotažo jutiklis; 11 X 11m ir 90° judesio detektavimo laukas.

OMN-DCT1: Bevielis durų kontaktas

Du didelio jautrumo herkoniniai jungikliai aarba universalus įėjimas; Maitinamas trimis “AAA” tipo baterijomis; Atstumas 150m; 124 X 45 X 33mm; Su sabotažo jutikliu.

OMN-DCT2: Ypatingai mažas bevielis durų kontaktas

Didelio jautrumo herkoninis jungiklis; Maitinamas viena 3V ličio baterija; Sabotažo jutiklis; Signalo perdavimas iki 100m atstumu; 44 X 30 X 17mm.

OMN-RCT1: 4 mygtukų nuotolinio valdymo pultelis

Iki 8 programuojamų funkcijų; Atsparus vandens lašams; Signalo perdavimas iki 100m atstumu; Maitinamas viena 3V ličio baterija.

Centralės programavimas

Visus signalizacijos mazgus apjungia centralė. Ji valdo visus procesus susijusius su signalizacijos sistema. Centralė gauna ssignalus apie detektorių suveikimą ir telefono linija arba radijo bangomis perduoda juos į apsaugos pultą bei įjungia garsines sirenas. Nuo jos parinkimo labiausiai priklauso signalizacijos valdymo ir naudojimosi galimybės ir patogumas. Valdymo pulteliu įjungiame / išjungiame signalizaciją.

Suprogramuoti centralę galima dviem būdais, su pulteliu arba kompiuterio pagalba prisijungus prie centralės RS232 kabeliu ir naudojantis specialiomis tai centraliai pritaikytomis programomis.

Programavimas pulteliu užima gana daug laiko ir yra painus. Su juo suprogramuoti centralę yra nepatogu.

Programavimas kompiuterio pagalba yra paprastas ir greitas naudojantis jau aukščiau minėtomis programomis. Kompiuterį prie centralės galima prijungti papildomų modulių (DNE-CONV1; 306) pagalba.

Centralę galima suprogramuoti ir iš kito miesto naudojantis WinLoad programine įranga, prie centralės prisijungus per standartinį modemą kurio greitis yra 300 bps.

Kiekvienam vartotojuj galima priskirti skirtingą kodą. Galima suprogramuot kiekvienam vartotojuj į kokias patalpas jis gali eit į kokias ne.

Užpuolimo atveju yra galimybė įprogramuoti kodą, kuris signalizaciją išjungia, bet nusiunčia signalą į apsaugos policą apie užpuolimą.

Prie šiuolaikinių centralių galima prijungti beveik viską: apšvietimą, vartelius, garažo vartus, vartų pavaras, žaliuzes, stoglangius ir t.t.

Signalizacijai suveikus galima užprogramuot, kad įsijungtų visos pastato šviesos, arba mirgsėtų tam tikrą laiką.

Įjungus signalizaciją visos pastate įjungtos šviesos išsijungia automatiškai iš kart arba po tam tikro laiko.

Išjungus signalizaciją gali automatiškai įsijungti lempos pavyzdžiui koridoriuje, svetainėje iir t.t. Tai priklauso nuo šeimininko pageidavimo.

Suveikus gaisro signalizacijai, gali atsidaryti el. valdomi stoglangiai ar automatinės durys.

Į centralę galima įprogramuoti kelis telefono numerius pvz. namų šeimininko, kaimyno ar kt. Suveikus signalizazijai centralė automatiškai skambina nurodytais telefono numeriais ir praneša apie suveikusią signalizaciją. Galima užprogramuot kiek kartų centralė gali skambinti.

Signalizacijos valdymo būdai

Sistemos valdymas per GSM arba stacionarų telefoną

• Telefonu galima kontroliuoti ir valdyti magistralės instaliacijos funkcijas iš bet kurios buvimo vietos. Galima įjungti / išjungti signalizaciją. Įjungti / išjungti kiemo ar vidaus apšvietimą ir t.t. Leidžia patikrinti signalizacijos, elektros ir šildymo instaliaciją. Taip pat nuotoliniu būdu galima įjungti bet kurį vykdytuvą, pvz. šildymą, o apie avariją ar vamzdyno trukimo atvejį, lango atidarymą, gaisro atveju ar įsibrovėlio detektavimą pranešama į šeimininko telefoną ar jo darbovietę, kaimynui arba apsaugos policijai.

Sistemos valdymas kompiuteriu

• Kompiuteriu galima kontroliuoti ir valdyti magistralės instaliacijos funkcijas iš bet kurios buvimo vietos.

• Kompiuteriu galima:

o Išjungti / įjungti signalizaciją;

o atjungti / įjungti tam tikras zonas;

o užsikrauti buvusius įvykius ir juos peržiūreti;

o peržiūrėti koks varotojas ir kada įjungė ar išjungė signalizaciją;

o perprogramuoti centralę;

Valdymas OMN-RCT1 pulteliu

• Pultelį galima užprogramuoti pagal vartotojo pageidavimus iki 8 skkirtingų komandų.

• Tai pats patogiausias ir lengviausias būdas įjungti bei išjungti signalizaciją. Nereikia atsiminti kodų.

Pvz. galima:

1. įjungti namo apsaugą.

2. išjungti namo apsaugą.

3. įjungti / išjungti nnamo, lauko apšvietimą, ar abu kartu.

4. atrakinti vartelius.

5. valdyti garažą.

6. valdyti vartus.

7. valdyti stoglangius.

8. valdyti žaliuzes.

Centralizuotas valdymas

• Bendras šildymo ir apšvietimo sistemos valdymas leidžia sumažinti temperatūra tose patalpose , kuriose judesio daviklis nefiksuoja žmonių judėjimo;

• Judesio jutikliai ir langų atidarymo jutikliai, veikiantis kaip apsaugos sistemos elementai, gali būti panaudoti apšvietimo ir šildymo valdymui (lango atidarymas sumažina nustatytos temperatūros lygi, judesio daviklio signalai junginėja apšvietimą.)

Apšvietimo valdymas

• Valdymas pagal laiko funkciją (pasirinktos apšvietimo grupės automatiškai išjungiamos arba įjungiamos pagal vartotojo apibrėžtą laiką, pvz. apšvietimas biure išsijungia pasibaigus darbui, o sutemus įsijungia pastato architektūrinis apšvietimas)

• Valdymas pagal išorinės apšvietos stiprį (parinkus pastato dalims atitinkamus suveikimo lygius galima pasiekti žymų energijos taupymą nemažinant darbo komforto)

• Pastovaus apšvietos lygio palaikymas (reguliuojant šviestuvų šviesos šaltinius pagal darbo vietos apšvietos lygį sudarome komfortines sąlygas ir energijos taupymą)

• Apšvietimo valdymas pagal žmogaus buvimo detektavimą

• Kai vaikas vakare bijo pereiti iš svetainės į savo kambarį (arba iš kambario į virtuvę), vaikas, paspaudęs vieną mygtuką uždega visas jo kelyje lempas (koridorius, laiptai, kambarys)

• Bet koks pastato apšviestumas prie mažiausių energijos sąnaudų (galima, pasirinkus patalpas, kuriose turi įsijungti apšvietimas, sudaryti keletą pastato apšvietos variantų)

• Bet koks pastato apšviestumas prie mažiausių energijos sąnaudų (galima, pasirinkus patalpas, kuriose turi įsijungti apšvietimas, sudaryti keletą pastato apšvietos variantų)

• Viso apšvietimo valdymas

iš bet kurio taško namuose

• Atrakcinis sodo apšvietimas sutemus

• Apšvietimo scenų sudarymas (lempų įsijungimas su skirtingais šviesos lygiais pagal iš anksto užprogramuotą sceną), pvz. vakarienė, skaitymas, televizoriaus žiurėjimas, svečių vizitas

• Gaisro atveju įsijungia visi šviestuvai, kad palengvinti evakuaciją

• Naktį šviesos įsijungia kelyje tarp miegamojo, virtuvės ir vonios, kai detektuojamas judesys, bet tik 50% galios, kad ne akinti žmogaus

• Automatinis apšvietimo įsijungimas prie privažiavimo ir garažo

Išvykus šeimininkams apšvietimas gali automatiškai junginėtis simuliuojant gyventojų buvimą.

Visa tai galima apjungti į apsaugos signalizącią naudojant specialius valdiklius “LOGO” kuriuos gamina ““Siemens”. Jie programuojami kumpiuteriu LogoSoft Comfort programa.

Nuo ko priklauso kaina

• Nuo to, kiek jutiklių dedama ant durų ir langų.

• Nuo to, kiek bus judesio jutiklių.

• Ar norite vaizdo stebėjimo sistemų.

• Ar norėsite prisijungti prie apsaugos pulto.

• Kokio lygio apsaugos sistema.

Literatūra:

1. http://www.avg.lt

2. http://www.arevita.com

3. http://www.arevita.lt

4. http://www.euroelektronika.lt

5. http://www.asa.lt/apsauga

6. http://www.ops.lt

7. http://www.fima.lt

8. http://www.paradox.ca

9. http://www.jungtis.lt

10. http://www.sireta.lt/

11. http://www.dsc.com

12. Arevita Produkcijos katalogas 2004