Dravidų kalbų šeima

DRAVIDŲ KALBŲ ŠEIMA

Tai iki galo neištyrinėta senoji Indijos kalbų šeima.

Davidų šeimos kalbos apima apie 75 kalbas, kurios daugiausiai kalbamos pietų Indijoje, Šri Lankoje ir Pakistane. Dravidų kalbomis kalba daugiau nei 200 milijonų žmonių, pasirodo, kad jie nesusiję su kitų šeimų kalbomis.

Dravidų kalbų šeima pirmą kartą buvo aprašyta 1816 metais. Ją aprašė Francis Elis, anglų valstybės tarnautojas, kuris atpažino giminystę tarp keturių literatūrinių kalbų, tokių kaip Tulų, Kodagų ir Maltų. 1856 metais Robertas Kaldvelas Pridėjo dar keletą kalbų: Kotų, Todų, Gondų,, KKulų, Kurukhų ir Brahujų. Jis paėmė Sanskrito žodį dravida, kuris, kaip manoma, reiškia „Tamilai“, ir panaudojo pavadinant kalbų šeimą. Mes galime daryti prielaidą, kad proto-Dravidai buvo kalba, kuria kalbėjo visa Indija 1500 m. prieš mūsų erą.

Tai agliutacinės kalbos. Fonetikai būdinga ilgieji ir trumpieji balsiai, cerebraliniai priebalsiai.

Morfologijai būdingos dvi daiktavardžių klasės (žmonių vardai ir kiti daiktavardžiai), nekaitomi būdvardžiai, įvardžio „mes“ inkliuzyvinė ir ekskliuzyvinė forma, priešdėlių ir intarpų nebuvimas.

Dravidai ( 75 )

Centrinės ( 5 )

Kolamiai-Naikai ( 2 )

Šiaurės vvakarų Kolamiai

Pietryčių Kolamiai

Parjai-Gadabai ( 3 )

Gadabai, Olarai, Salurai

Gadabai, Olarai, Potangai

Duruviai

Šiauriniai (5)

Brahujai

Kumarbhagai Pahariai

Kuruksai

Nepalo Kuruksai

Sauriai Pahariai

Pietų centriniai (1)

Telugai (1)

Manai-Dorai

Pietų – centriniai (22)

Gondai – Kui (18)

Gondai (11)

Abudžmariai

Mariai, Dandamiai

Muriai, Rytų

Muriai, Tolimųjų vakarų

Gondai, Pietų

Gondai, Šiaurės

Khirvarai

Mariai

Muriai, Vakarų

Nagarčalai

Pardhanai

Kondai – Kui (7)

Kondai (2)

Mandai-Kujai (5)

Telugai (4)

Čenčai

Savarai

Telugai

Vadarai

Pietiniai

Tamilai-Kanadai (27)

Kanadai (4)

Badagai

Holijai

Kanadai

Uraliai

Tamilai-Kodagai (23)

Kodagai

Tamilai-Malajamai

Todai-Kotai

Tulai (5)

Belarai

Kudijai

Koragai (2)

Koragai, Korai

Koragai, Mudai

Tulai

Neklasifikuojami (1)

Platanai

Neklasifikuojami (9)

Alarai

Bazigarai

Bhariai

Kamarai

Kanikaranai

Kuričijai

Malankuravanai

Muthuvanai

Višavanai

CENTRINĖS DRAVIDŲ KALBOS

KOLAMIAI – NAIKAI

ŠIAURĖS VAKARŲ KOLAMIŲ KALBA

Populiacija

115,000 (1997)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Kolamboliai, Kulmai, Kolamai, Kolmiai, Kolamijai

Komentarai

Šiaurės vakarų ir Pietryčių Kolamių kalbos nėra iš prigimties panašios, bet turi 61% – 68% žodyno panašumų su pietryčių Kolamiais. Beveik visi suaugusieji yra dvikalbiai (dar kalba Maratų, Telugų ar Gondų kalbomis). Patyrimas ribotas su MMarathų kalba.Kalamių kalba kalbama ne kastose, oficiali kalba išoriniam bendravimui. Žmonės vadinami „Kolavarais“ arba „Kolamiais“. Raštingumo koeficientas pirmoje kalboje 4,21%.

PIETRYČIŲ KOLAMIŲ KALBA

Populiacija

10,000 (1989)

Šalis

Indija

Komentarai

Nepanašios su šiaurės vakarų Kolamių kalba. Tačiau turi 60%-74% žodyno panašumų su šiaurės vakarų Kolamiai. Raštingumo koeficientas antroje kalboje mažas.

PARJAI – GADABAI

GADABŲ, OLARŲ, SALURŲ

Populiacija

10,000 (1996m.)

Šalis

Indija

Komentarai

93%-98% suprantamumas tarp tarmių. 84%-94% žodyno panašumų tarp tarmių, 42%-47% su Gadabais Potangais. Dvikalbių specialistų su Telugų kalba mažai. Naudojama kalba namuose, kaimuose, religijoje. Tyrinėjimams reikalinga: dvikalbiai specialistai su Telugų kalba, palankus požiūris į TTelugų kalbą. Raštingumo koeficientas antroje kalboje 6,53%. Reikalingos raštingumo programos. Telugų raštas.

GADABŲ, OLARŲ, POTANGŲ

Populiacija

15,000 (1997)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Olarai Gadabai, Olariai, Olarojai, Halariai, Alarai, Olarai Gadbasai, San Gadabai, Gadabai, Sanojai, Kondekarai, Kondkorai

Komentarai

Adivasių Orijų kalba yra pagrindinė antroji kalba. Dvikalbių specialistų mažai. Taip pat kalbama Telugų kalba. Tyrinėjimui reikalinga: suprantamumas, dvikalbiai specialistai, nuostatos. Raštingumo koeficientas antroje kalboje 6,53 proc. Orijos ir Telugų raštai.

DURUVIŲ KALBA

Populiacija

90,000 (1986)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Durvai, Parjai, Parajai, Thakarai, Tagarai, Tugarai

Komentarai

Visos tarmės iš prigimties panašios. Nethanarų tarmė pagrindinė. Tarmės turi 90% -96% žodyno panašumų. Tarmės turi 70%-82% žodyno panašumų su Halbi kalba (antroji kalba). Dalis kalba Halbi kalba kaip pirmąją kalba. Hindi kalba yra valstybinė kalba, bet mažai naudojama (išskyrus švietime). Žmonės vadinami duruviais. Raštingumo koeficientas pirmojoje kalboje žemesnis nei 1%, o antrojoje 15%-25%.Devanagarių ir Orijos raštas.

ŠIAURINĖS DRAVIDŲ KALBOS

BRAHUJŲ KALBA

Populiacija

2000000 (1998. Pakistane), 200000 (1980. Afganistane), 10000 (1983. Irane)

Šalis

Pakistanas, Afganistanas, Iranas

Kiti pavadinimai

Brahuidai, Birahujai, Brahuigiai, Kur Galiai

Dialektai

Jaravanų, Kalatų, Saravanų

Komentarai

Pakistanas: pagrindinė tarmė Kalatų. Dvikalbystė maža. Raštingumo koeficientas pirmojoje kalboje mažesnis nei 1%, antrojoje mažesnis nei 5%. Naudojamas Nastalikų raštas. Žmonės musulmonai.

Afganistanas: raštingumo koeficientas pirmojoje kalboje mažesnis nei 1%, antrojoje 15%-25%. Musulmonai.

Iranas: pagrindinė tarmė Kalatų. Brahujai Irane dabar kalba Vakarų Balučių kalba. Musulmonai.

KUMARBHAGŲ PAHARIŲ KALBA

Populiacija

14,000 (1994)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Maltai, Malerai, Malai, Madai, Paharijai, Pahariai, Kumarai

Komentarai

Prigimtinis panašumas su Mal Pahariais yyra nepakankamas. Giminingumas su Kuruxais.80% leksikos panašumų su Mal Pagariais. Maža dvikalbystė su Hindi ir Bengalų kalbomis. Kalba naudojama visoje teritorijoje. Tyrinėjant reikalinga suprasti dialektus Vakarų Bengalijoje, Bangladeše.

KURUKSŲ KALBA

Populiacija

2,053,000

Šalis

Indija, Bangladešas

Kiti pavadinimai

Oraonai, Kurukhai, Kudukaliai, Kurukai, Oraonai, Urangai, Kisanai, Kuncai, Kunukai, Kudai, Korai, Kodai, Kolai, Morvai, Birhorai

Dialektai

Oraonų, Kisanų

Komentarai

Kisanų ir Orionų dialektai turi 73% panašumų. Skirtinga nuo Nepalo Kuruksų. Raštingumo koeficientas 23% Oraonų ir 17% Kisanų.

NEPALO KURUKSŲ KALBA

Populiacija

Dar neapskaičiuota

Šalis

Nepalas

Kiti pavadinimai

Dhangarai, Janghardai, Jangadai, Uraonai, Oraonai

Komentarai

Nepanaši kalba į Indijos ir Bangladešo Kuruksų. Dvikalbystė.

SAURIŲ PAHARIŲ

Populiacija

86,000 (1994)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Malerai, Maltai, Maltiai

Dialektai

Sahibganų, Godų, Hiranpurų, Litiparų

Komentarai

Prigimtinis panašumas su Kumarbhagais Pahariais yra nepakankamas. Giminiškumas su Kuruksais. Raštingumas antrojoje kalboje 6,9%. Žmonės katalikai.

PIETŲ CENTRINĖS DRAVIDŲ KALBOS

TELUGAI

MANŲ-DORŲ KALBA

Populiacija

18,964 (1981)

Šalis

Indija

Komentarai

Antroji kalba po Telugų. Telugų raštas. Raštingumas antrojoje kalboje 6,8%.

PIETŲ CENTRINĖS KALBOS

GONDAI – KUI

GONDŲ KALBOS

ABUDŽMARIŲ KALBA

Populiacija

47,000

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Abudžmadai, Abudžmarijai ir kt.

Šalis

Indija

Komentarai

Raštingumo koeficientas pirmojoje kalboje: 5% vyrų ir 0% moterų.

MARIŲ, DANDAMIŲ

Populiacija

150,000 (1992)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Mariai Gondai, Madijai, Dhurai, Dandamiai Madijai ir kt.

Dialektai

Dydamų, Sukmų

Komentarai

Sukmai Dydamus supranta 81%. Skirtinga kalba nuo kitų Gondų kalbų. Kalbėtojai vadinami „Mariais“.

RYTŲ MURIŲ KALBA

Populiacija

Dar nesuskaičiuoti

Šalis

Indija

Dialektai

Raigarhų, Landžodų

Komentarai

95% panašumų tarp tarmių.73%-83% panašumų su vakarų Muriais. Kalbėtojai vadinami „Muriais“. Kalba Hindi kalba.

TOLIMŲJŲ VAKARŲ MURIŲ KALBA

Populiacija

Dar nesuskaičiuoti

Šalis

Indija

Komentarai

79%-88% panašumų su kitomis Murių kalbomis. Kalbėtojai vadinami „Muriais“ arba „Gondais“.

PIETINIŲ GONDŲ

Populiacija

700,000 (1993)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Telugai Gondai

Dialektai

Nirmalų, Utnūrų, Aherių, Sironchų, Bhamragarhų, RRajurių, Etapalų Gondų

Komentarai

Sironchų tarmė lengviausiai suprantama (90%-98% panašumų).64%-90% leksikos panašumų tarp tarmių. Kalbėtojai vadinami „Gondais“. Raštingumo koeficientas antroje kalboje 25%-50%. Telugų raštas.

ŠIAURINIŲ GONDŲ

Populiacija

1,954,000 (1997)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Gondai, Gaudai, Gondivai, Gondivadai, Goudvalai, Godai, Goudai

Dialektai

Betulų, Čindvarų, Mandalų, Seonų, Amravatų, Bhandarų, Nagpurų, Javatmalų

Komentarai

Panašumas tarp tarmių 94%-97%. Leksikos panašumų tarp tarmių 58%-90%. Žmonės vadinami „Gondais“.Raštingumas pirmojoje kalboje 1%-5%, o antrojoje 25%-50%.

KHIRVARŲ KALBA

Populiacija

34,251

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Khervariai

MARIŲ KALBA

Populiacija

134,000 (1997)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Modhai, Modai

Dialektai

Adevadų, Etapalų Marių, Bhamanų

Komentarai

Etapalų marių šnekta yra gerai suprantama visiems. Skirtinga kalba nuo kitų Gondų kalbų. 53%-83% leksikos panašumų tarp tarmių.

VAKARINIŲ MURIŲ

Populiacija

12,898 (1971 m. surašymas)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Jhoriai, Mudiai, Muriai Gondiai

Dialektai

Solapalo, Bančapajų, Dhanorų

Komentarai

80%-96% panašumų tarp tarmių, 69%-73% su rytiniais Muriais, 51%-78% su tolimaisiais vakariniais Muriais. Kalbėtojai vadinami „Muriais“.

NAGARČALŲ KALBA

Populiacija

7,090 (1971 m. surašymas)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Nagarai, Nagarčiai

PARDHANŲ KALBA

Populiacija

116,919 (1981 m. surašymas)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Pradhanai, Pradhaniai

Komentarai

Gondų kalba yra pagrindinė.

KONDA – KUI KALBOS

KONDŲ KALBOS

KONDŲ-DORŲ KALBA

Populiacija

32,000 (1997)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Podžų

Dialektai

Kondų, Kubių

Komentarai

Kondų ir Kubių tarmės yra iš prigimties panašios. Tarp jų yra 83% leksikos panašumų. Dvikalbystė ribota su Telugų kalba. Žmonės vadinami „Pordžais“.

NUKŲ-DORŲ KALBA

Populiacija

Dar nesuskaičiuota

Šalis

Indija

MANDŲ – KUI KALBOS

MANDŲ KALBA

Populiacija

Dar nesuskaičiuota

Šalis

Indija

Komentarai

Atrasta tik 1964 m.

PENGŲ KALBA

Populiacija

1,254 (1961 m. surašymas)

Šalis

Indija

Dialektai

Indių, Aveų, Mandų

KOJAŲ KALBA

Populiacija

330,000

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Koių, Koių Gondų, Kavorų, Koitarų ir kt.

Komentarai

Skirtinga kalba nuo Gondų. Telugų kalba yra antroji kalba, bet dvikalbystė nepopuliari. Raštingumas antrojoje kalboje 7%. Telugų, Orijos ir Devanagari raštai.

KUI KALBA

Populiacija

717,000 (1997)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Kandhų,

khondų, Kandų, Kodų, Kodulų, Kuingų

Dialektai

Khondių, Gumsajų

KUVIŲ KALBA

Populiacija

300,000 (1990)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Kuvingų, Kuvių Kondų, Kondų, Jatapų

TELUGAI

ČENČŲ KALBA

Populiacija

28,754 (1981 m. surašymas)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Čenčukūlamių, Čenčvarų, Čensvarų, Čončarų

Komentarai

Raštingumas antrojoje kalboje 9,7% (1981 m. surašymas).

SAVARŲ KALBA

Populiacija

Dar nesuskaičiuota

Komentarai

Orijos, Telugų raštas.

TELUGŲ KALBA

Populiacija

67,000,000 (bet gali būti ir 75,000,000)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Telegų, Gentų, Tailangų, Telgų, Tengų, Terangų, Tolanganų

Komentarai

Nacionalinė kalba, pagrindinė.Telugų raštas.

VADARŲ KALBA

Populiacija

61,000

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Vadarų, Verdersų

Komentarai

Šiek tiek moka Teludų ir Maratų kalbas.

PIETINĖS KALBOS

TAMILAI – KANADAI

KANADŲ KALBOS

BADAGŲ KALBA

Populiacija

171,000 – 300,000 (1997)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Badugų, Vadagų

HOLIJŲ KALBA

Populiacija

8,000 (1984 m.)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Holarų, Holianų, Golarų-Kanadų ir kt.

Komentarai

50% Holijų kalbos kalbėtojų šiek tiek kkalba Telugų kalba kaip antra kalba (60% suaugusiųjų ir 30% vaikų). Raštingumas pirmojoje kalboje mažesnis nei 1%, antrojoje 5%.

KANADŲ KALBA

Populiacija

35,346,000 (1997 m.)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Knarų, Madrasų ir kt.

Komentarai

Turi apie 20 dialektų. Nacionalinė kalba. Raštingumas pirmojoje ir antrojoje kalbose yra 60%.Kanadų kalbos raštas panašus į Telugų raštą.

URALIŲ KALBA

Populiacija

18,257 (1981 m. surašymas)

Kiti pavadinimai

Uralių, Urlių

TAMILŲ – KODAGŲ KALBOS

KODAGŲ PROKLALBĖ

Populiacija

365,000

Šalis

Indija

Komentarai

Ją sudaro 5 kalbos : 4 Kurumbų ir Kodagų.

TAMILŲ – MALAJALŲ PROKALBĖ

Dar skirstoma į Malajalų ( 9 kalbos), Mananų ir Tamilų (6 ) kalbas.Šnekama Indijoje. Mananų kalba tturi 70% panašumų su Malajalamų kalba. Tamilų kalbomis dar šnekama Malaizijoje, Mauricijuje, Singapūre, Šri Lankoje. Iš viso Tamilų kalba šneka 74,000,000 (1999 m. ) žmonių.

TODŲ -KOTŲ PROKALBĖ

Yra dvi kalbos: Kotų ir Todų.

Kotų kalba šneka tik apie 2,000 (1992 m.) žmonių. TTamilų raštas.

Todų kalba šneka tik 1,006 ( 1981 m. surašymas) žmogus.

TULŲ KALBOS

BELARŲ KALBA

Populiacija

Dar nesuskaičiuota

Šalis

Indija

KUDIJŲ KALBA

Populiacija

2,462

Šalis

Indija

Komentarai

Raštingumas antrojoje kaboje 30% (1981 m. surašymas). Kanadų ir Malajalamų raštas.

KORAGŲ KALBA

Yra dvi kalbos: Koragų Korų ir Koragų Mudų. pagal 1981 m. surašymo duomenis kalba 16,665 žmonės. Kalbama Indijoje

TULŲ KALBA

Populiacija

1,949,000 (1997 m.)

Šalis

Indija

Dialektai

Tulų ir Belarų

Komentarai

%. Belarų dialektas turėtų būti atskira kalba. Raštingumas antrojoje kalboje 20.

NEKLASIFIKUOJAMA KALBA

ULATANŲ KALBA

Populiacija

12,687

Šalis

Indija

Komentarai

Pagrindinė kalba Malajalamų.

NEKLASIFIKUOJAMOS KALBOS

ALARŲ KALBA

Populiacija

350

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Čatanų

Komentarai

Raštingumas pirmojoje kalboje mažesnis nei 1 %.

BAZIGARŲ KALBA

Populiacija

100 (1951 m.)

Šalis

Indija

Komentarai

Raštingumas pirmojoje kalboje mažesnis nei 1%.

BHARIŲ KALBA

Populiacija

196,512 (1981 m. surašymas)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Bharų, Bharatų, Bhumių, Palihų

Komentarai

Devanagari raštas

KAMARŲ KALBA

Populiacija

23,456 ( 1981 m. surašymas)

Šalis

Indija

KANIKARANŲ KALBA

Populiacija

25,000 (1982 m.)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Kanikarų, Kanikanų, Malampašių

Komentarai

90% žmonių kalba Malajalamų kalba kaip antrąja, 10% – kaip Tamilų. Raštingumas antrojoje kalboje ( Malajalamų ) 20%.

KURIČIJŲ KALBA

Populiacija

29,375 (1981 m. ssurašymo duomenimis)

Šalis

Indija

MALANKURAVANAI

Populiacija

7,339 (1981 m. surašymas)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Malaikuravanai, Male Kuravanai, Malankudai

Komentarai

Dvikalbystė su Tamilais.

MUTHUVANAI

Populiacija

12,219 ( 1981 m. surašymas)

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Mudavanai, Muduvarai, Mudugarai, Mutuvarai, Muduvanai, Muduvai

Komentarai

80% panašumų su Malajalamų kalba.

VIŠAVANŲ KALBA

Populiacija

150

Šalis

Indija

Kiti pavadinimai

Malarkutai

PANAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T 3. – V.,1978.

The Cambridge encyclopedia of languages. – Cambridge, 1997.

www.ethnologue.com

www.rosettaproject.org

www.vikipedia.org