RAŠINIAI KURSINIAI DARBAI REFERATAI PRATYBŲ ATSAKYMAI

Fizika

Bernulio lygtis
BERNULIO LYGTISDarbo tikslas: nustatyti tiriamo vamzdyno nurodytose vietose Bernulio lygties visų aukščių (slėgių) reikšmes, esant dviems skirtingiems debitams, palaikant pastovų…
Branduolinė fizika
Radioktyvaus preparato aktyvumas – jo skilimo greitis. Paprasčiausias prietaisas, tinkantis a dalelių sukeliamiems žybsniams stebėti – spintariskopas. Elektringos dalelės skriedamos…
Fizikos laboratorinis darbas nr.3. SUNKIO JĖGOS PAGREIČIO PRIE ŽEMĖS PAVIRŠIAUS IR GRAVITACIJOS
Laboratorinis darbas Nr.3 SUNKIO JĖGOS PAGREIČIO PRIE ŽEMĖS PAVIRŠIAUS IR GRAVITACIJOS KONTANTOS NUSTATYMAS I. Darbo tiklas: Be trinties slystančio kūno…
fizikos klausimai 8 klasei
KLAUSIMAI1.Jau senovėje atsiradęs mokslas tiriantis gamtą?2.Pirmą kartą fizikos terminą pavartojęs graikų filosofas ir mokslininkas?3.Pavyzdinis matas, matavimo prietaisas, naudojamas matavimo vienetui…
Elektros energijos gamyba
Elektra [ gr. elektron-gintaras] , visuma reiškinių, susijusių su elektriniais krūviais, jų kuriamais laukais, judėjimu ir sąveika. Elektriniai krūviai būna…
Brauno judejimas
Brauno judėjimo atradimo istorija Bandymams, patvirtinantiems molekulinę teoriją, priskiriamas reiškinys, kurį pirmą kartą pastebėjo anglų botanikas Robertas Braunas, pro mikroskopą…
Šiluma ir šaltis aplink mus
Termometro išradimas Senovės mokslininkai kūno temperatūrą nustatydavo, jį palietę. Tik XVI a. pabaigoje kilo mintis kūnų šiluminio plėtimosi reiškinį pritaikyti…
Žemės diena kovo 20
1971 m. (paėjus vos metams nuo pirmosios Žaliųjų suorganizuotos žemės dienos) Jungtinės Tautos oficialiai įteisino kovo 20-ąją kaip Pasaulinę Žemės…
Augmenisjo Evoliucija
Žemė yra trečioji iš devynių Saulės sistemos planetų.Be jų ,tai sistemai dar priklauso 43 planetu palydovai(neskaitant dirbtiniu),daugiau kaip 1700 mažųjų…
Izaokas Niutonas
Seras Izaokas Niutonas (Isaac Newton) Izaokas Niutonas gimė 1643 m. Sausio 4 d. Woolsthorpe, o mirė 1727 metų kovo 31…
Vilhelmas Konradas Rentgenas
Vilhelmas Konradas Rentgenas ir Rentgeno spindulių išradimas Vilhelmas Konradas Rentgenas gimė 1845 m. kovo 27 dieną. Jis buvo vienturtis garbaus…
Optika ir atomo fizika
1. Spinduliav., kurį sužadina medžiagos dalelių šiluminiai virpesiai vad. šiluminiu arba tempera-tūriniu. Jo intensyvumas ir spektras priklauso nuo spinduluojančio kūno…
atomo sandara
Žodis atomas yra kilęs iš graikiško žodžio atomos kuris reiškia “nedalomas”. Atomai yra tokie maži, kad bilijonas atomų tilptų ant…
Desniai
HUKO Dësnis:Tampumo jëgos atsiradimo prieþàstis – kûnø deformacija. Pvz.: deformuojant spyruoklæ arba strypelá, jame atsiranda tamprumo jëga, kuri lygi Fx=-k*x…
bangos
[Bangavimas]: svyravimų sklidimas aplinka laikui bėgant vadinasi banga. Kai svyravimai vyksta apie pusiausvyros padėtį statmenai bangos sklidimo krypties, bangos vadinamos…