Didžioji Britanija

MOKYKLOS PAVADINIMAS

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystė

Atliko

xx klasės moksleivė

xxx

Darbo vadovė

geografijos mokytoja

xxx

Miestas, 2004

Geografinė padėtis

Didžioji Britanija yra šiaurės pusrutulyje ties nuliniu dienovidiniu.

Didžiosios Britanijos geografinės koordinatės yra 54 00 Š, 2 00 V. Didžioji

Britanija yra Europs vakarinėje dalyje į šiaurės vakarus nuo Prancūzijos.

Didžioji Britanija užima didžiąją dalį Britų salų, esančių į šiaurės

vakarus nuo žemyninės Europos. Plotas-244 820 km2. Didžioji Britanija ir

Airija yra salos, kurias iš vakarų skalauja Atlanto vandenynas, iš rytų

šiaurės jūra, iš ppietų Keltų jūra, o nuo žemyno skiria La Manšo ir Kalės

sąsiauriai. Didžiąją Britaniją nuo Airijos skiria Airių jūra.

Gamtinė juosta yra spygliučiai miškai, ten iškrenta daugiausiai kritulių

visoje Britanijoje. Likusioje Britanijos dalyje yra plačialapių miškų

gamtinė juosta. Klimatas: Jūrinis, šiltas, vidutinių platumų.

Valdymo forma

Oficialus pavadinimas-Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos

karalystė Didžiosios Britanijos valdymo forma yra konstitucinė monarchija.

Valstybės vadovas yra Karalienė ELIZABETH II (nuo 1952 vasario 6 d.); Sosto

paveldėtojas Princas CHARLES (gimė 1948 lapkričio 14 d.). Vyriausybės

vadovas yra Ministras pirmininkas Tony BLAIR (1997 gegužės 2 dd.).

Didžioji Britanija yra federacinė valstybė. Didžioji Britanija yra

skirstoma į Škotiją, Angliją, Velsą ir Šiaurės Airiją. Politinis ir

administracinis pasiskirstymas atsispindi nacionalinėje Britanijos

vėliavoje: joje vaizduojami raudonas Anglijos šv. Jurgio, raudonas Airijos

ir baltas, Škotijos šv. Andriaus kryžius mėlyname fone. Velsas yra

kunigaikštystė, išlaikiusi šiek ttiek nacionalinės nepriklausomybės bruožų.

Didžiosios Britanijos administracinis suskirstymas: 47 apygardos, 7

metropolijos apygardos, 26 rajonai, 9 regionai. Didžiajai Britanijai

priklausančios teritorijos: Anguilla, Bermuda, British Indian Ocean

Territory, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands,

Gibraltar, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Montserrat, Pitcairn Islands,

Saint Helena, South Georgia and the South Sandwich Islands, Turks and

Caicos Islands.

Sostinė

Didžiosios Britanijos sostinė yra Londonas (7,4 mln gyventojų). Miestas

įsikūręs Anglijos pietryčiuose, lygumoje, abipusTemzės estuarijos, 75km nuo

žiočių ( š. J.). Londonas su priemiesčiais sudaro D.Londono metropolinę

grafystę (1800km2). Tai miesto centras (Sitis) ir 32 sostinės apygardos.

D.Londone susitelkę apie 1/8 visų, apie 1/6 ekonomiškai aktyvių D.

Britanijos gyventojų, gyvena apie 0,5 mln imigrantų. Londonas – didelis

transporto mazgas. 2 tarptautiniai ir 1 vietinių oro linijų aerouostas.

Londonas jūrų prekybos uostas – didžiausias D. Britanijos ir vienas

didžiausių pasaulyje pagal kkrovinių apyvartą (daugiau kaip 44 mln. t.,

1976).

Didžiausi Didžiosios Britanijos miestai:

Londonas

Liverpulis

Glazgow

Kardifas

Gyventojai

Populiacija: 59,647,790 (2001 liepos mėn.)

Amžius: 0-14 metų:  18.89%, 15-64 metų:  65.41%,

65 metų ir senesni : 15.7%.

Tankumas: vidutinis tankumas 229 žm/kvadr. km, Londone – 4000 žm/kvadr. km.

Didžiausias gyventojų tankumas yra Didžiosios Britanijos pietuose, o

mažiausias jos šiaurinėje dalyje.

Gimstamumas: 11.54 gimimų/1000 žmonių.

Mirtingumas: 10.35 mirtys/1000 žmonių.

Gyvenimo trukmė: vidutinė:  77.82 metai, vyrų:  75.13 metai, moterų:  80.66

metai (2001 m.)

Etninės grupės: Anglai 81.5%, škotai 9.6%, airiai 2.4%, velsiečiai 1.9%,

ulsteriečiai 1.8%, indai, pakistaniečiai ir kiti 2.8%

Religijos: Tikinčiųjų dauguma – protestantai.

Anglikonai –27 milijonai, katalikai -9 milijonai, musulmonai- 1 milijonas,

žydai- 400 000.

Kalbos: anglų, velsiečių (26% Velso gyventojų), škotų (60 000 Škotijos

gyventojų).

Anglų kalba priklauso germanų kalbų grupei. Ji viena populiariausių

pasaulyje. Škotai turi savo kalbą, išlaikiusią senosios gėlų kalbos

elementų ir patyrusią skandinavų kalbų įtaką. Todėl ji gerokai skiriasi nuo

literatūrinės analų kalbos.

Šalyje aktualios nacionalinės problemos. Nerimsta senas šaknis turintys

susirėmimai Šiaurės Airijoje tarp katalikų ir protestantų. Nuo XIX a.

vidurio prasidėjo masinė emigracija iš Didžiosios Britanijos į Australiją,

JAV, Kanadą, o po Antrojo pasaulinio karo į Didžiąją Britaniją kasmet

atvyksta persikėlėlių iš Tautų Sandraugos šalių. Emigrantų iš Lietuvos

pagausėjo po 1831 ir 1863 m. sukilimu, vėliau daug jų atsikėlė XIX a.

pabaigoje ir po Antrojo pasaulinio karo. 1975 m. Didžiojoje Britanijoje

gyveno apie 10 000 lietuvių. Tai didžiausios lietuvių kolonijos Vakarų

Europoje.

Didžioji Britanija nuo kitų pasaulio valstybių skiriasi ir tuo, kad per 80%

jos gyventojų gyvena miestuose ir vos 2% dirba žemės ūkyje. Tokia maža

žemdirbių lyginamoji dalis nebūdinga kitoms pasaulio šalims. Be to, apie

40% miestų gyventojų gyvena aštuoniose miestų santalkose — aglomeracijose.

Didžioji Britanija priklauso šiuolaikinės kartų kaitos pakopai, nes joje

yra labia mažas gimstamumas, mirtingumas, NGP ir ilga vidutinė gyvenimo

trukmė.

Paviršius

Britų salos yra žemyninės kilmės. Tuomet, kai Šiaurės Europą dengė didelis

ledynas, o visų jūrų vandens lygis buvo gerokai žemesnis nei dabar, Britų

salų nebuvo. Salos jungėsi su žžemynu. Pradėjus tirpti ledynui, vandens

lygis jūrose sparčiai kilo. Prieš 6000 metų salas nuo žemyninės Europos

dalies atskyrė sekli Šiaurės jūra ir La Manšos sąsiauris.

Geologiniu požiūriu Britų salos – viena seniausių sausumos sričių Europoje.

Pirmieji kalnai iškilo paleozojaus eros pradžioje: Kartu su Skandinavijos

kalnais jie sudaro bendrą kalnų sistemą ir yra seniausi Europoje. Per

milijonus metų salų paviršius kilo, leidosi, dūlėjo, jį veikė ledynai.

Dabartinėje Britanijos saloje galima išskirti dvi dalis: 1) kalnuotus

vakarus bei šiaurę, 2) kalvotus lygumų pietus ir rytus. Tiesa, „kalnų“

sąvoka šiam kraštui nelabai tinka. Dauguma kalnagūbrių, iškilusių dar

kaledoninės kalnodaros metu, per ilgą laiką apiro, buvo smarkiai ledynų

nugludinti. Aukščiausios jų viršūnės tėra 600—800 m. Kalnai Didžiojoje

Britanijoje neaukšti. Aukščiausi iš jų – Grampiano -Šiaurės Škotijos

kalnyno dalis. Čia stūkso aukščiausia (1343 m) Britų salų viršūnė – Ben

Nevis. Nuo šiauriau esančių kalnų Grampianą skiria gili tektoninė įduba,

kuria nusidriekia vandens kelias, jungiantis Škotijos vakarų ir rytų

pakrantes. Dalis kelio eina Kaledonijos kanalu ir Neso ežeru. Škotijoje

labiausiai į šiaurę nutolę yra Kaledonijos kalnai. Britanijos salos

vakaruose iškilę Kambrijos kalnai, salos viduryje driekiasi neaukšti,

stipriai sudūleję Peninų kalnai. Jie gerokai jaunesni negu Kambrijos.

Pietinėje ir rytinėje salos dalyje plytinčios kalvotos lygumos bei žemumos

dažnai vadinamos “žaliaja Anglija”. Ištisus metus čia žaliuoja žolė,

dirbami laukai.

Airijos salos paviršius primena lėkštę. Įgaubtą vidurinę jos dalį sudaro

kalvotos lygumos, o pakraščiais, iišilgai krantų, driekiasi neaukšti kalnai.

Lyguminei Anglijos daliai būdingos plokščios lygumos, pagrečiui su kalvų

virtinėmis. Kalvos susidariusios iš klinčių ir kreidos, o lygumos — iš

smėlių, moliu, mergelių. Kalvoms budingi karstiniai reiškiniai. Tarp Kambro

ir Peninų kalnų yra ledynų nešmenimis padengta Midlendo (Vidurio) lyguma.

Nuo jos į pietryčius už nedidelių kalvų prasideda Londono lyguma, kurios

viduryje yra Temzės slėnis. Anglijos lygumos buvo pirmiausia apgyventos ir

įdirbtos, o kalvos ir kalnai daugiau tiko ganykloms, kiek vėliau juose

eksploatuotos naudingosios iškasenos.

Klimatas

Britų salų klimatą lemia šiltoji Šiaurės Atlanto srovė ir vyraujantys

vakarų vėjai. Nei viena salų vietovė nėra nutolusi nuo jūros daugiau nei

120 km, todėl visur vyrauja jūrinis klimatas. Dėl to žiemos čia šiltos, o

vasaros vėsios. Vidutinė metinė temperatūra — 8—11°. Salčiausio mėnesio

vidutinė temperatūra visada teigiama; čia 4—8° šilčiau negu tose pačiose

platumose Rytų Europoje ir net keliolika laipsnių — negu Kanados žemyninėse

vietose (pavyzdžiui, Vinipege – -19°). Įsivyravus šiaurinėms oro masėms

Škotijoje žiemą oras atšąla iki -18°. Sninga visoje saloje, bet Škotijoje

sniegas išsilaiko apie l—1,5 mėn., o Anglijos pietuose — ne ilgiau kaip

savaite, todėl ten žolė žaliuoja visus metus. Pavasaris bei ruduo ilgas,

vėjuotas, drėgnas ir žvarbus. Vidutinė vasaros temperatūra 2—3° žemesnė

negu toliau žemyne esančiose srityse Visais metų laikais iškrinta nemažai

kritulių. Temperatūra salose svyruoja nedaug, tačiau salų vakarų ir rytų

pakrančių kritulių kiekio skirtumas labai ryškus.

Vakarinėje salos dalyje

žiemą jų būna dvigubai daugiau negu vasarą. Kritulių pasiskirstymą labai

veikia kalnai. Jie sulaiko drėgnas oro mases, todėl vakariniuose šlaituose

iškrinta gerokai daugiau kritulių nei rytiniuose.

Ypatingą Britanijos salos pietų pakrantės klimatą lemia šiltos oro masės.

Todėl čia žiemos temperatūra kaip Pietų Europos – pakrantėje auga atvežti

šiltųjų kraštų augalai: palmės ir kt. Tai pamėgta britų poilsio vieta.

Dėl labai drėgnų orų salose dažni rūkai. Rūkas, kaminų išmetami dūmai,

dulkės, automobilių deginiai kartais virš didelių miestų ir pramonės rajonų

sudaro smogą. Jis blogina matomumą, didina metalų kkoroziją, kenkia

sveikatai. Ilgam įsimins žmonės 1952 metais Londone tvyrojusį smogą. Dėl jo

mirė 5 tūkstančiai žmonių, įvedus namuose centrinį šildymą, smogo pavojus

sumažėjo.

Vidaus vandenys

D. Britanijos salos krantai labai vingiuoti, išraižyti gilų įlankų ir

fiordų. Drėgnas klimatas sudarė sąlygas susiformuoti tankiam vandeningų

upių tinklui. Upės patvinsta šaltuoju laikotarpiu: tuomet, prisitaikydami

prie jūros potvynių, net dideli jūrų laivai toli įplaukia į piltuvo

pavidalo upių žiotis. Daugelis upių sujungtos kanalais, kuriuos nesunku

buvo iškasti žemose vandenskyrose. Svarbiausia ir garsiausia Britanijos

salos upė – Temzė. Ji nėra ilga, tačiau žemupyje plati ir ggili, todėl iki

pat Londono gali įplaukti net dideli jūrų laivai. Britų salose daug ežerų,

kurių ypač gausu Škotijoje. Jų daugiausia kalnų slėniuose, todėl yra pailgi

ir gilūs. Daugelis ežerų sujungti kanalais, todėl naudojami laivybai.

Garsiausias Neso ežeras Škotijoje yra 39 km ilgio ir 11-2 km pločio. Jį

dažnai lanko turistai, tikėdamiesi pamatyti tariamai ten gyvenantį

milžinišką roplį Nesę. Legendos sklinda apie šiame ežere neva gyvenančią

priešistorinę būtybę. Didžiausias pagal plotą(340 km2) Britų salų ežeras –

Nėjus yra Šiaurės Airijoje.

Šiaurės vakarų Anglijoje gausu nedidelių ežerų. Ši įstabaus gamtos grožio

sritis – Ežerų kraštas – paskelbta nacionaliniu parku.

Svarbiausi paminklai

BigBen’as

Big ben’as tai ne garsiojo Londono laikrodžio vardas kaip daugelis mano, iš

tikrųjų tai 13 tonų svorio didžiulio varpo, kuris yra laikrodžio viduje,

vardas. Varpas yra „St. Stephen“ bokšte, kuris yra Parlamento Rūmų

Šiauriniame gale. Pats varpas palyginus su Parlamento Rūmais nėra labai

senas. Varpas pirmą kartą suskambėjo 1859 metų gegužės 31 dieną.

Bokštas yra 97 metrų (320 pėdų) aukščio, o laikrodžio skersmuo – 7 metrai

(23 pėdos). Laikrodžio rodyklės yra 4,3 metrų (14 pėdų) ilgio. Bokštas

baigtas statyti 1859 metais iir tuo metu jo varpas buvo pats

didžiausias Didžiojoje Britanijoje. Big Ben’as dar kartais vadinamas

Laikrodžio Bokštu (Clock Tower).

Kai šis varpas buvo atgabentas į bokštą, Parlamentas surengė specialų

posėdį, kad tinkamai pavadintų šį tuo metu didžiausią varpą. Buvo daugybė

diskusijų ir prieštaravimų. Posėdžiui einant į pabaigą, itin apkūnus ir

apvalus biurokratas Seras Benjaminas Hall, tarp kolegų vadintas Didžiuoju

Benu, pasakė labai ilgą kalbą šia tema, o po šios kalbos vienas politikas

Parlamente sušuko „Kodėl nepavadinus šio varpo Didžiuoju Benu ?“, posėdžio

dalyviai pradėjo juoktis ir taip atsirado Big Ben’o pavadinimas.

Vieta: PParlamento aikštė („Parliament Square“), Londonas.

Bokštų tiltas

Bokštų tiltas atidarytas 1894 metais, jo statyba truko aštuonerius metus.

1876 metais buvo nuspręsta, kad rytinei Londono daliai su sparčiai

didėjančiu gyventojų skaičiumi reikalingas tiltas. Daugelį metų tai buvo

vienintelis Londono tiltas per Temzės upę. Londonas augo ir tobulėjo,

vėliau buvo pastatyta daugiau naujų tiltų.

Architektai, suprojektavę šį tiltą buvo Horace Jones ir John Wolfe Barry.

Sunku patikėti, bet vien tilto „griaučiams“ pastatyti buvo sunaudota

daugiau nei 11 000 tonų plieno.

Tilto galingi varikliai pakelia sunkias tilto sekcijas vos per 1 minutę (86

laipsnių kampu). Tai leidžia praplaukti dideliems kroviniams bei

kruiziniams laivams. Tiltas pakeliamas daugiau nei 700 kartus per mėnesį.

Galima nemokamai pereiti šį tiltą ir pėsčiomis.

Hyde Park’as

Hyde Park’as egzistuoja nuo 1536 metų, kai ši žemė buvo skirta medžiojimui.

Parkas augo ir keitėsi atsižvelgiant į valdžios ir visuomenės interesus.

Vėliau šis parkas tapo labiausiai turistų lankomu parku D. Britanijoje.

Populiariausia Hyde Park’o vieta yra 11.34 hektarų ploto Serpentine ežeras,

kuriame galima maudytis, žvejoti, plaukioti įvairiausiu vandens transportu.

Kita populiari parko dalis yra „Rotten row“ – garsiausia pasaulyje jojimo

trasa, kuri 1990 metais šventė savo 300 metų jubiliejų. Ši trasa buvo

pirmoji Didžiosios Britanijos gatvė, kuri buvo apšviesta naktį.

Nepaisant didžiulio žmonių srauto Hyde Park’as sugeba išlaikyti ramią

kaimišką atmosferą, kuri labai vertinama visų turistų bei vietinių

gyventojų.

Parkas dar garsėja tradicija-jame yra vieta („Speakers corner“), kur

kiekvienas žžmogus gali garsiai reikšti savo idėjas bet kokia tema.

Londono apžvalgos ratas

Londono apžvalgos ratas baigtas statyti 1999 metais, bet dėl kai kurių

techninių kliūčių atidarytas tik 2000 metais. Jo aukštis – 135 metrai. Tai

yra ketvirtas pagal aukštį pastatas Londone ir didžiausias pasaulyje

apžvalgos ratas. Vienu metu jame gali būti 800 žmonių (iš viso yra 32

kabinos). Vaizdas iš šio apžvalgos rato nepakartojamas – galima matyti

Londoną apie 30 km. spinduliu. Ratas apsisuka maždaug per pusę valandos. Jį

suprojektavo David Marks ir Julija Barfield. Nors šis apžvalgos ratas yra

aukščiausias pasaulyje, tačiau jo svoris yra palyginus mažas – 1600 tonos.

(Čikagos apžvalgos ratas pastatytas 1893 metais ir sveria 4500 tonas nors

jis yra ~50 metrų žemesnis). „Londono akis“ dirba visą savaitę.

Vieta: Country Hall, London,

Trafalgos aikštė

Trafalgos aikštė visada garsėjo kaip mėgstamiausia balandžių „susirinkimo“

vieta. Balandžių maistas šioje aikštėje populiariausia prekė, tačiau

maitinančius balandžius reikia įspėti, kad balandžiai čia labai prijaukinti

ir apsups jus iš visų pusių (gali net nusileisti ant jūsų) :). Kalėdų metu

Norvegija D.Britanijai dovanoja didžiulę Kalėdų eglę kaip padėkos ženklą už

D.Britanijos pagalbą išlaisvinant šią valstybę nuo nacių režimo ir ši eglė

kasmet įrengiama Trafalgos aikštėje. Taip pat čia vyksta tradicinės šventės

per Naujuosius Metus, žmonės net šoka į fontaną kai suskamba Big Ben’o

varpas. Jei norite švęsti Naujuosius Metus Trafalgos aikštėje, jums reikėtų

čia ateiti keliomis vvalandomis prieš vidurnaktį, nes čia suplūsta didelė

žmonių minia.

Bekingemo rūmai

Bekingemo rūmai pastatyti 1703 metais Bekingemo Hercogui, o dabar šis

pastatas yra nuolatinė Karalienės rezidencija. Rūmų renovacijos ir

atnaujinimo darbai atlikti 1825 metais. Rūmams priklauso ir 16,2 ha sodas.

Karališkuosius rūmus saugo besikeičiantys sargai ir vasaros metu galima

stebėti jų keitimosi ceremoniją (groja orkestras, sveikinimai, t.t). Tai

galite pamatyti kiekvieną dieną 11:30 vasaros metu. Prabangūs kambariai yra

pagrindinėje vakarinėje pastato dalyje su vaizdu į sodą, jie papuošti

ypatingomis dekoracijomis, piešiniais ir kitais meno kūriniais iš

Karališkosios kolekcijos. Šie kambariai buvo atverti publikai tik 1992

metais. Juos galima aplankyti tik vasaros metu (2 mėnesių periodas). Šiems

kambariams apžiūrėti kiekvienam lankytojui skiriama 1,5 valandos.

Vieta: The Mall, London, SW1

Šv. Pauliaus katedra

Švento Pauliaus katedra – tai Sero C. Wren’o šedevras (šioje Katedroje jis

buvo palaidotas). Katedra yra Ludgate kalno viršūnėje. Katedros aukštis net

108 metrai. Šios katedros kupolas yra vienas didžiausių pasaulyje.

Dabartinė katedra buvo statoma nuo 1665 iki 1710 metų (Londono gaisras

įvyko 1666 metais).

Londono bokštas

Londono bokštas tai ne vien tik bokštas. Jis turi labai daug svarbių

pastatų, meno kolekcijų ir muziejų. Londono bokšte galima pamatyti ir

sužinoti viską apie : Karūnų brangenybes, karūnas ir deimantus, Baltąjį

bokštą, Karališkuosius ginklus, Viduramžių Rūmus, Žaliąjį bokštą

(egzekucijų vietą), Išdavikų Vartus, muziejų. Taip pat galima užlipti ant

bokšto stogo.

Daugiau nei 900 metų Londono bokštas buvo pagrindinė Londono gyvenimo

dalis.

Jis buvo liudininkas daugybės didingų įvykių britų istorijoje, nes

tuomet tai buvo karališki rūmai, tvirtovė, kalėjimas, egzekucijų vieta,

pinigų kalimo vieta bei brangenybių saugykla.

Čia įvyko Karaliaus Henry VIII dviejų žmonų egzekucija, Seras Walter

Raleigh buvo uždarytas į šį kalėjimą 13 metų ir daugybė šnipų per abu

pasaulinius karus buvo įkalinta Londono bokšte.

Vieta: Tower Hill, London EC3.

Nacionalinė galerija

Nacionalinė galerija, kuri yra garsiojoje Trafalgos aikštėje, yra laikoma

viena geriausių meno galerijų pasaulyje. Ji pastatyta 1832 metais, tuomet

galerijoje buvo laikoma tik „Angerstein“ kolekcija. XIX amžiaus pab.

pastatas buvo išplėstas. 11991 metais taip pat buvo atlikti svarbūs

renovacijos darbai. Galerijoje yra XIIIa. vid. – XXa. prad. europiečių meno

kūrinių (apie 2000), taip pat joje yra puiki ankstyvųjų Renesanso laikų

darbų kolekcija. Čia saugomi pačių garsiausių tapytojų darbai (Da Vinči,

Mikelandželo, Monet, Botticelli, Rubens, Rembrandt, t.t.).

Vieta: Trafalgar Square, London, WC2

Madame Tussaud

Madame Tussaud gimė 1761 metais (tikras vardas Marija Grosholtz) Strasbūre

(Prancūzija). Ji mokėsi vaško modeliavimo iš F. Curtius – daktaro, kuris

įdarbino Marijos motiną. Marija tarnavo teisme, kuriame 1793 metais per

Prancūzijos Revoliuciją Louis XVI kartu su Marija AAntoinette buvo

pasmerkti. Marijai reikėjo padaryti mirčiai pasmerktų žmonių vaškines

figūras. Ji taip pat paveldėjo Filypo Curtius vaškinių darbų kolekciją ir

tada nukeliavo į D.Britaniją su šia kolekcija. 1835 metais Londone buvo

atidaryta Madame Tussaud vaškinių darbų kolekcija. Nuo tada šis muziejus

yra nuolatos atnaujinamas ir ppapildomas, kad visuomet išliktų naujas ir

įdomus. Paroda susideda iš kelių dalių. Siaubo kambarys – žudikų ir niekšų

vaškinės figūros. Pramogų sodas („Garden Party“) – politikų, filmų ir

sporto žvaigždžių vaškinės figūros. Londono dvasia – 400 metų trukmės

Londono istorija. Didžioji halė – Karališkoji vaškinių figūrų kolekcija.

Taip pat Maddame Tussaud muziejuje yra Planetariumas.

Vieta: Marylebone Road, London, NW1 5LR

Britų muziejus

Britų muziejus įkurtas 1753 metais, jo puošmena – Sero Hanso meno

kolekcija. Šiuo metu muziejuje yra daugiau nei 4 milijonai eksponatų

(archeologinių radinių, spausdinių, piešinių, pirmykščių žmonių dirbinių,

monetų, skulptūrų, kt.). Muziejus nuolatos auga ir plečiasi. 1888 metais

Istorijos kolekcija buvo perkelta į atskirą pastatą, kur įsikūrė Istorijos

muziejus.

Dabartinis Britų muziejaus pastatas baigtas statyti 1847 metais (jį

suprojektavo Robertas Smirke). Šis pastatas yra įspūdingo grožio bei

struktūros.

Vieta: Great Russell Street, London, WC1