geografijos rasinys

Afrika – vienintelis žemynas, kurį per patį vidurį kerta pusiaujas. Didesnė jo paviršiaus dalis – plokščiakalniai. Tai pats karščiausias žemynas, kurio milžinišką plotą užima savanos ir dykumos. Afrikoje gyvena patys stambiausi žvėrys, didžiausi paukščiai. Žemyno miškuose auga daugybė vertingų rušių medžių, o Žemės gelmėse gausu įvairių naudingųjų iškasenų telkinių. AFRIKA – antras pagal plotą žemynas. Jis tris kartus didesnis už Europą, bet kur kas mažesnė negu Azija. Šiaurės Afrika yra labai arti Europos ir Azijos, tad nuo seno palaiko glaudžius rryšius su šiuose žemynuose gyvenančiomis tautomis. Nuo kitų žemynų ją skiria Atlanto ir Indijos vandenynai.