Pasaulio kultūros

Turinys

1. Įvadas

2. Europos kultūros sritis

3. Šiaurės Amerikos

4. Lotynų Amerkos

5. Islamo

6. Indijos

7. Pietryčių Azijos

8. Juodosios Afrikos

9. Australijos ir Ramiojo vandenyno

Kultūra apima materialinių ir dvasinių vertybių kūrimą, naudojimą ir pateikimą, apibūdina visuomenės raidos lygį.

Glaudžiai siejama kultūra su religija, tauta, kalba ir civilizacija. Svarbus vaidmuo tenka religijai, formuojantis kultūrai ir tradicijoms, vertybių sampratai. Kultūra lemia visuomenės gyvenseną. Mūsų kultūra išryškėja šeimoje, bei valstybės formose, teisės sistemoje, mene, literatūroje, muzikoje, filosofijoje ir moksle. Kultūra nuolat kinta, tai lemia ryšiai su kitomis kultūromis. <

Kultūros sritys:

Europos

Šios kultūros šaknys glūdi Europos Viduržemyje. Šioje zonoje pirmiausia paplito krikščionių religija. Čia kūrėsi mokslas ir menai, buvo pradėti geografinių Žemės tyrinėjimų pagrindai. Europoje anksčiau nei kur kitur atsirado pramonė, augo miestai. Tai vienas stipriausios ekonomikos regionų pasaulyje.

1764m. anglų audėjas Džeimsas Hargreivas išrado verpimo mašiną. Ja vienas darbininkas galėjo verpti keletą siūlų iš karto.

Graikai sugalvojo ir sporto varžybas. Šiuolaikinės Olimpinės Žaidynės tęsia tradiciją tų varžybų, kurios kas ketveri metai vykdavo pietų Graikijos mieste Olimpijoje. Tokie žodžiai kaip ““atletika”,”stadionas”, ir “maratonas”, yra kilę iš graikų kalbos.

Taip pat graikai sukūrė dramą. Žodžiai “teatras“,”komedija”,”tragedija” taip pat yra graikiški.

Galbūt dar svarbiau, kad graikai sukūrė pasaulio mąstymo būdą, vadinamą filosofija.

Graikų architektūros pavyzdžiu suprojektuota daug namu ir visuomeninių pastatų.

Europos kultūros idėjomis remiasi ššių laikų gamtos mokslai ir medicina, matematika ir geografija.

1455m. Vokietijoje J. Gutenbergas spausdino knygas pirmąja mechanine spausdinimo mašina.

Vienas iš pirmųjų tikrų medicinos specialistų buvo Hipokratas kurio skelbtomis idėjomis vadovaujasi ir šiandieninė medicina.

Vienas pirmųjų žemėlapių buvo mažos Meciricho vietovės, esančios Rusijoje, drožinys ant kaulo. Jo amžius beveik 12000 metų.

Amerikiečių išradėjas Tomas Adamsas XIX amžiaus 8-ajame dešimtmetyje išrado kramtomąją gumą.

1866m. švedas A. Nobelis išranda dinamitą, stiprią sprogstamąją medžiagą.

Šiaurės Amerikos (Naujosios Europos, Naujojo pasaulio)

JAV ir Kanada priklauso šiai kultūros sričiai. Indėnai – senieji Amerikos gyventojai baigia išnykti. Europiečiai per kelis šimtus metų išstūmė senuosius gyventojus, atsivežė savo krikščionišką kultūrą, tradicijas. Šis žemynas garsėja savo gausiomis naudingosiomis iškasenomis. Ekonomiškai stiprios valstybės.

Elektros lemputės išradėju laikomas amerikietis Thomas Alva EEdisonas. Jis pasaulį padarė „šviesesniu“ sukurdamas ir vis tobulindamas elekros lemputę.

1926m. amerikiečių inžinierius R. Ggodaras paleido pirmąją tikrą raketą.

1837m. JAV atliekama pirmoji operacija su narkoze.

1884m. JAV pasiekiamas tarptautinis susitarimas, kadnulinis dienovidinis, pagal kurį skaičiuojami žemės ilgumos laipsniai eis per Grinvičą (Anglija). Nustatomos laiko juostos, tad didelėse pasaulio dalyse galioja tas pats laikas.

Lotynų Amerikos

Ji yra atogrąžų, subtropikų ir vidutinėje klimato juostoje. Išeiviai iš Europos Viduržemio šaliu atvežė savo kultūrą. Čia klestėjo aukštos kultūros indėnų civilizacijos. Indėnų ttradicijas ir papročius išstūmė išeiviai iš Europos Viduržemio šalių. Tapybiški kolonijiniai miestai, margi indėnų kaimeliai ir spalvomis trykštantys turgūs, paslaptingos piramidės ir užburti džiunglių miestai, primenantys tūkstantmetes kultūras.

Islamo

Ji yra išsidėsčiusi Artimuosiuose ir Viduriniuose Rytose, Centrinėje Azijoje ir Šiaurės Afrikoje.. Iš čia taip pat kilo dvi svarbios pasaulinės religijos: krikščionybė ir islamas.

Kultūros šaknys: Islamo tikėjime – mečetės, auksu tviskančiais kupolais, moterys, slepiančios arabišką grožį po juodais apdarais.

Pagarba ir svetingumas – tai laikomos aukščiausiomis įkainotomis vertybėmis, Svečius sutinkama šiltu ir draugišku priėmimu, maloniai nustebina nuoširdus šeimininkų dėmesingumas.

Kupranugarių virtinės, iškylos “dykumų laivais”, perlų pirkliai, sidabro papuošalai, tekstilės gaminiai, išsiuvinėti įmantriausiais ornamentais, puikūs pliažai – tai tik dalis pramogų ir malonumų labirinto, kuriuo kiekvienas keliautojas pasiruošęs praeiti, vėl sugrįžti ir vėl eiti.

4200m. pr. Kr. Egiptiečiai išranda kalendorių pagal kurį metai turi 365 dienas arba 12 mėnesių.

1500m. pr. Kr. Egipte išranda Saulės laikrodį, pirmą patikimą laiko matuoklį.

Sukurta algebra. Patobulinta skaičiavimo sistemą, vėliau išplitusi Europoje. Sukurta astroliabija, aprašyta matomų žvaigždžių padėtis, apskaičiuotas Žemės dydis, pastatytos observatorijos, sudaryti žinomų šalių bei jūrų žemėlapiai.

Dėl religinių draudimų tapyba bei skulptūra neišsiplėtojo. Architektūra pasiekė aukštą lygį, nors daug kas pasisavinta iš nukariautų tautų. Plačiai išgarsėjo pasakų rinkinys “Tūkstantis ir viena naktis.”

Indijos

Ši kultūros sritis yra išsidėsčiusi aatogrąžų klimato juostoje ir apima visą Indostano pusiasalį bei Šri Lankos salą. Ši kultūra pasaulio civilizacijai davė Budos tikėjimą.

Indijos vandenyno perlu arba dieviškuoju Edeno sodu vadinama Šri Lankos sala. Klestinti įvairiausių formų ir rūšių augmenija dažnam asocijuojasi su nuostabiausiu Dievo kūriniu. Indijos vandenyno pakrantėje yra išlikusių įdomių ir įspūdingų senųjų kultūrų palikimai (šalyje net 7 UNESCO saugomi paminklai) .Ypač malonūs ir paslaugūs vietos gyventojai. Puiki gamta, ornitologiniai draustiniai.. Taip pat – Ajurvedos – senosios medicinos centrai, gastronomija. Ir dar daug daug visko.

Balio sala garsėja ritualinėmis apeigomis, tad žmonės „Bali“ sieja su žodžiu “Wali”, kuris reiškia “daug religinių apeigų”. Ritualinės apeigos, kurių pagrindas yra Vedos, turi filosofinę ir etinę vertę kaip moralinio vadovavimosi forma.

Itin turtinga bei įvairi flora ir fauna. Be kviečių ir miežių, čia jau senovėje pradėta auginti ryžius, kurie kaip tiktai iš Indijos pirmąkart pateko į Vakarų Aziją, Afriką, Europą. Iš kitų kultūrinių augalų, kuriuos vakarinės šalys pažino per Indiją, paminėtina cukranendrė ir medvilnė, jau nekalbant apie prieskonius.

Rytų Azijos

Ši kultūros sritis yra išsidėsčiusi i rytus nuo Himalajų ir Centrinės Azijos. Čia pradėjo ryškėti perėjimas nuo primityvių ūkio formų į gyvulininkyste ir žemdirbystę, daromi net pirmieji mėginimai drėkinti laukus. Pagrindiniai darbo gyvuliai buvo jaučiai. Arklių laikyta mažai, jie bbūdavo kinkomi į vežimus.

Parakas buvo pirmoji sprogstamoji medžiaga, kurią išrado kiniečiai.

Hieroglifinis kinų raštas susiformavo ΙΙ tūkst. pr. m. e

105m. kinas T. Lunas išranda popierių, kurį galima pagaminti iš pigios žaliavos(medienos).

190m. kinai apskaičiuoja kad skaičius π lygus 3,14159

Pietryčių Azijos

Ši kultūra plyti Indokinijos pusiasalyje bei piečiau esančių salų valstybėse.

Svarbiausias žemės ūkio augalas – ryžiai. Tautų ir religijų, tradicijų bei papročių samplaika suformavo savitą kultūrą. Tai padeda šioms šalims plėtoti ūkį, vystytis ekonomiškai.