microsoft word

TURINYS

MICROSOFT WORD 2

PUSLAPIO PARAMETRŲ NUSTATYMAS 2

NUMATYTIEJI PARAMETRAI 2

TARPAS PRIEŠ PASTRAIPAS 3

IMPORTAVIMAS IŠ PROGRAMOS EXCEL 3

VIRŠUTINIS KOLONTITULAS 4

LENTELĖS ĮTERPIMAS 4

LENTELĖS VALDYMO ELEMENTAI 5

MICROSOFT WORD

Daugelis šiuolaikinių žmonių nebegali įsivaizduoti savo gyvenimo be kompiuterio, jiems jis – darbą ir susisiekimą palengvinanti priemonė, laisvalaikio praleidimo būdas. Būtent todėl dažnas žmogus kompiuterį turi savo namuose, tik, žinoma, ne visomis programomis moka naudotis. Tad pabandysiu plačiau supažindinti su plačių galimybių teksto redagavimo programa – Microsoft Word, kuri leidžia kurti, keisti ir formatuoti dokumentus.

Puslapio parametrų nustatymas

Page Setup – tai meniu File komanda. Ji skirta paraštėms, ppopieriaus lapo dydžiui, spausdinimo krypčiai ir t. t. pasirinkti. Paprastai šiuos parametrus reikia nustatyti prieš spausdinant dokumentą. Dabar pakeisime paraštes ir trumpai apžvelgsime kai kurias kitas ypatybes.

1. Ekrane vis dar yra dokumentas Mano pirmasis tekstas.

2. Pasirinkite meniu komandą File → Page Setup. Atsidaro dialogo lango skirtukai skirti popieriaus lapo parametrams nustatyti. Pažiūrėkime į paraščių lango skirtuką Margins.

3. Kaip matote dialogo lange, Wordas jau yra nustatęs kai kuriuos numatytuosius parametrus. Iš vieno lauko į kitą galima pereiti klavišu Tab.

4. Pereikite į kairiosios paraštės lauką Left MMargin. Nustatykite paraštės plotį 4 cm(matavimo vienetą galima pakeisti į colius arba punktus pasirenkant Tools → Options → General).

5. Paspauskite Enter ir grįžkite į tekstą. Dabar pasirinkite File → Print Preview. Kaip matote, kairioji paraštė platesnė už dešiniąją.

Kaip jau buvo rašyta aanksčiau, puslapio parametrų langelyje yra keturi lapai su skirtukais, kuriose nustatomi įvairūs parametrai. Mes susipažinome su paraštėmis, kurios yra pirmame lape. Grįžkime į puslapio parametrų langą.

Lange iš vieno lapo į kitą galima pereiti klavišais Ctrl + Tab arba bakstelėti lapo skirtuką pele.

Lapo dydžio lange Paper Size galima pasirinkti lapo dydį. Lapo padėtis (Orientation) yra kiek įdomesnis parametras. Čia galima pasirinkti stačią (Portrait) arba gulsčią (Landscape) lapo padėtį.

Lapuose su skirtukais pateikiami dar keli naujesni parametrai. Pvz., maketo lape Layout galima pasirinkti, ar viršutiniai bei apatiniai kolontitulai bus skirtingi dešiniajame ir kairiajame puslapyje. Page Setup parametrus galima nustatyti visam dokumentui arba pasirinktoms jo sekcijoms. Jei jūsų dokumentas didelis, jis paprastai suskirstomas į sekcijas.

Numatytieji parametrai

Kai programoje Word sukuriamas naujas dokumentas, programa perskaito informaciją aapie numatytąjį šriftą, puslapio parametrus ir t. t. Deja,šie parametrai nėra pateikiami visi kartu viename dialogo lange. Todėl savo parametrus turite nustatyti skirtingose programos dalyse.

Page Setup galima įrašyti pakraščių ir kt. Parametrus. Todėl šie parametrai galios ir visiems kitiems dokumentams ateityje.Tam reikia bakstelėti mygtuką Default.

Jūs esate įspėjami,kad ketinate pakeisti numatytuosius parametrus.Jei parametrų keisti nenorite,bakstelėkite No arba paspauskite klavišą Esc.

Tarpas prieš pastraipas

Bet kuriame makete tarpas yra labai svarbus elementas. Dabar panagrinėsime tarpą prieš pastraipas.

Galima nustatyti kiekvienos pastraipos atskirai arba viso dokumento ppastraipų tarpus. Galiausiai tarpus galima padaryti visuotinius, kad šis parametras veiktų visą laiką. Dabar pakeisime savo dokumento formą, todėl jis turi būti ekrane.

1. Pažymėkite visą tekstą klavišais Ctrl + A, nes prieš visas pastraipas įterpsime po papildomą eilutę.

2. Pastatykite pelės žymeklį pažymėtame bloke ir paspauskite dešinį klavišą. Atsidarys kontekstinis meniu, kuriame pateikiamos įvairios komandos. Pasirinkite meni komandą Paragraph.(pastraipa).

3. Jūs atsiduriate pastraipos dialogo lange Paragraph.

4. Čia matote, kad pastraipos nėra atitrauktos nei į dešinę, nei į kairę(Indentification). Taip pat nėra tarpų nei prieš pastraipas,nei po jų (Spacing before/after).

5. Pastarąjį parametrą pakeiskime. Laukelyje Spacing – Before (tarpas prieš) įrašykite skaičių 6, kad prieš kiekvieną naują pastraipą būtų įterpiamas 6 punktų papildomas tarpas.

6. Paspauskite klavišą Enter arba bakstelėkite OK, kad būtų priimta nauja parametro reikšmė. Dabar jūs grįžote į dokumentą. Klavišu ← atšaukite teksto žymėjimą.

7. Dabar tekstas atrodo geriau. Prieš kiekvieną pastraipą atsiranda tarpai. Be to, dabar aiškiai matysite, kurioje vietoje buvo paspaustas klavišas Enter. Dokumentą vėl įrašykite.

Importavimas iš programos Excel

Jei dirbate su skaičiuoklėmis, gali tekti diagramą iš skaičiuoklės įterpti į Wordą. Tai iš tikrųjų labai paprasta. Suprantama, tam reikia turėti skaičiuoklę. Kad įtikintumėme jus, kaip tai paprasta, pateiksime pavyzdį:

1. Pastatykite žymeklį toje dokumento vietoje, kurioje norite įterpti skaičiuoklę.

2. Pereikite į tą programos langą, kuriame yra diagrama. Pažymėkite visą diagramą, reikia bakstelėti iišorinį diagramos kraštą.

3. Pažymėję diagramą, paspauskite Ctrl + C ir taip nukopijuokite ją. Dabar atidarykite dokumento langą ir įterpkite kopiją su Ctrl + V. Štai kaip tai paprasta:

4. Šitaip įterpus diagramą į Wordą, kartu su dokumentu įrašomas visas Excelio darbo lapas. Tai reiškia, kad skaičiuoklę galima atidaryti iš Wordo, dešiniuoju pelės klavišu bakstelėjus diagramą ir išrinkus šiuos variantus:Chart Object → Open.

5. Yra įvairių skaičiuoklių įterpimo būdų. Sakykime, kad jums reikalingi lentelės duomenys. Tai taip pat paprastas uždavinys. Pereikite į meniu komandą Insert → File. Pasirinkite failo tipą All Files(visi failai) ir pažymėkite tą skaičiuoklę, kurią norite įterpti. Dabar galite pasirinkti norimą įterpti skaičiuoklės dalį.

6. Jei pasirinksite darbo lapą, kuriame yra tik skaičiai, jie dus įterpiami į lentelę:

Besimokančių skaičius

Anglų 112

Italų 34

Matematika 105

Viršutinis kolontitulas

Viršutinis kolontitulas – tai specialiai apsaugota sritis puslapio viršuje, kurioje negalima įterpti teksto. Viršutinis kolontitulas paprastai kartojamas kiekviename dokumento puslapyje. Dabar noriu, kad viršutiniame kolontitule įterptumėte lentelę. Šoniniuose viršutinio kolontitulo langeliuose įrašykite du grafinius elementus. Pradėkime:

1. Pereikite į meniu View ir pasirinkite Header and Footer (viršutinis ir apatinis kolontitulas).

2. Dabar žymeklis atsiduria lapo viršuje esančiame laukelyje. Šis laukelis vadinamas Header (viršutinis kolontitulas).Tuo pat metu atsiranda nauja įrankių juosta.

3. Toliau dirbsite viršutiniame kolontitule. Nesijaudinkite. Dirbdama lygiai taip pat, kaip ir bet kurioje kitoje puslapio vietoje. Dabar žymeklio vietoje įterpkite keturių llangelių lentelę.

4. Tada visą lentelę pažymėkite.

5. Pašalinkite išorinį rėmelį: pasirinkite Format → Borders and Shading. Pirmo skirtuko lape Borders pažymėkite parametrą None (nėra).

6. Bakstelėkite OK ir paspauskite klavišą ← ,kad pašalintumėte žymėjimą. Dabar matomi keturių langelių rėmeliai, kurių spaudinyje nesimatys.

7. Vėl įrašykite dokumentą.

Lentelės įterpimas

Lentelių sudarymas – tai labai lanksti ir praktiška priemonė. Dažnai tai pats geriausias būdas kaip nors ypatingai suformatuoti tekstą. Pradėsime nuo to, kaip įterpti lentelę. Nieko kol kas į ją nerašykite. Tai padarysime vėliau. Dabar bandysime ją įvairiai formatuoti.

Lentelę galima įterpti dviem būdais:

• Lentelės įterpimo mygtuku Insert Table.

• Formuoti iš lentelės meniu Table.

Pirmasis būdas labai paprastas. Bakstelėkite mygtuką, kuriame pavaizduota lentelė. Tada, vilkdami pele, pažymėkite norimą eilučių ir stulpelių skaičių.

1. Atidarykite naują dokumentą. Nustatykite rodymo režimą Print Layout. Iš karto įrašykite jį vardu „Tables“.

2. Dabar sukurkite trijų stulpelių ir trijų eilučių lentelę.

3. Taip įterpiama tvarkinga lentelė. Stulpeliai ir eilutės ekrane atskirti plonomis linijomis. Lentelė yra gana plati. Ji užima viso ekrano plotį.

4. Žymeklis iš vieno lentelės langelio į kitą perkeliamas klavišu Tab.

5. Žymekliu pasiekus paskutinės eilutės paskutinį langelį ir paspaudus Tab, pridedama dar viena eilutė. Tai galima atšaukti klavišais Ctrl + Z.

6. Lentelėje taip pat galima judėti priešinga kryptimi, spaudžiant Shift + Tab. Dokumentą vėl įrašykite ir dirbkite toliau.

Lentelės valdymo elementai

Žymeklį pastačius lentelėje, akimirksniu atsiranda du valdymo

elementai – vienas prie viršutinio kairiojo kampo, o kitas prie apatinio dešiniojo kampo.Šiais valdymo elementais galima nesunkiai keisti lentelę.

Bakstelėkite pele viršutinį valdymo elementą ir vilkite lentelę į litą vietą.

Apatinis valdymo elementas naudojamas lentelės aukščiui ir pločiui keisti.