Multimedia Windows aplinkoje (referatas)

TURINYS

Įvadas………………2

1. Windows aplinkos multimedia……….3

1.1. Media grotuvas…………3

1.2. Media objektai dokumentuose…….5

Išvados……………..6

Literatūra…………….7ĮVADAS

Naudojant multimedia, nepakanka aprūpinti kompiuterį multimedia technine įranga. Reikalingos taip pat ir specialios programos. Pažvelkime, kaip tokiomis programomis aprūpinta populiari Windows aplinka: pirmosios Windows versijos (iki versijos 3.1) multimedia technologijos nepalaikė, todėl joms buvo sukurtas specialus programų paketas, vadinamas multimedia išplėtimu (MultiMedia Extension – MME), kuris papildė aplinką multimedia technologijos priemonėmis. Pradedant 3.1 versija, šis paketas yra integruotas į pačią Windows aplinką. Tai padeda vartotojams lengviau naudoti garsą, grafiką ir video.

Pagrindinės MME ppriemonės yra garso įrašymo programa (Sound Recorder), skirta skaitmeninio garso įvedimui, ir grotuvas (Media Player), skirtas garso, MIDI arba video atkūrimo įrenginiams valdyti. Todėl mano darbe dėmesys labiau koncetruojamas ties jais.1. WINDOWS APLINKOS MULTIMEDIA

1.1. MEDIA GROTUVAS

Grotuvas (Media Player) padeda valdyti įvarius Windows aplinkos multimedia įrenginius (CD garso ir video diskų grotuvus, programinius animacijos grotuvus) ir atkurti garso, video bei animacijos klipus.

Windows 95 aplinkoje grotuvą galite iškviesti, pasirinkę komandą Accessories.Multimedia.Media Player iš Start meniu. Parinkus šią komandą, ekrane pasirodo specialus grotuvo llangas (1 PAV.).

1 PAV.: Grotuvo langas.

Šiame lange, panaudodami jo valdymo meniu juostą, galima pasirinkti failą (elementas File) ir atkūrimo įrenginį (Device). Atkūrimas (grojimas) valdomas specialiais mygtukais lango apačioje. Šie mygtukai atitinka įprastus grotuvų mygtukus (start, stop, rewind, forward, eject, t.t.), ttad juos naudoti iš tiesų lengva.

2 PAV.: Garso įrašymo programos langas.

Garso įrašymo programa (Sound Recorder) valdo garso įrašymą, redagavimą ir atkūrimą iš skaitmeninio garso failų. Windows 95 aplinkoje ši programa iškviečiama pasirenkant komandą Accessories.Multimedia.Sound Recorder iš Start meniu. Programa formuoja ekrane dialogo langą, kuris parodytas 2 PAV.

Pasirinkus valdymo meniu komandą File.New, galima kurti naują garso failą. Įrašymas pradedamas, paspaudus Record mygtuką, o sustabdomas Stop mygtuku. Naujai sukurtą failą galima išsaugoti standartine File.Save as komanda, o komanda File.Open atidaro redagavimui anksčiau sukurtus failus. Sukurtą arba atidarytą failą galima groti. Grojimą įjungia mygtukas Play. Du kairieji lango mygtukai skirti failo persukimui atgal ir į priekį.1.2. MEDIA OBJEKTAI DOKUMENTUOSE

Panaudojant OLE technologiją, sukurtą garso failą galima įterpti į dokumentą paprastu MS Word teksto procesoriumi. ČČia pasirenkama komanda Insert.Object, iš atverto sąrašo parenkamas elementas Wave Sound ir spaudžiamas mygtukas OK. Atlikus šiuos veiksmus, pasirodo Sound Recorder langas. Tada pasirinkama komanda Edit.Insert File ir, nurodomas įterpiamas garso failas, paspaudžiamas OK. Įterpimas baigiamas komanda File.Exit & Return to. Atlikus šiuos veiksmus, dokumente atsiranda specialus, dažniausiai garsiakalbio formos, ženklelis. Jis rodo, kur yra įterptas garso failas. Du kartus spragtelėjus pele ties šiuo ženkleliu, įterptą garso failą galima groti.

Aprašytas garso failo įterpimas į dokumentą yra lengviausias multimedia dokumento sukūrimo bbūdas.

Windows aplinka siūlo ne tik paprastus vartotojams skirtus multimedia tvarkymo įrankius, bet ir efektyvias multimedia duomenų kūrimo priemones programuotojams. Šios priemonės sudaro Windows multimedia taikomųjų uždavinių programuotojo interfeisą (Windows Multimedia Application Programmers Interface – API).

IŠVADOS

Šiuolaikiniai minimalūs reikalavimai Multimedijos įrangai yra nustatyti MPC-3 standarte. Jie nustato sekančią kompiuterio konfigūraciją:

• Procesorius 80486SX su taktiniu dažniu ne mažiesniu kaip 25 MHz;

• MB RAM ( 1 MB standartinės atminties ir 3 MB XMS atminties);

• Diskinis kaupiklis su 160 MB laisvos atminties);

• 101 mygtukų klaviatūra ir jungtis jai prijungti pagal DIN standartą;

• Pelė, suderinama su Microsoft Mouse;

• Grafinė VGA plokštė su skiriamąja geba ne mažiau kaip 640X480 pikselių ir 65536 spalvom;

• Mažiausiai vienas lygiagretus bei nuoseklus prievadžiai;

• Ne lėtesnis kaip 2X greičio CD-ROM kaupiklis, AUDIO CD palaikymas, CD-ROM Multisesion ir t.t.

• 8 ar 16 bitų garso plokštė su diskretizacijos dažniu 11, 22 ar 44 kHz;

• Analoginis MIDI įvedimo/išvedimo prievadis;

• Suderinamumas su Microsoft Windows Multimedia Extension.

LITERATŪRA

1. http://www.nktv.lt

2. http://www.pc.com

3. Paieškos sistema http://www.google.com