PHP-klaba

Turinys:

Struktura,

Pagrindines funkcijos,

Mail funkcijos,

Cookies ir pastabos,

Darbas su failais,

Darbas su direktorijomis,

Darbas su tekstu,

Data ir laikas,

Duomenų kodavimas,

Įvairūs naudingi skriptai.

PHP pagrindai (PHP failo sukūrimas):

PHP failai yra kuriami su „Notepad“ programa kuri yra visose „Windows“ sistemose. Failas sukuriamas paspaudus dešinį pelės klavišą ir rinkitės „New“ -> „Text Document“. Text dokumentas turi „txt“ galūnę. Atidarykite ką tik sukurtą txt failą ir į jį įrašykite PHP kalba parašytą skriptą. Po įrašymo paspauskite „x“ esantį kampe ir jjeigu iššoks lentelė paspauskite „Yes“. Tada pakeiskite failo galūnę „txt“ į galūnę „php“ ir iššoks pranešimas ar tikrai norite pakeisti galūnę. Nuspauskite „Yes“ ir tada turėtų pasikeisti failo išvaizda. jeigu jums gausis failas „knyga.php.txt“ nutrinkite galūnę „.txt“ ir palikite tik „knyga.php“. Jeigu kas čia neaišku rašykite mums.

PHP failo sandara:

PHP failai prasideda „<?php“ o pasibaigia „?>“ ženkliukais. Pati sandara atrodo maždaug taip: <?php echo „

„; ?> Ženkliukai kaip HTML kalboje kabutės “ skiriančios žodžius PHP kalboje yra tookie „. Jeigu norite į PHP skriptą patalpinti HTML kodą reikia pakeisti visur kabutes, nes jeigu nepakeisite bus fiksuojama klaida.

Jūsų klaidos:

1. CHMOD (chmod it to 777)

2. Skriptų testavimas kompiuteryje.

3. Problemos su skripto įkėlimu.

1. CHMOD – taai tariant savais žodžiai 9 varnelių uždėjimas ant failo esančio serveryje. Pavyzdžiui surinkus nemokamą Svečių Knygą (esančia „Web Dizainas“ skiltyje) ir įkėlus visus jau surinktus failus į serverį ant failo zinuciu.txt ir direktorijos komentarai paspauskite dešinį pelės klavišą. Tada pasirinkite „Properties“ ir atsivers naujas langas kur bus galima uždėti 9 varneles. Uždėjus tas visas varneles jūs duodate leidimą rašyti į tą failą informaciją. Taip pat ir ant direktorijos „Komentarai“ reikia uždėti 9 varneles. Sudėjus varneles jūsų surinkta svečių knyga ims veikti. Taip pat CHMOD reikalingas ir „Vartotojai Online“ skriptui, nuorodų skriptui, bei kitiems skriptams kurie skirti įrašyti ar trinti informacijai. 2. Taip pat pabrėžiu, kad PHP skriptus galima testuoti tik padarius virtualų serverį kompiuteryje arba įkėlus failus į serverį palaikantį PHHP. PHP failų niekas netestuoja kaip HTML ar Java skriptų! Pasakysiu trumpai – nebūkit lamos.;) 3. Būna taip, kad užžymėjus skriptą šiame tinklapyje ir padarius „Copy“ jums išsisaugo HTML skriptas (su font, spalvos ir t.t.). Jums reikia užžymėti skriptą, padaryti „copy“, sukurti šalia naują txt failą, į jį įkelti skriptą, tada per naujo vėl užžymėti visą skriptą ir padaryti „copy“ ir tada jau galite įkelti skriptą ten kur norite.

if . else .

Gerai įsižiūrėkite į funkcija ir gal tada suuprasite:

<?$zodis = „testing“;$kitas_zodis = „cha“;if ( $kitas_zodis == $zodis ) { jeigu $zodis yra toks pats kaip $kitas_zodis tada bus si funkcija}else { jeigu neteisinga tai bus si funkcija};?>

Viskas rašoma į failą „file.txt“ ir įrašymo būdas „w“:

<? $text = „jusu tekstas“;$fp = fopen („file.txt“, „w+“); fwrite ($fp, $text);fclose ($fp);?>

Įrašymo būdai:

w – Įrašomi nauji duomenys ištrinant senuosius.

a – Įrašomi duomenys neištinant senųjų, prirašant toliau.

Skaitymas iš failo:

Viskas skaitoma kas yra faile „file.txt“ ir rodoma:

<? $fp = fopen („file.txt“, „r“); $bytes = 4556;$buffer = fread($fp, $bytes);fclose ($fp);print „$buffer“;?>

Pagrindinės PHP mail funkcijos:

Tiesiog susirinkite kokios mail funkcijos jums reikia:

<?php//El. paštas į kurį bus siunčiami laiškai.$email = „gavejo@mailas.lt“;// Temos pavadinimas.$subject = „Lauko subject pradžia“;// Šis užrašas skirtas fiksuoti siuntejo IP aresui.$ip = $REMOTE_ADDR;// Žinutė.$message = „Einanti žinute ir siunčiamas siuntėjo IP: $ip“;// Siuntėjas.$header = „from: siuntejo@mailas.lt“;// Čia pati mail funkcija kuri sius laiškus.mail ($email, $subject, $message, $header);?>

Pagrindinės PHP mail funkcijos:

Tiesiog susirinkite kokių „header“ jums reikia:

<?php// Esant tokiam „header“ žinute bus siunčiama kaip HTML.$header = „Content-type: text/plain; charset=“windows-1257″rn“;// Nurodo nuo ko laiškas.$header .= „From: Anatolijus K. rn“;// Nurodo kam dar bus siunčiama papildoma kopija laiško.$header .= „Reply-to: ozas@tik.ltrn“;// Gavėjai esant tokia „header“ matys, kad laiškas keliavo ir jums.$header .= „cc: ozas@tik.ltrn“;// Niekas nematys kaad laiško kopija keliavo ir jums.$header .= „bbc: ozas@tik.ltrn“;// PHP siuntėjas.$headers .= „X-Mailer: Jusu PHP siuntėjasrn“;// Žinučių svarbumas: 1 – Skubus pranešimas, 3 – Noramlus.$headers .= „X-Priority: 3rn“;// Kur grįžta laiškas įvykus klaidai.$headers .= „Return-Path: rn“;// „Header“ būna gale laiško, o pradžioje palikite pasirinktus// header’ius kurie pateikti aukščiau.mail ($email, $subject, $message, $header);?>

Apie Cookies ir jų naudojimas:

Cookies naudojami prieš bet kokį pirmą print ar echo funkciją. Jeigu naudosite po minėtomis funkcijomis tai jums neveiks Cookies funkcijos. Rekomenduojame cookies talpinti pačioje pradžioje puslapio lapo prieš visus skriptus. Cookies skirta tam, kad jūs galėtumėte išsaugoti duomenis (Pavyzdžiui slaptažodžius ar kita informaciją) į vartotojo kompiuterį ir vėliau ją iškelti iš kompiuterio ir naudoti tolimesnėms funkcijoms.

Kaip sukurti Cookies:

Tai talpinkite pačioje pradžioje puslapio prieš visus skriptus:

<?php// Galiojimo laikas (Sek. tikslumu):$time_on = time() + 1800;// Sukuriamas cookies:SetCookie(„cookies_vardas“, „cookies_reiksme“, $time_on);// Nuskaitoma Cookies reiksme:$cookies_reiksme = $_COOKIE[‘cookies_vardas’];// Rodomas rezultatas:print $cookies_reiksme;?>

Kaip panaikinti Cookies:

Tai talpinkite pačioje pradžioje puslapio prieš visus skriptus:

<?php// Galiojimo laikas (Sek. tikslumu):$time_on = time() – 1800;// Sukuriamas cookies:SetCookie(„cookies_vardas“, „cookies_reiksme“, $time_on);// Nuskaitoma Cookies reiksme:$cookies_reiksme = $_COOKIE[‘cookies_vardas’];// Rodomas rezultatas:print $cookies_reiksme;?>

Failo sukūrimas:

Jeigu kuriate serveryje nepamirškite suchmodinti direktorijos:

<?php// Nurodote failo pavadinimą:$failas = „file.txt“;// Nurodote įrašą kuris bus faile kai jį sukurs:$irasas = „Jusu teksto irasas.“;// Fuunkcija:$fp = fopen ($failas, „w+“);fwrite ($fp, $irasas);fclose ($fp);// Rezultatas:print „Failas „$failas“ sukurtas sėkmingai.“;?>

Failo kopijavimas:

Tiesiog parašykite koks failas turi būti nukopijuotas ir viskas:

<?// Nurodote failo pavadinimą kuris turi būti kopijuojamas:$failas = „cha.php“;// Naujos kopijos pavadimias turi buti:$pavadinimas = „new_file.php“;// Pati funkcija:copy(„$failas“, „$pavadinimas“);// Užrašas kad kopijavimas įvyko.print „Failas $failas „nukopijuotas“ ir pavadintas „$pavadinimas“.“;?>

Failo trynimas:

Tiesiog parašykite koks failas turi būti ištrintas ir viskas:

<?// Nurodote failo pavadinimą:$failas = „komentarai.php“;function clear_file($file){ unlink($file);}clear_file($failas);print „Failas $failas ištrintas.“;?>

Failo pavadinimo keitimas:

Tiesiog parašykite koks failas turi būti pervadintas:

<?// Nurodote failą kurį reikia pervadinti:$failas = „cha.php“;// Nurodote koks naujasis pavadinimas turi būti:$pavadinimas = „new_file.php“;// Pati funkcija:rename(„$failas“, „$pavadinimas“);// Užrašas kad pakeitimas įvyko.print „Failo pavadinimas pakeistas iš „$failas“ į „$pavadinimas“.“;?>

Nustatymas ar galima į failą įrašyti informaciją:

Nustatinėjimas failo ar į jį galimą įrašyti duomenis:

<?php// Nurodote failo pavadinimą:$failas = „file.txt“;// Funkcija:if (!is_writable($failas)){$rezultatas = „Į failą įkelti informacijos neįmanoma.“;}else{$rezultatas = „Į failą įkelti informaciją galima.“;}// Rezultatas:print $rezultatas;?>

„Flock“ režimas:

Tai skirta tam, kad tuo pačiu metų įrašant į failą duomenis jie nebūtu tarpusavyje susimaišę. Duomenys statomi iš eilės. Skriptas:

<?php// Nurodote failo pavadinimą:$failas = „file.txt“;// Jūsų įrašomieji duomenys:$irasas = „Jūsų tekstas kuris bus įrašomas flock režimu.“;// Nuskaitomi duomenys:$fp = fopen ($failas, „a+“);// „Užrakinamas“ f

ailas:flock ($fp, LOCK_EX);// Įrašomi duomenys:fwrite ($fp, $irasas);// „Atrakinamas“ failas:flock ($fp, LOCK_UN);// Uždaromi nuskaityti duomenys:fclose ($fp);// Atkodavimo rezultatas:print „Įrašyta sėkmingai.“;?>

Patikrinimas ar toks failas egzistuoja:

Nurodykite failą ir jums bus parašyta ar toks egzistuoja:

<?php// Nurodote failo pavadinimą:$failas = „file.txt“;// Funkcija:if (!file_exists($failas)){$rezultatas = „Tokio failo nėra.“;}else{$rezultatas = „Toks failas yra.“;}// Rezultatas:print $rezultatas;?>

Tai pat ir kitaip galite patikrinti ar toks failas egzistuoja:

<?php// Nurodote failo pavadinimas:$failas = „failo_pavadnimas.txt“;// Patikrinama ar toks failas egzistuoja:if (is_file($failas)){// Jeigu failas yra sis pranešimas:echo“Failas yra.“;}else{// Jeigu failo nera ssis pranešimas:echo“Failo nėra.“;}?>

Patikrina ar yra toks failas:

Patikrina keik eilučių įrašyta faile:

<?php// Nurodomas failas:$failas = „failas.txt“;// Nuskaitomas failas:$arr = file($failas);// Suskaičiuojamos eilutės:$skaiciuojama = count($arr);// Rodo kiek eilučių:echo“$skaiciuojama“;?>

Suskaičiuoja failo dydį:

Nurodykite failą ir jis bus suskaičiuota kiek jis užima:

<?php// Nurodote failą:$xi = „file.php“;// Suskaičiuojama:$tra = filesize($xi);// Rodoma kiek užima:echo“$tra“;?>

Parašo failo kokia failo galūnė:

Nuskaito failo pavadinimą ir atskiria kur galūnė ir kur pavadinimas.

<?php// Nurodomas failas:$failas = „file.php“;// Iskaitomas failo pavadinimas:list($failo_pavadinimas, $failo_galune) = explode(„.“, $failas);// Generuojamas rezultatas:print „Failo pavadinimas: $$failo_pavadinimas
Failo galune: $failo_galune“;?>

Sukurti direktoriją:

Sukuriama direktorija ir iškarto suchmodinama:

<?php// Sugalvokite pavadinimą:$failas = „direktorija“;// Sukuriama direktorija:mkdir(„$failas“,0755);?>

Panaikinti direktorija:

Panaikinama jūsų nurodyta direktorija:

<?php// Nurodote direktorija:$direktorija = „direktorija“;// Funkcija naikinanti direktorija:rmdir($direktorija);// Pranesama apie panaikinta direktorija:print „Direktorija $direktorija panaikinta.“;// P.S. Direktorija butinai tturi buti tuscia.?>

Pakeisti direktorijos pavadinimą:

Pakeičia direktorijos pavadinimą jeigu direktorija yra tuščia:

<?php// Nurodote direktorija:$direktorija_naujas = „direktorija“;// Nurodote nauja direktorijos pavadinimas:$direktorija_senas = „tmp“;// Funkcija keicianti pavadinima:rename($direktorija_naujas, $direktorija_senas);// Pranesimas apie pakeista pavadinima:print „Direktorijos $direktorija_naujas pavadinimas pakeistas i $direktorija_senas.“;// P.S. Direktorija turi buti tuscia.?>

Nustatinėjimas direktorija ar ne:

Nuskaito nurodytą failą ar direktoriją ir parašo kas tai:

<?php// Nurodomas failas arba direktorija:$dir = „x.php“;// Patikrinama ar egzistuoja:if (file_exists($dir)){// Tikrinama ar imanoma nuskaityti:if (!$handle = opendir($dir)){// Rodoma jeigu ne direktorija:$tipas = „Ne direktorija“;}else{// Rodoma jeigu direktorija:$tipas = „Direktorija“;}}else{// Pranesimas jeigu neegzistuoja nurodytas failas ar direktorija:$tipas = „Failas ar direktorija neegzistuoja.“;}// Rezultatas:print $dir . “ – “ . $tipas;?>

Pirma raidė didžioji:

Pačią pirmą teksto raidę parašo iš didžiosios:

<?php// Nurodomas tekstas:$name = „keletas žodžiu su mmažosiomis raidėmis.“;// Pakeičiamas tekstas:$UpperFirst = ucfirst($name);// Rodomas tekstas ir pradedama didžiąja raide:echo“$UpperFirst“;?>

Visi žodžiai iš didžiosios:

Visus teksto žodžius parašo iš didžiųjų:

<?php// Nurodomas tekstas:$name = „keletas žodžiu su mažosiomis raidėmis.“;// Pakeičiamas tekstas:$UpperWords = ucwords($name);// Rodomi žodžiai pradedant didžiąja raide:echo“$UpperWords“;?>

Visi žodžiai iš didžiosios:

Visus teksto žodžius parašo iš didžiųjų:

<?php// Nurodomas tekstas:$name = „keletas žodžiu su mažosiomis raidėmis.“;// Pakeičiamas tekstas:$UpperWords = ucwords($name);// Rodomi žodžiai pradedant didžiąja raide:echo“$UpperWords“;?>

Visas tekstas mažosiomis raidėmis:

Visus teksto žodžius parašo mažosiomis raidėmis:

<?php// Nurodomas tekstas:$name = „KELETAS žžodžių SKIRTINGŲ dydžių.“;// Pakeičiamas tekstas:$name = strtolower($name);// Rodomas tekstas jau tik mažosiomis raidėmis:echo“$name“;?>

Suskaičiuojami žodžiai:

Suskaičiuojami nurodyti žodžiai:

<?php// Suskaičiuoja kiek žodžiu:$xi = „Keletas žodžiu kurie bus suskaičiuoti.“;// Suskaičiuojama kiek tarpu:$words = explode(“ „, $xi);// Rodomas skaičius:echo count($words);?>

Nuskaitomi simboliai:

Nuskaitomos jūsų teksto dalys:

<?php// Įvedamas tekstas$xi = „Be kokie žodžiai.“;// Nuo kurio simbolio imti skaičiuoti:$nuo = 0;// Po kiek simboliu nustoti skaičiuoti:$iki = 3;// Nuskaitoma:$tra = substr($xi, $nuo, $iki);// Bus rodoma (Be ):echo „$tra“;?>

Suskaičiuojama kiek simbolių naudojama tekste:

Nuskaitomas tekstas ir suskaičiuojama kiek simb. jame:

<?php// Nurodomas tesktas:$tekstas = „Jusu nurodytas tekstas.“;// Suskaiciuojami siboliai:$suskaiciuoti = strlen($tekstas);// Rodomas rezultatas:print $suskaiciuoti;?>

Paieškos skriptas:

Tiesiog nurodykite kur ko ieškoti:

<?php// Nurodomas tekstas:$tekstas[] = „Jusu nurodytas tekstas. Cool!“;$tekstas[] = „Kitas tekstas.“;$tekstas[] = „Nurodytas trecias tekstas.“;// Nurodomas ieskomas zodis:$ieskoti = „rodytas“;// Suskaiciuojamos teksto eilutes:for($i = 0; $i < count($tekstas); $i++){// Tikrinama kiekviena eilute:if ($pos = strpos($tekstas[$i], $ieskoti))// Rezultatas jeigu rado toki zodi:print „Radome $ieskoti ties eilute $i ir prasideda žodis nuo $pos simbolio.
„;}?>

Patikrina ar yra toks failas:

Patikrina keik eilučių įrašyta faile:

<?php// Nurodomas failas:$failas = „failas.txt“;// Nuskaitomas failas:$arr = file($failas);// Suskaičiuojamos eilutės:$skaiciuojama = count($arr);// Rodo kiek eilučių:echo“$skaiciuojama“;?>

Nurodyto PHP failo skripto spalvojimas:

Nurodykite failą ir automatiškai skriptas bus nuspalvintas:

<?php// Standartines PHP.ini failo spalvos:// highlight.string = #DD0000// hhighlight.comment = #FF9900// highlight.keyword = #007700// highlight.bg = #FFFFFF// highlight.default = #0000BB// highlight.html = #000000// Nurodomas failas:$file = „file.php“;// Nustatinejamos spalvos:ini_set(„highlight.string“, „#DD0000″);ini_set(„highlight.comment“, „#FF9900″);ini_set(„highlight.keyword“, „#007700″);ini_set(„highlight.bg“, „#FFFFFF“);ini_set(„highlight.default“, „#0000BB“);ini_set(„highlight.html“, „#000000″);// Rodomas jau nuspalvotas skriptas:highlight_file($file);?>

Panaikina visus tarpus esančius pradžioje ir pabaigoje:

Automatinis tarpų naikinimas tiek pradžioje, tiek pabaigoje:

<?php// Nurodote teksta:$tekstas = “ Tra lia lia liieeasdas TSJF sdasidasio asudaisudhasid . „;// Funkcija naikinanti tarpus:$tekstas = trim($tekstas);// Rodomas rezultatas:print $tekstas;?>

Laiko nustatymai:

Tiesiog padarykite taip kaip parodyta pavyzdyje:

<? echo date(„a“); ?>

a – am or pm (Dienos metas)

A – AM or PM (Dienos metas didiosiom)

g – 1 through 12 (Valandos be 0 priekyje)

G – 0 through 23 (24 valandų sistema)

h – 01 through 12 (12 valandų sistema su 0 priekyje)

H – 00 through 23 (24 valandų sistema su 0 priekyje)

i – 00 to 59 (Minutės)

s – 00 to 59 (Sekundės)

Datos nustatymai:

Tiesiog padarykite taip kaip parodyta pavyzdyje:

<?php echo date(„l“); ?>

D – Mon through Sun (Savaitės)

d – 01 to 31 (Dienos mėnesio)

F – January through December (Mėnesiai)

j – 1 to 31 (Dienos mėnesio be 0 priekyje)

l – Sunday through Saturday (Pilnas savaičių pavadinimas)

m – 01 through 12 (Mėnesiai skaičiukais)

M – Jan through Dec (Sutrumpinti mėnesiai)

r – Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 (Data)

w – 0 (for Sunday) through 6 (for Saturday) (Savaitės dienos)

W – 42 (the 42nd week in the year) (Savaičių skaičius)

Y – 1999 or 2003 (Metai)

y – 99 or 03 (Sutrumpinti metai)

z – 0 through 366 (Praėjusios dienos)

Paskutinis redagavimas (Last Modify):

Nurodykite failą ar ddirektorija ir paleiskite funkciją:

<?// Nurodomas failas arba direktorija:$failas = „failas.txt“;// Nurodomas laiko formatas:$data = „D m/d/Y h:i:s a“;// Funkcija skaičiuojanti laika:$funkcija = date($data, filemtime($failas));// Rezultatas:print $funkcija;?>

Nustatinėjimas direktorija ar ne:

Nuskaito nurodytą failą ar direktoriją ir parašo kas tai:

<?php// Nurodomas failas arba direktorija:$dir = „x.php“;// Patikrinama ar egzistuoja:if (file_exists($dir)){// Tikrinama ar imanoma nuskaityti:if (!$handle = opendir($dir)){// Rodoma jeigu ne direktorija:$tipas = „Ne direktorija“;}else{// Rodoma jeigu direktorija:$tipas = „Direktorija“;}}else{// Pranesimas jeigu neegzistuoja nurodytas failas ar direktorija:$tipas = „Failas ar direktorija neegzistuoja.“;}// Rezultatas:print $dir . “ – “ . $tipas;?>

Base64 kodavimas:

Tai skirta tam, kad galėtumėte užkoduoti tekstą Base64 kuoduote:

<?php// Nurodote koduojamąjį tekstą:$tekstas = „Nurodote koduojamąjį tekstą.“;// Funkcija:$rezultatas = base64_encode($tekstas);// Kodavimo rezultatas:print $rezultatas;?>

Base64 atkodavimas:

Tai skirta tam, kad galėtumėte atkoduoti Base64 kuoduotės tekstą

<?php// Nurodote koduotą tekstą:$tekstas = „TnVyb2RvdGUga29kdW9qYW3gauEgdGVrc3TgLg==“;// Funkcija:$rezultatas = base64_decode($tekstas);// Atkodavimo rezultatas:print $rezultatas;?>

Md5 kodavimas:

Kodavimas duomenų su negrįžtama kuoduote:

<?php// Nurodote koduojamąjį tekstą:$tekstas = „Nurodote koduojamąjį tekstą.“;// Funkcija:$rezultatas = md5($tekstas);// Kodavimo rezultatas:print $rezultatas;// Šio tipo kodavimas yra negrįžtamas.// Jo negalėsite atkoduoti atgal.?>

Nuskaitinėjimas po kablelio:

Ribotas skaitmenų nuskaitinėjamas po kablelio:

<?php// Nurodomas skaicius:$skaicius = 15.784456474;// Nurodomas kiek rodyti skaiciu po kablelio:$kiek = 1;// Funkcija:$funkcija = number_format($skaicius, $kiek, „.“, „“);// Rezultatas:print $funkcija;?>

PHP įrašymo varikliukas kuris naują tekstą įrašo viršuje:

Skaitykite k

omentarus ir suprasite kaip veikia:

<?php// Nurodoams tekstas irasymui:$tekstas = „Jusu irasymo tekstas.n“;// Nurodomas failas i kuri bus irasoma:$failas = „failas.txt“;// Nuskaitomi jau esantys duomenys:$fp_nuskaitoma = fopen ($failas , „r“);$buffer_nuskaitoma = fread($fp_nuskaitoma, filesize($failas));fclose ($fp_nuskaitoma);// Irasomi nauji ir senieji duomenys:$fp_irasas = fopen ($failas, „w+“);fwrite ($fp_irasas, „$tekstas$buffer_nuskaitoma“);fclose ($fp_irasas);?>

Visus n verčia į vieną
:

Skirta apsaugoti puslapį nuo floodinimo ENTER klavišu:

<?php// Nurodote teksta kur naudojama daug ENTER (Is naujos eilutes) zenklu:$tekstas = „sasd nnnnnnn nn nn sadw342 nnn ssdasd“;// Visi nnnnn zenklai paverciami ii viena
:$tekstas = preg_replace(‘/n+/’, „
„, $tekstas);// Rodomas rezultatas:print $tekstas;?>

Ženklai verčiami į HTML kalbos ženklus:

Skirta tam, kad iš < ir t.t. būtų verčiami į < ir t.t.:

<?php// Nurodote teksta su zenklais kurie bus verciami i HTML kalbos zenklus:$tekstas = ‘< Jusu tekstas kuriame yra keli zenklai kuriuos galite pakeisti i HTML zenklus. Pvz: <> „..’;// Funkcija vercianti zenklus:$funkcija = htmlspecialchars($tekstas);// Rodomas jau sugeneruotas naujais simboliais tekstas:print $funkcija;?>

Niekada nesutampančios reikšmės:

Tai skirta tam, kad niekada nesutaptų simboliai:

<?php// Gaunamas llaikas micro s. tikslumu:$time_id = microtime();// Panaikinamos keli simboliai:$time_id = str_replace(„.“,““, $time_id);$time_id = str_replace(“ „,““, $time_id);// Rezultatas:print $time_id;?>

CHMOD 777:

Failų chmod’inimas:

<?php// Nurodote failo pavadinimą:$failas = „file.txt“;// Funkcija:if(!chmod($failas, 0755)){echo „Negalime „suchmodinti“ failo „$failas“.“;}else{print „Failas „$failas“ „suchmodintas“ sėkmingai.“;}chmod($failas, 0755);?>

Vartotojo informacijos rodymas: <

Rodo vartotojo duomenis:

<?php// IP adresas:$ip = $_SERVER[„REMOTE_ADDR"];// Rodomas IP adresas:print $ip;// Portas:$ip = $_SERVER[[„REMOTE_PORT"]/ Rodomas portas:print $ip;// Narsykle:$ip = $_SERVER[„[„HTTP_USER_AGENT"]Rodoma narsykle:print $ip;// Hostas:$ip = $_SERVER[„HT[„HTTP_HOST"]domas hostas:print $ip;?>

Suskaičiuojama visą HDD vietą:

Suskaičiuoja kiek vietos diske:

<?php// Nurodote direktoriją:$xi = „D:/“;// Suskaičiuojama disko talpa:$tra = disk_total_space($xi);// Rodomas rezultatas:echo“$tra“;?>

Suskaičiuojama laisvą HDD vietą:

Tiesiog nurodykite diską:

<?php// Nurodote direktoriją:$xi = „C:/“;// Suskaičiuojama laisva vieta:$tra = disk_free_space($xi);// Rodomas rezultatas:echo“$tra“;?>

Literatura:

php.lt

ozas.tik.lt

php.net

Andrius

El.p. mailto:ghost0@one.lt