referatas apie exeli

1. ĮVADAS 3

2. Microsoft Excel 4

3. PROGNOZAVIMAS 6

1.1. Funkcija Trend ir Growth 6

4. TREND 6

5. PROGNOZAVIMAS 9

2.1. Funkcija Trend ir Growth 9

6. GROWTH 9

7. Formulės. 12

3.1. Rezultato apskaičiavimas pagal formules. 12

4.1. Loginė funkcija IF 14

8. Access 16

9. 1 PRIEDAS 19