GYVENAMOJO NAMO ENERGIJOS SĄNAUDŲ ANALIZĖ

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Agroenergetikos katedra

V. V.

Žemės ūkio ekonomikos programos dieninių studijų

2 kurso

Studijų knygelės Nr.

GYVENAMOJO NAMO ENERGIJOS SĄNAUDŲ ANALIZĖ

Inžinerijos pagrindų praktinis darbas

Tikrino dėst. V. Kazėnas

Akademija, 2006

Šiame darbe analizuojama 189,68 m² ploto gyvenamojo namo elektros bei šiluminės energijos sąnaudos 2005 metais. Name gyvena šeši asmenys, kurie naudojasi įvairia elektros įranga. Šaltuoju metų sezonu namas kūrenamas sausomis malkomis.

Šiluminės energijos sąnaudos

1 lentelė. Šiluminės energijos sąnaudų 2005 metais suvestinė

Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso

Kuro sąnaudos, kg (m³) 8 7 5 3 1 0 0 0 1,5 3 5 6,5 40

Šiluminės energijos sąnaudos, kWh 26,496 23,184 16,56 9,936 3,312 0 0 0 5 9,936 16,56 21,528 132,48

1 pav. Šiluminės energijos sąnaudų 22005 metais grafikas

Elektros energijos sąnaudos

2 lentelė. Gyvenamojo namo metinės elektros energijos sąnaudos

Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso

Energijos sąnaudos, kWh 250 210 150 120 120 100 110 110 130 140 230 240 1910

2 pav. Elektros energijos sąnaudų 2005 metais grafikas

3 lentelė. Gyvenamojo namo elektros energijos imtuvų elektros energijos sąnaudų balansas

Pavadinimas Kiekis Galia Darbo laikas Elektros energijos sąnaudos

vnt kW h % kWh

Elektros apšvietimo lempos 15 0,1 4000 21 400

Televizoriai 1 0,057 545,01 1,62 31,06557

Kompiuteriai 1 0,1 1003 5,24 100,3

Audio aparatai 1 0,04 50,01 0,1 2,0004

Šaldytuvas (šaldiklis) 1 0,155 1753 14,33 271,715

Virdulys 1 1,2 400 25 480

Skalbimo mašinos 1 0,23 201 2,42 46,23

Mikrobangų krosnelė 1 0,7 819 30 573,3

Plaukų džiovintuvas 1 1 5,4 0,29 5,4

Viso 27 3,582 8776,42 100 1910

3 pav. Gyvenamojo namo elektros energijos sąnaudų struktūra

4 lentelė. Energijos sąnaudų suvestinė

Rodiklis Charakteristika

Pastato paskirtis Gyvenamasis namas

Pastato plotas 189,68 m²

Gyventojų skaičius 6

Elektros įrenginių galia, kW 3,582

Metinės šiluminės energijos sąnaudos, kWh 132,48

Metinės elektros energijos sąnaudos, kWh 1910

Lyginamosios šiluminės energijos sąnaudos, kWh/m² 0,7

Lyginamosios elektros energijos sąnaudos, kWh/m² 10,1

Šiluminės energijos kaina, Lt/kWh 19,0

Elektros eenergijos kaina, Lt/kWh 0,31

Metinės išlaidos šiluminei energijai, Lt 2517,12

Metinės išlaidos elektros energijai, Lt 592,1

Išvados

Išanalizavus šio 189,68 m² gyvenamojo namo elektros bei šiluminės energijos sąnaudas, galima teigti, kad naudojami elektros prietaisai, jų kiekis bei galia, pasirinkta kūrenimo sistema nėra labai ekonomiška. Kad būtų ssumažintos elektros bei šiluminės energijos sąnaudos, šio namo gyventojai turėtų labiau atkreipti dėmesį į įsigyjamų elektros prietaisų galią, taip pat turėtų būti pilnai išnaudojama natūrali šviesa, turėtų būti tinkamai įrengti ir eksploatuojami elektrinio apšvietimo įrenginiai. Būsto šeimininkai turėtų patikrinti ar name nėra šilumos nuostolių per statybines konstrukcijas (langus, duris, lubas ir kt.), ar sandarios ventiliacijos ir šildymo sistemos.

Šiluminės energijos sąnaudų mažinimui galėtų būti pasirinkta ekonomiškesnė šildymo sistema.