LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ VAŽIUOKLĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO EKONOMINIS PROJEKTAS

TURINYS

ĮVADAS 2

1. ŠALTINIŲ APŽVALGA 3-4

2. LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ VAŽIUOKLĖS REMONTO ĮMONĖS KŪRIMO ORGANIZACINĖ – EKONOMINĖ ANALZĖ 5

2.1. Įmonės veikla ir valdymas 5

2.2. Serviso paslaugų analizė 7

2.2.1. Technologinė įranga 9

2.2.2. Technologinis procesas 10

2.2.3. Metinė darbų apimtis 11

2.3. Rinka ir konkurentai 11

2.4. Prielaidos ir verslo rizika 12

2.5. Finansų planas 13

IŠVADOS 24

LITERATŪROS SĄRAŠAS 25ĮVADAS

Automobilio ar automobilių remontas, auto taisymas ir auto tvarkymas – nesvarbu kaip pavadintos paslaugos kurios reikalauja kruopštumo, žingeidumo ir noro surasti bei spręsti problemas – tokie mes ir stengiamės būti.

Greitėjantis gyvenimo tempas ir nuolatinė laiko stoka padarė mūsų turimus automobilius neatsiejamus nuo mūsų kasdienybės. KKadangi tai mūsų kasdienybės dalis, tai ji turi patikimai tarnauti, todėl reikia palaikyti automobilio techninę priežiūrą. Patikėkite automobilio remontą žmonėms, kuriems svarbesnė kokybė nei kiekybė – taip turėsite maksimaliai gerai suremontuotą automobilį kuris bus patikimas kelyje.

Pagrindinės eksploatuojamų automobilių gedimai yra susyja su važiuokle. Važiuoklė nėra tiesiog ratai ar stabdžiai. Ši sąvoka apima kur kas platesnę detalių bei gedimų sferą: remontuojamos ir keičiamos detalės – amortizatoriai, spyruoklės, vairo traukės, vairo traukių antgaliai ir apsauginės gumos, svirtys, keičiami ir presuojami šarnyrai, keičiami iir presuojami sailentblokai, pusašiai ir jų šarnyrai, ratų guolių keitimas, granatų keitimas, apsauginių granatos gumų keitimas, atraminių guolių ir plokštelių keitimas, keičiami ir remontuojami stabilizatoriai ir kitos važiuoklės, bei pakabos dalys.

Mano projektuojamas servisas atliks kokybiškus važiuoklės remonto darbus. Bus derinama ooptimaliausia kaina, kurią klijantas galėtų mokėti.

Įmonė turėtų nesunkei įsitvirtinti rinkoje ir konkuruoti joje. Šilutės rajone tokias paslaugas atliekančių įmonių yra gana nemažai, bet visos jos siekia labai didelio pelno, ir todėl kainos yra irgi labai didelės. Kurti tokią įmonę yra tinkamos sąlygos. Ir ji sugebėtų konkuruoti su kitomis įmonėmis.

Objektas –Individuoli automobilio važiuoklės remonto įmonė

Tikslas – Parengti automobilio važiuoklės remonto įmonės ekonominį projektą

Uždaviniai:

1. Išanalizuoti informacinius šaltinius, kuriais remiantis atliktas darbas.

2. Suformuluoti verslo idėją, ir parinkti jai tinkamą verslo valdymo formą

3. Įvertinti rinką. Apskaičiuoti kiek paslaugų gali būti parduota rinkoje per mėnesį.

4. Rementis statistika, spaudos ir įvairių katalogų informacija, įvertinti konkurentus.

5. Parengti automobilio važiuoklės remonto serviso finansų planą.

1. ŠALTINIŲ APŽVALGA

Sėkmingas verslas-investicija beveik visam gyvenimui. Tai kartu ir nepriklausomybė nuo kitų, tačiau rizika visada buvo ir bus, kad iir kiek visa sistema butu atidirbta. Tačiau rizikos ėmimasis už tam tikrą atlygį yra, sakyčiau, gana naudingas sandoris. Prieš pradedant verslą labai svarbu susipažinti su rinka, jos etapais bei žinoti kaip veikia verslo funkcijos.

Rinka — tai prekinių ir piniginių santykių visuma, prekių ir paslaugų mainai tarp pirkėjų ir pardavėjų, vykstantys pagal prekinės gamybos ir cirkuliacijos dėsnius. Rinka padeda koordinuoti įvairių ekonomikos subjektų veiklą ir tenkinti žmonių poreikius. Ji netapatintina su tam tikra prekyviete, kurioje vyksta pirkimo – pardavimo sandoriai. Toks ppožiūris yra per siauras. Sąvokos „rinka“ reikšmė daug platesnė. Ji apibūdina sąlygų kompleksą, kuris leidžia prekės pirkėjams ir pardavėjams susisiekti vienas su kitu ir sukelia konkurenciją, vieną vertus, tarp pirkėjų, ir kita vertus, tarp pardavėjų. Kiekviena prekė turi savo rinką su savo pirkėjais ir pardavėjais, net jei ir nėra kokios nors specialios vietos, kur jie susitikinėtų.

Tačiau ekonomistai supranta rinką, kaip sudėtingą ekonominį reiškinį, kuris apima visus ekonominius ryšius tarp pirkėjų ir pardavėjų bei įvairias organizacijas, kurios padeda prekės pirkėjui susisiekti vienam su kitu. Spręsdama minėtuosius uždavinius, t y. pasirinkimo klausimus, kurie kyla dėl begalinių poreikių ir ribotų galimybių, kiekviena visuomenė privalo atsakyti į šiuos pagrindinius klausimus:

1. Kokias teikti paslaugas ir kiek? Kurį gamybos galimybių kreivės tašką vertėtų pasirinkti?

2. Kaip bus šios prekės ir paslaugos gaminamos, naudojant turimus (dažniausiai ribotus) išteklius?

3. Kam bus teikiamos paslaugos? Kas vartos pasla.ugas?

Verslas – ne vien organizavimas ir valdymas. Verslininkas turi rasti naują idėją ir įkūnyti ją galutiniui rezultatui. Tai savarankiška veikla, paremta asmenine rizika, kurios tikslas – gauti pelną, panaudojant savo sugebėjimus, žinias, laiką, kitų žmonių pinigus ir kitų žmonių darbą.

Verslo rūšys ir formos gali būti skiriamos pagal įvairius kriterijus:

• legalumą (atitikimą teisės aktams) – legalus ir nelegalus (šešėlinis verslas),

• veiklos ypatumus, jos rūšis ir pporūšius – prekyba, gamyba, tarpininkavimas, paslaugos,

• sektorius, kuriuose veikiama – finansai, bankai, pramonė, žemės ūkis (steigiamos ŽŪB),

• mastą – smulkus ir vidutinis verslas, stambusis verslas.

Verslą sudaro 4 etapai:

1) Naujos idėjos paieška ir jos įvertinimas;

2) Verslo plano sudarymas;

3) Išteklių paieška;

4) Įstaigos ar įmonės valdymas.

Veiksmai, lemiantys naują idėją: terminai (laikas); tiesioginė ir potenciali idėjos vertė; rizikos įvertinimas ir raidos prognozė; verslininko tikslų, žinių, gebėjimų ir idėjų atitikimas; produkto palyginimas su konkurentų produktu.

Verslo planas, finansų planas ir apsirūpinimas lėšomis, įmonės nuosavybės forma; – įsitvirtinimo rinkoje strategija.

Verslo funkcijos yra skirstomos:

Įšorinės verslo funkcijos

• Gamina prekes

• Skatina konkuruoti

• Teikia paslaugas

• Sukuria turtą

• Suteikia naujų darbo vietų

Vietinės verslo funkcijos

• Gamybinė funkcija

• Finansinės apskaitos funkcija

• Rinkodaros funkcija

• Personalo valdymo funkcija

• Tiekimo funkcija

Visos priklauso viena nuo kitos.

1. LENGVOJO AUTOMOBILIO VAŽIUOKLĖS REMONTO ĮMONĖS KŪRIMO ORGANIZACINĖ – EKONOMINĖ ANALIZĖ

Įmonė savaime dar nėra verslas. Įmonė yra tik žmonių veiklos ir gyvybingos verslo idėjos bei kapitalo funkcionavimo juridinis pagrindas. Pateiksiu tipiškus verslo kūrimo žingsnius:

1. Tikslus verslo idėjos formulavimas. Jeigu nusprendėte pradėti verslą, turite ne tik apibrėžti veiklos kryptį, bet ir tiksliai suformuluoti verslo idėją, taigi atsakyti į klausimą: „Kas man uždirbs pinigus?“.

Pavyzdžiui, jeigu atidarysite automobilių automobilių važiuoklės remonto servizą, ką ypatingo pasiūlysite savo klientams, kad jie pasirinktų būtent jūsų servizą, o ne važiuotu į kitą servizą – juk konkurencija šiuose versluose yyra labai didelė.

2. Aplinkos analizė. Įvertinkite jūsų produkto rinką. Apibrėžkite kuo tiksliau, kas bus jūsų produkto vartotojai, ir, remdamiesi spaudos arba statistine informacija, pabandykite apskaičiuoti, kiek rinkoje gali būti parduota panašaus produkto per mėnesį arba per metus. Taippat įvertinkite rinkos tendencijas – ar jos dydi sauga, arsmunka, aryrapastovus? Žinios apie konkurentus ir jų produktų savybes padės jums sukurti savo produktą ir nustatyti kainą, už kurią tą produktą galėsite parduoti.

3. Pradinio kapitalo suformavimas. Verslo pradžiai reikės suformuoti pradinį kapitalą. Jeigu steigsite uždarąją akcinę bendrovę, turėsite grynais pinigais įnešti į kapitalą mažiausiai 10 tūkst. litų. Jeigu neturite galimybės suformuoti veiklai reikalingo kapitalo, galite ieškoti partnerių arba bandyti pritraukti papildomą finansavimą.

4. Prognozavimas. Paruoškite jūsų veiksmų, kuriant verslą, operatyvinį planą bei strateginį verslo vystymo planą.

5. Partnerių paieška. Partnerių galite ieškoti tiek tuo atveju, kai trūksta nuosavų pinigų, tiek ir tuo atveju, jeigu neturite pakankamos patirties produkto gamybos, pardavimo ir kitoje srityje. Gali būti naudinga turėti partnerį, kuris turi panašios veiklos patirtį arba savo verslą artimoje srityje.

6. Įmonės steigimas ir kiti juridiniai veiksmai. Įvykdę pirmus penkis žingsnius, nurodytus šiame sąraše, galite steigti įmonę.

2.1 Įmonės veikla ir valdymas

Įmonės pavadinimas „SAFE“ (Šilutės automobilių važiuoklės remontas). Tai individuali, privačiam asmeniui priklausanti įmonė. Įmonė kuriama Šilutės

miesto centre, klientams matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje.

Pagrindinė įmonėje veiklos sritis – automobi.lių važiuoklės patikra ir jos gedimų remontas. Įmonė specializuojasi įvairios markės automobilius. Įmonės teikiamos paslaugos yra kokybiškesnės, nei kitose, panašias paslaugas teikiančiose įmonėse, nes ji pasižymi nauja technika ir kvalifikuotais darbuotojais. Įmonė yra specializuota, ir darbininkai kvalifikuoti šiam darbui. Įmonės teikiamomis paslaugomis naudojasi ne tik klientai iš visos Klaipėdos, bet ir artimesnių miestelių ir artimesnių kaimų. Todėl klientai neturėtų abejoti šios įmonės atliekamais darbais ir teikiamomis paslaugomi, iir jų kokybe.

Prieš tvarkant automobilį, yra išklausomas klientas, jo pastebėjimai, reikalavimai ir pageidavimai. Remontuojant automobilį yra tariamasi su klientu, kad kuo tiksliau išpildytume kliento norus. Pirma jam būna pasiūloma seną, susidėvėjusią, ir neatitinkančią techninių reikalavimų detalę, keisti nauja, bet jei klientas nesutinka, tada būna pasiūloma restauruoti susidėvėjusią detalę, bet klientas iškart yra perspėjamas, kad įmonėje tokios įrangos neturimi, todėl automobilio remonto kaina didėja, ir restauruota detalė, priklausomai nuo to kas ja restauravo, atnaujino, priklauso ir tos detalės kokybė, ir ttodėl dažniausiai nėra pasiekiama tokia kokybė, kaip įdedant naują detalę.

Įkūrus įmonę, atsirastų naujų darbo vietų, atsirastų naujas konkurentas, teikiantis pigesnes ir kokybiškesnes paslaugas, bet dėl konkurentų, gali įmonė gauti labai mažą pelną, ar jo net neturėti.

Struktūros ir valdymo schema:

1 ppav. IĮ „SAFE“ organizacinė valdymo struktūra

• Direktorius – įmonės vadovas, vadovauja visai komercinei ir ūkinei įmonės veiklai, organizuoja, kad būtų įvykdyti numatyti užsakymai, tvirtina įmonės darbo tvarkos taisykles, darbo sutartis, leidžia įsakymus, bei prižiūri, kad stabiliai veiktų visa įmonės sistema.

Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis, komunikabilumas, turėti pradmenis ir supratimą apie automobilio sandarą.

• Direktoriaus padėjėjas – atlieka visus direktoriaus pavestus darbus susietus su įmonės veikla.

• Vyr. Buhalteris – tvarko turto, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų buhalterinę apskaitą, fiksuoja įmonės buhalterinės apskaitos operacijas susijusias su pagrindinių lėšų, prekių bei materialių vertybių ir pinigų lėšų judėjimu.

• Buhalteris – atliekama įmonės vidaus ir išorės apskaita.

• Vyr. Mechanikas – užsakymų priėmėjas – priima įsakymus iš klijantų ir juos paskirsto mechanikams. užtikrina įmonės aprūpinimą atsarginėmis detalėmis, įrankiais, medžiagomis reikalingomis llengvųjų automobilių važiuoklės remontui atlikti, taip pat kontroliuoja, kad visi įrankiai , apsauginės priemonės būtų tvarkingi ir išbandyti. Prižiūri remontuojamo automobilio darbų atlikimą ir jų kokybę. Reikalavimai: aukštasis inžinerinis išsilavinimas, darbo patirtis, gebėjimas tinkamai vadovauti darbuotojams, puikia žinoti automobilio sandarą, Išmanyti remontui taikomas technologijas

• Mechanikas – jis atlieka visus važiuoklės remonto darbus, pateikia remontuojamo mazgo remonto būdus, pritarus vyr. mechanikui, juos įvykdo. Jis turi gebėti kokybiškai atlikti jam pavestą darbą. Reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip profesinį tos rities išsilavinimą, atitinkamą kvalifikacijos ppažymėjimą ir ne mažesnį kaip trejų metų darbo stažą.

• Pagalbinis darbininkas – įmonėje jis atliks automobilio važiuoklės nuplovimą, taip pat prižiūrės gamybinių patalpų švarą, prireikus mechanikams jų pagalbos, padės atlikti paskirtus darbus.

Reikalavimai: vidurinis išsilavinimas, darbo patirtis nebūtina, kruopštumas bei atsakingumas.

1 lentelė

Projektuojamos įmonės darbuotojų poreikis

Pareigos Etatų skaičius Mėnesinis/val. Atlyginimas lt Metinis atlyginimas lt Mokestis sodrai 30,98% lt Garantinio fondo mokestis 0,1% lt

Direktorius 1 20 Lt/val 40320 9536,67 40,32

Direktoriaus padėjėjas 1 12Lt/val 24192 5722,01 24,19

Vyr. Buhalteris 1 12Lt/val 24192 5722,01 24,19

Buhalteris 1 7Lt/val 14112 3337,84 14,11

Vyr. Mechanikas –užsakymų pr.iėmėjas 1 12Lt/val 24192 5722,01 24,19

Mechanikas 4 10Lt/val 20160 4768,34 20,16

Pagalbinis 2 6Lt/val 12096 2861,01 12,09

Iš viso 11 115Lt/val 231840 54835.92 231.76

Parinktas valandinis atlyginimas todėl, kad atlyginimas yra apskaičiuojamas tik tam tikromis išdirbtomis valandomis, o ne visai dienai. Kai įmonė neturi užsakymų, darbininkai neturi darbo, ir nedirba. Tuo jis įmonei neša ne pelną, o nuostolius, pagal valandinį darbo užmokestį, bus teisinga ir įmonės ir darbininko atžvilgiu. Lengviau apskaičiuoti ir išdirbtus viršvalandžius. Bet Darbuotojo valandinis atlygis arba mėnesinė alga negali būti mažesni už LR Vyriausybės nustatytus minimaliuosius dydžius. (2008 m. sausio 1 d. minimalus valandinis atlygis – 4,85 Lt, o mėnesinė alga – 800 Lt). Atskiroms ūkio šakoms, regionams ar darbuotojų grupėms Vyriausybė trišalės tarybos teikimu gali nustatyti skirtingus minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos dydžius.

2.2 Transporto paslaugų analizė

Norint suprojektuoti ir įkurti įmonę, reikia sudaryti grafiką, pagal kurį bus vykdomi darbai. Lentelėje bus nurodytos datos, kuriomis vadovaujantis bus atliekami darbai.

2 lentelė

Projekto įgyvendinimo grafikas

Darbai Atlikimo terminas

Internetinio portalo, duomenų bazės, internetinės kknygos sukūrimas 2011m. Sausio 01d. – 2011m. Sausio 31d

Tyrimas ir viešojo pobūdžio informacinės medžiagos kūrimas ir sklaida 2011m. Balandžio 01d. – 2011m. Balandžio 31d.

Patalpų paruošimas 2011 m. Gegužės 01 d. – 2011 m. Liepos 31 d.

Personalo atranka ir apmokymas 2011 m. Birželio 01 d. – 2011 m. Liepos 31 d.

Įrangos įsigijimas ne vėliau kaip 2011 m. Liepos 25 d.

Paruošiamieji darbai, atsargų pirkimas 2011 m. Liepos 01 d. – 2011 m. Liepos 31 d.

Veiklos pradžia ne vėliau kaip 2011 m. Rugpjūčio 01 d.

2.2.1 Technologinė įranga

Kuriant įmone labai svarbu visk labai kruopščiai apgalvoti visi pliusai ir minusai turi bet tam laikotarpiui aiškūs, o su ateityje susidurtais sunkumais susiduria visi tai yra neišvengiama kiekvienam verslininkui. Manau svarbiausia pradėti matyti nuo internetinio portalo, duomenų bazės, internetinės knygos sukūrimas, tai bus svarbu visam įmonės gyvavimo laikotarpiui, norint būti populiaria įmone reikia reklamos ir internetinio puslapio.

Svarbi dalis, kuriant įmonę yra patalpos, kuriose yra ruošiamasi atlikti įmonės veiklą, ir turto poreikis, tai visas įmonės turtas kurį ji naudos siekdama pelno. Įmonės planuose yra numatyta statyti naujas patalpas, tam kad įmonei nereikėtų kasmet atiduoti dalį pelno. Pirmiausia bus statomos gamybinės patalpos, kur bus atliekami visi su lengvųjų automobilių važiuoklės remontu susyja darbai. Po to kitos patalpos, tai administracinės patalpos ir sandėliai. Atskirų patalpų staklėms nereikės, nnes pati įmonė restauravimo darbus neatliks. Tuos darbus atliks kitos įmonės, su kuriomis bus sudarytos sutartys.

Įmonei reikės tokios įrangos, nes norint atlikti važiuoklės darbus reikia įrankių, su kuriais galės profesionaliau atlikti darbus. Įrankiai paringti tokie, nes tai yra optimaliausias variantas, kainos ir kokybes atžvilgiu. Įrengimai bus naudojami pagal paskirtį, parinktas minimaliausias jų kiekis, kad įrengimai nebūtų nenaudojami. Viskas buvo renkama įvertinant optimaliausius variantus.

3 lentelė

Ilgalaikio turto poreikis

Pavadinimas Charakteristika/modelis Kiekis Kaina be PVM Suma be PVM Turto naudojimo laikas, metais Įrenginių galia, kw

Patalpos Gamybinės ir negamybinės patalpos 300 m2 300000 300000 20

Automobilis VW Caddy 1 21320 21320 6

Technologiniai įrenginiai: 5

Ratų suvedimo stendas Opto Plus

8 sensoriai

1 20600 20600 5 2 kW

Spintos/stelažai Įrankių spinta 4 590 2360 4

Įrankių vežimėliai Įranki vežimėlis, 3 430 1290 4

Rūbinės Rūbinės 6 300 1800 5

Baldai Du stalai, dvi kėdės, spinta dokumentams 1 2000 2000 5

Kompiuterinė įranga DELL INSPIRON

3 1500 4500 3

keltuvai Elektromechaniniai 2 kolonų 4 9660 37640 5 3kw

Hidraulinis presas Įvairioms dalims, į.vorėms, šarnyrams išpresuoti ir įpresuoti 1 2290 2290

Kompresorius QUAGMA

CN10105D170L

Pneomatiniai sistemai palaikyti 1 1590 1590 3kw

Iš viso: 395390

Įrankių ir kito trumpalaikio turto poreikis

Pavadinimas Charakteristika/modelis Kiekis Kaina be PVM Suma be PVM

Pneomatinis veržliaraktis Lengvesniam varžtų atsukimui 4 390 1560

Veržliarakčių rinkinys Varžtams sukti 4 280 1120

SPIRALINĖ ŽARNA Pneomatiniai sistemai palaikyti 4 150 600

Aukšto slėgio plovimo sistema KARCHER Važiuoklės nuplovimui 1 780 780

Galvučių komplektas Varžtų, bei veržlių atsukimui 4 170 680

Iš viso: 4740

2.2.2 Technologinis procesas

Projektuojamas servisas atliks lengvųjų automobilių važiuoklės remontą, todėl norint gauti pajamas iš šio verslo reikia įrengti gamybines patalpas, įsigyti įvairios įrangos ir įrankių, kad būtų gali vykdyti veiklą. Visi darbai bus atliekami gamybinėse patalpose.

Darbai yra atliekami trimis pakopomis. Visų pirma automobilis yra nuplaunamas, po to yra atliekami visi reikalingi važiuoklės remonto darbai, t.y remontuojamos ir keičiamos detalės

– amortizatoriai, spyruoklės, vairo traukės, vairo traukių antgaliai ir apsauginės gumos, svirtys, keičiami ir presuojami šarnyrai, keičiami ir presuojami sailentblokai, pusašiai ir jų šarnyrai, ratų guolių keitimas, granatų keitimas, apsauginių granatos gumų keitimas, atraminių guolių ir plokštelių keitimas, keičiami ir remontuojami stabilizatoriai ir kitos važiuoklės, bei pakabos dalys. . Atlikus remontą, jei yra būtina, yra atliekamas važiuoklės ratų suvedimas.

Ir atlikus visus remonto ir apžiūros darbus, jei automobilis yra tinkamas, yra atiduodamas klientui.

2.2.3Metinė darbų apimtis

Metinė darbų apimtis apskaičiuojama:

(1)

Čia: Dm – serviso darbo dienų skaičius metuose. 253

qd – darbų apimtis per dieną, val. (paskaičiuojama technologiniame projekte) 30

Normatyvinis vieno posto metinis darbo laiko fondas paskaičiuojamas:

(2)

Normatyvinis trijų posto metinis darbo laiko fondas paskaičiuojamas:

Čia: Tpam – pamainos darbo laikas, val.; 8 val.

C – pamainų skaičius per parą; 1

Posto darbo laiko išnaudojimo kofinientas:

(3)

Čia: – Metinė darbų apimtis;

Fpm – visų postų metinis darbo laiko fondas.

2.3 Rinka ir konkurentai

Norint patenkinti klientų poreikius ir pasiekti maksimalių veiklos rezultatų būtina tirti rinką. DDauguma įmonių netiria savo rinkos ir yra suinteresuotos gauti kuo didesnį pelną, tačiau užmirštančios patį vartotoją. Tačiau neatsižvelgus į klientų poreikius didelį pelną gauti sunku. Todėl atlikti rinkos tyri mus ir įvertinti esamą padėtį kainuoja pigiau, nei daryti sprendimus neišanalizavus rrinkos, nes tokiu at-

veju firmos labiau rizikuoja ir gali prarasti nemažai lėšų.

Tiriant rinką pirmiausia buvo atsižvelgta į tai, koks autoservisas turi galimybę įsitvirtinti rinkoje. Palankios kainos ir kokybiškos paslaugos – didžiausi autoserviso “SAFE” privalumai pradedant veiklą. Kaip buvo matyti iš vietovės, kurioje planuojama įkurti autoservisą, aprašymo naujoji įmonė turi palankias sąlygas įsitvirtinti.

Šių dienų Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį žymiai išaugo turimų automobilių skaičius. Automobilis tampa ne prabanga, o būtinybe. Turint omenyje, jog Lietuva Europos sąjungoje, galime daryti išvadą, kad augant išsivystimo lygiui įsigyjamų automobilių skaičius tik didės, vadinasi didės ir autoserviso paslaugų poreikis.

Autoservisui sezoniškumas įtakos neturi, nes jo paslaugomis naudojamasi ištisus metus. Gedimų skaičius metų eigo.je išlieka maždaug pastovus, techninei apžiūrai automobiliai ruošiami taip pat nepriklausomai nuo metų laiko. Sezoniškumas būdingas ttik padangų keitimui. Iš vasarinių į žiemines jos keičiamos prieš lapkričio 10d., atvirkštinis variantas vyksta nuo balandžio 1d.

Projektuojamos įmonės konkurentai yra įmonės užsiimančios panašia veikla, tai lengvųjų automobilių remontas, tiksliau lengvojo automobilio važiuoklės diagnostika ir remontas. Tokia veikla užsiimančių įmonių Šilutėje yra gana nemažai, todėl šios įmonės sukels rimtą konkurenciją. Kuriamas autoservisas stengsis pranokti konkurentus palankiomis kainomis ir kokybiškomis paslaugomis pritraukti kuo daugiau vartotojų.

Išanalizavusi situaciją, atlikusi statistinius tyrimus, įmonė sudarė konkurentų sąrašus bei jų privalumų – trūkumų , galimybių, bei ggrėsmių rodiklius stengsis išlaikyti savo padėtį, diegs naujoves, kurios neišvengiamai kartu ateis su ES, bei taikysis prie rinkos pokyčių.

Autoserviso valdytojai labai rimtai žvelgia į konkurencingumo problemą, kuri yra neišvengiama ir deda pastangas, kad išlaikytų turimus ir pritrauktų naujus klientus.Didesnę konkurenciją kels didesnės įmonės kurios turi tinklus visoje Lietuvoje, kurios turi išplėtojusios savo reklamas kaip „UAB DILNIJA“, bet didžiąją dalį konkurencijos užima individualios įmonės kurios atlieka panašią veiklą. Dažniausiai individualios įmonės atlieka visus remonto darbus, netik važiuoklės remonto. Todėl tokiu įmonių atliekami darbai nėra pakankamos kokybės, ir neužtikrina garantijos už atliktas paslaugas.

Projektuojamo servizo atliekami darbai bus kokybiski, nes po atlikto darbo, vyr. Meistras apžiūri atliktus darbus, viską patikrina. Ir kainos palyginus su kitomis įmonėmis nėra didelės.

Projaktuojamo serviso paslaugų vartotojai bus individuoalūs asmenys, norintys gauti mūsų paslaugas. Vartotojai nebus skirstomi į grupes, pagal kurias bus skirstomi darbai, visi bus vienodai gerbiami, ir išklausomi. Paslaugos bus teikiamus pagal kiekvieno individualius poreikius.

2.4 Prielaidos ir verslo rizika

Automobilis yra labiausiai paplitusi transporto priemonė, su juo vartotojai važinėja darbo reikalais, poilsiauja, ar pramogauja. Automobilis yra nuolat naudojamas. Todėl jam sugedus reikia kuo greičiau sutvarkyti, kad toliau butu galima jį vėl eksploatuoti. Mano projektuojamoje servise bus rūpinamasi, kad gedimai butu laiku pašalinami, o ir pradėjusios gesti bus kkeičiamos, dėl tokio rūpinimosi klientais, todėl tikimasi kad klientai į tai atsižvelgs, ir rinksis mūsų servizą. Stengsimės taupyti savo ir klientų laiką, greičiau padarysime darbus.

Verslas visada susijęs su rizika. Vieni pasikeitimai gali padaryti daugiau žalos įmonei, kiti mažiau. Atsiradus netikėtiems pasikeitimams padariniai gali būti liūdni ir privesti įmonę prie bankroto.

Pagrindiniai rizikos veiksniai:

– įstatyminė-teisinė sistema;

– ekonominiai;

– konkurentai;

– aplinkos ir kiti veiksniai.

Įstatyminė ¬¬-¬¬¬¬¬¬¬ teisinė sistema susijusi su Vyriausybės priimamais įstatymais šios veiklos atžvilgiu. Kadangi autoserviso veikla nėra išskirtinė ir ji neapmokestinama specifiniais mokesčiais galima teigti jog ateityje nenumatomi papildomi mokesčiai ar jau esamų didinimas, kas neigiamai paveiktų įmonės veiklą. Įmonė moka PVM, pelno ir kelių mokestį.

Ekonominiai veiksniai – didžiausia rizika susijusi su infliacija. Nukritus pinigų vertei tai neigiamai įtakoja visą šalies ekonomiką. Tačiau autoserviso paslaugos būtinos, net ir sumažėjus gyventojų perkamajai galiai jos lieka neišvengiamai reikalingos. Numatant prielaidą, jei būtų likviduota šalia esanti auto detalių parduotuvė, įmonė numatė jog reikiamas medžiagas galės pirkti iš kitos auto detalių parduotuvės.

Grėsmę įmonės veiklai kelia didesnė konkurencija. Kadangi autoserviso paslaugų kainos nustatytos atsižvelgiant į rinkos kainas jas nepalanku mažinti ir konkurentams. Atsiradus naujiems konkurentams įmonė stengsis ir toliau išlaikyti savo pozicijas teikdama kokybiškas paslaugas ir gerindama .aptarnavimą.

Aplinkos veiksniai tai gaisras, potvynis. Pastarasis autoservisui tikrai negresia, aautoservise įrengta pilna priešgaisrinė apsaugos sistema, elektros tinklai tvarkingi. Apsisaugant nuo vagysčių įrengta apsaugos sistema, be to turtas yra apdraustas.2.5. Finansų planas

Projektuojamai įmonei dalis lėšų bus nuosavos kapitalas, kuris bus skirta įrenginiams pirkti. Nuosava kapitalą sudarys 44157,3 Lt. Kita dalis lėšų bus imama ilgalaikė paskola iš banko, kuri sudarys 450000 lt. Ši suma bus skiriama projektuojamos įmonės skirtos gamybinėms ir negamybinėms patalpoms pastatyti ir įrengti. Ir likusi dalis paskolos, bus skiriama likusiai įrangai, baldams, ir kitoms priemonėms. Pasidomėjus paskolos suteikimo palūkanomis, bei sąlygomis paskola bus imama iš swedbanko. Paskolą planuojama imti 15 metų, tačiau jei verslas vystysis sėkmingai, paskolą galės grąžinti greičiau ir taip sumažės palūkanos mokamos bankui.

5 Lentelė

Projekto investicijų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Investicijų poreikis LT Finansavimo šaltiniai LT

Gamybinės ir negamybinės patalpos 300000 Nuosavas kapitalas 31674.59

Įrenginiai 62120 Ilgalaikė banko paskola 500000

Įrankiai 4740

Transporto priemonė 21320

Baldai 2000

Kompiuterinė įranga 4500

Kitas materialus turtas 5450

Iš viso be PVM 400130

Ilgalaikio turto įsigijimo PVM (21%) 78291,9

Gryni pinigai 10000

Iš viso su PVM 494157,3 Iš viso 531674,59

Metinė savikaina

1) Vieno etatinio darbuotojo metinis darbo laiko fondas, valandomis:

, (4)

Čia:

Dmk – Kalendorinės dienos – 365;

Dšv – šventės – (8 d. pagal 2011 m. kalendorių);

Dpd – poilsio dienos – 104;

Dat – atostogos – 28;

Dkit – kitos dienos (7d. ligos, mokymai ir kt. darbuotojų poreikiai);

P – darbo dienos/pamainos trukmė (8 val);

Dpp – prieššventinės dienos, kai darbo diena

sutrumpinama 1 val. (5 val., pagal 2011 m. kalendorių);

2 Reikalingas etatinių darbininkų skaičius:

(5)

3) Darbo užmokestis darbininkams:

a) Jei skaičiuojamas valandinis pagrindinių darbininkų metinis darbo užmokestis:

Čia: Ih – valandinis darbo atlygis litais.

Qm – bendra metinė serviso/baro darbų apimtis, val.

kp – koeficientas, įvertinantis premijas, priemokas ir atlyginimų augimą (kp≈1.05).

Direktoriui: lt

Direktoriaus pavaduotojui:

Vyr. Buhalteriui:

Buhalterei: lt

Vyr. mechanikas – Užsakymų priėmėjas:

Mechanikai:

Pagalbiniai darbuotojai:

4) Papildomas darbo užmokestis (atostogų, ligų, komandiruočių, mokymų apmokėjimas)

, (7)

Čia: kpp – koeficientas, įvertinantis papildomą darbo užmokestį (0,11 &– 0,12).

Direktoriui:

Direktoriaus pavaduotojui:

Vyr. Buhalteriui:

Buhalterei:

Vyr. mechanikas – Užsakymų priėmėjas:

Mechanikai:

Pagalbiniai darbuotojai:

5) Bendras metinis darbo užmokestis

, (8)

Direktoriui:

Direktoriaus pavaduotojui:

Buhalterei:

Vyr. Buhalteriui:

Vyr. mechanikas – Užsakymų priėmėjas:

Mechanikai:

Pagalbiniai darbuotojai:

6) Atskaitymai socialiniam draudimui nuo darbo užmokesčio

(9)

Direktoriui:

Direktoriaus pavaduotojui:

Vyr. Buhalteriui:

Buhalterei:

Vyr. mechanikas – Užsakymų priėmėjas:

Mechanikai:

Pagalbinis darbuotojas:

7) Garantinio fondo įmokos nuo darbo užmokesčio

(10)

Direktoriui:

Direktoriaus pavaduotojui:

Vyr. Buhalteriui:

Buhalterei

Vyr. mechanikas – Užsakymu priėmėjas:

Mechanikas:

Pagalbinis darbuotojas:

8) Metinis darbininkų darbo užmokesčio fondas ssu atskaitymais socialiniam draudimui ir garantiniam fondui (metinis darbo užmokesčio fondas)

, (11)

Įmonės metinis darbo už.mokesčio fondas:

10) Elektros energijos sąnaudos:

Elektros energijos poreikis patalpų apšvietimui:

, (12)

Čia: Fb – apšvietimo plotas, m2; 200m2

ea – apšvietimo norma (kWh/ m2). Gamyboje ea  25 w/m2 = 0.025 kW/m2;

ta – planuojama apšvietimo trukmė, h (per metus); ta = 2250 h dirbant 1 pamaina be šeštadienių

kd – koeficientas, įvertinantis vienu metu degančias lempas  0,8.

Elektros energijos poreikis jėginei elektros energijai:

, (13)

Čia: qe – nominalus variklio galingumas, kW; 16,2

kv – variklių išnaudojimo koeficientas (pagal galią ir laiką);

tef – efektyvus to įrenginio metinis darbo laiko fondas,

Sąnaudos elektros energijai:

, (14)

Čia: Pel – vienos elektros energijos kWh kaina be PVM;

Wel – sunaudotas bendras elektros energijos kiekis per metus, kWh.

11) Sąnaudos vandeniui technologiniams tikslams:

, (15)

Čia: Qvt – per metus sunaudotas technologiniams tikslams vandens kiekis m3 ;168

Pv – vandens vieno m3 kaina be PVM (3,82 Lt ).

12)Sąnaudos vandeniui buitiniams tikslams:

, (16)

Šaltas vanduo

Čia: Qvb &– per metus sunaudotas vandens kiekis buitiniams tikslams m3;

Pv – vandens vieno m3 kaina be PVM (3,82 Lt)

13) Sąnaudos patalpų apšildymui:

Metinės sąnaudos pastatų šildymui, naudojant šiluminių tinklų energiją, nustatomos:

Kuro rūšis: Akmens anglis

Apšildymo plotas: 300m2

Patalpos aukštis: 3,5m

Kaina už toną: 380Lt

Maksimalus šilumos poreikis kW = 10,48

Katilo galingumas = 17kW

Vienos kW/h kaina lt. = 6,94

Vidutinės išlaidos per mėn. = 349,06 Lt

Išlaidos šilumai per sezoną = 2234 Lt

Reikalingas kuro kiekis per sezoną = 5,88 t

14) Sąnaudos technologinės įrangos priežiūrai ir remontui:

, (17)

Čia Pįr &– įrengimų įsigijimo vertė, 44175,3 Lt

kįr – koeficientas, įvertinantis įrengimų priežiūrai ir remontui skiriamas lėšas

kįr ≈ 0,05.

15) Išlaidos įrengimų, pastatų, automobilių amortizacijai

, (18)

Pastatų nusidėvėjimas:

Automobilio nusidėvėjimas:

Įrengimų nusidėvėjimas:

Baldų nusidėvėjimas:

Kompiuterinės įrangos nusidėvėjimas:

Čia: Pįr – įrengimų įsigijimo pilnoji įsigijimo savikaina be PVM (įrengimų kaina, transportavimo išlaidos, montavimo išlaidos), Lt;

Plįr – vieno įrengimo likvidacinė vertė (1 Lt ≥ Plįr ≤ 1/10 Pįr), Lt;

Tįr – įrengimų tarnavimo laikas, metais. Tarnavimo laiko normatyvai nustatyti Pelno mokesčio įstatyme pagal turto grupes.

16) Sąnaudos mažaverčiam inventoriui:

(19)

,

Čia: Pinv – mažaverčio inventoriaus išlaidų suma vienam darbininkui per metus be PVM (šiukšlių dėžės, maišai, valymo priemonės, higienos priemonės).

Re – etatinių darbininkų skaičius 6

17) Sąnaudos darbų saugai:

(20)

,

Čia: Re – darbininkų skaičius 4

Pds – darbų saugos išlaidų suma vienam darbininkui per metus be PVM. Jas sudaro apsaugos priemonės, darbo rūbai, avalynė. 700lt.

18) Išlaidos priešgaisrinei saugai:

Įmonei bus reikalingi šios priešgaisrinės saugos priemonės:

• 3 gesintuvai po 6kg – 120lt.

• Kastuvas – 80lt.

• Kirvis – 60lt.

• Smėlis 0,1m3 – 50lt.

• 3 kibirai – 30lt.

Taip pat bus įrengta ir priešgaisrinė sistema kurios kaina su įr.engimu 750lt. Iš viso išlaidos priešgaisrinei saugai sudarys 1270lt.

19) Automobilių eksploatavimo išlaidas sudaro: degalai, atsarginės dalys, tepalai bei kiti eksploataciniai skysčiai, filtrai, padangos.

Metinės degalų sąnaudos paskaičiuojamos:

, (21)

Čia: Nd – pagrindinė degalų norma 100 km.

L – bendra metinė turimų automobilių rida. 15000km.

Pd – degalų 1 litro kaina, 4.45 Lt

6 lentelė

. Paslaugų savikaina

Eil. Nr. Sąnaudų straipsniai Sąnaudos, Lt

1.1. Tiesioginės gamybinės sąnaudos, iš viso: 140090,61

1.1.1. Darbo sąnaudos: 132588,68

• darbininkų atlyginimai, 101150,97

• socialinio draudimo įmokos, 31336,56

• garantinio fondo mokestis. 101,15

1.1.2. Išlaidos el. energijai 7307,88

1.1.3. Išlaidos vandeniui technologiniams poreikiams 194,05

1.1.4. Išlaidos darbo įrankiams 4740

1.2. Netiesioginės gamybinės sąnaudos, iš viso: 173437,76

1.2.1 Pastatų nusidėvėjimas/nuomos sąnaudos 37125

1.2.2. Technologinių įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos 12300

1.2.3. Įrenginių eksploatavimo sąnaudos – atsarginės dalys, remontas ir kt.

1.2.4. Išlaidos mažaverčiam inventoriui

1.2.5. Išlaidos patalpų apšildymui 2234

1.2.6. Išlaidos darbų saugai

1.2.7. Išlaidos priešgaisrinei ir aplinkos saugai 1270

1.2.8. Nekilnojamo turto mokestis 3000

1.3. Veiklos (pridėtinės ) sąnaudos, 180358,47

1.3.1. Darbo sąnaudos: 171214,47

• administracijos atlyginimai, 130616,9

• socialinio draudimo įmokos, 40467

• garantinio fondo mokestis. 130,57

1.3.2. Ofiso baldų ir įrangos nusidėvėjimas 330

1.3.3. Marketingo sąnaudos 1500

1.3.4. Kanceliarinės išlaidos 500

1.3.5. Automobilio nusidėvėjimo sąnaudos

1.3.6. Automobilio eksploatavimo išlaidos

1.4. Finansinės (lizingo/paskolos) sąnaudos 37787,75

Banko skaičiuoklės duomenys 37787,75

Sąnaudos, iš viso: 531674.59

20) Projektuojamojo objekto techniniai ekonominiai rodikliai.

Projektuojamo objekto veiklos rezultatas (pelnas ar nuostolis) = pajamos – sąnaudos.

Paslaugos savikainą galima skaičiuoti teikiamai paslaugai arba paslaugos darbo imlumo valandai.

, (22)

Čia: S – metinė sąnaudų sąmatos suma, Lt;

Qm – teikiamų paslaugų darbo imlumas valandomis per metus. Kadangi dirba šeši darbuotojai, kiekvienas po 1763h, tai darbu apimtis per metus yra 10578h.

21) Metines pajamas už paslaugas galima skaičiuoti remiantis paslaugos darbo valandos kaina arba paslaugos kaina.

; (23)

Čia: Qm – realus paslaugų darbo imlumas per metus, val;

P – paslaugos valandos kaina be PVM, Lt;

22) IInvesticinių projektų įvertinimo rodikliai. Atsipirkimo laikas yra apibrėžiamas kaip laiko tarpas (pavyzdžiui, metų skaičius), reikalingas pirminei investicijų vertei atstatyti. Atsipirkimo laiką galima apskaičiuoti:

,

Čia: T – atsipirkimo laikas, metais;

I – projekto investicijų vertė arba kapitalinės išlaidos, Lt;

Paj – metinės pajamos už paslaugas;

S – metinė produkcijos savikaina.

23) Efektyvumo koeficientas:

, (24)

Čia: Ef – efektyvumas.

Metinės įplaukų normos rodiklis (pelningumo koeficientas) naudojamas, taip vadinamiems „tipiniams“ metams: tai metai, kai investiciniai projektai pasiekia savo maksimalų pajėgumą. Šis paprastas būdas parodo prognozuojamą grynąjį pelną (atskaičius nusidėvėjimo išlaidas, palūkanas ir pelno mokestį), kaip tiesiogiai proporcingą dydį bendrai investuotai į projektą akcinio kapitalo sumai..IŠVADOS

Autoservisas “ SAFE ”, siekia efektyvių veiklos rezultatų įvertinimo ,kad pasiektų gamybinį techninį efektą, , gautų materialinės naudos , įsitvirtintų rinkoje ir įgyvendintų uždavinius savo vykdomos veiklos eigoje. Šiame kursiniame projekte buvo parengtas automobilio važiuoklės remonto įmonės ekonominis projektas. Pirmiausia buvo iš analizuoti informacijos šaltiniai, kuriais remiantis buvo atliktas darbas. Suformavus verslo idėją buvo parengta postuose atliekamų darbų analizė, ir parinkta tinkama valdymo forma. Įvertinus rinką, buvo apskaičiuota kiek paslaugų bus galima parduoti per mėnesį. Kaip matome iš ankščiau pateiktų duomenų darbo tikslui pasiekti buvo iškelti tinkamiausi uždaviniai, kuriuos

įgyvendinus bus pasiektas darbo tikslas ir gauti norimi rezultatai.

Sudarius įmones finansų planą, matosi kad įmonės sąnaudos sudaro 474158,69lt. (6 lentelė). Įvertinus paslaugos valandinį tarifą, kuris yra 65lt (be PVM), buvo apytiksliai paskaičiuota, kad įmonė turėtų atsipirkti per du metus ir tris mėnesius. steigėjas yra išprusęs verslininkas, kuris priimdamas sprendimus numatė, kokie gali būti veiksmų padariniai, kuriuos sprendimus tikslinga rinktis. Įmonė siekia harmoningos pusiausvyros ištiriant ir įsitvirtinant rinkoje.

Tinkamai ir kokybiškai atliekamos paslaugos leis įmonei tinkamai vykdyti veiklą, bei konkuruoti su rinkoje eesamais konkurentais, bei vykdyti užsibrėžtus tikslus. Todėl tikimės, kad įmonė sėkmingai įsitvirtins rinkoje, bei uždirbs pelną, ko ir siekia kiekviena įmonė.LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Lukaševičius K., Martinkus B., Piktys R.Verslo ekonomika – K.: Technologija, 2005

2. Žvinklys J., Vabalas E. Įmonės ekonomika. – Vilnius: VVAM, 2006

3. Bagdonas E., Kazlauskienė E. Verslo pradmenys. – K.: Technologija, 2008

4. Gineitienė Z. Verslo kūrimas ir valdymas. – Vilnius: Rosma, 2005

5. Studley R. Pavyzdinis verslo planas. – K.: Smaltijos leidykla, 2005

6. http://www.automobiliuremontas.lt/

7. http://www.verslobanga.lt/lt/patark.full/3c0377e5c7066

8. http://www.pradek.lt/kas-yra-verslas/