SPAUDOS REKLAMA LAIKRAŠČIUOSE

ĮVADAS

Kiekvieną dieną atsiranda naujų prekių ir paslaugų bei jų modifikacijų, surandančių vietą perpildytoje prekių ir paslaugų rinkoje. Norint tą naujovę išlaikyti kuo ilgiau „pavadinimų jūroje“, reikia ją reklamuoti. Šiame darbe plačiau aptartos spaudos reklamos sudėtis, reikšmė, trūkumai ir privalumai.

Reklama spaudoje – viena populiariausių reklamos priemonių Lietuvoje. Ją naudoja ir ką tik susikūrusios įmonės, ir įstaigos, turinčios solidžią darbo patirtį. Reklama spaudoje gali būti skirta ir visuomeninio, ir gamybinio naudojimo prekėms ar paslaugoms – viskas priklauso nuo leidinio pasirinkimo. Laikraščius skaito ddauguma žmonių, todėl tikimybė, kad reklama bus pamatyta potencialaus pirkėjo yra labai didelė. Žinant spaudos reklamos trūkumus ir privalumus, pastarieji yra aukščiau. Reklamos poveikio vartotojui paneigti negalima. Nors kaip didžiausias trūkumas įvardijamas spaudos trumpalaikiškumas (24h), tačiau jos poveikis yra akivaizdžiai pastebimas. Naujai įmonei tai vienas iš parankaiusių būdų supažindinti vartotoją su siūloma preke ar paslauga, taip pat skleisti informaciją ne tik apie prekes ar paslaugas, bet ir apie pačią įmonę, supažindinant vartotoją su įmonės istorija ir misija.

Tai patogi informacijos perdavimo fforma, kurią galima kaupti, pakartotinai naudoti. Tobulėjant spaudos technologijoms, spausdinta reklama yra sąlygiškai nebrangi, įtaigi, geros kokybės ir operatyviai paskleidžiama. Reklamos versle ji vaidina vieną svarbiausių vaidmenų.

Tikslas: susipažinti su spausdinta reklama.

Darbo uždaviniai:

1. Apžvelgti reklamos raidą spaudoje.

2. Išvardinti svarbiausias spausdintos reklamos rūšis.

3. Išskirti rreklamos periodinėje spaudoje privalumus bei trūkumus.

1 SPAUSDINTOS REKLAMOS ATSIRADIMAS

Pirmas JAV laikraštis įšėjo 1690 m. rugsėjo 25, bet tuoj pat išniko. Bostono laikraštis „News Letter“, kuria, kaip jau kalbėjom, buvo išleista 1704 m. balandžio 24, buvo pirmas laikraštis, egzistavęs ilgesnį laiką. 1830 metais šalyje jau buvo apie 1200 laikraščių, 65 iš jų buvo dienraščiai. Apie 1840 metais atsirado šiolakinio tipo laikraščiai, kurie išeidavo masiniais tiražais. Nuo 1860 m. iki 1914 m. JAV laikraščių skaičius išaugo nuo 3 tūkstančių iki 15 tūkstančių.

Pirmasis laikraštis Lietuvoje buvo „Kurier Litewski” (1760-1763), leidžiamas su trimis priedais. Šių priedų pagrindu vėliau ėjo „Gazety Wilenskie” (1764-1793). Laikraščio leidimas nutrūko po antrojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalinimo. Nuo 1992 metų į Lietuvą ėmė skverbtis daugiau įvairių užsienio bendrovių. Kartu ppadidėjo ir reklamos spaudoje apimtys.

Dabar JAV išeina apie 18 tūkstančių laikraščių, aptarnaujančias reklamdavius. Lietuvoje užregistruota apie 200 laikraščių. [1]

2 REKLAMOS LAIKRAŠČIUOSE SUSKIRSTYMAS

Klasifikuojamoji reklama – istoriškai susiklostęs pirmasis laikraščių reklamos tipas. Dabar klasifikuojamieji reklaminiai skelbimai dažniausiai yra tekstiniai, grupuojami pagal jų rūšis: perka/parduoda automobilius; perka/parduoda nekilnojamąjį turtą; siūlo/ieško darbo ir kt. Tokie reklaminiai skelbimai užima apie 30-40 nuošimčių reklamai parduoto laikraščio ploto. Jie laikraščiuose turi nuolatines vietas ir paįvairinami modulinės reklamos paryškinimais, išskirtiniu šriftu, rėmeliais ir net spalvotais ar juodai/baltais paveikslėliais.

Klasifikuojamosios rreklamos tekstas gali būti standartinis ir laisvas. Standartinius tekstus paprastai siūlo laikraščių reklamos skyriai. Labai griežtai reglamentuojamas arba eilučių, arba žodžių, arba ženklų skaičius. Jos klasifikuojamos pagal specialias rubrikas, reklaminiai skelbimai išdėstomi redakcijos nustatyta tvarka. Ji nesikeičia ilgą laiką, ir reklamos skaitytojas lengvai gali susirasti jį dominančia reklama. Klasifikuotuose skelbimuose yra numatyti ir būtiniausi duomenys. Tai palengvina reikiamos informacijos paiešką. Visiems suprantamas rubrikas „Nekilnojamasis turtas“, „Poilsis“, „Kelioneė“, „Automobiliai“, „Paslaugos“ ir kt. turi kone kiekvienas laikraštis, spausdinantis klasifikacinius skelbimus.

Modulinė reklama – įvairaus dydžio ir įvairiose laikraščio vietose spausdinami mokami pranešimai. Modulinės reklamos laikraščiuose yra daugiausia. Dažniausiai reklamuojasi vietiniai gamintojai, prekybos ir paslaugų verslo atstovai. Užsienio firmos retai kada susidomi šalies ir ypač vietinių laikraščių siūlomais reklamai plotais. Reklamai skirti plotai diferencijuojami pagal kainas, priklausomai kokiame puslapyje ir kokio dydžio modulyje bus skelbiama reklama.

Modulinė reklama skirstoma i tradicinę, tekstinę ir kuponų.

Tradicinė modulinė reklama – tai ryškūs reklaminio teksto skelbimai (pranešimai), reklamos davėjo rekvizitai, atitinkamo pobūdžio iliustracija. Dažniausiai tai taisyklingos formos horizontalus ar vertikalus keturkampis modulis, rečiau – kitokios taisyklingos ar netaisyklingos formos (konfiguracijos).

Tekstinė reklama – tai reklamos davėjo reklaminė žinutė, imituojanti laikraščio publikaciją. Tekstinės žinutės forma ir turinys priklauso nuo leidinio, kuriame ji įdėta. Dažniausiai tai „maskuojama“ straipsnio, interviu ar informacinės žinutės ppriedanga, nors turėtų būti pažymėta, kad tai reklaminis straipsnis. Jis netiesiogiai veikia auditoriją, sukuria palankumą prekei ar jos gamintojui. Ji dar vadinama paslėpta reklama, nes reklamos davėjas dažnai „pamiršta“ pažymėti, kad tai reklama, arba tai daro labai neraiškiai. Jos tekstą perskaito daugiau skaitytojų negu tradicinę reklamą. Reklamos davėjai nori, kad jų reklamos žinutės išsiskirtų iš kitos laikraščio medžiagos.

Kuponų reklama – tai tokia reklama, kai prie reklaminio teksto yra specialus kuponas, suteikiantis pirkėjui papildomą naudą. Reklama su kuponais spausdinama laikraščiuose pagal atskirą susitarimą. Paprastai kuponai naudojami pritraukti pirkėjus ar lankytojus į parduotuve, kino teatrą ar kitą masinių renginių ar paslaugų vietą.

Kuponai naudojami ir pirkėjų tyrimui, nes dažnai prašoma užpildyti ir nurodyti savo rekvizitus, pateikti nuomonę apie prekę, paslaugą, aptarnavimo lygi ir kt. Dažnai reklamos davėjas prašo atsakyti į tam tikrus klausimus, pareikšti savo nuomonę ir kuponą arba įmesti į specialią urną pirkimo vietoje, arba išsiūsti paštu. Tuo atveju jis turi būti taip paruoštas, kad pirkėjui nereikėtų papildomų sąnaudų. Turi buti parengti fiksuoti atsakymai į klausimus, kad tereikėtų vieną iš jų pažymėti, apmokėtos pašto išlaidos, gana daug vietos pirkėjo adresui. Pageidautina, kad kuponai būtų ryškių spalvų ir išsiskirtų iš kitų reklaminių skelbimų.

Kuponai padidina reklamos efektyvumą. Ypač didelį pasisekimą turi naujų prekių reklamavimas, kkai kupono pateikėjai gali tą prekę ar paslaugą išbandyti, paragauti. Dažnai reklaminis pranešimas laikraštyje papildomas tokiomis frazemis: „Su šio laikraščio kuponu prekės atvežamos ir sumontuojamos nemokamai; Su šiuo kuponu taikoma 10 % nuolaida; Pirmieji 10 pirkėjų, atsinešę šį laikraštį ir pirkdami prekę išsimokėtinai, pirmąjį mėnesį gaus 50 % įmokos nuolaidą“ ir kt. Nuolaida turi būti ne mažesnė, kaip 10 %, dovana ar priedas prie pirkinio turi būti naudingas ir ganėtinai brangus. Antraip kuponai nustoja skatinamojo efekto, pirkėjas nekreipia į jį dėmesio.

Kuponuose turi būti nurodyta pagrindinė informacija, kad skaitytojas, atskyręs jį iš laikraščio, po tam tikro laiko lengvai galėtų atkurti jo turinį ir prasmę, ką siūlo pardavėjas. Tai lyg ir miniinstrukcija, kaip ir ką kupono turėtojui reikia veikti. Kuponai turi būti patogūs naudoti ir laikyti. Pirmiausia, jie turi lengvai nusiplėšti iš laikraščio puslapio, t. y. idėti puslapio kampe, atkirpimo linija turi būti pažymėta punktyrais ar perforacine juostele, arba papraščiausiai priklijuojami. Kuponai turi būti nedidelio formato, kad patogiai tilptų į piniginę ar rankinę. Ypač tai svarbu, kai siūloma surinkti tam tikrą kuponų kiekį.

Reklaminiai priedai. Laikraščiai gali spausdinti specialius reklaminius priedus, paruoštus tiek vieno reklamos davėjo, tiek sukooperuotus kelių reklamos davėjų. Jie išleidžiami geresniame popieriuje, aukštesnės poligrafinės kokybės, dažniausiai spalvoti, kartais primenantys žurnalus.

Tokie reklaminiai priedai gali būti skirtingi atskiriems miestams ar regionams, priklausomai nuo reklamos davėjo pageidavimų ir to priedo tikslų. Reklaminiai priedai gali būti spausdinami reguliariai, kas savaitę, mėnesį, ketvirtį, gali būti ir vienkartiniai. Tikslinga tokius priedus spausdinti prieš poilsio ar švenčių dienas.

Gali būti platinamas ir nepriklausomas nuo laikraščio reklaminis priedas, paruoštas ir išspausdintas atskirai, bet platinamas su tam tikru laikraščio numeriu pagal specialų susitarimą ir mokestį. Tokius reklaminius priedus kai kuriose šalyse ypač mėgsta mažmeninės prekybos prekybininkai. Jie gali pranešti ssavo klientams apie ypatingas prekybos akcijas, naujas aptarnavimo formas, naują asortimentą, kainas ir prieššventines prekybos sąlygas. Mūsų šalyje susiklostė praktika, kad tokius reklaminius leidinius platina patys prekybininkai, išnešiodami į pašto dėžutes arba platindami pačiose parduotuvėse. [2]

3 PAGRINDINIAI REKLAMOS LAIKRAŠČIUOSE PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

Laikraščiuose skiriama daug vietos smulkiems aprašymams. Skaitydamas tokį reklaminį skelbimą skaitytojas turi daugiau laiko apgalvoti pasiūlymą, negu matydamas reklamą per televiziją ar girdėdamas per radiją. Reklaminį skelbimą galima išsikirpti ir išsaugoti, skelbimus galima klasifikuoti. Kartu su tokia reklama bendrovė tturi galimybę platinti nemokamą kuponą. Be to, reklama laikraščiuose kainuoja pigiau negu kai kurių kitų rūšių reklama. Mažoms įmonėms ar pavieniams asmenims spausdinti reklaminę žinutę laikraštyje daug pigiau ir patogiau.

Tačiau reklama laikraščiuose turi ir trūkumų. Pirmiausia reikėtų paminėti tai, kad llaikraščiuose sunkiau vaizdžiai pristatyti prekę. Dažnai laikraščių spausdinimo kokybė yra prasta, dėl to gali visiškai išnykti kai kurie reklaminio skelbimo ypatumai. Laikraščiai, ypač dienraščiai, gyvuoja trumpai, todėl dalis potencialių vartotojų net nepastebi žinutės ar ją ignoruoja. Tai kompensuoti galima dažnai kartojant reklaminius skelbimus. Reklama laikraštyje neefektyvi ir netikslinga, jei įmonės prekės skirtos nedidelei vartotojų grupei. Laikraščių įtaka yra silpnesnė tikslinei grupei nuo 18 iki 30 metų. Paprastai laikraščių skaitytojai yra brandūs žmonės, kurie rečiau keičia savo požiūrį į vieną ar kitą prekę, juos mažiau veikia reklama. Atsiranda naujų ir efektyvesnių reklamos priemonių, kurios mažina laikraščių reklamos poveikį vartotojams.

Vienas iš laikraščių reklamos privalumų yra vadinamasis „ psichologinis smūgis“, kai reklamos davėjas, versdamas laikraštį, pastebi kokį nors ryškų į akis krintantį reklaminį sskelbimą, pagalvoja, kad ir jo įmonės reklamą galėtų pastebėti to laikraščio skaitytojai.

3.1 Privalumai

1.Rinkos aprėpimas gana platus. Kai reklamos kūrėjas nori kreiptis į vietines ar regionines rinkas, laikraščiai siūlo tai padaryti efektyviai ir palyginti mažomis kainomis . Per laikraščius galima kreiptis į ypatingų pomėgių turinčius žmones ar etnines grupes.

2.Kainų palyginimas. Vartotojai laiko laikraščius svarbiu informacijos apie prekes šaltiniu. Daugelis jų naudoja laikraščius kainoms palyginti. Vartotojai patys renkasi, kuriuos laikraščius skaityti, kur ir kada. Tokių galimybių prasmė – vartotojų požiūris į laikraščių rreklamą yra palankus.

3.Palankus vartotojų požiūris. Skaitytojai suvokia laikraščius (kartu ir reklamos skelbimus) kaip artimiausius ir patikimus laiku pateikiamos informacijos šaltinius.

4.Lankstumas yra pagrindinis laikraščio pranašumas. Laikraščiai yra lankstūs ir geografiškai: galima parinkti reklamą konkrečioms vartotojų grupėms. Neįprastas reklamos dydis, spalvingi skelbimai, laisvi intarpai, skirtingos kainos įvairiems rajonams, priedai – visa tai sudaro platų pasirinkimą.

5.Vietinių ir visos valstybės reklamuotojų sąveika. Laikraščiai – puikus tiltas tarp nacionalinių reklamuotojų ir vietinių mažmenininkų, kurie gali lengvai susieti savo reklamą su visą valstybę apimančia kampanija, naudodami panašius reklamos skelbimus visuotiniuose laikraščiuose. Be to, greito veikimo programos, pavyzdžiui, išpardavimai ir kuponai, lengvai vykdomos per vietinius laikraščius. [3]

3.2 Trūkumai

1.Trumpas gyvavimo ciklas. Nors laikraščių skaitytojų yra daug, jie skaito skubėdami ir tik vieną kartą. Vidutinis laikraščio gyvavimo ciklas – tik 24 valandos.

2.Tiražai yra daugumos laikraščių rimta problema. Dėl informacijos pertekliaus sumažėja bet kokios reklamos poveikis.

3.Ribotos galimybės kreiptis į tam tikras žmonių grupes. Laikraščiai tradiciškai neaprėpia didesnės jaunesnių nei 20 metų žmonių grupės, pagyvenusių žmonių ir mažų miestelių gyventojų.

4.Prekių specifika. Tam tikrų prekių tiesiog negalima reklamuoti laikraščiuose: tai prekės, kurias reikia demonstruoti.

5.Informacija, kurios vartotojai nesitiki rasti laikraštyje (apie profesionalias gydytojų, juristų, elektrikų paslaugas) visai lengvai gali prasprūsti pro skaitytojų akis, likti nepastebėta.

6.Bloga spaudos kokybė. Laikraščių spaudos kokybė išties palyginti prasta, yypač spalvotos reklamos. [3]

IŠVADOS

Reklama spaudoje – viena populiariausių reklamos priemonių Lietuvoje. Laikraščiai nemažai daliai vartotojų yra pagrindinis informacijos apie prekę šaltinis. Reklama laikraščiuose greitai pagaminama ir išspausdinama, o tai leidžia operatyviai pateikti informaciją apie parduodamas prekes bei teikiamas paslaugas. Taigi operatyvumas yra pagrindinis laikraščių privalumas. Teigiamas bruožas yra ir tas, kad reklama laikraščiuose dažnai kartojama.. Tokią informaciją žmogus įsimena geriau

Atlikta apžvalga leidžia suformuluoti tokias išvadas:

1. Laikraščių skaitytojai yra brandūs žmonės, kurie rečiau keičia savo požiūrį į vieną ar kitą prekę, juos mažiau veikia reklama.

2. Reklama laikraščiuose yra neribotų galimybių nuo mažų, nespalvotų ir beveik nepastebimų iki A3 formato lapo dydžio ir spalvotų.

3. Pagrindinės reklamos rūšys, dažniausiai skelbiamos laikraščiuose: klasifikuojamoji, modulinė ir reklaminiai priedai.

LITERATŪRA

1. Periodinės spaudos raida Lietuvoje XVI-XX a. pirmoji pusė. [interaktyvus]. [žiūrėta 2007-11-12]. Prieiga per internetą:

2. Čereška B. Reklama: teorija ir praktika. Vilnius: Homo liber, 2004. 153-160p.

3. Jokubauskas, Darius. Reklama spaudoje: pranašumai ir trūkumai. [interaktyvus]. 2005, gruodis [žiūrėta 2007-11-12]. Prieiga per internetą: