STATYBOS PROCESŲ KURSINIS PROJEKTAS

Turinys

ĮŽANGA 4

PASTATO SCHEMATINIS PLANAS 5

PAGRINDINIAI BENDRIEJI IR TECHNINIAI PASTATO DUOMENYS 6

Bendrieji duomenys 6

Informacija apie pastatą 6

PASTATO BŪKLĖ 7

Pastato konstrukcijų aprašymas 7

Pamatai 7

I aukšto grindys 7

Sienos 8

Stogo konstrukcija ir danga 8

Angos atitvarose – langai 9

Angos atitvarose – durys 9

Vidaus pertvaros 10

Perdenginiai 10

Grindų dangos 10

Lubos 10

ESAMI TECHNINIAI PASTATO DUOMENYS 11

ESAMOS PASTATO ENERGIJOS S1NAUDOS 11

PASTATO BŪKLĖS ANALIZĖS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS JAI PAGERINTI 12

SIŪLOMOS PRIEMONĖS 12

Langų keitimas 12

Išorinių lauko durų keitimas 12

I aukšto grindys 12

Šlaitinio stogo dangos keitimas ir pastogės šiltinimas 13

Sienų šiltinimas 14

Sanitarinių mazgų rekonstravimas ir remontas 14

Virtuvės patalpų pilnas apdailos pakeitimas 14

Nuograndos remontas 14

Pilnas likusiu patalpų sienų ir lubų apdailos remontas 14

I aukšto grindų perdažymas 14

TECHNINIAI PASTATO DUOMENYS PO REKONSTRAVIMO 15

PASTATO ENERGIJOS SĄNAUDOS PO RREKONSTRAVIMO 15

PAPRASTOJO ATSIPIRKIMO LAIKO SKAIČIAVIMAS 16

IŠVADOS 17

NORMATYVINĖS IR METODINĖS LITERATŪROS SĄRAŠAS 18

PRIEDAI 19PAGRINDINIAI BENDRIEJI IR TECHNINIAI PASTATO DUOMENYS

Bendrieji duomenys

PASTATAS: Nebaigtas statyti gyvenamasis namas

ADRESAS: Vilniaus rajonas, Purnuškių kaimas, Bendrija Gilė, Pušų 105Informacija apie pastatą

PASTATO PASKIRTIS Gyvenamasis namas

KITOS PASKIRTIES PATALPOS Garažas

NEŠILDOMOS PATALPOS Rūsys, garažas, mansarda

AUKŠTŲ SKAIČIUS 1

LAIPTINIŲ SKAIČIUS 1

STATYBOS METAI 1990

KAPITALINIO REMONTO DATA –

LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ TIPAS Plytų mūras su oro tarpu tinkuotos iš vidaus

ATITARINĖS KONSTRUKCIJOS Plytų mūras tinkuotos iš vidaus

ŠILUMOS TIEKIMAS Vietinis (krosnis)

ELEKTRA Bendrijos

UŽSTATYMO PLOTAS,

76,83

BENDRAS PLOTAS,

165.46

PAGRINDINIS PLOTAS,

71.72

PAGALBINIS PLOTAS,

93.74

RŪSIO PLOTAS,

27,7

STOGO PLOTAS,

148,16

BENDRAS TŪRIS,

473.35

ŠILDOMAS PLOTAS,

66.72

ŠILDOMAS TŪRIS,

166.8

Duomenys pateikti iš Nekilnojamo turto kadastro ir registro bylos NNr. 2158

PASTATO PERŽIŪROS DATA 2005 spalisPastato konstrukcijų aprašymas

Pamatai

Aprašymas Pastato pamatai tipinių gelžbetoninių blokų, surenkami. Cokolinė pastato dalis beveik visur tinkuota. Aplink pastatą iš dviejų pusių yra šaligatvio nuogranda.

Nustatyti defektai Pamatu konstrukcijos būklė gera – žymių pastato sėdimų, plyšių, įtrūkimų ir kitų ddeformacijų nepastebėta. Kadangi nuogranda neaplink visą pastatą, todėl neužtikrinamas tinkamas atmosferinių kritulių nuvedimas nuo pastato. Dėl tos pačios priežasties rūsio patalpose pastebėta perteklinė drėgmė.

Rekomendacijos 1- rekomenduojama aplink visą pastatą išdėti nuograndą.

2 -pabaigti tvarkyti cokolinės dalies apdailą.I aukšto grindys

Aprašymas Pastato grindų konstrukcija – tipinių gelžbetoninių tuštuminių perdangos plokščių. Didžioji dalis pirmo aukšto grindų įrengtos virš rūsio. Nustatytas vidutinis šilumos perdavimo koeficientas yra 1.59 W/m2K.

Nustatyti defektai Esamas grindų šilumos perdavimo koeficientas (1.59 W/m2K) virš grunto viršija STR 2.05.01:1999 nustatytą norminį dydį 0,18 W/m2K ir leistina 0.55 W/m2K.

Grindų būklė gera.

Rekomendacijos 1 – rekomenduojama apšiltinti I aukšto perdangą.

Pastaba: esamas šilumos perdavimo koeficientas skaičiuojamas pagal formules:

1 – medinė grindų danga

2 – gelžbetoninė tuštumėta perdangos plokštėSienos

Aprašymas Laikančios ir atitvarinės konstrukcijos – 43 cm storio plytų mūras su oro tarpu. Vidinės nnelaikančios sienos – 16 cm. Sienos iš vidaus tinkuotos. Apskaičiuotas šilumos perdavimo koeficientas – 1,41 W/m2K.

Nustatyti defektai Esamas sienų šilumos perdavimo koeficientas viršiją norminį 0,26 W/m2K ir leistino 0,65 W/m2K dydžius (nustatytus STR 2.05.01:1999). Todėl pastato sienos neatitinka vieno iš esminių reikalavimų statiniams t.y. šilumos išsaugojimo.

Laikančių sienų eksploatacinė būklė gera – pastato apžiūros metu pavojingų plytų mūro sienų trūkimų, mūro suirimo atvejų, išskyrus pavienius mūro aptrupėjimus dėl blogai organizuoto lietaus nuvedimo sistemos darbo, nepastebėta.

Atmosferinių faktorių per ilgą laiką veikto ppastato fasado estetinė būklė nepatenkinama.

Rekomendacijos 1- Apšiltinus tikslingai fasadą, būtų galima išspręsti kelias problemas: padidinti sienų šiluminę varžą ir pagerintų fasado estetinę išvaizdą bei apsaugoti konstrukcijas nuo žalingo atmosferinio poveikio.

Pastaba: esamas šilumos perdavimo koeficientas skaičiuojamas pagal formules:Stogo konstrukcija ir danga

Aprašymas Pastato stogas dvišlaitis. Stogo danga – šiferis. Laikanti konstrukcija – medinė. Lietaus nuvedimo sistema – išorinė. Šilumos izoliacijos nėra. Kadangi stogo neapšiltinsiu, o tik pakeisiu jo danga. Tai šilumos perdavimo koeficientą skaičiuosiu pirmo aukšto luboms – mansardos grindims – 1,61W/m2K.

Nustatyti defektai Esamas stogo šilumos perdavimo koeficientas neatitinka norminių ir leistinųjų šilumosaugos reikalavimų (STR 2.05.01:1999 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ – 0,18 W/m2K ir 0,4 W/m2K ).

Pastato eksploatacijos metu nebuvo atlikti jokie remonto darbai. Stogo danga pasenusi, sutrūkinėjusi ir ištrupėjusi. Stogas nėra visiškai užsandarintas ir apskardintas kaminas. Todėl nėra sustabdyta drėgmės ir šalčio patekimo galimybė. Per nesandarų stogą patekusi drėgmė pūdo medines laikomąsias konstrukcijas ir ardo mūrines konstrukcijas.

Rekomendacijos 1 – Pakeisti seną šiferį nauja stogo danga. Pavyzdžiui, čerpėmis. Pakeisti lietaus nuvedimo sistemą. Apskardinti kaminą. Apšiltinti grindis.

Pastaba: esamas šilumos perdavimo koeficientas skaičiuojamas pagal formules:

1 – betono sluoksnis

2 – gelžbetoninė tuštumėta perdangos plokštė

3 – tinko sluoksnis Angos atitvarose – langai

Aprašymas Pastato langai mediniai, suporintais rėmais. Įvertintas langų šilumos perdavimo koeficientas – 2,5 W/m2K.

Nustatyti defektai Langų šilumos perdavimo kkoeficientas viršija STR 2.05.01:1999 vadovaujantis apskaičiuotą norminę vertę (1,9 W/m2K). Langai yra pastebimai susidėvėję, nesandarūs, deformavęsi, daugelis jų nevarstomi. Matyti nesandarumai tarp tarp lango rėmo ir staktos, tarp sienos ir lango rėmo. Esant nepalankioms oro sąlygoms šaltuoju metų sezono metu jaučiamas šalto oro infiltracija į patalpas. Tai sąlygoja prastas šilumines pastato charakteristikas bei didina triukšmo prasiskverbimo į patalpas lygį. Langų būklė nepatenkinama šiluminiu, higieniniu, komforto aspektu. Prastos būklės vidinės medinių lentų palangės.

Rekomendacijos 1 – rekomenduojama pakeisti visus pastato langus naujais plastikiniais gaminiais. Siūlomas langų įsitikinimas dviejų stiklų stiklo paketais, kurių vienas stiklas padengtas žemos šiluminės emisijos danga (atspindinčia šilumą i patalpų vidų). Tokių langų šilumos perdavimo koeficientas yra apie 1,5 W/m2K. Pakeitus pastato langus padidėtų pastato sandarumo lygis, pagerėtų patalpų mikroklimatas.Angos atitvarose – durys

Aprašymas Durys medinės su tambūru. Lauko medinės durys neįstiklintos, nebuvo keistos. Įvertintas durų šilumos perdavimo koeficientas – 2,56 W/m2K. Durys be pritraukimo mechanizmo.

Nustatyti defektai Medinių išorės durų šilumos perdavimo koeficientas viršija STR 2.05.01:1999 vadovaujantis apskaičiuotą norminę vertę (1,9 W/m2K). Išorės durys yra pastebimai susidėvėjusios, nesandarios. Esant nepalankioms oro sąlygoms šaltuoju metų sezono metu jaučiamas šalto oro infiltracija į patalpas. Tai sąlygoja prastas šilumines pastato charakteristikas bei didina triukšmo prasiskverbimo į patalpas lygį.

Rekomendacijos 1 – rekomenduojama pakeisti medines lauko duris naujomis nnorminį šilumos perdavimo koeficientą (1,9 W/m2K) turinčiomis durimis. Tokiu būdu sumažėtų šilumos nuostoliai per duris bei šalto oro infiltracija į pastatą (šildymo sezono metu).Vidaus pertvaros

Aprašymas Pastato vidaus pertvaros plytų mūro, tinkuotos. Vyraujanti apdaila – dažymas.

Nustatyti defektai Pastato vidaus sienų ir pertvarų būklė patenkinama. Pertvarų deformacijų neužfiksuota, tačiau apdaila yra fiziškai nusidėvėjusi, kai kur apdaila pažeista mechaniškai. Sanmazgų būklė gera.

Rekomendacijos 1 – Rekomenduojama atstatyti visų patalpų vidaus sienų ir pertvarų apdailą.Perdenginiai

Aprašymas Pastato Perdenginiai yra tipinių gelžbetoninių tuštumėtų plokščių.

Nustatyti defektai Būklė gera – pavojingų įlinkių, įtrūkimų nepastebėta.

Rekomendacijos -Grindų dangos

Aprašymas Kambarių, virtuvės ir sanmazgo grindys yra dažytų medinių lentų. Tambūro – lakuotos medinės lentos.

Nustatyti defektai Grindų būklė patenkinama. Tarp lentų nėra tarpų, lentos nesusikraipiusios. Danga nusidėvėjusi atrodo neestetiškai.

Rekomendacijos 1- Rekomenduojama atlikti grindų perdažymą.Lubos

Aprašymas Patalpų lubos yra dažytos kreida.

Nustatyti defektai Apžiūros metu nustatytas fizinis apdailos nusidėvėjimas. Vietomis matomas tinko išbyrėjimas, perdenginio plokščių nesutapimas. Tai rodo, kad dalis pastato nusėdo.

Rekomendacijos 1 – Rekomenduojama atstatyti lubų apdailą jas pertinkuojant ir perdažant.ESAMI TECHNINIAI PASTATO DUOMENYS

Pastato atitvarų plotų ir jų šiluminių – techninių charakteristikų suvestinė lentelė.

Pastato atitvara Bendras plotas, m2 Esamas šilumos perdavimo koef. U=1/R, W/m2K Norminis šilumos perdavimo koef. U=1/R, W/m2K

I aukšto grindys 71,72 1,59 0.26

perdenginiai 71,72 1,61 0.18

sienos 60.70 1,41 0.26

langai 5,78 2,5 1.9

durys 6,85 2,56 1.9

Viso atitvarų, m2 216,77 – –

Pastaba: pastato atitvarų plotai skaičiuoti iš grafinės medžiagos ir fotonuotraukų.ESAMOS PASTATO ENERGIJOS S1NAUDOS

Energijos suvartojimas norminiais matais.

Qš, kWh 26230,97

Qv, kWh 3554,12

Qb, kWh 731,08

Qmet., kWh 26075,51

Geografiniai duomenys

Artimiausia stotis Vilnius, užmiestis

Šildymo sezonas

prasideda, kai t= , 0C 8

Vietovės dienolaipsniai 3721,00

Pastato duomenys

Išorinių sienų plotas, m2 43,37

Langų bei balkonų ir lauko durų plotas, m2 12,63

Pirmo aukšto grindų plotas, m2 71,72

Stogo (viršutinio aukšto lubų) plotas, m2 71,72

Bendras išorinių atitvarų plotas (įskaičiuojant grindis), m2 199,44

Šildomų patalpų grindų plotas Aš.p., m2 50,83

Lyginamasis šilumos suvartojimas qA, kWh/m2 512,97

Koeficientai

Vidutinis patalpos aukštis, m 2,60

Vidutinė oro kaita pastate, h-1 1,00

Pataisa, įvertinanti pastatą (1,06 – 1,10) 1,09

Pataisa dėl papildomų šilumos nuostolių (1,04 – 1,07) 1,06

Atitvarai ir jų koeficientai

Qmet., kWh Plotas – atitvarų suma Bendras plotas k vid.

26075,51 199,44 199,44 1,27

Atitvara Plotas, m2 koef. Šilumos perdavimo koeficientas

1a gr 71,72 Perdangos virš nešildomų įrengtų 0,4 1,59

sien 43,37 Sienos, langai, balkonų durys, ssut 1 1,41

lang 5,78 Sienos, langai, balkonų durys, sut 1 2,50

durys 6,85 Sienos, langai, balkonų durys, sut 1 2,56

stogas 71,72 Sienos, langai, balkonų durys, sut 1 1,61

Pastaba: paskaičiuota pagal specializuotą programą pastato šilumos nuostoliams skaičiuoti.PASTATO BŪKLĖS ANALIZĖS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS JAI PAGERINTI

Atlikus pastato apžiūrą, įvertinus pastato aitvaras, pastato konstrukcinius elementus, nustatyta bloga langų ir durų, sienų ir stogo, šildymo, vėdinimo sistemų būklė. Nustatyta nepakankama visų atitvarų šiluminė varža, dėl ko patiriami santykinai dideli šilumos nuostoliai.

Toliau pateikiamos rekomenduojamos energijos taupymo, pastato būklės atstatymo bei pagerinimo priemonės, kurias įgyvendinus būtų sumažintos šiluminės energijos sąnaudos pastato ššildymui, pagerinta pastato elementų eksploatacinė, patalpų sanitarinė – higieninė būklė.SIŪLOMOS PRIEMONĖS

Langų keitimas

Numatoma pakeisti visus pastato langus naujais gaminiais. Nauji langai plastikinių profilių įstiklinti stiklo paketais iš dviejų stiklų, kurių vienas su žemos šilumos emisijos danga. Pakeičiamos ir medinės vidaus patalpų ppalangės, išorinių palangių nuolajos. Atstatoma vidaus ir išorės angokraščių apdaila. Vėdinimui numatomos infiltracinės orlaidės arba varstomi viršulangiai.

Įgyvendinus priemonę bus užtikrinta: STR 2,01,01(6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimai; komforto sąlygos patalpose dėl sumažėjusio šalto oro infiltracijos; natūrali oro kaita.

Kiekis, m2 6,07

Įdiegimo kaina, Lt 3338,5

Esamas atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, W/m2K 2,5

Numatomas atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, W/m2K 1,5Išorinių lauko durų keitimas

Lauko duris siūloma keisti naujomis medinių profilių durimis. Pakeičiama virš durų esanti medinė durų bloko konstrukcijos sienutė nauja apšiltinta karkasine atitvarine sistema. Durys numatomos su automatiniais uždarymo mechanizmais, spynomis, rankenomis. Atstatoma vidaus ir išorės angokraščių apdaila.

Įgyvendinus priemonę bus užtikrinta: STR 2,01,01(6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimai; komforto sąlygos patalpose dėl sumažėjusio šalto oro infiltracijos; natūrali oro cirkuliacija.

Kiekis, m2 1,94

Įdiegimo kaina, Lt 2134

Esamas atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, W/m2K 2,56

Numatomas atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, W/m2K 1,5I aukšto grindys

Numatoma pirmo aukšto grindis bus šiltinti iš apačios t.y. šiltinti rūsio lubos (šilumos izoliacinėmis medžiagomis, hidroizoliacija, išorinė apdaila)

Įgyvendinus priemonę bus užtikrinta: STR 2.05.01:1999 reikalavimus ir sumažina šilumos nuostolius, apsaugo sienų konstrukcijas nuo aplinkos poveikių, prailgina sienų likusią gyvavimo trukmę, pagerina pastato estetinę išvaizdą.

Kiekis, m2 71,72

Įdiegimo kaina, Lt 5737,6

Esamas atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, W/m2K 1,41

Numatomas atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, W/m2K 0,25

Pastaba: esamas šilumos perdavimo koeficientas skaičiuojamas pagal fformules:

1 – medinė grindų danga

2 – gelžbetoninė tuštumėta perdangos plokštė

3 – termoizoliacinė medžiaga (mineralinės vatos standžios plokštės)

4 – apdailinis sluoksnisŠlaitinio stogo dangos keitimas ir pastogės šiltinimas

Siūloma esamą pastato stogo dangą (šiferį) pakeisti į čerpinę stogo dangą. Pakeičiama išorinė lietaus vandens nuvedimo sistema, numatant lietlovius ir lietvamzdžius.

Įgyvendinus priemonę bus užtikrinta: STR 2,01,01(6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“.

Kiekis (keičiamos stogo dangos), m2 162,98

Įdiegimo kaina, Lt 15482,72

Kiekis (apšiltinamos perdangos), m2 75,31

Įdiegimo kaina, Lt 2635,85

Esamas atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, W/m2K 1,61

Numatomas atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, W/m2K 0,18

Pastaba: esamas šilumos perdavimo koeficientas skaičiuojamas pagal formules:

1 – betono sluoksnis

2 – gelžbetoninė tuštumėta perdangos plokštė

3 – tinko sluoksnis

4 – termoizoliacinė medžiaga (mineralinės vatos standžios plokštės)Sienų šiltinimas

Sienos apšiltinamos šilumos izoliacinėmis medžiagomis, įrengimas išorės apdailinis sluoksnis. Sienos šiltinamos iš išorės (medinis korpusas, vėjo izoliacija, šilumos izoliacija, išorinė apdaila)

Įgyvendinus priemonę bus užtikrinta: STR 2.05.01:1999 reikalavimus ir sumažina šilumos nuostolius, apsaugo sienų konstrukcijas nuo aplinkos poveikių, prailgina sienų likusią gyvavimo trukmę, pagerina pastato estetinę išvaizdą.

Kiekis, m2 66,77

Įdiegimo kaina, Lt 8012,4

Esamas atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, W/m2K 1,41

Numatomas atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, W/m2K 0,25

Pastaba: esamas šilumos perdavimo koeficientas skaičiuojamas pagal formules:Sanitarinių mazgų rekonstravimas ir remontas

Nereikia atlikti jokių rekonstravimo darbų. Sanitariniai mazgai atitinka visus standartus ir reikalavimus.Virtuvės patalpų pilnas apdailos pakeitimas

Virtuvės apdaila gera. Tinka ttolimesniam naudojimui. Nereikia nieko keisti.Nuograndos remontas

Atstatoma esama šaligatvio plytelių nuogranda ir padengiama nauja ten kur jos nebuvo.

Kiekis, m 37,9

Įdiegimo kaina, Lt 2463,5Pilnas likusiu patalpų sienų ir lubų apdailos remontas

Rekomenduojama atstatyti visų likusių neremontuotų patalpų vidaus sienų ir pertvarų, lubų apdailą.

Kiekis (patalpų plotas), m2 32,94

Įdiegimo kaina, Lt 21411,0 I aukšto grindų perdažymas

Rekomenduojama perdažyti I aukšto grindis.

Kiekis (patalpų plotas), m2 29,81

Įdiegimo kaina, Lt 1192,4TECHNINIAI PASTATO DUOMENYS PO REKONSTRAVIMO

Pastato atitvarų plotų ir jų šiluminių – techninių charakteristikų suvestinė lentelė

Pastato atitvara Bendras plotas, m2 Esamas šilumos perdavimo koef. U=1/R, W/m2K Numatomas šilumos perdavimo koef. U=1/R, W/m2K

I aukšto grindys 71,72 1,59 0.18

perdenginiai 71,72 1,61 0.18

sienos 60.70 1,41 0.26

langai 5,78 2,5 1,5

durys 6,85 2,56 1,5

Viso atitvarų, m2 216,77 – –

Pastaba: Pastato atitvarų plotai skaičiuoti iš grafinės medžiagos ir fotonuotraukųPASTATO ENERGIJOS SĄNAUDOS PO REKONSTRAVIMO

Energijos suvartojimas norminiais metais po pastato rekonstravimo

Qš, kWh 4983,13

Qv, kWh 1777,06

Qb, kWh 731,08

Qmet., kWh 5353,09

Geografiniai duomenys

Artimiausia stotis Vilnius, užmiestis

Šildymo sezonas prasideda, kai t= , 0C 8

Vietovės dienolaipsniai 3721,00

Pastato duomenys

Išorinių sienų plotas, m2 43,37

Langų bei balkonų ir lauko durų plotas, m2 12,63

Pirmo aukšto grindų plotas, m2 71,72

Stogo (viršutinio aukšto lubų) plotas, m2 71,72

Bendras išorinių atitvarų plotas (įskaičiuojant grindis), m2 199,44

Šildomų patalpų grindų plotas Aš.p., m2 50,83

Lyginamasis šilumos suvartojimas qA, kWh/m2 105,31

Koeficientai

Vidutinis patalpos aukštis, m 2,60

Vidutinė oro kaita pastate, h-1 0,5

Pataisa, įvertinanti pastatą (1,06 – 1,10) 1,09

Pataisa dėl papildomų šilumos nuostolių (1,04 – 1,07) 1,06

Atitvarai ir jų koeficientai

Qmet., kWh Plotas – atitvarų suma Bendras plotas k vid.

5353,09 199,44 199,44 0,24

Atitvara Plotas, m2 koef. Šilumos perdavimo koeficientas

1a gr 71,72 Perdangos virš nešildomų įrengtų 0,4 0,18

sien 43,37 Sienos, langai, balkonų durys, sut 1 0,26

lang 5,78 Sienos, langai, balkonų durys, sut 1 1,50

durys 6,85 Sienos, langai, bbalkonų durys, sut 1 1,50

stogas 71,72 Sienos, langai, balkonų durys, sut 1 0,18

Pastaba: paskaičiuota pagal specializuotą programą pastato šilumos nuostoliams skaičiuoti.PAPRASTOJO ATSIPIRKIMO LAIKO SKAIČIAVIMAS

Pastato rekonstravimo priemonių taikymo ekonominis efektas išreiškiamas paprastuoju atsipirkimo laiku

Ekonominių skaičiavimų prielaidos ir rezultatai

Šiluminės energijos tarifas, Lt/MWh 60

Šiluminės energijos suvartojimas prieš rekonstravimą Qmet.1, MWh 26,23

Šiluminės energijos suvartojimas prieš rekonstravimą, Lt 1564,8

Šiluminės energijos suvartojimas po rekonstravimo Qmet.2, MWh 5,35

Šiluminės energijos suvartojimas po rekonstravimo, Lt 321

Šiluminės energijos sutaupymai Qsut., MWh 20,88

Šiluminės energijos sutaupymai, Lt 1243,8

Rekonstrukcijos kaina (investicija) 62407,97

Investicijų atsipirkimo laikas, metai 50

Paprastasis investicijų atsipirkimo laikas apskaičiuojamas pagal formulę A=I/Qsut.IŠVADOS

Pagrindiniai pastato rekonstravimo techniniai – ekonominiai rodikliai

Eil. Nr. Pastato charakteristika Prieš renovaciją Po renovacijos

Pastatui 1m2 šildomo ploto Pastatui 1 m2 šildomo ploto

1 Šiluminės energijos suvartojimas, kWh 26230,97 393,15 5353,09 80,17

2 Šiluminės energijos suvartojimas, Lt 1564,8 23,44 321 4,81

3 Investicijų poreikis rekonstravimui, Lt 62407,97 934,67

4 Šiluminės energijos sutaupymai, kWh 20877,88 312,68

5 Šiluminės energijos sutaupymai, Lt 1243,8 18,63

6 Paprastasis investicijų atsipirkimo laikas, m 50NORMATYVINĖS IR METODINĖS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Energetinis auditas parengtas remiantis šia normatyvine bei metodine literatūra:

1. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“

2. STR 2.01.03:1999 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių – techninių dydžių, deklaruojamos ir projektinės vertės“;

3. STR 2.05.01:1999 „Pastatų atitvarų šiluminė technika “

4. STR 2.09.02:1998 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“

5. RSN 156 – 94 „Statinė klimatologija“

6. R 27 – 01 „Statinių ir jų dalių gyvavimo skaičiuojamosios trukmės įvertinimas“

7. RSN 133 – 91. „Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“;

8. STR 2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir patvarumas“;

9. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

10. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,

aplinkos apsauga“;

11. STR 2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

12. STR 2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“;

13. STR 2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“

14. STR 2.09.01:1998 „Šilumos tiekimo tinklai ir šilumos punktai“;

15. RPST – 01 – 97. „Respublikinės priešgaisrinės saugos taisyklės. Pagrindiniai reikalavimai“;PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Fotofiksacija

Priedas Nr. 1 – Fotofiksacija

1pav.

Pirmame paveiksle pavaizduotas susidėvėjęs pastato langas, palangė. Taip atrodo visi langai ir palangės pastato. Todėl jie netinkami eksploatuoti ir neatlieka savo funkcinės paskirties: nesandarūs, rėmai susikraipę, todėl sunku juos atidaryti vėdinimui, iišvalymui. Intensyvi šalto oro infiltracija per nesandarumus blogina komforto sąlygas patalpose.

2pav.

Antrame paveiksle pavaizduota netvarkinga nuogrinda, jos nebuvimas. Taip pat pastato cokolinės dalies apdaila, bei jos nebuvimas. Kadangi nuogranda neaplink visą pastatą, todėl neužtikrinamas tinkamas atmosferinių kritulių nuvedimas nuo pastato. Dėl tos pačios priežasties rūsio patalpose pastebėta perteklinė drėgmė.

3pav.

Trečiame paveiksle pavaizduotos lubos. Aiškiai matomas pamatų netolygus sėdimas, dėl tos priežasties kai kurios perdangos plokštės pasislinko žemyn. Matosi išbyrėjęs tinkas. Atrodo nesaugiai ir neestetiškai.

4pav.

Ketvirtame paveiksle pavaizduoti plyšiai atsiradę nuo nnetolygaus pamatų sėdimo ir kai kurių plokščių pasislinkimo žemyn.

5pav.

Penktame paveiksle pavaizduoti plyšiai prie langų, sienų kampuose, atsiradę nuo netolygaus pamatų sėdimo.

6pav.

Šeštame paveiksle pavaizduota neapšiltinto medinė stogo konstrukcija. Pastato eksploatacijos metu nebuvo atlikti jokie remonto darbai. Stogo danga pasenusi, ssutrūkinėjusi ir ištrupėjusi. Stogas nėra visiškai užsandarintas ir apskardintas kaminas. Todėl nėra sustabdyta drėgmės ir šalčio patekimo galimybė. Per ne sandarų stogą patekusi drėgmė pūdo medines laikomąsias konstrukcijas ir ardo mūrines konstrukcijas.