Straipsnis, rašinys apie džordžą vašingtoną

JAV neužmirštama siela

Džordžas Vašingtonas (1732-1799) buvo pirmas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas ir vienas svarbiausių lyderių trumpoje JAV istorijoje. Jam dar netapus prezidentu, jis pasiekė be galo daug dėl mūsų šalies.

Nepriklausomybės įgijimas

D.Vašingtono indėlis Amerikos nepriklausomybės įgijime ir jos suvienijime turi būti įvertintas. Sunkiai dirbdamas, jis sukūrė kariuomenę, kuri, nors buvo ne įspūdingesnė nei ginkluota tautiečių minia, laimėjo mums pergalę. Po alinančios kovos jo pergalė atnešė galutinį britų nugalėjimą ir privertė Didžiąją Britaniją suteikti mūsų taip ilgai siektą nepriklausomybę.

Garbė ir konstitucija

Su pergale DD. Vašingtonas tapo labiausiai gerbiamu žmogumi šalyje. Kitas žmogus galbūt būtų panaudojęs šią galią karinės diktatūros nustatymui ar monarchiniam valdymui, tačiau D.Vašingtonas rūsčiai malšino visas tokias piktas kalbas, ir toliau pakluso kongreso įsakymams. Jis niekada nenustojo siekti, kad Amerikoje vyrautų valstijų sąjunga su stipria centrine valdžia. Savo įtaką jis panaudojo JAV konstitucijos patvirtinimui.

Prezidentavimas

Nors ir pavargęs nuo ištikimo tarnavimo mūsų valstybei, D.Vašingtonas tapo Jungtinių valstijų prezidentu. Turbūt nė vienam žmogui taip gerai nesisekė sudaryti ilgalaikes sąjungas su užsienio valstybėmis kaip D. VVašingtonui. Jis suprato savo prezidentavimo reikšmę. „Aš einu apleistu pagrindu“, yra pasakęs. „Vargu ar yra kokia nors mano vadovavimo dalis, kuri negalėtų būti panaudota kaip pavyzdys ateityje“. Per aštuonis prezidentavimo metus jis „padėjo pamatus“ būsimiems prezidentams.

Paskutiniai gyvenimo metai

D.Vašingtonas gyveno tik ddu metus po to, kai prezidento postą perdavė D. Adamsui. Garsi generolo Henrio Ly po jo mirties pasakyta mintis: „Pirmas kare, pirmas taikoje ir pirmas tautiečių širdyse“, tiksliai apibūdino šį didį žmogų, davusį pradžią mūsų šaliai.