Kalbos kultura

TURINYS

Tikslai ir uždaviniai 3

Specialybės kalbos 50 žodžių 4

Spausdintuvai 6

PRAŠYMAS 7

PRAŠYMAS 8

DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ 8

GYVENIMO APRAŠYMAS 9

MOTYVACINIS LAIŠKAS 10

Išvados 11

Literatūros sąrašas 12Tikslai ir uždaviniai

Tikslai

1. Taisyklingai kirčiuoti ir tarti dažniausiai specialybės kalboje vartojamus žodžius.

2. Atpažinti ir taisyti dažniausiai pasitaikančias kalbos klaidas.

3. Gebėti taisyklinga ir įtaigia kalba bendrauti su auditorija.

4. Mokėti įforminti svarbiausius dokumentus.

Savarankiško darbo užduotys

1. Iš specialybės kalbos išrinkti 50 žodžių. Parašyti jų „pavojingus“ linksnius:

vns. vard., vns. įnag., vns. viet., dgs. gal.

Pažymėti kirčiuotės numerį, kirčiuotą skiemenį pabraukti.

Pvz.: Projektas (2) – projektu – projektus – projekte.

2. Parengti 10 min. kkalbą specialybės tema (raštu pateikti 1 puslapio kalbos

konspektą).

3. Parengti šių dokumentų pavyzdžius: prašymą kolegijos direktorei, prašymą priimti į

darbą,gyvenimo aprašymą, motyvacijos laišką.Specialybės kalbos 50 žodžių.

VNS. V VNS. I DGS.G VNS.Vt

Transportas (1) Transportu Transportus Transporte

Krovinys (3) Kroviniu Krovinius Krovinyje

Projektas (2) projektu projektus Projekte

Traukinys (3) Traukiniu Traukinius Traukinyje

Lokomotyvas (3) Lokomotyvu Lokomotyvus Lokomotyve

Garvežys (3) Garvežiu Garvežius Garvežyje

Motorvežys (1) Motorvežiu Motorvežius Motorvežyje

Metodas (2) metodu metodus Metode

Elementas (2) elementu elementus elemente

Maketas (2) maketu maketus Makete

Detalė (2) detale detales Detalėje

Medžiaga (2) medžiaga medžiagas Medžiagoje

Žaliava (1) žaliava žaliavas Žaliavoje

Vagonas (2) Vagonu Vagonus Vagone

Tambūras (1) Tambūru Tambūrus Tambūre

Peronas (2) Peronu Peronus Perone

Buferis (1) Buferiu Buferius Buferyje

Vairas (4) Vairu Vairus Vaire

Simbolis (1) Simboliu Simbolius Simboline

Kodas (2) Kodu Kodus Kode

Paskaita (3) paskaita paskaitas paskaitoje

Šablonas (2) šablonu šablonus šablone

Registras (2) registru registrus registre

Skaičius (2) skaičiumi skaičius skaičiuje

Programa (2) programa programas programoje

Braižyba (1) braižyba braižybas braižyboje

Magistralė (2) magistrale magistrales magistralėje

Kompiuteris (1) kompiuteriu kompiuterius kompiuteryje

Pelė (4) pele peles pelėje

Prietaisas (1) prietaisu prietaisus prietaise

Projekcija (1) projekcija projekcijas projekcijoje

Praktika (1) praktika praktikas praktikoje

Paviršius (2) paviršiumi paviršius paviršiuje

Specialybė (1) specialybe specialybes specialybėje

Dokumentas ((2) dokumentu dokumentus dokumente

Klausimas (1) klausimu klausimus klausime

Katalogas (2) katalogu katalogus kataloge

Konspektas (2) konspektu konspektus konspekte

Rodykle (2) Rodykle Rodykles Rodyklėje

Signalas (2) Signalu Signalus Signale

Aliarmas (1) Aliarmu Aliarmus Aliarme

Dienraštis (1) Dienraščiu Dienraščius Dienraštyje

Žurnalas (2) Žurnalu Žurnalus Žurnale

Puslapis (1) Puslapiu Puslapius Puslapyje

Formatas (2) Formatu Formatus Formate

Viršelis (2) Viršeliu Viršelius Viršelyje

Generatorius (1) Generatorių Generatorius Generatoriuje

Nuoroda (1) nuoroda nuorodas nuorodoje

Objektas (2) objektu objektus objekte

Mokslas (1) mokslu mokslus moksleSpausdintuvai

Įvadas. Spausdintuvai – pagrindiniai informacijos išvesties įtaisai. Spausdintuvai skiriasi spausdinimo principais, darbo sparta, kokybe ir kaina. Yra 3 spausdintuvų rūšys: adatiniai, rašaliniai ir lazeriniai. Spausdintuvai dažnai santykinai skirstomi į grupes pagal tai, kokie vartotojai jais naudojasi: namų, verslo ir profesionalų. Iš išorės spausdintuvas neatrodo labai sudėtingas įrenginys: sudėtingiausios jo dalys paslėptos viduje, toliau nuo vartotojo akių. Spausdintuvuose kartais pasitaiko ,,gedimų‘‘, kuriuos paprasta pataisyti patiems.

Adatiniai spausdintuvai. Adatiniuose spausdintuvuose spausdinamo teksto elementai formuojami popieriuje sspausdinimo galvute, turinčia vieną ar kelias vertikalias metalinių adatėlių eilutes. Spausdinimo metu atitinkamos adatėlės, mušdamos į popierių per dažančią juostą, atspaudžia reikalingus simbolio taškus. Adatiniai spausdintuvai lėti, triukšmingi, jų prasta kokybė, tačiau gali spausdinti daug kopijų vienu metu.

Lazeriniai spausdintuvai. Lazerinio spausdintuvo veikimo principas pagrįstas lazerinio įtaiso galimybe sukurti ant apvalaus seleno būgno dokumento atvaizdą. Padengus būgną specialiais spausdinimo milteliais, įelektrintos būgno vietos pritraukia dažų miltelius, ir vėliau ant to būgno uždėtame popieriuje dažai sudaro kokybišką dokumento atvaizdą. Lazeriniai spausdintuvai yra ggreiti, tačiau jų spausdinimo kokybė yra prastesnė nei rašalinių bei jų kaina didesnė.

Rašaliniai spausdintuvai. Rašaliniai spausdintuvai veikia tolydžiai, impulsais purškia rašalą į reikiamą popieriaus vietą. Naudojant kelių spalvų rašalą spausdinami spalvoti vaizdai. Jų spausdinimo kokybė aukštesnė negu adatinio spausdintuvo, bet žemesnė nei lazerinio. Šie spausdintuvai- labiausiai besivystanti spausdintuvų rūšis.

Spausdintuvų „gedimai“. Spausdintuvas, kaip ir dauguma kitų sudėtingesnių kompiuterinių įrenginių, kol kas dar neišvystytas iki tokio lygio, kad juo būtų labai paprasta naudotis. Nors spausdintuvų gamintojai neriasi iš kailio kad supaprastintų spausdintuvus, jie vis vien retkarčiais ,,sugenda‘‘. Dažniausiai pasitaikantys spausdintuvų ,,gedimai‘‘:

• Užstrigo popierius- tai gedimas dažnai pasitaikantis spausdinant ant prastos kokybės, plono arba suglamžyto popieriaus. Popierius spausdintuvo viduje gali užstrigti ir susidėvėjus įrenginio mechaninėms dalims.

• Kreivas tekstas- spausdintuvai kol kas dar negali visiškai išlyginti kreivai paduota popieriaus lapą.

I – 16 GRUPĖS STUDENTAS

GINTARAS DEREŠKEVIČIUS

Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos

Direktorei Nijolei KikutieneiPRAŠYMAS

2007-12-05

Vilnius

Prašyčiau nuo 2008-01-01 suteikti man galimybe gyventi kolegijos bendrabutyje.

(parašas) Gintaras Dereškevičius

GINTARAS DEREŠKEVIČIUS

Statybininku g. 3, LT-10405 Vilnius, tel. (8~6) 210 95 59

Uždarosios akcinės

bendrovės „Regina ir ko“

DirektoriuiPRAŠYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ

2007-12-05

Vilnius

Prašyčiau priimti mane dirbti apsaugos darbuotoju nuo 2008 m. Sausio 10 d.

PRIDEDAMA:

1. Diplomo kopija.

2. Rekomendacija.

3. Gyvenimo aprašymas.

4. 3 nuotraukos (3×4).

(parašas) Gintaras Dereškevičius

GINTARAS DEREŠKEVIČIUS

Statybininku g. 3, LT-10405 Vilnius, tel. (8~6) 210 95 59, el. pp. Gintarau@one.lt.

Uždarajai akcinei bendrovei „Regina ir ko“GYVENIMO APRAŠYMAS

2007-12-05

Gimimo data 1986-10-23

Šeiminė padėtis Nevedęs

Išsilavinimas 1994–2006 Pabradės „RYTO“ vidurinė mokykla

Darbinė veikla Studijuoju VSDK, Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultete, Transporto informacines sistemas

Nuo 2007-23-01 – iki dabar

Uždaroji akcinė bendrovė „NST Baltija“ Švitrigailos g. 3c Vilnius

Pareigos: sandelio darbuotojas

Kalbos Laisvai kalbu ir rašau lietuvių, gerai kalbu lenkų, rusų kalbomis, silpnai kalbu ir rašau anglu.

Darbas kompiuteriu WindowsXP, MS Office, WindowsXP, AutoCad, Outlook Express, PowerPoint, Paint, NotePad, WordPad

Kita informacija Turiu B kategorijos vairuotojo pažymėjimą

Pomėgiai Žvejyba, krepšinis, futbolas, tinklinis, IT technologijos, keliones

Dabartinis atlyginimas 1200,- per mėnesį

(parašas) Gintaras DereškevičiusMOTYVACINIS LAIŠKAS

Dėl apsaugos darbuotojo pareigu

Jūsų įmonėje yra siūlomas puikus darbas, geras atliginimas, ir tinkantis man darbo grafikas. Labai norėčiau dirbti pas jus. Esu dirbęs apsaugos darbuotoju tokiose įmonėse kaip „KOMANDA“, „TRIKAMPIO ŽIEDAS“, manau kad savo įgyta praktika pritaikyčiau ir jūsų siūlomose pareigose.

Nekantriai lauksiu jūsų atsakymo ir labai tikiuosi kad jis bus teigiamas.

Pagarbiai,

Gintaras DereškevičiusIšvados

Darba buvo gan įdomų daryti. Buvau jau primiršęs kaip pildyti tos dokumentus tokius kaip gyvenimo aprašymą, prašymus. Sunkiausia buvo surasti 50 žodžių, o juos kad kur velnias dar reikėjo ir sukirčiuoti, bet man patiko. Parengti 10 min. Pasakojimą taip pat buvo nelengva parengti, bet tikiuosi man pavyko. Apibendrinant visa darba norėčiau pasakyti kad tikrai buvo sudėtinga.Literatūros sąrašas

1. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Mintis, 22000.

2. Kalbos praktikos patarimai . Sudarė A.Pupkis. Vilnius: Mokslas, 1985.

3. KNIŪKŠTA P., MIELKUVIENĖ R. ir kt. Kanceliarinės kalbos patarimai.

Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993.

4. KONDRATAS B. Lietuvių kalbos taisyklės. Vilnius: Leidybos centras, 1998.

5. Mokomasis lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodynas. Kaunas: Šviesa,

1996.

6. Paulauskienė A. Lietuvių kalbos kultūra. Vilnius: Mokslas, 2001.

7. PIROČKINAS A. Administracinės kalbos kultūra. Vilnius: Mintis, 1990.

8. ŠUKYS J. Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai. Kaunas: Šviesa, 1998.

9. ŠUKYS J. Kalbos kultūra visiems. Kaunas: Šviesa, 2003.

10. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintas kalbos klaidų sąrašas:

Valstybės žinios Nr. 18, 1998 m. vasario mėn. 20 d.