Kalbos kulturos uzduotys

1. Iš administracinės kalbos, tarnybinių dokumentų, šnekamosios kalbos parinkite po 10 sakinių su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus:

1.1 Leksikos klaidos.

1.1.1 Šiandien mes pardavėm rekordišką kiekį čipsų. = Šiandien mes pardavėm rekordišką kiekį bulvių traškučių.

1.1.2 Kiekvienas mūsų darbuotojas turi mobiliaką. = Kiekvienas mūsų darbuotojas turi mobilų telefoną.

1.1.3 Konfliktai su klientais gadina firmos įmidžą. = Konfliktai su klientais gadina firmos įvaizdį.

1.1.4 Kur tu padėjai papkę? = Kur tu padėjai segtuvą?

1.1.5 Nueik į skladą, pakalbėk su Broniu. = Nueik į sandelį, pakalbėk su Broniu.

1.1.6 Varom po darbo įį tusovkę! = Važiuojam po darbo į šokius!

1.1.7 Šiuo metu labai populiari menedžerio specialybė. = Šiuo metu labai populiari vadybininko specialybė.

1.1.8 Nemaišyk man dirbti! = Netrukdyk man dirbti!

1.1.9 Jis pasiliuosavo iš darbo. = Jis išėjo iš darbo.

1.1.10 Jis gerai žino savo darbą. = Jis gerai išmano savo darbą.

1.1.11 Prašau man suteikti eilines atostogas. = Prašau man suteikti kasmetines atostogas.

1.1.12 Aš palikau mašiną parkinge ir užėjau į firmos ofisą. = Aš palikau mašiną automobilių stovėjimų aikštelėje ir užėjau į firmos biurą.

1.1.13 Mūsų distributorius nevykdo savo įsipareigojimų. = Mūsų pplatintojas nevykdo savo įsipareigojimų.

1.1.14 Ant kiek išaugo kainos, ant tiek atlyginimas tikrai nepadidės. = Kiek išaugo kainos, tiek atlyginimas tikrai nepadidės.

1.2 Žodžių darybos klaidos.

1.2.1 Aš jums sakiau, kad dar reikės damokėti. = Aš jums sakiau, kad dar reikės primokėti.

1.2.2 Posėdyje buvo aptartas firmų aapsijungimas. = Posėdyje buvo aptartas firmų susivienijimas.

1.2.3 Buvo pagerbti žmonės, bendrovėje atidirbę daug metų. = Buvo pagerbti žmonės, bendrovėje išdirbę daug metų.

1.2.4 Pasiįdomauk, kiek tai kainuoja? = Pasidomėk, kiek tai kainuoja?

1.2.5 Viršininkas pasakė, kad darbus reikia išplanuoti protingai. = Viršininkas pasakė, kad darbus reikia planuoti protingai.

1.2.6 Prekes gautos laiku, bet dar neišfasuotos. = Prekes gautos laiku, bet dar nesufasuotos.

1.2.7 Man negerai paskaičiavo atlyginimą. = Man negerai apskaičiavo atlyginimą.

1.2.8 Naujai atėjusius į darbą, reikia gerai prakonsultuoti. = Naujai atėjusius į darbą, reikia gerai pakonsultuoti.

1.2.9 Mano manymu reikia priimti priemones. = Mano manymu reikia imtis priemonių.

1.2.10 Didesnis yra užslėptas nedarbas. = Didesnis yra slaptasis nedarbas.

1.2.11 Prekes parduotuvėje išvežiojamos su autopakroveju. = Prekes parduotuvėje išvežiojamos su automatiniu krautuvu.

1.2.12 Trūksta pinigų algų išmokėjimui. = Trūksta pinigų algoms išmokėti.

1.2.13 Paskutinius mmetus aš dirbau autodalių parduotuvėje. = Paskutinius metus aš dirbau automobilių dalių parduotuvėje.

1.2.14 Svarbiausia mūsų darbe, tai mikro ekonomikos žinojimas. = Svarbiausia mūsų darbe, tai mikroekonomikos žinojimas.

1.3 Morfologijos klaidos.

1.3.1 Iškyla klausimas, ką iki šiolei veikė gamyklos vadovai? = Kyla klausimas, ką iki šiolei veikė gamyklos vadovai?

1.3.2 Mums pritruko kelėtos dienų ir mes nespėjome atlikti darbo. = Mums pritruko keletą dienų ir mes nespėjome atlikti darbo.

1.3.3 Gamybos apimtys didėja. = Gamybos apimtis didėja.

1.3.4 Mes atsižvelgsime į vartotojo, į pirkėjo pageidavimus. = Mes atsižvelgsime į vartotojų, įį pirkėjų pageidavimus.

1.3.5 Reikia labiau kvalifikuotų darbuotojų. = Reikia kvalifikuotesnių darbuotojų.

1.3.6 Tai galima padaryti su minimaliausiomis darbo sąnaudomis. = Tai galima padaryti su minimaliomis darbo sąnaudomis.

1.3.7 Visą savaitę dirbsime, kad suskaičiuoti pelną. = Visą savaitę dirbsime, norėdami suskaičiuoti pelną.

1.3.8 Mes kalbame daug, darbas gi nejuda į priekį. = Mes kalbame daug, o darbas nejuda į priekį.

1.3.9 Direktorius nuėjo į jo kabinetą. = Direktorius nuėjo į savo kabinetą.

1.3.10 Darbuotojai norintieji eiti į susirinkimą, renkasi kieme. = Darbuotojai norintys eiti į susirinkimą, renkasi kieme.

1.3.11 Tai turi būti abipusiai naudinga sutartis. = Tai turi būti abipusiškai naudinga sutartis.

1.3.12 Jei prieš pusmetį būtų priimtas naujas bankroto įstatymas, dabar skolos būtų mažesnes. = Jei prieš pusmetį būtų buvęs priimtas naujas bankroto įstatymas, dabar skolos būtų mažesnės.

1.3.13 Vaikinas gerai save užsirekomendavo ir todėl buvo priimtas į darbą. = Vaikinas padarė gerą įspūdį ir todėl buvo priimtas į darbą.

1.4 Linksnių vartojimo klaidos.

1.4.1 Direktorius, aš atnešiau prašymą. = Direktoriau, aš atnešiau prašymą.

1.4.2 Dabar didelės reikšmės įgijo darbuotojų perkvalifikavimas. = Dabar didelę reikšmę įgijo darbuotojų perkvalifikavimas.

1.4.3 Priėjome išvados, kad patys turime pakeisti gamybos apimtį. = Priėjome prie išvados, kad patys turime pakeisti gamybos apimtį.

1.4.4 Mūsų produkcija atitinka šiandienos reikalavimams. = Mūsų produkcija atitinka šiandienos reikalavimus.

1.4.5 Paklausa vietiniams produktams. = Vietinių produktų paklausa.

1.4.6 Atstovauti mūsų įmonę gali ne kkiekvienas. = Atstovauti mūsų įmonei gali ne kiekvienas.

1.4.7 Nuėjo atsiimti dokumentus. = Nuėjo atsiimti dokumentų.

1.4.8 Ar esi turtingas pinigais? = Ar esi turtingas pinigų?

1.4.9 Mūsų vadovas yra atostogose. = Mūsų vadovas atostogauja.

1.4.10 Sąryšyje su įstatymų pakeitimais reikia pertvarkyti firmos darbą. = Dėl įstatymų pakeitimų reikia pertvarkyti firmos darbą.

1.4.11 Sąskaitas apmokėti privalu trijų dienų laikotarpyje. = Sąskaitas apmokėti privalu per tris dienas.

1.4.12 Inventorius yra įmones nuosavybėje. = Inventorius yra įmones nuosavybė.

1.4.13 Prekės gautos fasuotame pavidale. = Prekės gautos fasuotos.

1.5 Prielinksnių vartojimo klaidos.

1.5.1 Čekis buvo išrašytas ant šimto litų. = Buvo išrašytas šimto litų čekis.

1.5.2 Akcininkų susirinkimą atidėjo ant kitų metų. = Akcininkų susirinkimą atidėjo kitiems metams.

1.5.3 Prie gerų sąlygų lengva ir dirbti. = Gerose sąlygose lengva ir dirbti.

1.5.4 Prie progos aptarsime šiuos reikalus. = Pasitaikius progai aptarsime šiuos reikalus.

1.5.5 Ne vienas skundžiasi apie to darbuotojo elgesį. = Ne vienas skundžiasi dėl to darbuotojo elgesio.

1.5.6 Kodėl kasdien reikia priminti apie tavo pareigas? = Kodėl kasdien reikia priminti tavo pareigas?

1.5.7 Ataskaita rašoma du kartus į metus. = Ataskaita rašoma du kartus per metus.

1.5.8 Tai daro teigiama poveikį į ekonomiką. = Tai daro teigiama poveikį ekonomikai.

1.5.9 Ar viršininkas pas save? = Ar yra viršininkas?

1.5.10 Dirba tik trys žmonės su aukštuoju išsilavinimu. = Dirba tik trys žmonės turintys aukštąjį išsilavinimą.

1.5.11 Už pirmą ketvirtį gavom nemaža ppelno. = Pirmą ketvirtį gavom nemažą pelną.

1.5.12 Pajamų planas už metus visiškai įvykdytas. = Pajamų planas per metus visiškai įvykdytas.

1.6 Sakinių sudarymo klaidos.

1.6.1 Draudžiama dirbti arti veikiančių mechanizmų, kad išvengti traumų. = Draudžiama dirbti arti veikiančių mechanizmų, kad būtų išvengta traumų.

1.6.2 Yra raštiškas prašymas, kad atlikti mainus. = Yra raštiškas prašymas, kad būtų atlikti mainai.

1.6.3 Nurodyti įstaigą, organizaciją,įmonę,o taip pat ministeriją. = Nurodyti įstaigą, organizaciją, įmonę, taip pat ministeriją.

1.6.4 Mano bendradarbis protingesnis manęs. = Mano bendradarbis protingesnis už mane.

1.6.5 Prie tų sąlygų neįmanoma dirbti. = Tokiomis sąlygomis neįmanoma dirbti.

1.6.6 Atėjau, kad tave pasveikinti. = Atėjau tavęs pasveikinti.

1.6.7 Atvykome, kad jums padėti. = Atvykome, kad jums padėtume.

1.6.8 Jei rimtai pasvarstyti, turėtume sutikti. = Jei rimtai pasvarstytume, turėtume sutikti.

1.6.9 Raštą vadovai nuslėpę vietoj to, kad paskelbus jį viešai. = Raštą vadovai nuslėpę užuot paskelbę jį viešai.

1.6.10 Vietoj to, kad paaiškinti, dar labiau viską supainiojo. = Užuot paaiškinęs, dar labiau viską supainiojo.

1.7 Neteiktina žodžių tvarka.

1.7.1 Darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal pirmą skiltį, darbo užmokesčio apskaičiavimas. = Iš biudžeto išlaikomų darbuotojų, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal pirmą skiltį, darbo užmokesčio apskaičiavimas.

1.7.2 Tai mūsų naujas direktorius gamybos. = Tai mūsų naujas gamybos direktorius.

1.7.3 Buvo sudarytas grafikas budėjimo. = Buvo sudarytas budėjimo grafikas.

1.7.4 Komisija nurodė klaidas padarytas. = Komisija nurodė padarytas klaidas.

1.7.5 Koks telefono numeris vedėjo? =

Koks vedėjo telefono numeris?

1.7.6 Ant prekystalio buvo tvarkingai sudėta duona „Dainavos“. = Ant prekystalio buvo tvarkingai sudėta Dainavos duona.

1.7.7 Mums reikia užsisakyti lydyto sūrio „Rusiškas“. = Mums reikia užsisakyti rusiško lydyto sūrio.

1.7.8 Muilas glicerininis geriausiai išvalo rankas. = Glicerininis muilas geriausiai išvalo rankas.

1.7.9 Mūsų parduotuvės asortimente nėra degtinės „Ruginė“. = Mūsų parduotuvės asortimente nėra ruginės degtinės.

1.7.10 Mane paskyrė vadovu skyriaus. = Mane paskyrė skyriaus vadovu.

2. Pasirinkite 10 specialybės žodžių (1 kirčiuotės-2, 2 kirčiuotės-3, 3 kirčiuotės-3, 4 kirčiuotės-2) ir sukirčiuokite vienaskaitos įnagininko,vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įįnagininko, vietininko linksnių formas.

2.1 1 kirčiuotės žodžiai: mókestis, rekomendacija

Vienaskaita

Įn.(kuo?) mokesčiu, rekomendacija

Vt.(kame, kur?) mokestyje, rekomendacijoje

Daugiskaita

K. (ko?) mokesčių, rekomendacijų

G. (ką?) mokesčius, rekomendacijas

Įn. (kuo?) mokesčiais, rekomendacijomis

Vt. (kame, kur?) mokesčiuose, rekomendacijose

2.2 2 kirčiuotės žodžiai: dokumentas, rinka, prekė

Vienaskaita

Įn.(kuo?) dokumentu, rinka, preke

Vt. (kame,kur?) dokumente, rinkoje, prekėje

Daugiskaita

K.(ko?) dokumentų, rinkų, prekių

G.(ką?) dokumentus, rinkas, prekes

Įn.(kuo?) dokumentais, rinkomis, prekėmis

Vt.(kame,kur?) dokumentuose, rinkose, prekėse

2.3 3 kirčiuotės žodžiai: sutartis, darbas, apskaita

Vienaskaita

Įn.(kuo?) sutartimi, darbu, apskaita

Vt.(kame,kur?) sutartyje, darbe, apskaitoje

Daugiskaita

K.(ko?) sutarčių, darbų, apskaitų

G.(ką?) sutartis, darbus, apskaitas

Įn.(kuo?) sutartimis, darbais, apskaitomis

Vt.(kame, kur?) sutartyse, darbuose, apskaitose

2.4 4 kirčiuotės žodžiai: narys, planas

Vienaskaita

Įn.(kuo?) nariu, pplanu

Vt.(kame, kur?) naryje, plane

Daugiskaita

K.(ko?) narių, planų

G. (ką?) narius, planus

Įn.(kuo?) nariais, planais

Vt.(kame, kur?) nariuose, planuose

3. Pasirinkite 10 vietovardžių-įžymių krašto vietų bei objektų, ar jums aktualių miestų ir kaimų pavadinimų (1 kirčiuotės-2, 2 kirčiuotės-3, 3 kirčiuotės-3, 4 kirčiuotės-2) ir sukirčiuokite vienaskaitos įnagininko, vvietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko, vietininko linksnių formas.

3.1 1 kirčiuotės vietovardžiai:Vilnius, Viršuliškės

K.(ko?) Vilniaus, Viršuliškių

G.(ką?) Vilnių, Viršuliškius

Įn.(kuo?) Vilniumi, Viršuliškiais

Vt.(kame, kur?) Vilniuje, Viršuliškėse

3.2 2 kirčiuotės vietovardžiai: Trakai, Kaunas, Ignalina

K.(ko?) Trakų, Kauno, Ignalinos

G.(ką?) Trakus, Kauną, Ignaliną

Įn.(kuo?) Trakais, Kaunu, Ignalina

Vt.(kame, kur?) Trakuose, Kaune, Ignalinoje

3.3 3 kirčiuotės vietovardžiai: Varėna, Anykščiai, Palanga

K.(ko?) Varėnos, Anykščių, Palangos

G.(ką?) Varėną, Anykščius, Palangą

Įn.(kuo?) Varėna, Anykščiais, Palanga

Vt.(kame, kur?) Varėnoje, Anykščiuose, Palangoje

3.4 4 kirčiuotės vietovardžiai: Alytus, Giruliai

K.(ko?) Alytaus, Girulių

G.(ką?) Alytų, Girulius

Įn.(kuo?) Alytumi, Giruliais

Vt.(kame, kur?) Alytuje, Giruliuose

LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI

1. Rasimavičienė D., Truncienė R. Kirčiavimo taisyklių ir pratybų sąsiuvinis. Vilnius: Vilniaus kolegija ISBN 9955-9418-1-2 (15 egz.)

2. Kanceliarinės kalbos patarimai. Vilnius: Mokslų ir enciklopedijų leidybos institutas. 2002. ISBN 5-422 (14 egz.)

3. Lietuvių kalbos komisijos nutarimai 1977-1998. Vilnius: Mokslų ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01432-7