zodziu sandaros klaidos

ŽODŽIŲ SANDAROS KLAIDOS

KLAIDOS GALIMI KLAIDŲ TAISYMAI

Svetimi žodžių elementai:

• -arėja, -erėja- skolintinių daiktavardžių

elementai, pvz.:

batarėja

galanterėja

oranžerėja

• -avas, -ava- būdvardžių priesaga (ar

baigmuo), pvz.:

bordavas

dangavas

• -avoti- veiksmažodžių priesaga (ar

baigmuo), pvz.:

bėdavoti

dėkavoti

• Da-(neda)- priešdėlis, pvz.:

Pabėgti

dadėti

• -dėjas, -a- daiktavardžių elementas, pvz.:

Geradėjas

Niekadėjas

• -ikas- skolintinių mažybinės reikšmės

daiktavardžių priesaga, pvz.:

kubikas

pufikas

• -(in)yčia- daiktavardžių priesaga, pvz.:

Cukrinyčia

Druskinyčia

• -ka, -kė- priesagos (ar baigmenys):

a) bendrinių daiktavardžių, pvz.:

damkė

mergelka

razinka

b) asmenvardžių

Netaisyklingos darybos arba ne savo darybos reikšme vartojami žodžiai su lietuviškais elementais:

• būdo prieveiksmiai su –(i)ai, padaryti:

a) iš būdvardžių ssu priesaga –inis,- inė, pvz.:

asmeniniai

besąlyginiai

dvasiniai

ekonominiai

principiniai

šimtaprocentiniai

tiesioginiai

tradiciniai

vidiniai

c) iš santykinių būdvardžių, turinčių

vienaskaitos vyriškosios giminės vardininko galūnę –is, o daugiskaitos naudininko –(i)ams (bejėgis ir pan.), pvz.:

bejausmiai

bejėgiai

beprasmiai

betiksliai

civiliai

dviprasmiai

vienintelis (galimas)

• daiktavardžiai, žymintys įrankius bei kitas

darbo priemones ar tam tikras medžiagas, su priesagomis:

a) –ėjas, pvz.:

Atskiedėjas

Autopakrovėjas

Įkrovėjas

b) -ovas, pvz.:

Autoatsakovas

c) -tojas, pvz.:

Apšildytojas, apšiltintojas

aušintojas

balintojas

baltintojas

• Priesagos – inis,- inė būdvardžiai, padaryti

Iš veikėjus reiškiančių veiksmažodinių daiktavardžių, turinčių priesagas –ėjas, –tojas, pvz.:

Ganytojinis

Gydytojinis

Mokytojinis

• Būdvardžiai su priesaga –iškas, -iška

veikėjo prikaulsymui kokiai nors kategorijai, ypač tautybei, reikšti

• Veiksmažodžiai su priesagomis –inėti, –

dinėti ne kartotiniam, o tęstiniam kartiniam veiksmui reikšti

Neteiktini sudurtinai žodžiai

• Asmenis reiškiantys priesagos –ietis, – ietė

žodžiai, padaryti iš dvižodžių aar keliarodžių gyvenamųjų, darbo vietų, įstaigų, įmonių ar organizacijų pavadinimų

• Sudurtinai sutrauktiniai žodžiai, sudaryti iš

vieno ar kelių žodžių pradžios ir paskutinio viso žodžio, pvz.:

dietgydytojas

medssesuo

vetpunktas

vyrgydytojas

Baterija

Galanterija

Oranžerija

Bordinis, vyšninis, tamsiai raudonas

Dangiškas, dangaus spalvos, melsvas, žydras

Bėdoti, skųstis

Dėkoti

Pribėgti, nubėgti (iki ko nors) nepabėgo ( = nepribėgo, nenubėgo) iki finišo

Pridėti, (dar) įdėti: dadėk (= įdėk dar) kelis obuolius, kad krepšys būtų pilnas.

Geradarys

Niekdarys, nenaudėlsi, niekšas

Kubas, kubelis, kubiukas

Pufas, pufiukas, pamsas, pamsiukas

Cukrinė

druskinė

šakių (dama)

mergiotė, mergiška, mergiūkštė

razina, džiovinta vynuogė

Birutka (= Birutė, Birutėlė), Irka (= Irena, Irutė),

Asmeniškai

Besąlygiškai, be sąlygų, griežtai

Dvasiškai

Ekonomiškai

Iš pricipo

Šimtu procentų

Tiesiog(iai)

Tradiciškai, iš tradicijos, paagl tradiciją

Iš vidaus, vidumi

Išimtis: begaliniai

Bejausmiškai, be jausmo

Bejėgiškai

Beprasmiškai, be prasmės

Betiksliškai, be tikslo

Civiliškai

dviprasmiškai

vienintelis (galimas)

Pastaba. Prieveiksmius su –(i)ai daryti iš tokių kokybinių būdvardžių galima, pvz.: tylutėliai atsiduso, pusdykia pardavė, pakvailai atrodo, padalijo apylygiai.

Skiediklis

Automobilinis krautuvas

(akumuliatorius) ((į)kroviklis

Atsakiklis

Šildytuvas, šiltalas

Aušalas, aušintuvas

Baliklis, balalas

Baltiklis, baltalas

Ganytojo, ganytojų (pvz., laiškas)

Gydytojo, gydytojų (pvz.; drabužiai)

Mokytojų (pvz., pasitarimas)

Pvz.: švediškieji (= švedų) sportininkai,

Turkiškieji grobikai (= turkų grobikai)

Rusiškieji mokslininkai (= rusų mokslininkai)

Pvz.: partrenkė mašina, kai pereidinėjau gatvę

(= ejau per agtvę). Trečią žaidimo minutę atrodė, kad jau pralaimėjome (= pralaimime, esame bepralaimį) rungtynes.

Pvz.: nauajvilnietis (= naujosios Vilnios gyventojas), vaiknamietis (= vaikų namų auklėtinis)

(gydytojas) dietologas

Medicinos sesuo, gailestingoji sesuo

Veterinarijos punktas

Vyriausiasis gydytojas, vyriausioji gydytoja