IP telefonija

Kas yra IP Telefonija ?

IP Telefonija – technologija, kuri įmanomu daro bet kokio IP (

Interneto Protokolą ) tinklo ( įskaitant ir Interneto ) panaudojimą

organizacijoje, tarptautinių ir tarpmiestinių pokalbių tvarkymą bei faksų

perdavimą realaus laiko režime. Kitaip tariant, IP telefonija naudoja IP

tinklus ( įskaitant internetą ) užkoduotam balso bei faksimilinio ryšio

perdavimui tarp dviejų vartotojų realaus laiko režime.

IP Telefonija – telefono ryšio paslauga, alternatyvi fiksuotam

ryšiui.

Tai lengviausias ir pigiausias būdas skambinti iš asmeninio kompiuterio,

įprasto ar mobiliojo telefono aparato bet kurios pasaulio valstybės

telefono abonentui.

Paslauga itin naudinga norint bet kurio paros metu pasikalbėti su

kito miesto as net kitos šalies abonentu.

Labai dažnai šia paslauga naudojasi įmonės, kurios turi daug verslo

partnerių užsienyje.

IP Telefonijoje naudojamas IP duomenų tinklas, kad įmonė užuot

naudojusi atskirus balso ir duomenų tinklus, galėtų naudotis bendru tinklu.

Toks duomenis, balsą ir vaizdą jungiantis tinklas naudingas, nes sumažina

išlaidas, supaprastina priežiūros ir konfigūravimo procedūras ir padeda

lengviau integruoti toli esančius įmonės padalinius į bendrą tinklą.

Naudojantis IP Telefonija tereikia turėti Interneto ryšį, programinę

ir garso įįrangą ( jeigu norite bendrauti per kompiuterį ) arba paprastą

telefoninį ryšį ir IP telefono aparatą.

IP Telefonijos privalumai :

➢ Ekonomiška – norėdami gauti paslaugas Klientai neprivalo turėti bei

išlaikyti kitų ryšio tiekėjų abonentinių numerių.Pokalbio kokybė

prilygsta tradicinio ryšio kokybei.

➢ Pigu – išlaidos mažos nes naudojamas tinklas apjungia balso ir duomenų

tinklus.Be to tarptautinių pokalbių tarifai yra žemesni nei fiksuoto

ryšio ar mobilaus ryšio tarifai.

➢ Sveika – nėra jokio spinduliavimo ( mobilieji tinklai )

➢ Alternatyvu – tai galimybė pasirinkti fiksuotą telefono ryšį (

nepririšant kliento prie geografinės vietovės – personaliniai 700

numeriai)

➢ Lankstu – paslauga gali efektyviai naudotis valstybės ir institucijos,

ir verslo įmonės, ir privatūs asmenys. Klientai gali naudotis visomis

tinkle teikiamomis paslaugomis, nesvarbu kur jie būtų prisijungę.

➢ Naudinga – klientams atsiranda galimybė gauti daugiau paslaugų

Integruotos IP programos padidina darbo efektyvumą, pagerina klientų

aptarnavimą. Naudojant bendrą IP infrastruktūra ir tinklų architektūros

atvirumas leidžia labai greitai kurti naujas ir vystyti esamas

programas.

➢ Pastovu –– tai stabiliai pigi galimybė skambinti savame tinkle bei į

visus kitus tinklus Lietuvoje bei užsienyje.

➢ Universalu – Ryšys realiuoju laiku su bet kuria pasaulio šalimi

pasinaudojant viena iš šių prisijungimo galimybių:

➢ Telefonas prie telefono

➢ Kompiuteris prie telefono

➢ Kompiuteris prie kompiuterio

Egzistuoja du IP Telefonijos prijungimo sprendimai ( biuro ir namų ):

➢ Biuro variantas – sujungiamos dvi ar daugiau įmonės telefonų stočių-

telefonų esančių Interneto arba IP tinkle. Skambučiams tarp šių stočių-

telefonų galioja trumpieji nnumeriai.

➢ Namų variantas – į kompiuterį, prijungtą prie Interneto tinklo,

diegiama programa, jungiamas IP telefonas arba specialus įrenginys,

kuris leidžia skambinti į užsienį.

Internetinės telefonijos sukelta revoliucija

Ši “paketų revoliucija” yra vadinama daugeliu vardų : Voice over

Packet, Voice on the net, Internetinė telefonija ar Voice over IP, trumpiau

pasakius VoIP.

Visą laiką nuo tada, kai pokalbius reikėdavo komutuoti rankiniu būdu,

iki šiuolaikinės technikos lygio su jos sparčiomis ir didelių investicijų

pareikalavusiomis skaitmeninėmis stotimis visa telekomunikacijų

infrastruktūra buvo kuriama turint galvoje vieną tikslą – komutuojamų

grandinių balso telefoniją. Iki pat aštuntojo dešimtmečio ši telefonija

buvo vienintelė ryšio rūšis, o jos veikimui reikėjo iš esmės kokiu nors

būdu, panaudojant krūvą relių ir komutatorių, sudaryti fizinę jungtį ( arba

grandinę) tarp dviejų telefono ragelių.

Nebrangus duomenų perdavimas

Septintajame dešimtmetyje, pradėjus pardavinėti kompiuterius, tas

pats telefono tinklas buvo pradėtas naudoti ir duomenų ryšiui palaikyti,

tačiau tai dar buvo daroma labai nerangiai. Vienintelė išeitis tuomet buvo

modemų aptarnaujamasis tinklas. Daug metų analoginiai modemai vis sparčiau

perduodavo telefono tinklais duomenis, bet juos visą laiką ribojo

nepakankamas dažnių juostos plotis. Tradiciškai telefono tinklai buvo

orientuoti tik nuo 300 Hz iki 3600 Hz į garso dažnių diapazoną, be to,

juose buvo didelis triukšmo lygis. Jeigu abonentai dar sugebėdavo užmegzti

daugmaž normalius pokalbius, tai modemams tekdavo kur kas sudėtingesnė

užduotis.

Nuo devintojo dešimtmečio pradžios telefono ttinklas palaipsniui virto

skaitmeniniu. Analoginis signalas būdavo užkoduojamas skaitmenine seka,

perduodama nuo vienos telefono stoties iki kitos. Nuo telefono stoties iki

vietinės kilpos ir abonentų perdavimas ir toliau buvo atliekamas dvilaide

analogine jungtimi. Visa tai veikė gana gerai, kol komutatoriai buvo

apkrauti ne per dideliais duomenų srautais, t.y. tol, kol neatsirado

sparčiai besiplečiantis internetas.

VoIP revoliucija vis stipriau reiškiasi dėl primenančio sprogimą

Internetinio ryšio plėtimosi. Dėl to vis didesnė pinigų dalis investuojamų

į infrastruktūrą atitenka sparčioms paketinio duomenų perdavimo

technologijoms. Tie laikai, kai buvo stengtasi į balso ryšio tinklą

sutalpinti kuo daugiau duomenų, jau praėjo. Atėjo metas prie Internetinio

ryšio pritaikyti patį balso ryšį.

Internetas sparčiai juda į priekį

Interneto augimas ir jo populiarumas nustebino visus, ypač tuos

regionų tinklų ryšio operatorių darbuotojus, kurie planavo didinti tinklų

pralaidą. Niekas nesitikėjo tokios sparčiai augančios paklausos, poreikio

vis didesniam dažnių juostos pločiui ir to, kad bendras spaudimas

komutuojamų grandinių infrastruktūrai pradės labai sparčiai stiprėti. Nors

Interneto pagrindą sudaro komutuojamų paketų ryšys, firmos ir atskiri

vartotojai buvo beveik be išimčių priversti prie jo jungtis per modemus ir

komutuojamų grandinių tipo vietinio ryšio kilpas.

Telekomų pralaido planuotojai rėmėsi trunkančiomis apie keletą

minučių tipiškomis įprastinių telefono pokalbių trukmėmis. Kadangi

Amerikoje vietiniai pokalbiai buvo nemokami, atsirado nemažai Internetinių

paslaugų tiekėjų, kurie siūlė tiek Internetinių paslaugų, “kiek sugebėsite

suvalgyti”, naršymo sesija galėdavo užtrukti valandų valandas.

Pasitaikydavo vartotojų, kurie užimdavo liniją po 24 valandas per parą.

Tai, švelniai tariant, darė gana neigiamą poveikį įprastinių pokalbių

tinklo prielaidai.

Naujas tinklo problemos sprendimas

vis daugiau ir daugiau žmonių jungiantis prie tinklo ši problema

nuolat aštrėjo. Ji aštrėja ir toliau. Nustatyta, kad Jungtinėse Amerikos

Valstijose bendras Internetinių duomenų srautas viršijo balso ryšio srautus

jau praėjusiais metais ( Žr. 1 pav.). Šia problemą išspręsti padeda naujas

komutuojamų paketų tinklas, kuris duomenis perduoda atskirai ir

nepriklausomai nuo balso ryšio komutuojamų grandinių tinklo.

1 pav. Balso ir duomenų ryšio srautų augimas.

Vietiniuose tinkluose ši problema sprendžiama keliais būdais:

pasitelkiant kabelinius modemus, palydovinio ryšio jungtis ar DSL. Visų jų

privalumas yra didesnės ryšio spartos, dažnai siekiančios

1-5 Mb/s, be to, išvengiama bet kokio kontakto su tradiciniu telefono

tinklu.

Internetiniai pokalbiai

taigi balso ir duomenų perdavimui iki šiol turime du atskirus

tinklus. Komutuojamų grandinių ir komutuojamų paketų ryšys labai skiriasi,

taigi, ir šių dviejų tinklų tipai turi panašų principinį skirtumą –

apskaitos sistemą. Mes esame pripratę mokėti daugiau, kai atstumas tarp

pašnekovų yra didesnis, ypač jeigu yra kalbama apie tarptautinius

pokalbius. Interneto tokio atstumo komponento nėra. Mokant už savo

prisijungimą prie Interneto, gretimame pastate esančios svetainės

aplankymas kainuoja lygiai tiek pat, kaip ir esančios kitoje planetos

pusėje svetainės.

Nemažai žmonių mąstė, jei tiek metų balso ryšio tinklais

perdavinėjami duomenys, tai kodėl duomenų perdavimo tinklais negalime

užmegzti balso ryšio seansų? Skatinamos

naujų verslo galimybių susikūrė

naujos firmos, pasivadinusios “Voice providers” (balso ryšio tiekėjais),

nors jos turėjo tik paketų perdavimui tinkančią infrastruktūrą, o

sujungimus atlikdavo per tradicinius telefono tinklus. Iki šiol pajamos už

VoIP paslaugas, palyginus su kitomis paslaugomis, buvo nedidelės, tačiau

prognozuojama kad netolimoje ateityje jos stipriai išaugs.

2 pav. VoIP įrangos pardavimo augimas.

Interneto telefonijai yra sukurta ir nuolat tobulinama visiškai

naujai sukurta architektūra. Kaip to buvo galima tikėtis, architektūrą

sudaro daug aparatūrinės ir programinės įrangos komponentų. Šių komponentų

augančios pardavimo apimtys rodo, kaip greitai ši infrastruktūra įleido

savo šaknis ir pradeda atimti iš esamų tinklų pajamas. 2 pav. Parodo VoIP

sąsajų ( gateway), atsakingų už senųjų ir naujųjų tinklų sujungimą,

pardavimo dinamika. Pasak MMTA, kasmetinis VoIP sąsajų pardavimo prieaugis

yra beveik 40 %.

VoIP sudedamosios dalys

sąvoką Voice over IP ( balsas per Interneto protokolą ) nurodo

perdavimo mechanizmą, įgalinantį kiekvieną remiantis IP tinklu perduoti

balso ryšį ir priklausomai nuo to, kokia yra tinklo konstrukcija,

užtikrinti geresnę ar blogesnę ryšio kokybę. Vietiniuose LAN tinkluose ši

kokybė gali būti netgi geresnė nei viešuosiuose PSTN tinkluose. Tinklą

perkraunant, paslaugų kokybės QoS ( Quality o Service ) užtikrinimui

lemiamą reikšmę įgyja suspaudimo mechanizmas. Ryšio IP tinklais

užtikrinimui taip pat buvo sukurtas signalizavimo protokolas, primenantis

tokius kaip SS7 viešuosius tinklų protokolus. VoIP nurodyti keturi

skirtingi prisijungimo ir ryšio IP tinklais komponentai:

➢ Terminalai.

➢ Sąsajos ( gateways).

➢ Sargai ( gatekeepers).

➢ Daugiataškiai valdymo blokai ( MCU – multipoint Control Units ).

3 pav. Tinklo pagal H.323 modelis.

Visiems keturiems komponentams tinkle tenka skirtingi vaidmenys, nors

kai kurių jų, pavyzdžiui, sargų galima ir atsisakyti; visi gali būti

įrengti vienoje ir toje pačioje sistemoje arba išsklaidyti keliose

sistemose, esančiose skirtingose fizinėse ir geografinėse vietose ( žr. 3

pa.).

Terminalai

VoIP terminalu arba klientu vadinamas komponentas, padedantis

užmegzti pokalbį. Šiandien atrasime nemažai įvairių terminalų; visi jie

turi tikti bent balso ryšiu, o kai kurie ir vaizdo ir papildomai duomenų

ryšiui. Dažniausiai naudojami terminalai yra tam tikri programiniai

paketai, pavyzdžiui, Microsoft “NetMeeting”, kurį galima naudoti savo

asmeniniame kompiuteryje. Į “NetMeeting” įeina sąsaja, leidžianti kalbėtis

per Internetą. Iš esmės programinė įranga yra atsakinga už pokalbio duomenų

pasiuntimą į tinklą ir jų priėmimą, be to, ji leidžia užkoduoti ir

iškoduoti balso ryšį, todėl vietoje įprastinio telefono ragelio galima

naudoti kompiuterio mikrofoną ir garsiakalbius. Pokalbiui Internetu

naudojant PSNT ir įprastinį telefoną galima naudoti virtualųjį terminalą.

Tai yra instaliuojama paslaugos tiekėjo VoIP sąsajos dalyje programą, kuri

atlieka sąsajos ir protokolo keitimo funkcijas. Kitos VoIP sąsajos

funkcijas vėliau pakeičia ryšio seansą normaliu telefoniniu pokalbiu.

Taigi, terminalas yra arčiausiai vartotojo esantis galinis įrenginys,

kuris kartu su kaitais VoIP terminalais atsako už dvipusį balso, vaizdo

arba duomenų ryšį realiu laiku. Su įvairiomis VVoIP sąsajomis jie susijungia

per savo vidinį sargą ( gatekeeper) naudojamasis H.245 pokalbio valdymui,

Q931 pokalbio sujungimui ir RAS užsiregistravimui. Jis gali turėti įvairių

komponentų, pavyzdžiui, įprastinį telefono aparatą, mikrofoną, garsiakalbį,

vaizdo perdavimo kamerą bei monitorių.

VoIP sąsajos

VoIP idėja būtų nieko verta, jeigu IP telefonijos vartotojai negalėtų

susijungti su į įprastiniais telefonais. VoIP sąsaja atsakinga už

tradicinės telefonijos ir skaitmeninio IP telefonijos pasaulio sujungimą.

Būtent dėl to žmonės naudojantys abi technologijas, gali palaikyti

tarpusavio ryšius. Pirmoji sąsajos užduotis yra būti vertėju jau minėtam

virtualiajam terminalui, be to i atlieka įvairias formato keitimo, ryšio

procedūrų nustatymo ir garso kodeko funkcijas.

Gatway yra dvipusė sąsaja, įjungta tarp telefono tinklo ir IP

naudojančio tinklo. Todėl jos prijungimo vietą galima laisvai pasirinkti

ir, kaip ir LAN firmų atveju, nėra būtina jungtis prie įprastinio

komutuojamų grandinių telefono tinklo. Sąsaja užtikrina pokalbio kanalų

sudarymą ir nutraukimą be to sujungia su H.323 su PSTN tinklais ( T1/E1, B-

ISDN, SS7 ir t.t.).

VoIP sąsaja gali užimti vieną dėžę, bet yra modelių, kur sąsaja yra

padalinta į tris atskirus komponentus, dirbančius naudojant tris skirtingas

platformas ( žr.4 pav.).

4.pav. Terminalo programinės įrangos, atitinkančios H.323,

modelis.

Terpių sąsaja ( Media Gateway).

Ji verčia IP remiantis 6,3 kb/s sparta jungties G.723.1 balso ryšį į

64 kb/s spartos srautą G.711. Vienoje pusėje ji yra jungiama prie LAN,

pavyzdžiui, prie Ethernet 110/100BT, o kitoje pusėje užmezga kontaktą su

telefoniniu tinklu, kuriuo gali būti T1 magistralė arba ISDN linija,

skirtos palaikyti ryšiui su H.320 standarto vaizdo įranga. Platforma

privalo visuomet būti aktyvi, nes kitu atveju paslauga, rišant abu galinius

taškus gali nutrūkti. Tam yra reikalinga su minimaliu pertrūkių trūkių HA

platforma. Šis mazgas kontroliuoja tirtį ( jitter ), signalo delsą, aidų

slopinimą ir kitas QoS darančias įtaką charakteristikas.

Terpių sąsajos kontroleris ( Media Gateway Controller )

Ši sąsaja atsakinga už bendrą sąsajos valdymą. Atsižvelgdamas į

duomenų bazėje turimą informaciją apie IP adresatų ir telefono tinklo

abonentų pozicijas, jis užmezga ryšį su sargu ( gatekeeper ).

Signalizavimo sąsaja ( Signaling gateway )

Ji užtikrina pagal SS7 sudaryto signalizavimo tinklo ir VoIP sistemos

signalizavimo ( H.323 ) suderinamumą.

Sargas ( gatekeeper )

Kiekvieno balso ryšį užtikrinančio tinklo pagrindinė užduotis yra

paties pokalbio valdymas. IP tinkle už tai atsako sargai ( gatekeepers ).

daugelį jų funkcijų garantuoja sudėtinga DMBS sistema, kuri atlieka

tarifikavimą, adresų vertimą, maršrutizavimą ir dažnių juostos pločio

pasiskirstymą.

Šios platformos svarbiausias komponentas yra duomenų bazės programinė

įranga. Priklausomai nuo to, kokia yra sukaupta reikalingos ir klaidoms

atsparios platformos arba HA platformos su patikima duomenų bazės aplinka.

Keli sargai gali būti sujungti į ribinį elementą ( border element ) arba

“supergatekeeper” pasitelkiant į protokolą įtrauktą definiciją H.225 Annex

G.

5.pav. VoIP ssąsajos ( gateway ), atitinkanti H.323.

5pav. Parodytos privalomos Sargo funkcijos:

Adresų vertimas yra funkcija, atitinkanti kiekviename galiniame taške

pagal transportinį adresą nustatytą žodinį ( alias ) adresą, arba

atvirkščiai. IP tinkle ši funkcija išvaduoja galinius H.323 taškus nuo

būtinybės vietoje verti žodinius adresus į IP adresus. Be to, ši funkcija

leidžia išvengti neteisingų sujungimų arba nežinomų IP adresatų.

Leidimų kontrolė. Sargas gauna leidimą prisijungti priklausomai nuo

laisvos dažnių juostos dydžio, tinkamai atliktos autorizavimo procedūros ir

patenkinamų kitų specifinių kriterijų.

Dažnių juostos pločio kontrolė. Sargai paskirstydami tinkle esančius

dažnių juostos resursus optimizuoja ryšio tarp galinių taškų kokybę.

Zonos valdymas. Šia funkcija nusakoma, kurios taškus iš H.323galinių

taškų kontroliuoja konkretus sargas. Kiekvienas alinis taškas pats atsako

už prisiregistravimą konkrečiame modulyje, todėl gali pasinaudoti visomis

sargo teikiamomis funkcijomis.

Jei pasižiūrėsime į viską bendrai, tai sargas yra galingas

kompiuteris su HA savybėmis.

Daugiataškis valdymo blokas

vienas iš svarbiausių Interneto privalumų yra sugebėjimas sukurti

puikią terpę bendram darbui; šia savybe uoliai naudojasi daugelis firmų.

MCU yra tas VoIP komponentas, kuris padaro įmanomą abonentų

bendradarbiavimą telefoniniu arba vaizdo ryšio konferencijų forma.

6. pav. Sargų ( gatekeepers ) programinės įrangos

modulis.

MCU veikia kaip tinklo galinis taškas, leidžiantis trims arba daugiau

H.323 terminalų vienu metu dalyvauti tokioje konferencijoje. Jį sudaro dvi

dalys: daugiataškis kontroleris ir daugiataškis procesorius. Sargai (

gatekeepers ) gali aktyvuoti MCU

tuomet, kai tame pačiame pokalbyje pradeda

dalyvauti du arba daugiau galinių taškų.

Daugiataškiai procesoriai sumaišo ir maršrutizuoja visus balso,

vaizdo ir duomenų srautus, siunčiamus visų H.323 terminalų, remiantis H.245

standartu. Jie turi tokias pat garso/vaizdo vokoderio funkcijas, kurias

galima aptikti visuose kituose H.323 terminaluose arba sąsajose,todėl gali

atlikti visas automatines “call attendant” – pokalbių aptarnautojo

funkcijas. Pavyzdžiui, galima visiems prisijungusiems pasiųsti teksto arba

balso žinutes arba pasiūlyti kitas specifines MCU teikiamas funkcijas.

Kadangi nėra jokių konkrečių reikalavimų, kur turi stovėti MCU, ir kadangi

jis naudoja tokius pat elementus kaip kkiti H.323 tinklo komponentai, MCU

blokai dažniausiai yra ten pat, kur yra vietinės VoIP sąsajos arba sargai.

Reikalavimai dėl platformos stabilumo

Tenka kalbėti ne tik apie protokolo bei programinės įrangos

užtikrinamą paslaugos kokybę ( QoS ), bet ir apie tai, kad pati

aparatūrinės įrangos platforma turi būti patikimas ir nesunkiai prieinama.

Abar daug gamintojų stengiasi sukurti technologiją, pagal kurią

galima pagaminti stabilią platformą, tinkančią norintiems teikti VoIP

paslaugas telekomo operatoriams. Paaiškėjo, kad daugelis jų renkasi šios

srities atvirąjį standartą “CompactPCI”.

7 pav. Daugiataškis valdymo įrenginys (MCU ))

“CompactPCI” apjungė PCI elektrines specifikacijas ir IEEE 1101 mechaninius

standartus, todėl garantuoja patvarumą, kurio reikalauja telekomų

infrastruktūros. Vienas rimčiausių “CompactPCI” privalumų yra tas, kad ši

aparatūrinė įranga gerai atitinka HA taikymams keliamus reikalavimus.

Didele dalimi visą tai sąlygojo galimybė rinktis iš trijų modelių :

“Basic”, “Full”ir “High Aviability”. Paskutinysis, apimantis ir du

likusiuosius, yra toks universalus, kad jį pritaikius galima visiškai

stebėti ir daryti įtaką sistemai. Tokiu būdu yra sukuriama terpė, kurioje

programinei įrangai priklauso visiška aparatūros kontrolė, todėl ji

tiesiogine šio žodžio prasme gali akimirksniu išjungti tą bloką, kuriame

sugedo koks nors elementas. Toks izoliavimo tipas yra labai svarbus

pritaikant HA, kai jie privalo atitikti 5NINES reikalavimus, tai yra turi

garantuoti ne ilgesnius nei 5 min trukmės planuotus veikos pertrūkius per

metus.

1 lentelė. Trys suspaudimo algoritmų tipai.

IP telefonijos naudojimo variantai

Internetu telefono pokalbius, apeinant tradicinius telefono tinklų

operatorius, galima perduoti, naudojant tris pagrindines įrangos

konfigūracijas:

◆ PC – PC

Balso komunikacijose PC – PC būtina, kad kalbos signalai abiejose

pusėse būtų apdorojami pagal tą patį algoritmą ( pvz., pagal G.729

standartą ). Šiuo atveju nėra galimybės sudaryti sujungimo su

paprasto telefono tinklo( PSTN, ISDN ) abonentu. Taip pat nėra

galimybės rezervuoti reikiamos pralaidumo juostos, t.y. nėra

galimybės valdyti kalbos perdavimo kokybės. Reikalavimai įrangai:

◆ kompiuteris su jame instaliuotu modemu

◆ garso korta

◆ mikrofonas

Taip pa reikalinga speciali programa, pavyzdžiui, Internet Phone-5

( firma Vocaltech ). Toks sujungimo variantas parodytas 8 pav.

[pic]

8 pav. Sujungimas PC – PC

◆ PC – Telefonas

Sujungiame PC – telefonas telefono tinklo abonentas sudaro ryšį su

PC, prijungtu prie interneto. Su telefono tinklu ( pvz. ISDN ) sujungiama

per VoIP tinklų sąsają, kurioje IP kalbos paketai iš Interneto keičiami į

kalbos signalus, o šie toliau perduodami į prijungtą telefono tinklą, o

priešinga kryptimi – kalbos signalas iš telefono tinklo paverčiamas

skaitmeniniu ir paketinio pavidalo per internetą perduodamas i PC. Be to,

VoIP tinklų sąsaja turi pakeisti telefono numerį į interneto adresą.

Sudarydamas ryšį, A abonentas renka savo interneto paslaugų tiekėjo VoIP

tinklų sąsajos adresą. Reikalavimai įrangai tokie pat kaip ir pirmajai

konfigūracijai, bet jungimui su paprastu telefonu reikia VoIP tinklų sąsajų

( gateway ). Šis variantas parodytas 9 pav.

[pic]

9 pav. Sujungimas PC – telefonas

◆ Telefonas – Telefonas

Du telefonus galima sujungti per internetą, naudojant jau minėtas

VoIP tinklo sąsajas. Priešingai nei PC – PC konfigūracijoje, šiam

sprendimui nereikia nei kompiuterio, nei prijungimo prie interneto,

nes jie patys verčia balsą duomenų paketais ir siunčia tuos paketus

tinklais kitoms VoIP tinklų sąsajoms. Pastarosios, aišku, atlieka

atvirkščią procedūrą ir balso signalą perduoda į abonento telefono

aparatą. Kviečiamojo abonento VoIP tinklų sąsajos privalo būti kuo

arčiau prie tos telefono stoties ( PBX ar KTS ), prie kurios jis

prijungtas. Šitaip garantuojama mažiausia pokalbių kaina. Šis atvejis

parodytas 10 pav.

[pic]

10 pav. Sujungimas Telefonas – telefonas

Internetinės ttelefonijios standartai

IP telefonijos tinklo sąsajos parametrus apibrėžia 1996 metais ITU – T

priimta H.323 rekomendacijoje aprašomos funkcijos:

▪ Sujungimų valdymas ( signalizacija ). Signalizacijos eiga (

sujungimų sudarymas ir išardymas ) nusakomas H.225.0 ir H.245

standartais, įeinančiais į H.323 sudėtį. ( 11 pav.)

▪ Perdavimas realiu laiku, panaudojant realaus laiko protokolą RTP;

Transportiniu protokolu veikia sujungimams neorientuotas UDP

vartotojo duomenų protokolas;

▪ Garso ir vaizdo signalų apdorojimas; garso signalų apdorojimui

naudojami ITU – T standartai G.711, G.722, G.723, G.728, G729

standartai. Vaizdo signalams apdoroti naudojami H.262 ir H.263

standartai;

▪ RAS – (Registration, Admision and Status ) – registracijos, leidimo

ir būsenos valdymas;

▪ Duomenų apsikeitimas pagal T.120 standartą.

[pic]

11 pav. Protokolai komunikacijoms pagal H.323

Internetinės telefonijos terminalai

H.323rekomendacijoje aprašomi terminalai privalo turėti sistemos

valdymo bloką ryšiui užmegzti, garso koderį, vėlinimo kitimo kompensatorių,

sąsajos bloką (12. pav. ). Sistemos valdymo blokas valdo signalizaciją bei

pranešimų perdavimą. Valdymo bloko privalomi elementai aprašyti ITU – T

H.245 bei H.225.0 rekomendacijose. Labai svarbus yra sąsajos blokas (

H.225.0 lygmuo ). Jame skaidomas į paketus balso ir valdymo duomenų srautas

bei apdorojami priimami paketai. Be to, šiuo lygmeniu atliekama loginė

sinchronizacija, numeruojamos sekos. Dar viena labai svarbi H.225.0 lygmens

funkcija – klaidų aptikimas ir taisymas. Garso koderio paskirtis – balsą

versti į sskaitmeninį signalą. Gauti skaitmeniniai signalai apdorojami G

grupės kodekais. Pagrindinis šių apdorojimų tikslas yra kuo labiau

sumažinti gautų duomenų apimtį. Iš signalo pašalinamos tylos pauzės,

triukšmai, ir tokie duomenys kompresuojami. Garso signalai į transportinį

lygmenį perduodami periodiškai, tačiau neviršijant maksimalaus leistino 5

ms intervalo tarp paketų, todėl garso kodavimo įtaisas dažniausiai

derinamas su vėlinimo kitimo kompensatoriumi. Pagrindinė jo paskirtis –

užtikrinti dekoduoto signalo tolygumą ir kompensuoti kintamą tinklo

apkrovimą. Jis gali apriboti vėlinimo kitimą, nusiųsdamas žinutę

terminalui, transliuojančiam informaciją.

[pic]

12. pav. Galinio įrenginio komponentai

Taip apdorota informacija skirstoma į paketus, prie jų prijungiama su

protokolu susijusi informacija, reikalinga klaidoms ištaisyti. Adresato

terminale patikrinamas gautų duomenų eiliškumas, jie kaupiami, ir po tam

tikro nustatyto laiko ( neretai nelaukiant trūkstamų paketų ) dekoduojami.

Visą duomenų perdavimo procesą kontroliuoja valdymo sistemos blokas. Jį

sudaro trys pagrindinės dalys : H.245 valdymo sistema, kvietimų valdymo bei

RAS ( Registration – Admision – Status Control ). Valdymo dalis tvarko ryšį

tarp dviejų H.323 rekomendacijas atitinkančių terminalų. Ji sukuria H.245

valdymo kanalą, kurio perduodamos valdymo žinutės. Jos gali keisti,

atidaryti ar uždaryti loginį kanalą, reikalauti prioritetinio režimo ar

perduoti komandas bei nurodymus. H.245 loginis kanalas sujungia terminalą

su pralaidiniu suderintuvu. Yra keturi valdymo žinučių tipai:

• Paklausimai

• Atsakymai

• Komandos

• Pranešimai

Kvietimų valdymo dalis, sukurianti pradinį ryšį tarp terminalų, yra

kvietimo signalizacijos kanalas. Jis sukuriamas

nepriklausomai nuo RAS bei

H.245 valdymo kanalų.

RAS valdymo pagrindinė funkcija – pasikeitimas žinutėmis, atliekant

registraciją ir nustatant apribojimus būklę. Ši grandis kontroliuoja

terminalų atsijungimą nuo tinklų sąsajos. RAS signalizacijos kanalas

nepriklauso nei nuo kvietimų signalizacijos kanalo, nei nuo H.245 valdymo

kanalo.

Balso perdavimą iš vieno VoIP terminalo į kitą supaprastintai galima

pateikti šešių žingsnių procesu:

1. Telefono ragelyje sugeneruotas analoginis balso signalas 8000 kartų

per sekundę strobuojamas ir pakeičiamas skaitmeniniu 64 kbit./s.

Spartos duomenų srautu.

2. Šis srautas apdorojamas, naudojant skaitmeninio filtro algoritmą,

pašalinami visi linijoje atsiradę aidai. Pasitelkus VAD ( Voise

Activity Detection ) balso aktyvumo išskyrimo algoritmą, surandami

tylos periodai, kurie iš skaitmeninio balso duomenų srauto pašalinami.

Priimančiai pusei apie tylos periodo pašalinimą pranešama žymint

duomenų paketų pasirodymo laiką. Priėmimo pusėje tylos periodai

atstatomi ir paprastai užpildomi komfortišku ryšio kanalo triukšmu,

kad klausytojas nepamanytų, kad nutrūko linija.

3. Bitų srautas yra suspaudžiamas ir sudedamas į paketus, atitinkančius

kelis ITU standartus. Tipiškas bitų srauto suspaudimo standartas,

pavyzdžiui, G.729a, iš 64 kbit./s. srautą pakeičia 8 kbit./s srautu,

bitus patalpindamas į 10 ms trukmės 80 baitų duomenų blokus.

4. Balso duomenų blokas trimis etapais paverčiamas IP paketu. Pirmajame

etape, pridėjus prie suspaustų balso blokų 10 baitų antraštes,

sukuriamas RTP ( real – time transport protocol ) realus perdavimo

laiko protokolo paketas. Antrajame etape pridedama 8 baitų antraštė su

šaltinio ir paskirties adresais, sutinkamai su UDP ( User Datagram

Protocol ) vartotojo duomenų protokolu. Galiausiai pridedama 20 baitų

ilgio IP antraštė, kurioje nurodomi šaltinio ir paskirties taško IP

adresai. IP duomenų paketo antraštei sumažinti pasitelkiamas duomenų

suspaudimo protokolas RTP, leidžiantis 40 baitų antraštę sumažinti net

iki 4 baitų.

5. IP paketas išsiunčiamas į internetą kaip ir bet kuris kitas duomenų

paketas. Čia jis maršrutizuojamas ir nukreipiamas IP adresu paskirties

terminalui.

6. Priimančioji VoIP pusė atgaline tvarka transformuoja IP duomenų

paketus. Išretinti balso duomenų blokai paverčiami analoginiu balso

signalu, patenkančiu į telefoną.

IP – telefonijos signalizacija

Bet kurį IP – telefonijos ryšį sudaro keturi pagrindiniai etapai:

• Pradinis ssujungimas;

• Pirminis ryšys ir sujungimas;

• Garso ryšio sudarymas;

• Pokalbiui pasibaigus, ryšio seanso pabaiga.

Išsirinkus pralaidinį suderintuvą, bet kuris terminalas privalo

užsiregistruoti jame ir pranešti savo simbolinį ir transportinį adresą.

Registracijos metu RAS kanalu siunčiamas RRQ ( Registration Request ) –

registracijos užklausimo signalas. Juo perduodamas ir terminalo tinklo

adresas. Į tai pralaidinis suderintuvas gali atsakyti arba patvirtinimu,

arba RCF ( Registration Reject ) registracijos atmetimo signalu.

Registruojama periodiškai ir priklausomai nuo konfigūracijos – automatiškai

ar laikinai. Registraciją nutraukti gali tiek terminalas, tiek ir

pralaidinis suderintuvas. Ryšio nutraukimo metu pasikeičiama URQ (

Unregister Request ) – išregistravimo užklausimo signalu, į kurį atsakoma

UCF ( Unregister Confirmation ) – išregistravimo patvirtinimu. Jei

terminalas neregistruotas pralaidinis suderintuvas siunčia URJ ( Unregister

Reject ) – išregistravimo atmetimo žinutę.

Pagrindinio ryšio seanso metu tarp sviejų terminalų nėra

sinchronizacijos. Tada siunčiama „Setup“ – ryšio sudarymo žinutė. Jos

tikslas – patikrinti, ar terminalas laisvas, ar galima užmegsti ryšį.

Pasirengęs užmegzti ryšį terminalas siunčia ( Alerting ) – parengties

signalą. Jei per ketuiras sekundes ryšys sudaromas, tai parengties signalas

nesiunčiamas.

Jei abu terminalai registruoti vienoje zonoje, tai inicijuojantis

kvietimą terminalas su pralaidiniu suderintuvu pasikeičia pranešimais

ARQ/ACF ir prisijungia (13 pav. ). Po ACF pranešimo pralaidinis

suderintuvas pereina prie kvietimo signalizacijos kanalo transportinių

adresų. Inicijuojančio ryšį terminalo siunčiamas „Setup“ pranešimas naudoja

tuos pačius transportinius adresus. Pralaidinis suderintuvas nusiunčia

„Setup“ signalą antrajam terminalui. Po to šis su pralaidiniu suderintuvu

pasikeičia ARQ/ACF pranešimais ir prisijungia prie terminalo. Adresato

terminalas atsako „Conect“ – sujungta pranešimu, naudodamas transportinius

H.245 valdymo kanalo adresus. Pralaidinis suderintuvas siunčia pranešimą

„Conect“ pirmajam terminalui, naudodamasis tais pačiais adresais. Po šių

procedūrų tarp terminalų sukuriamas pirminis ryšys ir sudaromas H.245

valdymo kanalas. Juo siunčiama valdymo informacija, komandos uždaryti bei

atidaryti loginį kanalą. Valdymo kanalas naudojamas sinchronizacijai bei

TCP protokolo komandoms. Ryšys užbaigiamas terminalams tarpusavyje uždarius

loginį ir kiek vėliau H.245 valdymo kanalus. Po to abu terminalai

atsijungia nuo pralaidinio ssuerintuvo.

[pic]

13. pav. Ryšio sudarymo procedūra, kai terminalai registruoti viename

pralaidiniame suderintuve

Sukūrus loginį kanalą tarp dviejų terminalų, juo perduodama suskaidyta

į paketus garso informacija. Tačiau tik ryšio kanalui atverti galima

naudoti TCP paketus, o garso informaciją perduoti yra kiek kebliau. IP

telefonijoje labai svarbu kuo greičiau perduoti balso informaciją. Vienas

iš būdų mažinti vėlinimą yra RTP ( Real Time Protokol ) realaus laiko

protokolo naudojimas duomenims perduoti.

Pradiniuose sujungimo etapuose reikalinga didelė sparta, tačiau

pageidautinas tikslumas, todėl ryšio eigą valdo TCP protokolas. Juo

nustatomi visi ryšio parametrai – kokio dydžio paketai bus siunčiami,

fiksuojamas IP paketų kelionės laikas, priimami ir siunčiami patirtinimai

apie gautus duomenis, atliekama gautų paketų ir jų eiliškumo kontrolė. Jei

paketai dubliuojasi, jis šalina nereikalingas kopijas, be to, derina

buferizaciją. Visa pasikeitimo tarnybinėmis žinutėmis ir pirminio ryšio

užmezgimo per internetą operacija vyksta TCP protokolu, nes jis garantuoja

patikimą sujungimą ir duomenų perdavimą. Tuo tarpu garso informacija turi

būti perduodama greitai, ir bet koks bandymas kompensuoti prarastus paketus

dar labiau vėlintų jų pristatymą. Todėl, sudarius loginį ryšio kanalą,

duomenys tarp dviejų terminalų perduodami UDP ( User Datagram Protokol )

vartotojo duomenų protokolu. Tai efektyvus, bet nepatikimas duomenų

perdavimo protokolas. Pagrindinis jo privalumas tas, kad jis nereikalauja

perduotos informacijos gavimo patvirtinimo, todėl gali atlikti realaus

laiko transportinio protokolo RTP ( Real Time Transport Protokol ) ir RTCP

( RReal Time Control Protokol ) realaus laiko kontrolės protokolo funkcijas.

[pic]

14. pav. Ryšio sudarymo procedūra, kai terminalai registruoti skirtinguose

pralaidiniuose suderintuvuose

IP telefonijai būdingos problemos panašios į tradicinės telefonijos

problemas ( aido nutildymas ir pan. ), tačiau yra ir visiškai specifinių

kylančių dėl technologijos ypatybių. Viena pagrindinių problemų, gerokai

gadinančių pokalbio kokybę, yra balso vėlinimas tinklų sąsajose ir

transportavimo metu. Tai priklauso nuo daugelio faktorių – nuo to, kokia

duomenų perdavimo tinklu sparta, koks naudojamas balso kodavimo algoritmas.

Telefono linijose vėlinimas paprastai neviršija 150 ms. Tinklų sąsajoje

signalas nors ir trumpam, bet sustabdomas. Tuo metu jis verčiamas

skaitmeniniu, apdorojamas garso kodavimo įtaisu, ir skaidomas į paketus.

Antrą kartą šis veiksmas atliekamas adresato terminale jau atvirkštine

tvarka. Šio proceso trukmė priklauso nuo aparatūros, tačiau vėlinimo

efektas, nors ir nežymus, išlieka visada. Antroji vėlinimo sritis yra

duomenų perdavimo tinklas. Duomenys, buferizuojami prieš perduodant tinklu,

kurį laiką užtrunka tinkle, keliaudami paskirtais keliais iki adresato.

Galiniame taške jie vėl kaupiami buferyje, nustatomas jų eiliškumas. Po to

jie vėl tinklinėje sąsajoje dekoduojami ir verčiami signalais. Tinkle

vėlinimas priklauso dar ir nuo maršrutizavimo algoritmų.

Be to, vėlinimas sukelia dar ir papildomų nepageidaujamų pasekmių.

Jei vėlinimas siekia 50 ms, gali atsirasti aidas. Ši problema nėra būdinga

vien tik IP telefonijai, ji pasitaiko ir tradicinėje telefonijoje. IP

telefonijjoje ji sprendžiama naudojant papildomus skaitmeninius filtrus

tinklų sąsajoje. Panaši

problema, kurią gali sukelti vienpusis vėlinimas,

didesnis nei 250 ms yra pašnekovo „užlipimas“ ant kito kalbos.

IP telefonijoje garso kokybę blogina prarasti paketai. Siekiant

išvengti vėlinimo, balso duomenims perduoti internetu naudojamas UDP

protokolas. Po tam tikro, neilgo, kaupimo buferyje paketai tinklų sąsajoje

dekoduojami ir verčiami į garsinį signalą, kartais net nelaukiant trūkstamų

paketų. Jei dingusių paketų skaičius nėra didelis, tai garso kodavimo

įtaisas vienu ar kitu algoritmu gali kompensuoti prarastus duomenis. Tačiau

kai vėlinimas didesnis, balse atsiranda pauzių ar iškraipymų. Kai kurie

gamintojai, norėdami priartinti IP telefoniją prie tradicinės tinklų

sąsajos koduoja valdančiąją skaitmeninio telefono toninę signalizaciją.