kvėpavimo pratimai

1 pratimas

KRŪTINĖS LĄSTOS IŠPLĖTIMAS

PRADINĖ PADĖTIS. Stovėti tiesiai, kojas suglausti, rankas nuleisti žemyn, žiūrėti tiesiai, į vieną tašką.

ATLIKIMAS:

1. Ramiai, lėtai, giliai įkvėpti.

2. Kvėpavimą sulaikyti.

3. Rankas ištiesti sulig pečių aukščiu pirmyn ir smarkiai įtempti raumenis, kumščius sugniaužti (nykščiai kumštyje); greitu judesiu per šonus jas mesti atgal ir nesustojant vėl grąžinti pirmyn.

4. Tokius įtemptų rankų judesius (atgal-pirmyn) kartoti keletą kartų.

5. Nuleisti ir atpalaiduoti rankas.

6. Plačiai išsižiojus, energingai, su garsu „cha!“ iškvėpti. Pratimas kartojamas nuo 1 iki 5 kartų, kas dekadą pridedant po vieną kartą. <

Dėmesys sutelkiamas į krūtinės ląstą. Gydomoji reikšmė:

1. Didina krūtinės ląstos bei plaučių apimtį ir gerina jų veiklą;

2. Vysto krūtinės ir pečių raumenis;

3. Stiprina rankų raumenis.

2 pratimas

RANKOMIS ATLIEKAMI APSKRITIMAI

PRADINĖ PADĖTIS. Stovėti tiesiai, kojos suglaustos, rankos nuleistos žemyn, žiūrėti tiesiai, į vieną tašką.

ATLIKIMAS:

1. Abi rankas sulig pečių aukščiu ištiesti pirmyn. Kumščiai sugniaužti, nykščiai kumščiuose.

2. Įkvėpti lėtai, ramiai.

3. Sulaikyti kvėpavimą.

4. Kvėpavimą sulaikius, abiem rankomis kartu padaryti keletą apskritimų, iš pradžių žemyn-atgal-aukštyn-pirmyn, po to – į kitą pusę: aukštyn-atgal-žemyn-pirmyn.

5. Rankas nuleisti, atpalaiduoti ir stipriai išsižiojus eenergingai iškvėpti tariant garsą „cha!“

Pratimą atlikti 1 kartą.

3 pratimas

ALKŪNIŲ SUJUNGIMAS-IŠSKĖTIMAS

PRADINĖ PADĖTIS. Atsistoti tiesiai, kojas suglausti, rankas nuleisti žemyn, žiūrėti tiesiai į vieną tašką.

ATLIKIMAS:

1. Dešinės rankos pirštų galais įsitverti už dešiniojo peties, o kairės – už kairiojo.

2. Ramiai, lėtai įkvėpti.

3. Kvėpavimą ssulaikyti.

4. Kvėpavimą sulaikius keletą kartų alkūnes sujungti ant krūtinės ir plačiai išskėsti.

5. Rankas nuleisti, atpalaiduoti ir, plačiai išsižiojus tariant garsą „cha!“, energingai iškvėpti.

Pratimą atlikti 1 kartą.

4 pratimas

PASISTIEBIMAS ANT PIRŠTŲ

PRADINĖ PADĖTIS. Atsistoti tiesiai, rankas sugniaužti (nykščiai kumštyje) ir nuleisti žemyn, kojos suglaustos, žiūrėti į priekį į vieną tašką.

ATLIKIMAS:

1. Lėtai pasistiebti ir lėtai ramiai įkvepiant abi rankas pakelti į priekį ir aukštyn

2. Trumpai sulaikyti kvėpavimą.

3. Lėtai, ramiai iškvepiant pamažu nusileisti ant kulnų ir tuo pačiu metu rankas per šonus grąžinti žemyn.

Pratimas atliekamas nuo 1 iki 5 kartų, kas dekadą pridedant po 1 kartą. Dėmesys sutelkiamas į plaučius.

Gydomoji reikšmė:

1. Vysto krūtinės ląstą;

2. Valo plaučius ir kraują;

3. Visam organizmui teikia lengvumo ir žvalumo.

5 pratimas

TRIJŲ PAKOPŲ ĮKVĖPIMAS

IR ENERGINGAS IŠKVĖPIMAS PER BURNĄ

PRADINĖ PADĖTIS. Atsistoti tiesiai, rankos nuleistos žemyn, kojos suglaustos, žiūrėti ttiesiai, į vieną tašką.

ATLIKIMAS:

1. Įkvėpti trimis energingomis pakopomis: per pirmą rankas ištiesti pirmyn, per antrąją – ištiesti į šalis sulig pečiais, per trečiąją – į viršų.

2. Rankas nuleisti, atpalaiduoti ir, plačiai išsižiojus tariant garsą „cha!“, energingai iškvėpti.

Pratimą atlikti 1 kartą.

6 pratimas

PRITŪPIMAI

PRADINĖ PADĖTIS. Atsistoti tiesiai, rankos nuleistos žemyn, kojos suglaustos, žiūrėti tiesiai, į vieną tašką.

ATLIKIMAS:

1. Įkvepiant pasistiebti, iškvepiant, rankas ištiesus pirmyn, kelis kartus pritūpti.

2. Sugrįžti į pradinę padėtį, giliai įkvėpti ir, plačiai išsižiojus, tariant garsą „cha!“, energingai iškvėpti.