pavasaris kaime

Kovo mėnesį atšyla orai,pradeda tirpti sniegas. Miske prasiskleidžia mėlynos žibutes , karklų šakelės pasipuošia švelniais kačiukais čiurena upokšniai , ju pakrantėse žydi geltonos purienos .

Kaimo žmonėms labai patinka pavasaris , nes jų didžiuliai laukai , pievos , sodai lyg atgyja . Iš po sniego pradeda lįsti pirmasis nusilpęs pavasarinės gelės daigelis .

Kaimuose pavasrį neretai matome po šlapia lauką stypciojantį gandrą ir gaudantį varles .Neretai išgirstame aukstai žydroje padangėje čirenancius vėversėlius , prie namų ant sprogstančios šakelės ššvilpaujančius varnėnus .

Kiekvieną rytą atsikėlę einame į lauko virtuvėlę . Eidami juntame ryto rasos dvelgsmą ir šaltuma .Ji lyg savo šaltais ilgais pirštaiais glosto basas kojas .

Tik kaime visa gamta atgyja nulijus pirmam , šiltam lietučiui , nudundėjus pirmam griaustiniui . Sužaliuoja pievos , miškai , sode pražysta vyšnios ir obelys . kai dirvos pradžiuna , žemdirbiai iseina į laukus – sėja javus , sodina bulves .

Pavasaris kaime -tai pats nuostabiausias metų laikas .