rasinelis penktokams

Vieną kartą aš su mama nuėjome į parduotuvę.Aš labai norėjau,kad man mama nupirktų gėlytę-Sanpauliją.

Grįžusi namo aš ją padėjau savo kambaryje ant palangės.Kitą diena ją palaisčiau,bet tą pačią dieną aš su tėveliais išvažiavome I Vilnių kelioms dienoms.Grįžusi namo aš išvydau savo gėlytę nuvytusę,ir labia nuliūdau,kad ji taip greitai nuvyto.Aš ją išnešiau į lauką ir šiek tiek paliejau.Ta naktis buvo šilta ir lijo mažais lašeliais.Atsikėlusi kitą ryta aš nuskubėjau į lauką ir mano gėlytė jau buvo atsigavusi,iškėlusi savo lapelius ir išskleidusi žiedelius.

Aš vvisą laiką ją lastydavau ir dar dabar aš ją turiu savo kambaryje ant palangės !!!