Geometriniu figuru kompozicija

Turinys:

1. Paveiksliukas

2. Nespalvotas paveiksliukas

3. Planas

4. Darbo rezultatai

5. Išvados

6. Naudota literatūra

Tikslai ir uždaviniai

Tikslas: nupiešti iš geometrinių figūrų piešinį, apskaičiuoti jų plota ir perimetrą, parašyti kiekvienos figūros apibrėžimą ir formulę.

Uždaviniai:

Kvadratas

Kvadratu vadinamas stačiakampiu, kurio visos kraštinės lygios.

S= a²

Statusis trikampis

Statusis trikampis-tai trikampis, kurio susikirtusios kraštinės(statmuoir pasvirosios projekcija) sudaro statų kampą.

S2=(axb) ÷2

Stačiakampis

Stačiakampis yra-lygiagretainis, kurio visi kampai statūs.

S3= axb

Stačioji trapecija

Trapecija, kurios viena šoninė kraštinė statmena pagrindams, vadinama stačiąja trapecija.

S4= (a+b)2xh

Lygiagretainis

Lygiagretainiu vadiname keturkampį, kurio priešingos kraštinės yra lygiagrečios.

S5= aaxh

Rombas

Rombu vadinamas lygiagretainis, kurio visos kraštinės yra lygios.

S6= (axb) ÷2

Šešekampis

Daugiakampis, kurio kraštinės ir kampai lygūs.

S= 3√3a²

Darbo rezultatai:

Visas darbas vyksta kompiuterio, ir microsoft word pagalba. Pirmame lape padarau titulinį lapą, antrame lape padarau turynį, trečiame lape su paint nupiešiau spalvotą paveiksliuką iš geometrinių figūrų. Panaudotos figūros: apskritimas, kvadratas, stačiakampis, trikampis, trapecija, rombas, šešekampis, lygiagretainis, išpjova. Ne visas figūras apskaičiuosiu, tik septynias iš jų. Ketvirtame lape yra nespalvotas pieveiksliukas, jame pažymėtos figūras kurias apskaičiuosiu. Penktame llape surašiau plana, pagal jį ir dirbsiu.

Tikslai ir uždaviniai: šiame lape parašiau figūros pavadinimą, jos apibrėžimą, formulę ir pridėjau pacią figūrą.

Darbo eiga: iš pradžių išmatuoju figūras liniuote, paskui užrašau figūros pavadinimą, formulę ir ploto formulę žodžiais, tada apskaičiauju plotą iir perimetrą.

Prieš paskutiniame lape parašiau išvadas, o paskutiniame lape naudota literatūra.

Darbo eiga:

S1= kvadratas

Kvadrato plotas lygus kraštinės kvadratui.

S= a²

a= 3,6cm

S1= 3,6²=12,96cm²

P= 4×3,6=14,4cm² ats: S1= 12,96cm², P= 14,4cm

S2= statusis trikampis

Trikampio plotas lygus statinių sandaugos pusei.

S2=(ab) ÷2

S2= (4, 4×3, 2) ÷2= 14, 08÷2= 7,04cm²

P= 4, 4+3, 2+3, 1= 10,7cm ats: S2= 7,04cm², P= 10,7cm

S3= stačiakampis

Stačiakampio plotas lygus kraštinių sandaugai.

S3= axb

S3= 1, 4×9, 6= 13,44cm²

P= 1, 4+1, 4+9, 6+9, 6= 22cm ats: S3= 13,44cm², P= 22cm

S4= stačioji trapecija

Trapecijos plotas lygus pagrindų sumos pusei padauginus iš aukštinės.

S4= (a+b) ÷2x h

S4= (2, 9+5, 6) ÷2×3, 6= 4,25×3, 6= 15, 3cm²

P= 2, 9+5, 6+3, 6+4, 5= 16, 6cm ats: S4= 15, 3cm², P= 16, 6cm

S5= lygiagretainis

Lygiagretainio plotas lygus kraštinių sandaugai.

S5= axh

S5= 1, 88×3, 5= 6, 3 cm²

P= 3, 5+1, 8+3, 5+1, 8= 10, 6cm ats: S5= 0,54cm², P= 10, 6cm

S6= rombas

Rombo plotas lygus statinių sandaugos pusei.

S6=(axb) ÷2

S6= 3, 1×3, 1= 9,61÷2= 4, 8cm²

P= 3, 1+3, 1+2, 2+2, 2+2, 2+2, 2= 15cm ats: S6= 4, 8cm², P= 15cm

S7= šešekampis

Šešekampio plotas lygus trims šaknims iš tryju ir padauginus kraštinę kvadratu.

S7=3√3xa²

S7= 3√3x 1, 3²= 3√3x 1,69= 5,07√3cm²

P= 6x 1, 3= 7, 8cm ats: S7= 5,07√3cm², P= 7, 8cm

Išvados

Daryti šį projektinį darbą man llabai patiko. Teko vartyti senus sąsiuviniu ir knygas, kad suraščiau kelias formules ir apibrėžimus, bet buvo verta. Iš pradžių jį buvo labai sunku daryt, nežinojau nuo ko pradėt, bet kai įsijaučiau pasidarė labai lengva.

Naudota literatūra:

Daugiausia informacijos iš interneto.

7-8 klasės vadovėliaiir sąsiuviniai.