Dyzeliniu varikliu ipurskimo sistema

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS

UNIVERSITETAS

Automobilių katedra

Transporto priemonių elektros įrenginių

namų darbas

Atliko:TMĮn

Priėmė: doc.

Vilnius, 2004

TURINYS

I. Įvadas………….

II. Dyzelinio variklio degalų įpurškimo sistema……………

III. Skirstomojo tipo siurblys su elektroniniu reguliatoriumi…………

IV. EDC valdymo blokas…..

V. Literatūra……….

Įvadas

II. Dyzelinio variklio degalų įpurškimo

sistema

Dyzelinių variklių degalų įpurškimo sistemos turi tiksliai dozuotą

degalų kiekį įpurkšti:

• reikiamu momentu,

• per tam tikrą laiką,

• reikalingu slėgiu ir

• reikiamos formos čiurkšle.

Dyzelinių variklių degalų įpurškimo sistemos iš esmės skiriasi

įpurškimo siurblio tipu ir purkštukų sandara. Jei varikliui naudojami

įvairūs degalai, reikalinga keliems degalų tipams pritaikyti degalų

įpurškimo sistemą.

Dyzelinių variklių degalų įpurškimo sistemą (1 pav.) sudaro:

1. Degalų bakas,

2. Degalų tiekimo siurblys,

3. Rupaus ir smulkaus valymo filtrai,

4. Įpurškimo siurblys,

5. Purkštuvas su purkštuku,

6. Reguliatorius,

7. Ankstinimo mova,

8. EDC valdymo blokas,

9. Sistemos vamzdeliai.

Degalų tiekimo siurblys maždaug 1 bar pertekliniu slėgiu tiekia

degalus sekcijiniam įpurškimo siurbliui.

Tiekimo siurblys dažniausiai tiesiogiai prisukamas prie purškimo

siurblio. Jį varo įpurškimo siurblio kumštelinio veleno ekscentrikas. Kai

reikia ne didelio našumo, naudojamas vienpusio veikimo, o kai reikia

didelio našumo – dvipusio veikimo tiekimo siurblys.

Dyzelinio variklio degalų įpurškimo sistemoje filtrai būtini, kadangi

net mažiausios degalų teršalų dalelės gali pažeisti preciziškas įpurškimo

siurblio ir purkštukų detales.

Dyzelinių variklių degalų įpurškimo sistema

6

7

8 Į variklį

1 pav.

Dyzeliniams varikliams naudojamos įvairios filtrų kombinacijos. Rupiam

filtravimui naudojamas filtras su metaliniu arba plastmasiniu tinkleliu.

Jis statomas prieš degalų tiekimo siurblį. Pagrindinių degalų filtrų

filtravimo elementai yra iš popieriaus arba veltinio. Smulkaus valymo

filtruose dėl vienodesnio akučių pločio ir didesnio filtravimo paviršiaus

dažniau naudojami popieriniai filtravimo elementai (susukti spirale arba

žvaigždiniai).

Ankstinimo mova nustato laiko tarpą tarp įpurškimo į degimo kamerą

pradžios ir degimo pradžios, kuris yra beveik pastovus, t.y. nepriklauso

nuo sūkių dažnio. Jei visada pradedama purkšti esant tam pačiam alkūninio

veleno posūkio kampui, dėl didesnio judėjimo greičio stūmoklis, esant

didesniam sūkių dažniui, degimo pradžioje vis toliau būna nuo viršutinio

galinio taško. Dėl to labai sumažėja galia. Todėl įpurškimo pradžia

paankstinama pasukant pirmyn siurblio kumštelinį veleną variklio alkūninio

veleno atžvilgiu iki [pic][pic] kumštelinio veleno posūkio kampo.

Automatinis įpurškimo pradžios ankstinimas gali būti valdomas:

• Mechaniškai arba

• Elektronikos priemonėmis.

Purkštukai smulkiai išpurškia degalus norimos formos čiurkšle ir

reikiamu kampu. Purkštukas sudarytas iš korpuso ir adatos. Purkštukas

cilindre veržle tvirtinamas purkštuvo korpuse, kuris sujungiamas su slėgio

vamzdeliu. Purkštuve gali būti įrengtas adatos eigos arba įpurškimo

pradžios jutiklis, kuris perduoda informacija į EDC valdymo bloką.

Skirstomojo tipo įpurškimo siurbliams naudojami elektriniai sūkių

dažnio reguliatoriai. Šios sistemos reguliuoja įpurškiamų degalų kiekį. Be

sūkio dažnio reguliatoriaus dyzelinis variklis mažų sūkių dažnių zonoje

užgestų arba didelių sūkių dažnių zonoje tiek įsibėgėtų, kad sulūžtų.

Mažėjant sūkių dažniui, įpurškimo siurblys vienos plunžerio eigos metu

tiekia vis mažiau degalų, nes didėja nuotėkių nuostoliai (mažėja degalų

inercija). Didėjant sūkių dažniui, jis vienos plunžerio eigos metu tiekia

vis daugiau degalų, nes nuotėkių nuostoliai plunžerinėse porose ir

purkštukuose mažėja.

Į purkštukus einantys slėgio vamzdeliai turi kilti aukštyn, kad juose

nesirinktų degalų garai. Be to, vamzdelių lenkimo spindulys turi būti

didesnis negu 50 mm, kad lenkimo vietoje degalų slėgis nepertemptų

medžiagos. Vamzdeliai gaminami iš plieno.

III. Skirstomojo tipo siurblys su elektroniniu reguliatoriumi

Skirstomojo tipo siurblyje su elektroniniu reguliatoriumi degalų

kiekis reguliuojamas elektromagnetiniu pasukamuoju vykdomuoju įtaisu. Dėl

elektroninio reguliavimo sistemos didesnių galimybių EDC funkcijų kiekis

yra daug didesnis, negu mechaninių skirstomojo tipo siurblių:

• tikslesnė įpurškimo pradžia,

• tikslesnis įpurškiamų degalų kiekio dozavimas,

• tuščiosios eigos sūkių dažnio reguliavimas nepriklausomai nuo

apkrovos,

• deginių recirkuliacijos reguliavimas,

• tuščiosios eigos reguliavimas ir trūkčiojimų slopinimas,

galimybė parodyti, pvz., įvairių sąnaudų reikšmes.

Be to, sistemoje įdiegta trijų dalių patikimumo koncepcija:

savikontrolė, avarinio režimo funkcija ir savidiagnostika.

Akceleratoriaus pedalas mechaniškai nebesujungtas su įpurškimo

siurbliu. Akceleratoriaus pedalo padėties jutiklio (potenciometro) signalai

perduodami tiesiai į valdymo bloką, kur jie įvertinami ir naudojami taip

pat ir deginių recirkuliacijai (turbodyzeliniuose) valdyti ir pripūtimo

slėgiui riboti.

IV.

EDC valdymo blokas

Jutikliai

vykdomieji įtaisai

Adatos eigos arba Gedimų lemputė

įpurškimo pradžios jutiklis

Slėgio įsiurbimo vamzdyje Deginių recirkuliacijos

jutiklis vožtuvas

Variklio sūkių dažnio Pripūtimo slėgio

jutiklis ribojimo elektromagnetinis

vožtuvas

Oro kiekio matuoklio Degalų tiekimo išjungimo

potenciometras vožtuvas

Įsiurbiamo oro temperatūros Dozatoriaus pasukimo

jutiklis mechanizmas

Aušinimo skysčio temperatūros Įpurškimo pradžios

jutiklis reguliavimo vožtuvas

Sankabos pedalo jungiklis Papildomi signalai

Stabdžių pedalų jungiklis

Akceliaratoriaus padėties

jutiklis

Dozatoriaus eigos

potenciometras

Degalų temperatūros

jutiklis

Papildomi signalai

V. LITERATŪRA

Automobiliai: [vadovėlis techninių specialybių studentams].- Kaunas: Tyrai

2001m

———————–

EDC valdymo

blokas