UAB įkūrimas ir jos veiklos vadyba (Verslo planas)

TURINYS

ĮVADAS 2

1. VERSLO APRAŠYMAS 4

1.1. Įmonės vadybinės veiklos analizė 4

1.1.1. Verslo srities aprašymas 4

1.1.2. Įmonės istorija 5

1.1.3. Įmonės tikslai 5

1.1.4. Paslaugų aprašymas 6

1.2. Rinkodara 7

1.2.1. Rinkos apžvalga 7

1.2.2. Konkurencijos analizė 9

1.2.3. Rinkodaros planas 10

1.3. Paslaugų tiekimas 12

1.3.1. Trumpas tiekiamų paslaugų aprašymas 12

1.3.2. Vietos analizė 12

1.3.3. Patalpos 12

1.3.4. Įranga 12

1.3.5. Transportas 13

1.3.6. Tiekėjai 13

1.3.7. Darbo jėga 14

1.3.8. Teikiamos papildomos paslaugos 15

1.4. Vadyba 16

1.4.1. Savininkai ir valdytojai 16

1.4.2. Organizacinė įmonės struktūra 16

1.5. Rizikos vertinimas 19

1.5.1. Galimi sunkumai ir kliūtys 19

1.5.2. Alternatyvi veikla 19

2. ĮMONĖS INVESTICINIS PROJEKTAS 21

3. ĮMONĖS INVESTICINIO PROJEKTO ĮVERTINIMAS 22

3.1. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos 22

3.2. Pardavimų prognozė 23

3.3. Savikainos prognozė 24

3.4. Prognozuojamo pelno ataskaita 25

3.5. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita 26

3.6. Prognozuojamas balansas 27

3.7. Gamybos nnenuostolingumo taško analizė 28

3.8. Prognozuojami ekonominiai rodikliai 29

4. IŠVADOS 30

NAUDOTA LITERATŪRA 31ĮVADAS

Kadangi automobilių skaičius Lietuvoje sparčiai auga, o su juo ir greita, kokybiška remonto paslaugų paklausa, tai šis verslo planas sudaromas norint įkurti automobilių uždegimo sistemų diagnostikos paslaugas ir mažmeninę prekybą autodetalėmis teikiančią uždarąją akcinę bendrovę „Arisanda“. Įmonė planuoja įsigyti visą reikalingą įmonės veiklai įrangą, taip pat patalpas, kurias suremontuos, įrengs ir pritaikys automobilių diagnostikai. Telšiuose šiuo metu šių paslaugų kokybiškai negali suteikti nei vienas servisas, kadangi neturi lėšų diagnostikos sistemai įsigyti.

Manome, kad šios ppaslaugos klestės, nes šiuo metu sparčiai auga automobilių skaičius ir jų remonto paslaugų poreikiai, kuriuos mes ir numatome patenkinti. Tą ketiname įvykdyti modernia įranga. Ketiname surasti tokius tiekėjus, kurie reikalingas detales tiektų kuo mažesne kaina ir tuo pačiu užtikrintų mažesnę uuž konkurentų prekybinę kainą. Manome sukurti klientams palankią nuolaidų sistemą, susijusią ir su paslaugų tiekimu, kuri užtikrintų sėkmingą paslaugų prekybą ir, žinoma, pakankamą pelną. Reikiamas detales pirksime iš gamintojų, užsiimančių didmenine automobilių detalių prekyba, siekdami maksimaliai palankių pirkimo sąlygų. Kalbant apie mūsų būsimos prekybos ir paslaugų tiekimo privalumus, galima pasakyti, kad mes pasistengsime suteikti paslaugas mažesnėmis kainomis, garantuosime paslaugų kokybę, paslaugas tieksime kvalifikuotai, greitai ir pigiai. Pagrinde prekiausime ne pačios aukščiausios kokybės, bet pakankamai geromis ir pilnai vartotojų poreikius patenkinančiomis automobilių detalėmis, kurios kaina bus prieinama daugeliui vartotojų. Prekyba aukštos klasės automobilių detalėmis mūsų veiklos perspektyvoje.

Šio verslo paskirtis – gauti ilgalaikę paskolą iš banko bendrovės „Arisanda“ veiklai pradėti, bei užtikrinti verslo idėjos patikimumą, ateities perspektyvas ir verslo pelningumą.

Darbo tikslas: aaprašyti įmonės verslo sritį, pateikti rinkodaros planą, aprašyti paslaugų teikimą, išanalizuoti įmonės valdymą ir įvertinti įmonės veiklos rizikos veiksnius.

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti įmonės vadybinę veiklą;

2. Aprašyti rinkodarą;

3. Pateikti įmonės investicinį projektą;

4. Įvertinti įmonės investicinį projektą:

4.1. pardavimų bei išlaidų ir reikiamų lėšų prognozę,

4.2. prognozuojamos pelno ir pinigų srautų ataskaitos,

4.3. prognozuojamas balansas ir nenuostolingumo taškus,

4.4. prognozuojami ekonominiai rodikliai.

Šio darbo svarba ta, kad jame atsispindi grynųjų pinigų gavimas ir jų panaudojimas. Pinigų srautai iš įmonės veiklos yra pagrindinis rodiklis, kuris parodo įmonės pajėgumą, grąžinant skolas, ar investuojant papildomai.

Darbo sstruktūra susideda iš:

• įmonės vadybinės veiklos analizės – šiame skyriuje trumpai išanalizuojama įmonės verslo sritis, apžvelgiama rinka, taip pat trumpai supažindinama su gamybiniu procesu, įmonės struktūra, įvertinami galimi iškilti sunkumai, numatoma alternatyvi veikla;

• įmonės investicinio projekto – šiame skyriuje detaliai numatoma kur bus investuoti pinigai, kokiu tikslu bus imama paskola ir kur bus panaudoti pinigai;

• įmonės investicinio projekto įvertinimas – ši dalis yra skirta atsakyti į pagrindinį klausimą, kuris yra svarbus tiek finansuotojui, tiek pačiam verslininkui: ar veikla bus pelninga, ar bus įmanoma grąžinti paskolą priimtinomis sąlygomis, ar investicijos duos norimų rezultatų. Čia yra pateikiamos tokios ataskaitos: pelno ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir prognozuojamas balansas.1.1. Įmonės vadybinės veiklos analizė

1.1.1. Verslo srities aprašymas

Kasmet pasaulyje pagaminama daugiau kaip 40 milijonų automobilių. Pagal automobilių skaičių, tenkantį 1000 gyventojų, šiuo metu pirmoje vietoje yra JAV (per 650 automobilių). Dar 20 – tyje šalių šis skaičius viršija 300. Automobilių skaičius sparčiai didėja Rytų Europos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvoje 1000 gyventojų tenka 330 transporto priemonių, iš jų 265 lengvieji automobiliai (metinis automobilių prieaugis yra 9 %).

Gausėjant automobilių ir esant tokiam sparčiam gyvenimo tempui, vis aktualesnės darosi jų eksloatavimo galimybės. Automobiliui dirbant jo detalės išdyla, atsiranda įvairūs gedimai, pablogėja automobilių eksploatacinės savybės. Per tam tikrą laiką aautomobilio techninė būklė pasiekia tokią ribą, nuo kurios sutrinka jo darbingumas. Kad vėl būtų darbingas ir tam tikrą laiką atliktų eksploatacines charakteristikas, automobilis remontuojamas.

Automobilių remontas yra labai svarbus, nes jį taikant prailginamas automobilių eksploatavimo laikas. Be to labai svarbu kokybiškai ir greitai nustatyti gedimą. Tai galima padaryti tik su nauja ir modernia įranga, kurią įmonė planuoja įsigyti.

Šis verslo planas sudaromas norint įkurti automobilių uždegimo sistemų diagnostikos paslaugas ir mažmeninę prekybą autodetalėmis teikiančią uždarąją akcinę bendrovę „Arisanda“. Įmonė bus įregistruota su savo įstatais Telšių miesto savivaldybėje įmonių registre nustatyta tvarka. Įmonė planuoja įsigyti visą reikalingą įmonės veiklai įrangą, taip pat patalpas, kurias suremontuos, įrengs ir pritaikys automobilių diagnostikai.

Manome, kad šios paslaugos klestės, nes šiuo metu sparčiai auga automobilių skaičius ir jų remonto paslaugų poreikiai, kuriuos mes ir numatome patenkinti. Tą ketiname įvykdyti modernia įranga. Ketiname surasti tokius tiekėjus, kurie reikalingas detales tiektų kuo mažesne kaina ir tuo pačiu užtikrintų mažesnę už konkurentų prekybinę kainą. Manome sukurti klientams palankią nuolaidų sistemą, susijusią ir su paslaugų tiekimu, kuri užtikrintų sėkmingą paslugų prekybą ir, žinoma, pakankamą pelną. Reikiamas detales pirksime iš gamitojų, užsiimančių didmenine automobilių detalių prekyba, siekdami maksimaliai palankių pirkimo sąlygų. Kalbant apie mūsų būsimos prekybos ir paslaugų tiekimo privalumus, galima pasakyti, kad mmes pasistengsime suteikti paslaugas mažesnėmis kainomis, garantuosime paslugų kokybę, paslaugas tieksime kvalifikuotai, greitai ir pigiai. Pagrinde prekiausime ne pačios aukščiausios kokybės, bet pakankamai geromis ir pilnai vartotojų poreikius patenkinančiomis automobilių detalėmis, kurios kaina bus prieinama daugeliui vartotojų. Prekyba aukštos klasės automobilių detalėmis mūsų veiklos perspektyvoje.1.1.2. Įmonės istorija

UAB „Arisanda“ teiks automobilių uždegimo sistemų diagnostikos ir mažmeninės prekybos autodetalėmis paslaugas. Šių operacijų atlikimo metu bus gaunamos pajamos, iš kurių atėmus visas išlaidas, liks grynasis pelnas.

UAB „Arisanda“ veiklą numato pradėti 2006 m. kovo mėn. 12 d. Visi paruošiamieji darbai bus atliekami sausio ir vasario mėnesiais, t.y. įmonės įregistravimas, patalpų remontavimas ir įrengimas, kvalifikuotų darbuotojų paieška ir įdarbinimas, darbo vietų paruošimas – įmonė ieškos kur galėtų įsigyti garsių firmų patikimus įrengimus, įtaisus ir įrankius palankesnėmis kainomis. Taip pat ieškos atsarginių dalių tiekėjų, ir apsvarsčiusi firmų pasiūlymus, bus pasirašomos sutartys.1.1.3. Įmonės tikslai

UAB „Arisanda“ tikslas yra įsitvirtinti rinkoje, tapti įmone teikiančia aukštos kokybės diagnostikos paslaugas, galinčia aptarnauti įvairių markių automobilius. Todėl UAB „Arisanda“ pagrindiniai tikslai pirmiems ir vėlesniems veiklos metams yra šie:

1. Teikti vartotojus tenkinančias kokybiškas paslaugas ir prekes;

2. Gausinti prekių asortimentą ir aptarnavimo kokybę;

3. Įsitvirtinti rinkoje;

4. Gauti maksimalų pelną iš šios veiklos, gerinti UAB „Arisanda“ finansinius rezultatus;

5. Užtikrinti geras darbo sąlygas, kurios skatintų darbuotojų iniciatyvą, ir stabilų darbo užmokestį bei

kurti naujas darbo vietas;

6. Tiksliai apibrėžti kiekvieno darbuotojo pareigas ir atsakomybę;

7. Sujungti įmonės darbuotojus į vieningą kolektyvą, kuris tikėtų įmonės tikslais ir siektų jų. Darbuotojai turi žinoti savo pareigas, teises, atsakomybės sritis. Svarbu, kad įmonėje nuolatos, nenutrūkstamai cirkuliuotų tiksli ir savalaikė informacija, kuri padėtų kontroliuoti ir gerinti veiklą. Darbuotojai turi suprasti, kad vadovas yra dėkingas už jų pastangas ir stengiasi jas deramai įvertinti, tačiau jei darbuotojai neatsakingai atlieka savo pareigas arba nesilaiko reikalavimų, tai vadovas turi teisę juos kritikuoti ir bausti;

8. Išlaikyti pastovų ppersonalą.

9. Plėsti įmonės veiklą.

Šių tikslų įgyvendinimas yra būtinas, nes tai gali turėti lemiamos reikšmės sėkmingam įmonės gyvavimui.1.1.4. Paslaugų aprašymas

UAB „Arisanda“ numato teikti šias paslaugas:

• automobilių uždegimo sistemų diagnostikos paslaugas;

• mažmeninę prekybą autodetalėmis.

Įmonėje bus kokybiškai atliekama automobilių uždegimo sistemų diagnostika, naudojant modernią įrangą, kuria aptarnaus kvalifikuoti darbininkai.1.2. Rinkodara

1.2.1. Rinkos apžvalga

Norint užtikrinti veiklos sėkmingumą, būtina detaliai išanalizuoti rinką, aptariant esminius momentus kaip rinkos imlumas, paslaugų teikimo perspektyvas.

Spartus automobilių skaičiaus augimas, didėjantys reikalavimai saugumui, griežtėjančios ekonominės normos sąlygoja automobilių techninės priežiūros, bei diagnostikos sistemos vystymą.

Tačiau gyvenime rreiškiasi ir įvairiausios jėgos, nepavaldžios įmonės vadovų valiai. Jos veikia pagal savo dėsnius ir pavienė įmonė nieko negali pakeisti. Todėl kiekviena įmonė turėtų įsivertinti:

1. Išorinę rinkos aplinką.

2. Politinę ir teisinę aplinką.

3. Ekonominę aplinką.

4. Demografiją ir kultūrą.

5. Mokslą ir techniką.

6. Vidinę rinkos aplinką.

Politinė – teisinė aplinka – ttai tarsi žaidimo taisyklės, kuriomis vadovaujasi visi žaidėjai -įmonės t.y. įmonių veikla visada yra susijusi su valstybės reguliavimo funkcijomis, su priimtais įstatymais, nustatančiais ir reguliuojančiais įmonės gamybinę bei komercinę veiklą.

UAB „Arisanda“ yra ribota turtinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises, kurios įstatyminis (nuosavas) kapitalas yra padalytas į dalis akcijas.

Ekonominė aplinka – tai šalies gyvenimo lygis. Šią aplinką formuoja šalies politika, ryšiai su užsieniu.Kiekvienos šalies gamybos apimtį bei jos dinamiką per tam tikrą laikotarpį galima išreikšti ekonominiais rodikliais. Pagrindinis rodiklis yra bendrasis nacionalinis produktas.

BNP – tai visų baigtinių prekių ir paslaugų, pagamintų naudojant gamybos veiksnius, esančius šalies vidaus ekonomikoje. Lietuvoje BNP atitinkamai didėjo: 1996 m. 31204,9 mln. Lt; 1997 m. 37546,8 mln. Lt; 1998 m. 41746,1 mln. Lt.

Gamybos apimčiai nustatyti naudojamas iir bendrasis vidaus produktas.

BVP- tai visų baigtinių prekių ir paslaugų, pagamintų naudojant gamybos veiksnius, esančius šalies vidaus ekonomikoje. Lietuvoje BVP 1992 m. – 1993 m. staigiai smuko, o jau vėliau prasidėjo jo augimas ir jis vis dar tebeauga.

Kitas svarbus ekonomikos reiškinys – infliacija, kuri verčia įmonę nuolat stebėti ir keisti kainų politiką. Lietuvoje nebūdinga hiperinfliacija, todėl parduoti prekes kreditan, patikimiems klientams, įmonei nėra itin rizikinga. Tačiau žinoma infliacija pastebima ir įmonė priversta didinti prekių kainas, nes įsigyja jau pabrangusias prekes iiš tiekėjų. 0 kainų augimą vartotojai beveik visada sutinka priešingai. Tačiau infliacija yra susijusi ir su ekonomikos kilimu. Todėl įmonė išlaiko gana pastovų vartotojų skaičių.

Nedarbas – tai dar vienas svarbus ekonomikos reiškinys. Šiuo metu bedarbių procentas Lietuvoje siekia 12%, kai tuo tarpu 1992 m. jis tesiekė 1%. Daugelis bedarbių „pasislenka“ į mažiau pasiturinčių visuomenės sluoksnių pusę ir atsisako daugelio prekių, o ypač brangesnių. Didėja nuolaidų ir nukainojimų svarba.

Demografija ir kultūra – tai žmonių skaičius, bendras gyventojų senėjimas, požiūrio į prekę pokyčiai. Todėl ir UAB „Arisanda“ labai svarbu sekti šiuos aplinkos pokyčius. Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos šalių, ilgėja gyvenimo amžius, todėl įmonės reklama turėtų sudominti ne tik vidutinio amžiaus, bet ir senesnius asmenis. Taip pat reklamoje neturėtų būti sudėtingų terminų, kad ją suprastų ne tik vyrai, bet ir moterys. Nes pastaruoju metu daugėja šeimų, kuriose dirba tik vienas asmuo, dažniausiai vyras. Ir jis būna labai užsiėmęs, bei mažai dalyvauja perkant prekes. Todėl dažnai sugedus automobiliui siunčia žmoną į dalių parduotuvę pirkti atitinkamų detalių. Kai abu sutuoktiniai dirba, tai įmonėje dažniausiai apsilanko vyras arba kartu. Jaunimas ir vaikai taip pat mėgsta šią įmonę, nes juos domina dviračių detalės.

Svarbus faktorius yra ir žmonių gyvenamoji vieta, t.y. kur daugiausia jų gyvena: mieste ar kkaime. Priklausomai nuo to įmonė gali nuspręsti, siūlyti daugiau pigesnių, ar brangesnių prekių, kokybiškesnių ar mažiau kokybiškų. Kadangi įmonė yra įsikūrusi mieste, tai daugiausia sulaukiama pirkėjų – miestiečių, tačiau yra ir daug atvykstančių iš kaimų, aplinkinių miestelių.

Mokslo ir technikos .pažanga taip pat įtakoja įmonės veiklą. Populiarėjant kompiuteriams,

mobiliems telefonams, įmonė jų įsigijo, taip palengvindama darbą ir padidindama darbo našumą.

Atsiradus apsaugos priemonėms, tokioms kaip signalizacija, galima lengviau apsaugoti prekes nuo

vagysčių. Techninė pažanga teigiamai veikia ir reklamą: atsirado galimybė reklamuotis per radiją;

televiziją, internete, reklama tapo patrauklesnė, tobulesnė ir veiksmingesnė.

Dabartiniu metu Lietuvoje verslui sąlygos nėra palankios, įstatymai nuolatos keičiasi. Ekonominė situacija sunki, o tai neigiamai veikia verslą. Netobuli darbo įstatymai (vyriausybės priimti įstatymai riboja verslininkystės veiklą). Infliacija Lietuvoje lyginant su kitomis Pabaltijo valstybėmis – mažiausia. Gyventojų gyvenimo lygis žemas. Silpnai išvystyta įstatyminė bazė.

Lietuvoje nesudarytos palankios sąlygos užsienio kapitalo investicijoms. Taip pat verslą riboja ir dideli mokesčiai.

Rinkoje yra didelis pasirinkimas automobilių remonto paslaugas teikiančių įmonių, nors daugumą jų sudaro smulkios individualios įmonėlės.

UAB „Arisanda“ tikisi sulaukti nemažai klientų. Jos vartotojų rinką sudarys, asmenys turintys įvairių markių automobilius. Pagrindiniai klientai – Telšių miesto ar rajono gyventojai.

Manoma, kad darbų apimtis iš karto nebus labai didelė, kadangi daug laiko užima klientų pritraukimas, jų pasitikėjimo įgavimas, konkurentų lygio pasiekimas. KKonkuruodama su kitomis firmomis UAB „Arisanda“ imsis veiksmų, kurie teigiamai nulems paslaugų vartojimą: efektyvi reklama, prieinama kaina, geresnė aptarnavimo kokybė.1.2.2. Konkurencijos analizė

Vienas iš pagrindinių rizikos veiksnių, kurį reikia įvertinti prieš imantis verslo, sumažinimo galimybių – detali ir apgalvota konkurencijos analizė. Nuo to priklauso verslo sėkmė. Skverbiantis į rinką, ieškant joje įsitvirtinimo būdų, planuojant įmonės galimybes, kainų politiką ir priimant kitus svarbius sprendimus reikia atsižvelgti į tai, ką tokioje situacijoje daro konkurentas. Kiekviena įmonė turi įvertinti savo ir konkurentų stipriąsias ir ypač silpnąsias puses. To neatlikus, galima patirti didelius nuostolius. Todėl prieš pradedant veiklos kryptį ir vietą, buvo nuodugniai išstudijuota konkurentų veikla.

Šiuo metu Telšiuose nėra serviso užsiimančio diagnostikos paslaugomis. Todėl konkurencijos nesitikime. Anaiptol, sutaupysime klientų laiką ir pinigus, kadangi nereiks jiems vykti į didesnius miestus. Konkurencija gal bus jaučiama tik tuo atveju per tuos pirkėjus, kurie ieškos pigesnių prekių, lygins kainas ir t.t.

Turgus bus vienas iš konkurentų, kuris turi didelę pasirinkimų laisvę. Be to reikia paminėti ir tai, kad kaip įprasta jame nėra pastovių kainų. Todėl didelį dėmesį įmonė turi skirti į kainų kitimą ir stengtis gauti dar pigesnių prekių negu konkurentas.

Telšiuose yra nemažai smulkių, serviso paslaugas teikiančių įmonių. Tai dažniausiai padangų montavimo, kėbulų dažymo, važiuoklės remonto paslaugas teikiančios firmos. Šios

įmonės užsiima platesniu automobilių remontu. Nors jų įranga ir moderni, bet jos nesispecializuoja vienoje srityje, t.y. tokioje kaip uždegimo sistemų diagnostika. Todėl nesitikime labai didelės konkurencijos.

Įmonės stiprybės:

1. Moderni diagnostikos įranga;

2. Gera atliekamų darbų kokybė;

3. Gera strateginė vieta;

4. Darbo patirtį turintys darbuotojai.

5. Nemokama, saugoma aikštelė klientų automobiliams;

6. Lanksti nuolaidų sistema;

7. Patogi atsiskaitymo sistema ( gryni pinigai, kreditinės kortelės, čekiai );

8. Geras privažiavimas.

Silpnybės:

1. Gamybinių pajėgumų stoka;

2. Naujų įrengimų trūkumas;

3. Esant didesniam klientų skaičiui nespėjama visų aptarnauti greitai.

Galimybės:

1. Naujų įrengimų įdiegimas;

2. Naujos paslaugos;

3. Plėtros ggalimybės.

Grėsmės:

1. Nauji konkurentai;

2. Konkurencijos agresyvumas;

3. Stambesnių autoservisų įėjimas į rinką;

4. Nesugebėjimas atitikti naujų Europos sąjungos standartų.1.2.3. Rinkodaros planas

Rinkodara suprantama kaip veiklos metodų ir priemonių visuma, kurie įgalina tirti vartotojų poreikius ir paklausą, formuoti anksčiau neatskleistus poreikius, sėkmingai skatinti pirkti tam tikras gėrybes ir paslaugas, ir pardavinėti jas pirkėjo pageidaujamoje vietoje ir laiku. Visi su tuo susiję būdai ir priemonės sudaro integruotą procesą ar „žingsnių“ seką, kurie dėl orientacijos į galutinio pirkėjo poreikius užtikrina įmonei efektyvią veiklą.

Kainodaros strategija: kaip ir kkiekvienos įmonės, taip ir šios įmonės tikslas: gauti pelną. Todėl įmonė nustatydama kainas tikisi pelningumo.

Nustatydamos kainas, įmonės remiasi tokiais samprotavimais: jei kainos bus mažos, tai pirkėjų bus, tačiau pelnas bus taip pat mažas, o jeigu kainos bus aukštos – ppaklausos formuoti neįmanoma. Kainos turi turėti „grindis“ – tai paslaugos ar produkcijos gamybos kaštai, žemiau jų įmonėje gautume nuostolį. Kainos turi turėti ir „lubas“ virš kurių sumažėtų paklausa. Vidutinis kainų lygis, kurio įmonei reiktų laikytis – tai konkurentų paslaugų kainos ir paslaugų pakaitalų kainos. Nustatant, šioje įmonėje kainą, bus taikoma įsiskverbimo į rinką strategija. Todėl bus nuolat stebimos kainos rinkoje bei konkurentų kainos.

Kainų sistema padeda atsakyti į klausimą – „ką?“ kai vartotojas pageidauja kokio nors produkto ar paslaugos, jis galėtų daugiau už jį ir mokėti. Kylant kainoms, atsiranda naujų gamintojų, o tam reikia papildomos darbo jėgos, kyla darbo užmokestis. Mažėjant paklausai, kainos mažėja, gamintojams ta veikla darosi nepelninga, tada jie pradeda ieškoti naujo verslo.

Kainos pagrindinis viso prekinio ūkio reguliatorius. Jos ttarsi barometras: rodo prekių trūkumą ar perteklių rinkoje.

Pardavimu strategija: įmonės paslaugų teikimas yra tiesioginis, be tarpininkų. Ir tai tenkina įmonės ir klientų poreikius, tikslus ir galimybes. Todėl paslaugos yra itin kokybiškos ir nedidesnėmis negu konkurentų kainomis.

Įmonė yra numačiusi savo klientams taikyti darbų atlikimo garantijas, kurios priklausys nuo to ar naudotos žaliavos paslaugai atlikti bus perkamos iš šios įmonės ar iš kitur. Jei klientas reikalaus automobilį remontuoti su jo atsivežtom detalėm, tai ši įmonė tokiam klientui garantijos netaikys. Tačiau įmonė norėdama ppatenkinti pirkėjus, taikys atidėtus apmokėjimus, tuomet paslaugos kainos bus didesnės iki 3 %.

Pelno dydis paprastai nustatomas pagal rinkos kainų lygį, pridėtinių. išlaidų dydį, laukiamą pardavimų apimtį ir kitus veiksnius. Teikianti paslaugas įmonė tokią politiką realizuoja remdamasi konkrečiomis sąlygomis: įvertina rinkos imlumą, techninio ir prekybinio aptarnavimo mąstą. bei formas. perspektyvinę kainų dinamiką, technikos pažangos tempus, kitų firmų. bei substitucinių paslaugų konkurencijos dydį.

Reklama, rėmimas: reklama – tai viena iš pagrindinių rėmimo rūšių. Be reklamos pradedanti įmonė vargu ar pasieks pageidaujamus rezultatus, todėl būtina paruošti reklamos planą paskaičiuoti kiek reiktų ir kiek galima skirti jai lėšų.

Reklamos tikslas – atkreipti potencialių klientų dėmesį į tai, kad atsirado nauja įmonė ir kokie yra jos privalumai prieš kitas tokio tipo įmones. Tai įmonės reklamos pagrindinė užduotis. Akcentuosime kokybišką darbą klientui patogiu laiku ir už jam priimtiną kainą.

Įmonės reklaminis pranešimas atrodys taip:

DIAGNOSTIKO CENTRAS

AUKŠČIAUS1A KOKYBĖ

PRIIMTINOS KAINOS

GARANTINIS LAIKOTARPIS

Pradžioje reklamai skirti įmonė lėšų galės nelabai daug. Todėl visų pirma bus pasinaudota vietiniais laikraščiais – „Penktadienio Žemaitis“, „Kalvotoji Žemaitija“. Ten reklama kainuoja nedaug, todėl galima bus gana plačiai reklamuotis. Reikia paminėti ir tai, kad įmonė nuo pagrindinės miesto gatvės yra nutolusi tik 20 metrų. Taigi reklama ant pastato bus puikus pranešimas ir įmonei kainuos apie 700 Lt.1.3. Paslaugų tiekimas

1.3.1. Trumpas tiekiamų ppaslaugų aprašymas

Įmonė teiks automobilių uždegimo sistemų bei mažmeninės prekybos autodetalėmis paslaugas. Pradedant variklio uždegimo sistemų klaidų nuskaitymo ir taisymo patikra, remontu.

Vėliau paslaugų ir prekių pasiūla plėsis.

UAB „Arisanda“ diagnostikos centro principas: vartotojo pinigai, sumokėti už detalę, apsimoka tik tada, kai ji profesionaliai įmontuojama į automobilį.1.3.2. Vietos analizė

Verslo sėkmė priklauso ir nuo vietos pasirinkimo, kurioje planuojama steigti įmonę. Nuo įmonės išsidėstymo vietos priklauso pirkėjų ir konkurentų skaičius, kurie ir nulemia kaip pelningai dirbs įmonė.

UAB „Arisanda“ bus įkurta Telšių mieste, Žemaitės gatvėje. Klientams ši vieta yra lengvai prieinama, nes servisas stovi prie pagrindinio kelio. Įrengta asfaltuota saugoma stovėjimo aikštelė pasistatyti į servisą atvykusiems automobiliams. Teritorija gražiai sutvarkyta, visą parą gerai apšviesta. Kadangi pastatas aukštas, viršuje pakabinta reklama bus gerai matoma klientams. Žmonėms neteks ieškoti, klaidžioti.1.3.3. Patalpos

Pastatas yra dviejų aukštų. Tai senoji Žemaitės gatvės katilinė. Patalpos labai aukštos ir erdvios, todėl jos puikiai tiks autoservisui. Pirmame aukšte yra du erdvūs garažai, kuriuose bus įrengtas servisas, detalių sandėlis, darbuotojų persirengimo ir poilsio kambariai. Šalai yra didelė salė, kurioje planuojama įrengi parduotuvės patalpas. Antrame aukšte įsikurs įmonės administracija. Jau suplanuotas patogus įrengimų, įtaisų ir įrankių išdėstymas. Taipogi jau numatyta serviso plėtra.

Pastatui bus reikalingas remontas, tai pareikalaus nemažai lėšų ir darbo.

Pastatas bus perkamas iš paskolos, kurią UU AB „Arisanda“ ketina imti iš banko.1.3.4. Įranga

Kad įmonė galėtų dirbti pilnu pajėgumu reikalinga įsigyti modernią įrangą. Įmonei reiks pirkti naujos kartos sisteminę diagnostinę įrangą, daugelį kitų prietaisų. Plečiantis paslaugų spektrui bus perkami pagrindinės sistemos priedai, pagal paslaugos poreikį.

Visai įmonės įrangai prižiūrėti užteks dviejų kvalifikuotų darbininkų.

Reikalinga, kad visi priimti darbininkai būtų kvalifikuoti.

Įranga veiklai pradėti

1 lentelė

Įranga Kiekis Pradinė vertė, Lt Balansinė vertė, Lt Per metus nudėvima suma

Perkama įranga:

El.sist. diagnostikos sistema 1 100 000 100 000 20 000

Sistemos rinkinys matavimams 1 5000 5000 1000

Raktų komplektas 1 3000 3000 500

Firminis kombinezonas 2 120 120 1201.3.5. Transportas

UAB „Arisanda“ autoservisas, savo veiklai vykdyti turi automobilį Ford Transit, su kuriuo parsiveš iš tiekėjų atsargines dalis. Buvo susitarta, kad stambesnes dalis tiekėjai atveš savo transportu. Todėl šio automobilio pakanka firmos veiklai vykdyti.1.3.6. Tiekėjai

Labai svarbu yra teisingai pasirinkti tiekėjus, kurie labai įtakoja įmonės veiklą, nuo jų priklauso ir veiklos sėkmingumas. Visas reikalingas medžiagas įmonės darbuotojai ims iš šalia esančios automobilių dalių parduotuvės. Užsakymus sugrupuos darbų meistras. Taip bus patikimiau, nes įmonėje dirbantis darbuotojas bus suinteresuotas atstovauti įmonės interesus. Užsakymus atliekantis parduotuvės pardavėjas bus suinteresuotas tuo darbu, nes daugiau užsakydamas atsargų galės lygtis su tiekėjais dėl pirkimo kainos ir be to nereikės samdyti dar vieno darbuotojo. Įmonės vadovas lankosi įvairiose parodose, mugėse, kur ieško informacijos apie didmenininkus, prekiaujančius reikiamomis atsarginėmis dalimis.

Kitas būdas rasti didmenininkus yra katalogų peržiūra.

Bus stengiamasi apsisaugoti nuo rizikos prarasti didmenininką numatant jo veiklos pakitimus, kurie atsilieptų mūsų veiklai (kainų pakėlimas, kitų įmonių produkcijos platinimas ir t.t.). Todėl jau turime atsirinkę keletą didmenininkų, kurie parduotuvei teiks detales palankiomis įmonei sąlygomis, tai yra už neaukštą kainą (žemiausia rinkos kaina) ir nedideliais kiekiais, kadangi įmonė yra suinteresuota, kad atsarginės detalės neužsistovėtų parduotuvėje, todėl įmonė dėl to nenori rizikuoti ir pirkti daug žaliavų iš karto.1.3.7. Darbo jėga

Kiekvienos įmonės veikla labai priklauso nuo jos personalo. Gerai jei yra aatsakingas asmuo, tos srities specialistas, kuris galėtų parinkti tinkamiausius darbuotojus. Tikimybė pasirinkti sumažėja. Bet jei tai daro pats direktorius, jis turi būti ypač atidus ir iš anksto apgalvoti kokius kelti jiems reikalavimus, kokias suteikti teises, kokią atsakomybę priskirti, galų gale kokį atlyginimą galės pasiūlyti.

Planuojant centro veiklą pradžioje manoma jog pakaks dviejų darbuotojų, kurie dirbs aštuonias darbo valandas per dieną. Vienas iš darbuotojų užims aukštesnes pareigas – tai meistras, o kitas bus kaip pagalbinis darbuotojas, aišku tai nereiškia, kad juo galės bbūti bet kas, ne tai bus tas asmuo, kuris turės atitinkamą klasifikaciją tam darbui atlikti.

Atlyginimas pradžioje bus pastovus. Įmonės savininkas yra numatęs, kad pradžioje įmonės veiklos, jis galės serviso meistrui mokėti apie 800 Lt, o pagalbiniam darbininkui 550 Lt (šios ssumos yra neišskaičius mokesčių). Vėliau viską keis įmonės padėtis. Jei įmonė sėkmingai vykdys savo veiklą, tai ir kita įmonės pusė eis į gerąją pusę. To ir tikisi įmonės direktorius. Aišku negalima galvoti apie nesėkmes, jei viskas gerai yra apskaičiuota ir apgalvota, tačiau neatmeta prielaidos, kad gali kas nors ir „pakišti koją“. Iš 100 % sėkmės 2 % paliekame įvairiems netikėtumams.

Prireikus, jei bus didelis paslaugų poreikis numatoma dirbti viršvalandžius. Su priimtais darbuotojais bus susitarta, jiems bus mokamas viršvalandinis atlyginimas, todėl keblumų neturėtu kilti.

Kad įmonė neatsiliktų nuo šiuolaikinių servisų, naujovių, naujų technologijų – numatyta darbuotojus pakaitomis siųsti į kursus, taip pat skatins darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. Kad neliktų tuščia darbo vieta, išvykus darbuotojui į kursus, įmonė ketina priimti laikinus darbuotojus ar studentus norinčius aatlikti praktiką.

Vėliau įmonės direktorius planuoja darbo užmokestį didinti apie 20 %. Bet tai, tik po banko paskolos išmokėjimo.

UAB „Arisanda“ tikisi surasti patikimus darbuotojus, kurie gali garantuoti savo darbą ir tai įrodyti savo darbais.

Darbo sąnaudos

2 lentelė

Padalinys Darbuotojų skaičius Atlyginimų fondas per mėnesį Metinis fondo padidėjimas

Administracija

Direktorius 1 1700 Lt 20400 Lt

Buhalterė 1 900 Lt 10800 Lt

Sodra 806 Lt 9672 Lt

Viso administracinių sąnaudų 3406 Lt 40872 Lt

Gamyba

Pardavėjas 1 600 Lt 7200 Lt

Meistras 1 800 Lt 9600 Lt

Darbininkas 1 600 Lt 7200 Lt

Sodra 620 Lt 7440 Lt

Viso gamybos sąnaudų 2620 Lt 31440 Lt

Viso darbo sąnaudų 6026 LLt 72312 Lt1.3.8. Teikiamos papildomos paslaugos

Taip pat taikysime nuolaidas prieš šventes, suteiksime garantinį aptarnavimą ir teiksime paslaugą išsimokėtinai.

Paslaugas stengsimės atlikti kokybiškai. Darbus atliks tik kvalifikuoti specialistai ir naudosime tik kokybiškas technologijas ir žaliavas. Garantuojame šias paslaugų savybes:

• Kokybė.

• Patvarumas.

• Patikimumas.

• Garantinis laikotarpis.

• Atsakomybė.

Teikdami paslaugas taikysime optimaliausią kainodaros strategiją – kad kainos nebūtų daug žemesnės nei aplinkinių rajonų konkurentų, nes klientai supranta, kad kas yra pigu negali būti labai aukštos kokybės ir kad kainos nebūtų labai aukštos, lyginant su rinkos kainomis. Taigi įmonės kaina bus optimali. Tai yra tokia už kurią daugiausia klientų norėtų naudotis UAB „Arisanda“ teikiamomis paslaugomis.1.4. Vadyba

1.4.1. Savininkai ir valdytojai

Kaip sėkmingai vyks įmonės veikla didžiąja dalimi priklausys nuo jos valdymo ir vadovavimo ja. Taigi didžiausia atsakomybė tenka vadovui, kadangi jis yra šios įmonės savininkas.

Aukščiausiu UAB “Arisanda” valdymo organu yra akcininkų susirinkimas, kuriam tiesiogiai pavaldus direktorius. Direktoriui tiesiogiai pavaldus finansininkas ir meistras. Meistras kontroliuos dviejų darbuotojų darbą.

Direktorius priiminės trumpalaikės strategijos ir taktinius valdymo sprendimus derindamas juos su ilgalaike strategija, kurią numatys akcininkų susirinkimas. Bendra organizacijos struktūra atrodys taip:1.4.2. Organizacinė įmonės struktūra

Įmonės steigėjas – direktorius Ramūnas Petrulis turi administracinio darbo patirties, susijusios su vadovavimu ir įmonės veikla, sugeba pelningai ir sėkmingai plėsti savo veiklą, nuolat stebi rinką ir jos pokyčius. 2006 metais įgis mechaniko iinžinieriaus specialybę, kuri leis jam pilnai įsilieti į verslą ir darbo organizavimą.

Pats svarbiausias reikalavimas priimantį darbą darbuotojus būtų, kad darbuotojai būtų lojalūs ir sugebėtų siekti bendro tikslo. Priimant į darbą bus remiamasi CV (gyvenimo aprašymais) ir vedamas laisvo tipo pokalbis. Jo metu bus klausinėjama, kaip žmogui sekasi, kaip jis sugeba susidoroti su problemomis, ką jis mėgsta, kokius užsiėmimus ir ar tai netrukdys darbui, kaip jis supranta atsakomybę, koks jo požiūris į darbą. Svarbu kaip žmogus bendrauja, kaip laisvai reiškia mintis. Bet vien bendravimo nepakanka: būtina, kad darbuotojas dirbtų pagal išsilavinimą, nes kaip minėjom apmokymas ir kvalifikacijos kėlimas yra būtinas, nes kiekviena diena yra skirtinga. Keičiasi technologijos, viskas tobulėja ir pastoviai kinta. Svarbu, kad darbininkai būtų geros sveikatos ir išmanytų savo darbą neturėtų žalingų įpročių būtų energingi ir veiklūs.

Būtina, kad kiekvienas darbuotojas žinotų savo pareigas tiksliai ir žinotų, kas gresia už jų nevykdymą. Tai, direktoriaus manymu padeda išvengti nesusipratimų ir konfliktų situacijose darbe. Apie jų pareigas kalbėti turi pats įmonės vadovas. Jis turi pasakyti, ko reikalauja iš jų ir ko tikisi, o ne laukti, kol darbuotojai patys susiprotės ir atliks tai, apie ką jis galvoja ir tai padarys taip, kaip tai įsivaizduoja vadovas.

Buhalterės pareigos:

• Vykdyti įmonėje buhalterinę apskaitą;

• Kas mėnesi pateikti savininkui pelno ((nuostolio) ataskaitą;

• Sekti, kaip kito išlaidos, pajamos, grynas pelnas, mokesčių mokėjimas.

Darbininkų pareigos:

• Pasiskirti užsakymus;

• Laiku ir kokybiškai atlikti darbus;

• Vykdyti visus savininko nurodymus.

Savininko teisės:

• Priimti ir atleisti iš darbo darbuotojus;

• Reikšti papeikimus ir pastabas;

• Skirti premijas;

• Skirstyti pelną.

Darbuotojų teisės:

• Reikalauti darbo užmokesčio;

• Išeiti apmokamų atostogų 1 mėn.;

• Išeiti nemokamų atostogų 2 savaičių laikotarpiui;

• Neatvykti į darbą dėl ligos pateikiant dokumentą iš atitinkamos medicinos įstaigos;

• Reikalauti minimalaus darbo užmokesčio už prastovą, jei ji įvyko dėl darbdavio kaltės.

Darbininkai yra atsakingi už kokybišką darbų atlikimą nurodytu terminu. Visi įmonėje dirbantys darbuotojai privalo būti sąžiningi, pakantus vieni kitiems, suvokiantys, kad siekiama bendro tikslo ir kiekvienas jų veiksmas – tiek teigiamas, tiek neigiamas savo ruožtu įtakoja įmonės gaunama pelną, o taip pat ir darbuotojams mokamus atlyginimus.

Manoma, kad geriausias stilius vadovauti įmonei yra demokratinis. Vadovas ir jo darbuotojai turi veikti kaip komanda tai yra suvokti, kad veiksmai turi būti suderinti, nes siekiama bendro tikslo – gauti pelną. Vadovas turi suprasti, kad darbininkas yra toks pat žmogus kaip ir jis, tačiau jis mąsto individualiai ir negali visų vadovo pavestų užduočių atlikti taip, kaip tai padarytų jis pats. Darbininkai savo ruožtu turi suvokti, kad jie ką padaro neteisingai, vadovas turi teisę juos perspėti ar pasakyti. kas jam nepatinka, kad kiekviena veikla reikalauja kontrolės. Įmonėje bus naudojamas vienas iš vadovavimo modelių, tai

yra delegavimas. Tai vienas priimtiniausių, nes yra suinteresuotumas, kad įmonėje dirbtų, savarankiški, savo darbą išmanantys darbuotojai, o tai nulems atsakomybės paskirstymas, kuriuo ir yra pagrįstas delegavimas. Kaip tai ketina daryti?

Darbuotoją priimant į darbą iš jo dar nereikalaujama nieko, tik su juo bendraujama stengiamasi jį pažinti, išsiaiškinti jo sugebėjimus, kad būtų sužinota, ko galima iš jo reikalauti ir tikėtis, ir ar iš viso jis tinka. Vėliau jam duodami įvairūs nurodymai kaip ir ką daryti ir kontroliuojamas kaip jis tai vykdo, daroma aatitinkamos pastabos, pasakoma, kaip norima, kad būtų atliktas darbas. Kai yra .įsitikinama, kad darbininkas suprato reikalavimus ir veiklos specifiką, paliekama jam daug didesnės galimybės veikti laisvai – svarbus veiklos rezultatas, o ne kaip tai daroma. Taip palengva darbuotojas pripranta prie reikalavimų, nusistovėjusios tvarkos įmonėje, sužino savo atsakomybės sritį, o vadovui belieka tik teirautis pas meistrą kaip sekasi veikla.1.5. Rizikos vertinimas

1.5.1. Galimi sunkumai ir kliūtys

Lietuvai įstojus į ES, bus nauji standartai ir atsiras nauji konkurentai.

Rinkoje turėtu išlikti tie, kurie sugebės joje įįsitvirtinti, įstengs gana greitai įsigyti šiuolaikiškų įrenginių, pritraukti klientus. Tikimasi, kad UAB „Arisanda“ pajėgs tai padaryti.

Kaip ir bet kurią kitą įmonę, taip pat ir šią veiks daugybę veiksnių (tuo labiau kad tai smulkaus verslo įmonė, kurioms išsilaikyti ko gero sunkiausia, nnes dažnai neatlaiko konkurencijos). Tie veiksniai bus tiek priklausantys, tiek nepriklausantys nuo vadovo. Todėl norint išvengti didelės rizikos ir rizikuoti kapitalu, (nors kažkiek rizikos išliks), pabandyta įsivaizduoti realias įmonės integravimo galimybės.

Šią veiklą veiks ekonominė padėtis šalyje. Sakykime išaugtų prekių kainos, automatiškai pabrangtų veikloje naudojamos žaliavos, o taip pat turėtume pabranginti teikiamas paslaugas tiek, kad padengtų sąnaudas ir duotų pelną. Bet ar sutiks tada vartotojai naudotis paslaugomis? Ar jų skaičius nesumažėtų? 0 jei sumažėtų, tai kiek? Šiuo atveju tikslinga manyti, kad veikla šiek tiek nukentėtų. Iš vienos pusės aišku, kad jei keliant kainas žmonės piktinasi vyriausybės poelgiu ir ignoruoja atlyginimų pakėlimą, jaučiasi nuskriausti ir dalis jų atsisako teikiamų paslaugų. Taigi dėl šios priežasties manoma, kad būtų prarasta ne daugiau 10 % kklientų. Kur kas daugiau klientų prarastume jei mieste bankrutuotų kelios stambesnės įmonės ir dėl tos priežasties atsirastų daug bedarbių, kurie dėl pinigų stygiaus negalėtų sau leisti išlaikyti automobilio. Bet šių ekonominių veiksnių numatyti neįmanoma ir tenka pasikliauti prognozėmis, kurias tenka daryti vertinant dabartinę ekonominę padėtį šalyje. Derėtu įvertinti pasiūlą ir paklausą. Kol kas pasiūla ir paklausa yra stabilios, kadangi tokios įmonės Telšiuose dar nėra. Todėl konkurentai UAB „Arisanda“ nebaugina ir pasiūla bei paklausa nuo to nenukenčia. Yra manoma, kad klientai bbus patenkinti tokiomis teikiamomis paslaugomis.

Taigi mes darome prielaidą, kuri tenkina šią įmonę, tai būtų, kad didžioji šio verslo rizika slypi konkurentuose, tačiau kaip jau minėjom tokių šame mieste nėra ir dėl to rizikos faktorius labai sumažėja.1.5.2. Alternatyvi veikla

Norėdama įveikti visus šiuos galimus sunkumus, UAB „Arisanda“ yra numačiusi tokius sprendimo variantus:

1. Įsigyti naują įrangą ir tuo būti pranašesniais už konkurentus;

2. Teikti vis daugiau papildomų paslaugų;

3. Įrengti plovyklą ir atlikti salono valymo bei poliravimo darbus ir tuo privilioti klientus, kadangi šiai veiklai yra palanki vieta.2. ĮMONĖS INVESTICINIS PROJEKTAS

Norint pradėti įmonės veiklą tam reikia daug pinigų. Vienintelis finansavimo šaltinis šiuo atveju yra bankas. Taigi, kad pradėti įmonės veiklą, yra prašoma AB banko „Hansabankas“ 120 000 Lt paskola, įsigyti moderniai įrangai, trijų metų laikotarpiui, mokant 10 % metinių palūkanų. Paskola bus grąžinama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį. Lėšos bus skirtos patalpoms įsigyti ir remontuoti, taip pat pirkti naujai įrangai ir įrengimams.

Lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas

3 lentele

Lėšų šaltiniai Lėšų panaudojimas

Nuosavos lėšos 50 000 Lt Pastatas 50 000 Lt

Parduodamos akcijos – Įrengimai 108 120 Lt

Pirkimas išsimokėtinai – Žaliavos pirmiem dviem mėnesiam 1 880 Lt

Paskolos 120 000 Lt Pinigų rezervas 10 000 Lt

Iš viso: 170 000 Lt Iš viso: 170 000 Lt3. ĮMONĖS INVESTICINIO PROJEKTO ĮVERTINIMAS

3.1. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos

Bendrovės paslaugų tikslas patenkinti bet kkokius klientų poreikius, susijusius su automobilių diagnostika ir detalių prekyba. Būtent įmonės „Arisanda“ klientas pasinaudojęs paslaugomis jausis saugus tvarkingoje ir suremontuotoje mašinoje.

UAB „Arisanda“ turės visus reikiamus darbuotojus, įrangą ir įrengimus automobilių remonto darbams atlikti. Ši įmonė bus įkurta palankioje vietoje.

Įmonė nustatinėdama kainą siekia tokių tikslų: išlikti rinkoje, maksimalizuoti pelną ir didinti pardavimo mąstą, įmonės akcininkai atsižvelgdami į tai, kokią paslaugą suteikia, nustatydami kainas vadovaujasi dviem metodais: į paklausą orientuotos kainos ir į konkurentus orientuotos kainos.3.2. Pardavimų prognozė

2006 m. pardavimo prognozė

4 lentelė

Mėn. Automobilių diagnostikos darbai PVM 18 % Visa suma

Vnt. Kaina Suma

1 100 250 25000 4500 29500

2 100 250 25000 4500 29500

3 100 250 25000 4500 29500

4 100 250 25000 4500 29500

5 100 250 25000 4500 29500

6 100 250 25000 4500 29500

7 100 250 25000 4500 29500

8 100 250 25000 4500 29500

9 100 250 25000 4500 29500

10 100 250 25000 4500 29500

11 100 250 25000 4500 29500

12 100 250 25000 4500 29500

Iš viso 1200 3000 300000 54000 3540003.3. Savikainos prognozė

2006 m. produktų savikainos prognozė

5 lentelė

Mėn. Paslaugos savikaina Visa suma per mėn.

1 11056 11056

2 11056 11056

3 11056 11056

4 11056 11056

5 11056 11056

6 11056 11056

7 11056 11056

8 11056 11056 11458

9 11056 11056

10 11056 11056

11 11056 11056

12 11056 11056

Iš viso 132672 1326723.4. Prognozuojamo pelno ataskaita

2006 m. pelno ataskaita

6 lentelė

Mėnesiniai

Rodikliai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Per metus

Pardavimas ir paslaugos 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 354000

Žaliavos 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 22560

Turto nusidėvėjimas 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 27000

Atlyginimai ir socialinis draudimas 6026 6026 6026 6026 6026 6026 6026 6026 6026 6026 6026 6026 72312

Transporto sąnaudos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

Energetinės komunalinės sąnaudos 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400

Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 11056 11056 11056 11056 11056 11056 11056 11056 11056 11056 11056 11056 132672

Bendrasis pelnas 18444 18444 18444 18444 18444 18444 18444 18444 18444 18444 18444 18444 221328

Administracinės sąnaudos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

Palūkanos 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 4008

Kitos sąnaudos 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800

Veiklos pelnas 17760 17760 17760 17760 17760 17760 17760 17760 17760 17760 17760 17760 213120

Pelnas prieš apmokestinimą 17760 17760 17760 17760 17760 17760 17760 17760 17760 17760 17760 17760 213120

Pelno mokestis ( 15%) 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 31968

Grynasis pelnas 15096 15096 15096 15096 15096 15096 15096 15096 15096 15096 15096 15096 1811523.5. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita

2005 metų pinigų srautų ataskaita

7 lentelė

Mėnesiai

Rodikliai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Praėjusio laikotarpio pinigų likutis – 14500 27120 39740 52360 64980 77620 90260 102900 115540 128180 140820

Pardavimo įplaukos (su PVM) 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500

Gaunamos paskolos 120000 – – – – – – – – – – –

Kitos įplaukos 50000

Įplaukų suma 199500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500

Ilgalaikio turto pirkimas (su PVM) 158120 – – – – – – – – – – –

Statybų finansavimas ir kapital.remontas 10000 – – – – – – – – – – –

Žaliavų ir atsargų pirkimas 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880

Energetinės, komunalinės išlaidos 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Atlyginimai, komandiruotės, soc.draudimas 6026 6026 6026 6026 6026 6026 6026 6026 6026 6026 6026 6026

Transporto išlaidos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Reklamos išlaidos 60 60 60 60 60 40 40 40 40 40 40 40

Mokamas PVM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Kiti į biudžetą mokami mokesčiai 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Mokamos palūkanos 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334

Paskolų grąžinimas 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Išmokų suma 185000 16880 16880 16880 16880 16880 16880 16880 16880 16880 16880 16880

Grynasis pinigų srautas 14500 12620 12620 12620 12620 12640 12640 12640 12640 12640 12640 12640

Laikotarpio pinigų balansas 14500 27120 39740 52360 64980 77620 90260 102900 115540 128180 140820 1534603.6. Prognozuojamas balansas

Prognozuojamas balansas

8 lentelė

Mėnesiai

Rodikliai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ilgalaikis nematerialusis

turtas 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Pastatai ir statiniai 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000

Įranga 108300 108300 108300 108300 108300 108300 108300 108300 108300 108300 108300 108300

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Ilgalaikis turtas išviso 168650 168650 168650 168650 168650 168650 168650 168650 168650 168650 168650 168650

Atsargos 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880

Pinigai – 14500 27120 39740 52360 64980 77620 90260 102900 115540 128180 140820

Trumpalaikis turtas išviso 1880 16380 29000 41620 54240 66860 79500 92140 104780 117420 130060 142700

Visas tturtas 170530 185030 197650 210270 222890 235510 248150 260790 273430 286070 298710 311350

Kapitalas 168650 168650 168650 168650 168650 168650 168650 168650 168650 168650 168650 168650

Rezervai 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755

Savininkų nuosavybė 169405 169405 169405 169405 169405 169405 169405 169405 169405 169405 169405 169405

Trumpalaikės skolos kreditinėms institucijoms 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125

Įsiskolinimai išviso 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125

Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai 170530 170530 170530 170530 170530 170530 170530 170530 170530 170530 170530 1705303.7. Gamybos nenuostolingumo taško analizė

Nenuostolingų pardavimo apimčių kitimas

9 lentelė

Rodikliai I mėnuo

Pastovios sąnaudos (Lt) 9860

Savininko norimas pelnas (Lt) 5000

Pardavimo kintamų sąnaudų dalis (%) 1083

Nenuostolingos pardavimo apimtys (Lt) 25000

NT = = 0,62

NT – nenuostolingumo taškas;

PS – pastovios sąnaudos;

Pe – savininko norimas pelnas;

P – pardavimai;

KS – kintamų sąnaudų dalis.3.8. Prognozuojami ekonominiai rodikliai

Prognozuojami ekonominiai rodikliai

10 lentelė

Metai

Rodikliai mėn. I

I VI XII

Likvidumo rodikliai

Bendrasis padengimo koeficientas 1,25 15,3 30,3

Skubaus padengimo koeficientas 0 13,9 29,0

Pelningumo rodikliai

Pardavimo pelningumas 0,49 0,49 0,49

Grynasis pelningumas 0,37 0,37 0,37

Turto grąža (metinė) 2,21 0,18 0,09

Nuosavybės grąža (metinė) 0,05 0,05 0,044. IŠVADOS

UAB „Arisanda“ tikslas yra įsitvirtinti rinkoje, tapti įmone teikiančia aukštos kokybės diagnostikos paslaugas, galinčia aptarnauti įvairių markių automobilius.

Kaip ir kiekviena įmonė, taip ir UAB „Arisanda“ prekyba ir paslaugomis stengsis plėsti savo prekių ir paslaugų asortimentą ieškodama naujų tiekėjų. Ji sąžiningai konkuruos su kitomis įmonėmis;

Konkuruodama su kitomis firmomis UAB „Arisanda“ imsis veiksmų, kurie teigiamai nulems paslaugų vartojimą: efektyvi reklama, prieinama kaina, geresnė aptarnavimo kokybė.

UAB „Arisanda“ tikisi surasti patikimus darbuotojus, kurie gali garantuoti savo darbą ir tai įrodyti savo darbais. Numatoma, kad tai ir bus pagrindinis sėkmingos veiklos garantas, t.y. kvalifikuotas, bei draugiškas bendrovės kolektyvas;

Diagnostikos paslaugas teikianti įmonė Telšių mieste turi dideles perspektyvas, kadangi tokių paslaugų neteikia šiuo metu nei vienas servisas.

Išanalizavus Telšių miesto servisų plėtros sąlygas galima teigti, kad miestelio gyventojai, bei pravažiuojantys vairuotojai noriai naudosis šios įmonės

paslaugomis.

Prognozuojama, kad UAB „Arisanda“ bus moki įmonė, laiku atsiskaitanti su tiekėjais ir darbuotojais.NAUDOTA LITERATŪRA

1. Makštutis A., Veiklos vadyba: teorija ir praktika, Vilnius, 1999 m.

2. Žižys V., Smulkaus verslo pradmė, Vilnius, 1993 m.

3. Seilius A., Firmos įkūrimas ir valdymas, Klaipėda, 1994 m.

4. Gaidienė Z., Abazorius D., Akcijos, verslas, pelnas, Vilnius, 1992 m.

5. Pelanienė N., Firmos verslo planas, Vilnius, 1997 m.

6. Usevičius K., Įmonės veiklos analizė ir verslo pagrindai, Vilnius, 1998 m.

7. Jovaiša A., Kaip parengti verslo planą, Vilnius: Pačiolis, 2001 m.

8. http://verslas.banga.lt/lt/patark.full/3c0377e5c7066

9. http://verslas.banga.lt/lt/patark.full/3c0377e6ac2b7

10. http://verslas.banga.lt/lt/patark.full/3c0cf5f59133f