Mano mokymosi stilius

Mano mokymosi stilius

Mokymosi stilius-tai pamėgtas galvojimo, informacijos apdorojimo ir

supratimo būdas.Lengviausias būdas, tinkamas visiems mokiniams, yra

paprastas:įvairovė ir galimybė rinktis.

Mokymosi stiliai šiandien grupuojami pagal įvairius

požymius.Kiekvienas toks grupavimas turi savo teigiamybių. Be galo

skirtingas grupavimo pagrindas priklauso nuo to, kad atspindimi vis kiti

pažinimo proceso aspektai. Iš tikrųjų nėra taip, kad kiekvieno žmogaus

smegenims tiktų tik vienas kuris „mokymosi stilius“. Žmonės yra daug

sudėtingesni. Mes mokomės daugelio stilių, prilausomai nuo aplinkybių ir

mūsų to meto poreikių išlikti. Kad geriau suprastume, kaip iš tikro mes

mokomės, galimą suskirstyti mokymosi procesą į tokias

kategorijas:kontekstas, informacija, informacijos apdorojimas, atsakas.

Mokiniai, kurie labiau priklausomi nuo vietos, teikia pirmenybę

natūraliam kontekstui(išvykomis į gamtą, eksperimentams, gyvenimiškai

patirčiai), o ne dirbtinai arba izoliuotai aplinkai. Jie geriausiai mokosi

situacijose, kurios moko natūraliai. Jiems patinka mokytis apie gamtą,

lankytis muziejuose, atliekant gamtoj eksperimentus, išvykose. Jiems

paprastai priimtinas mokymasis iš antrų ar net trečių lūpų; jie gali gerai

mokytis bibliotekoje ir klasėje.

Nepriklausomi mokiniai apskritai mėgsta mokytis vieni; jie gali

mokytis ir kartu su kitais, bet tada mokymosi efektyvumas mažesnis.

Priklausomi mokiniai mėgsta mokytis poromis, grupėmis ar komandomis; jie

gali mokytis ir vieni, bet tada mokymasis ne toks efektyvus. Priklausomi

mokiniai paprastai geriausiai mokosi triukšmingoje aplinkoje, kur yra

svarbūs tarpusavio santykiai.

Mokiniai teikiantys pirmenybę vizualiniai vidinei informacijai,

labiau linkę iš pradžių dalykus „pamatyti“ mintyse. Jie nori įsivaizduoti

mokymąsi prieš jam prasidedant. JJie linkę svajoti, įsivaizduoti ir kurti

mintyse paveikslus prieš predėdami formaliai mokytis.

Tuo tarpu mokiniai, teikiantys pirmenybę kinestezinei vidinei

informacijai mėgsta remtis išvadomis; prieš ką nors mokydamiesi, jie nori

nustatyti su tuo savo emocinį santykį.Mokiniai, teikiantys pirmenybę

nuosekliai ir detalizuotai informacijai, mėgsta nuoseklią medžiagą; jie

mokosi mažais žingsneliais ir dėmesį sutelkia vienu metu tik į vieną

dalyką. Šie mokiniai pranašesni mokantis matematikos, kalbų, dirbti

kompiuteriu ir kitų nuoseklių dalykų.

Kiekvienas mokymosi stilius priklauso nuo kultūros. Nors

kultūra,žinoma, nelemia tam tikro mokymosi stiliaus, ji gali jį įtvirtinti.

Kultūrą galima apibūdinti įvairiai-pagal jo turtingumą, rasę, kilmę,

religiją, genetinį fondą, vertybes ar lytį.

Labai svarbu, kad, mokiniams renkantis sau tinkamą mokymosi stilių,

dirbtumėte kartu su jais kaip partneris. Mokinių mokymas mokyti save teikia

ilgaliakę naudą, jis turi įtakos visam jų gyvenimui. Iš to niekas taip

nedaro pamokos vertingos, kaip žinojimas, kada žmogus mokosi

efektyviausiai.

Visuminis mokymosi stilių prifilis. Išryškina daugybę kintamųjų,

turinčių įtakos mokymo ir mokymosi procesui ir atspindinčių įvairiausius

būdus, kuriais smegenys natūraliai linkusios mokytis. Mes visi naudojamės

kiekvienu iš šių būdų, bent jau kartkartėmis.

Įvairovė ir galimybė rinktis yra svarbiausia kalbant apie mokymosi

stilių. Stilius, kuriam mokantis teikiama pirmenybė, priklauso nuo amžiaus.

Būdami kūdikiai, pirmenybę teikiame skonio pojūčiams. Paaugę, 2-5 metų,

dauguma tapome labiau orientuoti į kinestezinius pojūčius. Mokymosi

stilius, kuriam teikiama pirmenybė, nusistovi labai anksti. Tyrinėtojai

mano, kad tai įvyksta 2-5 gyvenimo mmetais. 5-9 metų vaikai tampa orientuoti

į girdimąją informaciją. Apie 40 procentų vidutinio mokyklinio amžiaus

vaikų persiorientuoja į vizualinę informaciją. Šio amžiaus mokiniai, kurie

vis dar teikia pirmenybę kinestezinei informacijai, dažnai ima atsilikti

moksle, yra vadinami turinčiais elgesio sunkumų, pavėluotai besivystančiais

ar hiperaktyviais. Paprastai šių mokinių smegenys yra kuo normaliausios;

tiesiog yra daug skirtingų vystymosi pakraipų, kurios turėtų būti laikomos

visai normaliomis.

Pagrindinis veiksnys renkantis tinkamą mokymosi stilių – tai mokinių

galimybė rinktis iš daugybę mokymosi metodų.Manau, kad mano mokymosi

siliaus profilis būtų, priklausomybė nuo vietos, nes mėgstu mokytis

viena.Tada mokymosi efektyvumas didesnis.Darbo aplinka neturi būti

triukšminga, neturi būti pašalinių žmonių. Taip galima rimčiau sutelkti

dėmesį.