Tyrimas kodel studentai nusirasineja

Klausimas

Kodėl studentai nusirašinėja?

Šios problemos aktualumą ir svarbą studentų tarpe apibūdina sociologinės apklausos, pagal kurias nustatyta, kad I-II kursuose nusirašinėja apytiksliai 40% studentų, II-IV kursuose 60% studentų.

Mūsų iškelto klausimo naujumas pasižymi tuo, kad bėgant laikui tobulėja nusirašinėjimo metodai bei priemonės. Yra naudojamos ne tik vadinamos “špargalkės”, bet ir mobilieji telefonai, racijos, ir kt. Šio tyrimo proceso metu tyrimo objektu bus aukštųjų mokyklų studentai.

Hipotezės

– Studentai nusirašinėja, nes nespėja pasiruošti atsiskaitymams/egzaminams.

– Studentai nusirašinėja siekdami gauti aukštesnį įvertinimą, kadangi tai nulemia jų studijų finansavimą.

– Studentai nusirašinėja, nnes sunkiai įsimena dėstomo dalyko informaciją.

Tyrimo planas

-Anketavimas

-Pokalbis

Tikslas

-Ištirti studentų motyvaciją nusirašinėjimui

Uždaviniai

-Išanalizuoti studentų atsakomybę atsiskaitymų metu

ANKETA

1. Ar nusirašinėji?

a). Taip

b). Ne

c). Kartais

2. Ar nebijai, kad pagaus nusirašinėjant?

a). Taip, labai bijau.

b). Bijau, bet labai nesijaudinu.

c). Ne, nes taip nesielgiu.

3. Ar Tave yra pagavę nusirašinėjant?

a). Taip

b). Nėra, nes taip nesielgiu.

c). Ne, nes esu geras(-a) šios veiklos žinovas(-ė).

4. Kaip išsisukai, jei pagavo?

a). Atsiprašiau ir pažadėjau daugiau taip nedaryti.

b). Daviau dėstytojui(-ai) kyšį.

c). Manęs nėra nė karto pagavę, todėl tokios problemos neturėjau.

5. Per kokio dalyko atsiskaitymus nusirašinėji?

a). Visų iiš eilės.

b). Tik tą, kurio nesuprantu, ar nespėju pasiruošti.

c). Visai nenusirašinėju.

6. Kokias priemones nusirašinėjimui naudoji?

a). “Špargalkes”

b). Mobilų telefoną ar raciją.

c). Visai nenaudoju.

7. Nusirašinėji, nes:

a). Tingi mokytis.

b). Nespėji pasiruošti atsiskaitymui

c). Taip nesielgi.

Apklaustųjų studentų anketų rezultatai:

Nr. Kristina Karolis Agnė Vilma Tomas Asta

1. a). a). c). b). c). a).

2. a). b). b). c). a). b).

3. a). c). c). b). b). c).

4. a). c). a). c). c). b).

5. b). a). b). c). b). b).

6. a). b). a). c). a). a).

7. b). c). b). b). b). a).

Taigi apklausus studentus paaiškėjo:

– Atsiskaitymų metu nusirašinėja apie 83% sstudentų.

– Labai didelę baimę tai darydami jaučia 50% studentų.

– Pagauti nusirašinėjant buvo 17% studentų.

– Tradicinį būdą (“špargalkių” gamybą) naudoja 80% studentų.

– Dalyką, kurio nesupranta ar nespėja pasiruosti nusirašinėja 80% studentų.

Pokalbis

Ką manote apie nusirašinėjimą ir ar juo naudojatės?

19 metų studentė

Nusirašinėju visada, kai turiu nors ir mažiausią tikymybę likti nepastebėtai. Todėl, kad šiuo metu yra didžiulė konkurencija dėl nemokamų vietų. Be to, nusirašinėjimas man mokykloje buvo įprastas dalykas, o universitete dar sunkiau jo atsisakyti. Tam įtakos turi jau minėtoji konkurencija, didelis krūvis atsiskaitymų, egzaminų metu. Taip pat nusirašinėjimas sutaupo laiko mokymuisi dalykų, kurių gyvenime gal niekad neprireiks. Taigi, gali skirti daugiau laiko širdžiai mieliems dalykams. Nepasitikėjimas savimi skatina nusirašinėjimą. Jausmą, kad nieko nebemoki, numalšina šūsnis špargalkių kišenėse. Galų gale tai prideda nemažai adrenalino studentiškam gyvenimui. Ypatingai, kkai viskas baigiasi sėkmingai: nepagauna ir gauni gerą pažymį.

20 metų studentas

Nusirašinėjimas – tai neišvengiama mano studijų dalis. Pagrindinė priežastis paprasta – tingėjimas ir laiko stygius, kurį turėčiau skirti mokymuisi, kadangi jau susiradau darbą. Neturiu jokio noro mokytis, jeigu galima nusirašyti. Nors darant iš tikrųjų ir darant tas pačias “špargalkas”, galima nemažai išmokti. Nemažai mano draugų naudojasi racijomis atsikaitymų metu ir tikrai retas atvejis, kad būtų sugauti. Be to, matant, kaip kiti sėkmingai nusirašinėja, kyla klausimas, kodėl aš negaliu? Todėl nnusirašinėjimą iš dalies skatina ir aplinkiniai.

Studentės nuomonė apie nusirašinėjimą inerneto portale.

Viena žinau, kad studentai masiskai nusirasineja tiek KTU, tiek VDU universitetuose. Nieko negaliu pasakyti apie VU, nes nieko ten nepažįstu. Bet čia Kaune dėstytojai akivaiždziai sudaro visas salygas nusirašinejimui ir dar tokias salygas iškelia: „Kadangi nusirašinėjat tai ir uzduotys sunkesnės“. O jiems net nesvarbu, ką tas studentas moka. Ka daryti tam kuris tikrai mokosi, kaip pavyzdžiui man? Dėl tų sukčių aš irgi priverstas sukčiauti. Taip, nusirašinejimas yra sukčiavimas ir savęs apgaudinėjimas. Isivaizduokit informatiką sėdintį ir žaidžiantį per naktį kokį QuakeII ar DiabloII, o po to einantį į egzaminą. Tokius ir specialistus turėsime. Studentai turetų būti suinteresuoti savo studijomis. Kartais pagalvoju, kad mokesčiai už mokslą turėtų būti dar didesni blogai besimokantiems. Jeigu jau nesimoko, tai tegul moka kaip reikiant! O besimokančius reikia remti, jie mūsų ateitis.

18metų studentas

Man nusirašinėti universitete jau teko porą kartų, nors dar esu pirmakursis. Manau, kad pačio nusirašinejimo taip nereikia smerkti, jei tu studijuoji, lankai paskaitas – vienaip ar kitaip tos zinios tau išliks, beprasmis zubrinimas pries egzaminą tikrai nėra efektyvus. Vistiek kitą rytą viskas išgaruos iš galvos. Kokia prasmė atsiminti datas, formules ir kitokius dalykus, kuriuos nesunkiai gali rasti bet kuriame žinyne, o moketi juos pritaikyti – kkitas reikalas.

Analizė

Surinkti duomenys yra studentų nusirašinėjimo tema. Tipiška būtų tai, kad visgi studentai nusirašinėja ir nemaža jų dalis tai daro dažnai. Tai patvirtina sociologų tyrimai, anketos, pokalbio duomenys. Pagrindinės motyvacijos priežastys nusirašinėti būtų šios:

– Nesimokymas

– Nespėjimas pasiruošti atsiskaitymui

– Kova dėl geresnio įvertinimo

– Laiko stygius (pvz. dirbančiam studentui)

– Kiti išimtiniai atvejai

Interpretacija

Šios priežastys ir patvirtina mūsų iškeltas hipotezes. Tik nedidelė dalis studentų stengiasi atsiskaityti sąžiningai. Studentų atsakomybė šiuo klausimu gana menka.

Išvados

Taigi iš visų surinktų duomenų galime teigti, kad studentai Lietuvoje yra linkę nusirašinėti ir padėtis artimiausiu metu tikrai nežada pasikeisti. Nebent būtų daromos tam tikros reformos studijų sistemoje, kad studentams būtų laisvenis dalykų pasirenkamumas, ar atsiskaitoma žodžiu.